Egyéb újabb szerzemények

2006. április - augusztus


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 G 24
Gardner, Bill
  Logótár : 2000 válogatott logó nemzetközileg elismert tervezőktől / Bill Gardner, Catharine M. Fishel ; [ford. Soós Emil]. - Bp. : Scolar, 2006. - 356 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Scolar design)
Eredeti cím: LogoLounge
ISBN 963-9534-44-7 fűzött
védjegyek; logók


003 R 29
  A héber betűk misztikája / szerk. Raj Tamás. - Bp. : Makkabi, 2006. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - (Kabbala könyvek, ISSN 1528-2237 ; 4.)
ISBN 963-7088-12-1 kötött
betűk; szimbólumok; kabbala; zsidó vallás


003 K 36
Kemp, Barry
  100 hieroglifa : A világ egyiptomi szemmel / Barry Kemp ; [ill. Andy Boyce] ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Bp. : Corvina, [2006]. - 226 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-13-5509-8 fűzött
hieroglifák; művelődéstörténet; Egyiptom


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 B 83
Bosnyák Sándor
  Hagyomány és művelődés / Bosnyák Sándor ; [közread. a] Petőfi Sándor Művelődési Központ. - Gödöllő : Petőfi Művel. Közp., 1989. - 96 p. : ill. ; 29 cm
Riportok
Fűzött
néprajz; kultúra; hagyomány; művelődés


008 D 90
Drabancz M. Róbert
  A magyar kultúrpolitika története, 1920-1990 / Drabancz M. Róbert, Fónai Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2005. - 262 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-260-211-0 kötött
művelődéspolitika; történet; Magyarország


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 D 66
  Digitalizálási stratégiák : Szakirodalmi szemle / [összeáll. és ford. Hegyközi Ilona]. - Bp. : KI, 2005. - 93 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-201-621-1 fűzött
digitalizálás; könyvtár; Európai Unió


025.4 E 29
  Egyetemes Tizedes Osztályozás : UDC Publ. No. P057 / [kiad. a Könyvtári Intézet]. - Bp. : OSZK KI, 2005. - 3 db ; 29 cm
Készült az UDC Consortium Master File adatbázisának fordítása nyomán. - Lezárva 2000. december
ISBN 963-201-609-2 kötött
1. köt., Táblázatok. 1. rész: Segédtáblázatok és főtáblázati számok 0/599.89. - 536 p.
ISBN 963-201-610-6
1. köt., Táblázatok. 2. rész: Főtáblázati számok 6/94(94).05. - 554 p.
ISBN 963-201-619-X
2. köt., Betűrendes mutató. - 843 p.
ISBN 963-201-611-4
tizedes osztályozás; információkeresés; Kézikönyv


100  Filozófia


140 B 96
Burckhardt, Titus
  Bevezetés a szúfi doktrinába / Titus Burckhardt ; [ford. Medve István]. - Érpatak : Spohia Perennis, 2005. - 187 p. ; 21 cm. - (Libri traditionis Perennis, ISSN 1787-1182)
Eredeti cím: Introduction aux doctrines ésoteriques de l'Islam. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-893-4 fűzött
szúfizmus; ezoterika; spiritualitás; iszlám


930 G 70
Guénon, René
  A mennyiség uralma és az idők jelei / René Guénon ; [ford. Buji Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Kvintesszencia, 2006. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-86027-9-1 fűzött
filozófia; okkultizmus; történelem; társadalom


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


290 E 40
Eliade, Mircea
  Mítoszok, álmok és misztériumok / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Bp. : Cartaphilus, 2006. - 337 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Mythes, reves et mysteres. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7448-14-4 kötött
mítoszok; misztériumok; álomfejtés; vallások; vallsátörténet


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János] . - Bp. : Szt. István Társ., 1993- . - 24 cm
ISBN 963-360-727-2
11. köt., Pob - Sep. - 2006. - 1020 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-800-2
katolikus vallás; lexikon


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 D 35
Debord, Guy
  A spektátulum társadalma / Guy Debord ; [ford. Erhardt Miklós]. - Bp. : Balassi : BAE Tartóshullám, 2006. - 158 p. ; 20 cm. - (Tartóshullám, ISSN 0866-6717) Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-648-1 fűzött
társadalomelmélet; filozófia; diákmozgalmak


301 P 68
Pfeiffer, K. Ludwig
  A mediális és az imaginárius : Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói / K. Ludwig Pfeiffer ; [ford. Kerekes Amália] ; [a névmutatót Csillag István áll. össze]. - Bp. : M. Műhely : Ráció K., 2005. - 507 p. : ill. ; 21 cm. - (Techné és theória, ISSN 1786-9021 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7596-44-5 fűzött
médiaelmélet; kultúrantropológia; kultúratudomány


310  Statisztika. Demográfia


312 G 99
Gyurgyík László
  Népszámlálás 2001 : A szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években / Gyurgyík László ; [a térképeket szerk. Sebők László]. - Pozsony : Kalligram, 2006. - 232 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Mercurius könyvek)
Összefoglalás szlovák és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 80-7149-813-0 fűzött
népszámlálás; demográfia; külföldi magyarok; Szlovákia


320  Politika


321 C 22
  Civil társadalom: elmélet és gyakorlat / [szerk. Szabó Máté]. - Bp. : Rejtjel, 2005. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikai Doktori Iskola könyvsorozata, ISSN 1787-3479 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7255-16-8 fűzött
civil társadalom


370  Nevelés és oktatás


371.4 J 59
Jena-plan iskolák Hollandiában / szerk. Kees Both ; [a magyar változatot szerk. Horváth Attila] ; [angolból ford. Habermann M. Gusztáv] ; [németből ford. Grossmann Erika]. - Bp. : IF Alapítvány : OKI Iskolafejl. Közp., 1991. - 131 p. : ill. ; 22 cm. - (Altern füzetek. Koncepciók, ISSN 1215-2587 ; 2.)
Eredeti cím: Jena-planscholen in the Netherlands
ISBN 963-04-1670-0 fűzött
nevelési rendszerek; Hollandia


370 K 14
Kamarás István
  Íme, az ember / Kamarás István. - Bp. : Oktatáskut. Int. : Edukáció Kvk., 1990. - 347 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 335-342.
ISBN 963-404-181-7 fűzött
pedagógia


370 V 87
  Világkerék : Komplex művészetpedagógiai projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből / [... összeáll. Trencsényi László] ; [a szerkesztésben közrem. Váradi István]. - Bp. : IF Alapítvány : OKI Iskolafejl. Közp., 1991. - 140 p. : ill. ; 22 cm. - (Altern füzetek. Módszerek, ISSN 1215-2587 ; 3.)
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-04-1671-9 fűzött
művészeti nevelés


390  Néprajz. Népművészet


390 D 45
Demeter Zsófia
  A puszták népe : A Mezőföld története : [Székesfehérvár, István Király Múzeum 1979. október 28 - 1980. június 16., Csákvár, Vértes Múzeum 1980. augusztusától] = Das Folk der Pussta : Geschichte des Mezőföld-Gebietes / [tanulmány Demeter Zsófia, Lukács László] ; [a kiállítást rend. Demeter Zsófia, Lukács László]. - Székesfehérvár : István kir. Múz., 1980 [!1981]. - 168 p. : ill. ; 23 cm. - (István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 0586-3759 ; 133.)
ISBN 963-7131-15-9 fűzött
magyar néprajz; Mezőföld; fényképgyűjtemény


390 D 68
Dissertationes ethnographicae : Tanulmányok az anyagi kultúra köréből / szerk. Tálasi István ; az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tárgyi Néprajzi Tanszéke. - Bp. : ELTE, 1973. - 366 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 0139-4142 fűzött
néprajz


391 E 53
  Az endrődi parasztemberek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné Németh Eszter] ; [a nagyláposi uradalomról szóló részt írta Varga László] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa]. - Gyomaendrőd : Honismereti Egyes., [1994]. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856 ; 3.)
ISBN 963-04-3788-0 fűzött
magyar néprajz; életmód; Gyomaendrőd


390 E 96
  Az Ethnographia 1940-1969 (LI-LXXX) évfolyamának szerzőmutatója / szerk. Tátrai Zsuzsanna. - Bp. : MTA Népr. Kut. Csop. ; Szolnok : Damjanich János Múz., 1970. - 173 p. ; 20 cm. - (Dokumentatio ethnographica ; 1. évf. 1. sz.)
Fűzött
néprajz; repertórium


390 M 50
  "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." : Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére / [szerk. Halász Péter]. - Bp. : Lakatos D. Egyes., 1993. - 186 p. : ill. ; 24 cm
A Magyar Néprajzi Társaság és a Lakatos Demeter Egyesület által 1991. márc. 2-án rendezett tudományos ülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Domokos Pál Péter munkáinak bibliográfiája: p. 11-15., összeáll. Lakatos Mária. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-04-3589-6 fűzött
néprajz; honismeret; csángók; Domokos Pál Péter


390 N 67
  A népművészet felfedezése : Tanulmányok a népművészetről és iparművészetről / bev. és vál. Kresz Mária ; szerk. Szabolcsi Hedvig. - Bp. : MTA Művészettört. Kut. Csop. ; Szolnok : MTA Népr. Kut. Csop. : Damjanich János Múz., 1973. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Dokumentatio ethnographica ; 4. sz.)
Fűzött
népművészet; iparművészet; repertórium


390 N 67
  A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa : I. rész (1-7000) / [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja]. - Bp. : MTA Népr. Kut. Csop., 1979. - 339 p. ; 24 cm. - (Előmunkálatok a Magyarság néprajzához, ISSN 0139-0325 ; 5/A.)
Fűzött
magyar néprajz


390 N 67
  Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről / [Viga Gyula közreműködésével szerk. Szabadfalvi József]. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1981. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai, ISSN 0544-4233 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-01-2883-7 fűzött
magyar néprajz; Zempléni-hegység


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398.3 B 60
  Betlehemi képeskönyv = Bethlehem picture-book = Krippenbilderbuch / [szerk. Gergely Imre és Andrea]. - Bp. : A M. Kézművességért Alapítvány, 2002. - 84 p. : ill., színes ; 31 cm
ISSN 1786-4453 kötött
karácsony; képzőművészet; iparművészet; népművészet


398 F 69
  Folklór tanulmányok / szerk. Hoppál Mihály ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja]. - Bp. : MTA Népr. Kut. Csop., 1981. - 200 p. ; 24 cm. - (Előmunkálatok a Magyarság néprajzához, ISSN 0139-0325 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén a jegyzetekben
ISBN 963-7761-03-9 fűzött
folklór; hiedelem; népszokások; szemiotika; szimbólum


398 I 68
Ipolyi Arnold
  A tengeri kisasszony : Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról, 1846-1858 / közread. Benedek Katalin ; [a szöveggondozásban közrem. Forrai Ibolya]. - Bp. : Balassi, 2006. - 1012 p. : ill. ; 20 cm. - ( Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 6.) . (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 8.)
Kovács Ágnes "Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményében" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 977-984. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-656-2 kötött
folklór; mitológia; magyar néprajz


398.2 J 36
Jankovics Marcell
  Csillagok között fényességes csillag : A Szent László legenda és a csillagos ég / Jankovics Marcell ; [fotó Méry Gábor]. - [Somorja] : Méry Ratio ; [Bp.] : Helikon, 2006. - 164 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 80-88837-88-X kötött
magyar néprajz; mitológia; mondák; történelem; László, I., Szent, magyar király


293 K 14
Kandra Kabos
  Magyar mitológia / Kandra Kabos. - [Bp.] : M. Ház, 2006. - 527 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9335-19-3 kötött
magyar néprajz; népi vallásosság; mondák; babonák


398 K 98
Kunkovács László
  Táltoserő = Samansakaa sila = Shaman power / [írta és fényképezte] Kunkovács László ; [orosz ford. Avar Ludmila] ; [angol ford. Liptai Sára, Somfai Kara Dávid]. - Bp. : Masszi, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9454-78-8 fűzött
sámán; táltos; sámánizmus; Európa; Ázsia; fényképgyűjtemény


398 V 94
Voigt Vilmos
  A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata / [összeáll.] Voigt Vilmos ; [közrem.] Balogh Lajos ; [kiad. az] MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya. - Bp. : Akad. K., 1974. - 112 p. ; 21 cm. - ( Szerkesztési irányelvek ; 4.)
ISBN 963-05-0051-5 kötött
folklór; könyvkiadás


610  Orvostudomány


614 N 64
  Népegészségtan / szerk. Nagymajtényi László ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Szeged : Szegedi Egy. K. : JGYF K., 2006. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7356-34-7 fűzött
egészségügy; közegészségügy; egészségvédelem


630  Mezőgazdaság


338 I 98
Ivicz Mihály
  Kisbirtok versus nagybirtok : A multifunkcionális kisbirtok háttérbe szorításának folyamata Magyarország XX. századi történetében / Ivicz Mihály. - Bp. : Szt. István Társ., 2006. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Societas perfecta, ISSN 1787-5617 ; 1.)
Bibliogr.: p. 198-205.
ISBN 963-361-769-3 fűzött
agrártörténet; mezőgazdaság; családi gazdaság; kisbirtok; Magyarország


663.2 M 39
  The winemakers's essential phrasebook = Les mots et les phrases des hommes de vin = Wichtige Redewendungen für Winzer = La fraseologia essenziale del produttore de vini = Fraseología del bodeguero = Guia essencial do enólogo / James March [et al.]. - London : Mithchell Beazley, 2004. - 344 p. ; 22 cm
Címford.: Alapvető kifejezések gyűjteménye borászok számára. - Angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál nyelvű
ISBN 1-84000-782-6 fűzött
szőlészet; borászat; borkóstolás; borértékelés; szakszótár


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 R 63
Révai Mór János
  A Révai nagy lexikonának története : A nagy lexikon XX. kötetéből "A kiadó utószava" c. fejezet különlenyomata / írta Révay [!Révai] Mór János. - Repr. kiad. - Bp. : Hatágú Síp Alapítvány, [1994]. - XXIX p. ; 24 cm. - ( Antikvár-tár, ISSN 1217-7784)
Tartalmazza Révai Mór Jánosné "A Révai nagy lexikona főszerkesztőjének kálváriája" c. nekrológját is. - Eredeti kiadása: Bp. : Révai, 1927
ISBN 963-7615-24-5 fűzött
könyvkiadás; lexikon; Magyarország


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


654.19 K 30
  "Kék szárnyú sirálymadarak" : A Duna Televízió a sajtó tükrében / [... vál. Sipos Sarolta] ; [a köt. szerkesztésében közrem. Kelecsényi László]. - Bp. : Duna TV, 1996. - 201 p. ; 24 cm
ISBN 963-04-6631-7 fűzött
televízió; Magyarország; Duna Televízió (Budapest)


654.19 Sz 73
  "Szerelem-televízió" : A Duna TV levelek tükrében / vál. Medvigy Endre ; [a kötet díszítő metszeteti Kalló Gyula ... munkái]. - Bp. : Duna TV, 1995. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-04-6151-X fűzött
televízió; Magyarország; Duna Televízió (Budapest)


681.3  Számítástechnika


681.3 M 60
Meyer, Eric A.
  CSS zsebkönyv : Webtartalmak formázása stíluslapokkal / Eric A. Meyer ; [ford. Antal Ferenc]. - 2. kiad. - Bp. : Kiskapu, 2006. - XII, 147 p. : ill. ; 18 cm
Eredeti cím: CSS pocket reference
ISBN 963-9637-11-4 fűzött
programozás; weblapkészítés; weblapfejlesztés


681.3 R 96
Rung András
  Felhasználóbarát honlapok : Webergonómiai tanulmányok / Rung András, Kiss Orhidea Edith. - Bp. : Gondolat, 2006. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm . - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9610-35-6 fűzött
internet; weblapkészítés; ergonómia


700  Művészet


700 A 36
Alexander, Christopher
  Notes on the synthesis of form / Christopher Alexander. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, [1971]. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 193-216.
ISBN 0-674-62751-2 fűzött


700 E 84
Erdősi Katalin
  Amikor beáll a csend : Pesthidegkúti emlékkönyv / Erdősi Katalin, László Gyula. - Bp. : Pesthidegkút Alapítvány, [2000]. - 136 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-03-9488-X fűzött
művészet; festészet; régészet; László Gyula


700 K 37
  A kép a médiaművészet korában / [szerk. Nagy Edina]. - [Bp.] : L'Harmattan, 2006. - 246 p. : ill. ; 23 cm. - (Láthatatlan múzeum)
Bibliogr.: p. 245-246. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-53-9 fűzött
média; vizuális kultúra; kép; művészettörténet


700 P 39
Pastoureau, Michel
  Blue : The history of a color / Michel Pastoureau. - Princeton, NJ ; Oxford : Princeton University Press, 2001. - 216 p. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Kék : Egy szín története
ISBN 0-691-09050-5 kötött
színek; kék; pszichológia; művészet; társadalom; történet


720  Építészet


720 E 64
  Építészet az Alföldön / [Valkay Zoltán et al.]. - Bp. : Országépítő, 2006. - 20 p. : ill., színes ; 29 cm
Az Országépítő, ISSN 0866-0069, 2006. 1. számának melléklete
Fűzött
építészet; népi építészet; Alföld


725 K 15
Kapitány Ágnes
  Intézménymimika / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Bp. : Új Mandátum, 2006- . - 302 p. ; 21x28 cm
Az 1. kötet kötetjelzés nélkül jelent meg
2. - 2006. - 302 p. : ill.
A fényképeket kész. Beregszászi János et al. - Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 963-9609-40-4
művelődéstörténet; intézmények; középület; Magyarország; fényképgyűjtemény


710 K 90
Körner Zsuzsa
  Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig / Körner Zsuzsa, Nagy Márta ; [mtárs Fonyódi Mariann]. - [Bp.] : Terc, 2006. - 464 p. : ill. ; 24 cm. - (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052 ; 4.)
Bibliogr.: p. 462-464.
ISBN 963-9535-45-1 fűzött
lakótelep; lakásépítés; urbanisztika; építészettörténet; Magyarország; Európa


726 T 79
Tóth Vilmos
  Síremlékművészet / Tóth Vilmos ; [a fényképeket Tóth Vilmos, Fáryné Szalatnyai Judit ... és Gerle János ... kész.]. - Bp. : Városháza, 2006. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9669-00-8 fűzött
temetők; síremlékek; művészet; Budapest


720 V 23
Vákár Tibor
  Székelyföld építészszemmel / Vákár Tibor. - Bp. : Műszaki Kvk., 1988. - 180 p. : ill., részben színes ; 23x25 cm
Az előszót Csoóri Sándor írta. - Magyar, német és angol nyelven. - A képaláírások román nyelven is
ISBN 963-10-7774-8 kötött
építészet; népi építészet; Székelyföld


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


674 F 10
  A faanyagok enciklopédiája : Amit a világ fáiról tudni kell / főszerk. Aidan Walker ; [fotók Paul Forrester, Martin Norris] ; [ill. Martin Brown, John Woodcock] ; [ford. Szakály Zsuzsanna Dóra]. - Bp. : Cser K., 2006. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The encyclopedia of wood
ISBN 963-7418-67-9 kötött
fa; anyagismeret; faipar


745 V 11
Vadas József
  A művészi ipartól az ipari művészetig : Tanulmányok / Vadas József. - [Bp.] : Corvina, 1979. - 142 p., [136] t. : ill. ; 22 cm. - (Művészet és elmélet, ISSN 0138-9122)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-0628-3 fűzött
iparművészet


747+749  Lakásművészet. Bútorok


749 K 12
Káldi János
  A szerves organikus vagy épített bútor / Káldi János. - [S.l.] : Szerző, 1979. - [30] t.lev. : ill. ; 21 cm
Soksz. kézirat
Fűzött
bútor


791  Szórakozás. Filmművészet


791.43 B 45
  Bekezdések : Pályakép Sára Sándorról / [szerk. Kelecsényi László] ; [az írásokat Sipos Sarolta, a fotókat B. Müller Magda válogatta]. - Bp. : Duna TV, 2000. - 174 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Filmogr.: p. 167-168.
ISBN 963-00-3540-5 fűzött
filmművészet; televízió; Sára Sándor


792  Színház


792 P 48
Pavis, Patrice
  Színházi szótár / Patrice Pavis ; [ford. Gulyás Adrienn et al.]. - [Bp.] : L'Harmattan, 2005. - 552 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 501-532.
ISBN 963-7343-74-1 fűzött
színház; színjátszás; leixkon


793.3  Tánc


792.8 V 26
Vályi Rózsi
  Balettok könyve / Vályi Rózsi. - 2., átd. és bőv. kiad. - Bp. : Gondolat, 1980. - 556 p., [96] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 973-280-656-5 v.
balett; kézikönyv


796/799  Sport. Sportágak


796 M 15
  Magyar hegyisport és turista enciklopédia / [szerk. Neidenbach Ákos és Pusztay Sándor]. - Bp. : Kornétás, 2005. - 487 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2005. jún. 30.
ISBN 963-9353-39-6 kötött
turisztika; hegyisport; túrázás; enciklopédia


800  Nyelvészet

800 E 96
  Etimológiai szótár : Magyar szavak és toldalékok eredete / főszerk. Zaicz Gábor. - Bp. : Tinta, 2006. - XXI, 998 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 12.)
Bibliogr.: p. XIV-XVII.
ISBN 963-7094-01-6 kötött
magyar nyelv; etimológia; szótár


800 M 15
  Magyar nyelv / szerk. Kiefer Ferenc ; [főszerk. mtársa Siptár Péter]. - Bp. : Akad. K., 20016. - 1111 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8324-0 fűzött
magyar nyelv; kézikönyv


800 T 70
Tótfalusi István
  Kiejtési szótár : Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helye kiejtése / Tótfalusi István. - Bp. : Tinta, 2006. - 520 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 11.)
ISBN 963-7094-28-8 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; kiejtés; szótár


894  Magyar irodalom


894 V 49
Várkonyi Nándor
  Pergő évek / Várkonyi Nándor ; [szerk. és utószó Mezey Katalin]. - Bp. : Széphalom Kvműhely, 2004. - 544 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9373-76-1 kötött
magyar irodalom; történet; önéletrajz


910  Földrajz


914 K 70
  Korai magyar helynévszótár, 1000-1350 / szerk. Hoffmann István. - Debrecen : [KLTE], 2005 ; 30 cm
ISBN 963-472-933-9
1., Abaúj-Csongrád vármegye / a szócikkeket szerk. Póczos Rita, Rácz Anita, Tóth Valéria ; közrem. Győrffy Erzsébet, Reszegi Katalin. - 2005. - 449 p.. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 10.)
ISBN 963-472-934-7
helynevek; Magyarország; helynévszótár


930  Történelem


930 H 10
Habermas, Jürgen
  A posztnemzeti állapot : Politikai esszék / Jürgen Habermas ; [ford. Ruzsacz István]. - Bp. : L' Harmattan : ZsKF, 2006. - 155 p. ; 23 cm. - ( Varietas Europae, ISSN 1785-6361)
Eredeti cím: Die postnationale Konstellation. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-48-2 fűzött
történetfilozófia; államelmélet


930.85  Művelődéstörténet


CDR-43
  Encyclopaedia judaica [számítógépes dok.] : CD-ROM ed. Version 1.0 / [ed. Geoffrey Wigoder]. - Jerusalem : Judaica Multimedia Ltd., cop. 1997. - 1 CD-ROM ; tok: 19 cm
ISBN 965-07-0665-8 tokban
zsidóság; judaisztika


943.9  Magyarország története


943.9 Ü 26
  Üldöztetés - embermentés : Magyarország, 1944 = / [szerk. Szita Szabolcs] . - Bp. : Nemz. Tankvk. : Pro Homine : 1944 Emlékbizottság, 1994. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-244. és a jegyzetekben, összeáll. Várady Géza. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-18-5737-9 fűzött
zsidóüldözés; történelem; Magyarország


vissza