TANULMÁNYOK ERDÉLY NÉPESEDÉSTÖRTÉNETÉBŐL
Szövegek a jelenkori Erdély demográfiájának, népesedéstörténetének és nemzetiségi
statisztikájának köréből

ESSAYS ON TRANSYLVANIA' S DEMOGRAPHIC HISTORY
Studies on the population, demographic history, and ethnic statistics
of present-day Transylvania

"A számoknak általában és különösen a statisztikai számadatoknak megvan a maguk sajátságos varázsuk. Mint a pontosság (précision) mintaképei magukon hordozzák a feltétlen tény szigorú látszatát. Zárt és hibátlan oszlopokban való sorakoztatásuk csak növeli varázserejüket. Mindjárt az első pillanatra felkeltik figyelmünket és magukkal ragadnak, ha nem vagyunk óvatosak velük szemben. Valóban nem találhatunk subtilisebb bűnösöket a tévedések elterjesztésében és az ellentmondások elpalástolásában a statisztikai számadatoknál."

(Liesse: La Statistique - Ses defficultes, ses procédés, ses résultats)


"Kevés statisztikai méret pontos öt számig. Igen sok, legfeljebb a három első számjegyig biztos, egyeseknél pedig már a második számjegy is kétséges."

(A. L. Bowley: An Elementary Manual of Statistics)

Idézetek a lugosi Magyar Kisebbség 1922. évi 6. számából

Varga E. Árpád

Szakmai önéletrajz
Az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" története
Levelek, levélváltások

Az Erdélyi Magyar Adatbank
kutatói oldalán 2006-2007 között szerepelt
életrajz és publikációs jegyzék

Varga E. Árpád szócikk
a "Who is Who Magyarországon" 6. kiadásában

Kapcsolat: arpad@kia.hu
Varga E. Árpád
1993, Tångagärde
ERDÉLY ETNIKAI ÉS FELEKEZETI STATISZTIKÁJA 1850-2002 (ADATTÁR)

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992 (archív)

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (letölthető adatbázis)ERDÉLYI ÚTIKÉPEK   és más személyes   dokumentumok
HTML formátumban megnyitható, tömörített szöveg (RTF), vagy
PDF formátumban letölthető egyéb dokumentumok


 
VARGA E. ÁRPÁD TOVÁBBI MUNKÁI
 
Erdély népességének anyanyelvi megoszlása az 1930. évi román népszámlálás adatai alapján, a Judeţele României Socialiste c. kötet 1972. évi kötetében közzétett közigazgatási beosztás szerint (Kézirat)
HTML
   
Erdély és a Részek térképe és helységnévtára. A helynévmutató kiegészítése XX. századi adatokkal
HTML
   
Az 1956. évi román népszámlálás erdély-részi községi adatai a mai közigazgatási beosztás szerint, valamint az 1930. évi népszámlálás főbb anyanyelvi adatai az 1956. évi népszámlálás, az 1956. éviek pedig az azt követő népszámlálások közlési szempontjainak megfelelő csoportosításban (Kézirat)
HTML
   
Az erdélyi magyarság területi elhelyezkedése, számaránya az 1956. évi román népszámlálás anyanyelvi adatai alapján (Térkép)
HTML
   
Erdély helynévmutatója az 1910-1956. évi népszámlálási kötetekhez (Kézirat)
HTML
   
Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében
HTML
ZIP
PDF
Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében   (A Magyarságkutatás-beli közlemény)
 
 
PDF
Erdély nemzetiségi statisztikája, 1930, 1956, 1966, 1977  
ZIP
PDF
Az 1930. évi román népszámlálás főbb anyanyelvi adatai, az 1956. évi népszámlálási kötetben közölt közigazgatási beosztás szerint  
ZIP
PDF
Az 1930. évi román népszámlálás főbb nemzetiségi adatai, az 1956. évi népszámlálási kötetben közölt közigazgatási beosztás szerint (Kézirat)  
ZIP
PDF
Erdély etnikai és felekezeti tagolódása 1850-2002 között.
Megyei adatsorok a mai közigazgatási beosztás szerint
Anyanyelv-nemzetiség  
ZIP
PDF
Felekezet  
ZIP
PDF
Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén (Kézirat)
HTML
ZIP
PDF
Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén (Publikált változat)
HTML
ZIP
PDF
Románok, magyarok és más nemzetiségek Erdélyben - az 1910-es magyar, illetve 1956-os román népszámlálás tükrében (Térképek)
HTML
   
Népszámlálások a háború utáni Romániában
HTML
ZIP
PDF
Az 1977-es népszámlálás az újabb adatközlések tükrében
HTML
ZIP
PDF
A magyarság lélekszáma a jelenkori Erdély területén
HTML
ZIP
PDF
Népszámlálások a jelenkori Erdély területén      Lektori vélemény     Bevezetés és fülszöveg
HTML
ZIP
PDF
Az 1992. évi romániai népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése
HTML
ZIP
PDF
Városodás, vándorlás, nemzetiség. Adatok az erdélyi városi arculatában bekövetkezett változásokról   (A Regio-beli közlemény)
 
 
PDF
Hiteles vagy harci statisztika? Az 1992. januári romániai népszámlálás kérdőjelei
HTML
ZIP
PDF
Erdély anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti statisztikája, 1880-1992
HTML
ZIP
PDF
Limbă maternă, naţionalitate, confesiune. Date statistice privind Transilvania în perioada 1880-1992
HTML
ZIP
PDF
Az erdélyi magyarság lélekszámáról (Első változat)
HTML
ZIP
PDF
Az erdélyi magyarság lélekszámáról (Javított, bővített változat)
HTML
ZIP
PDF
Az erdélyi magyarság lélekszámáról   (A Tiszatáj-beli közlés)
 
 
PDF
Despre numărul maghiarilor din Transilvania
HTML
ZIP
PDF
Városodás, vándorlás, nemzetiség. Adatok és szempontok az erdélyi városi térségek etnikai arculatváltásának vizsgálatához
HTML
ZIP
PDF
A romániai nemzetiségek főbb demográfiai jellemzői az 1992. évi népszámlálás tükrében (Töredékes kézirat)  
ZIP
PDF
A romániai magyarság főbb demográfiai jellemzői az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján
HTML
ZIP
PDF
A nemzetiségek iskolázottsága Romániában az 1992. évi népszámlálás idején
HTML
ZIP
PDF
A nemzetiségek részvétele a gazdaságban Romániában az 1992. évi népszámlálás adatai alapján (Kézirat)  
ZIP
PDF
A családok nemzetiségi és felekezeti összetétele Romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján
HTML
ZIP
PDF
A családok nemzetiségi és felekezeti összetétele Romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján   (A Regio-beli közlemény)
 
 
PDF
Az 1977. évi romániai népszámlálásról az újabb adatközlések tükrében
HTML
ZIP
PDF
Az 1850. évi erdélyi népszámlálás román nyelven
HTML
ZIP
PDF
A népesség fejlődése, az etnikai és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869-1920 között
HTML
ZIP
PDF
A népesség fejlődése, az anyanyelvi és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869-1920 között (román fordításhoz készült változat)  
ZIP
 
Az 1857. évi erdélyi népszámlálás román nyelven
HTML
ZIP
PDF
Erdély magyar népessége 1870-1995 között
HTML
ZIP
PDF
Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995
HTML
ZIP
PDF
Nemzetiségi népességfejlődés és a magyarság lélekszámának alakulása Erdélyben 1920 és 1995 között
HTML
ZIP
PDF
Népszámlálások Erdély területén 1850 és 1910 között
HTML
ZIP
PDF
Recensăminte ale populaţiei pe teritoriul Transilvaniei, în perioada 1850-1910
HTML
ZIP
PDF
Vasile Gheţău előreszámítása Románia nemzetiségeiről (1992-2025)
HTML
ZIP
PDF
Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán
HTML
ZIP
PDF
Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán
(A Regio-beli közlemény)
   
PDF
Balanţa asimilatorie a populaţiei maghiare din Transilvania în cursul secolului XX
HTML
ZIP
PDF
A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól. Néhány demográfiai szempont a 2002. évi népszámlálás előzetes közleményének értékeléséhez
HTML
ZIP
PDF
Előszó [Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete című kötetéhez]
HTML
ZIP
PDF
Erdélyi népszámlálási idősorok román nyelven
HTML
ZIP
PDF
Az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" története
HTML
ZIP
PDF
Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története   (A Regio-beli közlemény)    
PDF


 
EGYÉB SZÖVEGEK, TÖREDÉKEK, FORGÁCSOK
 
Románia nemzetközi vándorlási statisztikája, 1926-1940
Élveszületések, halálozások és természetes szaporodás a jelenkori Erdély területén 1866-1995 között
Diószegi Lászlóval készített interjú véleményezése
Vécsei Károly migrációs tanulmányának véleményezése
Lektori vélemény Dávid Zoltán "A székelyek száma 1567-1992" című tanulmányáról
Ajánlás Vécsei Károly tanulmányainak kiadásához
Az 1925. évi területi-közigazgatási átrendezés okozta változások az erdélyi megyék nemzetiségi összetételében
   I-VI. tábla   (Az egyes nemzetiségek lélekszáma az 1910., illetve 1930. évi megyehatárok között, 1880-1992)
   I-VI/A. tábla   (Az egyes nemzetiségek %-os aránya az 1910., illetve 1930. évi megyehatárok között, 1880-1992)
   VII-VIII. tábla   (Az egyes nemzetiségek lélekszáma 1910-ben, 1920-ban az 1910 és 1930. évi megyehatárok között)
   IX,IX/A. tábla   (Az egyes nemzetiségek lélekszáma Bihar, Szatmár és Szilágy megye néhány járásának községeiben...)
Levelek, levélváltások


 
NYÁRÁDY R. KÁROLY ÍRÁSAI
 
Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig
HTML
ZIP
PDF
Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése, különös tekintettel a nemzetiségi és anyanyelvi viszonyokra
HTML
ZIP
PDF
Erdély népesedéstörténete
Word 7.0
PDF
Nyárády R. Károly irathagyatéka  
ZIP
 Varga E. Árpád, Tánczos Vilmos
Varga E. Árpád, Tánczos Vilmos - 2006. augusztus, Tusnádfürdő 
TÁNCZOS VILMOS ÍRÁSAI
 
A moldvai csángók lélekszámáról
HTML
ZIP
PDF
Hungarians in Moldavia
HTML
ZIP
PDF
Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos
HTML
ZIP
PDF
Egy különös kiadvány a csángókról
HTML
ZIP
PDF
A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 2008-ban
HTML
ZIP
PDF 
ISMERTETÉS, INTERJÚ
 
Spaller Árpád: Népszámlálások Romániában. Hiteles vagy harci statisztika?
PDF
Kápolnai Iván: Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén
PDF
László László: Az erdélyi és a szlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében
PDF
Sebők László: Erdély etnikai arculatának változása
PDF
Kápolnai Iván: Előszó Nyárády R. Károly "Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése" című tanulmányához
PDF
Kápolnai Iván: Erdély népességéről. Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok - Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, I.
PDF
Kápolnai Iván: A nemzeti(ség)i önismeret szolgálatában. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-1992; I-V.
PDF
Dr. Jeney Andrásné: Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, I-VI.
PDF
Pakot Levente: Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete
PDF


vissza
számláló