A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2009. július - szeptember / July - September 2009Állatok / Animals


597 H 32
Harka Ákos
  Magyarország halfaunája : Képes határozó és eltejrjedési tájékoztató / Harka Ákos, Sallai Zoltán. - Szarvas : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2004. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 18.)
Bibliogr.: p. 240-247. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86475-3-1 fűzött
hal; fauna; Magyarország


591 K 22
  A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása : A Kárpát-medence állattani értékei és faunájának kialakulása / szerk. Forró László ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2007. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr. a tnaulmányok végén
ISBN 978-963-7093-99-9 kötött
állatvilág; populációbiológia; Kárpát-medence


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.89 G 83
  Gyógynövénytár : Útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. - Budapest : Medicina, 2009. - 563 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 543-544.
ISBN 978-963-226-226-0 kötött
gyógynövény; természetgyógyászat


615.89 Sz 14
Szabó György
  A bükki füvesember gyógynövényei / Szabó György, Lopes-Szabó Zsuzsa ; [ill. Natália Lopes]. - [Bükkszentkereszt] : Szabó György, 2008. - 191 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-5111-0 kötött
gyógynövény; természetgyógyászat


Energia / Energy


621.039 B 41
  A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata / szerk. Schweitzer Ferenc, Bérci Károly, Balogh János ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2008. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 63.)
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-9545-23-6 kötött
radioaktív anyag; veszélyes hulladék kezelése; természeti földrajz; Bátaapáti


620.95 F 68
Fogarassy Csaba
  Energianövények a szántóföldön / Fogarassy Csaba ; [közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - 2. kiad. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2001. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 963-9256-47-1 spirálfűzött
biológiai energia; biomassza; energianövény; szántóföldi növénytermesztés


620.95 J 39
Jánosi László
  Biodízel : Az olajmagvas növényekből történő hajtóanyag-előállítás folyamata, motorikus felhasználásuk és környezeti hatásaik / összeáll. Jánosi László, Vas Attila ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Jármű- és Hőtechnika Tanszék. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2000. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 54-56.
Spirálfűzött
megújuló energiaforrások; növényi hajtóanyag; üzemanyag


620.95 L 91
Lukács Gergely Sándor
  Zöldenergia és vidékfejlesztés / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-69-9 fűzött
biológiai energia; területfejlesztés; megújuló energiaforrás; vidékfejlesztés; energianövény


621.039 V 78
Vári Anna
  Tiszta atomenergia? : Radioaktív hulladékkezelés Magyarországon és külföldön / Vári Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 266 p. : ill. ; 23 cm . - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 255-266.
ISBN 978-963-236-177-2 fűzött
radioaktív anyag; veszéles hulladék; radioaktív hulladék kezelése; környezetpolitika; Magyarország


Étel, ital / Food, Drink


663 E 38
  Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés : [A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya a kockázatalapú hatósági ellenőrzések végzéséhez, prioritások meghatározásához] / [szerk. Szeitzné Szabó Mária]. - Budapest : Agroinform, 2008. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-502-896-2 fűzött
élelmezés-egészségügy; élelmiszer-vizsgálat; élelmiszer-biztonság; minőségbiztosítás


Filozófia / Philosophy


200 B 32
Barbour, Ian G.
  A természettudomány és a vallás találkozása : Ellenségek, idegenek vagy társak? / Ian G. Barbour ; [ford. és a névmutatót összeáll. Both Előd]. - Pozsony : Kalligram, 2009. - 255 p. ; 21 cm. - (Tudomány és vallás)
Eredeti cím: When science meets religion. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-80-8101-082-8 fűzött
vallás; természettudomány


502 Q 70
Quinn, Daniel
  B története : [Az Izmael-trilógia második könyve] / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 327 p. ; 22 cm
Eredeti cím: The story of B
ISBN 978-963-87783-3-8 fűzött
ökológia; humánökológia - szépirodalom


Gazdaság / Economy


630 A 51
  Alternatív vidéki vállalkozások szervezése / szerk. Székelyhidi Tamás. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 495 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 483-495.
ISBN 963-9553-04-2 kötött
mezőgazdaság; regionális gazdaság; agroökológia; mezőgazdasági üzem; vidékfejlesztés; falusi turizmus; vállalkozás


502[33] B 34
Barótfi István
  Környezetgzadálkodás / Barótfi István ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2007. - 225 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 220-225.
Spirálfűzött
környezetgazdálkodás


502[33] J 88
Juhász Csaba
  Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára / Juhász Csaba, Koczor Tamás. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-188.
ISBN 963-9422-27-4 fűzött
környezetirányítás; környezetvédelem; EMAS; ISO 14001 szabvány; környezeti auditálás; mezőgazdaság; üzemszervezés; vezetés; kézikönyv


502[33] K 38
Kerekes Sándor
  Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés / Kerekes Sándor, Fogarassy Csaba ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar . - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó, 2006. - 141 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 138-141.
Fűzött
környezetgazdálkodás; fenntartható fejlődés


Globális problémák / Global Problems


300 B 43
Beck, Ulrich
  Világkockázat-társadalom : Az elveszett biztonság nyomában / Ulrich Beck ; [ford. Klement Ildikó] ; [... az utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 324 p. ; 23 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Eredeti cím: Weltrisikogesellschaft, auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit. - Bibliogr.: p. 280-302.
ISBN 978-963-9573-49-9 fűzött
társadalmi változás; globalizáció; szociálpolitika


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 25
Balogh Péter
  Fenntartható vagy fejlődés? / Balogh Péter. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 15.)
ISBN 963-86993-4-5 fűzött
környezetvédelem; környezetszennyezés


502 F 83
Földi László
  Környezetbiztonság / Földi László, Halász László. - Budapest : Complex, 2009. - 419 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047 ; 4.)
Bibliogr.: p. 415-417.
ISBN 978-963-295-020-4 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; környezetbiztonság; jogszabályok; Magyarország


622 L 44
Lehmann Antal
  Bányászati felszínek növényzete, talajai és újrahasznosítási lehetőségei a Mecsek térségében / Lehmann Antal ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2008. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 62.)
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-9545-21-2 fűzött
bányászat; talaj; növény; újrahasznosítás; Mecsek


502 T 46
Madarász Imre
  Környezetszociológia / Madarász Imre ; [közread. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar]. - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2003. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 119-125.
Spirálfűzött
környezetszociológia; környezetvédelem; társadalom; környezetgazdaságtan; környezetpolitika; természetvédelem; biológiai sokféleség


502 M 14
  A magyar környezetgazdálkodás története / [szerk. Ligetvári Ferenc]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2006. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-175.
ISBN 963-9483-61-3 fűzött
környezetgazdálkodás; ökológia; gazdaságtörténet; történeti ökológia; bibliográfia


502 M 16
  Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben / Iványi Anna szerk.. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 14.)
ISBN 963-86993-1-0 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi kapcsolatok; Magyarország


502 M 99
  Műszaki sportok a természetben : A quad- és motorsport környezetterheléséről és zavarásáról a természetben / [szerk. Sallai R. Benedek]. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2007. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 10.)
ISBN 963-86993-2-9 fűzött
környezetvédelem; természet; gépjárműsport


502 S 12
Sallai R. Benedek
  Miért rossz a karcagi kistérség környezetvédelmi programja?... : Esettanulmány egy környezetvédelmi programról, annak elfogadásáról és az elfogadás körülményeiről a túrkevei képviselő-testület munkája alapján / írta, szerk. Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2003. - 203 p. : ill. ; 19 cm. - (Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1588-6344 ; 2.)
ISBN 963-206-154-3 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi program


502 T 24
Tamás János
  Környezetinformatika az agrár-környezetvédelemben / Tamás János. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-166.
ISBN 963-9553-36-0 fűzött
környezetvédelem; mezőgazdaság; térinformatika; környezeti információ; Magyarország


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 K 59
  Klímaváltozás : Környezet - kockázat - társadalom : Kutatási eredmények / szerk. Harnos Zsolt, Csete László. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 379 p., [28] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9763-87-0 fűzött
éghajlati változás; mezőgazdaság; Magyarország


Mezőgazdaság / Agriculture


630 D 83
Dorogi Imre
  A biológiai gazdálkodás időszerű kérdései / [összeáll. Dorogi Imre]. - Budapest : ÉTK, 1991. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - ( Környezetbarát gazdálkodás, ISSN 1215-4520 ; 2.)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-512-765-0 fűzött
biogazdálkodás; környezetbarát gazdálkodás; Magyarország


630 D 83
Dorogi Imre
  Talajművelés a természetszerűbb gazdálkodásban / [összeáll. Dorogi Imre]. - Budapest : ÉTK, 1991. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - ( Környezetbarát gazdálkodás, ISSN 1215-4520 ; 3.)
Borítócím: A talajművelési és növénytermesztési rendszerek a természetszerűbb gazdaságban. - Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-512-765-0 fűzött
biogazdálkodás; talajművelés; növénytermesztés


630 D 83
Dorogi Imre
  Túlzások nélküli gazdálkodás : Csökkentett inputtal dolgozó mezőgazdasági rendszerek az iparilag fejlett országokban / [összeáll. Dorogi Imre]. - Budapest : ÉTK, 1992. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Környezetbarát gazdálkodás, ISSN 1215-4520 ; 1.)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-512-764-2 fűzött
környezetbarát gazdálkodás; mezőgazdasági technológia; állattenyésztés; növénytermesztés; gazdaságosság


630 F 45
  A fenntartható mezőgazdaság közgazdaságtana : Szemle / [... szerkesztőbizottságának tagjai Szűcs István et al.] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2006 . - 158 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9483-69-9 kötött
mezőgazdaság; fenntartható fejlődés; környezetgazdaságtan; Európai Unió; Magyarország


630 M 62
  Mezőgazdaság a természetvédelem szolgálatában / szerk. Hartman Mátyás. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 58 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-9422-50-9 kötött
mezőgazdaság; természetvédelem; Magyarország


636 Ö 17
  Ökológiai szemléletű állatitermék-előállítás / szerk. Radics László, Seregi János. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 495 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 478-486. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9553-32-8 fűzött
állattenyésztés; biogazdálkodás; szarvasmarha; juh; kecske; bivaly; ló; sertés; baromfi; méhészet


630 R 76
Robin, Marie-Monique
  Monsanto szerint a világ : A multik csak a javadat akarják - egy óriásvállalat története a dioxintól a génmódosításig / Marie-Monique Robin ; [ford. Morva Judit] ; [Hegyi Gyula előszavával]. - Budapest : Pallas, 2009. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-88239-4-6 fűzött
biológiai technológia; géntechnika; agrotechnika; multinacionális vállalat; Amerikai Egyesült Államok


630 T 79
Tóth Tamás
  Az ártéri gazdálkodás múltjáról, jelenéről és jövőjéről / Tóth Tamás. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm . - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 4.)
ISBN 963-206-645-6 fűzött
ártéri gazdálkodás; Magyarország


Növények. Erdő / Plants. Forest


581 N 22
Nagy József
  A Börzsöny hegység edényes flórája = Vascular flora of the Börzsöny Mountains / Nagy József. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2007. - 376 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 2.)
Bibliogr.: p. 319-324. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87687-0-4 kötött
növényföldrajz; Börzsöny


581 T 79
Tóth Tamás
  Tájhonos fáink és cserjéink védelmében / Tóth Tamás. - Bőv., átd. kiad. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm . - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 3.)
ISBN 963-206-304-X fűzött
fa; cserje; tájhonos növények; Alföld


Politika / Policy


502 O 15
  Oikosz és Polisz : Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény / szerk. Scheiring Gábor és Jávor Benedek. - Budapest : L'Harmattan : BCE Társadalomelméleti Kollégium : PPKE JÁK Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék : Védegylet, 2009. - 630 p. : ill. ; 23 cm. - (Ökopolitika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-87081-3-7 fűzött
ökológia; környezetpolitika; környezetvédelem


Talaj / Soil


631 K 62
Kocsis István
  Komposztálás / Kocsis István. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-9553-37-9 fűzött
komposztálás


Település, táj / Settlement, Landscape


332 L 91
Lukács Gergely Sándor
  Sikeres vidék / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 978-963-9736-69-6 fűzött
regionális politika; vidékfejlesztés; kistérség; Európai Unió; Magyarország


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 A 50
  Az Által-ér menti települések és a Radvány-sziget : Turisztikai kiadvány. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes., [2008]. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
természeti környezet; Komárom-Esztergom megye; útikalauz


581.9 D 90
  A drávai táj természeti értékei : Mit veszíthetünk a Drávára tervezett horvát erőművel?... / szerk. Sallai Zoltán. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2004. - 220 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - ( Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1588-6344 ; 3.)
Bibliogr.: p. 156-180. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-206-154-3 fűzött
flóra; fauna; természet; Dráva mente


502.4 F 31
  Fedezze fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot! = Explore the Danube-Ipoly National Park! = Erkennen Sie den Donau-Ipoly National Park! / [szerk. Kézdy Pál et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2007. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-3-2 fűzött
természetvédelem; nemzeti park; Duna-Ipoly Nemzeti Park


502.4 F 31
  Fedezze fel az Ócsai Tájvédelmi Körzetet! = Explore the Ócsa Protected Landscape Area! = Erkennen Sie das Ócsaer Landschaftsschutzgebiet! / [szerk. Kővári Anita]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2008. - 28 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-6-7 fűzött
természetvédelmi terület; Ócsai Tájvédelmi Körzet


502.3 K 26
Katona Krisztián
  Természet- és vadvédelem : Jegyzet vadgazda mérnöki szakos hallgatók részére / Katona Krisztián és Csányi Sándor ; [közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Vadgazda Mérnöki Szak. - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2008. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
természetvédelem; vadvédelem


502.3 P 69
  Pilisszentiván természeti értékei / szerk. és írta Tózsa István ; szerzők Bálint Zsolt [et al.]. - 2. jav. kiad. - Pilisszentiván : "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyes., 2000. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 963-00-4799-3 fűzött
természetvédelem; Pilisszentiván


598.1 R 34
  A rákosi vipera védelme : Tanulmánygyűjtemény = Studies on the conservation of the Hungarian meadow viper / szerk. Halpern Bálint. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2007. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87687-3-5 kötött
vipera; természetvédelem; Magyarország


502 S 12
Sallai R. Benedek
  Uniós védelem - magyar gyakorlat : Esettanulmányok Natura 2000-es területek és fajok védelmével kapcsolatban / írta, összeáll. Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2008. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm . - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 16.)
ISBN 978-963-87992-1-0 fűzött
környezetvédelem; természetvédelmi terület; Európai Unió; esettanulmány; Magyarország


502 T 46
  Természeti erőforrások : Jegyzet / szerk. Tolner László ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2003. - 120 p. : ill. ; 30 cm
Spirálfűzött
természeti erőforrások; mezőgazdaság; vízgazdálkodás; talajtan; hidrológia; kémia


502.3 T 46
  Természetvédelem és kutatás a Szénás-hegycsoporton : Tanulmánygyűjtemény = Nature conservation and researches on the Szénás mountains / szerk. Dobolyi Konstantin és Kézdy Pál. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2008. - 432 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és p. 423-431. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88013-0-2 kötött
természetvédelem; Budai-hegység


Utazás / Tourism


502 I 95
Iványi Anna
  Ökoturizmus : A turizmusfejlesztés lehetőségei és kockázatai, a kockázatok megelőzésének módszertana esettanulmányok alapján / Iványi Anna, Sallai R. Benedek. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Numenius, ISSN 1788-5515 ; 2.)
ISBN 963-86993-0-2 fűzött
környezetvédelem; idegenforgalom; ökoturizmus


502.4 K 53
Kiss Gábor
  Kő kövön ... marad : Útikalauz látványos földtani, felszínalaktani és víztani objektumok megismeréséhez / [írta és szerk. Kiss Gábor és Benkhard Borbála] ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [Természetvédelmi Hivatala]. - Budapest : KVN Természetvédelmi Hiv., 2006. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86950-1-3 fűzött
ökoturizmus; természetvédelmi terület; geoturisztika; földtan; Magyarország


502.4 Ö 17
  Ökoturizmus a védett természeti területeken / [szerk. Duhay Gábor] ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [Természetvédelmi Hivatala]. - Budapest : KVN Természetvédelmi Hiv., 2006. - 317 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86950-1-3 fűzött
ökoturizmus; természetvédelmi terület; nemzeti park; Magyarország


502.3 S 12
Sallai R. Benedek
  Turizmus és természetvédelem : Általában és a Tisza-tavon / Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 8.)
ISBN 963-86377-5-7 fűzött
környezetvédelem; idegenforgalom; Tisza-tó


Víz / Water


556.3 L 18
  "Lakossági cselekvési terv a karsztvíz-bázisokra épült települések számára a vizek fenntartható használatára a VKI - jó vízminőség tükrében" : Párbeszéd kialakítása a Közép-Dunántúli Régió lakosai, civil szervezetei, önkormányzatai és a hatóságok között : Kutatási jelentés / [szerk. Kovács József]. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes., 2008. - 130 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 126-130.
ISBN 978-963-87962-1-9 fűzött
karsztvíz; vízellátás; vízvédelem; Közép-dunántúli régió


556.3 L 18
  "Lakossági tájékoztató és cselekvési program a karsztvíz-bázisokra épült települések számára" / [szerk. Kovács József]. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes., 2008. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm + 1 CD
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-87962-2-6 fűzött
karsztvíz; vízellátás; vízvédelem; Közép-dunántúli régió


550 M 57
Marton Lajos
  Alkalmazott hidrogeológia / Marton Lajos. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2009. - 626 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 597-626.
ISBN 978-963-284-054-3 kötött
hidrogeológia


627 S 12
Sallai R. Benedek
  Töltések a Tisza mentén : Mérlegen a VTT / Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 20 cm. - ( Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 6.)
ISBN 963-86377-3-0 fűzött
árvízvédelem; Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése; Magyarország; Tisza


Természettudomány / Natural Science


Földtudományok / Earth Sciences


551.4 E 41
Előd Réka
  Fedezze fel a Szemlő-hegyi-barlangot! = Explore the Szemlő-hegy Cave! = Erkennen Sie die Höhle von Szemlő-Gebirge! = Découvrez la Grotte Szemlő-hegyi! = Scoprite le bellezze della Grotta di Szemlő-hegy! / [írta Előd Réka, Kiss Attila]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2006. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol, német, francia és olasz nyelven
ISBN 963-86466-7-5 fűzött
barlang; Budapest; Szemlőhegyi-barlang


551 M 16
  Magyarország földtani atlasza országjáróknak : 1:200.000 = Geological map of Hungary for tourists / [szerk. Budai Tamás, Gyalog László]. - Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 2008. - 248 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 246-247.
ISBN 978-963-671-265-5 kötött
földtan; Magyarország; atlasz; útikalauz


551.4 Sz 11
Szablyár Péter
  Föld alatti Magyarország / Szablyár Péter ; [fényképek Borzsák Péter et al.]. - Budapest : Panoráma, 2004. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-243-903-1 kötött
barlang; föld alatti létesítmény; alagút; bánya; pince


551.4 Sz 58
  Szemlő-hegyi barlang / [szerk. Kiss Attila] ; [fotó Kiss Attila, Siklósi Engelbert]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., [s.d.]. - 1 leporelló : ill., színes ; 23 cm
barlang; Budapest; Szemlőhegyi-barlang


551.4 T 18
Takácsné Bolner Katalin
  Pál-völgyi barlang : Egy felfedezés 100 éve / Takácsné Bolner Katalin, Kiss Attila. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2004. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [80]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-5-9 kötött
cseppkőbarlang; Budapest; Pálvölgyi-barlang


Környezeti nevelés / Environmental Education


Programok, tantervek / Programs, Curricula


503[37] H 69
  "Híd" - gyakorlati környezeti oktatási hálózat : Összefoglaló tanulmány és oktatási modul ajánlás a hálózati tagok részére / [szerk. Kovács József]. - Tata : Zöld sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, 2008. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-87612-3-8 fűzött
környezeti nevelés; oktatásügy; Magyarország


Természetismeret / Nature Activities


502[37] A 67
Antalicz Csaba
  Pálfája tanösvény, Nagykőrös / [írta Antalicz Csaba és Papp Beáta] ; [rajz Kókay Szabolcss, Zsoldos Márton]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2008. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 9.)
ISBN 978-963-87687-5-9 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természeti környezet; Nagykőrös


502[37] B 50
Béni Kornél
  Bakanccsal a Vértesben / [írta és szerk. Béni Kornél, Szűcs Ferenc, Kővári Anita] ; [fotók Béni Kornél et al.]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2003. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 6.)
Fűzött
környezeti nevelés; természetvédelmi terület; Vértes (hegység)


502[37] F 82
Földessy Mariann
  Fűre lépni szabad! : Foglalkoztató füzet a Mátra Múzeum kertjében található növények és állatok megismeréséhez iskolások számára / [írta Földessy Mariann] . - [Eger] : Heves Megyei Múzeumi Szervezet ; [Gyöngyös] : Mátra Múzeum, 2009. - 20 p. : ill. ; 29 cm
természeti környezet; flóra; fauna; környezeti nevelés; oktatási segédanyag


502[37] G 16
Gadó György Pál
  Fóti-Somlyó tanösvény / [írta és szerk. Gadó György Pál]. - Budapest : WWF Magyarország, 2003. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 3.)
ISBN 963-8470-20-8 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Fót; Duna-Ipoly Nemzeti Park


502[37] G 68
Grósz Róbert
  Strázsa-hegyi tanösvény, Esztergom / [írta és szerk. Grósz Róbert, Előd Réka, Kézdy Pál] ; [fotók Szelényi Gábor, Grósz Róbert, Máté Bence] ; [rajzok Siklósi Engelbert]. - [Budapest] : [Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig.], [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 3.)
Fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Pilis (hegység)


502[37] I 67
  Az Ipolytól Drégelyvárig : Páskom-legelő, Dejtár : Apródok útja Tanösvény : A Duna és az Ipoly árterének növény- és állatvilága / [szerk. ... Pantali Bence] ; [fotók Máté Bence et al.]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2007. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 8.)
ISBN 978-963-87687-1-1 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természeti környezet; Duna-Ipoly Nemzeti Park


502[37] K 44
Kézdy Pál
  Nagy-Szénás tanösvény / [írta és szerk. Kézdy Pál, Gadó György Pál]. - 2., jav. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2006. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 1.)
Fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Nagykovácsi


502[37] O 42
Oravecz János
  Kőpark tanösvény / [írta és szerk. Oravecz János, Halupka Gábor, Előd Réka] ; [fotók Patkós Gábor]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2004. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 5.)
ISBN 963-86466-4-0 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; földtörténet; kőzettan; Budapest, 12. kerület


502[37] S 50
  Selyem-réti tanösvény, Ócsa / [írta és szerk. Nagy László et al.] ; [fotók Szelényi Gábor et al.] ; [rajzok Kókay Szabolcs]. - [Budapest] : [Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig.], [2004]. - [12] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - ( Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 1.)
Fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Ócsa


502[37] Sz 81
Szili István
  Földtani tanösvény, Gánt / [írta és szerk. Szili István, Halupka Gábor, Előd Réka] ; [fotók Szelényi Gábor, Béni Kornél, Benkhard Borbála]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2006. - [18] p. : ill., színes ; 21 cm. - ( Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 4.)
ISBN 963-8646-1-6 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; bánya; bauxitbányászat; Gánt


502[37] T 28
  Tanösvény a Turjánban, Ócsa / [írta és szerk. Előd Réka] ; [fotók Szelényi Gábor et al.] ; [rajzok Kókay Szabolcs, Mike Eszter]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2004. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - ( Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 5.)
Fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Ócsa


502[37] T 34
Tatár Sándor
  Veresegyházi tavak tanösvény / [írta és szerk. Tatár Sándor és Tamási Júlia]. - Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyes., 2005. - [20] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 6.)
ISBN 963-218-415-7 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Veresegyház; Duna-Ipoly Nemzeti Park


502[37] V 84
Vidra Tamás
  Hajta természetismereti túra, Tápiószentmárton-Farmos : Nőszirom tanösvény : Sóvirág tanösvény : Kékbegy tanösvény / [írta és szerk. Vidra Tamás] ; [fotók Máté Bence et al.]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., 2007. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 7.)
ISBN 978-963-86466-9-9 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természeti környezet; Tápió-vidék


502[37] V 91
Viszló Levenete
  Haraszt-hegyi tanösvény, Csákvár / [szöveg és fotók Viszló Levenete]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park. Ig., [2003]. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 12)
Fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; természetvédelmi terület; Csákvár


Egészség / Health


502[087.5] M 84
Monokiné Székely Zsuzsa
  Bioegészségedre! / írta Monokiné Székely Zsuzsa ; rajz. Bubik Veronika, Illés Orsolya. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 14 p. : ill. ; 25 cm. - (Mese kifestővel ; 4.)
ISBN 963-87011-2-9 fűzött
táplálkozás; egészség; kifestőkönyv; gyermekkönyv


Energia / Energy


502[087.5] M 84
Monokiné Székely Zsuzsa
  Ingyen energiák - mindenkinek / írta Monokiné Székely Zsuzsa ; rajz. Bubik Veronika. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 15 p. : ill. ; 25 cm. - (Mese kifestővel ; 3.)
ISBN 963-87011-3-7 fűzött
megújuló energiaforrások; kifestőkönyv; gyermekkönyv


Talaj / Soil

502[087.5] M 84
Monokiné Székely Zsuzsa
  Komposztmanók / írta Monokiné Székely Zsuzsa ; rajz. Bubik Veronika. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 15 p. : ill. ; 25 cm. - ( Mese kifestővel ; 1.)
ISBN 963-87011-0-2 fűzött
komposztálás; kifestőkönyv; gyermekkönyv


Gyermekkönyvek / Children's Books


502[087.5] M 84
Monokiné Székely Zsuzsa
  Készítsünk környezetbarát házat! / írta Monokiné Székely Zsuzsa ; rajz. Bubik Veronika, Illés Orsolya. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 15 p. : ill. ; 25 cm. - (Mese kifestővel ; 2.)
ISBN 963-87011-1-0 fűzött
környezetbarát építészet; kifestőkönyv; gyermekkönyv


vissza