Egyéb újabb szerzemények

2005. október - december


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 R 24
Ráduly János
  Titkok a rovásírásban : Adalékok rovásírásunk ismeretéhez / Ráduly János. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2004. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-121.
ISBN 973-8320-08-9 fűzött
rovásírás; Székelyföld


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


025 P 77
Pogányné Rózsa Gabriella
  A bibliográfiai adatközlés szabályai és felhasználása a könyves szakmában / Pogányné Rózsa Gabriella. - Bp. : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 146 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 4.)
Bibliogr.: p. 119-121. és a jegyzetekben
ISBN 963-7615-42-3 fűzött
könyvészet; bibliográfia; katalógusok


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 G 55
Goudsblom, Johan
  Időrezsimek / Johan Goudsblom ; [ford. Fenyves Miklós]. - Bp. : Typotex, 2005. - 252 p. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Het regime van de tijd. - Bibliogr.: p. 223-246.
ISBN 963-9548-65-0 fűzött
társadalomtörténet; civilizáció; hatalom; szociológia


310  Statisztika. Demográfia


312 B 85
  Bölcsőtől a koporsóig : Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához / szerk. Faragó Tamás. - Bp. : Ú-M-K, 2005. - 407 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
ISBN 963-9494-85-2 fűzött
történeti demográfia; magyar néprajz


320  Politika


320 F 69
  Folyamatok a változásban : A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században / [szerk. Ablonczy Balázs, Fedinec Csilla]. - Bp. : Teleki László Alapítvány, 2005. - 449 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7081-09-7 kötött
politika; társadalom; történet; Közép-Európa


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1
Tóth Károly Antal
  Hova-tovább? : Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok / Tóth Károly Antal. - Stockhom : M. Ökumenikus Önképzőkör ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 1994. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8275-06-5 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Erdély


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


331.5 F 68
  Foglalkoztatottság és munkanélküliség : Információk a magyarországi cenzusok eredményeiből. - Bp. : Országos Foglalkoztatási Alapítvány, 2004- 2005. - 5 db ; 21 cm
ISBN 963-215-643-9
5., Értékelések, következtetések, jövőkép / Fóti János, Lakatos Miklós. - 2005. - 124 p.: ill.
ISBN 963-215-658-X
foglalkoztatás; munkanélküliség; népszámlálás; statisztikai adatok; Magyarország


340  Jog. Jogtudomány


347 L 56
Lessig, Lawrence
  Szabad kultúra : A kreativitás természete és jövője / Lawrence Lessig ; [ford. Antal Ferenc]. - Bp. : Kiskapu, 2005. - XXXII, 313 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Free culture. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 279-313.
ISBN 963-9637-00-9 fűzött
szerzői jog; szellemi alkotás; internet; creative commons


350  Államigazgatás. Közigazgatás


681.3 B 97
Burszán Judit
  Ügyintézés elektronikus úton / Burszán Judit. - Bp. : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 1.)
Fűzött
elektronikus szolgáltatás; ügyvitel; önkormányzat; igazgatás


360  Szociális gondoskodás és gondozás


360 C 56
Csepeli Ágota
  Gyermekvédelmi kalauz a rendőrség munkatársai számára / Csepeli Ágota, Nádasiné Nemes Erzsébet. - Bp. : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 2.)
Fűzött
gyermekvédelem; gyámügy; ügyvitel; rendőrség; Magyarország


390  Néprajz. Népművészet


390 P 88
Pozsony Ferenc
  A moldvai csángó magyarok / Pozsony Ferenc. - Bp. : Gondolat : EFI, 2005. - 263 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 213-230.
ISBN 963-9610-00-3 fűzött
csángók; magyar néprajz


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


621.39 D 66
  A digitális televízió szolgáltatásai : Bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok / szerk. Hazay István ; [kiad. az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet]. - Bp. : ORTT-AKTI, 2005. - 468 p. : ill. ; 24 cm
Borító és gerinccím: A digitális televíziózás
ISBN 963-216-856-9 fűzött
digitális televíziózás; távközlés


720  Építészet


720 B 41
Batár Attila
  Láthatatlan építészet / Batár Attila. - [Bp.] : Ab Ovo, 2005. - 315 p. : ill., részben kotta ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9378-33-X kötött
építészet; érzékelés


710 F 53
Ferkai András
  Lakótelepek / Ferkai András ; [a fényképeket Pólya Zoltán és Ferkai András ... kész.]. - Bp. : Városháza, 2005. - 78 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895 ; 40.)
ISBN 963-9170-86-0 fűzött
építészet; lakótelepek; Budapest


720 K 61
Koch, Wilfried
  Építészeti stílusok : Az európai építőművészet az ókortól napjainkig / Wilfried Koch ; [... fogalomszótár és mutatók Hilde Koch] ; [ford. Dávid Gábor Csaba]. - [Bp.] : Helikon, 2005. - 528 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-208-949-9 kütött
építészettörténet; Európa; kézikönyv


728 V 90
Virág Zsolt
  Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt. - Bp. : Castellum Novum, 2002- . - 25 cm
A 4. kötettől a Fo-Rom Invest Kiadó jelenteti meg
ISBN 963-00-4248-7
6-7. köt., Csongrád megye kastélyai és kúriái ; Jász-Nagykun-Szolnok megye kastélyai és kúriái / [... fotók Komjáti János ..., László János ..., Pintér Péter]. - 2005. - 126, 308 p. : ill., főként színes, részben térk.
Lezárva: 2004.10.01. - Bibliogr.: p. 94-108., 244-258.
ISBN 963-86675-3-2
kastélyok; Magyarország; lexikon


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


686 N 24
Nagy László
  Könyvkötés / Nagy László, Türk Péter, Kelemen Eörs ; [a marginális szövegeket és kieg. mellékleteket szerk. Kelemen Eörs] ; [a marginális szövegek írásában közrem. Schramkó Péter, Devics József, Lót János] ; [a színes illusztrációkat, a kézi műveletek ábráit Nagyistók István kész.]. - Bp. : Pytheas, 2005. - 186 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-7483-75-6 kötött
könyvkötészet


792  Színház


792 M 14
  Magyar színháztörténet / főszerk. Székely György ; kész. a Magyar Színházi Intézetben. - Bp. : Akad K., 1990- . - 25 cm
A közreadó neve 1991-től Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Kiad. a 2. kötettől a Magyar Könyvklub. - Főszerk. a 3. kötettől Bécsy Tamás
ISBN 963-05-5467-2
3., 1920-1949 / szerk. Gajdó Tamás ; [a képanyagot összeáll. és szerk. Burda Zita et al.] ; [a bibliogr. összeállításában közrem. Böszörményi Péter, Rábóczki Eszter, Rajnai Edit] ; [a mutatót kész. Molnár Klára]. - [2005]. - 1496 p. :ill.
Bibliogr.: p. 1246-1317. és a jegyzetekben
ISBN 963-549-241-3
színház; történet; Magyarország; kézikönyv


793.3  Tánc


793 A 15
Abkarovits Endre
  Táncházi portrék / Abkarovits Endre ; [a fényképeket vál. Abkarovits Endre, Halmos Béla] ; [... a fényképek szerzői Abkarovits Endre et al.]. - Bp. : Hagyományok Háza, 2002. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8634-7-X fűzött
táncház; néptánc; népzene; Magyarország


800  Nyelvészet


800 K 91
Kövecses Zoltán
  A metafora : Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe / Kövecses Zoltán ; [ford. Várhelyi Gabriella, Kövecses Zoltán]. - Bp. : Typotex, 2005. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Metaphor. - Bibliogr.: p. 263-272.
ISBN 963-9548-55-3 fűzött
metafora; nyelvhasználat; megismeréstudomány; kognitív nyelvészet


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 V 87
  Világirodalom / főszerk. Pál József ; [a főszerk. mtársai Fried István, Ritoók Zsigmond] ; [bibliogr. Laurinyecz Anita és Burai Erzsébet ...]. - Bp. : Akad. K., 2005. - 999 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek)
Bibliogr. p. 947-960. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8238-4 kötött
világirodalom; kézikönyv


908  Honismeret


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Bp.] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét Faál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10., 12-14. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó, a 7-14. köteteket a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
[14.], Sepsiszentgyörgy és vidéke. - 2005. - 123 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 963-86413-3-9
honismeret; Székelyföld; fényképgyűjtemény


910  Földrajz


914 M 16
  Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Bp. : KSH, 1987- . - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
[18]., Bács megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Lelkes György]. - 2005. - 215 p. + térk.
Összefoglalás angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 963-215-785-0
történeti statisztika; Bács megye; helységnévtár


929  Életrajz. Címertan


929 K 30
Kégli Ferenc
  Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz : Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája / Kégli Ferenc. - Bp. : KI, 2005. - 184 p. ; 24 cn. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-615-7 fűzött
életrajz; helyismeret; bibliográfia


vissza