A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2005. október - december / October - December 2005Állatok / Animals


591 E 42
  Élővilág enciklopédia / szerk. Ujhelyi Péter. - Bp. : Kossuth, [2005]- . - 2 db ; 30 cm
1., A Kárpát-medence állatai / [...szerzői Bőhm András et al.] ; a fényképeket kész. J. Artyuhin [et al.] ; [a grafikákat kész. Csiby Mihály et al.]. - 2005. - 526 p.; ill., főként színes
ISBN 963-09-4745-5 kötött
állatok; Kárpát-medence; állathatározó


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


613.2 D 11
Dahlke, Rüdiger
  Böjtölj az egészségedért! / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Krisztina]. - Bp. : Édesvíz, 2005. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Életmód, egészségmegőrzés)
ISBN 963-528-853-0 fűzött
böjt; méregtelenítés; egészséges életmód


Energia / Energy


620.95 E 17
Eder, Barbara
  A növényolaj mint hajtóanyag / Barbara Eder, Franz Eder ; [ford. Szüle Dénes]. - Bp. : Cser K., 2005. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-[104].
ISBN 963-7418-58-X fűzött
növényi olaj; megújuló energiaforrások


620.92 M 50
  Megújuló energia piac : A 2005. április 27-i konferencia anyagai és szakirodalmi mellékletek / szerk. Bérci Gyula. - Bp. : Agrár Innovációs Szöv., 2005. - 96 p. : ill. ; 30 cm
Az Agrár Innovációs Szövetség etc. által Budapesten rendezett "Megújuló Energia Konferencia" szerkesztett anyaga
ISBN 963-218-289-8 fűzött
energiatermelés; megújuló energia; konferencia


620.95 S 39
Schulz, Heinz
  Biogázgyártás / Heinz Schulz, Barbara Eder ; [ford. Lakatos Judit]. - Bp. : Cser K., 2005. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Eredeti cím: Biogas-Praxis. - Bibliogr.: p. 169-[172].
ISBN 963-7418-47-4 kötött
biogáz; megújuló energiaforrások; hulladékhasznosítás


Építészet / Architecture


720 M 93
Mújdricza Péter
  Mikropolisz : Térszövegek / Mújdricza Péter. - Bp. : Szerző, 2005. - 328 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-460-505-2 kötött
építészet; művészet; avantgard; globalizáció


720 P 94
Pryce, Will
  Fa a világ építészetében / Will Pryce ; [ford. Béresi Csilla]. - [Bp.] : Kossuth, 2005. - 320 p. : ill., színes ; 32 cm
Eredeti cím: Architecture in wood. - Bibliogr.: p. 314-317.
ISBN 963-09-4698-X kötött
faépítészet


Fenntarthatóság / Sustainability


502 V 66
Végh László
  Fenntartható élet a Földön / Végh László. - Debrecen : LSZM, 2005. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-075-0 fűzött
fenntartható fejlődés; társadalom; gazdaság; természet


Gazdaság / Economy


502[33] M 32
Marjainé Szerényi Zsuzsanna
  A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon / Marjainé Szerényi Zsuzsanna. - Bp. : Akad. K., 2005. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930)
Bibliogr.: p. 177-189.
ISBN 963-05-8235-X fűzött
környezetgazdaságtan; természeti erőforrások; értékelés; Magyarország


Globális problémák / Global Problems


300 G 45
Giddens, Anthony
  Elszabadult világ : Hogyan alakítja át életünket a globalizáció? / Anthony Giddens ; [ford. Gárdos János]. - 2. jav. kiad. - Bp. : Napvilág, 2005. - 112 p. ; 22 cm. - (Demos könyvek)
Bibliogr.: p. 93-106.
ISBN 963-9350-69-9 fűzött
globalizáció; hagyomány; család; demokrácia


321 P 77
Pokol Béla
  Globális uralmi rend / Pokol Béla. - Bp. : Kairosz, 2005. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 963-7510-91-5 fűzött
globalizáció; politológia; közgazdaságtan


Jog / Law


628.5 D 17
Dancsné Simon Mária
  Mit tehet a közigazgatás a lakossági zajpanaszok ügyében? / Dancsné Simon Mária. - Bp. : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 3.)
Fűzött
zajvédelem; önkormányzat; igazgatás; jogszabályok

502[34] K 90
  A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései / [szerk. Fodor László] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Debrecen : Lícium-Art, 2005. - 152 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : Debreceni konferenciák, ISSN 1589-6153 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-910-X fűzött
környezetvédelmi jog; közigazgatás; konferencia; Magyarország


Kertészet / Gardening


580 F 91
Fráter Erzsébet
  Szép magyar kertek : Botanikus kertek, arborétumok, kastélykertek / Fráter Erzsébet, Kósa Géza ; [fényképzete Fráter Erzsébet]. - [Bp.] : Kossuth, 2005. - 150 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 963-09-4608-4 kötött
kertek; arborétumok; Magyarország; fényképgyűjtemény


712.3 K 46
Kingsbury, Noel
  Művészi kertek / Noel Kingsbury ; Nicola Browne fotóival ; [... ford. Agárdi Kriszta és Kiss Viktória]. - [Bp.] : Geopen, 2005. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 963-9574-52-X fűzött
kertek; kertépítés


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 D 94
Dujmovics Ferenc
  A vajdasági városok környezet-egészségügyi értékelése az ezredfordulón / Dujmovics Ferenc, Nagy Imre ; [ábraszerk. Bencsikné Szőke Margit]. - Békéscsaba : MTA RKK Alföldi Tud. Int. ; Újvidék : Vajdasági M. Tud. Társ., 2005. - 159 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-153.
ISBN 963-218-994-9 fűzött
környezetvédelem; urbanizáció; környezet-egészségügy; Vajdaság


502 E 39
  Életminőség - holisztikus szemlélettel : Mádasdy Akadémia szimpóziumok 2005-ben : A Nádasdy Alapítvány rendezvényei = The quality of life - a holistic view : Nádasdy Academy symposia in 2005 : Organised by the Nádasdy Foundation / [szerk. és angol szöveg Gáthy Vera]. - Bp. : Nádasdy Alapítvány, 2005. - 179 p. : ill. ; 30 cm
Angol ny. összefoglalókkal
ISBN 963-219-377-6 fűzött
egészség; betegség; művészet; szellemi élet; építőművészet; élelmiszer-biztonság; konferencia


502 G 89
György Lajos
  Fölforgató konzervativizmus - ökológiai alapelvek / György Lajos. - Bp. : Zöld Érdek Alapítvány, 2005. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-881-0 fűzött
ökológia; ökofilozófia; környezetvédelem; környezetpolitika


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 E 20
  Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon / szerk. Takács-Sánta András . - Bp. : Alinea : Védegylet, 2005. - 172 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-866-514-9 fűzött
globális felmelegedés; éghajlatváltozás; környezetvédelem


Ökológia / Ecology


502 H 95
  Humánökológia : A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei / szerk. Nánási Irén ; [az ábrákat Bognár Tamás és Ángyán Gergő rajz.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Bp. : Medicina, 2005. - 543 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-960-5 kötött
humánökológia


Település, táj / Settlement, Landscape


911.3 E 60
Enyedi György
  Falvaink sorsa / Enyedi György. - Bp. : Magvető, 1980. - 183 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-271-175-0 fűzött
településföldrajz; falu; Magyarország


301 T 41
  Településkutatás : A települési és térségi tervezés társadalomtudományi alapozása. - Bp. : L'Harmattan, 2004-2005. - 2 db ; 24 cm
[1.], Módszertani tankönyv és szöveggyűjtemény : Résztvevő megfigyelés, fókuszcsoportos interjú, rugalmas kérdőív, mentális térkép, kapcsolatháló-elemzés, interpretációs technikák / Letenyei László. - 2005. - 313 p. : ill.
Bibliogr.: p. 299-313. és a jegyzetekben
ISBN 963-9457-91-4
településtervezés; közvéleménykutatás; kutatásmódszertan; tankönyv


301 T 41
  Településkutatás : A települési és térségi tervezés társadalomtudományi alapozása. - Bp. : L'Harmattan, 2004-2005. - 2 db ; 24 cm
[2.], Módszertani szöveggyűjtemény / szerk. Letenyei László. - 2004. - p. 326-728.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-92-2
településtervezés; közvéleménykutatás; kutatásmódszertan; tankönyv


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.4 B 37
Bartha Csaba
  Varázslatos karsztvidék : Az Aggteleki Nemzeti Park / [szöveg Bartha Csaba, Szmorad Ferenc, Tolnay Zsuzsa] ; [a fényképeket kész. A Tóth József et al.]. - Jósvafő : Aggteleki Nemzeti Park, 2005. - 121 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Fotóalbum
ISBN 963-218-487-4 kötött
természetvédelem; nemzeti park; Aggteleki Nemzeti Park; fényképgyűjtemény


502.4 R 50
  Rehabilitációs kutatások a Kiskunsági Nemzeti Park bócsai ősborókásában / [szerk. Bojtos Ferenc]. - Szeged : SZTE Ökológiai Tanszék, 2000. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Ökológiai füzetek, ISSN 1586-1511 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
nemzeti park; növényföldrajz; éllatföldrajz; tájrehabilitáció; Kiskunság


Utazás / Tourism


338.48 T 95
  Turizmus történelmi városokban : Tervezés és menedzsment / [a magyar változatot szerk. ... Puczkó László és ... Rátz Tamara]. - Bp. : Turisztikai Oktató és Kutató Kkt., 2003. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
Az Englich Historic Towns Forum "Making the connections" c. kiadványának magyarországi viszonyokra átdolgozott változata
ISBN 963-210-628-8 fűzött
idegenforgalom; kulturális örökség; város; tervezés; menedzsment


Természettudomány / Natural Science


Csillagászat / Astronomy


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 8. kötet társkiadója az ELTE/MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
8., Űrkutatás és kémia / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2004. - [28] p. : ill.
ISBN 963-86401-9-7 fűzött
csillagászat; űrkutatás; kémia


Földrajz / Geography


911.2 M 16
  Magyarország tájai. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/3.], Kisalföld. Marcal-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2005. - 46 p. : ill., színes, részben térk.
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 42.
ISBN 963-86453-1-8
természetföldrajz; Kisalföld; Marcal-medence


911.2 M 16
  Magyarország tájai. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[4/1.], Nyugatmagyarországi peremvidék. Alpokalja / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2005. - 49 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-86453-3-4
természetföldrajz; Alpokalja; Nyugat-Magyarország


Környezeti nevelés / Environmental Education


Élővilág / Wildlife


502[37] N 10
Nádai Magda
  Erdei ünnepek és hétköznapok gyerekekkel : Programok Madarak, fák napjára, Erdők hetére és az egész éves erdőjáráshoz / Nádai Magda ; [graf. Kovács Andrea]. - Bp. : Flaccus, 2005. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-374.
ISBN 963-9412-23-6 fűzött
környezeti nevelés; természetvédelem; oktatási segédanyag


vissza