Egyéb újabb szerzemények

2010. február - május


061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek


060 K 69
Kónya Sándor
  A Magyar Tudományos Akadémia és a széptudományok / Kónya Sándor. - Budapest : Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 1999. - 75 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Előadások, emlékbeszédek, ISSN 1418-107X)
A függelék angol nyelven is
ISBN 963-03-7263-0 fűzött
irodalom; művészet; akadémia; Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia


060 K 69
Kónya Sándor
  A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első évei / Kónya Sándor. - Budapest : Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 1996. - 107 p., [34] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-6377-6 fűzött
irodalom; művészet; akadémia; Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia


061.2 P 85
Pontyos Tamás
  Fokról fokra : Hogyan javíthatjuk egy civil szervezet fenntarthatóságát? / Pontyos Tamás. - Budapest : Ökoszolgálat Alapítvány, [2007]. - 250 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-87427-1-1 fűzött
társadalmi szervezet; nonprofit szervezet; vezetés


310  Statisztika. Demográfia


312 P 38
  Párhuzamok : Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón / szerk. Spéder Zsolt. - Budapest : KSH NKI, 2009. - 316 p. : ill. ; 30 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 86=2009/2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9597-16-7 fűzött
demográfia; erdélyi magyarság; Magyarország


312 V 69
Veres Valér
  Demográfia és népességszociológia / Veres Valér. - Kolozsvár : Kolozsvári Egyetemi K., 2006. - 194 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 978-973-610-442-8 fűzött
demográfia; szociológia; népesség; Románia; Erdély


320  Politika


325 E 68
  Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok / szerk. Horváth István . - Kolozsvár : Scientia, 2005. - 202 p. ; 24 cm. - (Sapientia könyvek : társadalomtudomány ; 34.)
Összefoglalás angol és román nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 973-7953-40-1 kötött
migráció; munkaerő vándorlás; határon túli magyarok; Magyarország; Erdély; Románia


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Határon magyarok


323.1 T 35
Tátrai Patrik
  Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban / Tátrai Patrik ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2010. - 242 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 65.)
Bibliogr.: p. 179-191.
ISBN 978-963-9545-27-4 fűzött
etnikai rétegződés; etnikai földrajz; nemzetiségi statisztika; településszerkezet; Szatmár megye; bibliográfia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


061.4 M 82
Molnár Pál
  A dicsőség pillanatai : Magyarország a hannoveri világkiállításon = Moments of glory / Molnár Pál ; fotók ... Gere József]. - Budapest : Mundus, 2000. - 119 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-8033-73-8 kötött
világkiállítás; honismeret; Hannover


390  Néprajz. Népművészet


390 K 25
Katona Edit
  Feliratos tárgyak = Objects with inscriptions / Katona Edit. - Budapest : Néprajzi Múzeum, 2009. - 224 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 14.)
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-963-9540-53-8 fűzött
magyar néprajz; tárgyi néprajz; felirat


390 M 14
  Magyar néprajz : Nyolc kötetben / szerkbiz. Paládi-Kovács Attila [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 978-963-05-4922-0
 I. 2., Táj, nép, történelem : A magyar népi műveltség korszakai / főszerk. Paládi-Kovács Attila ; szerk. Flórián Mária ; [a képmellékleteket, az ábra- és térképanyagot szerk. Paládi-Kovács Attila] ; [a térképeket rajz. Nagy Béla] ; [a helységmutatót kész. Kiss Emília, Jung Horti Judit, Molnár Anna]. - 2009. - 745 p., [88] t. : ill., részben színes, részben térk., részben kotta
Bibliogr.: p. 636-705.
ISBN 978-963-05-8752-5
magyar néprajz; kézikönyv


510  Matematika


510 F 52
Bérczi Szaniszló
  Rombikus szerkezetek : Matematikai grafika : Geometria és modellezés a kristályoktól az űrállomásokig = Rhombic structures = Mathemnatical graphics = Geometry and modeling from crystals to space sations [!] / Bérczi Szaniszló, Kabai Sándor. - Püspökladány : Uniconstant, 2009. - 203 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87767-3-0 fűzött
matematika; grafika; geometria; modellezés


730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet


730 W 37
Wehner Tibor
  Modern magyar szobrászat, 1945-2010 / Wehner Tibor. - Budapest : Corvina, 2010. - 363 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-355.
ISBN 978-963-13-5874-2 kötött
szobrászat; szobrászok; életrajz; Magyarország; lexikon


794  Játék


339 T 48
Tészabó Júlia
  A "Babatündérhez" : A budapesti játékkereskedelem története : 2009. november 20. - 2010. június 7. : Időszaki kiállítás = "To the little fairy" : The toy-trade history in Budapest : Temporary exhibition / Tészabó Júlia, Török Róbert, Demjén Bence. - Budapest : Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2010. - 118 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 117-118. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87454-9-1 kötött
gazdaságtörténet; kereskedelem; játék; Budapest


800  Nyelvészet


800 A 31
  Akadémiai magyar szinonímaszótár / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010. - [16], 864 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8727-3 kötött
magyar nyelv; szinoníma; szótár


800 C 99
Czuczor Gergely
  A magyar nyelv szótára / ... kész. Czuczor Gergely és Fogarasi János ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - Miskolc : MBE, 1999-2009. - 5 db. - 27 cm
Az 1862-1874 között Budapesten, az Emich kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-7528-47-4. ISBN 978-963-7528-47-7 (5. kötettől)
5. köt., [Hidegéték - Keresztfa]. - 2009. - col. 1569-1774.
ISBN 978-963-7528-76-7
magyar nyelv; szótár


800 H 12
Hajdú Mihály
  Családnevek enciklopédiája : Leggyakoribb mai családneveink / Hajdú Mihály . - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 551 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 17.)
ISBN 978-963-9902-30-5 kötött
családnév; magyar nyelv; kézikönyv


800 Sz 21
Szabó T. Attila
  Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dictionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Worterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993- . - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - Főszerk. a 8. kötettől Vámszer Márta, a 12. kötettől Kósa Ferenc, a 13. kötettől Fazekas Emese. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1. ISBN 973-26-0339-9
13. köt., Te - Var. - 2010. - 1209 p.
ISBN 978-963-8231-82-5
magyar nyelv; Erdély; szótár


930.85  Művelődéstörténet


930 J 71
Jónás Ilona, Sz.
  Sokszínű középkor : Természet - társadalom - kultúra a középkori Európában / Sz. Jónás Ilona ; szerk. Nagy Balázs és Novák Veronika. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2010. - 469 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-284-134-2 fűzött
művelődéstörténet; középkor; történeti ökológia; természetvissza