A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2005. július - szeptember / July - September 2005Egészség, gyógyítás / Health, Healing


628.5 K 83
Kováts Attila
  Zaj- és rezgésvédelem / Kováts Attila. - 3., jav. kiad. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2004. - 202, [26] p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
ISBN 963-9495-53-0 fűzött
zajvédelem; rezgésvédelem; jegyzet


Életmód / Lifestyle


390 S 52
Seymour, John
  Elfeledett mesterségek / John Seymour ; [ford. Bart Róbert et al.] ; [az Elfeledett mesterségek Magyarországon c. fejezetet ... írta Selmeczi Kovács Attila]. - Bp. : Cser K., 2005. - 384 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Eredeti cím: The forgotten arts and crafts. - Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 963-7418-02-4 kötött
kézművesség; mesterségek; technika; háztartás; történet


Energia / Energy


620.92 G 45
Giber János
  Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban / Giber János ; Réti Ferenc és Kovács Krisztina közreműködésével. - Bp. : B+V K., 2005. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-7746-69-2 kötött
energiagazdálkodás; megújuló energiaforrások


621.039 K 14
Kanyár Béla
  Nukleárisbaleset-elhárítás telephelyen kívül / készítette Kanyár Béla ; közrem. Marc de Cort, Nényei Árpád. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2004. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási jegyzet
ISBN 963-9495-65-4 fűzött
nukleáris baleset; jegyzet


697 T 50
Themeßl, Armin
  Napkollektoros berendezések / Armin Themeßl, Werner Weiß ; [ford. Szüle Dénes]. - Bp. : Cser K., 2005. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Eredeti cím: Solaranlegen-Selbstbau
ISBN 963-7418-14-8 fűzött
napkollektor; megújuló energia


Építészet / Architecture


728 S 10
Sabján Tibor
  Hagyományos falak / Sabján Tibor, Buzás Miklós ; [a fényképeket Antal Dezső et al. kész.] ; [... ábráit rajz. Sabján Tibor és Buzás Miklós ...]. - 2. kiad . - Bp. : Terc, 2005. - 140 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699 )
Bibliogr.: p. 138-140.
ISBN 963-86303-5-3 fűzött
magyar népi építészet; magyar néprajz; falszerkezetek


Fenntarthatóság / Sustainability


502.3 F 54
Fésű József György
  Kultúra és fenntarthatóság : Tájékoztató kiadvány / Fésű József György, Nagy Mihály. - Bp. : Kultúrpont Iroda, 2005. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 4.)
ISBN 963-8766-3-9 fűzött
kulturális örökség; fenntartható fejlődés; Magyarország


502 H 59
  Helyi fenntarthatósági esettanulmányok / [Éri Vilma et al.]. - [Bp.] : Környezettudományi Központ, [2005]. - 145 p. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
fenntarthatóság; helyi fenntarthatóság


Filozófia / Philosophy


502[17] B 19
Balázs Pál
  Bioetika : Az emberi élet erkölcsteológiája / Balázs Pál. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1995. - 53 p. ; 23 cm
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jegyzete
Fűzött
bioetika; emberi élet; teológia; katolikus vallás; jegyzet


502[170] K 90
  Környezet és etika : Szöveggyűjtemény / szerk. Lányi András, Jávor Benedek . - Bp. : L'Harmattan, 2005. - 379 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr.: p. 378-379. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-17-2 fűzött
etika; ökológia


502[200] P 55
  A pentatonic landscape : Central Europe, ecology, ecumenism : Anthology 1 of the WSCF Central European Subregion / ed. by Nagypál Szabolcs & Peter Sajda ; [ill. Holló Katalin]. - [Pannonhalma] : BGÖI ; Bp. : WSCF-CESR, 2002. - 158 p. : ill. ; 22 cm
Összefoglalás magyar, lengyel, cseh, szlovák és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-444-4 fűzött
kereszténység; ökumenizmus; társadalometika; Közép-Európa


681.3 Sz 62
Szentesi István
  Bioinformatika és bioszámítógépek / írta és szerk. Szentesi István. - Nagykovácsi : Stratégiakut. Int., 2004. - 2 db ; 29 cm. - (Metaelméleti könyvek, ISSN 1786-481X ; 1.)
ISBN 963-217-568-9 fűzött
bioinformatika; természetfilozófia
1. köt., Kísérlet félúton. - 448 p.
Bibliogr.: p. 399-401., 448.
2. köt., Függelék. - 405 p.
Bibliogr.: p. 361-370.


Gazdaság / Economy


502[33] I 61
  International Industrial Ecology Conference of the Visegrad Countries : Proceedings / [Gunter Pauli et al.]. - Bp. : Környezettudományi Központ, 2004. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-420-802-9 fűzött
környezetgazdaságtan; ipar; környezettudatos vállalatirányítás; konferencia


502[33] I 64
  Ipari ökológia a gazdaság és a környezet szolgálatában : A 2003. december 2-i konferencia előadásai / Szépvölgyi János [et al.]. - Bp. : Környezettudományi Központ, 2003. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-420-774-X fűzött
környezetgazdaságtan; ipar; környezettudatos vállalatirányítás; konferencia


Globális problémák / Global Problems


659.3 C 12
Castells, Manuel
  Az információ kora : Gazdaság, társadalom, kultúra / Manuel Castells. - [Bp.] : Gondolat : Infonia, 2005- . - 3 db ; 25 cm
1. köt., A hálózati társadalom kialakulása / [ford. Rohonyi András]. - 2005. - 662 p. : ill., részben térk. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778 ; 3.)
Eredeti cím: The rise of the network society. - Bibliogr.: p. 609-657.
ISBN 963-9567-93-0
információs társadalom; globalizáció; társadalomelmélet


Hulladék / Waste


628.4 B 55
Berki Zsuzsa
  Ajánlások a hatékonyabb hulladékgazdálkodási tervezéshez / Berki Zsuzsa, Berki András, Fülöp Sándor, Szilágyi László. - Bp. : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : Hulladék Munkaszövetség, 2004. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-538-1 fűzött
hulladékgazdálkodás; tervezés; társadalmi részvétel


628.4 H 95
  Hulladékgazdálkodási kézikönyv. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2002-2005. - 2 db ; 19 cm
2. / [szerzők Alexa László, Kiss Tibor, Olessák Dénes]. - 2005. - 286 p. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 15.)
ISBN 963-224-837-6
hulladékgazdálkodás; környezetvédelmi jog; kézikönyv


628.4 K 93
  Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban : Felsőoktatási kutatóprogram : Kutatási jelentés / szerk. Kovács József és Sándor Csaba. - Bp. : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2004. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-492-X fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladéklarakó; döntéshozatal; társadalmi részvétel; környezeti konfliktus; Magyarország


Jog / Law


502[34] B 51
Bense László Erik
  Környezetjog és intézményrendszere / Bense László Erik. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2003. - 154 p. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
Fűzött
környezetvédelmi jog; jegyzet


502[34] N 63
  Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon / ... szerk. Faragó Tibor és Nagy Boldizsár ; kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. ELTE Állam és Jogtudományi Kar . - Bp. : KvVM : ELTE Állam és Jogtud. Kar, 2005. - 188 p. ; 30 cm
ISBN 963-85511-6-X fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog; természetvédelem


Kertészet / Gardening


712.3 K 41
  Kert / [szerk. Alexander Brody et al.]. - Bp. : Alibi K, 2002. - 404 p. : ill. ; 20 cm
Az Alibi hat hónapra, ISSN 1587-6381, 2. száma
Fűzött
kert


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 C 41
Csapó Orsolya
  Kötelező és önkéntes környezeti tájékoztatás különös tekintettel a szennyezés-kibocsátásokra : Kutatási jelentés / Csapó Orsolya, Harangozó Gábor, Kiszela Gergő. - Bp. : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2004. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-616-7 fűzött
szennyezés; emisszió; környezeti információ; tájékoztatás


502 F 42
  Felkészülés az Európai Unióra a környezetvédelem területén - vállalkozóknak / [szerk. Karcza Mariann]. - Bp. : ITD Hungary, 2003. - 190 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek)
Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; kémiai biztonság; veszélyes anyagok; zajvédelem; Európai Unió


502 K 49
  Kis- és középvállalkozások környezeti jogi, gazdaságtani és menedzsment képzése : Tanfolyami segédlet / [szerk. Sándor Csaba]. - Bp. : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., 2003. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelmi jog; környezetgazdálkodás; fenntarthatóság


502 K 90
  Környezetstatisztikai évkönyv = Environmental statistics yearbook of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; szerk. ... Rausz Attila. - 2003. - Bp. : KSH, 2005. - 211 p. : ill., részben színes, részven térk. ; 29 cm + CD-ROM
ISSN 1418-0898 fűzött
környezetvédelem; statisztika; Magyarország; kézikönyv


502 A 62
  Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár = Hungarian-English explanatory dictionary of environmental protection / [fel. szerk. ... Kovács Terézia]. - Bp. : Akad. K., 2005. - 437 p. ; 21 cm + CD-ROM. - (Akadémiai szakszótárak)
ISBN 963-05-8225-2 kötött
környezetvédelem; angol nyelv; értelmező szótár; szakszótár


502 P 45
Pató Zsuzsanna
  A Globális Környezeti Alap: a nemzetközi szervezet, a támogatási területek és a magyarországi programok / [Pató Zsuzsanna ..., Faragó Tibor ...]. - Bp. : KvVM, 2004. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 963-85511-5-1 fűzött
környezetvédelem; finanszírozás; nemzetközi környezetvédelmi szervezetek; Global Environmental Facility


502 R 46
Rédey Ákos
  Környezetállapot-értékelés / Rédey Ákos, Módi Mihály, Tamaska László. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2005. - 124 p. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
Fűzött
környezeti állapot; jegyzet


502 Sz 53
  Szektorális környezeti indikátorok, 2004 : Mezőgazdaság, energia, közlekedés = Sectoral environmental indicators of Hungara, 2004 : Agriculture, energy, transport / [... szerk. Mészáros Andrea..., Szabó Zsuzsanna ...]. - [Bp.] : KSH, 2005. - 105 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-215-789-3 fűzött
környezetvédelem; energiagazdálkodás; közlekedés; mezőgazdaság; mutatók


502 T 51
Thyll, Szilárd
  Pocket dictionary of environmental studies : English-Hungarian, Hungarian-English = Környezettani kiszótár : Angol-magyar, magyar-angol / ed. and comp. by Szilárd Thyll. - Bp. : Mezőgazda, 2005. - 268 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-286-184-1 kötött
környezettan; angol nyelv; szakszótár


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


614.71 K 76
Kovács Béla
  Levegőtisztaság-védelem / Kovács Béla. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2004. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
ISBN 963-9495-42-5 fűzött
levegőtisztaság védelme; jegyzet


Mezőgazdaság / Agriculture


630 K 36
  Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban : A 2004. szeptember 16-i budapesti konferencia anyagai / [... szerk. Laczó Ferenc]. - Bp. : Környezettudományi Központ, 2004. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-420-815-0 fűzött
mezőgazdaság; peszticid; kémiai biztonság; géntechnológia; élelmiszerbiztonság; konferencia


Politika / Policy


502[32] O 15
Ohnsorge-Szabó László
  Fenntartható EU felé (?) : Kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról / Ohnsorge-Szabó László, Kajner Péter, Ungvári Gábor. - Bp. : L'Harmattan, 2005. - 376 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 367-376. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-20-2 fűzött
környezetpolitika; Európai Unió


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 1. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 20 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; terhesség; szülés; örökbeadás


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 2. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 17 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; gyermekvédelem


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 3. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 27 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; esélyegyenlőség; fogyatékosok; epilepszia


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 4. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 49 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45-47.
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; pszichiátria; kényszergyógykezelés


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 5. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 23 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; fogyatékosok; esélyegyenlőség


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 6. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 19 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; fogyatékosok; esélyegyenlőség


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 7. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 19 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; gyermekvédelem; helyettes szülői ellátás


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 8. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Bp. : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 23 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; gyermekvédelem


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 P 98
  A puszta : A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület évkönyve / [szerkbiz. Harmos Krisztián et al.]. - 18. évf., 2001. - Szarvas : Nimfea Természetvéd. Egyes., 2003. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 0236-8056 fűzött
természetvédelem; Alföld


502.3 P 98
  A puszta : A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület évkönyve / [szerkbiz. Harmos Krisztián et al.]. - 19. évf., 2002. - Szarvas : Nimfea Természetvéd. Egyes., 2004. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 0236-8056 fűzött
természetvédelem; Alföld


502.3 R 57
  A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre / összeáll. Bedő Zoltán . - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2005. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendszerváltás Magyarországon, ISSN 1588-8894)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-440-4 fűzött
természeti környezet; erdőgazdálkodás; vadgazdálkodás; környezetvédelem


Víz / Water


502 C 95
Czigler László
  Ne zavard a vizeinket! / Czigler László. - Bp. : SciAm Magyarország Kft., 2005. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-465-3 fűzött
vízvédelem; környezetvédelmi politika


628.32 G 16
Gajdov Géza
  A nádgyökérteres szennyvíztisztítási technológia vizsgálata és környezetvédelmi értékelése : [Szakdolgozat] / Gajdov Géza . - Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. - Bp. : Budapesti Corvinus Egyetem, 2004. - 76 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72-73. - Elekronikus dokumentum nyomtatott változata
szennyvíztisztítás; környezetkímélő technológia; gyökérmezős szennyvíztisztítás


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Bp. : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
2004-től kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-280-673-5
5., Ausztrália és Óceánia népei / [a rajzokat kész. Balogh Gyula] ; [a térképeket kész. Egyed Endre]. - 2005. - 620 p., [64] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 578-598.
ISBN 963-990-640-5
antropológia; emberföldrajz; Ausztrália; Óceánia; kézikönyv


Környezeti nevelés / Environmental Education


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] F 45
  A fenntartható fejlődés ösvényén : Erdei iskola program. - [Bp.] : SuliNova Kht. [etc.], [2005]. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; erdei iskola


Természetismeret / Nature Activities


502[37] F 97
Fülep Teofil
  A túravezetés mestersége : Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárak, környezeti nevelők számára / Fülep Teofil. - 2., módosított kiad. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-522-4 fűzött
természetjárás; túravezetés; környezeti nevelés


Levegő / Air


502[087.5] C 28
Coppée, Benoit
  Micsoda perzselő idő! / [forgatókönyv Benoit Coppée] ; [illusztrációk Nicolas Viot]. - Luxemburg : Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2005. - 20 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 92-894-8904-9 fűzött
környezeti nevelés; éghajlatváltozás; üvegházhatású gázok; energiatakarékosság; gyermekkönyv


vissza