Egyéb újabb szerzemények

2004. május - június


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 C 27
Cooper, Jean C.
  An illustrated encyclopaedia of traditional symbols / J. C. Cooper. - Repr . - London : Thames and Hudson, 2001. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Hagyományos szimbólumok illusztrált lexikona. - Bibliogr.: p. 203-207.
ISBN 0-500-27025-9 fűzött
szimbólum; művészet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet


003 G 46
Gimbutas, Marija Alsekaite
  The language of the goddess : [Unearthing the hidden symbols of western civilization] / Marija Gimbutas. - London : Thames and Hudson, 2001. - [8], xxiii, 388 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Az istennő a szimbólumok nyelvén : A nyugati civilizáció rejtett szimbólumainak feltárása. - Bibliogr.: p. 354-369.
ISBN 0-500-28249-8 fűzött
istennő; szimbólum; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; mitológia; vallás; Európa


003 R 85
Roojen, Pepin van
  Occult images / [Pepin van Roojen]. - Amsterdam ; Singapore : The Pepin Press : Agile Rabbit Editions, 2001. - 272 p. : ill. ; 15 cm + 1 CD-ROM
Címford.: Okkult képek
ISBN 90-5768-023-8 fűzött
szimbólumok; okkultizmus


003 R 85
Roojen, Pepin van
  Signs and symboles / [... Pepin van Roojen]. - Amsterdam ; Singapore : The Pepin Press : Agile Rabbit Editions, 2003. - 367 p. : ill. ; 15 cm + 1 CD-ROM
Címford.: Jelek és szimbólumok
ISBN 90-5768-055-6 fűzött
szimbólumok; jelek


003 T 91
Tresidder, Jack
  Dictionary of symbols : An illustrated guide to traditional images, icons and emblems / Jack Tresidder. - London : Duncan Baird Publishers, 1997. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Szimbólumszótár : Hagyományos képek, ábrák, szimbólumok illusztrált útmutatója
ISBN 1-900131-62-5 fűzött
szimbólum; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet


003 V 99
Vries, Ad de
  Elsevir's dictionary of symbols and imagery / by Ad de Vries ; rev. and updated by Arthur de Vries. - 2., enl. ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - 624 p. ; 30 cm
Címford.: Elsevier szimbólumszótár
ISBN 0-444-51345-0 v.
szimbólumok


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


025 B 51
Bényei Miklós
  Genius loci : A helyismereti tevékenységről / Bényei Miklós. - Bp. : Könyvtári Intézet, 2004. - 182 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-606-8 fűzött
könyvtártudomány; helytörténet; honismeret


090 B 82
Borsa Gedeon
  Kalauz a régi nyomtatványokhoz : A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete és terjedelme / Borsa Gedeon. - Bp. : Könyvtári Int., 2003. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-604-1 fűzött
könyvészet; régi nyomtatványok


022 U 82
Urbán László
  Könyvek a térben : Könyvtártervezési tapasztalatok / Urbán László. - Bp. : Könyvtári Intézet, 2003. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-605-X fűzött
építészet; könyvtárépítészet


150  Pszichológia


150 B 12
Bachelard, Gaston
  The psychoanalysis of fire / by Gaston Bachelard ; transl. by Alan C. M. Ross ; preface by Northrop Frye. - Boston : Beacon Press, cop. 1968. - 115 p. ; 21 cm
Címford.: A tűz pszichoanalízise. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 113-115.
ISBN 0-8070-6461-0 fűzött
pszichológia; tűz; szimbólum; filozófia; humánökológia


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia

200 Sz 61
  A szent antropológiája : A homo religiosus eredete és problémája / szerk. Julien Ries ; [ford. Krivácsi Anikó]. - Bp. : Typotex, 2003. - 351 p. ; 24 cm. - (Homo religiosus, ISSN 1785-1513 ; 1.)
Eredeti cím: Le origini il problema dell'homo religiosus. - Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9326-95-X fűzött
vallás; antropológia; szimbólumok; halál; Afrika


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 C 75
Csizmady Adrienne
  A lakótelep / Csizmady Adrienne. - Bp. : Gondolat, 2003. - 317 p. : ill., főként térk. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 963-9500-64-X fűzött
lakótelep; életmód; urbanisztika; Magyarország


310  Statisztika. Demográfia


312 K 15
Kápolnai Iván
  Ausztria népességi viszonyai a 19. században = Population conditions of Austria in the 19th century / Kápolnai Iván. - Bp. : KSH Levéltára, 2002. - 150 p., 1 térk., 3 t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-215-481-9 fűzött
népesedés; történet; Osztrák-Magyar Monarchia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


331.5 B 36
Bartal Anna Mária
  A szociális földprogramok, avagy Az aktív foglalkoztatás- és szociálpolitika alternatívái a rurális térségekben / Bartal Anna Mária. - Bp. : Civitalis Egyes., 2001. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 2.)
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 963-00-7402-8 fűzött
foglalkoztatáspolitika; szociálpolitika; vidék; Magyarország


331.5 F 68
  Foglalkoztatottság és munkanélküliség : Információk a magyarországi cenzusok eredményeiből. - Bp. : Országos Foglalkoztatási Alapítvány, 2004. - 21 cm
ISBN 963-215-643-9
1., A munkaerőpiac múltja, jelene / Fóti János, Lakatos Miklós. - 2004. - 122 p.: ill.
ISBN 963-215-644-7
foglalkoztatás; munkanélküliség; népszámlálás; statisztikai adatok; Magyarország


390  Néprajz. Népművészet


390 S 74
Somogyi Győző
  A Káli-medence népi és népies építészete / Somogyi Győző és Lukács László tanulmányával ; Somogyi Győző rajzaival. - Bp. : Országépítő, 2004. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Tartalom: Csipkefalak a Káli-medencében / Somogyi Győző ; A Káli-medencei lakóház a Dunántúl népi építészetében / Lukács László
fűzött
magyar népi építészet; Káli-medence


620  Mérnöki tudományok. Technika


621 O 37
O'Mahony, Marie
  Cyborg : The man-machine / Marie O'Mahony. - London : Thames and Hudson, 2002. - [112] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Kiborg : Az ember-gép
ISBN 0-500-28381-8 fűzött
mesterséges intelligencia; robot; génmanipuláció; evolúció


630  Mezőgazdaság


663.2 B 51
Benyák Ferenc
  A bor mint nemzeti jelkép / Benyák Ferenc, Benyák Zoltán. - Bp. : Hermész Kör, 2003. - 112 p., [16] t. : ill. ; 15x20 cm
Bibliogr.: p. 108-112.
ISBN 963-214-210-1 kötött
borászat; művelődéstörténet


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


655 B 32
Barbier, Frédéric
  A média története : Diderot-tól az internetig / Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir ; [ford. Balázs Péter]. - Bp. : Osiris, 2004. - 402 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Eredeti cím: Histoire des médias. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-643-6 kötött
könyvtörténet; tömegkommunikáció; távközlés; internet


659.3 M 49
McQuail, Denis
  A tömegkommunikáció elmélete / Denis McQuail ; [ford. Szalai Éva]. - Bp. : Osiris, 2003. - 473 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: McQuail's mass communication theory. - Bibliogr.: p. 439-464.
ISBN 963-389-564-2 kötött
tömegkommunikáció


700  Művészet


700 B 46
Belting, Hans
  Kép-antropológia : Kép-tudományi vázlatok / Hans Belting ; [ford. Kelemen Pál ...]. - Bp. : Kijárat, 2003. - 277 p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 2.)
Eredeti cím: Bild-Anthropologie. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-14-1 fűzött
kép-antropológia; képalkotás; művészetelmélet


700 R 85
Roojen, Pepin van
  Ornamental design / [... by Pepin van Roojen]. - Amsterdam : The Pepin Press, 2001. - 544 p. : ill. ; 29 cm. - (Visual encyclopedia)
Címford.: Diszítőművészet
ISBN 90-5496-078-7 fűzött
díszítőművészet; motívumkincs; mművészet; történet


730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet


738 N 63
  Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét = International Ceramics Studio, Kecskemét, Hungary : 1977-2002 / [szerk. Wehner Tibor] ; [a szerk. mtársa Probstner János]. - Kecskemét : Nemzetközi Kerámia Stúdió, 2002. - 140 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-210-329-7 fűzött
kerámia; Nemzetközi Kerámia Stúdió (Kecskemét)


750  Festészet


750 B 55
Berger, John
  Albrecht Dürer : Watercolours and drawings / with an essay by John Berger. - Köln [etc.] : Taschen, 2002. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (The complet paintings)
ISBN 3-8228-5856-0 fűzött
festészet; grafika; Dürer, Albrecht


750 B 83
Bosing, Walter
  Hieronymus Bosch, c. 1450-1516 : Between Heaven and Hell / Walter Bosing. - Köln [etc.] : Taschen, 2000. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (The complet paintings)
ISBN 3-8228-5856-0 fűzött
festészet; Bosch, Hieronymus


750 K 95
Kriegeskorte, Werner
  Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593 / Werner Kriegeskorte ; [ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Bp. : Vince K., 2003. - 79 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 3-8228-2580-8 fűzött
festészet; Arcimboldo, Giuseppe


750 Z 71
Zöllner, Frank
  Leonardo da Vinci, 1452-1519 / Frank Zöllner ; [ford. Kézdy Beatrix]. - Köln : Taschen ; Bp. : Vince K., 2002. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 3-8228-2162-4 fűzött
festészet; grafika; Leonardo da Vinci


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 A 21
Adamik Tamás
  Retorika / Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra. - Bp. : Osiris, 2004. - 705 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-466-2 kötött
nyelvtudomány; retorika; kézikönyv


910  Földrajz


914 P 23
  A Pannonhalmi-dombság : Kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [fotó Alexay Zoltán et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., [2003]. - 180 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 963-86382-4-9 fűzött
honismeret; Pannonhalmi-dombság; Sokoró; útikalauz


914 R 58
  Répcesík : Kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [fotó Bedécs Gyula et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., [2003]. - 192 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 963-86382-1-4 fűzött
honismeret; Répcesík; útikalauz


930  Történelem


930 M 82
Molnár László, V.
  Életutak találkozása, 1703-1848 : Érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből, kapcsolattörténeti könyvészeti függelékkel / V. Molnár László ; [... sajtó alá rend. Gazda István]. - Piliscsaba : M. Tudománytört. Int., 2004. - 236 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 43.)
Bibliogr.: p. 121-236. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-34-0 fűzött
művelődéstörténet; tudománytörténet; Magyarország; Oroszország; bibliográfia


930.85  Művelődéstörténet


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Bp. : Balassi , 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon
2., Calcagnini-Falkoner = kötött : 5700,- Ft. - 2004. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-494.
ISBN 963-506-582-5


vissza