A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2009. január - április / January - April 2009Állatok / Animals


599 M 16
  Magyarország emlőseinek atlasza / ... szerk. Bihari Zoltán, Csorba Gábor és Heltai Miklós. - Budapest : Kossuth, 2007. - 360 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kossuth természettár)
Bibliogr.: p. 286-359.
ISBN 978-863-09-5610-9 kötött
emlősök; állatökológia; Magyarország; kézikönyv


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


633.8 B 56
Bernáth Jenő
  Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása / Bernáth Jenő, Zámboriné Németh Éva. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2007. - 256 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-286-493-8 kötött
gyógynövények; fűszernövények


502 F 94
Frühwald Ferenc
  Bioholmi : Kézikönyv az egészséghez / [Frühwald Ferenc]. - Budapest : ÉKME02, 2008. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5650-4 fűzött
biokultúra; bioélelmiszer; biotermék


613 Sz 71
  Szépség, öröm, egészség / szerk. Kovács Gábor. - Budapest : Medicina, 2009. - 187 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-226-205-5 kötött
egészséges életmód; művelődéstörténet


Életmód / Lifestyle


366 H 74
Hofmaister-Tóth Ágnes
  A fogyasztói magatartás alapjai : [vásárlási döntés, fogyasztói minták, életstílus] / Hofmaister-Tóth Ágnes. - [Budapest] : Aula , 2008. - 243 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9478-94-7 fűzött
fogyasztói magatartás


502 T 93
  Tudatos vásárlók könyve : Víz, zöldség-gyümölcs, hús, energia, vegyi anyagok, közlekedés, utazás / [szerk. Gulyás Emese]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2008. - 257 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9718-15-9 fűzött
környezetvédelem; környezettudatos vásárlás; környezetbarát életmód; egészséges életmód; fogyasztói magatartás; emergiagazdálkodás


Energia / Energy


620.95 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Biodízel - a városi légszennyezés csökkentésének egyik lehetősége / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/4.)
Bibliogr.: p. 40-44.
ISBN 978-963-9754-18-8 fűzött
biodízel; üzemanyag; alternatív energiaforrások; levegőszennyezés; kibocsátás-csökkentés


620.92 S 94
Stróbl Alajos
  Hőszivattyú az energiagazdálkodásban / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/7.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-9754-18-8 fűzött
hőszivattyú; energiagazdálkodás


Építészet / Architecture


691 K 49
  Kisenergiájú házak : 1., Felújítás az energiatakarékosság jegyében / szerk. Ingo Gabriel és Heinz Ladener ; [ford. Szüle Dénes] . - Budapest : Cser K., 2009. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus : Energietechnische Gebäudesanierung in der Praxis
ISBN 978-963-278-058-0 fűzött
építés; energiagazdálkodás; megtakarítás; lakóépület


691 K 49
  Kisenergiájú házak : 2., Az épületgépészet energiatakarékos korszerűsítése / szerk. Ingo Gabriel és Heinz Ladener ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2009. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus : Energietechnische Gebäudesanierung in der Praxis
ISBN 978-963-278-059-7 fűzött
építés; energiagazdálkodás; megtakarítás; lakóépület


693 O 89
Osztroluczky Miklós
  Hőszigetelés / Osztroluczky Miklós. - Budapest : Cser K., 2009. - 139 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-036-8 fűzött
építőipar; hőszigetelés; napenergia


Fenntarthatóság / Sustainability


502 V 66
Végh László
  Utolsó kísérlet : Híradás a Föld állapotáról / Végh László, Szám Dorottya, Hetesi Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 211, [13] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-026-4 fűzött
civilizáció; társadalmi változás; gazdasági folyamat; természeti környezet; válság; környezeti válság; fenntarthatóság


Globális problémák / Global Problems


502 A 66
Antalffy Tibor
  A jövőnk véget ért! : A Van-e jövőnk? című könyv átdolgozott kiadása / Antalffy Tibor. - Átd. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9886-02-5 fűzött
előrejelzés; környezeti kár; társadalmi probléma; globalizáció


330 G 36
George, Susan
  Lugánói tanulmány / Susan George ; [ford. Békefi József]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 266 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The Lugano report
ISBN 978-963-662-208-4 fűzött
világgazdaság; gazdasági helyzet; gazdaságpolitika; gazdasági folyamat; globalizáció


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


546 P 13
Pál Károlyné
  Berillium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/5.)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-9754-14-0 fűzött
berillium; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 D 45
Demeter Katalin
  Értékőrzés : Tanulmányok a megőrzendő természeti, társadalmi értékek fenntartásának és az életminőség fejlesztésének összehangolásáról / Demeter Katalin. - Budapest : Trezor, 2008. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8144-32-4 fűzött
környezetvédelem; humánökológia; társadalmi ökológia; fenntartható fejlődés


502 H 55
Héjjas István
  Esélyeink a túlélésre : Mit kellene tennünk, hogy fennmaradjon a civilizáció : A Földet nem lehet elpusztítani, az emberiséget igen / Héjjas István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 141 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-[142].
ISBN 978-963-375-582-2 fűzött
környezetszennyezés; humánökológia; energiagazdálkodás


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezeti haszon értékelése, érvényesítése, érdekeltségi viszonyai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/3.)
Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
környezetértékelés; környezeti haszon; környezeti szolgáltatás; értékelés; hasznosság


502 Sz 23
Szacsky Mihály
  A veszélyes XXI. század : Palatinuszi írások / Szacsky Mihály. - [Budapest] : Szabad Sajtó Kult. és Ifj. Egyes. : Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyes., [2008]. - 344 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6408-0 fűzött
környezetvédelem; globális problémák; Palatinus Klub


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 K 59
  Klímaváltozásról mindenkinek / [szerk.] Harnos Zsolt, Gaál Márta, Hufnagel Levente ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék. - Budapest : BCE Ketk MIT, 2008. - 199 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-199.
ISBN 978-963-503-384-3 kötött
éghajlatváltozás; globális felmelegedés; ökológia; természeti környezet; környezetvédelem; Magyarország


Mezőgazdaság / Agriculture


634.8 H 74
Hofmann, Uwe
  Ökológiai szőlőtermesztés / Uwe Hofmann, Paulin Köpfer, Arndt Werner ; [ford. Zanathy Gábor, Kurtán Sándor]. - Budapest : Mezőgazda, 2008. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Ökologischer Weinbau. - Bibliogr.: p. 279-286.
ISBN 978-963-286-438-9 kötött
szőlőtermesztés; biogazdálkodás


Politika / Policy


502[32] L 27
Lányi András
  Porcelán az elefántboltban : Az ökológiai politika kezdetei Magyarországon / Lányi András. - [Budapest] : Heti Válasz Lap- és Kvk., 2009. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-24-6 fűzött
környezetvédelem; belpolitika; környezetpolitika; Magyarország


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 B 15
  A Bakony : A természet kincsestára / [szerk. Harmat Beáta]. - 2. átd. kiad. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2008. - 128 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86984-4-5 fűzött
természeti környezet; növények; állatok; természetvédelem; védett növények; védett állatok; Bakony


502.3 B 39
Bartók Katalin
  Az élő természet védelme : A biodiverzitás védelme Romániában / Bartók Katalin. - Kolozsvár : Ábel K., 2006. - 170 p., [9] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm + 1 térk.
Bibliogr.: p. 159-168.
ISBN 973-7741-80-3 fűzött
természetvédelem; környezetvédelem; biológiai sokféleség; védett területek; Románia


Víz / Water


28.3 G 61
Grant, Nick
  Szennyvízkezelés : Élőgépek, gyökérmezők, komposztvécék / Nick Grant, Mark Moodie, Chris Weedon. - Budapest : Cser K., 2009. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Zöldkönyvek)
Címford.: Sewage solutions : Answering the call of nature
ISBN 978-963-278-041-2 fűzött
szennyvíztisztítás; vízkezelés


Természettudomány / Natural Science


Csillagászat / Astronomy


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 8. kötettől társkiadó az ELTE TTK / MTA Geonómiai Bizottság, Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
11., Kőzetszövetek a Naprendszerben / szerk. Bérczi Szaniszló. - 2008. - 35 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 35.
csillagászat; űrkutatás; technika


Földrajz / Geography


911 R 14
Rácz Lajos
  Magyarország környezettörténete az újkorig / Rácz Lajos. - Budapest : MTA Történettudományi Intézete, 2008. - 261 p. : ill., főként térk. ; 24 cm. - (Természettörténelem, ISSN 1789-8846 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9627-19-2 fűzött
történeti földrajz; magyar történelem; történeti ökológia


Környezeti nevelés / Environmental Education


Művészetek, kézművesség / Art and Crafts


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Hun-szkíta művészet / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 2008. - [28] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 22.)
Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek
Fűzött
művészet; motívumkincs; történelem; hunok; szkíták; kifestőkönyv


vissza