A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2006. április - augusztus / April - August 2006Állatok / Animals


570 B 14
Baker, Nick
  Új amatőr természetbúvár / Nick Baker ; Lee Durrel előszavával ; [ford. Zölei Anikó]. - [Bp.] : Gabo, 2006. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 281.
ISBN 963-9635-16-2 kötött
állatok; növények; környezeti nevelés


636 B 40
Bartosiewicz László
  Régenvolt háziállatok : Bevezetés a régészeti állattanba / Bartosiewicz László. - Bp. : L'Harmattan, 2006. - 223 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - ( Bibliotheca archeologica, ISSN 1786-7460)
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 963-7343-49-0 fűzött
régészet; állattartás; állattan; háziasítás


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.89 P 57
Perliczi János Dániel
  Medicina pauperum Az az Szegények számára való házi orvosságoknak az köztök leg-inkább és leg-gyakrabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való alkalmaztatás ... / ... Perlici Dániel ... ; [a kísérőtanulmányt írta Grabarits István]. - [repr. kiad.]. - [Salgótarján] : [Nógrád M. Lvt.], 2005. - 61 p. : ill. ; 22 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 49.)
Borítócím: Medicina pauperum = Szegények patikája. - Eredeti kiadása: Buda : Veronica Nottensteinin, 1740
ISBN 963-7243-61-5 fűzött
természetgyógyászat; gyógyszerek; orvostörténet


Életmód / Lifestyle


502 J 64
  cuccok? : Információk a pult alól : Útmutató hétköznapi termékekhez / [ford. Melocco János]. - Bp. : Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2005. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
A Worldwatch Institut "A világ helyzete, 2004" c. jelentésének melléklete
ISBN 963-218-929-9 fűzött
környezettudatos vásárlás


Energia / Energy


620.92 B 73
Boetius, Henning
  Hidrogén-forradalom : Az energiaellátás új formája / Henning Boetius ; [... a m. nyelvű szakirodalmat összeáll. Kovács Róbert]. - Bp. : Corvina, 2006. - 133 p. ; 18 cm. - (Tudástár. GEO könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Mesés Péter. - Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 963-15-5511-X fűzött
hidrogén; megújuló energia; energiatermelés


620.9 F 82
  A földgázpiac kilátásai Magyarországon, különös tekintettel a kereslet befolyásolhatóságára / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [közrem. Molnár Gáborné]. - Bp. : GKI Energiakut. Kft., 2005. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - ( Energiapolitikai füzetek ; 3.)
Fűzött
energiapiac; földgáz; Magyarország


620.92 Sz 29
  A szalma mint energiaforrás : Technológia - környezet - ökonómia / [... Lars Nikolaisen szerk. ...] ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Bp. : Cser K., 2006. - 91 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Eredeti cím: Straw for energy production. - Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 963-9666-10-6 fűzött
energiagazdálkodás; megújuló energia; szalma; fűtés


Építészet / Architecture


720 A 36
Alexander, Christopher
  The nature of order : An essay on the art of building and the nature of the universe / Christopher Alexander. - Berkeley, CA : The Center for Environmental Structure, 2002. - 29 cm
Címford.: A rend természete : Tanulmány az építőművészetről és a világegyetem természetéről
ISBN 0-9726529-0-6
Book 1, The phenomenon of live. - x, 476 p.: ill., részben színes
Címford.: Az élet jelensége
ISBN 0-9726529-1-4
építészet; forma; környezet; természet; rend; humánökológia; élő építészet


építészet; forma; környezet; természet; rend; humánökológia; élő építészet


720 A 36
Alexander, Christopher
  The nature of order : An essay on the art of building and the nature of the universe / Christopher Alexander. - Berkeley, CA : The Center for Environmental Structure, 2002. - 29 cm
Címford.: A rend természete : Tanulmány az építőművészetről és a világegyetem természetéről
ISBN 0-9726529-0-6
Book 2, The process of creating life. - xviii, 636 p.: ill., részben színes
Címford.: Az élet teremtésének folyamata
ISBN 0-9726529-2-2
építészet; forma; környezet; természet; rend; humánökológia; élő építészet


720 A 36
Alexander, Christopher
  The nature of order : An essay on the art of building and the nature of the universe / Christopher Alexander. - Berkeley, CA : The Center for Environmental Structure, 2004. - 29 cm
Címford.: A rend természete : Tanulmány az építőművészetről és a világegyetem természetéről
ISBN 0-9726529-0-6
Book 4, The luminous ground. - xvi, 355 p.: ill., részben színes
Címford.: A ragyogó kezdet
ISBN 0-9726529-4-9
építészet; forma; környezet; természet; rend; humánökológia; világkép; élő építészet


720 A 36
Alexander, Christopher
  The timeless way of building / Christopher Alexander. - New York, NY : Oxford University Press, 1979. - xv, 551 p. : ill. ; 21 cm. - (Center for Environmental Structure series)
ISBN 0-19-502402-8 kötött
építészet


720 N 74
  A new theory of urban design / Christopher Alexander [et al.]. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1987. - 251 p. : ill. ; 21 cm. - ( Center for Environmental Structure series)
Címford.: A várostervezés új elmélete. - További szerzők: Hajo Neis, Artemis Anninou, Ingrid King
ISBN 0-19-503753-7 kötött
várostervezés


692 P 88
Pozsgai Lajos
  Nádfedés az ezredfordulón / Pozsgai Lajos. - Bp. : Cser K., 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-9666-11-4 fűzött
nád; tetőfedés; építkezés


690 U 23
  Az új épületenergetikai szabályozás : Segédlet / [szerk. Zöld András]. - [Pécsvárad] : Bausoft Pécsvárad Kft., 2006. - 280 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-22917-8-6 fűzött
építészet; energiatakarékosság; épületenergetika; épületgépészet; szabályozás


Étel, ital / Food, Drink


613.2 G 52
Goodall, Jane
  A remény gyümölcsei : Kalauz az ésszerű táplálkozáshoz / Jane Goodall ; Gary McAvoy és Gail Hudson közreműködésével. - Bp. : Athenaeum, 2000, [2006]. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Kövesdi Miklós Gábor
ISBN 963-9615-19-6 kötött
táplálkozás; élelmiszeripar; egészség; életmód


631 P 98
Pusztai Árpád
  A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága / Pusztai Árpád, Bardócz Zsuzsa. - 2. átd. kiad. - Bp. : Természetesen Alapítvány, 2006. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 963-229-735-0 fűzött
élelmiszerek; géntechnológia; mezőgazdaság; élelmiszeripar


Filozófia / Philosophy


502[200] C 17
Chikán Ágnes
  Levelek a tudás fájáról : Beszélgetések hívő természetkutatókkal / Chikán Ágnes. - Bp. : Agroinform, 2005. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-841-5 fűzött
természettudomány; hit


502[100] G 26
Gare, Arran E.
  Postmodernism and the environmental crisis / Arran E. Gare. - Repr. print . - London ; New York, NY : Routledge, 2003. - 192 p. ; 23 cm
Címford.: Posztmodernizmus és környezeti válság
ISBN 0-415-12479-4 fűzött
posztmodernizmus; környezeti válság; globalizáció; ökofilozófia


502[150] I 45
  Image & environment : Cognitive mapping and spatial behavior / Roger M. Downs, David Stea, eds. - New Brunswick, NJ ; London : Aldine Transaction, 2005. - xxii, 439 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Képzet és környezet : Kognitív térképek és térbeli viselkedés. - Bibliogr.: p. 391-423.
ISBN 0-202-30766-2 fűzött
tér; térérzékelés; város; pszichológia; tájékozódás; távolság; viselkedés; humánökológia


502[150] K 90
  Környezet - pszichológia / szerk. Dúll Andrea és Szokolszky Ágnes. - Bp. : Akad. K., 2006. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 10.)
Összefoglalás angol nyelven ; A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8380-1 fűzött
környezetpszichológia


Gazdaság / Economy


502[33] T 53
  Tiltandó támogatások : Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / szerk. Kiss Károly. - Bp. : L'Harmattan, 2006. - 299 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Lezárva: 2004. nov. 30. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-69-5 fűzött
környezetvédelem; gazdaság; támogatások; Európai Unió; Magyarország


Globális problémák / Global Problems


659.3 C 12
Castells, Manuel
  Az információ kora : Gazdaság, társadalom, kultúra / Manuel Castells. - [Bp.] : Gondolat, 2005- . - 3 db. - 25 cm
2. köt., Az identitás hatalma / [ford. Berényi Gábor, Rohonyi András]. - 2006. - 546 p. : ill., részben térk. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778 ; 4.) Eredeti cím: The power of identity. - Bibliogr.: p. 511-546.
ISBN 963-9610-43-7
információs társadalom; globalizáció; társadalomelmélet


Jog / Law


502[34] F 67
Fodor László
  Környezetvédelem az alkotmányban / Fodor László. - Bp. : Gondolat ; [Debrecen] : DE Állam- és Jogtud. Kar, 2006. - 205 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9589 ; 4.)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9610-30-5 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; alkotmányjog; Európa


Kertészet / Gardening


712 P 73
Plumptre, George
  Fejedelmi kertek Európában / George Plumptre. - Pécs : Alexandra, 2006. - 208 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Eredeti cím: Royal gardens of Europe. - Ford. Szloboda Krisztina, Márkus András
ISBN 963-369-602-X kötött
kert; történet; művelődéstörténet


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


502 M 16
  Magyarország környezetterhelési mutatói = Environmental pressure indicators of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; összeáll. ... Aujeszky Pál [et al.]. - 2005. - Bp. : KSH, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
ISSN 1785-4075 fűzött
környezetszennyezés; környezetterhelés; környezetstatisztika; Magyarország


502 O 13
  Az OECD-országok környezeti mutatói, 2004 = Environmental indicators of OECD countries, 2004 / [szerk. ... Mészáros Andrea] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Bp. : KSH, 2005. - 99 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-856-3 fűzött
környezetszennyezés; statisztika; OECD-országok; gazdasági ágazatok


502 T 56
  Tiszta, egészséges Ipoly mentéért : Szennyezőforrás-felmérési és -felszámolási program az Ipoly menta alsó folyásán : Zárókiadvány / szerk. Kelemen Zoltán. - Vác : Magosfa, 2005. - 47 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-219-043-2 fűzött
környezetszennyezés; szennyezőforás-felszámolás; Ipoly; Börzsöny; Dunakanyar


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 E 59
  Environmental archeology : Theoretical and practical approaches / Nick Branch [et al.]. - London : Hodder Arnold, 2005. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - ( Key issues in environmental change)
Címford.: Környezetrégészet. - További szerzők: Matthew Canti, Peter Clark, Chris Turney. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-340-80871-3 fűzött
környezeti régészet; környezet; régészet; humánökológia; rétegtan; környezeti változás


502 K 90
  Környezetstatisztikai évkönyv = Environmental statistics yearbook of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; szerk. ... Rausz Attila. - 2004. - Bp. : KSH, 2005. - 209 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 29 cm
ISSN 1418-0898 fűzött
környezetvédelem; környezet; statisztika; Magyarország; kézikönyv


502 M 16
  Magyarország környezetstatisztikai atlasza = Environmental statistics atlas of Hungary / [szerk. ... Rausz Attila, Czira Tamás] ; [mtársak ... Bálint Orsolya et al.]. - Bp. : KSH : VÁTI M. Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., 2005. - 79 p. : ill., színes, főként térk. ; 21x29 cm
ISBN 963-215-307-1 kötött
környezetstatisztika; Magyarország; atlasz


502 N 74
  New tools for environmental protection : Education, information, and voluntary measures / Thomas Dietz and Paul C. Stern, eds. - Washington, DC : National Academy Press, 2002. - xi, 356 p. ; 23 cm
Címford.: Új eszközök a környezetvédelem szolgálatában : Oktatás, információ, önkéntesség. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-309-08422-9 fűzött
környezetvédelem; környezeti nevelés; környezeti információ; önkéntes intézkedések; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502 P 81
Pomázi István
  A társadalmi metabolizmus : A fejlett gazdaságok anyagáramlása / Pomázi István, Szabó Elemér. - Bp. : L'Harmattan, 2006. - 194 p. : ill. ; 23 cm. - ( Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 159-171.
ISBN 963-7343-61-X fűzött
gazdasági anyagáramlás; fenntartható fejlődés; OECD-országok; környezetvédelem


620.26 S 20
Sárosi György
  Veszélyes áru raktárlogisztika - korszerű követelmények / Sárosi György. - Bp. : Complex K., 2006. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [258].
ISBN 963-224-869-1 fűzött
veszélyes áru; logisztika; raktározás


338 V 67
  A vegyipar stratégiai kérdései / összeáll. és szerk. Szépvölgyi János. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2006. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-508-487-0 fűzött
vegyipar; környezetvédelem; környezeti hatás


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 B 13
Báder László
  Öltöztessük fel a Földet : Az éghajlatváltoz(tat)ás testközelből / Báder László. - [Budakeszi] : Palocsa Egyes. : Ekvilibrium, 2006. - 95 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-218-669-9 fűzött
éghajlatváltozás; erdőgazdálkodás; vízgazdálkodás; környezetvédelem


Mezőgazdaság / Agriculture


635 S 50
Seléndy Szabolcs
  Ökogazdák kézikönyve / [írták Seléndy Szabolcs, Solti Gábor] ; szerk. Seléndy Szabolcs. - Bp. : Szaktudás K., 2005. - 276 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9553-40-9 fűzött
ökologikus gazdálkodás; kézikönyv


Növények. Erdő / Plants. Forest


581 E 42
  Élővilág enciklopédia / szerk. Ujhelyi Péter. - Bp. : Kossuth, [2005-2006]. - 2 db ; 30 cm
A 2. köt. társszerkesztője Molnár V. Attila
2., A Kárpát-medence gombái és növényei. - 2006. - 526 p : ill., főként színes.
ISBN 963-09-4851-6
növények; gombák; Kárpát-medence; kézikönyv


582 G 69
Grünert, Helmut
  Gombák / Helmut és Renate Grünert ; Gunter Steinbach sorozata ; ill. Fritz Wendler ; [ford. Forró László]. - Bp. : Mérték K., 2006. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Pilze
ISBN 963-7304-75-4 fűzött
gombák; határozó


Ökológia / Ecology


502 W 96
Worster, Donald
  Nature's economy : A history of ecological ideas / Donald Worster. - 2. ed. print. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1998. - xiii, 507 p. ; 24 cm
Címford.: A természet "gazdasága" : Az ökológiai elméletek története. - Bibliogr.: p. 474-497.
ISBN 0-521-46834-5 fűzött
történeti ökológia; ökofilozófia


Politika / Policy


502[32] E 42
  Az Élőlánc Magyarországért választási programja, 2006. - Bp. : Élőlánc Magyarországért, 2006. - 64 p. ; 22 cm
fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; választás; Magyarország


Talaj / Soil


631.4 B 80
Boros Tiborné
  Nehézfémmel szennyezett talajok elektrokinetikai tisztítása (remediációja) / Boros Tiborné. - Bp. : Elgoscar-2000, 2006. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/8.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-87034-1-5 fűzött
talajszennyezés; fémszennyezés; nehézfém; talaj; remediáció


631.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Talajszennyezés tényfeltárása, mérési bizonytalanságok és költségeik / Nádudvari Zoltán. - Bp. : Elgoscar-2000, 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/1.)
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 963-86733-9-7 fűzött
talajszennyezés; mérés


Település, táj / Settlement, Landscape


301 F 26
Farkas Péter
  Egymásba kapaszkodva : Település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában / Farkas Péter. - Bp. : L'Harmattan, 2005. - 197 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-197. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-68-7 fűzött
településfejlesztés; civil társadalom; globalizáció; humánökológia


711.4 G 52
Gorringe, T. J.
  A theology of the built environment : Justice, empowerment, redemption / T. J. Gorringe. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - ix, 282 p. ; 23 cm
Címford.: Az épített környezet teológiája : Igazságosság, felhatalmazás, megváltás. - Bibliogr.: p. 262-274.
ISBN 0-521-89144-2 fűzött
épített környezet; kereszténység; tér; Isten; teológia; közösség; város; humánökológia; területhasználat


502.3 J 52
Jávor Benedek
  Mielőtt odaláncolod magad : Útmutató a városi zöldfelületek és fák védelméhez / Jávor Benedek, Várady Tibor, Toma Gábor. - Bp. : Védegylet, 2006. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 8.)
ISBN 963-87081-1-5 fűzött
természetvédelem; zöldfelület; város; fák


711.4 K 72
  Korunk évkönyv, 1980 : Ember, város, környezet / [szerk. Veress Zoltán]. - Kolozsvár-Napoca : Korunk, 1980. - 290 p., [8] t., 1 öh. térk. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
város; környezet; Románia; Erdély


711.4 L 10
Lábass Endre
  Az ünnep : Laudatio urbis / Lábass Endre. - Bp. : Magvető, 1987. - 180 p., LXX t. : ill. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 0231-1593 ; 25.)
Karcolatok
ISBN 963-14-1131-1 fűzött
város; Budapest


911.3 T 47
  Terület- és településfejlesztés Tolna megyében / szerk. Pap Norbert. - Szekszárd : Babits, 2005. - 427 p. : ill., főként térk. ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9556-28-9 kötött
területfejlesztés; településfejlesztés; Tolna megye


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.4 B 64
Biomonitoring along the river Drava in Hungary, 2000-2004 = Biomonitoring a Dráva folyó magyarországi szakasza mentén, 2000-2004 / szerk. Ábrahám Levente . - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2005. - 207 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 7.)
Csak angol nyelven ; Összefoglalás magyar nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7212-47-7 fűzött
biomonitoring; biológia; Dráva mente


502.4 B 71
Bodnár László
  Nemzeti parkok a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus BT, 2006. - 267 p., [76] t. : ill., féként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 963-229-233-2 kötött
természetvédelem; nemzeti parkok; Kárpát-medence


581 M 16
  Magyarország tájainak növényzete és állatvilága / szerk. Fekete Gábor és Varga Zoltán. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2006. - 460 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1418-656X)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-490-0 kötött
állatvilág; növényvilág; Magyarország


502.4 M 35
  A Marostól a Sárrétig : A Körösvidék természeti értékei / szerk. Rakonczay Zoltán. - Bp. : Mezőgazda, 2006. - 294 p., XVI t. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-286-253-8 kötött
természetvédelem; nemzeti park; Körös-Maros nemzeti park; Magyarország; Dél-Alföld; Körösvidék; Sárrét


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology


575 M 49
McGrath, Alister
  Dawkin's god : Genes, memes, and the meaning of life / Alister McGrath. - Malden, MA [etc.] : Blackwell Publishing, 2005. - vi, 202 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Dawkins istene : Gének, mémek és az élet értelme. - Bibliogr. a jegyzetekbe: p. 161-181., és p. 182-193.
ISBN 1-4051-2538-1 fűzött
tudomány; vallás; evolúció; Dawkins, Richard


572 M 63
Midgely, Mary
  Beast and man : The roots of human nature / Mary Midgley. - Rev. ed. - London ; New York, NY : Routledge, 1995. - xlii, 365 p. ; 20 cm
Címford.: Állat és ember : Az emberi természet gyökerei. - Bibliogr.: p. 351-355.
ISBN 0-415-28987-4 fűzött
ember; állat; gonosz; pszichológia; evolúció; kultúra; beszéd; természet; humánökológia


575 M 63
Midgely, Mary
  Evolution as a religion : Strange hopes and stranger fears / Mary Midgley. - Rev. ed. - London ; New York, NY : Routledge, 2002. - xi, 212 p. ; 20 cm
Címford.: Az evolúció mint vallás : Furcsa remények és még furcsább félelmek. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 192-200.
ISBN 0-415-27833-3 fűzött
evolúció; tudomány; vallás


575 R 79
Rolston, Holmes
  Genes, genesis and god : Values and their origins in natural and human history / Holmes Rolston III. - Print. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - xvi, 400 p. ; 23 cm
Címford.: Gének, teremtés, Isten : Értékek és eredetük a természet és az emberiség történetében. - Bibliogr.: p. 371-386.
ISBN 0-521-64674-X fűzött
evolúció; vallás; etika; kultúra; tudomány; érték


575 W 55
Wells, Jonathan
  Icons of evolution : Science or myth? : Why much of what we teach about evolution is wrong / Jonathan Wells. - Washington, DC : Regnery Publishing, 2002. - xiv, 338 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Az evolúció ikonjai : Tudomány vagy mítosz? : Miért hamis az evolúcióról szóló tanítás nagy része?. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 261-331.
ISBN 0-89526-200-2 fűzött
evolúció; biológia; tudomány


vissza