Varga E. Árpád


ERDÉLY ETNIKAI ÉS FELEKEZETI STATISZTIKÁJA

Népszámlálási adatok 1850-1992 között


Tömörített formában letölthető Word 6.0 vagy olvasható PDF szövegállományok, melyek a mai Erdély - azaz az egykori Magyarországtól Romániához került területek - településeinek lélekszámadatait tartalmazzák 1850 és 1992 között főbb nemzetiségek (anyanyelvek), illetőleg felekezetek szerint.
Az összeállítás a hivatalos népszámlálások hozzáférhető adataira terjed ki, román, magyar, német, zsidó (jiddis), cigány, ukrán, szerb, szlovák (és a Bánságban esetenként bolgár, cseh, horvát) nemzetiségűek (anyanyelvűek), illetőleg görögkeleti (ortodox), görög katolikus, római katolikus, református, evangélikus, unitárius, izraelita, baptista, pünkösdista (és esetenként adventista) felekezetűek szerint részletezve. A feldolgozásban minden település szerepel, amelyre vonatkozóan a források valamelyikében adat található. A helységek az 1992. évi népszámlálás idején érvényes közigazgatási beosztás szerint csoportosítva követik egymást.
A feldolgozást - a települések 1992. évi adminisztratív hovatartozását és névváltozatait áttekintő mutatóval ellátva - 1998-2002 között - hat kötetben a csíkszeredai Pro-Print Kiadó jelentette meg. Bővebb információk e kötetek bevezetőiben olvashatók.

A kötetek összeállítását a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatta.
Az elektronikus változat a kolozsvári Jakabffy Elemér Alapítvány támogatásával készült.
A világhálón történt elhelyezés időpontja: 2004. március.

Az elektronikus változat alapján a kolozsvári Transindex adatbázis-szerűen kialakítva HTML-formában újraszerkesztette és az Erdélyi Adatbank keretében feltette a világhálóra az adattári részt.

*

2007-ben elkészült a hat kötet táblaanyagának és mutatóinak frissített, elektronikus változata. Az új feldolgozás már magában foglalja a 2002. évi romániai népszámlálás adatait. Megtörtént továbbá az észlelt hibák kijavítása, illetőleg az időközbeni közigazgatási változásoknak, kutatási eredményeknek megfelelően a település- és helynévanyag módosítása is. Ily módon a nyomtatott kötetek adattári anyagának közzététele az oldalon elsősorban archiválás céljára szolgál, napi használatra inkább a frissített elektronikus változatot ajánljuk. Kevésbé vesztették érvényüket a nyomtatott kötetek bevezetői és a bevezetőkhöz járuló táblamellékletek, amelyek elektronikus formában változatlanul ezen az oldalon hozzáférhetők.Hibajavítás az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I-V.
nyomtatott kötetéhez


1. kötet fotó 2. kötet fotó 3. kötet fotó 4. kötet fotó 5. kötet fotó


A kötetek bevezetői
1. kötet 2. kötet 3. kötet 4. kötet 5. kötet
Word PDF Word PDF Word PDF Word PDF Word PDF


A bevezetők táblamellékletei
1. kötet 2. kötet 3. kötet 4. kötet 5. kötet
Word PDF Word PDF Word PDF Word PDF Word PDF


ADATTÁR
    Megye
Anyanyelv/nemzetiség Felekezet
1. kötet
 Kovászna
Word PDF Word PDF
 Hargita
Word PDF Word PDF
 Maros
Word PDF Word PDF
2. kötet
 Bihar
Word PDF Word PDF
 Máramaros
Word PDF Word PDF
 Szatmár
Word PDF Word PDF
 Szilágy
Word PDF Word PDF
3. kötet
 Arad
Word PDF Word PDF
 Krassó-Szörény
Word PDF Word PDF
 Temes
Word PDF Word PDF
4. kötet
 Fehér
Word PDF Word PDF
 Beszterce-Naszód
Word PDF Word PDF
 Kolozs
Word PDF Word PDF
5. kötet
 Brassó
Word PDF Word PDF
 Hunyad
Word PDF Word PDF
 Szeben
Word PDF Word PDF
 A Regáthoz csatolt
 települések
Word PDF Word PDF


 6. kötet. Helységnévtár.
 Összesített mutató az öt kötethez
Word PDF


    vissza
számláló