A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2009. május - június / May - June 2009Állatok / Animals


595.7 B 73
Merkl Ottó
  Bogarak a pannon régióban / [szerk.] Merkl Ottó, Vig Károly. - Szombathely : Vas M. Múzeumok Igazgatósága ; [Budapest] : B.K.L. K. : M. Természettud. Múz., 2009. - 496 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9827-03-5 kötött
bogarak; Kárpát-medence


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.89 D 16
Damdindorj, Danima
  Az öngyógyítás művészete : Ősi hun, mongol, ujgur, tibeti, kaukázusi hagyomány alapján / Danima Damdindorj. - Budapest : Belső Ösvény, 2007. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-06-3760-2 fűzött
népi gyógymód; természetgyógyászat; Ázsia


613 F 23
Farkas Ilona
  Kezünkben az életünk és a jövő : Az emberi erőforrások, egészségi állapot, egészségkultúra Magyarországon / Farkas Ilona. - Budapest : A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért Társadalmi Alapítvány, [2009]. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
egészség; táplálkozás; élelmiszer


Életmód / Lifestyle


502 G 50
Goleman, Daniel
  Zöld út a jövőbe : A tudatos vásárlás mindent megváltoztathat / Daniel Goleman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2009. - 275 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Ecological intelligence : How radical transparency transforms the marketplace. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 267-275.
ISBN 978-963-9725-63-8 fűzött
környezettudatos vásárlás; környezetbarát életmód; környezetpszichológia; ökológiai intelligencia; fogyasztóői magatartás


Energia / Energy


620.9 E 52
  The energy friendly home. - [London] : Department of Energy, 1990. - 13 p. : ill. ; 21 cm. - (Energy in your home)
Címford.: Az energiabarát otthon
Fűzött
energiahatékonyság; energiatakarékosság; fűtés; világítás; háztartás-ökológia


620.9 E 52
  Heating your home. - [London] : Department of Energy, 1990. - 13 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Energy in your home)
Címford.: Otthonok fűtése
Fűzött
energiatakarékosság; fűtés; háztartás-ökológia


620.9 E 52
  Insulating your home. - [London] : Department of Energy, 1990. - 29 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Energy in your home)
Címford.: Otthonok hőszigetelése
Fűzött
energiatakarékosság; hőszigetelés; háztartás-ökológia


620.92 K 90
Környezet és Energia Konferencia (2009.) (Debrecen)
  Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás / szerk. Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Fazekas István. - Debrecen : MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabiz., 2009. - 316 p. : ill. ; 21 cm
A 2009. május 8-9-én a MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága, a MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának Légköri Erőforrás Munkabizottsága, valamint a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke által rendezett Környezet és Energia Konferencia előadásai és poszterei. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 978-963-7064-20-3 fűzött
energiatermelés; energiafelhasználás; energiapolitika; alternatív energiaforrások; megújuló energiaforrások; konferencia


620.9 M 33
Markowitz, Paul
  Town energy planning : A framework for action / by Paul Markowitz. - Burlington, VT : The Center for Rural Studies University of Vermont ; Montpelier, VT : The Agency of Development and Community Affairs, [1983]. - 102 p. ; 28 cm
Címford.: A városi energiaellátás megteremtése : Cselekvési terv. - Bibliogr.: p. 100-102.
Fűzött
energiatakarékosság; alternatív energiaforrások; város; erdőgazdálkodás; területhasználat tervezés; adó


620.95 M 62
  A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása : Felsőoktatási kutatóprogram : Magyarország - Szlovákia / [szerk. Berghold Brigitta, Szabó Katalin, Berki András]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására ; Komárom : Pont Intézet, 2007. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-154.
ISBN 978-963-87623-0-6 fűzött
biológiai energia; biomassza; energiagazdálkodás; Magyarország; Szlovákia


621.039 S 92
Stolmár Aladár
  Az én Csernobilom : Mi a gond az atomerőművekkel? / Stolmár Aladár. - [Budapest] : Silenos, 2009. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6888-0 fűzött
atomerőmű; katasztrófa; Csernobil


620.9 V 20
Vajda György
  Energia és társadalom / Vajda György. - Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2009. - 484 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 477-484.
ISBN 978-963-508-570-5 fűzött
energiagazdálkodás


Építészet / Architecture


I-108a
Alexander, Christopher
  Életünk terei / Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein ; [ford. Simonyi Béla]. - [S.l.] : [S.n.], [S.d.]. - 936 fol. ; 29 cm
A pattern language (New York : Oxford, 1977) c. könyv nyersfordítása
város; építészet; lakóhely; környezet; életmód


Étel, ital / Food, Drink


641 K 49
Kisa Judit
  4 évszak reform receptjei / Kisa Judit. - Budapest : A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért Társadalmi Alapítvány, 2009. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88306-0-9 spirálfűzött
egészség; táplálkozás; reformkonyha; szakácskönyv


Fenntarthatóság / Sustainability


502 H 13
Hajnal Klára
  A fenntartható fejlődés elméleti kérdései és alkalmazása a településfejlesztésben : PhD. értekezés / Hajnal Klára ; Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Intézet, 2006. - 226 fol. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 210-226.
Kötött
fenntartható fejlődés; településfejlesztés


502 R 96
  Rural livelihoods for sustainability : Stories of rural regeneration from Central Europe / [authors Jackson Griffiths et al.]. - [Brno] : Nadace Partnerství, 2004. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Megélhetés és fenntarthatóság vidéken : Történetek a vidék újjáélesztéséről Közép-Európában
Fűzött
helyi gazdaság; helyi közösség; fenntartható közösség; alternatív energiaforrások; ökoturizmus; Csehország; Magyarország; Lengyelország; Szlovákia


Globális problémák / Global Problems


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : Úton egy felmelegedő világ felé. - 2009. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2009]. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 254-291.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; társadalmi ökológia; éghajlatváltozás; globális felmelegedés; környezetvédelem; világgazdaság; energiagazdálkodás


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


502 J 52
Fülöp Sándor
  Javaslatok a magyar szennyezéskibocsátási és átviteli nyilvántartási rendszer (PRTR) kialakításához / Fülöp Sándor. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, 2006. - 210 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86712-8-9 fűzött
környezetszennyezés; nyilvánosság; környezetvédelmi jog; jogszabályok; Magyarország


502 N 62
  Nemzeti profil készítése a vegyi anyagok kezelésére rendelkezésre álló nemzeti infrastruktúra felmérésére / Egyesült Nemzetek Oktatási és Kutatási Intézete. - Geneva : UNITAR, [1996]. - 102 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött
vegyi anyag; vegyi anyagok ellenőrzése; vegyi anyagok kezelése; vegyi biztonság


502 P 57
  Perzisztens szerves szennyezők, szlovákai és magyarországi helyzetkép / [szerk. Lengyel Zsuzsanna, Sándor Csaba]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására : Pont Intézet, 2005. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 963-87612-2-X fűzött
környezetszennyezés; környezetvédelem; veszélyes anyag; felmérés; statisztika; Európai Unió; Magyarország; Szlovákia


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 46
Bela Györgyi
  Magyarország a nemzetközi környezetpolitikában : Az éghajlat és a biológiai sokféleség védelme / Bela Györgyi, Boda Zsolt, Pató Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 168-178.
ISBN 978-963-2367-123-9 fűzött
környezetpolitika; természetvédelem; biológiai sokféleség; Magyarország


502 C 12
  Carpathians environment outlook / [United Nations Environment Programme Division of Early Warming and Assesssment Europe]. - Geneva : UNEP/DEWA - Europe, 2007. - 232 p. : ill., színes ; 30 cm + 1 CD
Címford.: A Kárpát-régió környezeti kilátásai. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-92-807-2870-5 fűzött
környezeti állapot; környezetvédelem; előrejelzés; Kárpátok; Csehország; Magyarország; Szlovákia; Lengyelország; Ukrajna; Románia


502 E 59
  Environmental protection in Finland : National report 1987 / Ministry of the Environment, Environmental Protection Department. - Helsinki : Government Printing Centre, 1988. - 361 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Ministry of the Environment. Series A, ISSN 0783-280X ; 67/1988)
Címford.: Környezetvédelem Finnországban : Nemzeti jelentés 1987
ISBN 951-47-0432-0 fűzött
környezetvédelem; környezeti állapot; mezőgazdaság; erdészet; energiagazdálkodás; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; környezetgazdaságtan; természetvédelem; természeti erőforrások kezelése; nemzetközi együttműködés; Finnország


502 E 90
  Az erőszak kultúrája : Fenntartható-e a fejlődés? / összeáll. [és szerk.] Kóródi Mária. - Budapest : Pallas, 2009. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-235.
ISBN 978-963-88239-3-9 kötött
fenntartható fejlődés; ökológia; környezetvédelem; társadalmi változás; környezetvédelmi jog


502 G 70
  A guidebook to comparing risks and setting environmental priorities / [Environmental Protection Agency, Office of Policy, Planning and Evaluation]. - [Washington, D.C.] : [EPA], 1993. - Ism. oldalsz. [212] ; 28 cm
Címford.: Összehasonlító kockázatelemzés és a környezeti prioritások megállapítása : Útmutató. - Bibliogr. a fejezetek végén
Spirálfűzött
kockázatbecslés; környezeti kockázat; egészségveszélyeztető tényezők


502 K 22
  A Kárpátok magyarországi területe / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, [2006]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Környezeti információs tanulmányok, ISSN 1586-4308 ; 7.)
Lezárva: 2006. január 31. - Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-87073-0-5 fűzött
demográfia; statisztika; környezeti folyamatok; Észak-Magyarország


502[32] L 27
Lányi András
  Porcelán az elefántboltban : Az ökológiai politika kezdetei Magyarországon / Lányi András. - [Budapest] : Heti Válasz Lap- és Kvk., 2009. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-24-6 fűzött
környezetvédelem; belpolitika; környezetpolitika; Magyarország


502 M 53
Menyhárt Jenő
  Az agitátor / Menyhárt Jenő. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2008. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-32-4 fűzött
környezetvédelem; önéletrajz; Amerikai Egyesült Államok


621.039 S 39
Schultz György
  A sugártechnika egyes környezetvédelmi alkalmazásai / Schultz György. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/6.)
Bibliogr.: p. 40-44.
ISBN 978-963-9754-17-1 fűzött
sugártechnika; környezetvédelem; füstgázok kezelése; szennyvízkezelés; szennyvíziszap kezelése; sugárforrások


Közlekedés, járművek / Traffic, Vehicles


656.1 M 10
  M0 gyűrű vagy valami más? : [A tervezett M0 autópálya északi szakaszának szerepe a főváros fejlődésében, az országos tranzit-forgalomban és Budapest északi térségének közlekedésében] : [Alternatív közlekedési javaslat Budapest északi térségében] / [a tanulmányt kész. a Fadrusz János Környezetvédő Egyesület]. - Budapest : Fadrusz János Környezetvédő Egyesület, 1997. - 116 p. : ill. ; 20 cm
fűzött
közlekedés; autópálya; környezeti hatás; civil szervezet; társadalmi részvétel; döntéselőkészítés


Mezőgazdaság / Agriculture


630 G 73
Gulyás Levente
  Többfunkciós mezőgazdaság / [írta Gulyás Levente]. - Nagykörű : Községi Önkormányzat ; Budapest : WWF Magyarország, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egymásra utalva)
Fűzött
mezőgazdaság; fenntarthatóság


630 K 11
Kajner Péter
  Helyi termelés, helyi fogyasztás, helyi termékek egészségesen! : Természetkímélő gazdálkodás, jobb megélhetés, biztonság / írta Kajner Péter. - Nagykörű : Szövetség az Élő Tiszáért, 2009. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88349-0-4 fűzött
ökológiai gazdálkodás; helyi termelés; helyi fogyasztás; helyi gazdaság


631 M 22
Makkai Gergely
  Ökológiai gazdálkodás / Makkai Gergely. - Marosvásárhely : Mentor, 2008. - 217, [8] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 215-227.
ISBN 978-973-599-335-1 fűzött
ökológiai gazdálkodás; biogazdálkodás


630 S 66
Siposs Viktória
  Megőrző gazdálkodás Európában / [írta Siposs Viktória]. - Nagykörű : Községi Önkormányzat ; Budapest : WWF Magyarország, 2006. - 28 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egymásra utalva)
Fűzött
mezőgazdaság; fenntarthatóság


630 S 66
Siposs Viktória
  Múltban gyökerező modern gazdaságok / [írta Siposs Viktória]. - Nagykörű : Községi Önkormányzat ; Budapest : WWF Magyarország, 2006. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egymásra utalva)
Fűzött
mezőgazdaság; fenntarthatóság


Növények. Erdő / Plants. Forest


630.4 K 93
  Közösségi részvétel az erdők védelmében / [szerk. Fülöp Sándor]. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, 2006. - 138 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-138.
ISBN 978-963-86712-9-5 fűzött
erdővédelem; környezetvédelmi jog; civil mozgalom; jogszabályok; Magyarország


Talaj / Soil


631 J 15
Jakab Sámuel
  Életünk forrása, a termőföld : Talajtan- és környezettudomány-népszerűsítő írások / Jakab Sámuel. - Marosvásárhely : Mentor, 2009. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-973-599-355-9 fűzött
talajtan; termőföld; környezettudomány; Erdély; Románia


631.4 T 92
Trudgill, Stephen
  Soil types : A field identification guide / Stephen Trudgill. - Shrewsbory : Field Studies Council, 1989. - p. 337-363., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: Talajtípusok : Határozó terepgyakorlatokhoz. - Klny. Field stuies, Vol. 7, No. 2 (1989)
ISBN 1-85153-196-3 fűzött
talaj; talajtípusok; környezeti nevelés; Nagy-Britannia


Település, táj / Settlement, Landscape


502 C 22
  Civil szervezetek a budapesti agglomeráció fenntarthatóságáért / [Tatár Sándor szerk.]. - Budapest : EMLA Egyesület ; Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület, 2008. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Agglomerációs füzetek ; 1.)
Fűzött
területfejlesztés; településfejlesztés; környezetvédelem; fenntarthatóság; civil szervezetek; társadalmi részvétel; útépítés; agglomeráció; Budapest


332 G 47
Glatz Ferenc
  Új vidékpolitika / Glatz Ferenc. - Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2008. - 270 p. : ill., főként színes, részben térk.. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p. 255-270.
ISBN 978-963-508-572-9 kötött
regionális gazdaság; gazdaságpolitika; gazdaságföldrajz; társadalomföldrajz; vidék; Magyarország


CDR-51
  Kulcs a Tiszához, 1-2. [elektronikus dok.] : A korszerű ártéri tájgazdálkodás lehetőségei és szükségessége a Tisza mentén / rendező-operatőr Koszteczky László ; szakértő-riporter Tóth Ildikó. - [Debrecen] ; [Zalkod] : Palocsa Egyesület ; [Nagykörű] : SZÖVET, 2001-2007. - 1 DVD ; 12 cm
Színes magyar ismereretterjesztő film. - A témával kapcsolatos irodalommal (word és pdf formátumok)
ártéri gazdálkodás; tájgazdálkodás; Tisza


630 M 80
Molnár Géza
  Az ártéri tájgazdálkodás : Elmélet és gyakorlati megvalósítás terve egy konkrét mintaterületen / Molnár Géza. - Karcsa : BOKARTISZ Kht., 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86904-0-2 fűzött
ártéri gazdálkodás; tájgazdálkodás; élőhelykezelés; természetvédelem; Bodrogköz; Karcsa-tó


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.4 B 14
Bajor Zoltán
  Budapest természeti kalauza / írta és fényk. Bajor Zoltán. - Budapest : Kossuth, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-09-5951-3 kötött
természetvédelem; védett természeti értékek; Budapest


502.7 B 59
  Best practice for conservation planning in rural areas : Biological and landscape diversity in Central and Eastern Europe. - Gland ; Cambridge : IUCN, 1995. - 74 p. ; 24 cm
Címford.: A megőrzés követendő gyakrolata mezőgazdasági területen : Biológiai és tájképi változatosság Közép- és Kelet-Európában . - Bibliogr.: p. 74.
ISBN 2-8317-0286-0 fűzött
biológiai változatosság; tájképi változatosság; természetvédelem; mezőgazdaság; tervezés; természeti erőforrások megőrzése; program; esettanulmányok; Közép-Európa; Kelet-Európa


502.3 C 16
  A chance along the river Tisza : An initiative to bring harmony between nature and man, fo a sustainable economy : Biodiversity Micro Grant Fund : Report and prospects / [ed. by Péter Kajner, Gabriella Farkas and Rita Nagy]. - Nagykörű : Alliance for the Living Tisza, 2008. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Esély a Tisza mentén : Kezdeményezés a természet és az ember harmóniájáért, a fenntartható gazdaságért : Biodiverzitás Pályázati Mintaalap : Beszámoló és kilátások
Fűzött
vidékfejlesztés; természetvédelem; fenntartható fejlődés; pályázat; program; ártéri gazdálkodás; tájgazdálkodás; élőhely védelme; biológiai változatosság; mezőgazdaság; Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet; Tiszamente; Bereg; Bodrogköz; Borsodi Mezőség; Kis-Sárrét


502.3 C 26
  Conserving biological diversity in our national forests / Elliott A. Norse [et al.]. - 3. print. - Washington, D.C. : The Wilderness Society, 1989. - 116 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A biológiai változatossg megőrzése nemzeti erdeinkben
Fűzött
természetvédelem; biológiai változatosság; védett területek; erdő; erdővédelem; Amerikai Egyesült Államok


502 G 46
Giono, Jean
  The man who planted trees / Jean Giono ; wood engravings by Michael McCurdy ; afterword by Norma L. Goodrich. - Chelsea, VT : Chelsea Green Publishing Company, 1985. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az ember, aki fákat ültetett
ISBN 0-930031-02-4 kötött
természet; fametszet


CDR-50
Hagyomány és természet konferencia (4.) (2007.) (Budapest)
  4. Hagyomány és természet konferencia [elektronikus dok.] : 2007. december 5. - [Nagykörű] : Szövetség az Élő Tiszáért, [2008]. - 2 DVD ; 12 cm
Közös tokban
hagyomány; természet; biológiai sokféleség; tájgazdálkodás; ártéri gazdálkodás; helyi közösség; helyi gazdaság; közvetlen értékesítés; konferencia


502.3 J 72
Jones, Wendy
  LIFE and European forests / [author Wendy Jones]. - Luxembourg : European Communities, 2006. - 65 p. : ill., színes ; 28 cm. - ( LIFE focus : Nature, ISSN 1715-5619)
Eredeti cím: A LIFE program és az európai erdők
ISBN 92-79-02255-5 fűzött
természetvédelem; erdészet; erdő; erdővédelem; erdővédelem; erdőgazdálkodás; Európai Unió; esettanulmányok; program; EurópaThe Financial Instrument for the Environment


502.3 N 37
  Natural resources for the 21st century / ed. by R. Neil Sampson and Dwight Hair ; American Forestry Association. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1990. - xiv, 347 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Természeti erőforrások a XXI. századra
ISBN 1-55963-003-5 kötött
természeti erőforrások; megújuló természeti erőforrások; természeti erőforrások kezelése; környezetpolitika; éghajlatváltozás; környezeti állapot; konferencia; Amerikai Egyesült Államok


630 S 13
Sampson, R. Neil
  Farmland or wasteland : A time to choose : Overcoming the threat to America's farm and food future / R. Neil Sampson. - Emmaus, PA : Rodale Press, 1981. - xxii, 422 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Termőföld vagy parlag? : Ideje választani és felülkerekedni az Amerika mező- és élelmiszergazdaságának jövőjét fenyegető veszélyen. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 386-407.
ISBN 0-87587-366-6 kötött
mezőgazdaság; területhasználat; vízellátás; talajvédelem; Amerikai Egyesült Államok


502.3 S 84
Spinelli
, Oliviero
  Integrated management of Natura 2000 sites : The contribution of LIFE-nature projects / [author Oliviero Spinelli]. - Luxembourg : European Communities, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (LIFE Focus : Nature, ISSN 1725-5619)
Eredeti cím: A Natura 2000 területek integrált kezelése, a LIFE program részeként
ISBN 92-79-00388-7 fűzött
természetvédelem; élőhely; esettanulmányok; Natura 2000; Európai Unió; program; EurópaThe Financial Instrument for the Environment


Víz / Water


556.5 K 57
  "Kisvízfolyások rehabilitációja és fenntartható használata - kutató, információs program a Galga vízgyűjtőjére" : Kutatási jelentés / [szerk. Kovács József]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2005. - 177 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 963-86712-4-6 fűzött
folyóvíz; vízrendezés; vízgazdálkodás; vízrajz; környezetvédelem; Galga


502.3 L 65
  LIFE and Europe's rivers : Protecting and improving our water resources / [authors Wendy Jones et al.]. - Luxembourg : European Communities, 2007. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm. - (LIFE Focus : Nature, ISSN 1725-5619)
Eredeti cím: A LIFE program és az európai folyók : Vízi erőforrások védelme és fejlesztése
ISBN 978-92-79-05543-0 fűzött
folyó; vízi erőforrások védelme, természetvédelem; élőhely védelme; helyreállítás; folyógazdálkodás; esetanulmányok; Európai Unió; program; Európa, The Financial Instrument for the Environment


Környezeti nevelés / Environmental Education


Programok, tantervek / Programs, Curricula


503[37] H 69
  "Híd" - gyakorlati környezeti oktatási hálózat : Összefoglaló tanulmány és oktatási modul ajánlás a hálózati tagok részére / [szerk. Kovács József]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2005. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 963-87612-3-8 fűzött
környezeti nevelés; oktatásügy; Magyarország


502[37]
Lieberherr-Gardiol, Francoise
  Environmental education for the farming community : Expereimental schemes in Europe / Francoise Lieberherr-Gardiol. - 2. ed. - Strasbourg : Council of Europe, 1994. - 109 p. ; 29 cm
Címford.: Környezeti nevelés gazdálkodó közösségekben : Európai kísérleti programok tapasztalatai. - Eredeti cím: Une pédagogie de l'environnement pour le milieu agricole : Expériences européennes
ISBN 92-871-1009-3 fűzött
környezeti nevelés; mezőgazdaság; helyi közösségek; genetikai források megőrzése; felnőttoktatás; Európa


502[37] S 82
Smuk-Stratenwerth, Ewa
  Soeing seeds for a sustainable future / [editing Ewa Smuk Stratenwerth]. - Grzybów : Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, 2006. - 151 p. : ill., színes ; 25 cm + 1 DVD
Címford.: A fenntartható jövő magvetése
Spirálfűzött
környezeti nevelés; felnőttoktatás; fenntartható fejlődés; környezetbarát életmód; helyi közösségek; esettanulmányok; program


Módszerek / Methodology


502[37] T 58
  Tokaj environmental English camp 1993 : Environmental content-based lesson plans / compiled by United States Peace Corps volunteers Hungary 4, Dyna Goff [et al.]. - [S.l.] : Peace Corps, [1993]. - 44 p. : ill. ; 30cm
Házi soksz.
Spirálfűzött
környezeti nevelés; angol nyelv; nyelvoktatás; környezetvédelem; tábor; általános iskola


Játék / Game


502[087.5] C 97
Cziráky Dávid
  Szavamat adom! : Társasjáték az állatok és növények védelmében : Ne vedd, védd! / [szerzők Cziráky Dávid és Cziráky Dominic]. - [Budapest] : [Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium], [2006]. - 68 játékkártya, 1 játéktábla, 4 bábú, 1 dobókocka ; 22x30 cm
2-4 játékos részére. - Ajánlott 8 éves kortól
Közös dobozban
környezeti nevelés; veszélyeztetett növények; veszélyeztetett állatok; általános iskola; középiskola; társasjáték


Természetismeret / Nature Activities


502[37] T 46
  Természetismeret bővítését segítő kézikönyv : A környezeti nevelés lehetőségei az Aggteleki Nemzeti Parkban, a Bükki Nemzeti Parkban és a Zempléni-hegységben / [a kiadvány összeállítói Baczur János et al.] ; [... szerk. Hegymeginé Nyíry Enikő]. - Miskolc : Tudományos Ismeretterjesző Társulat B.-A.-Z. Megyei Szervezete, 1994. - 74 p., 1 öh. térk. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Természetismereti kalauz
Fűzött
környezeti nevelés; természetismeret; természetvédelmi terület; Borsod-Abaúj-Zemplén


Élővilág / Wildlife

502[37] P 92
  PLT : Project learning tree : Supplementary activity guide for grades 7 through 12. - Washington, D.C. : The American Forest Council, 1987. - 220 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Ismerjük meg a fát! : Munkáltatói kézikönyv, 7-12. osztály
Fűzött


környezeti nevelés; fák; erdő; környezeti tudatosság; általános iskola; középiskola


502[37] P 92
  Project wild : Elementary activity guide. - [Houston, TX] : Western Regional Environmental Education Council, 1983. - 278 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A vadon : Általános iskolai tevékenységek
Fűzött
környezeti nevelés; vadvilág; állatok; ökoszisztéma; általános iskola; tanári kézikönyv


502[37] P 92
  Project wild : Secondary activity guide. - [Houston, TX] : Western Regional Environmental Education Council, 1986. - 288 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A vadon : Középiskolai tevékenységek
Fűzött
környezeti nevelés; vadvilág; állatok; ökoszisztéma; középiskola; tanári kézikönyv


Globális problémák / Global Problems


502[087.5] M 96
Murphy, Glenn
  Globális felmelegedés : Mit tehetünk mi? / Glenn Murphy ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
Eredeti cím: Global warming : What can you do?
ISBN 978-963-9701-73-1 kötött
globális felmelegedés; környezeti nevelés; gyermekkönyv


Víz / Water


502[37] H 93
  How do we treat our wastewater? / United States Environmental Protection Agency [et al.]. - [Washington, D.C. etc.] : EPA [et al.], [1992. - 1 fol. : ill., színes ; 80x86 cm
Címford.: Hogyan kezeljük a szennyvizet?. - Összehajtogatott poszter
környezeti nevelés; víz; szennyvízkezelés; település; oktatási segédanyag


vissza