Egyéb újabb szerzemények

2005. január - március


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 V 67
Vékony Gábor
  A székely írás : Emlékei, kapcsolatai, története / Vékony Gábor ; [a különleges karaktereket Derecskei Attila kész.]. - Bp. : Nap, 2004. - 331 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-313. - Vékony Gábor munkásságának bibliográfiája: p. 325-329.
ISBN 963-9402-45-1 kötött
írástörténet; rovásírás; székelyek


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 Z 69
Zoványi Jenő
  A magyarországi protestantizmus története 1895-ig / Zoványi Jenő. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 9.)
ISBN 963-958-006-6 kötött
protestantizmus; egyháztörténet; Magyarország
1. köt. - 365 p.
ISBN 963-958-007-4
2. köt. - 440 p.
ISBN 963-958-008-2


310  Statisztika. Demográfia


310 E 99
  Az 1941. évi népszámlálás : Demografiai adatok községek szerint / szerk. és kiad. a Központi Statisztikai Hivatal. - Bp. : Stephaneum Ny., 1947. - IV, 21 , 697 p. ; 29 cm
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statistikai Hivatal. - Pest : Athenaeum, 1871. - 595 p. ; 42 cm
Kötött
statisztika; népszámlálás; 1870; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országaiban az 1890. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei : 1. rész, Általános népleírás / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Bp. : Pesti Könyvnyomda Rt., 1893. - VI, 167 , 418 p., [19] t.fol. : ill., színes térk. ; 35 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. I. köt.)
Kötött
statisztika; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak 1892. és 1893. évi népmozgalma / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Bp. : Athenaeum, 1895. - 55 , 121 p. ; 34 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. VIII. köt.)
Kötött
statisztika; demográfia; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája : Első rész : A magyar mezőgazdasági statisztika fejlődése s az 1895. VIII. évi törvényczikk alapján végrehajtott összeirás főbb eredményei községenkint = [Landwirtschaftliche Statistik der Länder der Ungarischen Krone : Erster Theil: Die Entwickelung der Ungarischen landwirtschaftlichen Statistik und die Hauptergebnisse nach Gemeinden der auf Grund des G.-A. VIII. vom Jahre 1895 vollzogenen Konskription] / szerk. és kiad. az Országos Magy. Kir. Statisztikai Hivatal. - Bp. : Pesti Könyvnyomda Rt., 1897. - VIII, 226 , 765 p. ; 34 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. XV. köt.)
Kötött
mezőgazdaság; összeírás; Magyarország; kézikönyv


310 M 14
  A magyar szent korona országainak kivándorlása és visszavándorlása, 1899-1913 / szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Bp. : Pesti Könyvnyomda Rt., 1918. - IX, 136 , 120 p., [10] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új s. 67. köt.)
Kötött
statisztika; kivándorlás; Magyarország; kézikönyv


310 M 16
  Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, 1720-21 = Die Bevölkerung Ungarns zur Zeit der Pragmatischen Sanktion, 1720-21 / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Bp. : Országos M. Kir. Stat. Hivatal, 1896. - 114 , 288 p. ; 34 cm. - (Magyar statisztikai közlemények ; Új f. XII. köt.)
Kötött
demográfia; történet; Magyarország


312 M 18
  A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei / szerk. és kiad. az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Bp. : Athenaeum, 1895. - IV, 59 , 79 p., [9] t.fol. : ill., térk. ; 34 cm. - ( Magyar Statisztikai Közlemények ; Új f. IX. köt.)
Kötött
statisztika; népösszeírás; cigányság; Magyarország; kézikönyv


310 T 50
Thirring Gusztáv
  Budapest félszázados fejlődése, 1873-1923 = Die fünfzigjährige Entwickelung Budapests, 1873-1923 / [Thirring Gusztáv]. - Bp. : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1925. - XIII, 270 , 198 p., XII öh. t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm. - (Budapest székesfőváros statisztikai közleményei ; 53.)
Kötött
statisztika; Budapest


943.9 T 88
  Történeti statisztikai évkönyv : 1960 / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára ; Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya ; [fel. szerk. Ember Győző]. - Bp. : SKV, 1960. - 193 p. ; 30 cm
Kötött
történeti statisztika; Magyarország


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 G 44
Gesell, Silvio
  A természetes gazdasági rend : Szabadföld és szabadpénz révén / Silvio Gesell ; [ford. Síklaky István]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2004. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Die Natürliche Wirtschafts-Ordnung. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86243-8-8 fűzött
közgazdaságtan


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


663 B 19
Balázs Géza
  Pálinka, a hungarikum / Balázs Géza ; [... fotókat Oravecz István kész.]. - Bp. : Áll. Ny., 2004. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 963-85674-3-0 kötött
pálinka; gasztronómia; történet; művelődéstörténet; Magyarország


641 C 15
Cey-Bert Róbert Gyula
  Hunok és magyarok konyhája : A hun áldozati ételektől a honfoglalás kori magyar fejedelmi konyháig : [Áldások, karakányok, üstönyök, sütények] / Cey-Bert Róbert Gyula. - Bp. : Mezőgazda, 2004. - 122 p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-286-163-9 kötött
magyar konyha; művelődéstörténet; szakácskönyv


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


090 P 75
Pogány György
  Bibliofília és könyvművészet / Pogány György. - Bp. : Hatágú Síp Alapítvány , 2004. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-7615-39-3 fűzött
bibliofília; könyvművészet; Magyarország


655 P 75
Pogány György
  A magyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétől 1990-ig / Pogány György. - Bp. : Hatágú Síp Alapítvány, 2004. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 2.)
ISBN 963-7615-40-7 fűzött
könyvkereskedelem; Magyarország


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


659.3 B 89
Briggs, Asa
  A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig / Asa Briggs, Peter Burke ; [ford. Göbölyös Magdolna ..., Konok Péter ..., Gelléri Gábor]. - Bp. : Napvilág, 2004. - 417 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: A social history of the media. - Bibliogr.: p. 375-394.
ISBN 963-9350-45-1 fűzött
tömegkommunikáció; művelődéstörténet


681.3  Számítástechnika


681.3 H 27
Han, Jiawei
  Adatbányászat : Koncepciók és technikák / Jiawei Han, Micheline Kamber ; [szerk. és a m. előszót írta Benczúr András] ; [ford. Buza Antal et al.]. - Bp. : Panem, 2004. - 531 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Data mining. - Bibliogr.: P. 495-516.
ISBN 963-543-394-9 kötött
informatika; inofrmációkeresés; klaszterelemzés


700  Művészet


700 F 12
Fahr-Becker, Gabriele
  Szecesszió / Gabriele Fahr-Becker ; [ford. Kézdy Beatrix és Körber Ágnes] ; [a Függeléket összeáll. Regine Ermert]. - Bp. : Vince, 2004. - 424 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Eredeti cím: Jugendstil. - Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 963-9552-35-6 kötött
művészettörténet; szecesszió


700 J 72
Jones, Owen
  Ornamentika : Népek, korok díszítőelemei : Egyedülálló gyűjtemény több mint 2300 klasszikus mintával / Owen Jones ; [ford. Varga Zsuzsa]. - Bp. : Cser K., 2004. - 503 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Eredeti cím: The grammar of ornament
ISBN 963-9560-45-6 kötött
díszítőművészet; ornamentika; művelődéstörténet


700 Sz 24
  Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban / [a forrásgyűjteményt összeáll., a másképp nem jelölt szövegeket ford., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Bugár M. István] ; [a rabbinikus szövegek ford. a jegyzetekkel Kövér András, a kopt szövegek ford. a jegyzetekkel Hasznos Andrea munkája]. - Bp. : Paulus Hungarus : Kairosz, 2004. - 2 db ; 19 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 6.)
ISBN 963-9568-74-0 fűzött
képzőművészet; kereszténység
1. köt. - 286 p.
ISBN 963-958-36-8
2. köt. - 212 p.
ISBN 963-9568-37-2


720  Építészet


720 M 14
  Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Bp. : Kossuth, [2001-2004]. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X
6., A szecessziótól napjainkig / [szerzők Ritoók Pál et al.] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - 2004. - 203 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 963-09-4495-2
építészettörténet; Magyarország; kézikönyv


710 P 89
Preisich Gábor
  Budapest városépítésének története : Buda visszavételétől a II. világháború végéig / Preisich Gábor. - 2. átd. kiad. - Bp. : Terc, 2004. - 379 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23x25 cm
Bibliogr.: p. 362-376.
ISBN 963-9535-05-2 kötött
építészettörténet; településtörténet; Budapest


800  Nyelvészet


801 A 21
Ádám Péter
  Francia-magyar kulturális szótár / Ádám Péter. - Bp. : Corvina, 2004. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5237-4 fűzött
francia nyelv; művelődéstörténet; frazeológia; szótár


800 C 87
Csűry Bálint
  Szamosháti szótár / Csűry Bálint. - 2. repr. kiad. - Bp. : Nap K., 2004. - 1054 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Bp. : M. Nyelvtud. Társ., 1935-1936. - A mű eredetileg 2 kötetben jelent meg
ISBN 963-9402-89-3 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; Szamoshát; szótár


800 F 66
Fodor István
  A világ nyelvei és nyelvcsaládjai / Fodor István ; [a Föld nyelvei és az Európa nyelvei térképet Orosz László, az amerikai indián nyelvek térképeit Siposs András kész.]. - Bp. : Tinta, 2003. - 316 p. : ill., részben színes, főként térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272-273. - Fodor István műveinek bibliográfiája: p. [317].
ISBN 963-9372-59-5 kötött
nyelvcsaládok; nyelvészet; kézikönyv


800 S 17
Sántha Attila
  Székely szótár / Sántha Attila. - Kézdivásárhely : Havas, 2004. - 194 p. ; 22 cm
ISBN 963-86911-0-9 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; Székelyföld; szótár


800 T 70
Tótfalusi István
  Idegenszó-tár : Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára / Tótfalusi István ; [szerk. Hidalmási Anna, Temesi Viola] ; [az anyaggyűjtésben közrem. Windisch Zsuzsanna]. - Bp. : Tinta, 2004. - 977 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 8.)
ISBN 963-9372-93-5 kötött
magyar nyelv; idegen szavak; etimológia; szótár


910  Földrajz


914 Sz 19
Szabó M. Attila
  Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára = Dictionarul istoric si administrativ al localitatilor din Transilvania, Banat, Crisana si Maramuresul = Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium = Historical and administrative dictionary of localities from Transilvania and Banat, Crisana, Maramures counties = Recnik mesta iz Transilvanije i Banata = Istoricnij i administrativnij slovnik miscevostej Transilvanii, Banatu, Krisani i Maramorosi = Sbierka historickych a administrativnych pomenovánie obcí zo Sedmohradska, Banatu a Bihorska dolnazeme = Sbírka historickich a administrativních pojmenováni obcí ze Sedmihradska, Banátu a Bihorské dolní zeme / szerző Szabó M. Attila ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Csíkszereda : Pro-Print, 2003. - 2 db ; 31 cm
ISBN 973-8468-01-9 kötött
helynevek; Erdély; Bánság; Partium; helységnévtár
1. köt., A-O. - 714 p.
2. köt., P-Z. - p. 723-1329.: ill., térk.


930.85  Művelődéstörténet


930.85 L 64
Liber Endre
  Budapest fürdőváros kialakulása, különös tekintettel a székesfőváros községi fürdőpolitikájára : 3. köt. / írta Liber Endre ; ... közrem. Medriczky Andor. - Bp. : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1934. - 596 p. : ill. ; 27 cm. - (Statisztikai közlemények ; 82. köt.)
Kötött
fürdők; idegenforgalom; művelődéstörténet; Budapest


943.9  Magyarország története


943.9 P 41
Pásztor Mihály
  Buda és Pest a törökuralom után / írta Pásztor Mihály. - Bp. : Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1936. - 406 p., 2 öh. t.fol. ; 27 cm. - ( Statisztikai közlemények ; 1.)
Kötött
történelem; művelődéstörténet; Buda; Pest


vissza