Egyéb újabb szerzemények

2008. április - június


010  Könyvészet. Bibliográfiák és katalógusok


017 A 31
  Az Akadémiai Kiadó könyveinek és folyóiratainak bibliográfiája : 1950-1977 / [szerk. Zehery Miklósné]. - Budapest : Akadémiai K. , 1978. - 795 p. ; 22 cm
ISBN 963-05-1757-4 fűzött
könyvkiadás; Magyarország; katalógus


017 A 31
  Az Akadémiai Kiadó könyveinek bibliográfiája : 1978-1982 / [szerk. Zehery Miklósné]. - Budapest : Akadémiai K., 1983. - 285 p. ; 22 cm
ISBN 963-05-3637-4 fűzött
könyvkiadás; Magyarország; katalógus


017 B 75
Bojtásné Damó Csilla
  A Zrínyi Kiadó kiadványai 1981-1995 : Bibliográfia / [összeáll. Bojtásné Damó Csilla, Bolyósné Újfalusi Éva, Heltay Ágnes]. - Budapest : Zrínyi, 1996. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 963-327-268-8 fűzött
könyvkiadás; Magyarország; bibliográfia


017 G 52
  A Gondolat kiadványai : 1957-1985 / [összeáll. Tamaskó Ödön et al.]. - Budapest : Gondolat, 1986. - 483 p. ; 19 cm
ISBN 963-281-790-7 kötött
könyvkiadás; Magyarország; katalógus


017 K 92
  A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó katalógusa : 1955-1980 / [szerk. Jávor Éva, Szigeti László]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1981. - 493 p. ; 20 cm
Fűzött
könyvkiadás; közgazdaságtan; jog; Magyarország; katalógus


017 K 92
  A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó katalógusa : 1980-1982 / [szerk. Szigeti László]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. - 256 p. ; 20 cm
Fűzött
könyvkiadás; közgazdaságtan; jog; Magyarország; katalógus


017 M 14
  A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai : 1828-1950 / [Gergely Pál gyűjtésének felhasználásával szerk. Pamlényi Ervin] ; [a mutatókat készítette Szabó Ágnes]. - [Budapest] : Akad. K., 1978. - 442 p. ; 23 cm
Fűzött
könykiadás; Magyarország; bibliográfia


017 M 62
  A Mezőgazdasági Könyvkiadó szakkönyveinek jegyzéke : 1950-1975 / [fel. szerk. Gallyas Csaba]. - Budapest : Mezőgazd. K., 1977. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 963-230-826-3 fűzött
könyvkiadás; mezőgazdaság; Magyarország; katalógus


017 M 62
  A Mezőgazdasági Kiadó szakkönyveinek jegyzéke : [1976-1987] / [fel. szerk. Farkas József]. - Budapest : Mezőgazd. K., 1989. - 284 p. ; 17 cm
Fűzött
könyvkiadás; mezőgazdaság; Magyarország; katalógus


017 Z 72
  A Zrínyi Katonai Kiadó kiadványai : 1951-1980 / [összeállították ... Bende Sándorné et al. Nádor Tibor ... vezetésével]. - Budapest : Zrínyi, 1981. - 506 p. ; 20 cm
ISBN 963-326-532-0 fűzött
könyvkiadás; Magyarország; katalógus


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


028 T 81
  A többkönyvű oktatás felé : Könyv- és könyvtárhasználati módszerek, példák / főszerk. Nagy Attila ; [szerk. Kovács Katalin]. - Budapest : OSZK KMK, 1995. - 142 p. ; 29 cm. - (A Könyvtári Figyelő könyvsorozata, ISSN 1217-6753 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-201-602-5 fűzött
könyv; könyvtárhasználat; olvasás; oktatás; módszertan


061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek


061.2 K 99
Kuti Éva
  Kulturális célú nonprofit szervezetek / [írta Kuti Éva]. - Budapest : KSH, 1999. - 54 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - ( Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620)
Bibliogr.: p. 47-48.
Fűzött
nonprofit szervezetek; kultúra


070  Sajtó


010 B 82
Borsos Attila
  A magyar időszaki kiadványok repertóriumai, 2. : Annotált bibliográfia / Borsos Attila. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2008. - 247 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. nov.
ISBN 978-963-693-113-1 fűzött
időszaki kiadvány; szakbibliográfia; Magyarország; repertórium


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 B 96
Bugovics Zoltán
  Társadalom, identitás és területfejlesztés : A területi identitás és a regionalitás kapcsolata / Bugovics Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 320 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 299-320.
ISBN 978-963-236-048-5 fűzött
településszociológia; identitás; területfejlesztés; regionális tervezés; társadalomtudomány; kutatás; Magyarország


301 C 75
Csizmady Adrienne
  A lakóteleptől a lakóparkig / Csizmady Adrienne. - Budapest : Új Mandátum, 2008. - 321 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318-321.
ISBN 978-963-9609-86-0 fűzött
lakótelep; lakópark; urbanisztika; szociográfia; Budapest


301 I 44
Ilyés Zoltán
  Mezsgyevilágok : Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében / Ilyés Zoltán. - Budapest : Lucidus, 2008. - 199 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 199. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9465-47-3 fűzött
kisebbség; nemzetiségi kérdés; történeti földrajz; etnikai földrajz; identitás; nemzettudat


301 V 84
Kovách Imre
  Vidékiek és városiak : A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon / szerk. Kovách Imre. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA Pol. Tud. Int., 2007. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-236-064-5 fűzött
faluszociológia; vidéki társadalom; vidékfejlesztés; területfejlesztés; nyilvánosság; közvélemény; Magyarország


301 L 57
  Leszakadók : A társadalmi kirekesztődés folyamata / szerk. Rácz József. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 158 p. ; 23 cm. - ( Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 5.)
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 978-963-9683-61-7 fűzött
szociográfia; peremréteg; deviáns csoport; kábítószerfüggés; Magyarország


301 M 63
  Migráció és turizmus : Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon : Esettanulmányok / szerk. Szarvas Zsuzsa. - Budapest : L'Harmattan : MTA Népr. Kut.Int., 2007. - 233 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 22.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9683-96-9 fűzött
faluszociológia; turizmus; kulturszociológia; magyar néprajz


301 M 91
Morris, Desmond
  A csupasz nő : Tanulmány a női testről / Desmond Morris ; [ford. Draskóczy Piroska] ; [Eifert János fotóival]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2007. - 295 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Eredeti cím: The naked woman. - Bibliogr.: p. 277-285.
ISBN 978-963-7296-34-5 kötött
kulturális antropológia; néprajz; kultúrtörténet; élettan; nő; emberi test


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 F 85
  Földönfutók : A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után / szerk. Cholnoky Győző. - Budapest : Lucidus, 2008. - 191 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9465-48-0 fűzött
kisebbség; nemzetiségi kérdés; nemzetiségi tisztogatás; kitelepítés; lakosságcsere; migráció; állami terror; Kelet-Európa; Erdély; Felvidék; Románia; Csehszlovákia


323.1 K 49
  Kisebbségi magyar közösségek 20. században / szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László ; [térképek Sebők László]. - Budapest : Gondolat : MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. - 508 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 447-469. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-963-082-0 kötött
nemzettörténelem; nemzetiségi kérdés; kisebbségek; határon túli magyarság; Kárpát-medence; kézikönyv


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 L 71
Liska Tibor
  Ökonosztát : Felkészülés a mechanizmusreformra / Liska Tibor ; [előszó Nyers Rezső]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1988. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 963-222-070-6 fűzött
közgazdaságtan; gazdaság


338 W 96
  Working it out? : The labour process and employment relations in the new economy / ed. by Csaba Makó [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 240 p. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-05-8575-0 kötött
gazdaság; foglalkoztatáspolitika; munkaerő-gazdálkodás; élethosszig tartó tanulás; Közép-Európa; Magyarország


355/359  Hadtudomány


355 M 16
  Magyarország hadtörténete : Két kötetben / főszerk. Liptai Ervin ; [közr. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : Zrínyi, 1984-1985. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-326-335-2
1., A honfoglalástól a kiegyezésig / szerk. Borus József. - 1984. - 670 p., [176] t., [9] t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 617-627.
ISBN 963-326-320-8
háború; történet; Magyarország


390  Néprajz. Népművészet


681.8 M 26
Mandel Róbert
  Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert. - [Budapest] : Kossuth, 2008. - 175 p. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-09-5743-4 kötött
népi hangszer; magyar néprajz


390 N 65
  Népi kultúra - népi társadalom : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve / főszerk. Ortutay Gyula. - 5-6. / szerk. Diószegi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 1971. - 493 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött
néprajz


610  Orvostudomány


613.8 A 22
  Az addiktológia alapjai / Demetrovics Zsolt szerk.. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2007]- . - 24 cm
1. - 2007. - 447 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
szenvedélybetegség


613.83 B 64
  Biopolitika - drogprevenció : Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről / szerk. Bíró Judit. - Budapest : L'Harmattan : ELTE Társadalomtudományi Kar, 2006. - 228, [7] p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Elméletek - modellek, ISSN 1787-7393 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-92-X fűzött
kábítószer, nevelés, iskola, megelőzés, ifjúság, Magyarország


613.83 B 77
Booth, Martin
  Az ópium története / Martin Booth ; [ford. Pászthy Orsolya]. - Budapest : Nyitott Könyvműhely : NDI, 2005. - 388 p. : ill. ; 21 cm. - (Szenvedélyek, ISSN 1787-4467)
Eredeti cím: Opium : A history. - Bibliogr.: p. 379-383.
ISBN 963-86788-2-8 fűzött
ópium; kábítószer; művelődéstörténet


613.83 J 57
  Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről, 2007 / [fel. szerk. Portörő Péter] ; [szerk. Felvinczi Katalin, Nyírády Adrienn] . - Budapest : Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2007. - 159 p. ; 21 cm
ISSN 1586-7978 fűzött
kábítószer; Magyarország


613.83 Z 56
Zinber, Norman E.
  Függőség és kontroll : Drog, egyén, társadalom / Norman E. Zinberg ; [ford. Békési József]. - Budapest : Nyitott Könyvműhely : NDI, 2005. - 359 p. ; 21 cm. - (Szenvedélyek, ISSN 1787-4467)
Eredeti cím: Drug, set, and setting. - Bibliogr.: p. 338-348.
ISBN 963-218-109-3 fűzött
kábítószer; szenvedélybetegség


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 B 27
Bann, David
  Nyomdai megrendelők kézikönyve / David Bann. - Budapest : Scolar, 2007. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Eredeti cím: The all new print production handbook
ISBN 978-963-244-003-3 fűzött
nyomdászat; kiadványszerkesztés


655 Sz 39
  Száz oldal a jobb kéziratért : Előkészítés a kisofszet üzemben : Kézirat gyanánt / összeáll. Fazekas Gábor ; [közr. a] Népművelési Intézet Információs és Dokumentációs Osztály. - Budapest : Népművelési Int., 1978. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-01-1632-4 fűzött
nyomtatás; kézirat-előkészítés; nyomdai előkészítés


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


654.1 B 59
  Beszámoló az Országos Rádió és Televízó Testület 2007. évi tevékenységéről / [kiad. az Országos Rádió és Televízó Testület]. - Budapest : ORTT, 2008. - 545 p. : ill.
ISSN 1419-8649 fűzött
rádió; televízió; műsorszórás; Magyarország


681.3  Számítástechnika


681.3 Sz 24
Szakadát István
  Egyben az egész : Egytől egyig / syi. - Budapest : Typotex, 2007. - 340 p. ; 25 cm. - (Új média re:mix ; 2.)
ISBN 978-963-9664-35-7 kötött
multimédia; kommunikáció; internet


690  Építőipar


690 M 52
Meier, Ulrich
  Faszerkezetes házak : Könnyűszerkezetes építés, gerendaházak, korszerű fatermékek / Ulrich Meier ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2008. - 220 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: Moderne Holzhäuser. - Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-963-9759-76-3 kötött
építészet; faszerkezet; lakóépület


700  Művészet


700 M 99
Bianco, David
  A klasszicizmustól a realizmusig / David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2008. - 359 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 12.)
Eredeti cím: L'Ottocento : Prima parte
ISBN 978-963-13-5690-8 kötött
művészettörténet; klasszicizmus; romantika; realizmus; Európa; kézikönyv


700 M 99
Giuntoli, Stefano
  Főníciai és etruszk művészet / Stefano Giuntoli, Tatiana Pedrazzi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2008. - 383 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 4.)
Eredeti cím: L'arte fenicia e l'arte etrusca
ISBN 978-963-13-5689-2 kötött
művészettörténet; ókor; Főnícia; Etruria; kézikönyv


700 L 57
Lesznai Anna
  A tervezés művészete : Előadások / Lesznai Anna ; Hatvan Városi Tanács és a Népművelési Intézet közös kiadványa ; [ford. Néray Katalin]. - Budapest : NPI ; Hatvan : Városi Tanács, 1976. - 194 p. : ill. ; 21 cm
A szerző New Yorkban, a Lawrence Street School Művészeti Műhelyében 1948. február 4 - május 19. között tartott előadássorozata anyagának fordítása
ISBN 963-01-0485-7 fűzött
művészet; rajz


720  Építészet


720 D 53
Déry Attila
  Építészeti bibliográfia : A könyvnyomtatás kezdetétől az első világháborúig / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, 2008. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9535-71-8 fűzött
építészet; bibliográfia


726 P 97
Puskás Bernadett
  A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon : Hagyomány és megújulás / Puskás Bernadett ; [fényképek Erdős Miklós et al.] ; [kiad. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Budapest : M. Képek ; Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2008. - 318 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás orosz és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 298-304.
ISBN 978-963-9439-56-6 kötött
görög katolikus egyház; művészettörténet; keresztény művészet; építészettörténet; templom; festészet; ikonográfia; Kárpát-medence


720 Sz 46
Szegő György
  Táj, templom, szobor : Építészeti írások, 1999-2007 / Szegő György. - [Budapest] : Táday Könyvesház, 2008. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87543-5-6 fűzött
építészet; építőművészet; művészetelmélet; építészettörténet


750  Festészet


750 L 75
Lodwick, Marcus
  Képtári kalauz : Mitológiai és bibliai jelenetek a festészetben / Marcus Lodwick ; [ford. Pfisztner Gábor]. - Budapest : Officina '96, [2007]. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm
Eredeti cím: The gallery companion
ISBN 978-963-9464-43-8 fűzött
festészet; ikongoráfia; Biblia; mitológia


908  Honismeret


908 G 18
Gál László
  "Csak a szépre..." : Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekből / Gál László. - Budapest : Fekete Sas, 2005 [!2008]. - 223 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9352-81-0 kötött
helyismeret; sajtófotó; Budapest


929  Életrajz. Címertan


929 R 49
  Régi magyarországi szerzők (RMSz) / [szerk.] Wix Györgyné ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében]. - Budapest : OSZK, 2008- . - 25 cm
ISBN 978-963-200-534-8
1., A kezdetektől 1700-ig / szerk. és befejezte P. Vásárhelyi Judit ; a szerk. mtársai Kis Elemérné és Kovács Zsuzsanna. - 2008. - 1036 p.
Bibliogr.: p. 15-23.
ISBN 978-963-200-535-5
életrajz; lexikon


930  Történelem


930 H 10
Haarmann, Harald
  Letűnt népek lexikona : Az akkádoktól a vikingekig / Harald Haarmann. - Budapest : Corvina, 2008. - 205 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der untergegangenen Völker : Von Akkader bis Zimbern. - Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-963-13-5695-3 kötött
nemzettörténelem; népek


930.85  Művelődéstörténet


030 M 99
  Művek lexikona / [készült a Magyar Nagylexikon Kiadó Szerkesztőségében] ; [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2008. - 3 db : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-05-6611-7
művészettörténet; világirodalom; műalkotás; műelemzés; lexikon
1. köt., A-He. - 2008. - 934 p.
ISBN 978-963-9257-33-7
2. köt., Hi-Pin. - 2008. - 953 p.
ISBN 978-963-9257-34-4


940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története


940 L 40
Le Goff, Jacques
  Európa születése a középkorban / Jacques Le Goff ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2008. - 333 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Eredeti cím: L'Europe est-elle née au moyen âge. - Bibliogr.: p. 279-325. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9777-03-3 kötött
kortörténelem; művelődéstörténet; középkor; Európa


943.9  Magyarország története


943.9 B 92
  Budapest krónikája a kezdetektől napjainkig / [szerk. Bart István] ; [képszerk. Nagy Zita és Sándor P. Tibor]. - Budapest : Corvina, 2007. - 713 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-5676-2 kötött
történelem; művelődéstörténet; helytörténet; Budapest


943.9 K 72
Kosáry Domokos
  Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - [3. kiad.]. - Budapest : Osiris, 2000- . - 25 cm
ISBN 963-379-851-5
1/3., Általános rész : Megyei levéltárak és forrásközlések / [szerk. Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya]. - 2008. - 708 p.
ISBN 978-963-389-971-7
magyar történelem; írott források; bibliográfia


vissza