A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2004. július - szeptember / July - September 2004


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615 H 70
Hildegard von Bingen
  Okok és gyógymódok / Hildegard von Bingen ; [ford., az előszót és a magyarázatokat írta Magyar László András]. - [Bp.] : Kairosz, 2004. - 317 p. ; 20 cm. - (Orvostörténeti ritkaságok ; 1.)
Eredeti cím: Causae et curae. - Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 963-9568-30-9 fűzött
orvostudomány; tudománytörténet; középkor; természetfilozófia


628.5 K 12
Kalas György
  Zajkeverők / Kalas György. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., [2004]. - 1 öh. fol. : ill. ; 30 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN 1418-0200 ; 10.)
Leporelló
zajterhelés; zajvédelem


Életmód / Lifestyle


I-1056
Elkington, John
  Száguldó fogyasztás (heveny tüdővész) [Fordítás] = Galloping consumption / John Elkington, Julia Hailes. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; 1990 (In: The green consumer guide. - London : Gollancz, 1989. p. 8-11.). - 4 fol. ; 29 cm
fogyasztás; környezetkímélő fogyasztás


502 K 12
Kalas György
  Ökohanták / Kalas György. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., [2004]. - 1 öh. fol. : ill. ; 30 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN 1418-0200 ; 9.)
Leporelló
környezetvédelem; reklám; fogyasztóvédelem


Energia / Energy


620.92 H 22
Hallenga, Uwe
  A szélenergia hasznosítása / Uwe Hallenga ; [ford. Szüle Dénes]. - Bp. : Cser K., 2004. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Eredeti cím: Wind : Strom für Haus und Hof. - Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 963-9560-08-1 fűzött
energiatermelés; szélenergia; szélturbina


Építészet / Architecture


728.1 A 32
  Das Aktivhaus : Das Haus mit der besseren Energiebilanz / Arbeitskreis Ökologischer Holzbau ; [Red. Arne Steffen et al.]. - Wolnzach : Verlag Kastner , 2002. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
Címford.: Az aktív ház : Ház jobb energiaegyensúllyal
ISBN 3-936154-05-8 fűzött
környezetbarát építészet; lakóház; energiatakarékosság


691 H 46
Curwell, Steve
  Hazardous building materials : A guide go the selection of environmentally responsible alternatives / Steve Curwell, Bob Fox, Morris Greenberg and Chris March. - 2. ed. - London ; New York, NY : Spon Press, 2002. - x, 196 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Veszélyes építőanyagok : Útmutató a környezetvédelmi szempontból felelős választáshoz. - Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 0-419-23450-0 fűzött
építőanyag; környezeti hatás; egészségügyi hatás; környezetbarát építészet


I-1053
Norberg-Schulz, Christian
  Előszó [A hely szelleme című könyvhöz] [Fordítás] = Preface / Christian Norberg-Schulz. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2001 (In: Genius loci : Towards a phenomenology of architecture. - London : Academy Editions, 1980. p. 5-23.). - 15 fol. ; 29 cm
építészet; hely; épített környezet


Étel, ital / Food, Drink


I-1051
Goldsmith, Teddy
  Egészségre káros - vagy csak kicsi? [Fordítás] = Unhygienic - or jast small scale? / Teddy Goldsmith. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 2001 (In: The Ecologist Report. June. 2001. p. 4-10.). - 12 fol. ; 29 cm
élelmiszertermelés; nagyüzemi termelés; kisüzemi termelés; higiénia; egészségügy


I-1048
Sabersky, Anetta
  Kérem, csak nyugodtan [Fordítás] = Aber bitte mit musse / Anette Sabersky. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Halász Réka ; 1994 (In: Öko-Test. H. 3. 1994. p. 59-62.). - 8 fol. ; 29 cm
táplálkozás; diéta


Filozófia / Philosophy


I-1057
  Assisi nyilatkozatok [Fordítás] : A buddhizmus, a kereszténység, a hinduizmus, az iszlám és a zsidó vallás üzenene természet és ember kapcsolatáról / ford. Ortmann-né Ajkai Adrienne. - [Pécs] : Fordító, [2003]. - 13 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: The Assisi declarations : Messages on man and nature from buddhism, christianity, hinduism, islam and judaism. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
természet; környezetvédelem; vallás


301 B 41
Bateson, Gregory
  Steps to an ecology of mind / Gregory Bateson ; [with a new foreword by Mary Catherine Bateson]. - Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, 2000. - xxxii, 533 p. ; 21 cm
Címford.: A szellem ökológiája felé. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-226-02905-6 fűzött
humánökológia; antropológia; ismeretelmélet; evolúció; pszichiátria


114 C 12
Casey, Edward S.
  The fate of place : A philosophical history / Edward S. Casey. - Berkeley ; Los Angeles, CA ; London : University of California Press, 1998. - xviii, 488 p. ; 23 cm
Címford.: A hely sorsa : A "hely" a filozófia történetében. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 343-477.
ISBN 0-520-21649-0 fűzött
hely; tér; idő; filozófia


100 G 61
Grandpierre Attila
  Életünk és a Mindenséget átható rend / Grandpierre Attila. - [Bp.] : Barrus , 2004. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-584-4 kötött
emberiség; kozmológia; Világegyetem


502[100] K 43
  A későújkor józansága : Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből / vál. és szerk. Tillmann J. A.. - Bp. : Göncöl, 1994- . - 20 cm. - (Fejlődés-tanulmányok, ISSN 01399-2816)
ISBN 963-7875-81-6
2 / [ford. Beck András et al.]. - 2004. - 235 p.
Bibliogr.: p. 233. és a jegyzetekben
ISBN 963-7875-82-4
tudományfilozófia


I-1049
Kinsley, David
  A környezetre ártalmas kereszténység és a környezetért felelős kereszténység [Fordítás] / David Kinsley. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2002 (In: This sacred Earth / ed. Roger S. Gottlieb. - New York, NY ; London : Routledge, 1996. p. 104-124.). - 15 fol. ; 29 cm
kereszténység; környezet; természet; környezetvédelem


I-1052
Marshall, Peter
  A bölcsek köve [Fordítás] : Alkímia és ökológia kézfogója = Philosopher's stone : The wedding of alchemy and ecology / Peter Marshall. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2001 (In: Resurgence. 207. no. July-August 2001. p. 18-21.). - 4 fol. ; 29 cm
alkímia; ökológia


502[150] M 59
Metzner, Ralph
  Green psychology : Transforming our relationship to the Earth / Ralph Metzner. - Rochester, VT : Park Street Press, 1999. - x, 229 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Zöld pszichológia : A Földhöz fűződő viszonyunk átalakítása. - Bibliogr.: p. 214-221.
ISBN 0-89281-798-4 fűzött
ökopszichológia; természet; pszichológia; humánökológia; vallás


200 P 49
Peacocke, Arthur
  Creation and the world of science : The re-shaping of belief / Arthur Peacocke. - Repr. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - xxiii, 401 p. ; 22 cm
Címford.: A teremtés és a tudomány világa : A hit újraformálása. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-19-917169-0 fűzött
vallás; tudomány; kereszténység; teológia


502[200] S 49
  Seeing God everywhere : Essays on nature and the sacred / ed. by Barry McDonald ; foreword by Philip Zaleski ; introduction by Satish Kumar. - Bloomington, IN : World Wisdom, 2003. - xxiv, 323 p. ; 23 cm. - (The perennial philosophy series)
Címford.: Meglátni mindenhol Istent : Írások a természetről és a szentről. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-941532-42-9 fűzött
természet; vallás; humánökológia - spirituális ökológia


I-1050
Sellner, Edward
  Mennyei tűz [Fordítás] : A kelta szellemiség és üzenete a jövő számára = Heavenly fire : Celtic spirituality and intimations of the future / Edward Sellner. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2002 (In: The Aisling Magazine. 22. no. 1998). - 8 fol. ; 29 cm
kelták; vallás; történet


502 V 65
Végh Attila
  A süllyedés metafizikája / Végh Attila. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9302-73-2 fűzött
humánökológia; fiozófia; humánökológia - szépirodalom


Gazdaság / Economy


502[33] B 95
Buday-Sántha Attila
  Környezetgazdálkodás / Buday-Sántha Attila. - Bp. ; Pécs : Dialóg Campus, 2002 [!2004]. - 205 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9310-42-5 kötött
környezetgazdálkodás; környezetvédelem


502[33] H 45
Hawken, Paul
  Natural capitalism : Creating the next industrial revolution / Paul Hawken, Amory Lovins, and L. Hunter Lovins. - Boston ; New York ; London : Little, Brown and Co., 2000. - xix, 396 p. ; 24 cm
Címford.: Természetes kapitalizmus : A következő ipari forradalom. - Bibliogr.: p. 349-378.
ISBN 0-316-35300-0 fűzött
környezetgazdaságtan; gazdasági előrejezlés; Amerikai Egyesült Államok


502[33] T 46
  Természet és gazdaság : Ökológiai közgazdaságtani szöveggyűjtemény / szerk., [az előszót írta] Pataki György és Takács-Sánta András ; [a tanulmányokat vál. Bodorkós Barbara et al.] ; [ford. Bodorkós Barbara ... et al.]. - Bp. : Typotex, 2004. - 557 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat , ISSN 1785-5217 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9548-10-3 fűzött
közgazdaságtan; ökológia


502[33] U 96
  Útmutató a vállalati környezeti menedzsment ISO 14001 és EMAS szerinti rendszereinek hazai alkalmazásához / [közread. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Bp. : KTM, 1998. - 24 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetirányítás; környezetvédelem; EMAS; ISO 14001 szabvány


Globális problémák / Global Problems


008 M 50
Meadows, Donella
  Limits to growth : The 30-year update / Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows. - White River Junction, VT : Chelsea Green, 2004. - xxii, 338 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A növekedés határai : Harminc év múltán. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 295-309.
ISBN 1-931498-58-X fűzött
globális problémák; gazdasági fejlődés; környezeti hatás; környezetszennyezés; fenntartható fejlődés


Kertészet / Gardening


I-1054
Örsi Károly
  A magyar történeti kertek jegyzéke / Örsi Károly. - Bp. : Statisztikai Kiadó Vállalat, [1990]. - 26 p. ; 24 cm
Fmás.
kertépítészet; történet; műemlékvédelem; Magyarország; xerox


Környezetbarát tervezés / Ecological Design


502 O 67
Orr, David W.
  The nature of design : Ecology, culture, and human intention / David W. Orr . - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002. - 237 p. ; 22 cm
Címford.: A tervezés tudománya : Ökológia, kultúra, emberi törekvések. - Bibliogr.: p. 221-231.
ISBN 0-19-514855-X kötött
ökologikus tervezés; humánökológia; környezeti etika


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 96
Burger Ferenc
  A tartós környezetkárosodások bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba / Burger Ferenc. - Bp. : KTM, 1997. - 16 p. ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 1.)
ISBN 963-03-4408-4 fűzött
környezetkárosodás; ingatlan-nyilvántartás


502 E 59
  Environmental performance reviews : Austria / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1995. - 138 p. : ill. ; 23 cm. - (Country reviews)
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Ausztria
ISBN 92-64-14528-1 fűzött
környezeti állapot; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; gazdaság; energia; idegenforgalom; Ausztria


I-1058
  A Föld Charta. - Szentendre : REC Magyar Iroda, [2000]. - 7 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Earth Charter. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
környezetvédelem


502 K 90
  Környezet- és természetvédő szervezetek javaslatai az Európai Unióhoz való csatlakozás környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseihez / készítették ... Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért [et al.]. - Bp. : [s.n.], 2001. - 16 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; Európai Unió; környezetvédő szervezetek; Magyarország


502 K 90
  A környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai / [szerk. Fodor László]. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2004. - 183 p. ; 20 cm. - (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : Debreceni konferenciák, ISSN 1589-6153 ; 2.)
ISBN 963-472-818-9 fűzött
környezeti információ; információs jog; környezetvédelmi jog; közigazgatás; konferencia; Magyarország


502 M 50
  Meddig vagyunk? : Válogatott írások a Védegylettől / [vál. Vay Márton]. - Bp. : Noran, 2004. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-43-0 fűzött
környezetvédelem; Magyarország


502 M 99
Myers, Norman
  Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét? / Norman Myers, Julian L. Simon ; [... Merkl Ottó, ... Fuisz Tibor ford.]. - Bp. : Typotex, 2004. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Scarcity or abundance?. - Bibliogr.: p. 219-225. és a hivatkozásokban
ISBN 963-9326-89-5 fűzött
környezetvédelem; közgazdaságtan; globális problémák


502 T 32
  Társadalmi Fórum az Európai Unió bővítéséről: környezetvédelem és fenntartható fejlődés : A Társadalmi Fórum találkozói és a nem-kormányzati szervezetek álláspontja a bővítésről, a csatlakozási követelményekről a környezetvédelem és az azzal összefüggő főbb szakterületek vonatkozásában / [összeáll. és szerk. Faragó Tibor] ; [kiad. az Országos Környezetvédelmi Tanács]. - Bp. : OKT, 2000. - 28 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; Magyarország


Mezőgazdaság / Agriculture


636 A 51
  Alternatív baromfitenyésztés és -tartás : Ökológia, fenntarthatóság, hagyományok / szerk. Szalay István. - Bp. : Mezőgazda, 2004. - 325 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 5.)
Bibliogr.: p. 323-325.
ISBN 963-286-057-8 kötött
állattenyésztés; baromfi; környezetvédelem


634.8 B 64
  Bioszőlő, biobor : Ökológiai szőlőtermesztés és borászat / szerk. Szőke Lajos. - Bp. : Mezőgazda, 2004. - 193 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 184-190.
ISBN 963-286-043-8 kötött
biogazdálkodás; szőlészet; borászat; környezetvédelem


Növények. Erdő / Plants. Forest


630.1 E 98
Exner Tamás
  Erdőfigyelő jelentés 2003 : A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében / Exner Tamás, Jávor Benedek. - Bp. : WWF Magyarország, 2003. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
erdő; Magyarország


Ökológia / Ecology


502 G 88
Győrffy Iván
  Végjáték / Győrffy Iván. - [Bp.] : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 301 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-12-X fűzött
történeti ökológia; humánökológia; környezeti ártalom


502 H 78
Homer-Dixon, Thomas F.
  Környezet, szűkösség, erőszak / Thomas F. Homer-Dixon ; [ford. Boross Anna és Győrvári Borbála]. - Bp. : Typotex, 2004. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217 ; 2.)
Eredeti cím: Environment, scarcity and violence. - Bibliogr.: p. 289-294. és a jegyzetekben
ISBN 963-9548-12-X fűzött
ökológia; társadalmi konfliktus; természeti erőforrás


800 N 69
Nettle, Daniel
  Vanishing voices : The extinciton of the world's languages / Daniel Nettle and Suzanne Romaine. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2000. - x, 243 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Elhaló hangok : A világ nyelveinek kipusztulása. - Bibliogr.: p. 215-225.
ISBN 0-19-515246-8 fűzött
nyelv; kultúra; tudás; humánökológia; környezeti hatás


Politika / Policy


502[32] O 74
  Országos Környezetvédelmi Tanács : 2000-2001 / [szerk. Bulla Miklós]. - Bp. : OKT, 2002. - [28] p. ; 27 cm
Fűzött
környezetpolitika; Magyarország; Országos Környezetvédelmi Tanács


Település, táj / Settlement, Landscape


911.3 S 52
Sersli, Stephanie
  A határon átnyúló együttműködések irányvonalai = Trends of trans-frontier co-operations = Trendy cezhranicnych spoluprác = Liniile principale a cooperarilor transfrontiere / Stephanie Sersli, Kiszel Vilmos. - Balassagyarmat : Ipoly Unió, 2000. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9746-3 fűzött
regionális együttműködés; nemzetközi együttműködés; területfejlesztés; régiók


I-1055
  A táj legyen táj - legfőbb ideje! : Dornachi kiáltvány : Rövidített változat / ford. Litván Péter. - Bp. : Ars Topia Alapítvány, 2000. - 6 p. ; 29 cm
Készült "Az európai tájkultúra mint feladat" címmel Dornach Goetheanumában 2000. szeptember 6-9 között megrendezett nemzetközi tanácskozás alkalmából
tájkultúra; konferencia


911.3 T 47
  A terület- és településfejlesztés alapjai / szerk. Süli-Zakar István. - Bp. ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 471 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9310-70-0 kötött
területfejlesztés; régiók; Európai Unió; Magyarország


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.74 A 43
  Az állatok életkörülményei Magyarországon : az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságáak jelentése / [a szerkesztésben közrem. Mikó János et al.]. - Bp. : JETPRINT Kft., 1997. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
állatvédelem; Magyarország


502.4 B 34
Baróti Szabolcs
  Noé bárkáin : Nemzeti parkjaink regénye / Baróti Szabolcs. - Bp. : Püski, 2004. - 444 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-29-8 kötött
természetvédelem; nemzeti parkok; Magyarország


502.3 B 72
  A Bodrogzug természeti értékei / kész. Agócs József [et al.]. - [Budakeszi] : Palocsa Egyes., 2000. - 36 fol. : ill., színes ; 30 cm + 1 CD-ROM
Spirálfűzött
természeti értékek; Bodrogzug


502.4 C 63
  Csévharaszttól Bátorligetig : Az Észak-Alföld természeti értékei / szerk. Rakonczay Zoltán. - Bp. : Mezőgazdasági Kvk., 1988. - 389 p., 8 t. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 387-389.
ISBN 963-232-675-X fűzött
természetvédelem; természetvédelmi terület; Alföld; Észak-Alföld; kézikönyv


CDR-41
  Korlát : Hogyan juthatunk zöldközelbe Budapesten és környékén? / [készítők ... Szabóné Susa Ágnes et al.] ; [közread. a Budapesti Művelődési Központ]. - [Bp.] : BMK, 2004. - 1 CD ; 13 cm
Magyar és angol nyelven
környezetvédelem; természetvédelem; természetvédelmi terület; nemzeti park; környezeti nevelés; közművelődés; mozgáskorlátozottak; Budapest; Duna-Ipoly Nemzeti Park; Pilisi Parkerdő


502.3 P 85
Pop, Cristian
  Pádis : Monográfia / szerző Cristian Pop ; mtársak George Togor [et al.]. - 5. kiad. - Nagyvárad : "Transilvania" Ökológiai Klub, 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm + 1 térk.
Fűzött
természetvédelem; turizmus; Románia; Erdélyi Szigethegység


502.3 P 98
  A puszta : A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület évkönyve / [szerkbiz. Harmos Krisztián et al.]. - 1999. - Szarvas : Nimfea Természetvéd. Egyes., 2000. - 444 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 0236-8056 fűzött
természetvédelem; kunhalom; erdei iskola; Alföld


502.3 P 98
  A puszta : A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület évkönyve / [szerkbiz. Harmos Krisztián et al.]. - 2000. - Szarvas : Nimfea Természetvéd. Egyes., 2002. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 0236-8056 fűzött
természetvédelem; Alföld


502.4 R 31
Rakonczay Zoltán
  A Kiskunságtól Bácsalmásig : A Kiskunság természeti értékei / szerk. Rakonczay Zoltán ; [írta Rakonczay Zoltán, Tölgyesi István, Vajda Zoltán]. - Bp. : Mezőgazda, 2001. - 387 p., [16] t. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 374-381.
ISBN 963-9239-84-4 kötött
természetvédelem; természetvédelmi terület; Alföld; Dél-Alföld; Kiskunság; kézikönyv


Utazás / Tourism


379.83 H 59
  Helye(in)k, tárgya(in)k, képe(nk)k : A turizmus társadalomtudományos magyarázat : Tanulmányok / [szerk. Fejős Zoltán, Szíjártó Zsolt]. - Bp. : Népr. Múz., 2003. - 257 p. : ill. ; 24 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 5.)
Kész. a Néprajzi Múzeum és a PTE Kommunikációs Tanszék által 2002. március 22-23-án, Pécsett rendezett konferencia előadásai alapján. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9540-03-X fűzött
néprajz; antropológia; turizmus


Víz / Water


556 A 71
  Apa Oradiei / George Togor, Mariana Poinar, Adriana Togor, Máthé László. - Oradea : Clubul Ecologic "Transilvania", [2001]. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - ( Seria Ecoaqua ; 8)
Címford.: Nagyvárad vize
Fűzött
víz; vízellátás; vízminőség; Nagyvárad


556 C 11
  Calitatea apei Crisului Repede si Crisului Negru / George Togor, Mariana Poinar, Adriana Togor, Máthé László. - Oradea : Clubul Ecologic "Transilvania" , [2001]. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Seria Ecoaqua ; 6)
Címford.: A Sebes- és Fekete-Körös vízminősége
Fűzött
folyó; vízminőség; Sebes-Körös; Fekete-Körös


I-1043
  Mégis kinek a vize? [fordítás] = Whose water? / Tony Clarke [et al.]. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; 2004 (In: Yes!. Winter. 2004. p. 13-18.). - 7 fol. ; 21 cm
víz


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology


572 D 63
Diamond, Jared
  A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása / Jared Diamond ; [ford. Győrvári Borbála]. - [Bp.] : Typotex, 2002. - 416 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The rise and fall ot the third chimpanzee : How our animal heritage affects the way we live. - Bibliogr.: p. 379-402.
ISBN 963-9326-15-1 kötött
embertan; származástan; művelődéstörténet; kultúra; szociobiológia; viselkedés


Környezeti nevelés / Environmental Education


502[37] E 17
  Educatia ecologica si voluntariatul in protectia mediului / Gabriela Nedelcu, Madalina Nedelcu, Ioana Muresan, Simona Stan, Traian Muresan. - [Oradea] : Treira, 2003. - 98 fol. : ill. ; 30 cm
Címford.: Ökológiai nevelés és önkéntes szolgálat a környezetvédelemben
ISBN 973-8159-51-2 fűzött
környezeti nevelés; önkéntes munka; környezetvédelem; környezetvédők


502[37] F 45
  Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés : Innováció a tanárképzésben, az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei / [szerk. Csobod Éva, Varga Attila]. - Bp. : OKI, 2004. - 96 p. ; 24 cm
2003 őszén Szegeden tartott konferencia anyaga
ISBN 963-682-530-0 fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; akciókutatás; konferencia


502[37] H 59
  Helyzetkép a fenntarthatóságról a hazai felsőoktatásban / [főszerk. Czippán Katalin] ; [szerk. Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia]. - Bp. : Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, 2003. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-560-5 fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; fenntarthatóság; Magyarország


502[37] I 74
  Iskolakultúra / az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. - 3. évf. 2. sz . - Bp. : OKI, 1993. - 96 p. ; 23 cm
Környezeti nevelési különszám. - A folyóirat Természettudomány c. alsorozatának 12. száma
ISSN 1215-5233 fűzött
környezeti nevelés


502[37] K 90
  Környezeti nevelés a középiskolában / szerk. Schróth Ágnes. - Bp. : Trefort , 2004. - 376 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Szakmódszertan tankönyv a környezettan szakos tanárjelöltek számára
ISBN 963-446-272-3 fűzött
környezeti nevelés; didaktika; középiskola


502[37] S 91
Sterling, Stephen
  Sustainable education : Re-visioning learning and change / Stephen Sterling . - Foxhole, Dartington : Green Books, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Schumacher briefings ; 6)
Címford.: Fenntartható nevelés : Tanulás és változás újragondolása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 89-91.
ISBN 1-870098-99-4 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság


Programok, tantervek / Programs, Curricula


502[37] A 93
  Átfogó mintaprogramok az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez / [összeáll. Nagyné Horváth Emília et al.]. - Bp. : OM [etc.], 2004. - 68 fol. ; 30 cm
További szerzők: Menráth Réka, Budayné Kálóczi Ildikó, Gyulainé Szendi Éva, Hollósy Eszter. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
környezeti nevelés; program; általános iskola; középiskola; gimnázium; szakközépiskola; szakmunkásképző


502[37] S 49
  Segédanyag az iskolai környezeti nevelési program kidolgozásához / [... összeáll. Ardayné Mares Mária et al.] ; [kiad. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezeti Nevelők Egyesülete. - Miskolc : KÖNE, 2003. - 40 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-21253-6-3 fűzött
környezeti nevelés; program; erdei iskola


502[37] W 66
  What works : A guide to environmental education and communication projects for practitioners and donors / ed. by Martha C. Monroe. - Gabriola Island, B.C. : New Society Publishers, 1999. - 120 p. : ill. ; 23 cm. - (Education for sustainability)
Címford.: Ami működik : Környezeti nevelés és kommunikációs programok kalauza gyakorlati szakemberek és támogatók számára
ISBN 0-86571-405-3 fűzött
környezeti nevelés; környezeti kommunikáció; program; esettanulmányok


Módszerek / Methodology


502[37] K 12
Kalas György
  Az újragondolt papír / [szöveg Kalas György] ; [rajzok Nagy Ildikó]. - Átd. kiad. - Bp. : Hulladék Munkaszövetség, 2004. - 20 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
papír; újrahasznosítás; papírkészítés; környezeti nevelés


502[37] K 90
  Környezeti oktatási és nevelési módszerek a felsőoktatásban : Az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérizn 2001-ben kiírt közös pályázati felhívására beérkezett pályamunkák / [főszerk. Czippán Katalin] ; [szerk. Sapsál Júlia]. - Bp. : Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, 2003 . - 91 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-071-7 fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; Magyarország


371 V 57
Vásárhelyi Tamás
  Múzeum az iskolatáskában / Vásárhelyi Tamás, Sinkó István ; [az illusztrációkat rajz. Sinkó István] ; [a fotókat kész. Vásárhelyi Tamás et al.]. - Bp. : Nemz. Tankvk., 2004. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-148.
ISBN 963-19-4602-9 fűzött
múzeum; pedagógia


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] N 10
Nádai Magda
  Erdei számos-képes könyv : Hasonlatokkal elképzeltető adattár : Erdészeti erdei iskolák programvezetőienk kézikönyve / Nádai Magda ; [... graf. ... Kovács Andrea]. - 2. jav. kiad. - Bp. : Flaccus, 2004. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-9412-19-8 fűzött
környezeti nevelés; erdészet; erdei iskola


796.5 V 31
  Vándortáborozási kézikönyv : [222 gyakorlati ötlettel] / [szerk. Bánhidi Attila] ; [fényk. Baumgartner Tibor et al.] ; [ill. Harsáczky Attila]. - Bp. : Mobilitás, 2004. - 192 p., XXXII t., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 22 cm + 2 képeslap. - (Ifjúsági turizmus és természetjárás ; 2.)
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-212-958-X fűzött
természetjárás; táborozás; turisztika


Természetismeret / Nature Activities


502[37] A 97
Austin, Emma
  Környezeti oktatás védett területeken : 1993. november 22-26, TIT Stúdió és Mezőgazdasági Múzeum, Budapest : Konferenciajelentés / ... kész. Emma Austin, James Hindson ; [Field Studies Council ..., Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium]. - [Bp.] : KTM, 1993. - 48, [14] fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; természetvédelmi terület; konferencia


502[37] T 46
  Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon / szerk. Kárász Imre. - Jav. utánny. - Eger : Tűzliliom Környezetvédelmi Öktatóközpont, 2004. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-342-5 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény


Élővilág / Wildlife


502[37] B 43
Bebbington, Anne
  Avarban élő gerinctelen állatok határozókulcsa / [írta Anne Bebbington, John Bebbington és Steve Tilling] ; [ford. Parti Krisztina]. - Bp. : FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, [s.d.]. - 1, 1 fol. : ill., színes ; 31 cm
Fóliázott lap
gerinctelen állatok; környezeti nevelés; határozó


502[37] F 12
  Fák és cserjék határozó kulcsa. - Bp. : FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, [s.d.]. - 1 fol. : ill., főként színes ; 31 cm
Fóliázott lap
fák; cserjék; környezeti nevelés; határozó


502[37] L 77
  Lombos fák, cserjék. - Bp. : FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, [s.d.]. - 1 fol. : ill., főként színes ; 31 cm
Fóliázott lap
fák; cserjék; környezeti nevelés; határozó


502[37] O 75
Orton, Richard
  Freshwater invertebrates / by Richard Orton, Anne Bebbington and John Bebbington ; [publ. for Field Studies Council]. - Slough : Richmond Publishing Co., 1995. - 1 öh. fol. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Édesvízi gerinctelen állatok
Fóliázott lap
gerinctelen állatok; édesvíz; környezeti nevelés; határozó


502[37] O 75
Orton, Richard
  Tavakban és patakokban élő gerinctelen állatok határozókulcsa / [írta Richard Orton, Anne Bebbington, John Bebbington] ; [ford. Gilly Zsolt, Déri Andrea]. - Bp. : FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, [s.d.]. - 1, 1 fol. : ill., színes ; 31 cm
Eredeti cím: Freshwater invertebrates
Fóliázott lap
gerinctelen állatok; édesvíz; környezeti nevelés; határozó


502[37] P 34
Papp Károly
  Nyomhatározó / tervezte Papp Károly. - Vác : Göncöl Szövetség, 2004. - 1 fol. : ill. ; 31 cm
Fóliázott lap
állatok; nyomok; környezeti nevelés; határozó


502[37] T 53
Tímár Gábor
  Fa- és cserjehatározó - dunai ártér / [tervezte ... Tímár Gábor]. - Vác : Göncöl Szövetség, 2004. - 1 fol. : ill. ; 31 cm
Fóliázott lap
fák; cserjék; környezeti nevelés; Duna; határozó


Egészség / Health


502[37] F 23
Farkas Ildikó
  Tanároknak röviden az allergiáról : Parlagfű mentesítési program / összeáll. Farkas Ildikó, Magyar Donát, Erdei Eszter. - Bp. : Fodor József Országos Közegészségügyi Közp. Országos Környezetegészségügyi Intézete, 1998. - 22 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
allergia; környezeti nevelés


502[37] N 30
Nagy Zsuzsanna, F.
  Ökológiai fogyasztóvédelem az iskolában : Segédanyag az egészségvédelmi és környezeti nevelési programok készítői számára / [F. Nagy Zsuzsanna, ... Kalas György]. - Veszprém : Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata ; Bp. : Hullladék Munkaszövetség, 2004. - 34 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34.
Fűzött
környezeti nevelés; fogyasztóvédelem


Levegő / Air


502[37] B 54
Berényiné Parti Krisztina
  Felhők határozókulcsa / írta Berényiné Parti Krisztina ; ill. Varga Emma. - Bp. : FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, [s.d.]. - 1 fol. : ill., főként színes ; 31 cm
fóliázott lap
felhők; környezeti nevelés; határozó


502[37] D 73
Dobson, Frank S.
  Lichens and air pollution / [key by Frank S. Dobson] ; [publ. for the Company of Biologists and the Field Studies Council]. - Slough : Richmond Publishing Co., [s.d.]. - 1 öh. fol. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: A levegőszennyezés hatása a zuzmókra
ISBN 0-85546-243-4 fóliázott lap
levegőszennyezés; zuzmók; környezetvédelmi vizsgálat; bioindikáció; környezeti nevelés; határozó


502[37] D 94
Dukay Krisztina
  Leggyakoribb magyarországi fán lakó (epifita) zuzmófajok : Levegőminőség-vizsgálat fán lakó (epifita) zuzmók segítségével / Dukay Krisztina, Dukay Igor. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2002. - 1 fol. : ill., színes ; 31 cm
Fóliázott lap
levegőminőség; zuzmók; környezetvédelmi vizsgálat; bioindikáció; környezeti nevelés; határozó


502[37] W 29
Wandaele, Wilfried
  Flupi és a levegő / szöveg Wilfried Vandaele ; rajzok Tini Bauters ; ford. Gellér Zita ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Bp. : KvVM, [2004]. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
környezeti nevelés; levegő; gyermekkönyv


Település, táj / Settlement, Landscape


502[37] U 80
Urbán Ágnes
  Épület határozó / [írta Urbán Ágnes] ; [rajzolta Liszi János]. - Bp. : FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, [s.d.]. - 1, 1 fol. : ill. ; 31 cm
Fóliázott lap
építészet; édesvíz; környezeti nevelés; határozó


Víz / Water


502[37] V 93
  A víz és én / [magyar adaptáció Szendi Gábor]. - Esztergom : Vitéz János Tanítóképző Főisk., 1993. - 12 p. : ill. ; 30 cm
Készült a Körlánc projekt keretében
Fűzött
környezeti nevelés; víz


502[37] W 29
Wandaele, Wilfried
  Flupi és a víz / szöveg Wilfried Vandaele ; rajzok Tini Bauters ; ford. Gellér Zita ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Bp. : KvVM, [2004]. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
környezeti nevelés; víz; gyermekkönyv


502[37] W 29
Wandaele, Wilfried
  Segédlet a "Flupi és a víz" és a "Flupi és a levegő" című könyvek használatához / [szöveg Wilfried Vandaele] ; [rajzok Tini Bauters] ; [ford. Gellér Zita] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Bp. : KvVM, [2004]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; víz; gyermekkönyv


vissza