A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2008. október - december / October - December 2008Állatok / Animals


598.1 A 94
Attenborough, David
  Élet hidegvérrel : A kétéltűek és hüllők természetrajza / David Attenborough ; [ford.Farkas Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, 2008. - 288 p. : ill., színes ; 28 cm
Eredeti cím: Life in cold blood
ISBN 978-963-5880-6 kötött
hűllők; kétéltűek; természetrajz


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.89 N 30
Nagy Zoltán
  A tibeti gyógyászat / Nagy Zoltán. - [Budapest] : Trajan, 2008. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86624-3-9 fűzött
természetgyógyászat; Tibet


Életmód / Lifestyle


613 M 59
Meszlényi Attila
  A világvége illemtana : Túlélőkönyv / Meszlényi Attila. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 100 p. ; 20 cm. - (PodPress könyvek)
ISBN 978-963-87769-5-2 fűzött
életvezetés; környezetbarát életmód


Energia / Energy


620.9 H 46
  A hazai földgáz igények várható alakulása 2030 : Az E.On Földgáz Trade Zrt. megbízására készült tanulmány rövidített változata / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... írta Barta Judit, Kádár Ágnes]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2008. - 60 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 13.)
Fűzött
energiafogyasztás; földgáz; előrejelzés; Magyarország


Építészet / Architecture


728.1 G 61
Graf, Anton
  Passzívházak : 24 megépült ház Németországban, Ausztriában, Svájcban / Anton Graf ; [... ford. Valentinyi Edit]. - [Budapest] : Terc, 2008. - 129 p. : ill., főként színes ; 25x29 cm
Eredeti cím: Neue Pasivhäuser. - Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-963-9535-75-6 kötött
lakóépület; energiagazdálkodás; napépítészet; házépítés; napelem; Németország; Ausztria; Svájc


Filozófia / Philosophy


502[200] P 79
Polkinghorne, John
  Egyetlen világunk : A tudomány és a teológia kölcsönhatásai / John Polkinghorne ; [ford. Kertész Balázs]. - Pozsony : Kalligram, 2008. - 135 p. ; 21 cm. - (Tudomány és vallás)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-80-8101-049-1 fűzött
vallás; tudomány; hit


502[200] R 29
Raj Tamás
  Ember-e a mező fája? : Környezet- és természetvédelem a Bibliában / Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2008. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7088-27-8 kötött
zsidó kánon; bibliamagyarázat; Ószövetség; környezetvédelem; természetvédelem; ökológia


Hulladék / Waste


628.4 H 11
Haidekker Borbála
  Hulladékosztályozás és mintavétel kérdései / Haidekker Borbála. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/8.)
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-9754-10-1 fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékválogatás; települési hulladék; ipari hulladék


Jog / Law


502[34] G 35
Gellérthegyi István
  Környezetvédelem, 2002-2007 : A környezetvédelmi közigazgatási perek bírói gyakorlata : Környezetvédelmi döntvénytár / Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 350 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-017-3 fűzött
környezetvédelmi jog


Kertészet / Gardening


712.3 F 28
Fatsar Kristóf
  Magyarországi barokk kertművészet / Fatsar Kristóf. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 277 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-227-021-5 kötött
kertépítés; díszkert; művészettörténet; barokk; Magyarország


712.3 H 61
Herczeg Ágnes
  "Szép és kies kertek" : A kora reneszánsz kertek Itáliában és Magyarországon / Herczeg Ágnes. - Csíkszereda : Pro-Print, [2008]. - 255 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 249-252.
ISBN 978-973-8468-72-6 kötött
kertépítés; díszkert; reneszánsz; művelődéstörténet; Magyarország; Itália


Környezetvédelem / Environmental Protection


551.58 K 59
  Klímabarát települések : Elmélet és gyakorlat / szerk. Antal Z. László. - Budapest : Pallas, 2008. - 481 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-87995-5-5 fűzött
környezetvédelem; éghajlatváltozás; település; Magyarország


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Együttes gazdasági és környezeti célok és konfliktusaik / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/2.)
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
környezetvédelem; gazdaság; környezetgazdaságtan; környezeti konfliktus


502 O 13
  OECD környezetpolitikai teljesítményértékelések : Magyarország / [m. kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - [Budapest] : KVVM, 2008. - 254 p. ; 23 cm
Eredeti cím: OECD environmental performance reviews : Hungary. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-88054-0-9 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetszennyezés; környezetpolitika; környezeti állapot; felmérés; Magyarország


502 P 14
  Palatinusz tanulmányok, információk, gyűjtött anyagok : Egyéb vegyes írások : Palatinus Klub : National Geographic dokumentumok : www.index.veszprem.hu megjelent írások / írta és összeáll. Szacsky Mihály. - 2006. - [Budapest] : Palatinus Klub, 2006. - 136 p. ; 30 cm
Belső használatra. - Házi soksz.
Fűzött
környezetvédelem


502 P 14
  Palatinusz tanulmányok, információk, gyűjtött anyagok : Egyéb vegyes írások : Palatinus Klub : National Geographic dokumentumok : www.index.veszprem.hu megjelent írások / írta és összeáll. Szacsky Mihály. - 2007/1. - [Budapest] : Palatinus Klub, 2006. - 162 p. ; 30 cm
Belső használatra. - Házi soksz.
Fűzött
környezetvédelem


502 T 18
Takács-Sánta András
  Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai / Takács-Sánta András. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 115 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 99-115.
ISBN 978-963-236-079-9 fűzött
bioszféra; környezetvédelem; ökológia


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 F 94
Fry, Carolyn
  A klímaváltozás : A XXI. század legnagyobb kihívása / Carolyn Fry ; [ford. Ficzay Timea]. - Budapest : Totem Plusz, [2008]. - 208 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: The impact of climate change the world's greatest challenge in the twenty-first century. - Bibliogr.: p. 196-203.
ISBN 978-963-590-354-2- kötött
éghajlattan; éghajlatváltozás; globális felmelegedés; környezetvédelem; ökölógia


551.4 G 15
Gábris Gyula
  Földfelszín és éghajlat : A felszínalaktan összegzése / Gábris Gyula. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2007. - 225 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 963-463-870-8 kötött
geomorfológia; éghajlattan


Mezőgazdaság / Agriculture


630 B 64
  Mi fán terem a biotermék? : Az ökológiai gazdálkodásról és a biotermékekről termelőknek, fogyasztóknak. - Miskolc : Zöld Akció Egyesület, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
ökológiai gazdálkodás; biotermék


637 T 98
  Tükörben a tojás : A felelős kiskereskedelmi láncok nyomában Kelet-Európában : Magyar kiadás / [kész. Klub Gaja]. - [Budapest] : [Fauna Egyesület], [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-83-924587-5-3 fűzött
tojás; kereskedelem; állatvédelem; etikus fogyasztás; Csehország; Lengyelország; Magyarország; Szlovákia


Növények. Erdő / Plants. Forest


630 G 78
Gyöngyössy Péter
  "Gyántásország" : Történeti adatok az őrségi erdők erdészeti és természetvédeli értékeléséhez : Tanulmány / kész. Gyöngyössy Péter ; [fotók Benkő Sándor et al.]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2008. - 110 p. : ill., részben színes térk. ; 30 cm. - ( Ciklámen füzetek, ISSN 1589-2719)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-06-4800-4 fűzött
erdészet; természetvédelem; ökológia


Politika / Policy


502[32] C 22
  Civil beszámoló és vélemény az aaurhus-i egyezmény végrehajtásáról : 2005-2007 : Magyarország / szerk. F. Nagy Zsuzsanna, Gubek Nóra, Móra Veronika. - [Budapest] : Környezetei Tanácsadó Irodák Hálózata, 2008. - 28 p. ; 25 cm
Fűzött
társadalmi részvétel; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Aarhus-i egyezmény; Magyarország


502 E 11
  Ébredés/találkozás : Civil kezdeményezések ösztönzése a területfejlesztésben / [kész.] Környezeti Tanácsadók Egyesülete ; [szerk. Trombitásné Hargitai Judit, Mátyás Mónika]. - Veszprém : KÖTE, 2006. - 47 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
területfejlesztés; civil szervezetek; kistérségek


Talaj / Soil


631.4 Sz 15
Szabó István Mihály
  Az általános talajtan biológiai alapjai / Szabó István Mihály. - 3. kieg. kiad. - Budapest : Mundus, 2008. - 405 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - természettudományok, ISSN 1419-5151)
Bibliogr.: p. 369-383.
ISBN 978-963-9713-05-5 kötött
talajtan; talajbiológia


Település, táj / Settlement, Landscape


712 Z 70
Zöch, Peter
  Európai tájépítészet : Válogatott projektek, 2000-2005 = European landscape architecture : Squares, parks and promenades : Recent projects / [a szöveget írta és] szerk. ... Peter Zöch, Gesa Loschwitz ; [angolra ford. Almuth Seebohm] ; [magyarra ford. Csukás Judit]. - [Budapest] : Terc, 2008. - 160 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9535-78-7 kötött
tájalakítás; településtervezés; Európa


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology

570 B 81
Boross László
  Szilárd fázisú biokatalizátorok : Előállításuk, tulajdonságaik és gyakorlati alkalmazásuk / Boross László. - Budapest : Akad. K. , 2008. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-373.
ISBN 978-963-05-8577-4 kötött
biológiai technológia; biokatalizátor; enzim; sejtbiokémia


Földtudományok / Earth Sciences


550 G 36
  Geomorfológia : Földfelszíni folyamatok és formák. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2005]- . - 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 978-963-7296-24-7
1. / Lóczy Dénes, Veress Márton ; [az ábrákat rajz. Czigány Szabolcs, Kovács Gábor és Széles Gyula]. - 2005. - 335 p., [53] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 327-328. és a fejezetek végén
ISBN 963-7296-25-5
geomorfológia


550 G 36
  Geomorfológia : Földfelszíni folyamatok és formák. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2005]- . - 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 978-963-7296-24-7
2. / szerk. Lóczy Dénes ; [az ábrákat rajz. Czigány Szabolcs et al.]. - 2008. - 440 p., [69] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7296-26-0
geomorfológia


552 K 97
Kubovics Imre
  Általános kőzettan : A földkövek kőzettana / Kubovics Imre. - Budapest : Mundus, 2008. - 652 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - természettudományok, ISSN 1419-5151)
Bibliogr.: p. 605-652.
ISBN 978-973-9501-47-8 kötött
geológia; kőzettan


vissza