A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2004. október - december / October - December 2004Állatok / Animals


636 V 72
Verhoeg, Esther
  Tyúkok enciklopédiája / Esther Verhoef, Aad Rijs ; [ford. Gyímesi Ábel]. - Bp. : Ventus Libro, 2004. - 335 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Eredeti cím: Geillustreerde kippen encyclopedie
ISBN 963-9546-14-3 kötött
tyúkok


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


628.5 L 39
  Der Lärm / [Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen]. - 3. Aufl. - München : StMLU, 1988. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Umweltschutz in Bayern : Eine information der Bayerischen Staatsregierung)
Címford.: A zaj
Fűzött
zaj; zajszennyezés; Németország; Bajoroszág


615.89 M 48
Mayer, Johannes Gottfried
  Kolostori gyógyászat : [Régi és új ismeretek a gyógynövények hatásáról, megelőzés, kezelés, gyógyítás] / Johannes Gottfried Mayer, Bernhard Uehleke, Kilian Saum ; [ford. Almássy Ágnes, Károlyi Eszter, Szilágyi Eszter]. - Bp. : M. Kvklub, 2004. - 431 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti cím: Handbuch der Klosterheilkunde
ISBN 963-549-066-6 kötött
orvostörténet; középkor; gyógynövények; természetgyógyászat


613 O 95
  Our planet, our health : Report of the WHO Commission on Health and Environment. - Geneva : WHO, 1992. - xxxii, 282 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Földünk, egészségünk : Az Egészségügyi Világszervezet egészség és környezet összefüggéseivel foglalkozó bizottságának jelentése. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 92-4-156148-3 fűzött
környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők; népesség; élelmiszer; mezőgazdaság; víz; energia; ipar; település


Életmód / Lifestyle


301 J 96
Jungk, Robert
  Alternatives leben / Robert Jungk, Norbert R. Müller. - Baden-Baden : Signel-Verlag Frevert, 1980. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Alternatív élet. - Bibliogr.: p. 205-207.
v.
alternatívák; életmód; alternatív mozgalmak; Német Szövetségi Köztársaság


640 U 64
  Ungebetene Gäste : Vom Leben mit Ameisen, Motten und anderen Lästlingen in Haus und Wohnung / [Red. Renate Partei] ; [Hrsg. "die umweltberatung" Verband österr. Umweltberatungsstellen]. - 3. Aufl. - Wien : Verband österr. Umweltberatungsstellen, 2000. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Hivatlan vendégek : Hangyákkal, molyokkal és más házi kártevőkkel élni a lakásban
Fűzött
háztartás; kártevők


Építészet / Architecture


690 A 51
  Althaussanierung : Informationen zur richtigen Althaussanierung / [Red. Martin Brunnflicker, Peter Kurz] ; [Hrsg. "die umweltberatung" Verband österr. Umweltberatungsstellen]. - Wien : Verband österr. Umweltberatungsstellen, 2000 . - 44 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Információs anyag régi házak megfelelő rendbehozatalához
Fűzött
környezetbarát építészet; felújítás; ház


692 B 42
  Baukonstruktionen : Ökologische Baukonstruktionen für energiesparendes Bauen / [Red. Fritz Heigl, Ewald Grabner] ; [Hrsg. "die umweltberatung" Verband österr. Umweltberatungsstellen]. - Wien : Verband österr. Umweltberatungsstellen, 1999. - 77 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Energiatakarékos építési szerkezetek
Fűzött
környezetbarát építészet; energiatakarékosság; passzív ház


Fenntarthatóság / Sustainability


502 F 45
  A fenntartható fejlődés indikátorai és a magyarországi változások az EU-indikátorok tükrében / [Faragó Tibor et al.] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Szent István Egyetem]. - Bp. : KvVM ; Gödöllő : Szent István Egyetem, 2004. - 81 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - ( Fenntartható fejlődés : Társadalom, gazdaság, környezet, ISSN 1218-1587)
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 963-85511-1-9 fűzött
fenntartható fejlődés; statisztika; mutatók; Európai Unió; Magyarország


502 I 45
  Implementation of Agenda 21 in the Netherlands : Annual report to the Commission on Sustainable Development : January 1994. - [S.l.] : [s.n.], 1994. - 54 p. ; 30 cm
Címford.: Az Agenda 21 végrehajtása Hollandiában : Éves jelentés a Fenntartható Fejlődés Bizottság számára (1994. január)
Fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; Hollandia; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro)


502 I 61
  Interregional workshop on the role of women in environmentally sound and sustainable development : Vol. I, Proceedings of the workshop / United Nations Department of Economic and Social Development [etc.]. - [S.l.] : UN Department of Economic and Social Development, 1993. - viii, 428 p. ; 28 cm
Címford.: Régiók közötti munkaműhely a nők szerepéről a környezetbarát és fenntartható fejlődésben : Pekingben, 1992. szeptember 9-15. között tartott munkaműhely előadásai
Fűzött
fenntartható fejlődés; nők; konferencia


Filozófia / Philosophy


502[200] B 60
  Bevezetés a buddhista természetbölcseletbe : Buddhista ökológiai szöveggyűjtemény / [ford. és összeáll. Pap László Miklós]. - [Bp.] : Farkas Lőrinc Imre Kvk., 2004. - 253 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9428-29-9 fűzött
ökofilozófia; vallás; buddhizmus


502 K 17
Karátson Gábor
  Világvége után / Karátson Gábor. - Bp. : Cserépfalvi, 1993. - 243 p. ; 20 cm. - (Kontextus könyvek, ISSN 0865-5465)
Elegyes írások
ISBN 963-7990-93-3 kötött
humánökológia - szépirodalom


Globális problémák / Global Problems


502[150] G 26
Gardner, Gerald T.
  Environmental problems and human behavior / Gerald T. Gardner, Paul C. Stern. - 2. ed. - Boston, MA : Pearson Custom Publishing, 2002. - xv, 371 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Környezeti problémák és az emberi viselkedés. - Bibliogr.: p. 343-360.
ISBN 0-536-68633-5 fűzött
globális problémák; környezeti etika; környezeti attitűd; környezeti pszichológia; humánökológia; környezeti nevelés; egyetemn


502 G 47
  Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete / [szerk. Faragó Tibor ..., Kerényi Attila] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Debreceni Egyetem]. - Bp. : KvVM ; Debrecen : Debreceni Egyetem, 2004. - 166 p. ; 30 cm
A mellékletben nemzetközi egyezményekkel
ISBN 963-472-847-2 fűzött
globális problémák; biológiai sokféleség; biológiai biztonság; géntechnológia; éghajlatváltozás; sivatagosodás; erdővédelem; nemzetközi együttműködés; nemzetközi egyezmények


502 W 76
Wilson, Derek J.
  Five holocausts / Derek J. Wilson. - Wellington : Steele Roberts, 2001. - 470 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Öt holokauszt. - Bibliogr.: p. 437-450.
ISBN 1-877228-41-9 fűzött
globális problémák; környezetrombolás; gazdaság; politika; népességrobbanás; militarizmus


Hulladék / Waste


628.4 T 50
  Thermische Abfallbehandlung : Eine gesundheitlich verantwortbare und ökologisch notwendige Entsorgunstechnologie / [Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen]. - München : Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1990. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Termikus hulladékkezelés
ISBN 3-88760-071-1 fűzött
hulladékkezelés


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 E 84
Erdősi Ferenc
  A környezetváltozás és hatásai / Erdősi Ferenc, Lehmann Antal. - Bp. : Mezőgazd. K., 1984. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Biológiai környezetünk védelme , ISSN 0324-4016)
Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-231-649-5 fűzött
környezeti változáa; környezeti hatás


502 O 13
  OECD environmental performance reviews : Italy / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1994. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Olaszország
ISBN 92-64-14261-4 fűzött
környezeti állapot; természetvédelem; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; gazdaság; szállítás; energia; nemzetközi együttműködés; Olaszország


502 O 13
  OECD environmental performance reviews : United Kingdom / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1994. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Nagy-Britannia
ISBN 92-64-14260-6 fűzött
környezeti állapot; természetvédelem; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; gazdaság; szállítás; energia; vegyipar; nemzetközi együttműködés; Nagy-Britannia


502 U 57
  Umweltatlas Hamburg 1997 / Hrsg. Umweltbehörde Hamburg ; [Red. Kurt Maier et al.]. - Hamburg : Umweltbehörde, 1997. - XVIII, 244 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Címford.: Hamburg környezeti atlasza, 1997
ISSN 0946-3984 fűzött
környezeti állapot; térkép; Németország; Hamburg


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


614.71 L 89
  Die Luft / [Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen]. - 5. Aufl. - München : StMLU, 1991. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Umweltschutz in Bayern : Eine information der Bayerischen Staatsregierung)
Címford.: A levegő
Fűzött
levegő; levegőminőség; Németország; Bajoroszág


Mezőgazdaság / Agriculture


635 B 32
Barcsák Zoltán
  Biogyep-gazdálkodás / Barcsák Zoltán. - Bp. : Mezőgazda, 2004. - 222 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 963-286-052-7 kötött
biogazdálkodás; kertészet; gyep


634 G 99
  Gyümölcstermő növények a Kárpát-medencében / [szerk. Koháry Erzsébet]. - [Bp.] : Zászlónk Stúdió, 2004. - 145 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 145.
Kötött
gyümölcs; hungarikumok; Kárpát-medence


Növények. Erdő / Plants. Forest


630.1 W 19
  Die Waldstandorte im Kanton Zürich : Waldgesellschaften, Waldbau, Naturkunde / Peter Schmider, Martin Küper, Bettina Tschander, Brigitte Käser ; Hrsg. Oberforstamt und Amt für Raumplanung des Kantons Zürich. - Zürich : vdf, 1993. - 287 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Címford.: Erdei termőhelyek Zürich kantonban. - Bibliogr.: p. 282-286.
ISBN 3-7281-1951-2 kötött
erdő; Svájc


Talaj / Soil


631.4 J 15
Jakab Sámuel
  Környezetvédelem - talaj = Protectia mediului - sol / Jakab Sámuel, Füleky György. - Bp. : Nemz. Tankvk., 2004. - 175 p. ; 19 cm + CD-ROM. - (Többnyelvű fogalomtár, ISSN 1758-8461)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 174.
ISBN 963-19-4581-2 kötött
környezetvédelem; talajtan; fogalomtár; szakszótár


Település, táj / Settlement, Landscape


711.4 K 58
Kleineisel János
  Tér és ember : [A svéd társadalom politikai, gazdasági és humán természetű jelenségeinek építészeti vetülete, különös tekintettel az otthonalakításra] / Kleineisel János ; [közr. a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet]. - [Bp.] : TTI, [1984]. - 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 963-7683-43-7 fűzött
településtervezés; városépítés; lakóház; lakás; társadalom; Svédország


711.4 S 34
Schneider, Wolf
  Városok Urtól Utópiáig / Wolf Schneider ; [ford. T. Tedeschi Mária]. - Bp. : Gondolat, 1973. - 323 p., [88] t. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Überall ist Babylon : Die Stadt des Menschen von Ur bis Utopia . - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 315-321.
v.
város; történet


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.7 A 86
  Arten- und Biotopschutzprogram / Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. - Geänderter Nachdruck. - München : Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1992. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Faj- és biotópvédelmi program
Fűzött
élővilág védelme; biotóp; Németország; Bajorország


502.4 B 71
Bodnár László
  Nemzeti parkok Észak-Amerikában / Bodnár László ; [fotók Bodnár László, Papp László]. - Eger : Bodnár Geográfus BT, 2003. - 279 p., [64] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 275.
ISBN 963-430-381-1 kötött
nemzeti park; Észak-Amerika


502.3 L 40
  Lebensraum Alter Weinberg / [Hrsg.] Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. - 2. unveränderte Aufl. - München : StMLU, 1989. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Régi szőlőhegyek élőhelye
Fűzött
élőhely; szőlőhegy


502.3 L 40
  Lebensraum Blumenwiese / [Hrsg.] Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. - 5. Aufl. - München : StMLU, 1989. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Virágos rétek élőhelye
Fűzött
élőhely; virágok; rét


502.3 L 40
  Lebensraum Ödland / [Hrsg.] Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. - 5. Aufl. - München : StMLU, 1989. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Kopár térségek élőhelye
Fűzött
élőhely


502.4 N 37
  Naturparke in Bayern / Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. - 2. Aufl. - München : Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1992. - 80 p. : ill, színes ; 21 cm
Természetvédelmi parkok Bajorországban
ISBN 3-910088-91-0 fűzött
természetvédelmi terület; Németország; Bajorország


Víz / Water


502.3 M 80
Molnár Géza
  A Tiszánál : Gondolatok természetről, történelemről... / Molnár Géza ; [színes fényképek Molnár Géza] ; [színes ill. Farkas Éva]. - Zalkod : Ekvilibrum, 2002-2203. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7981-X kötött
vízgazdálkodás; ökológia; Tisza; Alföld


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Bp. : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
2004-től kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-280-673-5
4., Amerika népei / [a rajzokat kész. Balogh Gyula] ; [a térképeket kész. Egyed Endre]. - 2004. - 606 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 547-550. és a fejezetek végén
ISBN 963-990-639-5
emberföldrajz; antropológia; Amerika; kézikönyv


Csillagászat / Astronomy


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 7. kötet társkiadója az ELTE TTK Közmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
7., Bolygófelszíni barangolások / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2004. - 27 p. : ill., részben színes
ISBN 963-86401-5-4
csillagászat


Földrajz / Geography


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/2.], Kisalföld. Győri-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila et al.]. - 2004. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86453-0-X
természetföldrajz; Kisalföld; Győri-medence


Környezeti nevelés / Environmental Education


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] A 26
Agárdy Sándor
  Erdei iskola kézikönyv : A tornyospálcai modell / Agárdy Sándor. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Agroinform, 2004. - 226 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Előző kiadása "Erdei iskola Tornyospálcán" címmel jelent meg
ISBN 963-502-803-2 fűzött
környezeti nevelés; erdei iskola


Művészetek, kézművesség / Art and Crafts


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  1000 éves Magyarország : [Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek] / Bérczi Szaniszló. - Püspökladány : Uniconstant, 2001. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek)
ISBN 963-204-065-1 fűzött
művészet; motívumkincs; történelem; magyar népművészet; kifestőkönyv; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Ősi kínai művészetek : Kiállítás és kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / Bérczi Szaniszló. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, 2004. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 18.)
ISBN 963-86401-7-0 fűzött
művészet; motívumkincs; kifestőkönyv; Kína


502[37] G 69
  Der grüne Faden der Kinder / Generaldirektium Umwelt Europäische Kommission . - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2001. - 40 p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 92-894-1377-8 fűzött
környezeti nevelés; gyermekrajzok; irodalmi nevelés


Iskolaudvar, kert / Schoolyard, Garden


502[37] P 48
  Pädagogischer Führer : Arbeitsmaterialen für Lehrer und Schüler : Landesgartenschau Würzburg, 27.4-21.10. 1990 / [Red. und Text Ulrike Pröbstl] . - Würzburg : Landesgartenschau Würzburg 1990 GmbH, 1990. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Pedagógiai kalauz : Munkaanyagok tanároknak és tanulóknak
Fűzött
környezeti nevelés; város; zöldterület; kertészet


vissza