Egyéb újabb szerzemények

2008. január - március


002+007  Dokumentáció. Információ, informatika


659.2 G 14
Gábor Kálmán
  Információs társadalom és az ifjúság / Gábor Kálmán, Kabai Imre, Matiscsák Attila. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 54 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 963-86240-9-4 fűzött
információs társadalom; ifjúság; szociológia; Magyarország


659.2 I 61
  Intelligens régiók Magyarországon / [szerk. Pócs Gyula]. - Budapest : Agroinform ; [Nagykovácsi] : Stratégiakut. Int., 2001- ; 24 cm
ISBN 963-502-746-X
1. - 2001. - 515 p. : ill.
ISBN 963-502-738-9
információs társadalom; területfejlesztés; Magyarország


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 O 11
O'Connell, Mark
  Jelek és szimbólumok enciklopédiája : A gondolatainkat kifejező és a környező világra adott reakciónkat befolyásoló vizuális nyelv meghatározása és értelmezése / Mark O'Connell, Raje Airey ; [ford. Béresi Csilla et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2007. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: The complete encyclopedia of sings & symbols
ISBN 978-963-7052-55-2 kötött
művelődéstörténet; jel; jelkép; szimbólum


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 E 96
  Európaiság : Politikai és morális kultúra / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron, 2001. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9210-14-5 fűzött
kultúra; társadalmi tudat; konferencia; Európa


008 M 76
Moles, Abraham A.
  Soziodynamik der Kultur / Abraham A. Moles. - Deutsche rev. und neubearb. Aufl. / von Elisabeth Rohmer. - Stuttgart : Enke, 1976 . - VI, 160 p. ; 19 cm. - (Kunst und Gesellschaft ; Bd. 8)
Eredeti cím: Sociodynamique de la culture. - Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 3-432-88641-1 fűzött
kultúra; szociológia


008 T 32
  A társadalom ruhája : Állami kultúrtámogatás Magyarországon, 1993-2003 / szerk. Rados Virág. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Metszetek, ISSN 1785-1653 ; 1.)
A Kultúraközvetítők Társasága által 2003. ápr. 10-11-én Budapesten rendezett "A kultúra pénze, a pénz kultúrája" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-9494-40-2 fűzött
kulturális politika; konferencia; Magyarország


061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek


061.2 L 15
Halász Péter
  A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület története / összeáll. Halász Péter. - Budapest : Lakatos D. Csángómagyar Kult. Egyes., 2002. - 60, [14] p. : ill. ; 21 cm. - (Csángó füzetek ; 3.)
ISBN 963-00-9626-9 fűzött
csángók; egyesület


061.2 T 93
  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története, 1841-2001 / [szerk.] Vigh Károly. - Budapest : TIT, 2001. - 151 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-412-441-0 fűzött
ismeretterjesztő társulat; történet; Magyarország; Tudományos Ismeretterjesztő Társulat


070  Sajtó


070 M 28
  Már megint egy új lap! : 1988-tól az EU-ig első évfolyam első számok tükrében / összeáll. Balázs István ; Debreczeni József és Kéri László tanulmányával. - Budapestg : Animus, 2004. - 304 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9563-29-3 kötött
sajtó; Magyarország


100  Filozófia


100 F 57
  Filozófia / főszerk. Boros Gábor. - Budapest : Akad. K., 2007. - 1434 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8486-9 kötött
filozófiatörténet; kézikönyv


150  Pszichológia


150 C 67
Csíkszentmihály Mihály
  A fejlődés útjai : A harmadik évezred pszichológiája / Csíkszentmihály Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 414 p. ; 21 cm
Eredeti cím: The evolving self. - Bibliogr.: p. 399-414.
ISBN 978-963-9725-15-7 fűzött
mentálhigiénia; lélektan; tudat; érzelem


150 L 65
Liedloff, Jean
  Az elveszett boldogság nyomában : A kontinuum-elv / Jean Liedloff ; [ford. Barta Judit]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2007. - 196 p. ; 21 cm
Eredeti cím: The continuum concept
ISBN 978-963-86744-8-7 fűzött
gyermekkor; pszichológia; fejlődéslélektan


160  Logika. Ismeretelmélet


165 M 55
Merleau-Ponty, Maurice
  A látható és a láthatatlan / Maurice Merleau-Ponty ; [... ford. Farkas Henrik, ... Szabó Zsigmond]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE BTK Filozófia Tanszék, 2007. - 312 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Eredeti cím: Le visible et l'invisible. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9685-23-X fűzött
ismeretelmélet; ontológia


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


200 M 49
McDannell, Colleen
  A menny története / Colleen McDannell, Bernhard Lang ; [ford. Joób Viktória]. - [S.l.] : Xéni Art, [2007]. - 489 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Heaven - a history. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-2585-2 kötött
vallástörténet; művelődéstörténet; mennyország


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 B 77
Bontó Józsefné
  A veszprémi csatár-hegyi búcsú története / Bontó Józsefné ; [a fképfelvételeket kész. Bontó László]. - Veszprém : OOK-Press, 1995. - 77 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-85134-2-X fűzött
búcsú; búcsújáróhelyek; magyar néprajz; Veszprém


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 B 43
Beck, Ulrich
  A kockázat-társadalom : Út egy másik modernitásba / Ulrich Beck ; [közread. az] Andorka Rudolg Társadalomtudomnyi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2003. - 448 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Risikogesellschaft. - Ford. Berényi Gábor, Kerékgyártó Béla. - Bibliogr.: p. 427-448.
ISBN 963-9211-77-X fűzött
társadalom


300 D 63
Diamond, Jared M.
  Összeomlás : Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez / Jared Diamond. - Budapest : Typotex, 2007. - 577 p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: Collapse. - Ford. Vassy Zoltán. - Bibliogr.: p. 511-553.
ISBN 978-963-9664-69-2 fűzött
társadalmi változás; társadalomtörténet; művelődéstörténet; történetfilozófia; ökológia


301 F 16
Falussy Béla
  Az időfelhasználás metszetei / Falussy Béla. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 194 p. ; 24 cm.. - (Metszetek, ISSN 1785-1653 ; 2.)
Bibliogr.: p. 192-194.
ISBN 963-9494-41-0 fűzött
életmód; szabadidő; Magyarország


300 P 85
Popper, Karl R.
  A nyitott társadalom és ellenségei / Karl R. Popper ; [ford. Szári Péter]. - Budapest : Balassi, 2001. - 720 p. ; 23 cm
Eredeti cím: The open society and its enemies. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-397-0 fűzött
társadalom; filozófia


301 W 98
Wulf, Christoph
  Az antropológia rövid összefoglalása : Történet, művelődés, filozófia / Christoph Wulf ; [... Körber Ágnes ford.]. - Budapest : Enciklopédia, 2007. - 323 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Antropologie. - Bibliogr.: p. 307-323.
ISBN 978-963-9655-09-6 fűzött
kulturális antropológia


310  Statisztika. Demográfia


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia = Sources of statistical data : Bibliography / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár ; szerk. ... Nemes Erzsébet ; összeáll. ... Dévai Péter. - 2001/2005. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2007. - 318 p. ; 25 cm
ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; Magyarország; bibliográfia


320  Politika


323 B 90
Bröckers, Mathias
  Összeesküvések, összeesküvés-elméletek és szeptember 11. titkai / Mathias Bröckers ; [ford. Szász Andrea]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2003. - 363 p. + 1 öh. t.
Eredeti cím: Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11. 9.
ISBN 963-86243-3-7 kötött
terrorizmus; nemzetközi együttműködés; Amerikai Egyesült Államok


327 E 96
  Európa kalauz : Ifjú EU-polgárok felvételi vizsgája az EU intézményeibe / [... szerzői Christine Stix-Hackl ... et al.] ; [ford. Szágmeiszter Nikolette]. - Budapest : Környezet és Fejlődés K. : Európa 2000 a Demokráciáért Alapítvány, 1999. - 194 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9179-03-5 kötött
Európai Unió


327 E 99
  Ezer kérdés - ezer válasz az Európai Unióról / [alkotó szerk. Izikné Hedri Gabriella, Hargita Árpádné] ; [szerk. Gerhardtné Rugli Ilona]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 1.
ISBN 963-19-4114-0 fűzött
Európai Unió


323 H 84
Horváth András
  "A respublika álmodója" : Nagy György harca a független magyar köztársaságért / Horváth András ; [kiad. a Közmnűvelődési Információs Vállalat]. - Budapest : KIV, 1992. - 149 p. ; 19 cm
Csoóri Sándor "Világok omlása közben" c. bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7231-02-1 fűzött
politika; történet; Nagy György; Magyarország


327 H 92
Horváth Zoltán
  Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán. - 5. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2002. - 508 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 493-497. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-202-759-0 fűzött
Európai Unió


327 L 54
Leonard, Dick
  Európai Unió : Történet, szervezet, működés / Dick Leonard ; [ford. Benke Anna, Kálmán Gyöngyvér]. - Budapest : Geomédia, 2002. - 334 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Otthon Európában, ISSN 1588-9165)
Eredeti cím: Guide to the European Union. - Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 963-7910-66-4 kötött
Európai Unió


320 M 82
Molnár Pál
  Európai ezredkezdet : Politikai tabuk a globalizációban / Molnár Pál. - [Szentendre] : Kairosz, 2002. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-35-X fűzött
politika; globalizáció; Magyarország


323 M 82
  Ütközet az ezredvégen : Polgári kormányzás Európa védelmében / szerk. Molnár Pál. - Budapest : Windsor Klub, 1999. - 186 p. ; 18 cm. - (A Windsor Klub könyvei, ISSN 1218-9243 ; 4.)
Interjúk
ISBN 963-85278-6-2 fűzött
politika; Magyarország


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 C 38
  Csángó sorskérdések : Az újkígyósi tanácskozás előadásai, 1994. október 28-30. / [szerk. Halász Péter]. - Budapest : Lakatos D. Egyes., 1997. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Csángó füzetek, ISSN 1417-0736 ; 2.)
Rend. a Lakatos Demeter Egyesület
ISBN 963-04-8192-8 fűzött
csángók; néprajz; konferencia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


338 B 73
Bogár László
  Hálózatok világuralma / Bogár László. - [Budapest] : Kölcsey Intézet : Argumentum, 2007. - 350 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 19.)
ISBN 978-963-446-464-8 fűzött
gazdasági helyzet; gazdaságpolitika; belpolitika; politikai szociológia; Magyarország


330 H 86
Horváth Gyula
  Regionális támogatások az Európai Unióban / Horváth Gyula. - Budapest : Osiris, 2001. - 357 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 287-294.
ISBN 963-379-958-9 fűzött
gazdaság; régiók; támogatás; Európai Unió


338 I 29
Illés Iván
  Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón : Átalakulás, integráció, régiók / Illés Iván. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 362 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 19.)
Bibliogr.: p. 359-362.
ISBN 963-85756-3-8 kötött
gazdaság; integráció; politika; Európai Unió; Közép-Európa


340  Jog. Jogtudomány


340 C 10
Cairns, Walter
  Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe = Introduction to European Union Law / Walter Cairns ; [ford. ... Kelemen Zsolt]. - Budapest : Co-nex : Ernst & Young, 1999. - 372, 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-322.
ISBN 963-8401-39-7 kötött
jog; Európai Unió


340 E 96
  Az Európa-jog ősforrásai : A kontinentális jogi kultúrák fejlődéstörténete / szerk. Horváth Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 335 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Historiae Juris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae, ISSN 1418-6489)
Bibliogr. a fejezetk végén
ISBN 963-19-4425-5 fűzött
jog; történet; Európa


341 E 96
  Az Európa Tanács tevékenysége & eredményei / [... szerk. Szilvássy Zoltánné] ; [ford. Szentmihály Andrea]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 1999. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-85940-1-2 fűzött
nemzetközi szervezetek; Európa; Council of Europe (Strasbourg)


340 E 96
  Az Európai Unió alapszerződései : A Római, a Maastrichti és az Amszterdami szerződések : Hatályos és összehasonlító szöveg / szerk. Fazekas Judit ; [ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2000. - 367 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. ápr. 30.
ISBN 963-224-540-7 fűzött
Európai Unió; szerződések


341 G 31
Gazdag Ferenc
  Európai integrációs intézmények / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 1999. - 249 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban , ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-379-624-5 kötött
Európai Unió; nemzetközi szervezetek


347 G 97
Gyulavári Tamás
  Európai szociális jog / Gyulavári Tamás, Könczei György. - Budapest : Osiris, 2000. - 394 p. ; 24 cm. - (Mayyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508) . (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 268-275.
ISBN 963-379-641-5 fűzött
szociális jog; Európai Unió


347 K 11
Kahulits Andrea
  Nonprofit jogi iratminták / Kahulits Andrea. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 426 p. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 4.)
Lezárva: 2003. márc. 31.
ISBN 963-224-715-9 fűzött
nonprofit szervezetek; iratminta


340 K 29
Kecskés László
  EU-jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 635 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 607-620.
ISBN 963-9404-63-2 kötött
jog; jogharmonizáció; Európai Unió


341 M 25
Maller Sándor
  Az Európa-eszme : A kezdetektől a megvalósulásig / Maller Sándor ; [szerk. Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2000. - 289 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 6.)
Bibliogr.: p. 202-207., 223-289.
ISBN 963-8033-49-5 fűzött
államszövetség; európai egység; integráció; Európa


340 S 17
Sándorfy Kamill
  Törvényalkotásunk hőskora : Az 1825-1848. évi reformkorszak törvényeinek története / Sándorfy Kamill. - Budapest : EFO K., 2001. - 359 p. ; 24 cm
Reprint. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1936
ISBN 963-8243-34-1 kötött
törvényhozás; jogalkotás; történelem; Magyarország


347 S 84
  Speciális társaságok : A társaságok különös formái / Bartha [!Barta] Judit [et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003 . - 382 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-224-711-6 fűzött
polgári jog; társaságok; köztestület; hegyközség; erdőbirtokosság


340 V 50
Várnay Ernő
  Az Európai Unió joga / [szerzők Várnay Ernő, Papp Mónika ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 679 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. nov. - Bibliogr.: p. 669-679.
ISBN 963-224-622-5 fűzött
jog; Európai Unió


370  Nevelés és oktatás


370 B 91
Buckingham, David
  A gyermekkor halála után : Felnőni az elektronikus média világában / David Buckingham ; [György Péter előszavával]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 372 p. ; 20 cm. - (Helikon huszonegy, ISSN 1586-6378)
Eredeti cím: After the death of childhood. - Bibliogr.: p. 346-[373].
ISBN 963-208-759-3 fűzött
televízió; gyermekek; pszichológia; család; nevelés


378 E 96
  Az európai egyetem funkcióváltozásai : Felsőoktatás-történeti tanulmányok / szerk. Tóth Tamás. - Budapest : Professzorok Háza, 2001. - 247 p. ; 21 cm. - (Magyar felsőoktatás könyvek ; 1219-7319)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6127-9 fűzött
felsőoktatás; Európa


370 G 82
  Gyermekszemmel : Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör = Through the eyes of the child : The Barcsay Art Circle for Children / [összeáll. Dombyné Szántó Melánia és Kerékgyártó István] ; [... transl. Judith Sollosy, Orsolya Demény and Peter Meikle]. - Budapest : Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány, 1991. - 98, [16] p., XCVI t. : ill., részben színes ; 20 cm + 10 mell.
ISBN 963-04-1049-4 fűzött
művészeti nevelés; képzőművészet; gyermekrajz; Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör


370 H 27
  Hang és lélek : Új utak a zene és a társadalom kapcsolatában : Zenei nevelési konferencia / [rend., közread. a] Magyar Zenei Tanács. - [Budapest] : M. Zenei Tanács, 2002. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9895-4 fűzött
zenei nevelés; konferencia; Zenei Nevelési Konferencia (2002.) (Budapest)


370 K 45
  Ki kit nevel? : Az 1999. április 24-25-én Budapesten megrendezett Ki kit nevel? című konferencián elhangzott előadások / [szerk. Benkő Ágota] ; [rend., közread. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete]. - Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyesülete, [1999]. - 101 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-7650-4 fűzött
pedagógia


370 L 66
Ligeti György
  Cigány népismereti tankönyv a 7-10. osztály számára / Ligeti György. - Piliscsaba : Konsept-H, [2001]. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-9362-15-8 kötött
általános iskola; középiskola; cigányság


370 P 72
  PISA-vizsgálat, 2000 : [Mintafeladatokkal] / alkotó szerk. Vári Péter ; [szerk. Budai Ágnes]. - Budapest : Műszak Kvk., 2003. - 333 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2929-5 kötött
általános műveltség; tantárgyak; tudásszint; felmérés


370 S 10
Sáry László
  Kreatív zenei gyakorlatok / Sáry László. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2000. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Ars longa, ISSN 1212-6702)
ISBN 963-676-263-5 fűzött
zenei nevelés


370 Sz 53
Szekszárdi Júlia
  Utak és módok : Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről / Szekszárdi Júlia. - [Budapest] : IF Alapítvány ; [Szolnok] : M. ENCORE, 1995. - 183 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8323-19-1 fűzött
pedagógia; társadalmi konfliktus


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása


374 D 75
  Dokumentumok, vitairatok és vélemények egy művelődési törvény előkészítéséhez / [szerk. Kovács Sándor, Kovalcsik József, Kováts Flórián] ; [közread. a] Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Főosztálya. - Budapest : Művel. és Közokt. Min., 1992. - 123 p. ; 30 cm
Fűzött
közművelődés; Magyarország


390  Néprajz. Népművészet


390 H 28
Hankó Ildikó
  Szokatlan szokások : Testdíszítések és más biológiai és társadalmi furcsaságok / Hankó Ildikó, Kiszely István. - Budapest : Püski, 2007. - 696 p., [98] t. : ill., részben színes ; 30 cm
"A Föld népei" c. sorozat 8. köteteként. - Bibliogr.: p. 653-669.
ISBN 978-963-062-189-2 kötött
antropológia; kulturális antropológia; néprajz; viselet


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 T 26
Tánczos Vilmos
  Szimbolikus formák a folklórban / Tánczos Vilmos. - Budapest : Kairosz, 2007. - 440 p., [54] t. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és román nyelven. - Bibliogr.: p. 397-438. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-662-039-4 fűzött
folklór; népművészet; szimbólum; Erdély


630  Mezőgazdaság


663.2 C 78
Csoma Zsigmond
  Magyar füves- és gyógyborok : [Gyógyító italok hölgyeknek és uraknak, egészségeseknek és betegeknek, kicsiknek és nagyoknak] / Csoma Zsigmond, Magyar László András. - Budapest : Agroinform, 2007. - 423 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-863-4 kötött
bor; borászat; orvostudomány; természetgyógyászat; művelődéstörténet; Magyarország


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 K 91
Köves József
  Könyvhetek krónikája : Az ünnepi könyvhét 75 éve / Köves József, Murányi Gábor ; [utószó Zentai Péter László]. - Budapest : MKKE : Vince, 2004. - 271 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9552-23-2 kötött
könyvkiadás; könyvvásár; könyvbemutató; ünnepség; Magyarország


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


301 C 45
Császi Lajos
  A média rítusai : A kommunikáció neodurkheimi elmélete / Császi Lajos. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelm. Kutcsop., 2002. - 196 p. ; 20 cm. - (Jel-Kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr.: p. 187-196.
ISBN 963-389-317-8 fűzött
kommunikáció; nyilvánosság


659.3 G 65
Gripsrud, Jostein
  Médiakultúra, médiatársadalom / Jostein Gripsrud. - Budapest : Új Mandátum, 2007. - 325 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Mediekultur, mediesamfunn. - Ford. Bihari-Andersson Anna, Kunszenti Ágnes, Kovács Ferenc. - Bibliogr.: p. 302-311.
ISBN 978-963-9609-50-0 fűzött
médiaelmélet; társadalmi kommunikáció; kultúrszociológia; információs társadalom


150 T 48
  Tévé előtt - védtelenül? : A média hatása a gyerekekre / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, 2007. - 150 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-87567-9-4 fűzött
gyermekek; televízió; pszichológia


681.3  Számítástechnika


681.3 C 94
Czenky Márta
  Adatmodellezés : SQL és Acces alkalmazás / Czenky Márta. - Budapest : ComputerBooks, 2001. - 262 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 963-618-260-4 fűzött
adatfeldolgozás; programozási nyelv; SQL; Access


681.3 M 22
Makk Attila
  Hálózatépítés otthon / Makk Attila. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2004. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Dióhéjban, ISSN 1589-7303)
ISBN 963-09-4572-X fűzött
számítógép; hálózat


681.3 M 44
Mátyás János
  Prezentáció készítés : A PowerPoint 97 alkalmazási lehetőségei / Mátyás János. - Miskolc : ÉRÁK, 1999. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9569-X fűzött
számítógépes program; PowerPoint


681.3 P 56
Perjés László
  Internet marketing magyar szemmel / Perjés László. - Budapest : Bagolyvár, 2001. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 963-9197-83-1 fűzött
internet; marketing


700  Művészet


700 E 43
  Az első tíz év : A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve : 1992-2002 / [szerk. Kováts Flórián és Nagy Franciska]. - Budapest : M. Műv. Akad., 2002. - 95 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-204-758-3 fűzött
művészet; képzőművészet; zene; irodalom; társaságok; Magyarország


700 L 54
Lenzi Iacomelli, Carlotta
  A rokokótól a XVIII. század végéig / Carlotta Lenzi Iacomelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2007. - 431 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 11.)
Eredeti cím: Il settecento
ISBN 978-963-13-5660-1 kötött
művészettörténet; rokokó; barokk; klasszicizmus; Európa


700 S 20
Sarti, Susanna
  Görög művészet / Susanna Sarti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2007. - 383 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 3.)
Eredeti cím: L'arte greca
ISBN 978-963-13-5654-0 kötött
művészettörténet; ókor; Görögország; kézikönyv


720  Építészet


720 M 24
Makovecz Imre
  Rajzok és írások / Makovecz Imre. - [Budapest] : [Serdián Kvk.], [2007]. - 98 p., [5] p., [5] t.fol. ; 28 cm + mell. - (eu21, ISSN 1788-747X ; 2007/1.)
Borító- és gerinccím: Makovecz Imre
ISBN 978-963-9431-61-4 kötött
építész; grafikus; Magyarország


720 P 47
Paulovics Anita
  A kulturális javak védelme a nemzetközi összehasonlítás tükrében / Paulovics Anita. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 963-9466-34-4 fűzött
műemlékvédelem; kulturális jog; örökségvédelem; Magyarország; Európa


728 V 90
Virág Zsolt
  Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt. - Budapest : Castellum Novum, 2002- . - 25 cm
A 4. kötettől kiad. a Fo-Rom Invest Kiadó
ISBN 963-00-4248-7
9. köt., Győr-Moson-Sopron megye kastélyai és kúriái / [... dotók Podhorányi Zsolt et al.]. - 2007. - 468 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 383-405.
ISBN 963-86675-7-1
kastély; Győr-Moson-Sopron megye


750  Festészet


750 F 45
Fendi, Peter
  Dévajságok, melyeket Peter Fendi császári udvari piktor úr bájos aquarelljeihez szerzett Susie Feischmecker kisasszony a szebbkeblű közönség múlatságára / [kifundálta és megzengette Rigó Béla] ; [egybeillesztette és csinosította Kocsis József]. - Budapest : Zrínyi ny., 1989. - XVIII p., [18] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-02-7483-3 kötött
festészet; erotika


760  Grafikai művészetek


760 B 15
Bakos Katalin
  10x10 év az utcán : A magyar plakátművészet története, 1890-1990 / [szöveg] Bakos Katalin ; [fotó Berényi Zsuzsa et al.]. - Budapest : Corvina, 2007. - 204 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-13-5672-4 fűzött
plakátművészet; Magyarország


770  Fényképezés. Fotóalbumok


770 K 66
Kolta Magdolna
  Képmutogatók : A fotográfiai látás kultúrtörténete / Kolta Magdolna. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2003. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 29.)
Bibliogr.: p. 183-189.
ISBN 963-8383-37-2 kötött
fényképezés; fotóművészet; mozgókép; film


770 K 90
  Körülírt képek : Fényképezés és kultúrakutatás / szerk. Bán András ; Fejős Zoltán előszava. - Miskolc : Miskolci Galéria ; Budapest : M. Művel. Int., 1999. - 110 p. : ill. ; 23 cm. - (A Miskolci Galéria könyvei, ISSN 1219-0594 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-7290-8 fűzött
fényképezés; kultúrakutatás; néprajz


780  Zene


784 D 73
Dobszay László
  A magyar dal könyve / Dobszay László ; [az I. fejezet (Gyermekjátékok) Borsai Ilona munkája]. - 2. váltl. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza : Timp : LaVik 92, 2007. - 646 p. : ill., főként kotta, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9614-40-6 kötött
népdal; ének; magyar néprajz; folklór; Magyarország; kézikönyv


785 J 52
Jávorszky Béla Szilárd
  A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]- . - 4 db ; 25 cm
1., 50, 60 évek. - 2005. - 560 p. : ill.
Bibliogr.: p. 558.
ISBN 978-963-9587-09-5
rockzene; zenetörténet; kézikönyv


785 J 52
Jávorszky Béla Szilárd
  A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]- . - 4 db ; 25 cm
2., 70 évek. - 2007. - 544 p. : ill.
Bibliogr.: p. 543.
ISBN 978-963-9283-74-9
rockzene; zenetörténet; kézikönyv


780 N 50
Németh Amadé
  Operakalauz - másként : Gyermekeknek, fiataloknak és minden érdeklődőnek / Németh Amadé. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 963-375-115-2 fűzött
opera


785 P 57
Pernye András
  A jazz / Pernye András. - Budapest : Noran, 2007. - 404 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 978-963-9716-49-0 kötött
jazz; zenetörténet


791  Szórakozás. Filmművészet


791.43 E 99
  1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz / szerk. Steven Jay Schneider főszerk. ; [a magyar nyelvű kiadást összeáll. ... Bori Erzsébet] ; [ford. Bori Erzsébet et al.]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 960 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Eredeti cím: 1001 movies you must see before yuo die
ISBN 978-963-689-067-4 kötött
filmtörténet; filmművészet; kézikönyv


791.43 F 57
  Filmévkönyv / Magyar Nemzeti Filmarchívum ; szerk. Sós B. Péter. - 2000., A magyar film 1999-ben. - Budapest : M. Nemzeti Filmarchívum, 2000. - 322 p. : ill. ; 17 cm
ISSN 0230-2047 fűzött
film; filmművészet; Magyarország; kézikönyv


793.3  Tánc


792.8 M 82
Molnár Márta, F.
  Balettek könyve / F. Molnár Márta, Vályi Rózsi. - [Budapest] : Saxum, 2004. - 430 p., [64] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7168-05-2 kötött
balett; táncművészet; zenetörténet; kézikönyv


800  Nyelvészet


800 P 71
Pintér Zoltán
  Izmusok könyve : [Az abolicionizmustól a zoroasztrizmusig] / Pintér Zoltán. - Kisújszállás : Szalay, [1999]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9178-92-6 fűzött
magyar nyelv; idegen szavak; szótár


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 E 99
  1001 könyv amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz : [A regény történetének teljes körű krónikája] / főszerk. Peter Boxall ; [ford. Beczássy Dorottya et al.]. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 960 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Eredeti cím: 1001 books you must read before yuo died
ISBN 978-963-689-075-9 kötött
világirodalom; történet; regény; kézikönyv


82 I 13
  Identitás és kulturális idegenség / szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Osiris, 2003. - 425 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-572-3 fűzött
irodalomelmélet; magyar irodalom; identitás


82 N 35
  Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998- . - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2
6., Narratív beágyazás és reflexivitás / [szerk. és vál. Bene Adrián, Jablonczay Tímea]. - 2007. - 281 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9529-60-1
irodalomelmélet


894  Magyar irodalom


894 M 15
  A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 25 cm
ISBN 978-963-693-006-6
3., 1920-tól napjainkig / ... szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András ; a szerkesztők mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2007. - 922 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-693-009-7
magyar irodalom; történet; kézikönyv


908  Honismeret


908 M 16
  Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA, 1997- ; 20 cm
ISBN 963-85490-2-5
13/2., Pest megye. A monori kistérség : The small-area of Monor : Die Kleinregion Monor / [szerzők Juhász Andrea et al.] ; [fotók ... Lichner Tibor ...]. - 2000. - 241 p. : ill., színes
ISBN 963-9089-74-5
helyismeret; Magyarország


CDR-48
  Magyarország vármegyéi és városai [elektronikus dok.] : A teljes Borovszky. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2004. - 1 CD-ROM : ill., színes, részben térk. ; 12 cm
Eredeti nyomtatott kiadása Sziklay János és Borovszky Samu szerkesztésében 1896-1914 között Budapesten az Apollo Országos Monográfia Társaság kiadásában jelent meg
ISBN 963-9374-91-1 műanyag tokban
helyismeret; Magyarország


908 S 66
Sípos (S) Gyula
  Törökbálint kincsei / írta és szerk. Sípos Gyula ; fotók Pertl István, Starzynski Zsolt. - Törökbálint : Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 1992. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
helyismeret; Törökbálint


910  Földrajz


911.3 A 88
Ashworth, G. J.
  A város értékesítése : Marketingszemlélet a közösségi célú várostervezésben / G. J. Ashworth és H. Voogd ; [ford. Balogh Ákos] . - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1997. - 226 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Selling the city. - Bibliogr.: p. 247-260., 265-266.
ISBN 963-224-016-2 fűzött
városföldrajz; várostervezés; marketing


CDR-47
  A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára (1804-1810) [elektronikus dok.] = Die Karte und Namenverzeichis des Königreichs Ungarn und dessen Nebenländer (1804-1810) = The map und namenregister of Kingdom of Hungary (1804-1810) / Lipszky János . [1:480.000]. - Budapest : Arcanum, 2005. - 1 DVD-ROM : színes ; 12 cm
Tartalom még: Tabula generalis Regni Hungariae, 1810; Lipszky János kéziratos megyei vázlatai és Magyarország térképe (1:230.000); Plihál Katalin szerk.: A magyar térképészet nagyjai: Lipszky János; Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első felében. - Az eredeti mű címe: Mappa generalis Regni Hungariae.... - Településkereső koordinátákkal
ISBN 963-9521-17-5
földrajz; térkép


930  Történelem


930 A 65
  Az Annales : A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata / [szerk. Benda Gyula és Szekeres András] ; [a szöveget gond. Németh Orsolya]. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2007. - 617 p. ; 23 cm. - (Atelier füzetek, ISSN 1585-9010 ; 9.)
Bibliogr.: p. 613-615., a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-7343-14-8 fűzött
történetfilozófia; történettudomány; tudománytörténet; folyóirat; Franciaország


930 G 78
Gyáni Gábor
  Relatív történelem / Gyáni Gábor. - Budapest : Typotex, 2007. - 297 p. ; 20 cm. - (Historia mundi, ISSN 1788-7070)
Bibliogr.: p. [299]. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9664-39-5 fűzött
történetfilozófia; történetírás; szociálpszichológia; kultúrszociológia


930.85  Művelődéstörténet


930.85 P 57
Pernot, Francois
  Az arany / Francois Pernot ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Lazi, 2007. - 221 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Eredeti cím: L'or. - Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9690-75-2 kötött
arany; kultúrtörténet; aranyművesség; ércbányászat


930.85 R 39
Rátai János
  Úrvacsora : A kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig / Rátai János. - Budapest : K.u.K. K. : Elipszilon, 2007. - 545 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7437-80-9 kötött
művelődéstörténet; kannibalizmus


930.85 R 75
Rizza, Alfredo
  Asszíria és Babilónia / [a szöveget írta Alfredo Rizza] ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 207 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Évezredek kincsei)
Eredeti cím: Assiri e Babilonesi. - Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-989-066-7 kötött
művelődéstörténet; ókor; Asszíria; Babilónia; fényképgyűjtemény


940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története


940 T 36
Taylor, A. J. P.
  Európa tündöklése és bukása / A. J. P. Taylor ; [ford. Nagy György, ... Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, 1999. - 351 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Europe: grandeur and decline. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9193-05-4 kötött
történelem; politika; Európa


943.9  Magyarország története


943.9 G 99
Gyurgyák János
  Ezzé lett magyar hazátok : A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2007. - 660 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-389-907-6 kötött
magyar történelem; eszmetörténet; politikai filozófia; nacionalizmus; nemzettudat


943.9 M 16
  Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác ; [a bibliográfiát összeáll. Paksa Rudolf]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 1035 p. : ill., térkép ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966. és a fejezetek végén
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem; kézikönyv


vissza