A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2006. szeptember - december / September - December 2006Állatok / Animals


591 B 27
Bang, Preben
  Állatnyomok és -jelek / írta Preben Bang ; ill. Preben Dahlström ; [ford. Szabados Tamás]. - Bp. : Mérték, 2006. - 264 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Eredeti cím: Dyrespor
ISBN 963-7304-68-1 kötött
állattan; életmód; nyomok


Életmód / Lifestyle


613 T 73
Tóth Gábor
  Kézben tartott idő : Az életidő- és életerő-gazdálkodás művészete a hétköznapi ember életében / Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet, 2006. - 159 p. ; 20 cm. - (Tudomány és életmód)
ISBN 963-86861-0-3 fűzött
idő; időgazdálkodás; életvezetés; egészség


Energia / Energy


620.92 A 51
  
Alternatív energia : Szélmotorok, szélgenerátorok / szerk. Tóth László, Horváth Gábor. - Bp. : Szaktudás Kiadó Ház, 2003. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 375-378.
ISBN 963-9553-03-4 kötött
szélmotor; szélgenerátor; alternatív energiaforrások


620.9 H 51
Hegedűs Miklós
  A kapcsolt villamosenergia-termelés jelene és jövője Magyarországon / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... írta Fazekas András István]. - Bp. : GKI Energiakut. Kft., 2005. - 28 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 5.)
Fűzött
energiatermelés; villamosenergia; Magyarország


620.9 M 14
  A magyar távhőszolgáltatás / [... összeáll. Hegedűs Miklós]. - Bp. : GKI Energiakut. Kft., 2006. - 51 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 51.
Fűzött
távhőellátás; Magyarország


620.95 Z 71
Zöldy Máté
  Belső égésű motorok üzemeltetése alternatív motorhajtóanyagokkal / Zöldy Máté. - Bp. : Elgoscar-2000, 2006. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/10)
Bibliogr.: p. 66-70.
ISBN 963-87034-2-3 fűzött
növényi hajtóanyag; biodízel; üzemanyag; alternatív energiaforrások; közlekedés


Építészet / Architecture


691 M 50
Medgyasszay Péter
  Föld- és szalmaépítészet / Medgyasszay Péter, Novák Ágnes. - Bp. : Terc, 2006. - 178 p. : ill. ; 29 cm
Függelékben: Lehmbau Regeln (A vályogépítés szabályai). - Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 963-9535-43-5 fűzött
építőipar; szalmaépítészet; földépítészet; vályogépítés


692 Sz 55
Széll Mária
  Transzparens épületszerkezetek / Széll Mária ; ill. Svéd Miklós. - Pécs : Szerényi és Gazsó Bt., 2001. - 212 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 963-00-7645-4 kötött
épületszerkezetek; üveg; üvegfal; üvegtető; nyílászárók; hőszigetelés


Étel, ital / Food, Drink


613.2 B 46
Béliveau, Richard
  Táplálkozással a rák ellen : A daganatos betegségek megelőzése és kezelése élelmiszerekkel / Richard Béliveau, Denis Gingras ; [ford. Mehesán Anna]. - Bp. : Kossuth, 2006. - 213 p. : ill., színes ; 22 cm
Eredeti cím: Les aliments contre le cancer. - Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 963-09-4905-9 fűzött
táplálkozás; rák [betegség]


613.2 T 73
Tóth Gábor
  Beteg táplálékaink : A szalmonellától a madárinfluenzáig - és azon túl / Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet, 2006. - 581 p. ; 20 cm. - (Tudomány és életmód)
Bibliogr.: p. 560-567.
ISBN 963-86861-1-1 fűzött
táplálkozástudomány; fertőző betegség; állatbetegség; vírus


Gazdaság / Economy


502[33] K 90
  Környezetmenedzsment / szerk. Kósi Kálmán és Valkó László. - Bp. : BME GTK : Typotex, 2006. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 297-303. és a jegyzetekben
ISBN 963-9664-07-3 fűzött
környezetgazdálkodás; környezettudatos vállalatirányítás; környezetvédelem; környezetmenedzsment; környezeti auditálás; életciklus-értékelés; környezeti jelentés; piac; marketing; környezetbarát fogyasztás


Globális problémák / Global Problems


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : [Fókuszban: Kína és India] / Föld Napja Alapítvány. - 2006. - Bp. : Föld Napja Alapítvány, [2006]. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 250-290. - Ford. Amtmann Mária et al.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés; Kína; India

Hulladék


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Háztartási veszélyes hulladék a depóniákon / Nádudvari Zoltán. - Bp. : Elgoscar-2000, 2006. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/3.)
Bibliogr.: p. 58-62.
ISBN 963-87034-3-1 fűzött
háztartási hulladék; veszélyes hulladék; hulladéklerakó; önkormányzat


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


546 P 13
Pál Károlyné
  Nemesfémek a környezetben : A platinacsoport (Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Os) fémei / Pál Károlyné. - Bp. : Elgoscar-2000, 2006. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 2006/7.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-87034-5-8 fűzött
nemesfémek; platinafémek; környezetszennyezés; fémszennyezés; környezet-egészségügy


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 R 31
Rakonczay Zoltán
  Környezetvédelem / Rakonczay Zoltán. - Bp. : Szaktudás Kiadó Ház, 2004. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 963-9553-24-7 fűzött
környezetvédelem


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.51 B 84
Bozó László
  Levegőkörnyezet : Modellezés és megfigyelés : [Légszennyezés, mérőhálózatok] / Bozó László, Mészáros Ernő, Molnár Ágnes. - Bp. : Akad. K., 2006. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8310-0 kötött
levegő; levegőszennyezés; légkör; megfigyelés; modellezés


Mezőgazdaság / Agriculture


630 N 23
Nagy Károly
  Javaslat az agrár-környezetvédelmi intézkedések monitoring módszereinek kidolgozására, a lehetséges madárfaj, fajcsoport indikátorok meghatározására / Nagy Károly, Fülöp Gyula. - Bp. : MME, 2003. - 23 p. : ill. ; 30 cm. - ( Természetvédelmi és európai uniós integráció, ISSN 1589-3936 ; 2.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 963-86335-1-4 fűzött
mezőgazdaság; környezetvédelem; madármegfigyelés


Növények. Erdő / Plants. Forest


580 F 64
  
Flóra : A világ legnagyobb kertészeti enciklopédiája / [főszerk. Janet Parker, Margaret Malone]. - Bp. : Athenaeum, 2006. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9615-10-2 kötött, közös papírtokban
növénytan; kertészet; lexikon
1. köt., A-K. - 783 p.
2. köt., L-Z. - p. 786-1584.


Politika / Policy


502[32] T 56
  
Tizenöt év a természet megőrzéséért : A Magyar Természetvédők Szövetsége 15 éve és ennek tükrében a hazai környezetvédő mozgalom fejlődése / [szerk. Schmuck Erzsébet, Sallai R. Benedek]. - Bp. : M. Természetvédők Szövetsége, 2005. - 355 p. : ill. ; 24 cm + Javítás, kiegészítés (19 p.)
ISBN 963-218-602-8 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetvédő szervezetek; természetvédelem; Magyarország; Magyar Természetvédők Szövetsége


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 E 96
  Európai jelentőségű természeti területeink felmérése és értékelése / [szerk. Horváth Ferenc et al.]. - Vácrátót : MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 2003. - 160 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország és a Natura 2000, ISSN 1785-1157 ; 3.)
ISBN 963-8392-30-8 fűzött
természetvédelem; ökológiai hálózat; élőhely; Natura 2000; Magyarország


502.74 J 52
  Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon / [szerk. Lovászi Péter]. - Bp. : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2002. - 140 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország és a Natura 2000, ISSN 1785-1157 ; 2.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 963-86335-9-X fűzött
madárvédelem; ökológiai hálózat; Natura 2000; Magyarország


502.74 K 76
Kovács András
  A madármegfigyelő turizmus lehetséges hatásai a magyarországi fokozottan védett madárfajok elterjedésére és állománynagyságára - megoldási javaslatok a negatív hatások csökkentésére / Kovács András. - Bp. : MME, 2003. - 20 p. ; 30 cm. - (Természetvédelmi és európai uniós integráció, ISSN 1589-3936 ; 4.)
ISBN 963-86335-3-0 fűzött
madármegfigyelés; idegenforgalom; védett madárfajok


502.3 N 37
  Natura 2000 - európai hálózat a természeti értékek megőrzésére / [szerk. Demeter András]. - Bp. : Öko Rt., 2002. - 159 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország és a Natura 2000, ISSN 1785-1157 ; 1.)
ISBN 963-210-186-3 fűzött
természetvédelem; ökológiai hálózat; élőhely; Natura 2000; Európai Unió; Európa; Spanyolország; Magyarország


502.3 N 37
  Natura 2000 és civil természetvédelem : Veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel / [szerk. Fülöp Gyula]. - Pókaszepetk : MME Zalai Helyi Csoport, 2005 p.. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 21.
Fűzött
természetvédelem; élőhely; mezőgazdaság; veszélyeztetett fajok; Natura 2000; állampolgári részvétel; Zala megye; Szlovénia


502.74 Sz 81
Szilvácsku Zsolt
  Jogalkotási, jogalkalmazási és gyakorlati kérdések a Madárvédelmi Irányelv (79/409/EEC) hazai életbeléptetésével összefüggésben / Szilvácsku Zsolt, Boldogh Sándor. - Bp. : MME, 2003. - 29 p. ; 30 cm. - ( Természetvédelmi és európai uniós integráció, ISSN 1589-3936 ; 1.)
ISBN 963-86335-0-6 fűzött
madárvédelem; környezetjog


Víz / Water


556F 43
  Felmelegedés és vizeink : Válogatott írások / szerk. Ligetvári Ferenc. - Bp. : Agroinform, 2006. - 238 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - ( Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
ISBN 963-502-850-4 fűzött
hidrológia; éghajlattan


628.1 W 81
Wisnovszky Iván
  Települési vízgazdálkodás / Wisnovszky Iván. - Bp. : Elgoscar-2000, 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/4.)
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 963-87034-6-6 fűzött
vízgazdálkodás; felszín alatti víz; település


Környezeti nevelés / Environmental Education

502[37] T 28
  Tanulás a fenntarthatóságért / [szerk. Varga Attila]. - Bp. : OKI, 2006. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 964-682-576-9 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság; pedagógia; oktatáspolitika; erdei iskola; környezeti attitűd


Módszerek / Methodology


502[37] I 74
  Iskolánk zöldítése / szerk. Victor András. - Bp. : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2005. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-228-1 fűzött
környezeti nevelés; környezetbarát iskola; iskolazöldítés; módszertan; tantárgyak


502 I 95
Iványi Anna
  Jeles napok a környezet- és természetvédelemben / Iványi Anna, Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Nimfea, 2005. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 11.)
ISBN 963-86475-7-4 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; évfordulók; ünnepek


502[37] K 46
  Kíméletes kémia : [Környezetbarát kémiatanítás] / [szerk. Bagári Kinga] . - Bp. : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2005. - 149 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-86954-2-0 spirál fűzött
környezeti nevelés; kémiatanítás; módszertan


502[37] N 95
Nyiratiné Németh Ibolya
  Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek / Nyiratiné Németh Ibolya. - Bp. : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2005. - 189 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 963-86954-1-2 fűzött
környezeti nevelés; módszertan


502[37] Z 70
  Zöld jeles napok : [Módszertani kézikönyv] / szerk. Nyiratiné Németh Ibolya. - Bp. : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2005. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86954-0-4 fűzött
környezeti nevelés; évfordulók; ünnepek; módszertan


vissza