Egyéb újabb szerzemények

2006. szeptember - december


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 K 15
Kapitány Ágnes
  Tárgyak szimbolikája / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Bp. : ÚMK, 2005. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9609-07-2 fűzött
jelkép; tárgyak; tárgyszimbolika


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 G 31
  Gazdaság és/vagy kultúra? / szerk. Karikó Sándor. - [Bp.] : Gondolat, 2006. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9610-67-4 fűzött
kultúra; gazdaság


008 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Bp. : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
5., Kultúra / szerk. Marosi Ernő és Szabó B. István. - 2006. - 595 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 545-590.
ISBN 963-09-4362-X
kultúra; közművelődés; magyar nyelv; magyar irodalom; színház; zene; filmművészet; képzőművészet; építőművészet; műemlékvédelem; közoktatás; felsőoktatás; Magyarország; kézikönyv


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


290 A 88
Ashton, John
  Az éden keresése : A mennyországról és az örök életről alkotott képzetek a világ mítoszaiban és vallásaiban / John Ashton és Tom Whyte ; [ford. Balikó Nándor]. - Bp. : Kossuth, 2006. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti cím: The quest for paradise. - Bibliogr.: p. 160.
ISBN 963-09-4775-7 kötött
mennyország; vallástörténet; mitológia


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 P 97
Puskely Mária
  A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára / Puskely Mária. - [Bp.] : Kairosz, 2006. - 846 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 791-800.
ISBN 963-9642-30-4 kötött
szerzetesség; történet; lexikon


280 V 96
Vorgrimler, Herbert
  Új teológiai szótár / Herbert Vorgrimler ; [szerk. és az eredetivel egybevetette Mártonffy Marcell]. - Bp. : Göncöl, 2006. - 730 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Neues Theologisches Wörterbuch
ISBN 963-9183-57-1 kötött
teológia; kereszténység; lexikon


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 M 15
  A magyar népesség életminősége az ezredfordulón / szerk. Kopp Mária, Kovács Mónika Erika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Inézetének Tudományos Iskolája. - Bp. : Semmelweiss, 2006. - XI, 552 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9214-98-1 fűzött
életmód; egészség; egészségnevelés; Magyarország


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 K 62
Kocsis Károly
  Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióban : 1989-2002 / Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik. - Bp. : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006. - 197 p. : ill., térképek ; 24 cm + 1 CD. - (Elmélet - módszer - gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 61.)
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 963-9545-10-4 fűzött
nemzetiségek; földrajz; külföldi magyarok; Kárpát-medence; Szlovákia; Kárpátalja; Erdély; Vajdaság; Horvátország; Muravidék; Őrvidék


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 P 89
Prahalad, C. K.
  Esélyek a piramis alján : Társadalmi felelősségvállalás és profit / C. K. Prahalad ; [ford. Agárdi Krisztina, ... Artner Balázs]. - Bp. : HVG Kv., 2006. - 267 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
The fortune at the bottom of the pyramid. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-96-3 kötött
gazdaság; világgazdaság; piac; multinacionális vállalat; szegénység


330 V 58
Vass Csaba
  Bevezető fejezetek a társadalom-gazdaságtanba / Vass Csaba. - [Bp.] : Kölcsey Int., 2005. - 392 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 14.)
ISBN 963-8657-16-2 fűzött
közgazdaságtan; társadalom


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 I 98
Iványi Szabolcs
  Sárkányok születése / Iványi Szabolcs. - Szeged : Bába, 2006. - 269 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-269. és a jegyzetekben
ISBN 963-7737-40-7 fűzött
sárkány; művelődéstörténet; folklór; őslénytan


610  Orvostudomány


613.88 A 94
  Atlasz. - [Bp.] : Athenaeum, [1999]- ; 22 cm
A 6. kötettől a kiadó neve Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7
15., Szexualitás / Erwin J. Haeberle ; grafika Jörg Mair ; [ford. Szilágyi Vilmos]. - 2006. - 216 p. : ill., színes
Eredeti cím: dtv-Atlas Sexualität
ISBN 963-9615-43-9
szexualitás; nemi élet; lexikon


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 K 45
Kicsi Sándor András
  Magyar könyvlexikon / Kicsi Sándor András. - Bp. : Kiss J. Kvk., 2006. - 351 p. : ill. ; 25 cm
Függelék: A könyv filozófiája. - Bibliogr.: p. 345-351.
ISBN 963-85500-8-2 kötött
könyv; könyvkultúra; nyomdászat; lexikon


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


659.3 T 44
Terestyéni Tamás
  Kommunikációelmélet : A testbeszédtől az internetig / Terestyéni Tamás. - Bp. : AKTI : Typotex, 2006. - 348 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 333-348.
ISBN 963-9664-24-3 kötött
kommunikációelmélet; társadalmi kommunikáció; tömegkommunikáció


659.3 V 58
Vass Csaba
  Hatalom, szakralitás, kommunikáció : Kommunikáció- és médiaelméleti tanulmányok / Vass Csaba. - [Bp.] : Kölcsey Int., 2005. - 338 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 13.)
ISBN 963-8657-15-4 fűzött
kommunikációtudomány; médiaelmélet; tömegkommunikáció; politika


681.3  Számítástechnika


681.3 R 85
Ropolyi László
  Az internet természete : Internetfilozófiai értekezés / Ropolyi László. - Bp. : Typotex, 2006. - 413 p. ; 24 cm. - (Hálólételmélet)
Bibliogr.: p. 359-403.
ISBN 963-9664-23-5 fűzött
internet; kommunikáció; technika; kultúra; filozófia; hálózat


700  Művészet


700 M 99
Buricchi, Susanna
  Érett reneszánsz és manierizmus / Susanna Buricchi ; [ford. Todero Anna]. - Bp. : Corvina, [2006]. - 406 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 9.)
Eredeti cím: Il cinquecento. La grande storia dell'arte
ISBN 963-13-5555-1 kötött
művészettörténet; reneszánsz; manierizmus; Itália; kézikönyv


700 M 99
Soldi, Sebastiano
  Az ókori Közel-Kelet művészete / Sebastiano Soldi ; [ford. Klukon Beatrix] . - Bp. : Corvina, 2006. - 359 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 1.)
Eredeti cím: L'arte de vicino oriente. La grande storia dell'arte
ISBN 963-13-5554-3 kötött
művészettörténet; ókor; Közel-Kelet; kézikönyv


720  Építészet


726 F 95
Fulcanelli
  A katedrálisok misztériuma : És a nagy mű hermetikus szimbólumainak ezoterikus magyarázata / Fulcanelli ; [ford. Vaik Dóra]. - Bp. : Arcticus, 2001. - 143 p., XLIV t. : ill. ; 24 cm. - (Libri artis, ISSN 1585-8871 ; 4.)
Le mystere des cathédrales
ISBN 963-00-8938-6 fűzött
templom; építészet; gótika; szimbólum


750  Festészet


750 F 46
  Fényhozók : Székelyföldi fal- és mennyezetképek az igazság napjának megvilágításában / [a kötet szerkesztője ... Pap Gábor]. - Fót : Sárosi, 2006. - 185 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86997-3-6 kötött
templom; falfestmény; mennyezetkép; kazettás mennyezet; szimbólum; Erdély; Székelyföld; Bögöz; Nagygalambfalva; Székelydálya; Szacsva; Csíkrákos


750 F 54
  Festészeti lexikon / [összeáll. Lothar Altmann] ; [ford. Asztalos Réka et al.]. - Bp. : Ikar, 2006. - 597 p. : ill., színes ; 32 cm
Eredeti cím: Lexikon Malerei und Grafik
ISBN 963-967-809-0 kötött
festészet; lexikon


800  Nyelvészet


800 M 14
  A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra]. - Bp. : MTA Nyelvtud. Int., 2006- . - 25 cm
ISBN 963-9074-38-1
magyar nyelv; szótár
1., Segédletek. - 2006. - 1119 p.
ISBN 963-9074-39-X
2., A - Azsúroz. - 2006. - 1550 p.
ISBN 963-9074-40-3


908  Honismeret


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Bp.] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10., 12., 14., 15. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó, a 7-15. köteteket a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
[15.], A történelmi Marosszék 1. A Kis-Küküllő forrsávidéke, Parajd, Szováta, Sóvárad . - 2006. - 119 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. [120].
ISBN 963-86413-4-7
honismeret; Székelyföld; fényképgyűjtemény


930  Történelem


930 T 88
  Történelemelmélet / szerk. Gyurgyák János, Kisantal Tamás. - Bp. : Osiris, 2006. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-869-2 kötött
történettudomány; történetelmélet; történetfilozófia
1. - 792 p.
ISBN 963-389-870-6
2. - 1208 p.
ISBN 963-389-871-4


930.85  Művelődéstörténet


930.85 B 40
Barzun, Jacques
  Hajnaltól alkonyig : A nyugati kultúra 500 éve / Jacques Barzun ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Bp. : Európa, 2006. - 1185 p. ; 24 cm
Eredeti cím: From dawn to decadence : 500 years of western cultural Life : 1500 to the present. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 1121-1145.
ISBN 963-07-7871-8 kötött
művelődéstörténet; civilizáció; kultúra; Európa


vissza