Egyéb újabb szerzemények

2007. szeptember - december


002+007  Dokumentáció. Információ, informatika


007 F 97
Fülöp Géza
  Az információ / Fülöp Géza. - 3., átd. és bőv. kiad. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226-[240].
ISBN 973-8231-02-7 fűzött
információ


659.2 I 58
  Információáramlás a kora újkorban / szerk. Z. Karvalics László, Kis Károly . - Budapest : Gondolat : Infonia, 2004. - 194 p. : ill. ; 20 cm. - ( Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
ISBN 963-9567-31-0 fűzött
információ; tájékoztatás; művelődéstörténet


659.2 K 22
Karvalics László, Z.
  Bevezetés az információtörténelembe / Z. Karvalics László. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2004. - 247 p. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
Bibliogr.: p. 226-239.
ISBN 963-9567-32-9 fűzött
információ; informatika; történet


659.2 R 49
  Régiók az információs társadalomban / szerk. Nagy Gábor és Kanalas Imre ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. - Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2003. - 167 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Info-régió. - Bibliogr.: p. 158-164.
ISBN 963-206-760-6 fűzött
regionáis tervezés; információs társadalom; tömegkommunikáció


002 T 39
  Teleházak és távmunka Magyarországon / [szerk. Bihari Gábor]. - [Csákberény] : Teleház Kht., 1999. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-401. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-8755-7 fűzött
teleház; távmunka; információtechnológia; közhasznú információ; telekommunikáció; közművelődési intézmények; könyvtárak; falu


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 K 97
  Kulturális világjelentés : Kultúra, kreativitás, piac, 1998 / [főszerk. Lourdes Arizpe] ; [szerk. Ann-Belinda S. Preis] ; [a m. vált. tanulmányait vál. Bellavics István] ; [ford. Kertész Balázs, Láng Zsuzsa Angéla]. - Budapest : M. UNESCO Biz. : Osiris, 2000. - 476 p. : ill. ; 29 cm. - (Unesco könyvek, ISSN 1416-5953)
Eredeti cím: A ford. a "World culture report 1998" (Paris : UNESCO, 1998) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-824-8 fűzött
kultúra


008 Z 24
  Zárt, bizalmas, számozott, 2. : Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika, 1962-1979 : Dokumentumok / szerk. Cseh Gergő Bendegúz [et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 720 p. ; 25 cm
ISBN 963-389-597-9 kötött
művelődéspolitika; cenzúra; tájékoztatás; Kádár-korszak; Magyarország


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 F 67
Fodor Péter
  Könyvtári protokoll / Fodor Péter, Havas Katalin. - Budapest : KI, 2007. - 86 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-963-628-3 fűzött
könyvtár; foglalkozás; erkölcs; illemtan


028 G 91
György Péter
  Memex : A könyvbe zárt tudás a 21. században / György Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 267 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-257. és a jegyzetekben
ISBN 963-14-2305-0 kötött
olvasás; információ; társadalmi kommunikáció


020 K 88
Kőfalvi Tamás
  Közgyűjteményi ismeretek / Kőfalvi Tamás, Mészáros Márta, Kőfalviné Ónodi Márta. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanári tudástár)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-19-6008-2 fűzött
könyvtártan; muzeológia; levéltár


020 S 67
Skaliczki Judit
  Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit. - Budapest : KI, 2007. - 81 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 1.)
ISBN 978-963-201-629-0 fűzött
könyvtárügy; könyvtártan; minőségirányítás; módszertan


025 Sz 81
Szilvássy Zoltánné
  Az időszaki kiadványok - és egyéb folytatódó források - könyvtári kezelése / Szilvássy Zoltánné. - Budapest : KI, 2006. - 238 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-201-626-9 fűzött
időszaki kiadvány; könyvtári feldolgozás; állományvédelem


061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek


061.2 E 26
  1 % : "Forintszavazatok" civil szervezetekre : Tanulmányok = "Forint votes" for civil society organizations : Studies / [Mészáros Geyza et al.] ; [... ford. ... Végh Zsuzsanna]. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2000. - 260 p. : ill. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások = Nonprofit sector research series, ISSN 0866-6148 ; 9.)
A kötet Vajda Ágnes kutatásainak eredményét foglalja össze. - Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 963-8139-05-6 fűzött
nonprofit szervezetek; adó; Magyarország


061.2 B 36 A
Bartal Anna Mária
  Nonprofit alapismeretek kézikönyve / Bartal Anna Mária. - Budapest : Ligatura, 1999 [!2001]. - 282 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-276.
ISBN 963-85138-9-6 fűzött
nonprofit szektor; nonprofit szervezetek


061.2 B 65
Bíró Endre
  Nonprofit szektor analízis : Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon / Bíró Endre ; szerk. Márkus Eszter. - Budapest : EMLA Egyes., 2002. - 177 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 963-204-115-1 fűzött
nonprofit szervezet; jog; Magyarország


061.2 C 22
  Civil a pályán : Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között / szerk. Lévai Katalin. - [Budapest] : Helyi Társadalom Kutató Csoport, 1998. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-9883-9 fűzött
nonprofit szervezetek; civil társadalom; önkormányzat


061.2 C 22
  Civil évkönyv, 1999. - Budapest : Európa Ház, 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Európai gondolat, ISSN 1587-0782)
ISSN 1586-9865 fűzött
nonprofit szervezetek


061.2 F 98
Fülöp Sándor
  Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi gyakorlata : Összehasonlító elemzés a Nonprofit szektor analízis 2005-ben végzett felmérése alapján / Fülöp Sándor ; szerk. Márkus Eszter. - Budapest : EMLA Egyes., [2006]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86712-7-0 fűzött
egyesület; bírósági végzés; Magyarország


061.2 G 47
  Globális civil társadalom? : A nemzetközi és a külföldi NGO-k szerepe a magyar civil társadalom fejlődésében / [szerk. Szabó Máté]. - Budapest : Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 2000. - 133 p. : ill. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 21.) . (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 17.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7580-27-1 fűzött
civil társadalom; globalizáció


061.2 H 35
Harsányi László
  Kulturális nonprofit szervezetek Budapesten / Harsányi László, Kovács Róbert. - Bp. : Nonprofit Kutcsop., 2002. - 71 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 11.)
ISBN 963-8139-08-0 fűzött
nonprofit szervezetek; kulturális szervezetek; Budapest


061.2 L 42
Jedvinová, Jana
  Pénz, pénz mindenütt : "Grassroots" adománygyűjtés / Jana Ledvinová ; ford. Luspai Gabriella. - Baltimore, MD : John Hopkins Egyetem, 1997. - 36 p. ; 22 cm. - (Nonprofit menedzser kézikönyvek / Hopkins Tréner Hálózat) . (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)
ISBN 1-886333-31-9 fűzött
nonprofit szervezetek; adománygyűjtés; támogatás


061.2 K 99
Kuti Éva
  Kinek a pénze? Kinek a döntése? : Bevételi források és döntéshozók a nonprofit szektor finanszírozásában / Kuti Éva. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 12.)
Bibliogr.: p. 125-136.
ISBN 963-8139-13-7 fűzött
nonprofit szervezetek; pénzügy; vezetés; Magyarország


061.2 P 29
Papházi Tibor
  Egyesületek, társadalom, egészségügy : Fejezetek az egyesületek szociológiájának köréből / Papházi Tibor. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport , 1997. - 284 p. ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 6.)
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 963-8401-48-6 fűzött
egyesületek; egészségügy; Magyarország


061.2 S 12
Salamon, Lester L.
  Szektor születik : A nonprofit szektor nemzetközi összehasonlításban / Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier ; [ford. Kuti Éva]. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 1995. - 182 p. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 4.)
Eredeti cím: The emerging sector : The nonprofit sector in comparative perspective - an overview. - Bibliogr.: p. 171-179.
ISBN 963-8139-01-3 fűzött
nonprofit szektor


061.2 Sz 56
Széman Zsuzsa
  Social quartet : Civil actors in the social welfare field in four Hungarian towns = Szociális kvartett : Civil szereplők négy magyar város szociális életében / Zsuzsa Széman, László Harsányi ; [... ford. Elayne M. Antalffy]. - Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet : Nonprofit Kutatócsoport, 2000. - 174 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások = Nonprofit sector research series, ISSN 0866-6148 ; 10.)
ISBN 963-8139-07-2 fűzött
szociálpolitika; nonprofit szervezetek


061.2 T 22
  Találkozások Európával : Bornemissza Péter Társaság, 1960-1995 / [sajtó alá rend. Szépfalusi István] ; [a fényképeket kész. Baldóczi Csaba et al.]. - Budapest : Magvető, 1995. - 235 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-14-2002-7 kötött
határon túli magyarok; Bornemissza Péter Társaság


069  Múzeumok. Muzeológia


069 B 94
  A Budapesti Zsidó Múzeum / szerk. Benoschofsky Ilona és Scheiber Sándor. - [Budapest] : Corvina, 1987. - 241 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-2350-1 kötött
múzeum; zsidó kultúra; iparművészet; művészet; MagyarországZsidó Múzeum (Budapest)


070  Sajtó


070 D 79
Domokos Lajos
  Press : A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata / Domokos Lajos. - 4. kiad. - Budapest : Domokos, 2002. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Teleschola könyvek, ISSN 1218-9316)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
újságírás; kommunikáció; tömegkommunikáció


100  Filozófia


133 S 57
Silberer, Herbert
  Okkult és alkímiai szimbólumok / Herbert Silberer ; [Popper Péter előszavával]. - [Miskolc] : Hermit, [2004]. - 238 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Hidden symbolism of alchemy and the occult arts
ISBN 963-9231-78-9 kötött
okkultizmus; alkímia; jelkép


150  Pszichológia


150 H 62
Herman Ottó
  A magyar nép arca és jelleme / Herman Ottó. - [Szeged] : Szukits, 2001. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9344-58-3 kötött
magyarság; nemzetkarakterológia


150 H 70
Hill, Richard
  Mi, európaiak / Richard Hill ; [ford. Polyák Ildikó]. - Budapest : Geomédia Szakkönyvek, 1999. - 462 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: We Europeans. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 440-443.
Fűzött
pszichológia; nemzetkarakterológia; néplélektan


150 J 96
Jung, Carl Gustav
  Emlékek, álmok, gondolatok / C. G. Jung ; feljegyezte Aniela Jaffé ; [ford. Kovács Vera]. - Budapest : Európa, 2006. - 479 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Erinnerungen, Träume, Gedanken
ISBN 963-07-8129-8 kötött
pszichiátria; memoár


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


200 D 31
Dawkins, Richard
  Isteni téveszme / Richard Dawkins ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 428 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The god delusion. - Bibliogr.: p. 400-407. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9725-16-4 kötött
ateizmus


290 E 40
Eliade, Mircea
  Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok : Öszehasonlító vallástörténeti tanulmányok / Mircea Eliade ; ford. Benedek Mihály. - Budapest : Osiris, 2005. - 159 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116)
Eredeti cím: Occultism, witchraft and cultural fashions. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-705-X fűzött
vallástörténet; okkultizmus


200 M 93
Muller, Jean-Marie
  Az erőszak-mentesség evangéliuma / Jean-Marie Muller ; ford. Bulányi György . - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 75 p. ; 30 cm
Eredeti cím: L'évangile de la non-violence
Fűzött
kereszténység; egyház; erőszak


290 T 95
Turner, Alice K.
  A pokol története / Alice K. Turner ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 356 p., [32] t. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Eredeti cím: The history of hell. - Bibliogr.: p. 337-350.
ISBN 978-963-9648-64-7 kötött
vallástörténet; vallásfilozófia; pokol; művelődéstörténet


200 V 87
  Világvallások : Képes enciklopédia / [Szentgyörgyi József és Medgyesi Zsófia fordítása]. - Bp. : M. Kvklub, 1999. - 287 p. : ill., színes ; 29 cm
Eredeti cím: World religions. - Bibliogr.: p. 274-276.
ISBN 963-548-977-3 kötött
vallástudomány; vallástörténet; kereszténység; judaizmus; iszlám; hinduizmus; buddhizmus


200 W 77
Windass, Stanley
  Kereszténység és erőszak : Szociológiai és történelmi tanulmány a kereszténységnek a háborúhoz való hozzáállásáról / S. Windass ; ford. György Bulányi. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 60 p. ; 30 cm
Eredeti cím: Christianity versus violence. - A ford. a "Le christainisme et la violence" c. kiadás alapján készült
Fűzött
kereszténység; háború


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 K 40
  A kereszténység az interneten : Tanulmányok a világháló közösségteremtő, egyházsszervező szerepéről / [... szerk. Bethlenfalvy Gábor]. - Budapest : IGEN Katolikus Kult. Egyes., 2002. - 127 p. ; 21 cm. - (IGEN újságíró műhely, ISSN 1587-0742 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-906-2 fűzött
keresztény egyház; internet


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János] . - Budapest : Szt. István Társ., 1993- . - 24 cm
12. köt., Seq-szentl / 2007. - 1016 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-361-926-1
katolikus vallás; lexikon


280 N 81
Norman, Edward E.
  A római katolikus egyház képes története / Edward R. Norman. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 192 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Eredeti cím: The roman catholic church. - Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-963-9615-92-5 kötött
római katolikus egyház; egyháztörténet; kézikönyv


292/299  Nem-keresztény vallások


294.3 A 88
  Asóka rendeletei / előszó Richard McKeon ; ford. György Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 39 p. ; 30 cm.
Eredeti cím: The edicts of Asoka
Fűzött
buddhizmus; történelem; indiai irodalom; India


292 H 93
Houtzager, Guus
  A görög mitológia enciklopédiája / Guus Houtzager ; [ill. Janneke Maas] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Ventus Libro, 2007. - 269 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Geillustreerde Griekse mythologie encyclopedie. - A ford. a "The complete encyclopedia of Greek Mythology" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-9701-06-9 kötött
görög mitológia; népi hitvilág; ókor; Görögország


290 M 69
Mireisz László
  A változások könyve örök igazságai : [A születési hexagram kiszámítása és a 64 jel kifejtése] / Mireisz László. - [Budapest] : Vizsom, 2002. - 332 p. : ill. ; 25 cm. - (Paradigma könyvek)
ISBN 963-204-771-0 kötött
filozófia; vallás; művelődéstörténet; Kína


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 G 14
Gábor Kálmán
  A középosztály szigete / Gábor Kálmán. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2000. - 136 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Fotó Dodeler, Alain. - A sajtóbibliográfiát Pató Erika állította össze. - Bibliogr.: p. 76-77., 98-105.
ISBN 963-00-3899-4 fűzött
ifjúsági kultúra; popzene; fesztivál; Pepsi Sziget Fesztivál (Budapest)


301 N 61
  Nemzet a társadalomban / [szerk. Fedinec Csilla]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2004. - 301 p. ; 25 cm
A Teleki László Intézet által 2003. szept. 18-19-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-02-X kötött
nemzet; nemzettudat; identitás; társadalom; társadalomépítés; nemzetiségi kérdés; konferencia


301 S 87
Stehr, Nico
  A modern társadalmak törékenysége / Nico Stehr ; [ford. Rohonyi András]. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2007. - 272 p. ; 24 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
Eredeti cím: Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften. - A ford. a "The fragility of modern societies" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 249-272.
ISBN 978-963-693-002-8 kötött
társadalom; társadalmi folyamat; kultúrszociológia; tudás


301 Sz 32
Szapu Magda
  A zűrkorszak gyermekei : Mai ifjúsági csoportkultúrák / Szapu Magda. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 414 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-414.
ISBN 963-9211-45-1 fűzött
ifjúsági kultúra; szubkultúra; szociológia; Kaposvár


308 Sz 98
Szűcs Sándor
  Pusztai krónika / Szűcs Sándor. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2006. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2789 ; 4.)
ISBN 963-87011-4-5 fűzött
szociográfia; Alföld


300 T 32
  Társadalmi helyzetkép, 1999 / Központi Statisztikai Hivatal ; [kész. a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai Főosztályán] ; [szerk. Bukodi Erzsébet, Falussy Béla]. - Budapest : KSH, 2000. - 107 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-215-267-0 fűzött
társadalom; statisztika; Magyarország


301 U 98
Utry Attila
  Kommunikáció, szociálpszichológia, kultúra / Utry Attila. - 4. bőv., átd. kiad. - Miskolc : Rónai Művel. Közp., 1999. - 99 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 78-80., 97-98.
ISBN 963-03-6563-4 fűzött
kommunikáció; szociálpszichológia; kultúra


301 Z 24
  A zárva várt Nyugat : Kulturális globalizáció Magyarországon / szerk. Kovács János Mátyás. - Bp. : 2000 : Sík, 2002. - 553 p. : ill. ; 25 cm. - ( 2000 könyvek, ISSN 1215-3699)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9270-10-5 kötött
társadalmi változás; kultúra; globalizáció; Magyarország


310  Statisztika. Demográfia


312 D 47
  Demográfiai évkönyv = Demographic yearbook / Központi Statisztikai Hivatal. - 2002. - Budapest : KSH, 2003. - LXIII, 490 p. ; 29 cm + 1 CD-ROM
ISBN 0237-7594 kötött
demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 E 20
  Egészségügyi statisztikai évkönyv : Yearbook of health statistics / Központi Statisztikai Hivatal. - 2000. - Budapest : KSH, 2000. - XIX, 444 p. ; 29 cm
ISSN 1585-8847 fűzött
egészségügy; statisztika; Magyarország; kézikönyv


312 G 99
Gyurgyík László
  Changes in the demographic, settlement, and social structure of the Hungarian minority in (Czecho-)Slovakia between 1918-1998 / László Gyurgyík ; [transl. by József D. Lőrincz]. - Budapest : Teleki László Foundation, 1999. - 42 p. ; 30 cm. - (Occasional papers / Teleki László Foundation, ISSN 1418-6802 ; 13.)
Eredeti cím: A (cseh)szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének alakulása 1918-1998
ISBN 963-03-7460-9 Fűzött
demográfia; társadalom; településszerkezet; történet; határon túli magyarok; Szlovákia


310 M 14
  Magyar statisztikai évkönyv : Statistical yearbook of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal. - 2001. - Budapest : KSH, 2002. - XXXIII, 647 p. ; 29 cm
ISSN 1215-7684 kötött
statisztika; Magyarország


310 N 62
  Nemzetközi statisztikai évkönyv : A világ a XXI. század küszöbén / Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - XII, 470 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-380-4 kötött
statisztika; kézikönyv


310 T 47
  Területi statisztikai évkönyv : Regional statistical yearbook / Központi Statisztikai Hivatal. - 2001. - Budapest : KSH, 2002. - XVI, 490 p. : ill., színes térk. ; 29 cm
ISSN 0303-5344 fűzött
statisztika; területi statisztika; Magyarország; kézikönyv


312 V 37
Varga E. Árpád
  Hungarian population of Transylvania between 1870 and 1995 / Árpád Varga E. ; [transl. by Tamás Sályi]. - Budapest : Teleki László Foundation, 1999. - 68 p. ; 30 cm. - (Occasional papers / Teleki László Foundation, ISSN 1418-6802 ; 12.)
Eredeti cím: Erdély magyar népessége 1870 és 1995 között. - Bibliogr.: p. 62-68.
Fűzött
demográfia; nemzetiségek; történet; határon túli magyarok; Erdély


320  Politika


320 E 96
  Európai politikai rendszerek / szerk. Kardos József, Simándi Irén. - Budapest : Osiris, 2002. - 910 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-226-0 kötött
politika; belpolitika; államjog; Európa


321 G 35
Gellner, Ernest
  A szabadság feltételei : A civil társadalom és vetélytársai / Ernest Gellner. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 163 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659)
Eredeti cím: Conditions of liberty. - Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-18-9 fűzött
civil társadalom


323 G 47
  Globális civil társadalom / szerk. Helmut Anheier, Marlies Glasius és Mary Kaldor. - Budapest : Typotex, 2004. - 2 db : ill. ; 24 cm
A Global civil society yearbook 2001. és 2002. évi számainak fordítása. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9548-25-1
1. - 492 p.. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 3.)
ISBN 963-9548-26-X
civil társadalom; globalizáció


329 K 30
Kekes, John
  A liberalizmus ellen / John Kekes ; [ford. Balázs Zoltán]. - Budapest : Európa, 1999. - 411 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Against liberalism. - Bibliogr.: p. 395-408.
ISBN 963-07-6618-3 kötött
liberalizmus


329 M 14
  Magyar liberalizmus / vál. Tőkéczki László ; [a jegyzeteket írta Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Századvég, 1993. - 560 p. ; 24 cm. - (Modern ideológiák, ISSN 1215-2293)
Szemelvények. - Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 963-8384-04-2 fűzött
liberalizmus


323 M 16
  Magyarország politikai évkönyve / szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. - 2001-ről. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány, 2002. - 2 db (1393 p.) : ill. ; 20 cm
A tartalomjegyzék és rezümék angol nyelven
ISSN 0864-7755 fűzött
politika; belpolitika; Magyarország; kézikönyv
1. köt. - 694, XVI p.
2. köt. - p. 702-1393.


341 M 25
Maller Sándor
  Az Európa-eszme : A kezdetektől a megvalósulásig / Maller Sándor ; [szerk. Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2000. - 289 p. : ill., térk. ; 24 cm . - (Az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 6.)
Bibliogr.: p. 202-207., 223-289.
ISBN 963-8033-49-5 fűzött
államszövetség; európai egység; integráció; Európa


323 M 57
Mészáros József
  Magyarország politikai atlasza, 1998 / Mészáros József, Szakadát István. - Budapest : Osiris, 1999. - XXI, [240] p. : ill., színes térk. ; 21x29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-379-538-9 kötött
politika; belpolitika


323 R 57
  A rendszerváltás forgatókönyve : Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben / főszerk. Bozóki András ; szerk. Elbert Márta [et al.]. - Bp. : Magvető, [1999]-2000. - 8 db ; 23 cm
Az 5-8. köt. az Új Mandátum Kiadó gondozásában jelent meg
ISBN 963-14-2150-3 fűzött
8. köt., Portrék és életrajzok. - 1999. - 332 p. : ill.
ISBN 963-91-58-43-7
politika; belpolitika; Magyarország


323 R 68
Révész Sándor
  Aczél és korunk / Révész Sándor. - Budapest : Sík, 1997. - 435 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85520-3-4 fűzött
politika; belpolitika; művelődéspolitika; Aczél György; Magyarország


323 Sz 29
  Szamizdat : Alternatív kultúrák Kelet- és Közép-Európában, 1956-1989 / [... szerk. Erika Rissmann] ; [ford. Báthori Csaba et al.]. - Bp. : Stencil : Európai Kulturális Alapítvány, 2004. - 263 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-141-5 fűzött
politika; illegálisan terjesztett dokumentum; Kelet-Európa; Közép-Európa


329 Sz 39
  Százak Tanácsa / [fel. szerk. Fekete Gyula]. - 1999. - Budapest : Trikolor, 1999. - 427 p. ; 24 cm
ISBN 963-85976-0-7 fűzött
nemzet; politikai mozgalmak


329 Sz 39
  Százak Tanácsa / [fel. szerk. Fekete Gyula]. - 2000. - [Budapest] : Trikolor, 2000. - 468 p. ; 24 cm
ISBN 963-85976-5-8 fűzött
nemzet; politikai mozgalmak


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 B 33
Bárdi Nándor
  Tény és való : A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : Problémakatalógus / Bárdi Nándor. - Pozsony : Kalligram, 2004. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 80-7149-589-1 fűzött
határon túli magyarság; külpolitika; nemzetiségi kérdés; Magyarország


323.1 D 67
Diósi Ágnes
  Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal / Diósi Ágnes. - Budapest : Pont, 2002. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 963-9312-59-2 fűzött
cigányság; Magyarország


323.1 F 53
Ferkó Zoltán
  Zarándoklat a moldvai magyar miséért / [Ferkó Zoltán]. - Budapest : Szent Gellért K., 2007. - 145 p., [15] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-392-4 fűzött
csángók; határon túli magyarok; Moldva; Románia


323.1 G 69
Grúber Károly
  Európai identitások: régió, nemzet, integráció / Grúber Károly. - Budapest : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány : Osiris : BIP, 2002. - 245 p. ; 20 cm. - (Pro Minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86244-0-X fűzött
nemzet; nemzeti kisebbségek; regionalizmus


323.1 K 68
  Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában : Technikák és hagyományok / [szerk. Bárdi Nándor]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2000. - 279 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-4244-4 kötött
nemzeti kisebbségek; konliktus; konferencia; Közép-Európa


323.1 P 81
Pomogáts Béla
  Nyugat és kelet között : Régió Európában : Esszék, tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Ister, 2000. - 215 p. ; 20 cm. - (Nyugat és kelet között, ISSN 1586-4898)
ISBN 963-9243-22-1 fűzött
nemzetiségi kérdés; nemzeti kisebbségek; történelem; Közép-Európa


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


338 C 33
Csaba László
  Az összeomlás forgatókönyvei : A rendszer-átalakítás alkalmazott közgazdaságtana / Csaba László. - [Budapest] : Figyelő, [1994]. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85024-4-4 fűzött
gazdaság; politika; Magyarország


330 D 90
Drábik János
  Uzsoracivilizáció : A kamatkapitalizmus új világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, 2002. - 477 p. ; 22 cm
ISBN 963-9437-12-3 kötött
gazdaság


330 K 69
Kopátsy Sándor
  A fogyasztói társadalom / Kopátsy Sándor. - Bp. : Privatizációs Kutatóintézet, 1993. - 150 p. ; 24 cm
Borító és gerinccím: A fogyasztói társadalom közgazdaságtana
ISBN 963-8215-01-1 fűzött
közgazdaságtan; fogyasztói társadalom


330 K 81
Kovács Zoltán, S.
  Orosz-magyar, magyar-orosz gazdasági szótár / összeáll. és szerk. S. Kovács Zoltán. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1995. - 813 p. ; 21 cm
ISBN 963-222-794-8 kötött
orosz nyelv; gazdaság


332 L 17
Laki László
  A globalizáció peremén : Kunhegyes térsége és a Csíki-medence az ezredfordulón / Laki László, Bíró A. Zoltán. - Bp. : MTA Politikai Tudományok Intézete, 2001. - 338 p. ; 20 cm. - (Európa tanulmányok, ISSN 1219-0640 ; 6.)
Bibliogr.: p. 335. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9218-58-8 fűzött
regionális gazdaság; munkanélküliség; falu; szociológia


331 O 11
Ochman, Malgorzata
  Az önkéntesség, mint értékes szervezeti erőforrás : [Életképes nonprofit szervezetek kialakítása] / Malgorzata Ochman, Pawel Jordan ; [ford. Suhajda Éva Virág]. - Baltimore, MD : John Hopkins Egyetem, 1997. - 32 p. ; 22 cm. - ( Nonprofit menedzser kézikönyvek / Hopkins Tréner Hálózat) . (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)
Eredeti cím: Volunteers : A valuable resource
ISBN 1-886333-29-7 fűzött
önkéntes munka; munkajog


340  Jog. Jogtudomány


340 B 60
  Betekintés a jogrendszerek világában / szerk. Badó Attila, Loss Sándor. - Budapest : Nyitott Könyv, 2003. - 452 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86445-0-8 fűzött
jog; történet; jogtudomány


342 E 45
  Emberi jogok / szerk. Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila. - Budapest : Osiris, 2003. - 919 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 855-876.
ISBN 963-389-304-6 kötött
emberi jogok


362 F 30
Fazekas Judit
  Fogyasztóvédelmi jog / Fazekas Judit. - Budapest : Complex K., 2007. - 285 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. szept. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-224-923-0 fűzött
fogyasztóvédelem; jog; útmutató


347 I 59
  Az ingatlan jogi kézikönyve : Az ingatlan a polgári jogban / Csűri Éva Katalin [et al.] ; [szerk. Kiss Gábor]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 402 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. márc. 1. - Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-224-765-5 fűzött
tulajdonjog; ingatlan; Magyarország


347 K 53
Kiss Gábor
  A helyiségbérleti szerződés / Kiss Gábor. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2002. - 206 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 11.)
ISBN 963-224-680-2 fűzött
helyiség; bérlet


343 M 73
  Módszerek a bűnmegelőzésben : Tanulmányok a veszélyeztetett fiatalok bűnelkövetésének megelőzéséről és visszaesésük elkerüléséről / [szerk. Baranyi Éva] ; [kiad. a Budapesti Művelődési Központ]. - [Budapest] : BMK, 2006. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
ISBN 963-86358-3-5 fűzött
bűnmegelőzés; fiatalkori bűnözés


341 N 62
  Nemzetközi jogi olvasókönyv : Dokumentumok, szemelvények / szerk. Nagy Boldizsár, Jeney Petra. - Budapest : Osiris, 2002. - 1068 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-103-5 kötött
nemzetközi jog


347 P 79
  A polgári törvénykönyv / [fel. szerk. Lovász Adrienn]. - Budapest : KJK-KERSZÖV, 2002. - 107 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. nov. 1.
ISBN 963-224-673-X spirálfűzött
polgári jog


347 Sz 74
  Szerzői jogi törvény / [a kommentárokat írta Ficsor Mihály]. - Budapest : Viva Média Holding, 1999. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-7619-39-9 kötött
szerzői jog


350  Államigazgatás. Közigazgatás


352 B 45
Beke Pál
  Közjogi kiskáté / Beke Pál. - Budapest : Közösségszolgálat Alapítvány, 1998 . - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-5244-3 fűzött
önkormányzat; közigazgatás; helyi igazgatás


350 M 14
  Magyar közigazgatási jog : Különös rész : Európai Uniós kitekintéssel / szerk. Ficzere Lajos, Forgács Imre. - Budapest : Osiris, 2001. - 459 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508) . (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 1999. július 1.
ISBN 963-379-716-0 kötött
közigazgatás; jog; Magyarország


350 M 19
  A mai magyar közigazgatás / szerk. Mártonffy Károly. - Budapest : Állami ny., 1936. - VII, 850 p. ; 29 cm. - (A korszerű közszolgálat útja ; 2.)
Kötött
közigazgatás; Magyarország


711.4 T 28
  A tanyai közigazgatás rendezése / szerk. Alsó László, Benisch Artúr, Mártonffy Károly. - Budapest : Állami ny., 1937. - 125 p., 14 t. : ill., térk. ; 29 cm. - (A korszerű közszolgálat útja ; 3.)
Kötött
tanya; közigazgatás; Magyarország


350 T 41
  Települési önkormányzatok adattára : [1998-2002] / [főszerk. Kasza Sándor] ; [adattár szerk. Bacsa Tibor]. - Budapest : CEBA K., 2000. - 396 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
ISBN 963-9089-61-3 fűzött
önkormányzat; település; Magyarország; adattár


360  Szociális gondoskodás és gondozás


360 E 20
  Egészségügy Magyarországon / [... szerzői Ajkay Zoltán et al.]. - Budapest : MTA, 2001. - 368 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. V., Az életminőség tényezői Magyarországon, ISSN 1418-6292)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-272-X fűzött
egészségügy; Magyarország


364 K 13
Kálmán Zsófia
  A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György ; [fotó Perlényi Zsuzsa] ; [graf. Princz László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 557 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 527-543.
ISBN 963-389-311-9 kötött
fogyatékosok; testi fogyatékosok; esélyegyenlőség; szociális ellátás


364 Sz 56
Széman Zsuzsa
  Halak és hálók : Kapcsolatok a helyi szociálpolitikában / Széman Zsuzsa, Harsányi László. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1999. - 185 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 8.)
Bibliogr.: p. 171-184.
ISBN 963-8139-04-8 fűzött
szociálpolitika; nonprofit szervezetek


360 Sz 86
  Szociális helyzet az Európai Unióban, 2001 / Eurostat, Európai Bizottság Foglalkoztatás- és Szociálisügyi Főigazgatóság ; [ford. Varga-Haszonits István]. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 143 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: The social situation in the European Union, 2001
ISBN 963-9494-21-6 fűzött
szociálpolitika; statisztika; Európai Unió


370  Nevelés és oktatás


378 B 51
Benke József
  Az ó- és középkor egyetemei / Benke József. - [Budapest] : Hét Krajcár, 2006. - 303 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás francia nyelven. - A tartalomjegyzék francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 292-299.
ISBN 978-963-9596-17-7 kötött
egyetem; ókor; középkor; művelődéstörténet; történeti feldolgozás


370 D 98
Durbin, Gail
  Tanulás tárgyakkal / Gail Durbin, Susan Morris, Sue Wilkinson ; ford. és átd. Miszné Korenchy Anikó. - Budapest : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, [2005?]. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Múzeumok mindenkinek program ; 5.)
Eredeti cím: A teacher's guide to learning from objects
Fűzött
múzeumpedagógia


371 E 31
  Együtt-működik : Kooperatív foglalkozástervek / [szerk.biz. Czike Bernadett et al.] ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : Független Ped. Int., 2004. - 3 db : ill. ; 30 cm
Fűzött
oktatás; alapfokú oktatás; csoportmunka; hátrányos helyzet; tanári segédkönyv; természetismeret
1., 1-2. osztály : Magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, matematika, természetismeret. - VIII, 305 p.
ISBN 963-86620-0-X
2., 5. és 8, osztály : Magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret. - VIII, 325 p.
ISBN 963-86620-1-8
3., 5. és 8. osztály : Matematika, természetismeret. - VIII, 339 p.
ISBN 963-86620-2-6


370 K 16
Karácsony Sándor
  Magyarság és nevelés : Válogatott tanulmányok / Karácsony Sándor ; [vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Lendvai L. Ferenc]. - Budapest : Áron , 2003. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 963-85084-7-7 fűzött
személyiségfejlesztés; nevelés; magyarság; szociálpszichológia


370 K 16
Karácsony Sándor
  Ocsúdó magyarság : Szokásrendszer és pedagógia / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ellátta Kövendi Dénes]. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 2002. - 415 p. ; 24 cm
ISBN 963-9373-36-2 fűzött
pedagógia


370 K 38
  Képzők könyve : Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez / [ford. Nagy Nomémi]. - Budapest : Ifjúsági és Sportminisztérium, 1999. - 206 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Education pack
Fűzött
nevelés; ifjúság; felnőttnevelés; interkulturális képzés; módszertan


370 M 97
  Műhelytitkok : Beszélgetéssorozat az Alternatív Pedagógusképző Műhelyben 1998-tól napjainkig / [a kötetet szerk. Czike Bernadett, Vég Katalin] ; [az interjúk szerkesztői Kereszty Zsuzsa et al.]. - Budapest : Önkonet, 2002. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestersége tanár, ISSN 1585-9002)
ISBN 963-00-9251-4 fűzött
pedagógia; pedagógus


370 N 50
Németh András
  Reformpedagógia és az iskola reformja / Németh András, Ehrenhard Skiera ; [a német nyelvű részeket ford. Németh András, Mikonya György]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 344 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332-344.
ISBN 963-19-4092-6 fűzött
pedagógia; reformpedagógia


370 P 81
Polónyi István
  Az oktatás gazdaságtana / Polónyi István. - Budapest : Osiris, 2002. - 425 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-149-3 kötött
oktatásgazdaságtan


370 P 81
Polónyi István
  Tudásgyár vagy papírgyár / Polónyi István, Tímár János. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-136.
ISBN 963-9336-28-9 fűzött
közoktatás; oktatáspolitika


370 H 83
  Projekt kézikönyv : Válogatás a hazai és külföldi projekt-irodalomból / Hortobágyi Katalin. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Iskolafejlesztési Alapítvány, 2002. - 199 p. ; 24 cm. - (Alternatív pedagógiák és módszerek (Altern), ISSN 1215-2587 ; 10.)
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 963-682-379-0 fűzött
projekt módszer


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása


379.825 A 40
  Alkotó emberek : Amatőr művészetek az ezredfordulón / [főszerk. Kovácsné Bíró Ágnes] ; [szerk. Tóth Zsuzsanna] ; [társszerk. Kiss László]. - Budapest : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2001. - 398 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
amatőr művészet; Magyarország


374 B 33
Bárdosi Mónika
  A kultúra helyzete Magyarországon / [kész. Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné, Varga Alajosné]. - Budapest : M. Művel. Int., 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 4.)
ISBN 963-651-451-8 fűzött
közművelődés; kultúra; művelődésstatisztika; Magyarország


374 B 93
  A budapesti közművelődési intézményekből - a 80-as évektől - elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2005. - 378 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; 12.) . (Szakmatükör, ISSN 1588-8568 ; 4.)
ISBN 963-86358-2-7 fűzött
közművelődés; közművelődési intézmények; Budapest


374 D 98
Durkó Mátyás
  Andragógia : A felnőttnevelés és közművelődés új útjai / Durkó Mátyás ; [a Magyar Művelődési Intézet kiadványa]. - Budapest. : M. Művel. Int., 1999. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-132.
ISBN 963-651-430-5 fűzött
felnőttnevelés; közművelődés


374.7 E 96
  Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról : Dokumentumok, szervezetek, programok az emberierőforrás-fejlesztés, a felnőttképzés, a közösségi művelődés és az ifjúsági programok terén / [főszerk. Sz. Tóth János] ; [társszerk. Mihályfi Márta, Sum István] ; kiad. a Magyar Népfőiskolai Társaság a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttképzési . - Budapest : M. Népfőisk. Társ. : SZIE JFK Társelm., Közműv. és Felnőttképzési Int., 2001. - 633 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 616-618.
ISBN 963-86019-7-3 fűzött
felnőttoktatás; tanulás; permanens képzés; Európai Unió


374.7 F 36
  Fejlődésközpontú felnőttoktatás / szerk. Heribert Hinzen. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int., 1996. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés, ISSN 1416-3594 ; 3.)
Borító- és gerinccím: Fejlődésorientált felnőttoktatás. - Ford. Olaszy Kamilla. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-04-7412-3 fűzött
felnőttoktatás


374.7 F 40
Feketéné Szakos Éva
  A felnőttek tanulása és oktatás - új felfogásban : A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségai a mai hazai andragógiában / Feketéné Szakos Éva. - Budapest : Akad. K., 2002. - 149 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [6.])
Bibliogr.: p. 139-149.
ISBN 963-05-7597-X fűzött
felnőttoktatás; tanulás


374.7 F 43
  Felnőttképzés a közművelődésben / [szerk. Harangi László, Pordány Sarolta] . - Budapest : M. Művel. Int., 2000. - 210 p. ; 23 cm. - (Közművelődés és felnőttoktatás, ISSN 1585-888X ; 1/1.)
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 963-651-429-1 fűzött
felnőttoktatás; közművelődés


374.7 F 43
  A felnőttképzés története Közép-Európában: a felvilágosodástól a II. világháborúig / szerk. Wilhelm Filla [et al.] ; [ford. Bartha Magdolna]. - Bp. : Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet, 1998. - 236 p. : ill. ; 22 cm. - (Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés, ISSN 1416-3594 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-4552-8 fűzött
felnőttképzés; történet; Közép-Európa


374.7 G 84
  Gyökerek és korszakok : Népfőiskolai olvasókönyv : Tanulmányok a magyar szakirodalomból / szerk. Balázsi Károly ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 2002. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 963-86019-8-1 fűzött
népfőiskola; történet; Magyarország

374 H 59
  Helyzetkép a közművelődésről / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, [1998]. - 180 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; 5.) . (Szakmatükör, ISSN 1588-8568)
ISBN 963-03-4741-5 fűzött
közművelődés; Magyarország


374 H 96
Hunyadi Zsuzsa
  A budapestiek kulturálódási szokásai / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 3.)
ISBN 963-651-450-X fűzött
közművelődés; művelődés; művelődésszociológia; művelődésstatisztika; Budapest


374 H 96
Hunyadi Zsuzsa
  A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 36 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 2.)
ISBN 963-651-449-6 fűzött
közművelődés; fesztivál; kulturális fogyasztás; művelődésszociológia


374 H 96
Hunyadi Zsuzsa
  A művelődési házak közönségek, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / [írta Hunyadi Zsuzsa]. - Budapest : M. Művel. Int. : MTA Szociológiai Kut. Int., 2004. - 77 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 1.)
ISBN 963-651-448-8 fűzött
művelődési ház; művelődésszociológia


374 K 57
Kiss Tamás, T.
  A népnevelőtől a kulturális menedzserig : Fejezetek a népművelőképzés fejlődéstörténetéből / T. Kiss Tamás. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : Új Mandátum, 2000. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 25.)
Bibliogr.: p. 176-177. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9158-99-2 fűzött
népművelőképzés; közművelődés; történet; Magyarország


374 K 76
Kovalcsik József
  A kultúra csarnokai : A közösségi művelődés színterei, utópiák, mozgalmak, társadalomszervezés, a művelődési otthonok kialakulása / Kovalcsik József. - 2. kiad. - Bp. : Serdián, 2003. - 938 p. ; 24 cm. - (Editio Plurilingua, ISSN 1585-082X)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia, angol és orosz nyelven
ISBN 963-9431-15-X fűzött
közösségi művelődés; művelődési otthon; kulturális intézmény; történet


374 K 93
  Közművelődés és felnőttképzés : Írások Maróti Andor 75. születésnapjára = Erwachsenenbildung und Kultur : Essays zum 75. Geburstag von Professor Andor Maróti = Audlt education and community culture : Essays for the 75th birthday of professor Andor Maróti / szerk. B. Gelencsér Katalin és Pethő László. - Budapest : Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2002. - 428 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-570-9 fűzött
közművelődés; felnőttképzés


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm + 1 CD-ROM. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Fűzött
4. / [Buzás Kálmán et al.]. - 2007. - 212 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-86358-4-6
művelődési ház; történet; Budapest


374 K 93
  A közművelődési törvény és a népfőiskolák : Népfőiskolai kalauz / [szerk. Bordás István, Sz. Tóth János, Trencsényi Imre]. - Budapest : Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-85487-5-4 fűzött
közművelődés; népfőiskola; Magyarország


374 K 97
  Kulturális segítőmunka fiatalokkal : A Művelődésszervezeti és Felnőttnevelési Osztály által 1999-ben Balatonalmádiban rendezett konferencia anyagának szerkesztett változata / [szerk. Lipp Márta]. - Budapest : M. Művel. Int., 2000. - 93 p. ; 25 cm. - (Művelődés, műhely, információ, ISSN 1585-4787 ; 1/4.)
ISBN 963-651-432-1 fűzött
közművelődés; ifjúság


374.7 L 45
Leirman, Walter
  Négyféle nevelési kultúra : Mérnöki, szakértő, kommunikatív, profetikus / Walter Leirman ; [ford. Somogyi Miklós]. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : M. Népfőisk. Társ., 1998. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 20.)
Eredeti cím: Vier culturen van educatie. - Bibliogr.: p. 160-167. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-5466-7 fűzött
pedagógia; felnőttoktatás


374.7 M 14
  A magyar felnőttoktatás története konferencia dokumentumai : Debrecen, 1997. október 6-8. / szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári Mihály. - Budapest [etc.] : MMI [et al.], 1998. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - ( Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 18.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-03-4945-0 fűzött
felnőttoktatás; konferencia


374 M 14
  A Magyar Művelődési Intézet évkönyve, 1993-1994 / [szerk. Bartók Györgyi közreműködésével Halász Péter]. - Budapest : MMI, 1994. - 349 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-651-397-X fűzött
közművelődés; Magyar Művelődési Intézet (Budapest)


374 M 14
  A Magyar Művelődési Intézet évkönyve, 2005 / [szerk. Földiák András, Tóth Zsóka]. - Budapest : MMI, 2005. - 231 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM
ISSN 1219-0403 fűzött
közművelődés; Magyar Művelődési Intézet (Budapest)


374 K 97
  Segédkönyv a kulturális menedzsment tanulmányozásához : A kulturális menedzser tankönyve, 2. / szerk. Eszenyi Miklós, Utry Attila. - Miskolc : TEMI Rónai Művelődési Központja, 2002. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-506-7 fűzött
közművelődés; kulturális menedzsment


374.7 W 38
Weidenmann, Bernd
  Sikeres tanfolyamok és szemináriumok : Professzionális tanulás felnőttekkel / Bernd Weidenmann ; [ford. Bartha Magdolna]. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., [2000]. - 237 p. : ill. ; 22 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 18.)
Eredeti cím: Erfolgreiche Kurse und Seminare. - Bibliogr.: p. 222. - Az előszó és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-04-9069-2 fűzött
felnőttoktatás


390  Néprajz. Népművészet


390 A 59
Andrásfalvy Bertalan
  A Duna mente népének ártéri gazdálkodása : Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ártéri munkák befejezése előtt / Andrásfalvy Bertalan. - 2. kieg. és átd. kiad. - [Budapest] : Ekvilibrium, 2007. - 438 p. : ill., részben térk.
Az 1. kiadás címe: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. - Összefoglalás német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-1742-0 kötött
magyar néprajz; agrártörténet; gazdálkodás; ártér; Tolna megye; Baranya megye


390 B 70
Bódi Zsuzsanna
  A magyarországi cigányság kultúrája : Válogatott bibliográfia = The culture of the Gypsies in Hungary : A seleted bibliography / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : Magyar Művelődési Intézet, 2002. - 236 p. ; 21 cm. - (Roma módszertani kiadványok, ISSN 1218-7240 ; 3.)
ISBN 963-521-258-5 fűzött
cigányság; néprajz


390 B 83
Bosnyák Sándor
  Hagyomány és művelődés : [Riportok] / ... Bosnyák Sándor. - Gödöllő : Petőfi Sándor Művel. Közp., 1989. - 95 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
hagyomány; művelődés


390 C 14
Cekalov, Aleksandr Kalimovic
  Narodnaa derevannaa skul'ptura russkogo severa / A. K. Cekalov. - Moskva : Iskusstvo, 1974. - 189 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Címford.: Észak-orosz népi faművészet. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 177-[190].
V.
orosz népművészet; famunka; fafaragás


301 H 22
Haller, Dieter
  Etnológia / Dieter Haller ; Bernd Rodekohr illusztrációival. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 312 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Atlasz ; 16.)
Ford. Borbély Mária. - Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 978-963-9615-60-1 kötött
szociálantropológia; kulturantropológia; szaklexikon


390 P 74
  Maszk, átváltozás, beavatás : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, 2007. - 614 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 5.)
A 2005. májusában Siklóson azonos címmel rendezett konferencia szerk. anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-506-702-2 kötött
néprajz; népi hitvilág; művelődéstörténet; konferencia


390 P 52
Peesch, Reinhard
  Volkskunst : Umwelt im Spiegel populärewr Bildnerei des 19. Jahrhunderts / Reinhard Peesch. - Berlin : Akademie-Verlag, 1978. - 164 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: Népművészet : Környezet a 19. századi népi képzőművészet tükrében . - Bibliogr.: p. 151-156.
Kötött
német népművészet; német néprajz


390 S 36
Schönberger, Kurt
  Bauernmalerei : Vom Anfänger zum Könner / Kurt Schönberger. - München ; Zürich : Droemer Knaur, 1978. - 136 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Címford.: Paraszti festészet
ISBN 3-426-00578-6 fűzött
népi festészet; népi bútor; bútorfestés; motívumkincs


394 Ü 46
  Ünnepel az ország : A Magyar Millennium emlékkönyve, 2000-2001 / [szerk. ... Nemeskürty István ... és Kováts Flórián] ; [a fotókat kész. Korniss Péter et al.] ; [a képeket szerk. és a kiadást gond. Turányi Zsuzsa]. - Budapest : Kossuth, 2001. - 455 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4279-8 kötött
évforduló; emlékünnep; millennium; Magyarország


392 V 29
Van Gennep, Arnold
  Átmeneti rítusok : Az ajtóhoz és a küszöbhöz, a vendégszeretethez, az örökbefogadáshoz, a terhességhez és a gyermekágyhoz, a születéshez, a gyermekkorhoz, a serdülőkörhoz, a beavatáshoz, a felszenteléshez, a koronázáshoz, az eljegyzéshez, a házassághoz, a temetéshez, az évszakokhoz és más egyébhez kapcsolódó rítusok módszeres elemzése / Arnold Van Gennep ; [ford., ... az előszót írta Vargyas Gábor]. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutató Int. : PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2007. - 183 p. ; 23 cm. - (Kultúrák kerersztútján, ISSN 1586-1953 ; 9.)
Eredeti cím: La rites de passage. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9688-74-7 fűzött
kulturális antropológia; vallástörténet; néprajz; szokás; kultusz


630  Mezőgazdaság


630 E 96
  EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság / [szerk. Szemán László és Jávor András]. - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2003. - 2 db : ill. ; 24 cm
Tudományos tanácskozás, Gödöllő, 2003. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Angol ny. összefoglalók
ISBN 963-9483-28-1 fűzött
mezőgazdaság; élelmiszerbiztonság; Európai Unió; konferencia
1. köt. - 473 p.
ISBN 963-9483-29-X
2. köt. - 427 p.
ISBN 963-9483-30-3


630 E 96
  Az Erópai [!Európai] Unió közös agrárpolitikája : Fogalomtár / szerk. Halmai Péter. - Budapest : Agroinform, 2003. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-779-6 kötött
mezőgazdaság; agrárpolitika; Európai Unió


633 J 64
  A minőségű, keményszemű búza nemesítése és terjesztése / [szerk. Bedő Zoltán]. - Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint. ; Nádudvar : KITE Rt. ; Szeged : Gabonatermesztési Kut. Kht., 2001. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8351-32-2 fűzött
növénytermesztés; búza; növénynemesítés


636 M 14
  A magyar állattenyésztés nagyjai, 1741-2003 = Great figures of Hungarian animal breeding, 1741-2003 = Die Grossen der Ungarischen Tierzucht, 1741-2003 / [szerk. ... Fehér Dezső, Jávorka Levente] ; [ford. ... Hedberg Márk et al.] . - Budapest : Agroinform, 2004. - 238 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-502-797-4 fűzött
állattenyésztés; történet; életrajz; Magyarország


636.1 M 14
  A magyar lótenyésztés az EU csatlakozás tükrében : Országos konferencia előadásai, hozzászólásai : Bábolna, 2002. május 8. / szerk. Tibay György ; [rend., kiad. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet]. - Budapest : SZIE GTK Vezető- és Továbbképző Int., [2003]. - 103 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9483-33-8 fűzött
lótenyésztés; Európai Unió; konferencia; Magyarország


338 M 16
  Magyarország fehérjegazdálkodásának helyzete és a fejlesztés stratégiája / szerk. Babinszky László. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2002. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 193-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-376-9 fűzött
fehérjegazdálkodás; állattenyésztés; takarmány


630 P 88
Pottenbaum, Paul
  Az őstermelői értékesítés kézikönyve : A mezőgazdasági termékek forgalmazásának új útjai / Paul Pottebaum, Annette Bullerdiek ; [ford. Ipsics Oszkár]. - Budapest : Agrármarketing Centrum, 2000. - 310 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Handbuch Direktvermarktung. - Bibliogr.: p. 308-309.
ISBN 963-005617-8 kötött
mezőgazdaság; marketing


638 Sz 50
Székely Sándor
  Méhészet és méhészeti termékek : Ajánló bibliográfia / összeáll. Székely Sándor. - Budapest : OMgK, 2004. - 40 p. ; 21 cm
Könyvek és kiadványok a méhészet témakörében az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából, 1910-2003
Fűzött
méhészet; méz; bibliográfia


634.8 Sz 91
  Szőlészeti és borászati hatnyelvű értelmező szótár / [szerk. Lelkes Lajos]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 1993. - 665 p. ; 23 cm
Magyar, angol, francia, német, olasz és orosz ny.
ISBN 963-8160-28-4 fűzött
szőlészet; borászat; szakszótár


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés

641 C 77
Csókos Varga Györgyi
  Etyeki képes krónika ételekről, italokról / [lejegyezte Csókos Varga Györgyi]. - Etyek : Biadrukt Bt., 1999. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-86041-0-7 fűzött
népi ételek; ital; magyar néprajz


650  Szervezés. Vezetés


658 F 30
Fazekas Ildikó
  Szponzorálás / Fazekas Ildikó, Nagy Alfréd. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-0554-3 kötött
szponzorálás; támogatás


650 L 35
Lawrie, Alan
  Szolgáltatások minőségirányítása / Alan Lawrie ; [ford. Oláh Annamária]. - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, 1999. - 117 p, : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Managing quality of service
ISBN 963-03-8487-6 fűzött
minősítés; minőség


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 E 43
  "Az elsüllyedt jelek" : A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig / [közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága. - Budapest : M. Képzőművészek és Iparművészek Társ., [2003]- . - 27 cm
ISBN 963-210-938-4
1. - 2003. - 237 p
ISBN 963-210-938-2
könyvkiadás; határon túli magyarság; grafika; illusztráció; Kelet-Közép-Európa


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


654.1 B 59
  Beszámoló az Országos Rádió és Televízó Testület 2006. évi tevékenységéről / [kiad. az Országos Rádió és Televízó Testület]. - Budapest : ORTT, 2007. - 504 p. : ill.
ISSN 1419-8649 fűzött
rádió; televízió; műsorszórás; Magyarország


659.1 K 23
Kaszás György
  A nagy adrenalinjáték : Reklámcsinálás, amitől gyorsabban ver a szívem / Kaszás György. - Budapest : Geomédia Szakkönyvek, 2000. - 388 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Szakma és személyiség, ISSN 1585-9967)
ISBN 963-7910-70-0 kötött
reklám


659.3 M 16
  Magyarország médiakönyve / szerk. Cseh Gabriella, Enyedi Nagy Mihály, Solténszky Tibor. - 1999. - [Budapest] : ENAMIKÉ, 1999. - 925, [64] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISSN 1419-0656 fűzött
médiakutatás; tömegkommunikáció; Magyarország


659.3 M 50
  Média és ökológia : Tizenhat hozzászólás Sükösd Miklós tanulmányához / szerk. Z. Karvalics László. - Budapest : INFONIA Alapítvány, 2004. - 268 p. ; 24 cm
Az Információs Társadalom, ISSN 1587-8694, 4. évf. 2004. 3-/4. száma
Fűzött
média; ökológia


659.1 R 92
Rozványi Dávid
  Reklám és társai / [szerző Rozványi Dávid]. - Budapest : BBS-Info, 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi marketing, ISSN 1587-6306)
ISBN 963-86232-7-6 fűzött
marketing


654.19 S 95
Sugár Gusztáv
  A néprádiótól a műholdas televízióig / Sugár Gusztáv. - Budapest : Ajtósi Dürer K., [1993]. - 293, [32] p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar rádiózás hőskora, ISSN 1217-1204)
Függelékben "Lakihegy 60. évében" címmel válogatás az Amatőr c. folyóirat 1933-1934-es számaiból
ISBN 963-3814-02-8 bársony
rádió; történet; Magyarország


654.19 S 95
Sugár Gusztáv
  Megszólal a rádió : A kezdetektől 1945-ig / Sugár Gusztáv. - Budapest : Ajtósi Dürer K., [1993]. - 269, [34] p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar rádiózás hőskora, ISSN 1217-1204)
Függelékben cikkek a rádiózás hőskorából
ISBN 963-3814-03-6 bársony
rádió; történet; Magyarország


301 V 90
Virilio, Paul
  Háború és televízió : A 304-es partszakasznál eltűnt katona emlékére / Paul Virilio ; [ford. Ádám Anikó]. - [Budapest] : Magus Design Stúdió, 2003. - 114 p. ; 21 cm. - (Kor-hű, ISSN 1588-9955)
Eredeti cím: L'écran du désert
ISBN 963-86275-9-X fűzött
öbölháború; televízió; kommunikáció


681.3  Számítástechnika


681.3 A 24
Adriaans, Pieter
  Adatbányászat / Pieter Adriaans, Dolf Zantinge. - [Budapest] : Panem, 2002. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem inoformációtechnológia, ISSN 1588-6050)
Eredeti cím: Data mining. - Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 963-545-367-1 fűzött
informatika; információkeresés


681.3 D 84
Dósa Imre
  Informatikai jogi kézikönyv / Dósa Imre, Polyák Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 286 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. okt. 15. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-606-3 fűzött
informatika; jog; Magyarország


681.3 H 64
Hernandez, Michael J.
  Adatbázis-tervezés : A relációs adatbázisok alapjairól földi halandóknak / Michael J. Hernandez ; [ford. Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, 2004. - XXXVI, 427 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Database design for mere mortals
ISBN 963-9301-75-2 fűzött
adatbázis; számítástechnika


681.3 K 52
Kiss Csaba
  Szövegszerkesztési ismeretek A / Kiss Csaba, Krnács András. - Budapest : Műszaki Kvk., 1999. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika alapjai)
Keretcím: Az OKJ informatikai moduljai
ISBN 963-16-2269-X fűzött
szövegszerkesztés; számítógép


700  Művészet


730 B 19
Balázs-Arth Valéria
  Délvidéki magyar művészeti lexikon / Balázs-Arth Valéria ; [esszé Tolnai Ottó]. - Budapest : Timp, 2007. - 671 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás szerb, horvát, szlovén és angol nyelven
ISBN 978-963-9614-25-3 kötött
képzőművészet; Délvidék; lexikon


700 B 50
Benhamou-Huet, Judith
  A művészet mint üzlet : A műkereskedelem és az aukciók világa / Judith Benhamou-Huet ; [ford. Kazsik Katalin]. - Budapest : Glória, 2002. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Eredeti cím: Art business. - Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-9283-63-0 kötött
művészet; műkereskedelem


700 D 92
Droste, Magdalena
  Bauhaus, 1919-1933 / Magdalena Droste ; [ford. Körber Ágnes] ; [közread. a] Bauhaus Archiv. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 3-8228-2584-0 fűzött
művészet; építészet; Németország


700 M 99
  Művészportálok : Belvárosi Művészek Társasága ... : Budapest Galéria, 1983. augusztus 13 - szeptember 13. = Artisportals : Downtown Artists' Society ... / [szerk. ... Kovács Péter Balázs] ; [kiállításrend. ... Török Tamás] ; [fényképek ... Vidovics István, Lippay Ágnes, Prutkay Péter] ; [tanulmányok ... Szegő György, Wehner Tibor]. - Budapest : Belvárosi Művészek Társasága, 1998. - [318] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-0495-91-0 kötött
képzőművészet; kiállítás


700 R 98
  A rútság története / szerk. Umberto Eco ; [mtárs Elisabetta Sgarbi főszerk.]. - Budapest : Európa, 2007. - 454 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Storia della bruttezza. - Ford. Sajó Tamás. - Bibliogr.: p. 441-445.
ISBN 978-963-07-8391-0 kötött
esztétika; rútság; művészetfilozófia; történeti feldolgozás


700 Sz 71
  A szépség története / szerk. Umberto Eco ; [szövegeit írta és az adott fejezethez tartozó szöveggyűjteményt összáll. Umberto Eco ... és Girolamo de Michele ... ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2007. - 438 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Storia della bellezza. - Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 978-963-07-8308-8 kötött
szépség; esztétika; történet; művészetfilozófia


700 T 91
Tribe, Mark
  Újmédia-művészet / Mark Tribe, Reena Jana ; Uta Grosenick szerk. ; [m. ford. Beöthy Balázs]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2007. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-3-8228-4826-5 fűzött
művészettörténet; alkalmazott grafika; multimédia


720  Építészet


720 B 86
Branczik Márta
  Budapesti építkezések állomásai = Stations of constructions in Budapest / Branczik Márta, Demeter Zsuzsanna. - Budapest : Fekete Sas Kvk. : Budapesti Történeti Múzeum : Terézvárosi Művelődési Közalapítvány, 2007. - 363 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 359-360.
ISBN 963-9352-91-8 kötött
építészet; történet; Budapest; Terézváros


720 M 14
Magyar Adorján
  Magyar építőízlés / Magyar Adorján. - Budapest : Ráday Galéria, 2007. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2039-0 fűzött
népi építészet; magyar néprajz; Erdély


720 M 14
Magyar Mária
  Az építészeti örökség védelme / Magyar Mária, Péter Annamária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 5.)
Lezárva: 2003. nov. 1.
ISBN 963-224-684-5 fűzött
műemlékvédelem; jogszabályok; Magyarország


720 M 24
Makovecz Imre
  Válaszok, 2001-1981 / Makovecz Imre. - [2. kiad.]. - Bp. : epl, 2001. - 221 p. : ill. ; 28 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/22.)
ISBN 963-86177-3-X fűzött
építészet


726 N 81
Norman, Edward R.
  Isten hajléka : A templomépítészet stílusai és története / Edward R. Norman ; [ford. Árokszállási Zoltán]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 312 p. : ill., részben színes ; 30 p.
ISBN 978-963-662-037-0 kötött
építészettörténet; templom; művészetesztétika


730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet


737 G 23
Garami Erika
  Pénztörténet / Garami Erika ; [fotó Gedai Csaba, Molnár Attila, Homolya Gábor]. - Budapest : Tas-11, 2007. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-86705-4-0 kötött
pénzeszköz; pénzrendszer; numizmatika; művelődéstörténet; pénztörténet


738 M 14
  A magyar kerámiaművészet / [szerkbiz. Borsódy László et al.] ; [közread. a] Magyar Keramikusok Társasága, Képző- és Iparművészeti Lektorátus. - Bp. : M. Keramikusok Társ. : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 1999- ; 25 cm
ISBN 963-03-9145-7
1., Alkotók, adatok, 1945-1998 / [szerk. Keszthelyi Katalin, Laczkó Ibolya] . - 1999. - [414] p. : ill., színes
ISBN 963-03-7566-4
kerámia; Magyarország


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


745 Sz 39
  100 év formatan : Forma a természetben, a tervezésben és a művészetben : A formatan oktatásának története a Magyar Iparművészeti Főiskolán = 100 years of formstudies / koncepció Scherer József ; szerzők Ernyey Gyula [et al.] ; [kiad. Magyar Iparművészeti Főiskola]. - Bp. : M. Iparműv. Főisk., 1999. - 108 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Kiss István. - Bibliogr.: p. 107.
ISBN 963-7164-11-1 kötött
iparművészet; kézőművészet; Magyarország


745 E 87
Ernyey Gyula
  Made in Hungary : The best of 150 years in industrial design / Gyula Ernyey . - Budapest : Rubik Innovation Foundation, 1993. - 155 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-04-2505-X kötött
iparművészet; ipari formatervezés; Magyarország


680 R 45
Recska Endre
  Fafeldolgozó vasszerszámok védjegyei : Fafeldolgozó vasszerszámokon található bejegyzett védjegyek az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország területén, 1876-1945 / Recska Endre. - Budapest : Recska E., 2007. - 357 p. : ill. ; 21 cm
A bev. és a tartalomjegyzék német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-963-0623-18-6 fűzött
ipartörténet; fafeldolgozó ipar; vasszerszám; védjegy; Osztrák-Magyar Monarchia; Magyarország


747+749  Lakásművészet. Bútorok


683 G 69
Grützmacher, Bernd
  Cserépkályhák építése : Tervek, típusok és építésmódok / Bernd Grützmacher ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2007. - 176 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: Kachelofenbau
ISBN 978-963-9759-27-5 kötött
cserépkályha; lakásművészet


750  Festészet


750 B 28
Bánszky Pál
  Süli András / írta Bánszky Pál ; [ford. Vámos Károly]. - Kecskemét : Magyar Naiv Művészek Múzeuma, 1995. - 37 p., [26] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Naiv művészeti kismonográfiák, ISSN 0237-840X ; 5.)
Magyar és német nyelven
ISBN 963-7216-40-5 fűzött
naiv festészet; Süli András


750 K 75
Kotov, Vitalij Timofeevic
  Paleh : Gosudarstvennij muzej palehskogo iskusstva = Palekh : The State Museum of Palekh Art / V. Kotov. - Moskva : Izobrazitel'noe Iskusstvo, 1975. - 41, [310] p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: A Palehi Művészet Állami Múzeuma
Kötött
festészet; népi festészet; lakkfestészet; Oroszország


750 R 61
Réti István
  A nagybányai művésztelep / Réti István ; [... sajtó alá rend. és szerk. Csorba Géza] ; [a jegyzeteket, a bibliográfiát és "A Nagybányán tartózkodó festők névsora" kiegészítéseit kész. Szűcs György]. - 3. kiad., utánny. - [Budapest] : Vince, 2004. - 195 p., 80 t. : ill., színes ; 31 cm
Bev. Lyka Károly. - Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-9552-05-4 fűzött
festészet; művészetelep; Nagybánya


750 U 91
  Az út, 1956-2006 = The road, 1956-2006 / [a kiállítást rend. Simonffy Márta, Szeifert Judit, Urbán Ágnes]. - Budapest : M. Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 2007. - 359 p. : ill., színes ; 34 cm + 1 CD-ROM
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége és a Műcsarnok közös kiállításának katalógusa
ISBN 978-963-87432-2-0 kötött
képzőművészet; kiállítás; kiállítási katalógus


750 V 65
  Végh András. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [12 p.] : ill., színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött
festészet; Végh András; Magyarország


750 V 65
  Végh András. - Budapest : [s.n.], 2001. - [24 p.] : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. francia nyelven is
ISBN 963-440-522-3 fűzött
festészet; Végh András; Magyarország


750 W 37
Wehner Tibor
  Végh András / írta Wehner Tibor ; [a képek felvételeit kész. Sulyok Miklós] . - Budapest : [s.n.], 1997. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Paletta, ISSN 1786-2132)
Bibliogr.: p. 59-60. - Összefoglalás francia és angoln nyelven
ISBN 963-85692-4-7 fűzött
festészet; Végh András; Magyarország


770  Fényképezés. Fotóalbumok


770 E 97
  Az év fotói = Pictures of the year / szerk. Bánkuti András. - 2002. - Budapest : Viva Média Holding : M. Fotóriporterek Társasága : MÚOSZ, 2003. - 255 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A 21. Magyar Sajtófotó-kiállítás anyaga
ISSN 1216-7770 fűzött
fotóművészet


780  Zene


780 B 75
Bohlman, Philip V.
  A világzene / Philip V. Bohlman ; [ford. Koltai Ágnes]. - Budapest : Magyar Világ, 2004. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Eredeti cím: World music. - Bibliogr.: p. 175-179.
ISBN 963-9075-29-9 fűzött
zenetörténet


780 D 76
Dolinszky Miklós
  Időrengés : Kilenc muzsikus, tíz vallomás / Dolinszky Miklós. - Budapest : Osiris, 2004. - 190 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Zene, ISSN 1785-4466)
ISBN 963-389-649-5 fűzött
zene; zenész; zeneszerző; Magyarország


780 F 21
Farkas Ferenc
  Vallomások a zenéről : Farkas Ferenc válogatott írásai / közread. Gombos László ; [... az előszót írta Berlász Melinda]. - Budapest : Püski, 2004. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9906-97-2 kötött
zeneszerző; zenei élet; Magyarország


780 K 96
Kroó György
  A mikrofonnál Kroó György, 1981-1997 / [vál. és sajtó alá rend. Batta András, Kovács János, Zsoldos Mária] ; [szerk. Sári László]. - Budapest : Magyar Rádió, 1998. - 661 p. ; 24 cm + 2 CD
Zenekritikák az Új Zenei Újság műsorában
ISBN 963-7058-30-3 kötött
zene


780 L 40
Lebrecht, Norman
  Művészek és menedzserek avagy Rekviem a komolyzenéért / Norman Lebrecht ; [ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2000. - 646 p. ; 21 cm. - ( Memoria mundi, ISSN 1585-4760)
Eredeti cím: When the music stops...
ISBN 963-07-6704-X kötött
zene; zenei élet


784 M 35
Maróti Gyula
  Kóruskultúránk és Európa / Maróti Gyula. - Budapest : Athenaeum 2000 : Rózsavölgyi, 2001. - 314 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kórusmű-jegyzék: p. 241-270.
ISBN 963-9261-13-0 fűzött
énekkar


785 N 50
Németh Amadé
  Hangszerek és zenekarok kézikönyve / Németh Amadé. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-375-121-7 fűzött
zenekar; hangszer


780 Z 40
  Zeneművészeti kisszótár : Huszonegy szócikk és egy ráadás / szerk. Wolfgang Sandner ; [ford. Nádori Lídia] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2004- . - 21 cm
Eredeti cím: Kleines Wörterbuch der Tonkunsta
1. - 2004. - 101 p. : ill.
ISBN 963-07-7578-6
zene


792  Színház


792 C 27
Cooper, Simon
  Színháztudomány felsőfokon / Simon Cooper, Sally Mackey ; [ford. Kékesi Kun Árpád]. - [Budapest] : Orpheusz, 2000. - XII, 325 p. : ill. ; 28 cm
Eredeti cím: Theatre studies. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9101-79-6 fűzött
színház


792 Sz 82
  Színházi antológia : XX. század / vál. és szerk. Jákfalvi Magdolna. - Budapest : Balassi, 2000. - 276 p. ; 24 cm. - (Gondolatok a színházról, ISSN 1585-7263 ; 1.)
Bibliogr.: p. 275-[277].
ISBN 963-506-313-X fűzött
színház


793.3  Tánc


793 B 60
  A betonon is kinő a fű : Tanulmányok a táncházmozgalomról / szerk. Sándor Ildikó. - Budapest : Hagyományok Háza, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7363-21-1 fűzött
táncház; Magyarország


793 S 48
  A táncház sajtója : Válogatás a korai évekből, 1968-1992 / [szerk.] Sebő Ferenc. - Budapest : Timp, 2007. - 160 p. : ill. ; 24cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-963-9614-35-2 kötött
táncház; néptánc; népzene; Magyarország


794  Játék


794 B 12
Bachmann, Manfred
  Das grosse Puppenbuch / Manfred Bachmann, Claus Hansmann. - 3. veränd. Aufl . - [Leipzig] : Edition Leipzig, 1977. - 204 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: A nagy babakönyv. - Bibliogr.: p. 200-[205].
V.
játék; baba; történet


794 B 74
Bogislavskaa, Irian Akovleva
  Russkaa glinanaa igruska / I. Bogislavskaa. - Leningrad : Iskusstvo, 1975. - 142 p. : ill., Színes ; 30 cm
Címford.: Az orosz cserépjáték. - Bibliogr.: p. [21]. - Angol ny. összefoglaló és kélpjegyzék
V.
népi játék; orosz népművészet; népi kerámia


794 E 98
  Exposition des "Kyoningyo" : Poupées traditionnelles de Kyoto. - [S.l.] : [s.n.], [1985]. - 83 p. : ill., színes ; 20cm
Címford.: "Kyoningyo" kiállítás : Hagyományos kiotói babák. - Japán és francia nyelven
Fűzött
játék; babák; Japán


794 F 94
Fritzsch, Karl Ewald
  Deutsches Spielzeug / Karl Ewald Fritzsch, Manfred Bachmann. - 2. überarb. Aufl. - [Leipzig] : Edition Leipzig, 1977. - 200 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Német játék. - Bibliogr.: p. 199-200.
Fv.
játék; játékszer; történet; Németország


794 P 73
  Playthings for play : Ideas of criteria on children's playthings / ed. by Karlheinz Otto [et al.]. - Berlin : Amt für industrielle Formgestaltung ; Helsinki : Finnish Association of Designers, [1979]. - 206 p. : ill. ; 21x30 cm
Címford.: Játékszerek : A gyermekjátékszerek ismérvei, értékelési szempontjai. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
játékszerek; játék; történet; gyermek; pszichológia; szociológia; pedagógia; esztétika; biztonság


800  Nyelvészet


800 H 97
  A 20. századi magánlevelek világa : Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból, / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Bp. : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2003. - 279 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-121-9 fűzött
magyar nyelv; levelezés


801 J 93
Juhász Zsuzsanna
  Olasz élet, olasz kultúra : Kulturális szótár / Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Holnap, 2007. - 359 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 978-963-346-740-4 fűzött
olasz nyelv; kultúra; művelődéstörténet; frazeológia; Olaszország


800 S 84
  Sportnyelvünk a 21. század elején : Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Bp. : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2003. - 237 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-122-7 fűzött
magyar nyelv; nyelvhasználat; sport


894 Sz 77
Szikszainé Nagy Irma
  Magyar stilisztika / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Osiris, 2007. - 752 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 709-744.
ISBN 978-963-389-904-5 kötött
magyar nyelv; nyelvészet; stilisztika; kézikönyv


800 T 60
Tolnai László
  Ősi neveink - aranykincseink : Neveink világa / Tolnai László ; [a rovásbetűket Lázár Imola rajz.]. - Budapest : Allprint, 2007. - 523 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 518-519.
ISBN 978-963-9575-17-2 fűzött
magyar nyelv; utónévkönyv


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 B 75
Bohár András
  Nyitott kultúra felé, 1950-1989 : Hermeneutikai rekonstrukciók / Bohár András. - Budapest : Magyar Műhely ; Kaposvár : Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 963-7596-37-2 fűzött
művészet; kultúra; hermeneutika


82 I 71
  Az irodalmi kultuszkutatás évkönyve : Tanulmánygyűjtemény / [szerk. Takáts József]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-04-4 fűzött
irodalomtörténet; művelődéstörténet; kultusz


82 K 40
  Keresztirányok : Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet / szerk. Berkes Tamás. - mp. : Balassi, [1999]. - 419 p. ; 20 cm. - (Res publica nostra, ISSN 1215-5934 ; 7.)
Bibliogr.: p. 397-403. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-316-4 fűzött
irodalomtudomány; irodalomtörténet; magyar irodalom; Kelet-Európa; Közép-Európa


894  Magyar irodalom


894 M 14
  A magyar irodalom évkönyve / szerk. és összeáll. Baranyai Judit és Hegyi Katalin. - 2001. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2001. - 351 p. ; 21 cm
Lezárva: 2001. ápr. 30.
Fűzött
magyar irodalom; irodalmi élet; kézikönyv


908  Honismeret


908 M 14
  Magyar települések enciklopédiája : Összefoglaló leírás Magyarország megyéiről, városairól és községeiről / [főszerk. Kasza Sándor] ; [a köt. szerkesztési ... munkái Bacsa Tibor]. - Bp. : CEBA K., 2000. - 848 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
ISBN 963-9089-60-5 kötött
honismeret; Magyarország; kézikönyv

908 O 73
  Országok lexikona, A-Z / [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2007. - 893 p., XXX t. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Magyar Nagylexikon Kiadó tudástára, ISSN 1788-6953)
ISBN 978-963-9257-31-3 fűzött
helyismeret; Föld; lexikon


629 K 11
Kaiser Anna
  Volt egyszer egy hajógyár / Kaiser Anna, Varró József. - Budapest : Óbudai Múzeum, 1999. - 99 p. : ill. ; 21cm
A Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X, 1999. 1. száma
Fűzött
hajógyártás; Óbudai-sziget; Óbudai Hajógyár (Budapest III.)


908 Sz 32
Száraz Miklós György
  Emléklapok a régi Magyarországról / [... vál., szerk., a szövegeket, táblázatokat írta, összeáll. Száraz Miklós György] ; [... a címereket, díszeket metszette Tóth Zoltán]. - Budapest : Pannon, 1991. - 403 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Válogatás a szerencsi Zempléni Múzeum képeslevelezőlap-gyűjteményéből. - A bevezetőt Nemeskürty István, az utószót Szepesi Attila írta
ISBN 963-7955-90-9 kötött
honismeret; Magyarország; fényképgyűjtemény


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó]. - [Budapest] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10., 12., 14-17. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó, a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
[16.], Kis-Küküllő és vidéke : A történelmi Marosszék 2. : A Kis-Kükülő felső és középső szakasza Kibédtől Balavásárig. - 2007. - 119 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-86413-5-9
honismeret; Erdély; fényképgyűjtemény


910  Földrajz


911.3 H 12
Hajdú Zoltán
  Magyarország közigazgatási földrajza / Hajdú Zoltán. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2005. - 332 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 17.)
Bibliogr.: p. 297-319.
ISBN 963-9542-99-7 kötött
politikai földrajz; közigazgatás; Magyarország


914 O 44
Orbán Ferenc
  Magyar zsidó útikönyv és adattár / összeáll. Orbán Ferenc ; Szelényi Károly fotóival. - Budapest : Makkabi, 2003. - 82 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-7475-86-9 fűzött
zsidóság; honismeret; Magyarország; útikalauz


930  Történelem


930 F 53
Fernández-Armesto, Felipe
  Alternatív világtörténet / Felipe Fernández-Armesto ; [a kronológiát kész. Gunst Péter]. - Budapest : Athenaeum 2000 : Pannonica, 2001. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-9252-28-X
A jelenkor története / [ford. Göbölyös Magdolna, Konok Péter]. - 299 p.
ISBN 963-9252-32-8
történelem; világtörténet; művelődéstörténet


930.85  Művelődéstörténet


930.85 G 33
Géczi János
  A rózsa és jelképei : A keresztény középkor / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2007. - 271 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 251-262. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9610-99-6 kötött
művelődéstörténet; rózsa; középkor; kereszténység; jelkép; Európa


930.85 K 90
  Kőrösi Csoma Sándor és kelet népei : Tanulmányok / szerk. Gazda József és Szabó Etelka. - [Kovászna] : Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Egyesület, 2005. - 333 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 973-0-03877-5 fűzött
művelődéstörténet; őstörténet; magyarság; Kőrösi Csoma Sándor


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
7., Lethenyei-műgyűjtemény. - 2007. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-735-0
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon


930.85 M 99
  A művelődéstörténet problémái / [... Monok István szerk.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága. - [Budapest] : Balassi, 2003. - 129 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-5-06-520-5 fűzött
művelődéstörténet


931  Az ókori népek története


931 H 43
Havas László
  Római történelem / Havas László, W. Hegyi György, Szabó Edit. - Budapest : Osiris, 2007. - 867 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-389-908-3 kötött
ókor; történelem; Római Birodalom


940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története


940 E 97
  Évfordulók, események kalendáriuma / [összeáll.] Boruzs, Jacsmenik. - Debrecen : Kheirón '97, 1999. - [384] p. ; 20 cm
ISBN 963-9246-03-4 fűzött
évfordulók; eseménynaptár; történelem; művelődéstörténet


940 J 38
Janos, Andrew C.
  Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában / Andrew C. Janos ; [ford. Székely Dániel és Bohács Ákos] ; [a mutatót Baráth Katalin állította össze] ; [a térképeket Sasi Attila kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 473 p. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : politiológia, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: East Central Europe in the modern world. - Bibliogr.: p. 421-454.
ISBN 963208-797-6 kötött
történelem; gazdaság; politika; Kelet-Európa; Közép-Európa


vissza