A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2005. április - június / April - June 2005


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


502[150] B 38
Bartha Katalin
  Daganatos nőbetegek térhez való viszonyának változása, az életet fenyegető betegség hatásának környezetpszichológiai vizsgálata : [Szakdolgozat] / készítette Bartha Katalin . - Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, Művelődéstudományi és Kommunikációs Tanszék. - Szombathely : BDF, 2005. - 43 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 38-40.
környezetpszichológia; rák [betegség]; nők; tér; proxemika


633.88 S 36
Schönfelder, Ingrid
  Gyógynövényhatározó : [Több mint 600 Európában honos gyógynövény] / Ingrid és Peter Schönfelder ; [ford. Sütöriné Diószegi Magdolna et al.]. - [Kaposvár] : Holló és Társa, [2005]. - 447 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kosmos természetkalauz)
Eredeti cím: Der neue Kosmos-Heilpflanzenführer. - Bibliogr.: p. 426-427.
ISBN 963-684-124-1 fűzött
gyógynövények; természetgyógyászat; növényhatározó


Életmód / Lifestyle


339 S 57
Sikos T. Tamás
  A fogyasztás új katedrálisai / Sikos T. Tamás, Hoffmann Istvánné. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2004. - 380 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1419-3507)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-435-8 fűzött
bevásárlóközpont; kereskedelem


502 V 24
Valkó László
  Fenntartható/környezetbarát fogyasztás és a magyar lakosság környezeti tudata / Valkó László. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 55 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-295-1 fűzött
környezetbarát fogyasztás; környezeti tudat; Magyarország


Energia / Energy


620.92 F 76
   Fotovillamos napenergia-hasznosítás szemináriumok : Oktatási anyag / Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék . - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2005. - 4 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
napenergia; energiahasznosítás
1. köt., G modul : Általános ismeretek : Ism. oldalsz. [247] p.
2. köt., C. modul: Hálózatra dolgozó fotovillamos rendszerek : Ism. oldalsz. [131] p.
3. köt., A. modul: Hálózatra nem csatlakozó és autonóm energiaellátó rendszerek : Ism. oldalsz. [324] p.
4. köt., O. modul: Egyéb témák : Ism. oldalsz. [89] p.


620.9 F 95
Fucskó József
  A forgalmazható zöld bizonyítvány és alternatívái : A megújuló energiahordozókból történő villamosenergia-termelés támogatására szolgáló szabályozó eszközök bemutatása / Fucskó József, Kelemen Ágnes, Bela Györgyi, Kis András. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 96 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-301-X fűzött
energiapolitika; alternatív energiaforrások; zöld bizonyítvány; Európai Unió


620.9 R 76
Roberts, Paul
  Az olajkorszak vége : Egy bizonytalan világ kezdetén / Paul Roberts ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Bp. : HVG Kv., 2004. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-7525-63-7 fűzött
energiagazdálkodás; energiaválság; kőolajtermelés; gazdaságpolitika


Építészet / Architecture


720 B 64
   Bioépítészet , 2003 : A Bálint Sándor Művelődési Ház és a Magyar Bioépítészeti Egyesület által szervezett VI. Újszegedi Bioépítészeti Napok (2003. november 4-13) konferenciájának és kiállításának anyagából szerk. Kiss Ernő. - Szeged : Bába : M. Bioépítészeti Egyes., 2005. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7337-18-0 fűzött
bioépítészet


728 G 61
Grasreiner, Wolfgang
  Ökoházak : Energiatakarékos tervezés, olcsó építkezés, anyagok, ötletek, példák / Wolfgang Grasreiner ; [ford. Lakatos Judit]. - Bp. : Cser K., 2005. - 155 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-7418-10-5 kötött
környezetbarát építészet; lakásépítés


720 I 61
  Interjúk a magyarországi szerves építészetről : Bodonyi Csaba, Dévényi Sándor, Ekler Dezső, Gerle János, Jankovics Tibor, Kampis Miklós, Makovecz Imre, Salamin Ferenc, Sáros László, Siklósi József. - [Bp.] : Országépítő, 1994. - 52 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az Országépítő, ISSN 0866-0069, 2004. 4. számának melléklete
Fűzött
szerves építészet


720 K 49
  Kis fűzépítési útmutató / a Pagony Táj- és Kerépítész Kft. összeállítása. - [Bp.] : Országépítő, 1995. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
Az Országépítő, ISSN 0866-0069, 2005. 1. számának melléklete
Fűzött
építészet; fűzfavessző


Fenntarthatóság / Sustainability


502 S 59
Simon Emese
  Riói egyezmények és a fenntartható fejlődés : Évfolyamdolgozat / írta Simon Emese . - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Nemzetközi Közjog Tanszék. - Bp. : PPKE, 2004. - 29 fol. ; 30 cm
fenntartható fejlődés; nemzetközi együttműködés


502 Sz 85
Szlávik János
  A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban / Szlávik János. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 55 p. ; 30 cm . - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 17.)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-503-294-3 fűzött
fenntarthatóság; regionális gazdaság


Filozófia / Philosophy


502[100] T 74
Tóth I. János
  Fejezetek a környezetfilozófiából : Szerzők és irányzatok / Tóth I. János. - Szeged : JATEPress, 2005. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 259-269.
Fűzött
ökofilozófia


Gazdaság / Economy


502[33] B 46
Bela Györgyi
  A környezetterhelési díjak bevezetésének vizsgálata / Bela Györgyi, Fucskó József, Kajner Péter, Marossy Zoltán. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 104 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 7.)
Bibliogr.: p. 98-101.
ISBN 963-502-272-2 fűzött
ökoadó; környezetterhelési díj


502[33] C 86
Csutora Mária
  A környezetvédelmi projektek pénzügyi elemzésének módszertana / Csutora Mária. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 72 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 2.)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 963-503-266-8 fűzött
környezetvédelem; vállalat; költségvetés; számvitel; pénzügy


502[33] F 70
Fonyó Zsolt
  A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazi vegyiparban / Fonyó Zsolt, Szépvölgyi János, Harangozó Gábor. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 81 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-292-7 fűzött
környezetvédelem; környezeti menedzsment; környezetbarát vállalat; vegyipar; Magyarország


502[33] G 31
  Gazdaság, vállalkozás, vezetés / a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság negyedévi folyóirata. - 2002. 1. sz., Műhelytanulmányok. - Bp. : Szervezési és Vezetési Tudományos Társ., 2002. - 299 p. ; 24 cm
Környezetvédelmi tematikus szám. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 1417-5576 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetvédelem; gazdaság


502[33] K 13
Kálmán Edina
  Környezetvédelmi együttműködés az ellátási láncok mentén / Kálmán Edina. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 60 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 10.)
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 963-503-270-6 fűzött
környezeti menedzsment; ellátási lánc


502[33] K 44
  Kézikönyv a vállalati környezetirányítási rendszerekről / [kiad. az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület]. - Nyíregyháza : E-misszió, [2004]. - 92 p.
Fűzött
környezettudatos vállalatirányítás


502[33] K 54
Kiss Károly
  Energiaadók az Európai Unióban : Környezetgazdasági elemzés / Kiss Károly. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 65 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 13. )
Bibliogr.: p. 55-60.
ISBN 963-503-290-0 fűzött
ökoadó; energiaadó; Európai Unió


502[33] K 54
Kiss Károly
  Környezetvédelmi adóreform Nyugat-Európában - és néhány hazai vonatkozás / Kiss Károly. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 95 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 11.)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 963-503-290-0 fűzött
ökoadó; Nyugat-Európa; Magyarország


502[33] K 54
Kiss Károly
  Támogatás az OECD-országokban és az EU-ban : Környezetgazdasági értékelés / Kiss Károly. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 76 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 22.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-503-302-8 fűzött
környezetpolitika; támogatás; környezetgazdaságtan; Európai Unió


502[33] K 77
Kovács Eszter
  Vállalati környezeti jelentések elemzése a nemzetközi tapasztalatok tükrében / Kovács Eszter. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 50 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 3.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-503-267-6 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezeti jelentés


502[33] Sz 85
Szlávik János
  Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.)
Bibliogr.: p. 309-[318].
ISBN 963-224-770-1 fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; környezetgazdálkodás


502[33] T 28
Tanyi Anita
  A tisztább termelést korlátozó szervezeti tényezők / Tanyi Anita, Zilahy Gyula. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 65 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 5.)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 963-503-268-4 fűzött
környezetvédelem; vállalat; szervezet


502[33] V 25
  Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon: az empirikus kutatások eredményei és tapasztalatai / Harkai Attila [et al.]. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 112 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 24.) Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 963-503-304-4 fűzött
környezeti menedzsment; válalat; kutatás; Magyarország


Globális problémák / Global Problems


008 M 50
Meadows, Donella H.
  A növekedés határai : Harminc év múltán / Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows ; [ford. Déri Andrea]. - Bp. : Kossuth, 2005. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4708-0 fűzött
fenntartható fejlődés; globalizáció


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : [Újragondolt biztonság] / Föld Napja Alapítvány. - 2004. - Bp. : Föld Napja Alapítvány, [2005]. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 226-266. - Ford. Amtmann Mária, Berghammer Rita, Füsti Molnár Zsuzsa
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés; környezeti biztonság


502 W 75
Williams, Jessica
  Merre tart a világ? : 50 tény, amely megrengethetné a világot / Jessica Williams ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Bp. : HVG Kv., 2005. - 375 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: 50 facts that should change the world
ISBN 963-7525-64-5 fűzött
világesemények; globális problémák


Hulladék / Waste


628.4 F 34
Fehér Péter
  Számítástechnikai hulladékok megelőzése és kezelése / Fehér Péter, Móricz Péter, Német Patrícia. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int. , 2003. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 23.)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 963-503-303-6 fűzött
elektronikai hulladék; hulladékkezelés; számítástechnika


628.4 V 73
Vermes László
  Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás / Vermes László ; [3.5. fejezet szerzője Faust Dezső]. - 3. átd., bőv. kiad. - Bp. : Mezőgazda, 2005. - 220 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 963-286-153-1 fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékhasznosítás


Kertészet / Gardening


635 V 90
  Virágoskert, pihenőkert / szerk. Lelkes Lajos ; [rajz. Szügyi Edit] ; [fényk. Gál Lajos]. - 5. átd. kiad. - Bp. : Mezőgazda, 2005. - 366 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-183-3 kötött
dísznövények; kerttervezés; hobbikertészet


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


502 T 63
Tombácz Endre
  Az IPPC direktíva alkalmazásának problémái az EU-ban / Tombácz Endre, Marossy Zoltán. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 49 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 8.)
ISBN 963-503-274-9 fűzött
szennyezésmegelőzés; integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás; IPPC; Európai Unió


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 96
Burger Ferenc
  Az önkéntes környezetvédelmi megállapodások alkalmazásának előkészítése / Burger Ferenc, Rabóczki Laura, Szabó Sándor. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 72 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 1.)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-503-265-X fűzött
környezetvédelem; szabályozás; önkéntes megállapodás


502 K 64
Koloszár Miklós
  A környezetvédelem 10 éve : 1990-2000 / Koloszár Miklós. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 39 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 19.)
ISBN 963-503-296-X fűzött
környezetvédelem; Magyarország


502 K 73
Koskovics Éva
  Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei / Koskovics Éva, Rákosi Judit. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 88 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 12.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-503-289-7 fűzött
környezetvédelem; szolgáltatás; közszolgáltatás; önkormányzat; szabályozás; Európai Unió


502 M 55
  Mérvadó vélemények a környezetpolitikáról / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly ; [kiad. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék]. - Bp. : BKÁE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék , 2001. - 105 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; gazdaság


Közlekedés, járművek / Traffic, Vehicles


656.1 D 42
Dekoster, J.
  Kerékpározás: a jövő útja a kis- és nagyvárosok számára / J. Dekoster, U. Schollaert. - Bp. : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Eredeti cím: Cycling: the way ahead for towns and cities
ISBN 963-86641-1-8 fűzött
város; közlekedés; kerékpár


656.1 F 64
Fleischer Tamás
  A Széchenyi terv autópálya fejlesztési programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata / Fleischer Tamás, Magyar Emőke, Tombácz Endre, Zsikla György. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 109 p. : ill., főként térk. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 6.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 963-503-271-4 fűzött
közlekedés; autópálya; környezeti hatás; hatásvizsgálat; Magyarország


656.1 K 93
  Közlekedő gyerekek / Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság. - Bp. : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2004. - 59 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Eredeti cím: Kids on the move
ISBN 963-86641-0-X fűzött
gyermekek; város; közlekedés; környezetszennyezés; környezet-egészségügy; gyermekek jogai; kerékpár


656.18 R 42
Rauch, Wolfgang
  Utak a kerékpározáshoz / Wolfgang Rauch ; [ford. Lendvai Gábor] ; [közread. a] Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége. - Bp. : KEROSZ, 2001. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: Strassen zum Radfahren. - Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-00-7894-5 fűzött
kerékpározás; környezetbarát közlekedés


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 G 48
Godrej, Dinar
  A klímaváltozás / Dinyar Godrej ; [ford. Garai Attila]. - Bp. : HVG Kv., 2004. - 168 p. : ill. ; 18 cm. - (Tények - lényeg, ISSN 1785-1467)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 963-7525-57-2 fűzött
globális felmelegedés; klímaváltozás; környezetvédelem


551.58 K 59
  Klímaváltozás, hazai hatások / [... összeáll. Mika János]. - Bp. : M. Hivatalos Közlönykiadó, 2004. - 80 p. : ill. ; 29 cm
A Természet Világa, ISSN 0040-3717, 135. évf. 2004. évi 2. különszáma
Fűzött
éghajlati változás; Magyarország


551.5 M 20
Major György
  Magyarországi éghajlat-energetikai tanulmányok / Major György, Nagy Zoltán, Tóth Zoltán. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 9.)
ISBN 963-503-273-0 fűzött
éghajlat; energiamérleg; Magyarország


Mezőgazdaság / Agriculture


633 A 61
  Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás / szerk. Ángyán József, Menyhért Zoltán ; [a szerk. mtársa Nagy Gábor]. - Bp. : Szaktudás K., 2004. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-442.
ISBN 963-9553-14-X fűzött
növénytermesztés; környezetgazdálkodás; mezőgazdaság


630 C 63
Csete László
  A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés / Csete László, Láng István. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2005. - 313 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. II. Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 106-108., 307-310.
ISBN 963-508-438-2 fűzött
mezőgazdaság; fenntartható fejlődés; vidékfejlesztés; Magyarország


632 G 99
  A gyümölcsösök és a szőlő ökológiai növényvédelme / szerk. Holb Imre. - Bp. : Mezőgazda, 2005. - 340 p. : ill. ; 25 cm. - ( Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 6.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 306-326.
ISBN 963-286-160-4 kötött
gyümölcsök; szőlő; ökológia; növényvédelem


636 Ö 17
  Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai / szerk. Mátray Árpád. - Bp. : Mezőgazda, 2005. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-159-0 kötött
állatorvostudomány; ökológia; alternatív gyógyászat


Ökológia / Ecology


502 B 82
Borsos Balázs
  Elefánt a hídon : Gondolatok az ökológiai antropológiáról / Borsos Balázs ; Borsos Béla, Kiss Lajos András és Lányi András vitacikkeivel. - Bp. : L'Harmattan, 2004. - 160 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 85-109. és a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-01-6 fűzött
ökológia; antropológia


Politika / Policy


502[32] B 46
Bela Györgyi
  Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban / Bela Györgyi, Pataki György, Valené Kelemen Ágnes. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 94 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 20.)
Bibliogr.: p. 86-90.
ISBN 963-503-298-6 fűzött
környezetpolitika; döntéshozatal; társadalmi részvétel


502[32] F 98
Fülöp Sándor
  Környezetvédelmi demokrácia a gyakorlatban : Kézikönyv a közösségi részvételről környezetvédedelmi és vízügyi hatóságok szakemberei részére / írta Fülöp Sándor. - Szentendre : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Közp., 2002. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9424-07-2 fűzött
környezetvédelem; közösségi részvétel; környezetvédelmi jog; vízügy; Európai Unió


502[32] K 63
Kohlheb Norbert
  A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában / Kohlheb Norbert, Pataki György . - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 57 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 14.)
ISBN 963-503-291-9 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi felügyelőség


502[32] K 90
Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója (15.) (2005.) (Zalaegerszeg)
  Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XV. Országos Találkozója : Zalaegerszeg, 2005. március 31. - április 3. - [Dötk] : Ökorégió Alapítvány, 2005. - 84 p. ; 30 cm
Hírlevél, 2005. 2. sz.
Fűzött
környezetvédő szervezetek; konferencia; Magyarország


502[32] K 90
  Környezetpolitikánk európai dimenziói / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2004. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-436-6 fűzött
környezetpolitika; környezetgazdaságtan; környezetvédelem; szabályozás; vállalat; adó; Magyarország


502[32] Z 40
  Zengő : Ökológia, politika és társadalmi mozgalom a Zengő-konfliktusban / szerk. Vay Márton. - [Bp.] : Védegylet, 2005. - 230 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-217-747-9 fűzött
környezetvédő mozgalmak; Magyarország; Mecsek


Település, táj / Settlement, Landscape


711.4 A 97
  Autonóm város : Szakértői vízió - 2004 / [szerk. Ertsey Attila, Medgyasszay Péter] ; [szerk. közrem. Szántó Katalin]. - Bp. : Független Ökológiai Központ, 2004. - 194, ism. lapsz. [61] p., 2 öh. t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-194. p.
Fűzött
környezeti tervezés; fenntarthatóság; város


720 E 64
  Épített jövőnk / szerk. Finta József. - Váltl. utánny. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2005. - 333 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1419-3507)
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-508-431-5 fűzött
településtervezés; urbanisztika; építészet


712 E 76
  Az erdélyi táj kérdései / szerk. Fekete Albert. - Kolozsvár : Művelődés, 2004. - 118 p. : ill., részben térk. ; 21x24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-86529-03-06 fűzött
tájépítészet; Erdély


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 Ö 99
  Özönnövények : Biológiai inváziók Magyarországon / Szerk. Mihály Botond és ... Botta-Dukát Zoltán. - Bp. : Természetbúvár Alapítvány, 2004. - 408 p. : ill. ; 20 cm. - (Természetbúvár könyvek, ISSN 1589-4622) . (A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, ISSN 1218-8786 ; 9.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86107-5-1 fűzött
természetvédelem; növényi invázió; jövevényfajok; neofitonok; Magyarország


Utazás / Tourism


502 F 96
Fülep Teofil
  Szelíd, öko- és természetjáró turizmus, az idegenvezetés és a túravezetés összekapcsolódása : Záródolgozat / készítette Fülep Teofil . - Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány, József Nádor Szakképző Iskola. - Miskolc : MIOK József Nádor Szakképző Iskola, 2004. - 36 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 33-36. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Utolsó módosítás: 2004. május
környezetvédelem; idegenforgalom; ökoturizmus; természetjárás


Víz / Water


556.5 E 68
  Erdély folyóinak természeti állapota : Kémiai és ökológiai vízminősítés a rekonstrukció megalapozására / szerk. Ujvárosi Lujza . - Kolozsvár : Scientia, 2003. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Sapientia könyvek : Természettudomány ; 21.)
Összefoglalás angol és román nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 973-7953-05-3 kötött
ökológia; környezetvédelem; folyó; Erdély


556.5 K 84
Kováts Nóra
  Ökológiai kockázatelemzés és -becslés, mint vizes élőhelyek kezelését megalapozó metodológia / Kováts Nóra, Paulovits Gábor. - Bp. : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 74 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 4.)
Bibliogr.: p. 70-72.
ISBN 963-503-269-2 fűzött
vizes élőhely; ökológiai kockázatok; kockázatelemzés; Magyarország


628.32 T 46
  Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazása kistelepüléseken / [szerk. Molnár Antal]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör, 2004. - 82 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
szennyvíztisztítás; környezetkímélő technológia; Tiszántúl


Természettudomány / Natural Science


133 M 13
  Magia naturalis / [vál., ford., az előszót, a magyarázatokat és a kislexikont írta Magyar László András]. - Bp. : Kairosz, 2005. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Orvostörténeti ritkaságok, ISSN 1786-0628 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-97-X fűzött
mágia; természettudományok


Biológia / Biology


575 D 31
Dawkins, Richard
  Az önző gén / Richard Dawkins ; [ford. Síklaki István]. - 2. bőv. kiad. - [Bp.] : Kossuth, 2005. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 963-09-4610-6 kötött
genetika


572 K 57
Kiszely István
  A magyar ember : A Kárpát-medencei magyarság ember-története / Kiszely István. - Bp. : Püski, 2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9592-01-3 kötött
antropológia; magyarság; Kárpát-medence
1. köt. - 484 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-9592-02-1
2. köt. - p. 485-1020 : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 789-922.
ISBN 963-9592-03-X


Környezeti nevelés / Environmental Education


502[37] T 77
Tóth Mária
  Mediul înconjurator in educaţie: educaţie ecologică, educaţie pentru mediu sau educaţie privind mediul? / Maria Tóth. - Cluj-Napoca : Editura Studium, 2002. - 244 p. ; 21 cm
Címford.: Környezet a nevelésben: ökológiai nevelés, nevelés a környezetért vagy a környezetet tekintetbe vevő nevelés?
ISBN 973-643-015-4 fűzött
környezeti nevelés


Módszerek / Methodology


502[37] K 44
  Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához / szerk. Bodzsár Éva. - Bp. : Trefort, 2005. - 250 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-446-303-7 fűzött
biológia; tantárgypedagógia; módszertan; környezeti nevelés


502[37] L 55
  Lépések az ökoiskola felé / [szerk. Albert Judit, Varga Attila] ; [közread. az Országos Közoktatási Intézet]. - Bp. : OKI, 2004. - 139 p. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-535-1 fűzött
környezeti nevelés; környezetbarát iskola; iskolazöldítés


502[37] S 56
  Sikeres iskolai projektek / [alkotó szerk. Kosztolányi Istvánné] ; [kiad. a] Független Ökológiai Központ. - Bp. : FÖK, 2004. - 109 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; projekt módszer


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] K 90
  Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken : Nemzeti parkokban, állatkertekben, növénykertekben, parkokban, múzeumokban, könyvtárakban, társadalmi szervezetek bemutatóhelyein / szerk. Pintér Tibor. - Bp. : Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, 2004. - 167 p. : ill. ; 29 cm. - (Réce-füzetek, ISSN 1217-0119 ; 6.)
Fűzött
környezeti nevelés; nemzeti park; állatkert; növénykert; múzeum; könyvtár


Egészség / Health


502[37] C 76
Csobod Éva
  Iskolák belső levegőminőségének javítása : Továbbképzési program / Csobod Éva, Heszlényi Judit, Schróth Ágnes. - [Szentendre] : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ, [2002]. - 44 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9424-99-4 fűzött
iskola; környezetbarát iskola; belsőtér levegője; levegőminőség; takarítás; környezeti nevelés; egészségnevelés; tanárképzés; továbbképzés


vissza