Egyéb újabb szerzemények

2009. október - 2010. január


001  Tudomány és ismeretek általában


001 F 73
Fóris Ágota
  Kutatásról nyelvészeknek : Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába / Fóris Ágota. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 239 p.
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-19-6323-6 fűzött
kutatás; nyelvészet


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 Sz 61
  Szent szimbólumok : Népek, vallások, misztériumok / szerk. Robert Adkinson ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2009. - 792 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Eredeti cím: Sacred symbols : Peoples, religions, mysteries
ISBN 978-963-13-5834-6 kötött
jelkép; vallástörténet; művelődéstörténet


003 Sz 82
  Szimbólumok lexikona / [szerk. biz. Michel Guillemot, Bethsabée Blumel] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 663 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Petit Larousse des Symboles
ISBN 978-963-248-080-0 kötött
jelkép; művelődéstörténet; lexikon


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 F 97
Fülöp Géza
  Hol keressem? Hogy keressem? : Információkeresés - szakirodalomkutatás / Fülöp Géza. - Bucureºti : Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 2007. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-222. és a jegyzetekben
ISBN 978-973-30-2014-1 fűzött
könyvtártan; információkeresés; tudományos módszertan


100  Filozófia


100 B 96
Buji Ferenc
  Az emberré vált ember / Buji Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2009. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-367.
ISBN 978-963-662-261-9 fűzött
filozófia; vallásfilozófia; kereszténység; lélekvándorlás; buddhizmus; hinduizmus; kultúratörténet


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


230 E 30
  Egyháztörténeti lexikon / [ford. Kerényi Dénes et al.]. - Budapest : Jel, [2006]-[2009] . - 24 cm
Eredeti cím: Lexikon der Kirchengeschichte. - Bibliogr. a szócikkek végén
2., H - Zs. - 2009. - p. 337-1006.
ISBN 978-963-9670-46-4
egyháztörténet; kereszténység; katolikus egyház; lexikon


200 V 87
  Világvallások : A-Zs : [Buddhizmus, hinduizmus, iszlám, judaizmus, kereszténység] / [szerk. John Bowker et al.] ; [a m. kiadást szerk. Görföl Tibor, Máté-Tóth András] ; [a m. vonatkozású szócikkeket írta Görföl Tibor, Ötvös Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2009 . - 1047 p. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok)
ISBN 978-963-8708-2 kötött
vallástudomány; lexikon


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993- . - 24 cm
ISBN 963-360-727-2
14. köt., Titel-Veszk / 2009. - 1006 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-277-154-0
katolikus vallás; lexikon


280 T 13
Taft, Robert F.
  A bizánci liturgia / Robert F. Taft, Hans-Joachim Schulz ; [a szöveget gond. Baán István] ; [ford. Jeviczki Ferenc, Kiss Etele, Nacsinák Gergely]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2005. - 620 p. : ill. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 10.)
Tart.: A bizánci rítus története / Robert F. Taft. A bizánci liturgia : hitbeli tanúbizonyság és szimbolikus forma / Hans-Joachim Schulz. A bemenet himnusza : az egység misztériumának liturgikus tapasztalata az Ortodox Egyházban / Vazul Archimandrita. - A korakeresztény és bizánci éneklés története és gyakorlata / Dimitrisz Oikonomisz. - Eredeti címek: Byzantine rite : A short history ; Die byzantinische Liturgie : Glaubenszeugnis und Symbolgestalt ; Isodikon. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86679-2-3 fűzött
ortodox egyház; egyházi szertartás


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 B 61
Biczó Gábor
  Hasonló a hasonlónak... : Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról / Biczó Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 437-455.
ISBN 978-80-8101-194-8 fűzött
kulturális antropológia; filozófiai antropológia; asszimiláció


320  Politika


323 M 14
  Magyar nemzetstratégia / [főszerk. Varga Domokos György] ; [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány. - Budapest : Püski : M. Konzervatív Alapítvány, [2009]. - 775 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. egyes tanulmányok végén
ISBN 978-963-9592-81-0 kötött
belpolitika; gazdaság; társadalom; kultúra; vidékfejlesztés; környezetvédelem; nemzetiségi kérdés


323 M 14
  Magyar nemzetstratégia : 2. köt. / [főszerk. Medvigy Endre] ; [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány. - Budapest : Püski : M. Konzervatív Alapítvány, 2009. - 616 p. ; 24 cm
Bibliogr. egyes tanulmányok végén
ISBN 978-963-302-006-7 kötött
belpolitika; gazdaság; társadalom; kultúra; demográfia; egészségügy; környezetvédelem; nemzetiségi kérdés


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 D 98
Dupcsik Csaba
  A magyarországi cigányság története : Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 / Dupcsik Csaba. - Budapest : Osiris, 2009. - 362 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-360.
ISBN 978-963-276-035-3 kötött
cigányság; nemzettörténelem; Magyarország


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 K 72
Korten, David C.
  Gyilkos vagy humánus gazdaság / David C. Korten ; [ford. Békefi József]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 208 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Agenda for a new economy from phantom wealth to real wealth
ISBN 978-963-662-268-8 fűzött
gazdasági helyzet; gazdaságpolitika; világgazdaság; nemzetközi pénzügy; pénzügy


370  Nevelés és oktatás


370 K 99
  Kútbanézők : 3., Művészetpedagógiai kritikák : Két évtized írásaiból / [szerk. Debreczeni Tibor és Trencsényi László]. - Budapest : Academia Ludi et Artis, 1998. - 158 p. ; 25 cm
ISSN 1419-6751 fűzött
művészeti nevelés


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 B 20
Bálint Sándor
  Sacra Hungaria : Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből ; Népünk ünnepei : Az egyházi év néprajza / Bálint Sándor. - Budapest : Ős-Kép K., 2009. - 343 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 338. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-7256-6 kötött
magyar néprajz; népi vallásosság; keresztény ünnep; naptári szokás; katolikus egyház


398.9 Sz 57
Szemerkényi Ágnes
  Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Osiris, 2009. - 1461 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 3.)
Bibliogr. a rövidítésjegyzékben: p. 1455-1461.
ISBN 978-963-389-863-5 kötött
magyar néprajz; magyar nyelv; szólások; közmondások; kézikönyv


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


640 E 32
  Ehető! : A világ élelmiszernövényeinek története, felhasználása / [ford. Földi Tímea et al.]. - [Budapest] : Kossuth, 2009. - 360 p. : ill., színes ; 26 cm
Eredeti cím: Edible : The illustrated guide to the World's plants
ISBN 978-963-09-5962-9 kötött
növénytermesztés; tápláléknövény; zöldségféle; gyümölcs; történet


681.3  Számítástechnika


681.3 C 64
Csigó Péter
  A konvergens televíziózás : Web, tv, közösség / Csigó Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 230 p. : ill. ; 23 cm. - (Új média re: mix, ISSN 2061-3377 ; 3.)
Bibliogr.: p. 227-230. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-236-189-5 fűzött
televíziózás; internet; tömegkommunikáció


700  Művészet


700 M 99
  Magyar művészet / Bellák Gábor [et al.]. - Budapest : Corvina, [2009]. - 397 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 16.)
ISBN 978-963-13-5871-1 kötött
művészet; történet; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


700 M 99
  Művészet / főszerk. Rideg Gábor ; fel. szerk. Dvorszky Hedvig. - [19]76. - Budapest : Corvina, 1977. - 320 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Évkönyv
ISBN 963-13-0060-9 kötött
művészet; képzőművészet


700 M 99
  Művészet / főszerk. Rideg Gábor. - [19]77. - Budapest : Corvina, 1978. - 239 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Évkönyv
ISSN 0133-6061 kötött
művészet; képzőművészet


700 M 99
  Művészet / főszerk. Rideg Gábor. - [19]78. - Budapest : Corvina, 1979. - 292 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Évkönyv
ISBN 963-13-0838-3
ISSN 0133-6061 kötött
művészet; képzőművészet


700 R 29
Rajkó Andrea
  Művészettörténet : 1. köt., A kezdetektől a 19. századig / írta Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin. - Budapest : Typotex, 2009. - 210 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-279-075-6 fűzött
művészet; történet


720  Építészet


720 D 88
Dömötör János
  Vásárhely műemlékei, épületei / Dömötör János. - [Hódmezővásárhely] : Városi Tanács V. B., [1976]. - 56 p., [67] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-03-0445-7 kötött
építészet; műemlék; honismeret; Hódezővásárhely


710 M 51
Meggyesi Tamás
  Városépítészeti alaktan / Meggyesi Tamás. - Budapest : Terc, 2009. - 308 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 300-306.
ISBN 978-963-9535-90-9 kötött
városépítés; építészet; esztétika


728 V 90
Virág Zsolt
  Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt. - Budapest : Castellum Novum, 2002- . - 25 cm
A 4. kötettől kiad. a Fo-Rom Invest Kiadó
ISBN 963-00-4248-7
10. köt., Békés megye kastélyai és kúriái / [... fotók Bagyinszky Zoltán et al.]. - 2009. - 495 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 388-410.
ISBN 978-963-86675-8-8
kastély; Békés megye


770  Fényképezés. Fotóalbumok


770 P 69
Pilinszky János
  Pilinszky fényképei / [a kötetet szerk. Hafner Zoltán, Herner János, Kucsera András] ; [repr. Lovasi Zoltán]. - Budapest : Pesti Szalon, 1995. - [8], LXII, [4] p. : ill. ; 27 cm
Fotóalbum
ISBN 963-605-113-5 fűzött
fényképek; fényképgyűjtemény


792  Színház


792 M 14
  A magyar színikritika kezdetei, 1790-1837 / sajtó alá rend., a jegyzeteket írta és a mutatókat kész. Kerényi Ferenc. - Budapest : Mundus, 2000. - 3 db ; 25 cm. - (A magyar irodalomtörténetírás forrásai, ISSN 0076-2385 ; 16-18.)
ISBN 963-8033-82-7 kötött
1. - 580 p.
ISBN 963-8033-89-4
2. - p. 585-1159.
ISBN 963-8033-90-8
3. - p. 1165-1778.
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 1339-1652.
ISBN 963-8033-91-6
színház; kritika; történet; Magyarország


796/799  Sport. Sportágak


796 S 84
  Sport, életmód, egészség / főszerk. Szatmári Zoltán. - Budapest : Akad. k., 2009. - 1305 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4570)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-05-8653-5 kötött
sport; történet; testkultúra; kézikönyv


800  Nyelvészet


800 A 21
Adamik Béla
  A latin nyelv története : Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig / Adamik Béla. - [Budapest] : Argumentum, 2009. - 281 p. : ill. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 30.)
Bibliogr.: p. 251-265.
ISBN 978-963-446-537-9 fűzött
latin nyelv; történet; nyelvtörténet


800 C 36
  A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban / szerk. Farkas Tamás és Kozma István ; [közread. a] ... Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : Gondolat : M. Nyelvtud. Társ., 2009. - 412 p. : ill., térk. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 397-404. és a tanulmányok végén
ISBN 978-963-693-191-9 kötött
családnév; névváltozás; művelődéstörténet; Magyarország


800 T 70
Tótfalusi István
  Klasszikus szócsaládfák : Nyelvünk görög és latin eredetű szavai / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta, 2009. - 236 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 96.)
ISBN 978-963-9902-21-3 kötött
magyar nyelv; nyelvtörténet; szemantika; kézikönyv


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 N 35
  Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998- . - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2
8., Elbeszélés, kultúra, történelem / [szerk. Kisantal Tamáss]. - 2009. - 313 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9529-82-3
narratológia; filológia; esztétika


908  Honismeret


908 G 31
Gazda László
  Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára / Gazda László ; [a ... fotókat Gazda László és Tánczos Vilmos készítette] . - Budapes : Nap K., 2009- . - 21 cm
Gerinc- és fedélcim: Csángómagyar falvak
ISBN 978-963-9658-46-2
1. köt., A-G. - 2009. - 334 p. : ill.
ISBN 978-963-9658-47-9
helytörténet; falu; csángók; kézikönyv


930  Történelem


930 L 62
  Levéltári kézikönyv / szerk. Körmendy Lajos ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Osiris : MOL, 2009. - 786 p. : ill., színes térk. ; 25 cm + mell.. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-276-039-1 kötött
levéltár; kézikönyv


930 R 80
Rómer Flóris
  Műrégészeti kalauz : Különös tekintettel Magyarországra. - Repr. kiad. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2009. - V, 134, 150 p. : ill. ; 29 cm. - (A Históriaantik Könyvkiadó reprintsorozata ; 6.)
Tart.: 1. rész, Őskori műrégészet / írta Rómer Flóris. r. rész, Középkori építészet / írta Henszlmann Imre. - Címvált.: Régészeti kalauz. - Eredeti kiadása: Pest : Emich ny., 1866
ISBN 978-963-88545-9-9. ISBN 978-963-9978-00-3. ISBN 978-963-9978-01-0 fűzött
régészet; őskor; építészet; középkor; Magyarország; Pannónia; Európa


930.85  Művelődéstörténet


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
9., Pálffy - rénes forint. - 2009. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-789-3
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon


930.85 S 17
Santarcangeli, Paolo
  A labirintusok könyve / Paolo Santarcangeli ; Umberto Eco előszavával ; [ford. Karsai Lucia]. - Budapest : Európa, 2009. - 441 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Il libro dei labirinti. - Bibliogr.: p. 419-427.
ISBN 978-963-07-8719-2 kötött
művelődéstörténet; jelkép; labirintus; ókor


vissza