EGYÉB ÚJABB SZERZEMÉNYEK


2007. január - április


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 H 25
Hámori József
  Agy, hit, számítógép / Hámori József, Roska Tamás, Sajgó Szabolcs. - [Bp.] : Éghajlat Kvk., 2004. - 268 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 1.)
ISBN 963-86538-2-5 fűzött
kultúra


008 V 92
Vitányi Iván
  A magyar kultúra esélyei : Kultúra, életmód, társadalom / Vitányi Iván ; egyes fejezetek társszerzői Bánáti Ferenc [et al.]. - Bp. : MTA Társkut. Közp. , 2006. - 327 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. I. Rendszerváltoztatás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 963-508-543-5 fűzött
kultúra; művelődésszociológia; művelődéspolitika; Magyarország


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


010 P 75
Pogány György
  A könyvszakma segédkönyvei / Pogány György. - Bp. : Hatágú Síp Alapítvány, 2006. - 181 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 9.)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-7615-48-2 fűzött
bibliográfia; nemzeti bibliográfia; Magyarország


100  Filozófia


130 M 60
Meyer, Thomas
  Ludwig Polzer-Hoditz - egy európai szellem / Thomas Meyer ; [ford. Scherak Mária, Wirth-Veres Gábor, Lauer Katalin]. - Ispánk : Arkánum Szellemi Iskola K., 2006. - 536 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 85396-8-2 kötött
misztika; filozófia; antropozófia; életrajz; Polzer-Hoditz, Ludwig


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


230 E 30
  Egyháztörténeti lexikon. - Bp. : Jel, [2006]- . - 24 cm
Eredeti cím: Lexikon der Kirchengeschichte
1., A - Gy / [ford. Kerényi Dénes et al.]. - 2006. - 329 p.
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-9318-91-4
egyháztörténet; katolikus egyház; lexikon


290 H 71
  A hívő ember a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban / szerk. Julien Ries ; [ford. Krivácsi Anikó]. - Bp. : Typotex, 2006. - 412 p. ; 24 cm. - (Homo religiosus, ISSN 1785-1513 ; 2.)
Eredeti cím: Il credente nelle religioni ebraica, musulmana e christiana Bibliogr.: p. 390-408. és a jegyzetekben.
ISBN 963-9548-79-0 fűzött
vallástörténet; vallástudomány; ember


280 K 32
  A keleti kereszténység Magyarországon / szerk. Doncsev Toso és Szőke Lajos . - Bp. : Lucidus, 2007. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9465-40-4 fűzött
egyháztörténet; ortodox egyház; görög katolikus egyház; Magyarország


240 R 96
Ruh, Kurt
  A nyugati misztika története / Kurt Ruh ; [ford. Görföl Tibor]. - Bp. : Akad. K., 2006- ; 21 cm
Eredeti cím: Geschichte der abendländischen Mystik
ISBN 963-05-8449-2
irodalomtörténet; misztika; teológia
1. köt., A patrisztikus alapok és a 12. század szerzetesi teológiája. - 2006. - 468 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8447-6
2. köt., A 12. és a 13. századi női misztika éa az első ferencesek misztikája. - 2006. - 608 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8448-4


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 H 80
Hooks, Bell
  Homegrown : Engaged cultural criticism / Bell Hooks and Amalia Mesa-Bains . - Cambridge, MA : South End Press, 2006. - 145 p. ; 21 cm
Címford.: Saját termés : Elkötelezett kultúra kritika
ISBN 0-89608-759-X fűzött
afroamerikaiak; latin-amerikaiak; kultúra; oktatás; vallás; feminizmus; kisebbségek; multikulturalizmus; rasszizmus; antirasszizmus; Amerikai Egyesült Államok


320  Politika


327 B 14
Bainbridge, Timothy
  EU mindentudó / Timothy Bainbridge ; [ford. Baksay Levente et al.]. - Bp. : HVG Kiadói Rt., 2004. - 614 p. ; 20 cm. - (HVG könyvek)
Eredeti cím: The Penguin companion to European Union. - Bibliogr.: p. 605-613.
ISBN 963-752552-1 fűzött
Európai Unió; lexikon


320 B 25
  Baloldal és nemzetstratégia a XXI. század elején / [Pozsgay Imre et al.] ; [kiad. a Szent László Akadémiáért Alapítvány]. - Bp. : Szent László Akadémia, 2006. - 136 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2005. december 9-én lezajlott tanácskozás anyaga
ISBN 963-229-628-1 fűzött
politika; nemzet; baloldal; konferencia


061.2 B 91
Bucher Eszter
  Tanulmányok a pécsi kistérség civil szektoráról / [szerző Bucher Eszter]. - Pécs : Zöld-Híd Alapítvány, 2005. - 43, [22] p. ; 29 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; Baranya megye


061.2 C 22
  A civil összefogás dilemmái : A Soros Alapítvány konferenciája, 2005. december 8. / [szerk. Szőke Katalin és Nizák Péter]. - Bp. : Soros Alapítvány, 2005. - 75 p. ; 24 cm
ISBN 963-9049-379 fűzött
civil társadalom; nonprofit szervezetek; konferencia


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 G 99
Gyurgyík László
  Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében / Gyurgyík László . - Pozsony : Kalligram, 2004. - 109, [38] p. ; 24 cm. - (Mercurius könyvek)
Bibliogr.: p. 94-99.
ISBN 80-7149-668-5 fűzött
asszimiláció; szociológia; külföldi magyarok; nemzetiségi kérdés; Szlovákia


323.1 M 16
  Magyarok Szlovákiában / [közread. a] Fórum Kisebbségkutató Intézet. - Somorja : Fórum Kisebbségkutató Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004- . - 24 cm
2. köt., Dokumentumok, kronológia, 1989-2004 / szerk. Fazekas József, Huncík Péter. - 2005. - 459 p.
ISBN 80-8062-295-7
külföldi magyarok; Szlovákia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 Sz 17
Szabó Katalin
  Információgazdaság : Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer? / Szabó Katalin, Hámori Balázs. - Bp. : Akad. K., 2006. - 615 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 516-549.
ISBN 963-05-8402-6 kötött
információ; piac; gazdasági élet; információgazdaság


340  Jog. Jogtudomány


347 K 57
Kiss Zoltán
  A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai / Kiss Zoltán. - 2. átd. kiad. - Bp. : L'Harmattan : Zsigmond Király Főiskola, 2006. - 361 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Lezárva: 2006. júl. 31.
ISBN 963-9683-35-3 fűzött
kultúra; kulturális tevékenység; tömegkommunikáció; joszabályok


370  Nevelés és oktatás


376 S 84
Spaller Árpád
  Gyógypedagógiai ismeretek tára / Spaller Árpád, Spaller Katalin. - Bp. : Timp K., 2006. - 419 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 963-9614-30-0 kötött
gyógypedagógia


390  Néprajz. Népművészet


394 K 76
Kovács Ákos
  A kitalált hagyomány / Kovács Ákos. - Pozsony : Kalligram, 2006. - 445 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 80-7149-881-5 kötött
magyar néprajz; ünnep; szokás; történelmi forrás


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 P 48
Pávai István
  Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben / Pávai István. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-236.
ISBN 973-8439-25-6 fűzött
folklór; identitás; csángók; magyar népzene; vallás; Moldva


398 T 26
Tánczos Vilmos
  Folklórszimbólumok : Egyetemi jegyzet / Tánczos Vilmos ; [kiad. a Kriza János Néprajzi Társaság]. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. - 343 p., [36] t. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 3017-336.
ISBN 973-8439-23-X fűzött
folklór; szimbólum


610  Orvostudomány


615 Sz 50
  Székelyföldi kalákakrónika 2006 / [Herczeg Ágnes et al.] ; [bev. Kolumbán Gábor]. - Bp. : Országépítő, 2006. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Az Országépítő 2006 téli számának melléklete
Fűzött
fürdők; ásványvíz; gyógyfürdők; gyógyforrás; Székelyföld; Hargita megye


630  Mezőgazdaság


663.2 B 71
Bodnár László
  Borvidékek a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus BT, 2007. - 431 p., [63] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 428-431.
ISBN 978-963-87387-0-7 kötött
borvidék; szőlőművelés; Kárpát-medence


656  Közlekedés. Posta


656.1 H 85
Horváth Béla
  A közlekedési kapcsolatok fejlődése Budapesten és agglomerációjában a főváros egyesítésétől napjainkig : PhD értekezés / Horváth Béla . - Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola. - Pécs : PTE, 2006. - 173 fol. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 164-173.
Spirálfűzött
közlekedés; történet; agglomeráció; Budapest


720  Építészet


720 S 12
Sallis, John
  A kő / John Sallis ; [ford. Molnár Gábor Tamás]. - Bp. : Kijárat, 2006. - 137 p. : ill. ; 23 cm. - (Figura, ISSN 1787-1913 ; 2.)
Eredeti cím: Stone. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-51-6 fűzött
építészettörténet; esztétika; művészetfilozófia


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


745 B 60
Bhaskaran, Lakshmi
  A forma művészete : Mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre / Lakshmi Bhaskaran ; [ford. Gebula Judit]. - Bp. : Scolar, 2007. - 256 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Scolar design)
Eredeti cím: The designs of the times. - Bibliogr.: p. 246-247.
ISBN 963-9534-71-4 kötött
iparművészet; művészettörténet


910  Földrajz


911 E 96
  Európa történeti földrajza / szerk. R. A. Butlin, R. A. Dodgshon ; [ford. Antóni Csaba]. - Bp. : Akad. K., 2006. - 530 p. : ill., térk. ; 25 cm
Eredeti cím: An historical geography of Europe. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8450-6 kötött
történeti földrajz; Európa


930  Történelem


930 K 96
  Kronológia / [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Szlávik Tamás] ; [szakszerk. Dragon Károly et al.]. - Bp. : M. Nagylexikon K., 2006. - 2 db : ill., főként színes ; 27 cm
A gerincen címadatként: Magyar nagylexikon
ISBN 963-05-6611-7 kötött
1. köt., Kezdetek - 1870. - 929 p.
ISBN 963-9257-26-5
2. köt., 1871-2006
ISBN 963-9257-27-3


930 V 87
  Világtörténet / főszerk. Salamon Konrád. - Bp. : Akad. K., 2006. - 1321 p. : ill., térkép ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 1202-1210.
ISBN 963-05-8412-3 kötött
világtörténelem; kézikönyv


930.85  Művelődéstörténet


930.85 G 33
Géczi János
  A rózsa és jelképei : Az antik mediterránum / Géczi János. - Bp. : Gondolat , 2006. - 336 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 317-331. és a jegyzetekben
ISBN 963-9610-81-X kötött
művelődéstörténet; rózsa; ókor; kora középkor; jelkép


061.2 M 10
MacNulty, W. Kirk
  A szabadkőművesség jelképei, titkai, jelentősége / W. Kirk MacNulty ; [ford. Varga Csaba]. - Bp. : Kossuth, [2006]. - 320 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Freemasonry. - Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 963-09-4881-8 kötött
szabadkőművesség; szimbólumok


940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története


943 P 85
Popély Árpád
  A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, 1944-1992 / Popély Árpád ; [a mutatókat kész. Fedinec Csilla, Sebő Beáta] ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2006. - 708 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Nostra tempora ; 13.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven. - Bibliogr. p. [571]-596.
ISBN 80-89249-03-5 kötött
határon túli magyarok; történelem; kronológia; Csehszlovákia; kézikönyv


952 T 80
Totman, Conrad
  Japán története / Conrad Totman ; [ford. Antóni Csaba]. - Bp. : Osiris, 2006. - 856 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Eredeti cím: A history of Japan. - Bibliogr.: p. 782-814. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-840-4 kötött
történelem; Japán; kézikönyv


943 W 78
Winkler, Heinrich August
  Németország története a modern korban / Heinrich August Winkler ; [ford. D. Molnár Judit] ; [... a fordításban közrem. Ress László]. - Bp. : Osiris, 2005. - 2 db ; 25 cm
Eredeti cím: Der lange Weg nach Westen. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-689-4 kötött
történelem; német történelem; Németország; kézikönyv
1. köt. - 577 p.
ISBN 963-389-690-8
2. köt. - 668 p.
ISBN 963-389-691-6


943.9  Magyarország története


943.9 E 47
  Az emlékezet konstrukciói : Példák a 19-20. századi magyar és közép-európai történelemből / [czerk. Czoch Gábor, Fedinec Csilla]. - Bp. : Teleki László Alapítvány, 2006. - 308 p. : ill. ; 24 cm
A 2005. szeptember 22-23-án Budapesten tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-12-7 kötött
magyar történelem; magyarság; hagyomány; identitás; történettudomány; konferencia; Közép-Európa


943.9 H 84
Horváth András
  "A respublika álmodója" : Nagy György harca a független magyar köztársaságért / Horváth András ; [kiad. a Közművelődési Információs Vállalat] . - Bp. : KIV, 1992. - 149 p. ; 19 cm
Csoóri Sándor "Világok omlása közben" c. bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 135-149.
ISBN 963-7231-02-1 fűzött
magyar történelem; politika


vissza