Egyéb újabb szerzemények

2008. július - szeptember


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 Sz 82
  Szimbólumok, jelek, mítoszok / [... a kiadvány megszerkesztése Kása Ákos Simon munkája] ; [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Hermit , [2008]. - 102 p. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 5.)
ISBN 978-963-9654-41-9 fűzött
szimbólum; művelődéstörténet


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 G 70
Guénon, René
  A modern világ válsága / René Guénon ; [ford. és szerk. Baranyi Tibor Imre] . - Debrecen : Kvintesszencia K., 2008. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87422-2-3 fűzött
kultúra; civilizáció; válság; kultúrfilozófia


100  Filozófia


133 D 93
Dubravszky László
  A tradicionális asztrológia tankönyve / Dubravszky László, Eörssy János. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest ; Piliscsaba : Bioenergetic, 2001 [!2008]. - 381 p., 77 col. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-9343-18-4 fűzött
asztrológia


290 J 63
  Ji king = A változások könyve / ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. - Budapest : Q.E.D., [2003]. - 3 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8456-3-1 kötött
[1.]. - CCCLXXX p.
ISBN 963-85456-4-X
[2.], Kommentárok 1. - 654 p.
ISBN 963-85456-5-8
[3.], Kommentárok 2. - p. 656- 1336.
Bibliogr.: p. 1325-1332.
ISBN 963-85456-6-6
filozófia; vallás; művelődéstörténet; Kína


150  Pszichológia


150 Sz 90
Szondi Lipót
  A Szondi-teszt : A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve / [Szondi Lipót] ; [ford. Böhm Gábor..., Sándorfi Edina..., Molnár Mariann...]. - 2. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2007. - 518 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik
ISBN 978-963-9609-81-5 fűzött
pszichoanalízis; teszt


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


290 D 47
  Démonok, látók, szentek : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, 2008. - 670 p., XVI t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 6.)
A 2006 márciusában Révfülöpön azonos címmel rendezett konferencia szerk. anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-506-759-6 kötött
angyal; démonológia; szent; teológia; vallástudomány; folklór; művelődéstörténet


292/299  Nem-keresztény vallások


299 M 40
Máté Imre
  Yotengrit : 4., Látomások, meglátások, megoldások / Máté Imre. - Budapest : Püski, 2008. - 90 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9592-58-2 fűzött
magyar ősvallás; magyar őstörténet


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 B 59
  Beszélő viszony : Személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatában / [szerk.] T. Kiss Tamás. - 3. átd., jav. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2005. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-430.
ISBN 963-9609-06-4 fűzött
kommunikáció


711.4 C 49
Cséfalvay Zoltán
  Kapuk, falak, sorompók : A lakóparkok világa / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Gondolat : Marina Part, 2008. - 300 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-109-4 fűzött
lakópark; urbanisztika; várospolitika


301 L 28
Laqueur, Thomas
  A testet öltött nem : Test és nemiség a görögöktől Freudig / Thomas Laqueur . - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemiség és társadalom, ISSN 1589-2336 ; 1.)
Ford. Szabó Valéria et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-98-X fűzött
nemek; szexualitás; művelődéstörténet; pszichológia


301 M 14
  A magyar kulturális antropológia története / szerk. Kézdi Nagy Géza. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2008. - 712 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9725-17-1 fűzött
kulturális antropológia; néprajz; történet; Magyarország


310  Statisztika. Demográfia


312 Sz 74
  Szerkezetek, folyamatok, összefüggések : Demográfiai szöveggyűjtemény / szerk. Faragó Tamás. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 429 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 44.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-83-1 fűzött
demográfia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


334 Sz 93
  Szövetkezetek Erdélyben és Európában / [fel. szerk. Somai József]. - Kolozsvár : Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 2007. - 455 p., [1] t.fol. : ill., színes térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-455.
ISBN 978-973-0-05034-9 kötött
szövetkezet; gazdasági jog; történet; Európai Unió; határon túli magyarok; Erdély; Románia


330 Y 90
Yunus, Muhammad
  Creating a world without poverty : Social business and the future of capitalism / Muhammad Yunus ; with Karl Weber. - New York, NY : Public Affairs , 2007. - xvii, 261 p. ; 24 cm
Címford.: A szegénység nélküli világ megteremtése : A szociális vállalkozás és a kapitalizmus jövője
ISBN 978-1-58648-493-4 kötött
gazdaság; szociális vállalkozás; társadalmi felelősség; mikrohitel; szegénység; fejlődő országok; Grameen Bank; Béke Nobel-díj; Bangladesh


390  Néprajz. Népművészet


681.8 B 64
Birinyi József
  Népi hangszerek készítése / Birinyi József. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 75.)
ISBN 978-ö963-9759-97-8 fűzött
hangszerkészítés; népi hangszer


390 H 59
  Helyszellemek kultusza Mongóliában / szerk. Birtalan Ágnes. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 281 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Őseink nyomában Belső-Ázsiában, ISSN 1785-8356 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9494-38-a fűzött
néprajz; Mongólia


290 K 10
Kabay Lizett
  Világszarvas, világtáltos / Kabay Lizett. - Marosvásárhely : Mentor, 2008. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-179. és 197.
ISBN 978-973-599-307-8 fűzött
magyar ősvallás; magyar néprajz; néphit; táltos


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 5-6. / szerk. Diószegi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 1971. - 493 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött
néprajz


630  Mezőgazdaság


639.2 L 14
Lajkó István
  A halászmester könyve : Halászati szakmai ismeretek / Lajkó István. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2004. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-9553-25-5 fűzött
halászat


639.2 Sz 97
Szűcs István
  A halászati ágazat gazdasági, szervezési és piaci kérdései / [írta Szűcs István, Nábrádi András, Stündl László] ; szerk. Szűcs István. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2002. - 221 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 963-9422-41-X kötött
halászat; haltenyésztés; halgazdaság; tógazdaság; élelmiszergazdaság; Magyarország


681.3  Számítástechnika


681.3 B 36
Bártfai Barnabás
  ECDL képszerkesztés / Bártfai Barnabás, Sikos László. - Budapest : BBS-Info , 2006. - 142 p. : ill. ; 23 cm. - (Informatikai füzetek, ISSN 1418-9425)
ISBN 963-9425-10-9 fűzött
digitális technika; számítógépes grafika; képszerkesztő


681.3 B 42
Bayer Judit
  A háló szabadsága : Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében / Bayer Judit. - Budapest : Új Mandátum : Zsigmond Király Főisk., 2005. - 213 p. ; 24 cm. - (Kommunikáció és média, ISSN 1786-8092 ; 2.)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 963-9609-08-0 fűzött
internet; szólásszabadság


720  Építészet


728.9 B 20
Balík, Michael
  Pincék felújítása és utólagos vízszigetelése / Michael Balík, Jiri Stary ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2008. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Eredeti cím: Sklepy opravy a rekonstrukce
ISBN 978-963-7418-90-7 fűzött
pince; felújítás; szigetelés


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


745 K 55
Kiss Margit
  "Virágozódott... Anno" : Az Umlingok Kalotaszegen = The Umling family : Makers of fine painted furniture in 18th-century Transylvania / [szöveg és fotó Kiss Margit, Lángi József, Mihály Ferenc] ; [a kiállítást rend. Kiss Margit]. - Budapest : Népr. Múz., 2007. - 119 p. : ill., színes ; 29 cm
Az időszaki kiállítás 2007. máj. 5. - szept. 30. között volt látható a Néprajzi Múzeumban. - Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-9540-35-4 fűzött
művészi bútor; festészet; díszítőművészet; ornamentika; családtörténet; Umling család; Kalotaszeg


791  Szórakozás. Filmművészet


CDR-49
  MozgóKép Tár : Magyar filmtörténeti sorozat = Moving picture gallery : Series of Hungarian film history / kiad. a Magyar Filmintézet. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : M. Filmint., 1996- . - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A közreadó neve 2000-től Magyar Nemzeti Filmarchívum
ISBN 963-7147-24-1
6., Dokumentumfilmek 1945-től napjainkig = Documentary films from 1945 up till now / szerk. Komár Erzsébet. - 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-963-7147-30-2
filmművészet; Magyarország


791.43 U 29
  Új Oxford filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / [szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva] ; [a magyar filmgyártásról szóló rész, és az 1998-tól napjainkig tartó rész szerzője Bikácsy Gergely] ; [1995-1998-ig a kiegészítést írta Nemes Károly] ; [ford. Bodnár Dániel et al.]. - Bőv. kiad. - Budapest : Glória, 2007. - XVI, 912, LXIV p. : ill. ; 26 cm
Eredeti cím: The Oxford history of world cinema. - Bibliogr.: p. I-XII.
ISBN 978-963-9587-44-1 kötött
filmtörténet; filmművészet; enciklopédia


793.3  Tánc


792.8 M 14
  Magyar táncművészeti lexikon / szerk. Dienes Gedeon ; [a szerk. mtársa Dienes Maya] ; [... a Magyar Tánctudományi Társaság ... kiadásában]. - Budapest : Planétás : M. Tánctud. Társ., 2008. - 226 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-9414-14-3 kötött
táncművészet; Magyarország


800  Nyelvészet


801 S 80
Soproni András
  Orosz kulturális szótár / Soproni András. - Budapest : Corvina, 2008. - 573 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5559-8 kötött
orosz nyelv; művelődéstörténet; magyar nyelv; szótár


800 Sz 14
Szabó Edina
  A magyar börtönszleng szótára / Szabó Edina. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 231 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 5.)
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-473-104-7 fűzött
magyar nyelv; szleng; börtön; szótár


908  Honismeret


712 G 42
Gerő András
  Térerő : A Kossuth tér története / Gerő András. - Budapest : Új Mandátum, 2008. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 3.)
ISBN 978-963-9609-94-5 kötött
köztér; építészet; helytörténet; Budapest


908 G 78
Gyáni Gábor
  Budapest - túl jón és rosszon : A nagyvárosi múlt mint tapasztalat / Gyáni Gábor. - Budapest : Napvilág, 2008. - 203 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-963-9697-25-6 fűzött
helytörténet; urbanizáció; Budapest


910  Földrajz


914 E 96
  Európa regionális földrajza : 1-2. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2007. - 2 db : ill., főként térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-463-318-8 kötött
regionális földrajz; természetföldrajz; társadalomföldrajz; Európa
1., Természetföldrajz / szerk. Gábris Gyula. - 241 p.
2., Társadalomföldrajz / szerk. Probáld Ferenc, Szabó Pál. - 531 p.
Bibliogr.: p. 523-533.


930.85  Művelődéstörténet


930.85 B 96
Buji Ferenc
  Metaphysicum et politicum : A magyar tradicionális iskola bibliográfiája / [szerk. és a bevezetést írta Buji Ferenc] ; [közread. a] Centrum Traditionis Metaphysicae. - [Debrecen] : Metafizikai Hagyomány Centruma, 2008. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4430-3 fűzött
művelődéstörténet; kultúrfilozófia; kultúramegőrzés; vallásfilozófia


930.85 J 36
Jankovics Marcell
  3+1 : A négy évszak szimbolikája : Fejezetek A számok könyvéből / Jankovics Marcell. - [Debrecen] : Csokonai, 2008. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-963-260-212-7 kötött
művelődéstörténet; számmisztika; évszak; szimbólum


940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története


960 F 12
Fage, J. D.
  Afrika története / J. D. Fage, W. Tordoff ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2004. - 553 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: A history of Africa. - Bibliogr.: p. 507-529.
ISBN 963-389-664-9 kötött
történelem; Afrika


943.9  Magyarország története


943.9 N 56
Németh Péter
  A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig = Aşezările comitatului medieval Satu Mare pâna la începutul secolului al XV-lea / Németh Péter. - Nyíregyháza : Jósa András Múz., 2008. - XLI, 529 p. : ill. ; 24 cm + 1 térk.. - (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 60.)
Bibliogr.: p. XVI-XXIII.
ISBN 978-963-7220-63-0 fűzött
történelem; földrajz; Magyarország


vissza