Egyéb újabb szerzemények

2009. július - szeptember


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 V 79
  (Vész)jelzések a kultúráról / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - [Budapest] : MTA PTI, 2009. - 425 p. : ill. ; 22 cm. - ( Jelentés a magyar kultúra állapotáról ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-7372-51-3 fűzött
kultúra; kulturális élet; szociológia; Magyarország


292/299  Nem-keresztény vallások


299 H 82
Hornung, Erik
  Az egy és a sok : Az óegyiptomi istenvilág / Erik Hornung ; ford. Bechtold Eszter. - Budapest : Typotex, 2009. - 236 p., 12 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Der Eine und die Vielen : Altägyptische Götterwelt. - Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-279-030-5 fűzött
vallás; ókor; Egyiptom


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


301 B 72
Bodó Barna
  Szórvány és nyelvhatár : Tanulmányok / Bodó Barna. - Budapest : Lucidus, 2009. - 247 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9465-55-8 fűzött
határon túli magyarság; szórványmagyarság; kisebbség; szociológia; Erdély


323.1 T 35
Tátrai Patrik
  Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez, 1691-2006 / összeáll. Tátrai Patrik ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2007. - 61 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9545-14-4 fűzött
etnikai földrajz; térképezés; Közép-Európa; bibliográfia


390  Néprajz. Népművészet


390 H 62
Herman Ottó
  A magyar halászat könyve / ... írta Herman Ottó. - Repr. kiad. - [Nyíregyháza] : Homonnai, 2008. - XV, 860 p., IX t., XII. t.fol. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : K. M. Természettud. Társa., 1887. - Eredetileg a "Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat" c. sorozat 27-28. tagjaként jelent meg. - A kötetben számozási adatként: 1-2. - Bibliogr.: p. 844-846.
ISBN 978-963-8342-69-0 kötött
magyar néprajz; halászat


390 S 10
Sabján Tibor
  A mászókéményes konyha / Sabján Tibor ; [a fényképeket Bíró Friderika et al. kész.]. - Budapest : Terc, 2004. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 963-86303-4-5 fűzött
magyar néprajz; konyhaberendezés; tűzhely


390 S 10
Sabján Tibor
  Öntöttvas kályhák / Sabján Tibor, L. Kiss Katalin, Lengyel Károly ; [a fényképeket H. Csukás Györgyi et al. kész.] ; [a könyv ábráit rajz. Sabján Tibor]. - Budapest : Terc, 2006. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9535-38-9 fűzött
magyar néprajz; kovácsolt termék; öntöttvas; kályha


390 S 10
Sabján Tibor
  Takaréktűzhely / Sabján Tibor. - Budapest : Terc, 2002. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 963-86263-7-2 fűzött
magyar néprajz; konyhaberendezés; tűzhely


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


641 Sz 75
Szigeti Andor
  Népi konyha : Tiszán innen - Tiszán túl : A Kiskunság, a Jászság, Észak-Bácska, a kalocsai Sárköz, a Nagykunság, Csongrád és Szeged környéke ételei / Szigeti Andor. - Budapest : Mezőgazda, [2009]. - 346 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 325-335.
ISBN 978-963-286-470-9 kötött
népi ételek; magyar néprajz; szakácskönyv; Alföld


720  Építészet


720 D 53
Déry Attila
  Régi építészeti kifejezések gyűjteménye / Déry Attila. - Budapest : Terc, 2004. - 131 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9535-22-2 fűzött
építészet; magyar nyelv; szakkifejezés


910  Földrajz


910 F 65
Fodor Ferenc
  A magyar földrajztudomány története / Fodor Ferenc ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2006. - 820 p. ; 24 cm
ISBN 963-7395-97-0 kötött
földrajztudomány; életrajz; Magyarország


930.85  Művelődéstörténet


930 S 61
Simon Róbert
  Iszlám kulturális lexikon / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2009. - 415 p. ; 25 cm
Bibliogr. a szócikkekben
ISBN 978-963-13-5788-2 kötött
iszlám; művelődéstörténet; kultúra; vallás; történelem; lexikon


vissza