Egyéb újabb szerzemények

2009. január - április


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


200 B 51
Benoist, Alain de
  Hogyan lehetünk pogányok? / Alain de Benoist ; [ford. Gazdag István]. - Budapest : Europa Authentica, 2008. - 395 p. ; 19 cm
Comment peut-on etre paien?
ISBN 978-963-06-5776-1 fűzött
vallásfilozófia; kereszténység; pogányság


290 V 94
Voigt Vilmos
  A vallás megnyilvánulásai : Bevezetés a vallástudományba / Voigt Vilmos. - [Budapest] : Timp, 2006. - 344 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 304-324.
ISBN 963-9614-11-4 kötött
vallástudomány; összehasonlító módszer; folklór


290 V 94
Voigt Vilmos
  A vallási élmény története : Bevezetés a vallástudományba / Voigt Vilmos. - Budapest : Timp, 2004. - 253 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 218-238.
ISBN 963-86678-2-6 kötött
vallástudomány; összehasonlító módszer


220  Biblia


220 L 54
Léon-Dufour, Xavier
  Az Újszövetség értelmező kéziszótára / Xavier Léon-Dufour ; [ford. Puskely Márta]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-77-6 kötött
Biblia; Újszövetség; lexikon


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993- . - 24 cm
ISBN 963-360-727-2
13. köt., Szentl-titáb / 2008. - 1008 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-277-049-9
katolikus vallás; lexikon


292/299  Nem-keresztény vallások


290 B 46
Belfiore, Jean-Claude
  A görög és római mitológia lexikona / Jean-Claude Belfiore ; a magyar kiadást szerk. Karsai György ; [ford. Györei Anita et al.] . - [Budapest] : Saxum, 2008. - 705 p., [32] t. : ill., színes ; 29 cm
Eredeti cím: Dictionnaire de mythologie grecque et romaine
ISBN 978-963-248-046-6 kötött
görög-római mitológia; lexikon


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 T 63
Tomka Béla
  Európa társadalomtörténete a 20. században / Tomka Béla. - Budapest : Osiris, 2009. - 646 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 589-625.
ISBN 978-963-276-012-4 kötött
társadalomtörténet; Európa; kézikönyv


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


338.48
Gyuricza László
  A turizmus nemzetközi földrajza / Gyuricza László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2008. - 319 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822) . (Dialóg Campus könyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 303-309.
ISBN 978-963-7296-28-4 kötött
turizmus; természeti földrajz; gazdaságföldrajz


390  Néprajz. Népművészet


390 T 26
Tánczos Vilmos
  Elejtett szavak : Egy csíki székely ember nyelve és világképe / Tánczos Vilmos ; [a fényképeket Ernszt Árpád és a szerző kész.] . - Csíkszereda : Bookart, 2008. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-378-88358-6-3 kötött
magyar néprajz; magyar nyelv; életrajz; Tánczos Simon


630  Mezőgazdaság


663.2 C 78
Csoma Zsigmond
  Borban a vigasság : A bor közösség- és hangulatformáló ereje Magyarországon / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2009. - 384 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 377-378. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-502-895-5 kötött
bor; borászat; szőlőművelés; művelődéstörténet; Magyarország


631 G 31
  A gazdálkodók útmutatója : Hasznos tudnivalók a földbirtokreform kapcsán földhöz juttatottak, továbbá tanulni vágyó kisgazdák, téli gazdasági iskolák tanulói és telkes vitézek számára. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Ekvilibrum, [2009]. - 301 p. : ill. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Kir. Földmivelésügyi Ministerium, 1925. - Eredetileg "A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványai" c. sorozat 1925. 1. kötetetként jelent meg
ISBN 973-963-88213-1-7 kötött
növénytermesztés; állattenyésztés


639 H 21
  Halbiológia és haltenyésztés / szerk. Horváth László. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008]. - 439 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433.
ISBN 978-963-286-483-9 kötött
haltenyésztés; halbiológia


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 P 77
Pogányné Rózsa Gabriella
  A könyvkultúra kutatásának kútfői : A könyv-, az írás-, a nyomdászattörténet, a könyvtártudomány és a könyvkereskedelem szakirodalmi forrásai / Pogányné Rózsa Gabriella. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 199 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-7615-54-2 fűzött
könyvkultúra; nyomdászat; könyvtártudomány; írástörténet


681.3  Számítástechnika


681.3 G 36
Gerényi Gábor
  Internetes tartalomszolgáltatás / Gerényi Gábor. - [Kerepes] : Elektromedia Kft., 2009. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88240-0-4 fűzött
internetszolgáltatás


681.3 H 91
Horváth Sándor
  OpenOffice.org 3.0 / Horváth Sándor. - Budapest : BBS-INFO, 2009. - 400 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-35-4 fűzött
szövegszerkesztés; felhasználói program; számítástechnika


690  Építőipar


690 F 28
Fátrai György
  Történeti tetőszerkezet / Fátrai György. - Budapest : Terc, 2008. - 168 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-9535-81-7 fűzött
tetőszerkezet


700  Művészet


700 M 99
Marruchi, Giulia
  Gótikus művészet / Giulia Marruchi, Elena Nesti, Cristina Sirigatti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2009. - 431 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 7.)
Eredeti cím: Il gotico
ISBN 978-963-13-5775-2 kötött
művészettörténet; gótika; Európa; kézikönyv


700 M 99
Princi, Eliana
  Az expresszionizmustól a szürrealizmusig / Eliana Princi ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2009. - 406 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 14.)
Eredeti cím: Il novocento : Prima parte : La grande storia dell'arte
ISBN 978-963-13-5784-4 kötött
művészettörténet; expresszionizmus; kubizmus; futurizmus; szürrealizmus; Európa; kézikönyv


720  Építészet


726 Sz 78
Szilágyi András
  A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és centrális templomai / Szilágyi András. - 2., jav. kiad. - Budapest : Semmelweis K., 2009 . - 307 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-307.
ISBN 978-963-9879-28-7 kötött
templom; rotunda; építészet; történet; Magyarország


730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet


730 V 87
  A világ szobrászainak lexikona / [... tervezte, a felhasznált anyagot kiválogatta, és a munkákat irányította Fábián Sándor]. - Budapest : Magyarkerámia Kft., [2008]. - 892 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 883-892.
ISBN 978-963-06-4396-2 kötött
szobrászok; lexikon


746  Textilmunka. Kézimunka


677 C 77
Csókos-Varga Györgyi
  Festékeskönyv / Csókos-Varga Györgyi ; [a ... fotókat kész. Nagy Fülöp]. - [Budapest] : Glia Kft., 2008. - 264 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4052-7 kötött
színezés; természetes anyag; festék; növények; magyar néprajz


770  Fényképezés. Fotóalbumok


770 K 71
Korniss Péter
  Kötődés : 1967-2008 / Korniss Péter. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 284 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-227-166-8 kötött
fotóművészet; szociográfia; fényképgyűjtemény


780  Zene


780 Sz 10
Szabados György
  Írások / Szabados György. - Szombathely : B.K.L. K., 2008- . - 24 cm
1., Tanulmányok, esszék. - 2008. - 307 p. : ill.
ISBN 978-963-7334-29-0
zenetudomány


800  Nyelvészet


800 H 12
Hajdu Endre
  Szómúzeum : Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára / Hajdu Endre. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tinta, 2009. - 127 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 5.)
ISBN 978-963-9902-07-7 fűzött
magyar nyelv; archaizmus; értelmező szótár; művelődéstörténet; Magyarország


908  Honismeret


908 Ö 54
  Örökségünk : Értékeink / [főszerk. Czaga Viktória] ; [szerk. Greguss Imre, Vajda Ferencné, Vitkay Katalin]. - Budapest : MMI, 2001. - 368 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Budapesti Városvédő Egyesület 1999-ben meghirdetett pályázatára beérkezett pályázatok
ISBN 963-651-437-2 fűzött
honismeret; helytörténet; pályázat; Magyarország


943.9 P 33
Papp József
  Hortobágy / Papp József. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop. : DE Néprajzi Tanszék : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2008. - 304 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár)
Bibliogr.: p. 285-302.
ISBN 978-963-473-140-5 kötött
helytörténet; magyar néprajz; állattartás; természeti környezet; Hortobágy


910  Földrajz


913 A 98
  Ázsia regionális földrajza / Horváth Gergely, Probáld Ferenc, Szabó Pál szerk. ; [ill. Jesus Reyes Nunez]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2008. - 618 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-284-021-5 kötött
földrajz; Ázsia; kézikönyv


914 P 13
Pál Zoltán
  Gyakorlatfüzet a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának I. éves hallgatói számára / Pál Zoltán. - Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 2006. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Gyakorlatfüzet közép-erdélyi tanulmányúthoz
ISBN 973-7741-12-9 fűzött
földrajz; terepgyakorlat; oktatási segédanyag; Erdély


930  Történelem


930 77
Pogány György
  A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma / Pogány György. - Budapest : Hatágéú Síp Alapítvány, 2008. - 136 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 15.)
ISBN 978-963-7615-53-5 fűzött
történettudomány; történetírás; vallásos irodalom; Biblia; szövegkiadása; Magyarország


930 W 70
Wiik, Kalevi
  Az európai népek eredete / Kalewi Wiik ; [ford. Kádár György]. - Budapest : Nap, 2008. - 437 p. : ill., részben színes, főként térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 392-404.
ISBN 978-963-9658-50-9 kötött
nemzettörténelem; eredet; nyelvtörténet; összehasonlító nyelvészet; Európa


vissza