A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2010. február - május / February - May 2010


Életmód / Lifestyle


502 R 87
Rosta Gábor
  A városi tanya : Szemléletváltás a válság idején : Önellátás, takarékosság, környezettudatosság / Rosta Gábor ; [ill. Horváth Mária]. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2009. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87397-7-3 fűzött
háztartás-ökológia; konyhakertészet; energiagazdálkodás; önellátás; város


502 Z 70
  Zöld krajcár / [szerk. Bóbis Ildikó]. - Budapest : Ökoszolgálat Alapítvány, [2008]. - 86 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-87427-2-8 fűzött
háztartás-ökológia; energiatakarékosság; környezetvédelem


Energia / Energy


620.9 E 55
  Az energiaigény és -szerkezet hosszú távú előrejelzésének klímapolitikai vonatkozásai / [... összeáll. Szabó Zoltán] ; [kész. Barta Judit et al.]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2009. - 40 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 18.)
Fűzött
energiafelhasználás; energiaigény; éghajlat


620.92 N 13
Nádudvari Zoltán
  A megújuló energiák hasznosításának gyakorlati példái / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2010. - 74 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2009/1.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
megújuló energiaforrások; energiafelhasználás


Építészet / Architecture


728.1 F 28
Farsang Attila
  Építsünk passzívházat / Farsang Attila, Nagy Mihály, Nógrádi Péter. - Budapest : Cser K., 2010. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-278-137-2 fűzött
házépítés; energiagazdálkodás; hőszigetelés


Filozófia / Philosophy


502[150] D 94
Dúll Andrea
  A környezetpszichológia alapkérdései : Helyek, tárgyak, viselkedés / Dúll Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 372 p. : ill. ; 23 cm. - (Kívülbelül , ISSN 2061-3857)
Bibliogr.: p. 317-382.
ISBN 978-963-7343-09-1 fűzött
környezetpszichológia; társadalmi környezet; természeti környezet


Globális problémák / Global Problems


502 V 87
  A világ helyzete : 2010 : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : A kultúra átalakítása : Fogyasztástól a fenntarthatóságig. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2010]. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world 2010 : Transforming cultures. - Bibliogr.: p. 245-280.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; társadalmi ökológia; társadalmi környezet; kultúrszociológia; kutlúra; fogyasztói magatartás; környezeti nevelés; tömegkommunikáció; fenntartható fejlődés


Kertészet / Gardening


631 D 86
Dowding, Charles
  Biokertészkedés a gyakorlatban / Charles Dowding ; [ford. Ongrádi Melinda és Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2010. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Organic gardening
ISBN 978-963-9759-23-7 fűzött
biokertészet


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 28
Banizs Károly
  Székesfehérvár zöld arca : Székesfehérvár zöld képeskönyve / Banizs Károly . - Székesfehérvár : KL Média Kft., 2008. - 220 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
Kötött
környezetvédelem; város; természeti értékek; természetvédelem; zöldfelület


502 K 90
  Környezettudomány : A-Z : Az ember és a környezet kapcsolata : A környezettudomány legfontosabb fogalmai és értelmezésük / [főszerk.] Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2010. - XII, 318 p. : ill. ; 20 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
Bibliogr.: p. VII-XII.
ISBN 978-963-05-8831-7 fűzött
környezettudomány; lexikon


502 L 90
Luhmann, Niklas
  Ökológiai kommunikáció : Képes-e felkészülni a modern társadalom az ökológiai veszélyekre? / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs]. - Budapest : Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet : Gondolat, 2010. - 165 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Ökologische Kommunikation. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-693-214-5 fűzött
ökológia; kommunikáció; társadalom


502 R 51
Reichholf, Josef
  A kék bolygó : Bevezetés az ökológiába / Josef H. Reichholf ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2010. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - ( Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 11.)
Eredeti cím: Der blaue Planet. - Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-6542-67-9 fűzött
környezettudomány; ökológia


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 B 44
Behringer, Wolfgang
  A klíma kultúrtörténete : A jégkorszaktól a globális felmelegedésig / Wolfgang Behringer ; [ford. Tarnói Judit]. - Budapest : Corvina, 2010. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Kulturgeschichte des Klimas : Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. - Bibliogr. a jegyzetekben (p. 285-319.) és p. 320-321.
ISBN 978-963-13-5883-4 fűzött
éghajlat; éghajlatváltozás; kultúratörténet


551.58 E 20
  Az éghajlatváltozás hatásai az emberi szervezetre / szerk. Törő Klára. - Budapest : Medicina, 2010. - 266 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-226-281-9 kötött
éghajlatváltozás; biometeorológia; orvostudomány


Mezőgazdaság / Agriculture


633 P 40
Paszternák Ferenc
  Az ezerarcú tönkölybúza / Paszternák Ferenc ; [A tönkölybúza története c. fejezetet Gyulai Ferenc írta]. - Budapest : Mezőgazda, 2009. - 87 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 79-85.
ISBN 978-963-286-511-9 fűzött
növénytermesztés; búza; biogazdálkodás


Növények. Erdő / Plants. Forest


582 R 13
Rácz János
  Növénynevek enciklopédiája : Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása / Rácz János. - Budapest : Tinta, 2010. - 812 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 19.)
Bibliogr.: p. 51-64.
ISBN 978-963-9902-40-4 kötött
magyar nyelv; névtan; növények; művelődéstörténet; enciklopédia


Politika / Policy


502[32] E 42
  Élőlánc Magyarországért! : Politikai vitairat 2010 / [szerk. Lányi András, ifj. Bárdy Péter]. - [Budapest] : Élőlánc Magyarországért, 2010. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 976-963-88788-0-9 fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; választás; ökológiai politika; Magyarország


621.039 Sz 76
Szijártó Zsolt
  Kockázat, társadalom, átmenet : Az ófalui "atomtemető" körüli konfliktusról : [Egy esettanulmány] / Szijártó Zsolt. - Pozsony : Kalligram, 2010. - 205 p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 189-197. és a jegyzetekben
ISBN 978-80-8101-270-9 fűzött
radioaktív anyag; veszélyes hulladék; környezetpolitika; környezeti konfliktus; Magyarország


Település, táj / Settlement, Landscape


332 C 63
Csete László
  A vidék fenntartható fejlődése : A vidék fejlődésének fenntarthatósága - hétköznapi megközelítésben / Csete László, Láng István. - Budapest : MTA Törttud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2009. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p. 169-[171].
ISBN 978-963-508-585-9 fűzött
fenntartható fejlődés; vidékfejlesztés; Európai Unió; Magyarország


711 T 41
Települési Környezet Konferencia (2.) (2009.) (Debrecen)
  Települési környezet : [II. Települési Környezet Konferencia] : [Debrecen, 2009. november 27-28.] / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István ; [rend., kiad. a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék]. - Debrecen : DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tansz., 2009. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-336-2 fűzött
területrendezés; környezetvédelem; települési környezet; településökológia; környezetminőség; településpolitika; településfejlesztés; településtervezés


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 R 31
Rakonczay Zoltán
  A természetvédelem története Magyarországon, 1872-2002 : 130 év / Rakonczay Zoltán ; [közrem. Almási Ilona et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2009. - 429 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-963-286-532-4 kötött
természetvédelem; történet; Magyarország


Környezeti nevelés / Environmental Education


Óvoda / Kindergarten


502[37] L 92
Lukács Józsefné
  Itt tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél : Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - Budapest : Flaccus, 2010. - 176 p. ; 24 cm. - (Ősztől őszig)
Bibliogr.: p. 175-176
ISBN 978-963-9412-77-4 fűzött
környezeti nevelés; óvoda; készségfejlesztés; játék; tanári segédkönyv


502[37] L 92
Lukács Józsefné
  Megjött a tél, hujja-hó, nagy pelyhekben hull a hó : Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - Budapest : Flaccus, 2010. - 168 p. ; 24 cm. - (Ősztől őszig)
ISBN 978-963-9412-75-0 fűzött
környezeti nevelés; óvoda; készségfejlesztés; játék; tanári segédkönyv


Játék / Game


502[37] R 81
  Több mint játék : Szabadtéri játékok gyerekeknek és fiataloknak / [szerk. Lohász Cecília és Sőregi Viktória]. - Budapest : Természetjáró Fiatalok Szövetsége, 2010. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Kész. Neuman, Jan "Education and learning" és Bartunek, Dusen és Martin, Andy "Games in nature" c. művei alapján. - Bibliogr.: p. [152].
ISBN 978-963-06-5613-9 fűzött
játék; szabadtéri játék; környezeti nevelés


Művészetek, kézművesség / Art and Crafts


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Kelet-ázsiai művészet / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 2009. - [24] p. : ill. ; 21x30 cm. - ( Eurázsiai művészetek sorozat ; 23.)
Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek. - Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 978-963-87437-4-9 fűzött
művészet; motívumkincs; történelem; kifestőkönyv; Japán; Kína; Korea


Természetismeret / Nature Activities


502[37] H 92
Horváthné Papp Ibolya
  Komplex természetismeret / Horváthné Papp Ibolya. - Szekszárd : Babits, 2009. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-250.
ISBN 978-963-9556-61-4 fűzött
környezeti nevelés; természettudomány; tanári segédkönyv; általános iskola; felső tagozat


Globális problémák / Global Problems


502[37] B 25
Balogh Orsolya
  Tükörben a világ : Játékgyűjtemény / [szerkesztették és írták Balogh Orsolya, Jagodics Edit, Kökényesi Ágnes]. - [Budapest] : Zöld Fiatalok Egyesület, 2008. - 83 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; globális nevelés; játék; 12-18 évesek


vissza