Egyéb újabb szerzemények

2009. május - június


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 K 43
Keszeg Vilmos
  Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség : Egyetemi jegyzet / Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2008. - 493 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 3.)
Összefoglalás román és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 386-442.
ISBN 978-973-8439-38-2 fűzött
írástörténet; írásbeliség; irodalomtörténet; művelődéstörténet


061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek


I-1059
  Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia megalakulásáról. - Budapest : M. Művészeti Akadémia, 1992. - [6] p. ; 30 cm
Páskándi Géza "Művészeti akadémia vagy akadémiai eszme" c. esszéjével és a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályával
művészet; társadalmi szervezet; alapszabály; Magyar Művészeti Akadémia


100  Filozófia


133.52 P 12
Paksi Zoltán
  Égi utak csillagüzenetei : A magyar asztrozófia könyve / Paksi Zoltán. - Budapest : Sárosi és fiai, 2003. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Új forrás könyvek ; 2.)
ISBN 963-00-7360-9 kötött
asztrológia


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 Sz 12
Szabó Á. Töhötöm
  Kooperáló közösségek : Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban / Szabó Á. Töhötöm. - Marosvásárhely : Mentor, 2009. - 294 p. ; 23 cm + összefoglaló (VII p.). - (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára)
Összefoglalás román és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 272-294.
ISBN 978-973-599-349-8 fűzött
faluszociológia; agrárszociológia; paraszti gazdálkodás; magyar néprajz; falusi gazdaság; helyi gazdaság; Erdély


310  Statisztika. Demográfia


312 F 19
Faragó Tamás
  A múlt és a számok : Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században / Faragó Tamás. - Budapest : Budapest Főváros Levéltára, 2008. - 421 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Várostörténet tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Bibliogr.: p. 389-413., [423].
ISBN 978-963-7323-71-3 fűzött
népesség; társadalomtörténet; helytörténet; várostörténet; Budapest


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Fűzött
5. / [Slézia Gabiella, Szabó György]. - 2009. - 189 p. : ill. + 1 CD-ROM
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-86358-6-0
művelődési ház; történet; Budapest


390  Néprajz. Népművészet


725 A 20
Ádám Gyula
  Székelyföldi vízikerekek nyomában / [fotó] Ádám Gyula ; [vál., közrem.] Cseke Gábor. - Csíkszereda : Hargita Megyei Kulturális Központ : Pro-Print, 2009. - 125 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-973-8468-79-5. ISBN 978-973-88940-0-6 kötött
népi építészet; vízimalom; magyar néprajz; Székelyföld; fényképgyűjtemény


630  Mezőgazdaság


633 T 90
  Traditional food plants : A resource book for promoting the exploitation and consumption of food plants in arid, semi-arid and sub-humid lands of Eastern Africa / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 1988. - xi, 593 p. : ill. ; 21 cm. - (FAO food and nutrition paper ; 42.)
Címford.: Hagyományos tápláléknövények : Kelet-Afrika sivatagi, félsivatagi területein termeszthető és fogyasztható tápláléknövények
ISBN 92-5-102557-6 fűzött
mezőgazdaság; növénytermesztés; élelmezés; élelmiszerbiztonság; sivatag; Afrika; Kelet-Afrika


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


640 F 76
  Foxfire's book of wood stove cookery / [... eds. Kim Hamilton, Dana Holcomb, Rosanne Chastain]. - Rabun Gap, GA : Foxfire, 1982. - 124 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Sütés-főzés fafűtéses tűzhelyen. - A Foxfire, ISSN 0015-9220 különszáma, vol. 15, issue 4 (Winter 1981)
Spirálfűzött
tűzhely; vidék; életmód; receptek; Amerikai Egyesült Államok


720  Építészet


720 F 88
Frampton, Kenneth
  A modern építészet kritikai története / Kenneth Frampton ; [ford. M. Gyöngy Katalin et al.]. - 2., bőv. kiad. - [Budapest] : Terc, 2009. - 567 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Modern architecture. - Bibliogr.: p. 515-551.
ISBN 978-963-9535-69-5 fűzött
építészet; történet


720 Sz 46
Szegő György
  Építő áldozat : Válogatott építészeti írások, 1981-1998 / Szegő György. - [Budapest] : Gyorsjelentés, 1998. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85117-8-8 fűzött
építészet; építőművészet; művészetelmélet; építészettörténet


770  Fényképezés. Fotóalbumok


770 D 75
  Dokumentarfotografie / [hrsg. von Walter Grasskamp und Wilhelm Schürmann]. - Mainz : Kunstforum International, 1980. - 288 p. : ill. ; 22 cm
Kunstforum International, ISSN 0177-3674, Bd. 41 (1980)
Fűzött
fotóművészet; fényképgyűjtemény


800  Nyelvészet


800 F 48
Fercsik Erzsébet
  Keresztnevek enciklopédiája : A leggyekoribb női és férfinevek / Fercsik Erzsébet, Raátz Judit. - Budapest : Tinta, 2009. - 439 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 16.)
Bibliogr.: p. 400-404.
ISBN 978-963-9902-18-3 kötött
magyar nyelv; névtan; utónevek; művelődéstörténet; kézikönyv


800 J 44
Janurik Tamás
  Magyar képzőszótár : A mai magyar nyelv képzőváltozatai / Janurik Tamás. - Budapest : Akad. K., 2009. - XXVII, 337 p. ; 24 cm
Előszó, bev., útmutató és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-05-8698-6 fűzött
magyar nyelv; szóalkotás; szótár


894  Magyar irodalom


894 T 32
  Tartóshullám : Jóvilág 2. : Cápa 3. : A Bölcsész Index antológiája / [szerk. Beke László, Csanádi Dániel, Szőke Annamária]. - Budapest : ELTE, 1985. - 245 p. : ill. ; 29 cm
A Bölcsészindex, ISSN 0237-5648, különszáma
ISBN 963-462-070-1 fűzött
magyar irodalom; esszék


910  Földrajz


911 M 16
  Magyarország történeti földrajza / szerk. Beluszky Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2005]- . - 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 27. ) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
2. köt. / [közrem. Fenyvesiné Simon Ágnes et al.]. - 2008. - 436 p. : ill., főként térk.
Bibliogr.: p. 423-436.
ISBN 978-963-7296-23-9
történeti földrajz; gazdaság; társadalom; magyar történelem; Magyarország


930  Történelem


930 B 51
  Bennünk élő múltjaink : Történelmi tudat - kulturális emlékezet / [szerk. Papp Richárd, Szarka László]. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. - 601 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-86-86469-11-3 kötött
kulturális emlékezet; történelmi tudat; nemzeti tudat; identitás; vallás; művelődéstörténet


930.85  Művelődéstörténet


930.85 L 21
Láng Benedek
  Mágia a középkorban / Láng Benedek. - Budapest : Typotex, 2007. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 3.)
Bibliogr.: p. 155-163.
ISBN 978-963-9664-40-1 fűzött
művelődéstörténet; tudománytörténet; mágia; középkor


943.9  Magyarország története


943.9 B 59
  Beszélő évek : A Kádár-korszak története / [szerk. Révész Sándor] ; a Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása. - Budapest : Stencil Kulturális Alapítvány, 2000- . - 25 cm
ISBN 963-00-3331-3
1. r., 1957-1968. - 2000. - 621 p. : ill.
ISBN 963-00-3332-1
történelem; politika; művelődéstörténet; Magyarország


vissza