Egyéb újabb szerzemények

2007. május - augusztus


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


025 G 21
Galli Katalin
  Régi, becses könyvek ápolása és restauráltatása / Galli Katalin. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2006. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 11.)
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 963-7615-48-2 fűzött
könyvrestaurálás; könyvkötészet


100  Filozófia


100 A 73
Aprisko, P. P.
  Az orosz filozófia története / P. P. Aprisko ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2007. - 889 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-389-874-9 kötött
filozófiatörténet; Oroszország


133.4 L 21
Láng Benedek
  Mágia a középkorban / Láng Benedek. - Budapest : Typotex, 2007. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 2.)
Bibliogr.: p. 155-163.
ISBN 978-963-9664-40-1 fűzött
mágia; középkor; művelődéstörténet


170  Erkölcs. Etika


170 H 37
Hársing László
  Etika kislexikon / Hársing László. - Miskolc : Bíbor, 2007. - 153 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-153.
ISBN 978-963-9634-42-8 fűzött
etika; lexikon


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


200 F 20
Farkas Attila Márton
  Az edény széttörése : Bevezetés az iszonyológiába / Farkas Attila Márton. - [Budapest] : Liget, 2007. - 262 p. : ill. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9363-55-7 fűzött
vallásfilozófia; ismeretelmélet; szellemtudomány; irodalomelmélet


290 W 36
Weber, Max
  Világvallások gazdasági etikája : Vallásszociológiai tanulmányok : Válogatás / Max Weber ; [... összeáll., szerk., jegyzetekkel ell. ... Hidas Zoltán] ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.]. - Budapest : Gondolat : ELTE TTK, 2007. - 697 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár. Új f., ISSN 0324-2463)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9610-61-3 kötött
vallásszociológia; vallástörténet; szociológia; konfucianizmus; taoizmus; hinduizmus; buddhizmus; zsidó vallás


292/299  Nem-keresztény vallások


299 M 40
Máté Imre
  Yotengrit : A rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka / Máté Imre ; [... rajz. Darázs Mária]. - Győr : Palatia, 2006. - 3 db : ill. ; 23 cm
A 2. kötettől kiad. a Püski Kiadó
magyar ősvallás; magyar őstörténet
1. - 5. kiad.. - 178 p.
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-7692-11-8
2. - 207 p.
ISBN 963-9906-61-1
3. - 103 p. + 1 CD
ISBN 978-963-9592-22-3


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 E 86
Eriksen, Thomas Hylland
  Kis helyek - nagy témák : Bevezetés a szociálantropológiába / Thomas Hylland Eriksen ; [ford. Karádi Éva, Varró Zsuzsa...]. - Budapest : Gondolat, 2006. - 431 p. : ill. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Eredeti cím: Small places, large issues. - Bibliogr.: p. 391-415. és a fejezetek végén
ISBN 963-9610-12-7 kötött
szociálantropológia; kulturális antropológia; néprajz


301 G 91
György Péter
  A hely szelleme / György Péter. - Budapest : Magvető, 2007. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-323.
ISBN 978-963-14-2575-8 kötött
kultúrfilozófia; kultúrszociológia; civilizáció; művészetfilozófia; emlékezés; múzeum


301 H 40
    Hatalom a mobiltömegek kezében / szerk. Halácsy Péter, Vályi Gábor, Barry Wellman. - Budapest : Typotex, 2007. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9664-36-4 kötött
tömegkommunikáció; társadalmi kommunikáció; tömegtájékoztatási eszköz; internet


301 Sz 24
  Szakrális kommunikáció : A transzcendens mutatkozása / Korpics Márta, P. Szilczl Dóra szerk. ; [fordították András Ferenc et al.]. - Budapest : Typotex , 2007. - 254 p. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
Bibliogr.: p. 251-254. és a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9548-80-0 kötött
társadalmi kommunikáció; kommunikáció; vallásfilozófia; transzcendencia


310  Statisztika. Demográfia


312 A 18
Acsádi György
  Magyarország népesedése a két világháború között / [írták Acsádi György, Klinger András]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1965. - 329 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 74-76.
Kötött
demográfia; népesedés; történet; Budapest


312 C 46
Csata István
  Népesedési perspektívák : Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt előreszámítása húsz és harminc éves időtávra / Csata István, Kiss Tamás. - Kolozsvár : Kriterion, 2007. - 253 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - ( Erdélyi társadalom könyvek ; 2.)
Bibliogr.: p. 170-174.
ISBN 978-973-26-0889-0 fűzött
demográfia; előrejelzés; külföldi magyarok; Erdély


312 N 64
    Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben / szerk. Kiss Tamás. - Kolozsvár : Kriterion, 2004. - 345 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - ( Erdélyi társadalom könyvek ; 1.)
A "Demográfiai folyamatok az erdélyi magyarság körében" c. konferencia (Kolozsvár, 2004. márc. 5.) előadásainak kibővített tanulmányai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-26-0789-0 kötött
demográfia; migráció; asszimiláció; külföldi magyarok; konferencia; Erdély


312 T 50
Thirring Gusztáv
  Budapest főváros demográfiai és társadalmi tagozódásának fejlődése az utolsó 50 évben / írta Thirring Gusztáv. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, [1935]. - 2 db ; 26 cm
Fűzött
demográfia; társadalom; gazdaság; kultúra; statisztika; Budapest
1. köt. - 335 p. - (Statisztikai közlemények ; 70. köt. 2. sz.)
2. köt. - 272 p. - (Statisztikai közlemények ; 70. köt. 3. sz.)


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 U 23
  Új antiszemitizmus / [szerk. Gadó János, Novák Attila, Szántó T. Gábor]. - Budapest : M. Zsidó Kult. Egyes. : Szombat, 2007. - 415 p. : ill. ; 20 cm
A Szombat Szerkesztősége által, Budapesten 2006. jan. 21-22-én "Új antiszemitizmus: holokauszt-relativizálás, anticionizmus, Izrael-ellenesség" címmel rend. konferencia előadásainak szerk. anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-06-1910-3 fűzött
antiszemitizmus; előítélet; zsidóság; konferencia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


331.5 F 68
  Foglalkoztatottság és munkanélküliség : Információk a 2005. évi mikrocenzus eredményeiből. - Budapest : Országos Foglalkoztatási Alapítvány, 2004- ; 21 cm
ISBN 963-215-643-9
6., A munkaerőpiac változásai 2001 és 2005 között / Fóti János, Lakatos Miklós. - 2006. - 162 p.: ill., színes
ISBN 963-235-007-3
foglalkoztatás; munkanélküliség; népszámlálás; statisztikai adatok; Magyarország


331.5 F 68
  Foglalkoztatottság és munkanélküliség : Információk a 2005. évi mikrocenzus eredményeiből. - Budapest : Országos Foglalkoztatási Alapítvány, 2004- ; 21 cm
ISBN 963-215-643-9
7., A foglalkoztatottak strukturális jellemzői / Fóti János, Lakatos Miklós. - 2006. - 159 p.: ill., színes
ISBN 978-963-235-020-2
foglalkoztatás; munkanélküliség; népszámlálás; statisztikai adatok; Magyarország


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 P 10
Paál Zoltán
  Arvisura - igazszólás : Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából / Paál Zoltán ; összeáll. és szerk. Bolyki Úr János. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 2005. - 2 db (1517 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-71-9 kötött
magyar néprajz; magyar őstörténet; magyar ősvallás; magyar irodalom; mondák
1. köt. - 704 p.
ISBN 963-9906-72-7
2. köt. - p. 709-1517.
ISBN 963-9906-73-5


398 P 88
Pozsony Ferenc
  Erdélyi népszokások : Egyetemi jegyzet / Pozsony Ferenc. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 369-407.
ISBN 973-8439-24-8 fűzött
magyar néprajz; népszokások; határon túli magyarság; Erdély


398 P 94
Propp, Vladimir, Akovlevic
  A varázsmese történeti gyökerei / Vlagyimir Jakovlevics Propp ; [a fordítást ... Istvánovits Márton kész.] ; [szerk., a mellékleteket kész. és az utószót írta Hermann Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 401 p. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Eredeti cím: Istoriceskie korni volsebnoj skazki. - Bibliogr.: p. 361-376. - Vlagyimir Jakovlevics Propp műveinek válogatott bibliográfiája: p. 377-380.
ISBN 963-7343-30-X fűzött
népmese; varázsmese; folklór


398 R 92
Rozsnyai Ágnes
  A magyarság spirituális gyökerei / Rozsnyai Ágnes. - Budapest : Püski, 2005 . - 476 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-476. és a jegyzetekben
ISBN 963-9906-62-X kötött
magyarság; művelődéstörténet; antropozófia; magyar ősvallás


630  Mezőgazdaság


630 M 62
  Mezőgazdasági szótár : Szisztematikus és betűrendes = Wörterbuch der Landwirtschaft = Dictionary of agriculture = Dictionnaire agricole = Diccionario de agricultura = Sel'skohozajstvennyj slovar' / összáll. Günther Haensch, Gisela Haberkamp de Antón ; [ford. Cs. Nagy Miklós, Petrikás Árpádné] . - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - XXIX, 1405 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Wörterbuch der Landwirtschaft. - Megjelent "Hatnyelvű mezőgazdasági szótár" címmel is
ISBN 963-9358-14-2 kötött
mezőgazdaság; szakszótár


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


641 Sz 75
Szigeti Andor
  Népi konyha : Velünk élő nemzeti és etnikai kisebbségek ételei : Szlovák, szlovén, horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel, cigány / Szigeti Andor. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, 2007. - 240 p. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék , ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-963-286-332-0 kötött
táplálkozás; nemzeti ételek; népi ételek; néprajz; szakácskönyv; nemzeti kisebbségek; Magyarország


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 J 96
Jury, David
  Mi az a tipográfia? / [David Jury] ; [ford. Gebula Judit, Kovács Balázs] ; [a Helyesírás fejezet 1., 3-6. bekezdését Nagy Márta írta]. - Budapest : Scolar, 2007. - 256 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 978-963-9534-77-3 kötött
tipográfia


655 T 54
  Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez : Tipográfiai és helyesírási tanácsadó magyar és idegen nyelvű szövegekhez kézirat-előkészítőknek, szerkesztőknek, szövegfeldolgozóknak, korrektoroknak / szerk. Érdi Júlia és Garai Péter. - Budapest : Akad. K., 2007. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8495-1 fűzött
tipográfia; helyesírás


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


659.1 S 21
Sas István
  Reklám és pszichológia / Sas István. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., 2007. - 361 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - ( Kommunikációs Akadémia könyvtár, ISSN 1787-6923)
Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 963-219-790-9 kötött
reklám; pszichológia


681.3  Számítástechnika


681.3 Sz 93
  Szövegbányászat / szerk. Tikk Domonkos. - Budapest : Typotex, 2007. - 294 p. : ill. ; 24cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.: p. 269-285.
ISBN 978-963-9664-45-6 fűzött
információ; információkeresés; szöveg


700  Művészet


700 B 41
Battistini, Matilde
  Symbols and allegories in art / Matilde Battistini ; transl. by Stephen Sartarelli. - Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 2005. - 383 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A guide to imagery)
Címford.: Szimbólumok és allegóriák a művészetben. - Az eredeti kiadás címe: Simboli e allegorie. - Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-0-89236-818-1 fűzött
művészet; szimbólum; allegória; idő; ember; tér; Európa; szakszótár


700 K 32
  Keleti művészeti lexikon / szerk. Fajcsák Györgyi. - Budapest : Corvina, 2007. - 387 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-376.
ISBN 978-963-13-1558-1 kötött
művészet; Ázsia; lexikon


700 M 99
Lachi, Chiara
  Barokk művészet / Chiara Lachi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, 2007. - 430 p. : ill., színes ; 30cm. - (A művészet története ; 10.)
Eredeti cím: Il Seicento
ISBN 978-963-13-5587-1 kötött
művészet; történet; barokk; kézikönyv


720  Építészet


720 Sz 11
Szablyár Péter
  Toronymagasan / Szablyár Péter ; [a fényképeket Szablyár Péter et al. kész.]. - Budapest : Városháza, 2007. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 978-963-9669-08-6 fűzött
építészet; tornyok; toronyházak


780  Zene


782 W 78
Winkler Gábor
  Barangolás az operák világában : Kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor. - Budapest : Tudomány K., [2004]- ; 25 cm
ISBN 963-8194-41-3
opera; zeneszerzők; életrajz; lexikon
1. köt., Zeneszerzők A-G-ig / [... mutatók összáll. Engárd Viktor]. - 2004. - 800 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 793-800.
ISBN 963-8194-42-1
2. köt., Zeneszerzők H-Pa-ig / [... mutatók összáll. Engárd Viktor]. - 2004 . - p. 814-1815. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 1803-1815.
ISBN 963-8194-43-X
3. köt., Zeneszerzők Pf-S-ig. - [2006]. - p. 1828-2670. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 2641-2670.
ISBN 963-8194-44-8
4. köt., Zeneszerzők T-Z-ig. - [2006]. - p. 2684-3354., [30] : ill., részben színes
Bibliogr.: p. [3355-3384].
ISBN 963-8194-55-3


780 W 97
Wörner, Karl H.
  A zene története : Tankönyv és kézikönyv egy kötetben / Karl H. Wörner ; [ford. Bősze Ádám és Ránki András]. - Budapest : Vivace, 2007. - XV, 712 p. : ill., kotta ; 25 cm
Eredeti cím: Die Geschichte der Musik. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-06-2002-4 kötött
zene; történet; kézikönyv


791  Szórakozás. Filmművészet


791.43 K 30
Kelecsényi László
  Vászonszerelem : A magyar hangosfilm krónikája 1931-től napjainkig / Kelecsényi László. - Budapest : Noran, 2007. - 381 p. : ill. ; 21 cm
Filmogr.: p. 341-369.
ISBN 978-963-9716-31-5 kötött
film; történet; Magyarország


CDR-44
  MozgóKép Tár : Magyar filmtörténeti sorozat = Moving pciture gallery : Series of Hungarian film history / kiad. a Magyar Filmintézet. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : M. Filmint., 1996- . - 12 cm
Főcím a címképernyőről
ISBN 963-7147-24-1
1., Játékfilmek a kezdetektől 1944-ig = Feature films from the beginnings until 1944. - 1996. - 1 CD-ROM
ISBN 963-7147-25-X
filmművészet; MagyarországCDR-45
   MozgóKép Tár : Magyar filmtörténeti sorozat = Moving pciture gallery : Series of Hungarian film history / kiad. a Magyar Filmintézet. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : M. Filmint., 1996- . - 12 cm
Főcím a címképernyőről
ISBN 963-7147-24-1
2., Dokumentumfilmek a kezdetektől 1920-ig = Documentary films from their beginning until 1920. - 2003. - 1 CD-ROM
ISBN 963-7147-26-8
filmművészet; Magyarország


CDR-46
  MozgóKép Tár : Magyar filmtörténeti sorozat = Moving pciture gallery : Series of Hungarian film history / kiad. a Magyar Filmintézet. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : M. Filmint., 1996- . - 12 cm
Főcím a címképernyőről
ISBN 963-7147-24-1
3., Játékfilmek 1945-1962 = Feature films between 1945-1962. - 2002. - 1 CD-ROM
ISBN 963-7147-27-6
filmművészet; Magyarország


791.43 T 50
Thompson, Kristin
  A film története / Kristin Thompson, David Bordwell ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 802 p., [24] t. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Eredeti cím: Film history. - Bibliogr.: p. 763-770. és a fejezetek végén
ISBN 978-963-9651-45-6 kötött
filmtörténet; filmművészet; filmgyártás; kézikönyv


794  Játék


794 J 52
  Játékkultúra '79 : Magyar Nemzeti Galéria, okt.16.-nov.18. / [rendező szervek Népművelési Intézet, Magyar Nemzeti Galéria] ; [a kiállítás koncepcióját kialakította Bak Imre et al. közreműködésével Zelnik József] ; [a kiállítást tervezte és kivitelezte Ivánka Eliett]. - [Budapest] : Népművelési Intézet, [1979]. - 18 [4] p., [10] t.fol. : ill. ; 24 cm
Fűzetlenül, közös borítóban
játék; kiállítás


800  Nyelvészet


800 C 25
Comrie, Bernard
  A nyelvek világatlasza : A világ nyelveinek eredete és fejlődése / Bernard Comrie, Stephen Matthews, Maria Polinsky ; [ford. D. Németh Dorottya és Ilyés Emese]. - [Budapest] : Kossuth, 2006. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The atlas of languages. - Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-09-4834-6 kötött
nyelvészet; nyelvek; nyelvcsaládok; kézikönyv


800 E 91
  Értelmező szótár+ : Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok / főszerk. Eőry Vilma ; [szerk. Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána] ; [az etimológiákat kész. Falk Nóra] ; [a nyelvhasználati tudnivalókat írta Bíró Ágnes] ; [a határon túli anyagot összeáll. Benő Attila et al.] ; [a fogalomköri csoportosítást és a gyakorisági mutatót Kiss Gábor áll. össze]. - Budapest : Tinta, 2007. - 2 db (1826 p.) : ill. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 13-14.)
ISBN 978-963-7094-71-2 kötött
magyar nyelv; értelmező szótár; szótár
[1.], A-K. - XXV, 949 p.
ISBN 978-963-7094-72-9
[2.], L-Zs. - V, 951-1826. p.
ISBN 978-963-7094-73-6

800 F 35
Fehértói Katalin
  Árpád-kori személynévtár, 1000-1301 = Onomasticon Hungaricum nomina propria personaerum aetatis Arpadianae, 1000-1301 / Fehértói Katalin. - Budapest : Akad. K., 2004. - 895 p. ; 29 cm + CD-ROM
A bev. magyar és német nyelven
ISBN 963-05-8169-8 kötött
személynév; Árpád-kor; Magyarország


800 F 37
Fekete Antal
  Keresztneveink, védőszentjeink / Fekete Antal ; [... sajtó alár rend., a szócikkeket jav. és kibőv. Meskó Lajos]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 349 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [350].
ISBN 978-963-361-894-3 kötött
magyar nyelv; személynevek; szentek


800 M 15
  Magyar nyelvhasználati szótár : [Hogyan mondjuk? Hogyan írjuk?] : [Mintegy 6500 nyelvi, helyesírási jelenség, szó, szólás magyarázata - mutatóval] / szerk. Balázs Géza és Zimányi Árpád ; [a mutatót összeáll. Veszelszki Ágnes] . - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2007. - 325 p. ; 25 cm
ISBN 963-9432-18-0 kötött
magyar nyelv; nyelvhelyesség; nyelvművelés; nyelvhasználat


800 T 58
Tolcsvai Nagy Gábor
  Idegen szavak szótára / Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Osiris, 2007. - 1098 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 2.)
ISBN 978-963-389-520-0 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; szótár


800 T 74
Tóth Imre
  Palóc tájszótár / Tóth Imre. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Nap, 2007 . - 279 p. ; 24 cm
Az első kiadás címe: Ipoly menti palóc tájszótár
ISBN 978-963-9658-04-2 kötött
magyar nyelv; nyelvjárás; szókincs; Bernecebaráti; szótár


894  Magyar irodalom


894 M 15
  A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007- . - 25 cm
ISBN 978-963-693-006-6
1., A kezdetektől 1800-ig / ... szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza ; a szerkesztők mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2007. - 703 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-693-007-3
magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 M 15
  A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007- . - 25 cm
ISBN 978-963-693-006-6
2., 1800-tól 1919-ig / ... szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András ; a szerkesztők mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2007. - 927 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-693-008-0
magyar irodalom; történet; kézikönyv


894 M 14
  A magyar irodalomtörténet bibliográfiája / szerk. Vargha Kálmán és V. Windisch Éva ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1972- . - 25 cm
A 4. és 5. kötetet szerk. Kókay György és V. Windisch Éva. - A9. kötetet szerk. Kókay György és Németh S. katalin. - Kiad. a 4. kötettől az Akadémiai és Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-0306-9
9., 1991-1995 : Általános rész : Személyi rész A-Zs / B. Hajtó Zsófia, Csóra Karola. - 2007. - 816 p.
ISBN 978-963-446-434-1
magyar irodalom; történet; bibliográfia


910  Földrajz


528 J 33
Jankó Annamária
  Magyarország katonai felmérései, 1763-1950 / Jankó Annamária. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 196 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 24 cm + CD-ROM. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-93-446-433-4 fűzött
topográfia; katonai térképészet; katonaföldrajz; Magyarország


914 M 14
  A Magyar Szent Korona Országainak helységnévtára, 1907 / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1907. - 1579 p. ; 27 cm
Újrakötött példány, a címlap, a hirdetések (1542-1578. o.) és a jelmagyarázatok nélkül
Kötött
Magyarország; helységnévtár


930.85  Művelődéstörténet


061.2 D 72
Dobrovits Sándor
  Budapest egyesületei / írta Dobrovits Sándor. - Budapest : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1936. - 106 p. ; 26 cm. - (Statisztikai közlemények ; 74. köt. 3. sz.)
A budapesti egyesületek jegyzéke: p. 119-166.
Fűzött
egyesületek; Budapest


930.85 G 60
  Görög művelődéstörténet / Németh György [et al.] ; [... idézett fordításokat kész. Arany János et al.]. - Budapest : Osiris, 2006. - 760 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 731-742.
ISBN 963-389-872-2 kötött
művelődéstörténet; ókor; Görögország


Z 32
Zelnik József
  Tengerkönyv / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2006. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1215-9778)
Kötött
tenger; művelődéstörténet; Adria


vissza