Egyéb újabb szerzemények

2005. július - szeptember003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 G 99
Gyurgyák János
  Rövidítésszótár / Gyurgyák János. - Bp. : Osiris, 2005. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 963-389-721-1 fűzött
rövidítések; szótár


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 M 35
Maróti Andor
  Sok szemszögből a kultúráról : Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában / Maróti Andor. - [Bp.] : Trefort, 2005. - 209 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-313-4 fűzött
kultúra; kultúraelmélet


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Elektronikus dokumentumok : KSZ/2 / [kész. Berke Barnabásné] ; [közrem. Vajda Erik et al.] ; közr. a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság ; kiad. az Országos Széchényi Könyvtár . - Elektronikus kiad. - Bp. : OSZK, 2005. - 101 p. ; 30 cm
A jóváhagyás időpontja: 2000. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
könyvtári feldolgozás; bibliográfiai leírás; elektronikus dokumentumok; Magyarország; szabályzat


100  Filozófia


133 R 11
Rachner, Edwin B.
  Asztrológia-lexikon / Edwin B. Rachner ; [ford. ... Nagy András Pál]. - [Miskolc] : Hermit, [2005]. - 141 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der Astrologie. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-9231-80-0 fűzött
asztrológia; lexikon


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János] . - Bp. : Szt. István Társ., 1993- . - 24 cm
ISBN 963-360-727-2
10. köt., Oltal - Pneu. - 2005. - 1019 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-684-0
katolikus vallás; lexikon


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 K 35
Kemény István
  A magyarországi cigányság, 1971-2003 / Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella. - Bp. : Gondolat : MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkut. Int., 2004. - 192 p. ; 24 cm. - (A magyarországi cigány népesség helyzete, ISSN 1786-5786)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-9567-65-5 fűzött
cigányok; szociológia; Magyarország


300 M 52
Meister Róbert
  A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája : Tanulmányok, cikkek 1990-1999 / Meister Róbert. - Csíkszereda : Pro-Print, 2004. - 780 p. ; 24 cm
ISBN 973-8468-20-5 kötött
társadalomtudomány; folyóiratok; külföldi magyarok; Románia; repertórium


310  Statisztika. Demográfia


310 S 48
Sebők László
  Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai / összeáll. Sebők László. - Bp. : TLA Teleki László Intézet : KSH Népszámlálás : KSH Levéltár, 2005. - XV, 280 p. ; 30 cm
ISBN 963-218-661-3 kötött
népszámlálás; statisztika; vallásfelekezetek; Magyarország; kézikönyv


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása

374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Bp. : BMK, 2002- . - 21 cm + 1 CD-ROM. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
3. / [Szőllősi Ilona, Décsiné Viszmeg Ágota, Buza Péter]. - 2005. - 209 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86358-1-9 fűzött
művelődési ház; történet; Budapest


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 F 34
Fehér Mátyás Jenő
  Középkori magyar inkvizíció : [Magyar táltos és mágusperek] / Fehér M. Jenő ; [közread. a] Gede Testvérek ; [előszó Bakay Kornél]. - Repr. kiad. - Bp. : Gede, 1999. - 494 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 485-491. és a jegyzetekben. - Eredeti kiadása: Buenos Aires : Editorial Transsylvania, 1968
ISBN 963-03-8895-2 fűzött
sámánizmus; hiedelem; néphit; kereszténység; egyház; eretnekség; inkvizíció; történelem; Magyarorország


398.9 L 73
Litovkina Anna, T.
  Magyar közmondástár : Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve / T. Litovkina Anna ; [a latin szövegeket ... ford. Gesztesi Enikő] ; [a szómutatót összeáll. Hidalmási Anna, Temesi Viola]. - Bp. : Tinta, 2005. - XXVI, 818 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 10.)
Bibliogr.: p. 809-816.
ISBN 963-7094-37-7 kötött
magyar nyelv; közmondások; értelmező szótár


656  Közlekedés. Posta


629 K 12
Kälberer, Stefan
  Kerékpárok javítása / Stefan Kälberer ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. jav. kiad . - Bp. : Cser K., 2005. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
Eredeti cím: Fahrrad Reperaturen
ISBN 963-7418-29-6 fűzött
kerékpár; javítás


720  Építészet


720 B 92
  Budapest műszaki útmutatója / szerk. Balla Pál [et al.] ... közreműködésével Edvi Illés Aladár. - Bp. : Terc, 2005. - 606 p., [47] t.fol. : ill. ; 25 cm
Budapesten a Pátria Rt. kiadásában 1896-ban megjelent mű reprintje
ISBN 963-9535-27-3 kötött
építészet; ipar; közlekedés; Budapest


720 D 53
Déry Attila
  Klasszikus formatan / Déry Attila. - Bp. : Terc, 2005. - 280 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9535-21-4 kötött
építészet; formatan


747+749  Lakásművészet. Bútorok


749 B 97
  Bútorművészeti lexikon / szerk. Kiss Éva ; [címszavak Cseh Éva ... et al.] ; [fotók Bakos Ágnes et al.]. - Bp. : Corvina, 2005. - 219 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-[220].
ISBN 963-13-5411-3 kötött
bútorművesség; iparművészet; lexikon


800  Nyelvészet


800 Sz 21
Szabó T. Attila
  Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dictionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Worterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Bp. : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993- . - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - A 8. kötettől főszerk. Vámszer Márta. - A 12. kötettől főszerk. Kósa Ferenc. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1. ISBN 973-26-0339-9
12. köt., = Vol. 12. Bd., Szák - Táv. - 2005. - 1007 p.
ISBN 963-05-8248-1
magyar nyelv; Erdély; szótár


930.85  Művelődéstörténet


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Bp. : Balassi, 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
3., falkonéta - halászat. - 2005. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-506-605-8 kötött
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon


vissza