Egyéb újabb szerzemények

2006. január - március


100  Filozófia


100 B 90
Brugger, Walter
  Filozófiai lexikon / Walter Brugger ; [mtárs Giovanni Blandino et al.] ; [ford. Balázs István et al.]. - Bp. : Szt. István Társ., 2005. - 611 p. ; 25 cm
Eredeti cím: Philosophisches Wörterbuch. - Bibliogr.: p. 489-586.
ISBN 963-361-312-4 kötött
filozófia; történet; lexikon


100 T 36
Taylor, Charles
  Sources of the self : The making of the modern identity / Charles Taylor. - Cambridge, MA : Harvard University Press, cop. 1989. - xii, 601 p. ; 24 cm
Címford.: A személyiség forrásai : A modern önazonosság kialakulása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 523-593.
ISBN 0-674-82426-1 fűzött
személyiség; filozófia; etika; modern civilizáció; természet


150  Pszichológia


150 M 69
Minois, Georges
  Az életfájdalom története : A melankóliától a depresszióig / Georges Minois ; [ford. Albert Sándor]. - [Bp.] : Corvina, 2005. - 336 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Histoire du mal de vivre. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5459-8 fűzött
művelődéstörténet; depresszió


220  Biblia


220 A 94
  Atlasz. - [Bp.] : Athenaeum, [1999]- ; 22 cm
A 6. kötettől a kiadó neve Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7
13., Biblia / Annemarie Ohler ; az ábrákat Jan-Martin Löhndorf közreműködésével Rom Menzel rajz. ; [ford. Körber Ágnes]. - 2005. - 251 p. : ill., színes
Eredeti cím: dtv-Atlas Bibel
ISBN 963-9471-96-8
Biblia; lexikon


292/299  Nem-keresztény vallások


293 H 81
Hoppál Mihály
  Sámánok Eurázsiában / Hoppál Mihály. - Bp. : Akad. K., 2005. - 303 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 963-05-8295-3 kötött
samanizmus; Európa; Ázsia


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


300 B 88
Brémond, Janine
  Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia / írta Janine Brémond, Alain Gélédan ; [ford. ifj. Benda Kálmán]. - Bp. : Napvilág, 2005. - XII, 644 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9350-42-7 fűzött
társadalomtudomány; közgazdaságtan; enciklopédia


320  Politika


327 V 87
  Világpolitikai lexikon, 1945-2005 / szerk. Horváth Jenő. - Bp. : Osiris, 2005. - 671 p. ; 24 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 657-670.
ISBN 963-389-783-1 kötött
világpolitika; lexikon


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 Sz 15
Szabó István
  Népiségtörténeti tanulmányok / Szabó István ; Erős Vilmos bev. tanulmányával ; [... szerk., ... lábjegyzetekkel ell., a Függeléket összeáll. Erős Vilmos]. - Bp. : Lucidus, 2005. - 229 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-32-1 fűzött
magyarság; nemzetiségek; magyar történelem; Ugocsa vármegye


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


334 B 14
Bakan, Joel
  The corporation : Beteges hajsza a pénz és a hatalom után / Joel Bakan ; [ford. Varga Ferenc]. - [Bp.] : Független Média, 2005. - 260 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-235. és a jegyzetekben
ISBN 963-86753-2-2 fűzött
részvénytársaságok; média; gazdaság; társadalom


338.48 B 71
Bodnár László
  Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai : [Felsőoktatási tankönyv] / Bodnár László ; [fotó Bodnár László, Karászi István, Müller Anett] . - Bp. : Nemz. Tankvk., 2005. - 382 p., 32 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-382.
ISBN 963-19-4960-5 fűzött
idegenforgalom; környezetvédelem


390  Néprajz. Népművészet


390 H 66
  Heves megye népművészete / [szerk. Petercsák Tivadar és Veres Gábor] ; [fotó Lónyainé Nagy Éva] ; [rajz Ferenc Tamás] ; [közrem. Bíróné Molnár Csilla] ; [... ford. Matthew Palmer] ; [kiad. a Heves Megyei Múzeumi Szervezet]. - Eger : Heves M. Múz. Szerv., 2005. - 605 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 591-600.
ISBN 963-7223-47-9 kötött
népművészet; Heves megye; kézikönyv


390 H 98
Huszka József
  A székely ház / írta Huszka József ; függeléket Az árják és ugorok érintkezéséről írta Fiók Károly. - Reprint kiad. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2005. - 96 p., XXXVI t. : ill., részben színes ; 34 cm
Eredeti kiadása: Bp. : Pesti Könyvny. Rt., 1895
ISBN 963-7329-44-7 kötött
magyar népi építészet; díszítőművészet; székelyek


390 T 98
  A tükör két oldala : Bevezetés a kulturális antropológiába / Boglár Lajos [et al.]. - Bp. : Nyitott Könyv, 2005. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245-254. és a tanulmányok végén
ISBN 963-86788-1-X fűzött
kulturális antropológia; etnológia


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398.9 B 72
Forgács Tamás
  "Állati" szólások és közmondások : A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig / Forgács Tamás. - Bp. : Akad. K., 2005. - 417 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 413-416.
ISBN 963-05-8314-3 fűzött
szólások; közmondások; állatok; művelődéstörténet


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 F 31
Febvre, Lucien
  A könyv születése : A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; [ford. Csernus Anikó és Szász Géza]. - Bp. : Osiris, 2005. - 379 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-831-5 kötött
nyomdászat; könyvtörténet; művelődéstörténet; Nyugat-Európa


655 I 13
  Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában / gyűjt. és vál. Dercsényi Szilvia. - Bp. : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 87 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 7.)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-7615-45-8 fűzött
könyvészet; értelmező szótár; szótár


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


659.3 D 31
Dayan, Daniel
  Media events : The live broadcasting of history / Daniel Dayan, Elihu Katz . - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1994. - xi, 306 p. ; 21 cm
Címford.: Média események : Történelem egyenes adásban. - Bibliogr.: p. 275-293.
ISBN 0-674-55956-8 fűzött
tömegkommunikáció; televízió


659.3 G 20
Gálik Mihály
  Médiaszabályozás / Gálik Mihály, Polyák Gábor. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2005. - 434 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. szept. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-860-0 kötött
tömegkommunikáció; jog


659.3 M 15
  Magyar médiahelyzet / szerk. Antal Zsolt, Gazsó Tibor. - Bp. : Századvég, 2005. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7340-18-1 fűzött
médiapolitika; kommunikációpolitika; tömegkommunikáció; Magyarország


720  Építészet


720 D 53
Déry Attila
  Pest története és művészete / Déry Attila. - [Bp.] : Terc, 2005. - 213 p. : ill., főként térk. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9535-23-0 kötött
építészet; történet; topográfia; Budapest


720 J 59
Jencks, Charles
  Architecture today / Charles Jencks ; with a contribution by William Chaitkin. - New York, NY : Harry N. Abrams, Inc., 1981. - 359 p. : ill., részben színes ; 30x30 cm
Címford.: Építészet ma. - Bibliogr.: p. 336-337.
ISBN 0-8109-0669-4 kötött
építészet; modern építészet; alternatívák


710 M 50
Meggyesi Tamás
  A 20. század urbanisztikájának útvesztői / Meggyesi Tamás. - Bp. : Terc, 2005. - 287 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 282-283.
ISBN 963-9535-25-7 kötött
építészet; urbanisztika


780  Zene


782 B 17
Balassa Imre
  Operakalauz : Zenepéldákkal / Balassa Imre, Gál György Sándor. - 5. kiad. - Bp. : Zeneműkiadó, 1961. - 863 p. : ill., kotta ; 21 cm
v.
opera; kézikönyv


782 G 18
Gál György Sándor
  Operák könyve : 2. / Gál György Sándor. - Bp. : Zeneműkiadó, 1961. - 423 p. ; 21 cm
Fv.
opera; kézikönyv


785 T 72
Tóth Dénes
  Hangversenykalauz : I. Klasszikus zene : II. Romantikus és modern zene / Tóth Dénes. - 3. kiad. - Bp. : Zeneműkiadó, 1962. - 774 p. : ill., kotta ; 21 cm
v.
zene; kézikönyv


793.3  Tánc


792.8 V 26
Vályi Rózsi
  Balettek könyve / Vályi Rózsi, Szenthegyi István, Csizmadia György. - 2., bőv. kiad. - Bp. : Gondolat, 1961. - 501 p., [72] t., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
v.
balett; kézikönyv


800  Nyelvészet


800 E 13
Eco, Umberto
  A tökéletes nyelv keresése / Umberto Eco ; [ford. ... Gál Judit és Kelemen János] ; [a magyar kiadást szerk. Kontler László. - Bp. : Atlantisz, 1998. - 361 p. : ill. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Eredeti cím: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. - Bibliogr.: p. 335-353.
ISBN 963-7978-86-0 kötött
nyelvelmélet; történelem; nyelvészet; eszmetörténet


800 K 13
Kálnási Árpád
  Debreceni cívis szótár / Kálnási Árpád. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2005. - 830 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 83.)
ISBN 963-472-875-8 kötött
nyelvjárások; magyar nyelv; Debrecen; szótár


820/899  Az egyes nyelvek irodalma


820 B 76
Bollobás Enikő
  Az amerikai irodalom története / Bollobás Enikő. - Bp. : Osiris, 2005. - 874 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 775-832.
ISBN 963-389-771-8 kötött
amerikai angol irodalom


894  Magyar irodalom


894 H 27
Hankiss János
  Európa és magyar irodalom : A honfoglalástól a kiegyezésig / Hankiss János . - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2005. - 573 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7329-42-0 kötött
magyar irodalom; irodalom; történet; kézikönyv


908  Honismeret


908 K 99
Kútvölgyi Mihály
  Virágos Kalotaszeg / Kútvölgyi Mihály ; [előszó Török Ildikó] ; [képvál. Kudor Ferenc, Kútvölgyi Mihály, Nagy András] ; [a rajzokat kész. Nagy András] . - [Bp.] : Timp, 2005. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. 130.
ISBN 963-9614-01-7 kötött
honismeret; tárgyi népművészet; Kalotaszeg; fényképgyűjtemény


910  Földrajz


911 M 16
  Magyarország történeti földrajza / szerk. Beluszky Pál. - Bp. ; Pécs : Dialóg Campus, [2005]- . - 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Területi és települési kutatások , ISSN 0238-0552 ; 27.) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
1. köt. / [közrem. Fenyvesiné Simon Ágnes et al.]. - 2005. - 462 p. : ill., főként térk.
Bibliogr.: p. 445-462.
ISBN 963-9310-51-4
történeti földrajz; gazdaság; társadalom; Magyarország


929  Életrajz. Címertan


929 M 92
  MTI ki kicsoda, 2006 : Kortársaink életrajza / főszerk. Hermann Péter ; [mtárs. Bognár Anna, Rákos Mariann]. - Bp. : MTI, 2005. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-9051-19-5 ISSN 1787-288X
Kötött
életrajz; lexikon
A-K. - XVI, 1009 p.
L-Z. - VIII, p. 1012-1938.


943.9  Magyarország története


943.9 M 68
  Milleniumi krónika : Magyar történelmi, művelődéstörténeti lexikon : Érdekes és tanulságos jellemrajzok gyűjteménye / fel. szerk. Vágó Zsuzsa. - Szada : Kassák, [2005]- . - 2 db ; 24 cm
Kész. "A magyar nemzet története" c. reprint sorozat kiegészítő köteteként
[1.], A-K. - [2005]. - 766 p.
ISBN 963-9100-87-0
magyar történelem; művelődéstörténet; életrajz; lexikon
Videodokumentumok


VHS-1097
  Bánk bán [Videódok.] : Magyar operafilm / rend. Káel Csaba ; fényk. Zsigmond Vilmos ; zene Erkel Ferenc, átd. Kenessey Jenő, Rékai Nándor ; szövegét írta Egressy Béni Katona József drámája alapján, átd. Nádasdy Kálmán ; Magyar Millenium Zenekara, karmester Pál Tamás ; Marton Éva, Rost Andrea, Kiss B. Attila, Kováts Kolos, Gulyás Dénes, Sólyom-Nagy Sándor, Miller Lajos, Réti Attila [et al.]. - Bp. : Ezüsthajó Stúdió, 2002. - 1 vdk. [VHS E-120, Panasonic], 116 min : sz.


VHS-1078
  Il barbiere di Siviglia [Videódok.] = Le barbier de Séville : Opera-bouffe en deux actes / de Gioachino Rossini ; livret de Cesare Sterbini ; Orchestre et choeurs de l'Opéra National de Paris ; direction musicale Bruno Campanella ; mise en scene Coline Serreau ; Joyce Didonato, Roberto Sacca, Dalibor Jenis, Carlos Chausson [et al.]. - [Paris] : CLC Productions : France 3, [S.d.]. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 152 min : sz.
Címford.: A sevillai borbély. - A párizsi opera előadása. - Francia ny. feliratos


VHS-1076/2
  Bartók Béla Kárpát-medencéje [Videódok.] / szerk.-rend. Petrovics Eszter ; operatőr Miklauzic Márton. - Bp. : Duna TV, 2005. - 1 vdk. [VHS E-180, Maxell], 30 min : sz.
zene; népzene; magyar népzene; Bartók Béla


VHS-1094
  Casse-noisette [Videódok.] / ballet corégraphié par Maurice Béjart ; musique Piotr Ilitch Tchaikovsky ; Orchestre Colonne, direction musicale Edmón Colomer ; Béjart Ballet de Lausanne ; Damaas Thijs, Elisabet Ros, Gil Roman, Jichi Kobayashi, Yvette Horner [et al.]. - London [etc.] : RM Associates [et al.], 2000. - 1 vdk. [VHS E-180, Sony], 105 min : sz.
Címford.: Diótörő. - A Theatre Musical de Paris-Chatelet előadása


VHS-1080
  Le chevalier a la rose [Videódok.] : Comedie pour musique en trois actes / de Hugo Hofmannsthal ; musique de Richard Strauss ; mise en scene Even-Erich Bechtolf ; direction musicale Franz-Welse Möst ; avec Nina Stemme, Alfred Muff, Vesselina Kasarova [et al.] ; une production de l'Opéra de Zürich. - Paris : Bel Air Media [et al.], 2004. - 1 vdk. [VHS E-240, Sony], 205 min : sz.
Címford.: Rózsalovag. - A zürichi opera előadása. - Német ny.


VHS-1081
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 1-4. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. David Croft ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1988. - 1 vdk. [VHS E-240, TDK], 204 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1082
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 5-8. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. David Croft ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1989. - 1 vdk. [VHS E-240, TDK], 198 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1083
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 9-12. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. David Croft ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1990. - 1 vdk. [VHS E-240, TDK], 198 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1084
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 13-16. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. David Croft, Roy Gould ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1990-1991. - 1 vdk. [VHS E-240, TDK], 198 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1085
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 17-20. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. Roy Gould ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1991. - 1 vdk. [VHS E-240, TDK], 198 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1086
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 22., 24-25. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. Roy Gould ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1992. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 145 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1087
  Csengetett, mylord? [Videódok.] : Angol filmsorozat, 26. r. / írta Jimmy Perry és David Croft ; rend. Roy Gould ; fényk. John Vincent ; szereplők Paul Shane, Jeffrey Holland [et al.]. - London : BBC, 1992. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 48 min : sz.
Eredeti cím: You rang, m'lord?


VHS-1089
  Don Giovanni [Videódok.] : An opera in 2 acts : A Salzburg Festival performance / words by Lorenzo da Ponte ; music by Wolfgang Amadeus Mozart ; conductor Wilhelm Furtwängler ; Otto Edelmann, Elisabeth Grümmmer, Cesare Siepi [et al.] ; the Vienna Philharmonic Orchestra and the Chorus of the Vienna State Opera ; the film ... directed by Paul Czinner. - London : Maxwell , 1995. - 1 vdk. [VHS E-180, Sony], 176 min : sz.
Az 1954. évi salzburgi fesztivál előadása. - Olasz ny., francia feliratos


VHS-1088
  L' enlévement au sérail [Videódok.] / musique de Wolfgang Amadeus Mozart ; livret de Johann Gottlieb Stephane ; mise en scene Jonathan Miller ; [...] de l'Opéra de Zürich ; direction musicale Christoph König ; avec Klaus Maria Brandauer, Marin Hartelius, Patricia Betibon, Piotr Beczala, Boguslav Bidzinski, Alfred Muff. - Paris : Bel Air Media [et al.], 2003. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 144 min : sz.
Címford.: Szöktetés a szerájból. - A zürichi opera előadása. - Német ny., francia feliratos


VHS-1092
  La flute enchantée [Videódok.] / opera en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart ; livret de Emanuel Schikaneder ; mise en scene Benno Besson ; avec l'Orchestre et les Choeurs de l'Opéra National de Paris ; direction musicale Ivan Fischer ; Piotr Beczala, Dorothea Röschmann, Detlef Roth, Natalie Dessay, Matti Salminen [et al.]. - Paris : France 3 [et al.], 2001. - 1 vdk. [VHS E-180, Sony], 156 min : sz.
Címford.: Varázsfuvola. - A párizsi opera előadása. - Német ny., francia feliratos


VHS-1076/1
  A kékszakállú herceg vára [Videódok.] / Bartók Béla operája ; librettó Balázs Béla ; rend. Silló Sándor ; fényk. Nemes Tibor ; szereplők Kolonits Klára, Kovács István ; karmester, zenei vezető Selmeczi György ; közrem. a Magyar Rádió Szimfonikus zenekara. - Bp. : EPS Produkciós Iroda, 2005. - 1 vdk. [VHS E-180, Maxell], 62 min : ff.


VHS-1075
  [Képek Bodor Ferenc életéből] [Videódok.]. - [S.l.] : [S.n.], [S.d.]. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 69 min : sz.
Gyenge képminőség
környezetkultúra; tárgykultúra; népművészeti mozgalom; Bodor Ferenc

  1. A Malonyay-hagyatékból rendezett kiállítás megnyitója (1988, Tök). - 14 min
  2. Részletek az Magyar Televíziónak az ötvenes évek tárgyi környezetét és a hetvenes évek népművészeti mozgalmát felidéző 1989. évi műsorából /műsorvezető Fiala János ; közrem. Zelnik József. - 11 min ; ff.
  3. Részlet a Jancsó Péterről 1990-ben, Gelencén forgatott filmből. - 29 min
  4. Részlet a Gaia televíziós filmújság 1992. 22., Itt van Amerika című, a kulturális környezetszennyezéssel foglalkozó számából. - 3 min
  5. Részlet a budapesti kertekről, udvarokról szóló televíziós műsorból. - 2 min
  6. Részlet a Dunáról, budapesti csónakházakról szóló televíziós műsorból. - 2 min
  7. Részlet a Mesélő cégtáblák c. televíziós sorozatnak a New York Kávéházat bemutató 1994. évi műsorából. - 4 min
  8. Képek Bodor Ferenc gelencei temetéséről. - 4 min
  9. Bodor Ferenc emlékkiálítás - részlet a Múzsa című televiziós műsorból. - 2 min


VHS-1093
  The marriage of Figaro [Videódok.] : A comic opera in 4 acts / by Wolfgang Amadeus Mozart ; text by Lorenzo da Ponte ; produced by Peter Hall ; The London Philharmonic Orchestra, conducted by John Pritchard ; Knut Skram, Ileana Cotrubas, Frederica Von Stade, Kiri Te Kanawa, Benjamin Luxion [et al.] . - New York, N.Y. : Video Arts International, 1985. - 1 vdk. [VHS E-180, Sony], 180 min : sz.
Címford.: Figaró házassága. - Az 1973. évi Glyndebourne-i fesztivál előadása. - Olasz ny., francia feliratos


VHS-1095/1
  Peter and the wolf [Videódok.] / music Sergey Prokofiev ; choreography Matthew Hart ; directed Ross MacGibbon ; The Royal Ballett School and the Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, conductor Paul Murphy ; David Johnson, Layla Harrison, Karan Lingham, Elizabeth Holliday, Martin Harvey, Anthony Dowell. - London : BBC, 1997. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 30 min : sz.
Címford.: Péter és a farkas. - Angol ny., francia feliratos


VHS-1079
  Il ritorno d'Ulisse in Patria [Videódok.] = Le retour d'Ulysse dans sa patrie : Drame musical en un prologue et trois actes : Enregistré au Theatre du Jeu de Paume / de Claudio Monteverdi ; direction musicale William Christie] ; solistes et choeur de l'Academie Européenne de Musique d'Aix-en-Provence et des Arts Florissants. - [Paris] : Bel Air Media : France 2, 2002. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 175 min : sz.
Címford.: Odüsszeusz hazatérése. - A Les Arts Florissants előadása. - Francia ny. feliratos


VHS-1077
  Romeo et Juliette [Videódok.] / musique Serge Prokofiev ; choreographie Jean Christophe Maillot ; Bernice Coppieters, Chris Roelandt ... et la campagnie des Ballets de Monte Carlo. - [S.l.] : [S.n.], 2002. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 110 min min : sz.
Címford.: Róma és Júlia. - A monte carloi balett-társulat előadása


VHS-1096
  Soirée Fokine Les Ballets du Kyrov [Videódok.] / ballet, choeurs et orchestre du Théatre Mariinsky de Saint-Petersburg ; direction musicale Mikhail Agrest ; chorégraphie de Mikhail Fokine. - S. l. : LGM [et al.], 2003. - 1 vdk. [VHS E-120, TDK], 110 min : sz.
Címford.: A Kirov Balett Fokin-estje. - A Theatre Musical de Paris-Chatelet előadása

  1. Le spectre de la rose / musique de Carl Maria von Weber ; solistes Zanna Apouyova, Igor Kolb. - 10 min
  2. L'oiuseau de feu / musique de Igor Stravinsky ; solistes Diana Vichneva, Andrei Iakovlev, Yana Serebriankova, Vladimir Ponomarev. - 50 min
  3. Danses Polovtsiennes / musique de Igor Borodin ; solistes Islom Baimudatow, Polina Rassadina, Elena Bazhenova. - 10 min
  4. Shéhérazade / musique de Nikolas Rimsky-Korsakov ; solistes Svetlana Zakharova, Faruk Ruzimatov. - 40 min


VHS-1095/2
  The stone flower [Videódok.] : A ballet in three acts / music by Sergei Prokofiev ; scenario by M. Mendelson-Prokofieva, Leonid Lavrovsky based upon the tales by Pavel Bazhov ; choreography by Yuri Grigorovich ; with Nikolai Dorokhov, Lyudmilla Semenyaka, Nyina Semizorova, Yuri Vetrov and members of the ballet and orchestra of the Bolshoi Theatre, conductor Aleksandr Kopilov. - London [etc.] : NHK Enterprises [et al.], 1990. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 107 min : sz.
Címford.: Kővirág. - A moszkvai Nagy Színház előadása


VHS-1091/1
  Táncrend [Videódok.] : Magyar dokumentumfilm / Gyarmathy Lívia filmje ; operatőr Bognár Endre, Péter Klára. - [Bp.] : BGB Film, 2003. - 1 vdk. [VHS E-180, TDK], 46 min : sz.
falu


VHS-1090/1
  Tisztelet a kivételnek [Videódok.] : Magyar filmvígjáték / írta Vári Pál ; rend. Ráthonyi Ákos ; kép Keményffy Tamás ; szereplők Ráday Imre, Tolnay Klári, Rózsahegyi Kálmán [et al.]. - [Bp.] : S.n., 1936 (Bp. : M2, 2006). - 1 vdk. [VHS E-180, Sony], 71 min : ff.


VHS-1098
  Tristan und Isolde [Videódok.] : Action musicale en trois actes / Poeme et musique de Richard Wagner ; mise en scene et lumieres Olivier Py ; Orchestre de la Suisse Romande, direction musicale Armin Jordan ; Clifton Forbis, Alfred Reiter, Jeanne-Michele Charbonnet, Albert Dohmen, Mihoko Fujimura, Philippe Duminy. - Paris : Bel Air Media [et al.], 2005. - 1 vdk. [VHS E-240, TDK], 223 min : sz.
Címford.: Trisztán és Izolda. - A Grand Theatre de Geneve előadása. - Német ny., francia feliratos


VHS-1090/2
  Új Eldorádó [Videódok.] : Magyar dokumentumfilm / rendező-operatőr Kocsis Tibor. - [Bp.] : Flora Film International, 2004 (Bp. : Duna TV, 2006). - 1 vdk. [VHS E-180, Sony], 75 min : sz.
környezetvédelem; aranybányászat; Verespatak


vissza