A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2004. május - június / May - June 2004Állatok / Animals


598.2 S 31
Schmidt Egon
  Madarak Budapesten / Schmidt Egon ; [... ill. Matyikó Tibor]. - Bp. : Új Ember, 2003. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9527-13-0 kötött
madarak; Budapest


Építészet / Architecture


502 E 63
  Építészet - természet - művészet : Élő környezetünk : Nádasdy Akadémia Szimpózium = Architecture - nature - art : Our living environment : Nádasdy Academy Symposium / a Nádasdy Alapítvány rendezvénye. - Bp. : Nádasdy Alapítvány, 1998. - 55 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
építészet; természet; művészet; konferencia


691.4 V 95
Volhard, Franz
  Lehmbau Regeln : Begriffe, Baustoffe, Bauteile / Franz Volhard, Ulrich Röhlen. - 2., korrigierte Aufl. - Braunschweig ; Wiesbaden : Vieweg, 2002. - 111 p. ; 21 cm
A vályogépítés szabályozása
ISBN 3-528-12558-6 fűzött
vályogépítészet; szabályozás; Németország


Étel, ital / Food, Drink


641 T 73
Tóth Gábor
  Az E-számokról őszintén : Élelmiszereink árnyoldalai / Tóth Gábor. - 2. kiad. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet BT, 2003. - 222 p. ; 20 cm. - (Tudomány és életmód)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-212-801-X fűzött
élelmiszer; adalékanyagok


Fenntarthatóság / Sustainability


502 B 46
Bell, Simon
  Sustainability indicators : Measuring the immeasurable? / Simon Bell and Stephen Morse. - Repr. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2000. - xvi, 175 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Fenntarthatósági mutatók : Megmérni a mérhetetlent. - Bibliogr.: p. 160-170.
ISBN 1-85383-498-X fűzött
fenntarthatóság; mutatók


502 G 52
  Gondolatok a fenntartható fejlődésről : Riportkötet a téma ismert gondolkodóival, gyakorlati művelőivel és közéleti személyiségekkel / szerk. Demeter Zoltán, Gondos Gábor, Honti Szabolcs. - Miskolc : Zöld Akció Egyes., 2003. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-019-2 fűzött
fenntartható fejlődés


502 M 12
Madron, Roy
  Gaian democracies : Redefining globalisation ond people-power / Roa Madron and John Jopling. - Totnes, Devon : Green Books, 2003 . - 154 p. ; 21 cm. - (Schumacher briefings ; no. 9)
Címford.: Gaia-demokráciák. - Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 1-903998-28-X fűzött
fenntartható fejlődés; gazdaság; politika; globalizáció; alternatívák; Gaia-elmélet


Filozófia / Philosophy


100 B 65
Bíró Béla
  Véges végtelen : A körkörösség "fizikája" és "metafizikája" / Bíró Béla. - Bp. : Fríg, 2002. - 415 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 963-00-9872-5 fűzött
filozófia; kozmológia; tér; idő; fizika; természet


502[150] F 61
Fisher, Andy
  Radical ecopsychology : Psychology in the service of life / Andy Fisher ; foreword by David Abram. - Albany, NY : State University of New York Press, 2002. - xxii, 306 p. ; 23 cm. - (SUNY series in radical social and political theory)
Címford.: Radikális ökopszichológia : Pszichológia az élet szolgálatában. - Bibliogr.: p. 267-298.
ISBN 0-7914-5304-9 fűzött
ökopszichológia; természet; pszichológia


291.3 G 48
Glucklich, Ariel
  Sacred pain : Hurting the body for the sake of the soul / Ariel Glucklich. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2001. - 278 p. ; 23 cm
Címford.: Szent fájdalom : Megsérteni a testet a lélek kedvéért. - Bibliogr.: p. 249-268.
ISBN 0-19-516943-3 fűzött
fájdalom; vallás; pszichológia; rítus; humánökológia - spirituális ökológia


502[100] G 61
Grange, Joseph
  Nature : An environmental cosmology / Joseph Grange. - Albany, NY : State University of New York Press, 1997. - xviii, 272 p. ; 23 cm
Címford.: Természet : Környezeti kozmológia. - Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 0-7914-3348-X fűzött
természetfilozófia; környezeti etika; humánökológia


502[170] K 28
Kaufman, Frederik A.
  Foundations of environmental philosophy : A text with readings / Frederik A. Kaufman. - New York, NY : McGraw-Hill, 2003. - xiii, 434, [16] p. ; 24 cm
Címford.: A környezeti filozófia alapjai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-7674-1980-4 fűzött
környezeti etika; ökofilozófia; környezeti nevelés; esettanulmányok


502[200] W 81
Wirzba, Norman
  The paradise of god : Renewing religion in an ecological age / Norman Wirzba. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2003. - xii, 240 p. ; 24 cm
Címford.: Isten édenkertje : A vallás megújítása egy ökológiai korban. - Bibliogr.: p. 225-233.
ISBN 0-19-515716-8 kötött
vallás; környezeti etika; kereszténység; humánökológia - spirituális ökológia; kultúra; mezőgazdaság; környezeti attitűd


Gazdaság / Economy


502[33] A 41
  Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei : Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez / [vezető szakértő Pavics Lázár] ; [szerk. Lukács András és Szabó Zoltán]. - Bp. : Levegő Munkacsoport, 2003. - 334 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218-223.
ISBN 963-210-545-1 fűzött
környezetgazdaságtan; költségvetés; adó; Magyarország


502[33] A 51
  Alternatives to economic globalization : A better world is possible / a report of the International Forum on Globalization] ; drafting committee John Cavanagh ... [et al.]. - San Francisco, CA : Berrett-Koehler Publishers, 2002. - x, 268 p. ; 23 cm
Címford.: A gazdasági globalizáció alternatívái : Lehetséges egy jobb világ. - Bibliogr.: p. 243-252.
ISBN 1-57675-204-6 fűzött
nemzetközi gazdasági kapcsolatok; globalizáció; fenntartható társadalom; környezetgazdaságtan


502[33] B 69
  Blueprint 3 : Measuring sustainable development / David Pearce [et al.]. - Repr. - London : Earthscan, 1996. - xvi, 224 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A környezetbarát gazdaság 3. tervezete : A fenntartható fejlődés mérése. - Bibliogr.: p. 203-219.
ISBN 1-85383-183-2 fűzött
gazdaság; fenntarthatóság; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; környezetgazdaságtan; környezeti állapot; mezőgazdaság; erdészet; biológiai változatosság; közlekedés; Nagy-Britannia


502[33] B 69
  Blueprint 5 : The true costs of road transport / David Maddison [et al.]. - Repr. - London : Earthscan, 1997. - xv, 240 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A környezetbarát gazdaság 5. számú tervezete : A közúti közlekedés valós költségei. - Bibliogr.: p. 226-236.
ISBN 1-85383-268-5 fűzött
környezetgazdaságtan; közlekedés; közúti közlekedés; közlekedéspolitika; egészségveszélyeztető tényezők; környezeti hatás; zajszennyezés; levegőszennyezés; esettanulmányok; Nagy-Britannia


502 C 23
Clement, Keith
  Economic development and environmental gain : European environmental integration and regional competitiveness / Keith Clement. - London : Earthscan, 2000. - xii, 194 p. ; 24 cm
Címford.: Gazdasági fejlődés, környezeti nyereség : Európai környezetvédelmi integráció és regionális versenyképesség. - Bibliogr.: p. 177-185.
ISBN 1-85383-300-2 fűzött
gazdasági növekedés; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; Európai Unió; strukturális alapok; regionális programok


502[33] C 86
Csutora Mária
  A környezetbarát vállalatirányítás eszközei / Csutora Mária, Kerekes Sándor. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2004. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 963-224-742-6 fűzött
környezetgazdaságtan; vállalatirányítás


502[33] P 49
Pearce, David
  Blueprint for a sustainable economy / David Pearce, Edward Barbier. - Repr. - London : Earthscan, 2001. - xiv, 273 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A környezetbarát gazdaság tervezete : A fenntartható fejlődés mérése. - Bibliogr.: p. 251-266.
ISBN 1-85383-515-3 fűzött
gazdaság; fenntarthatóság; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; környezetgazdaságtan; környezeti állapot


502[33] P 49
Pearce, David
  The economic value of biodiversity / David Pearce and Dominic Moran. - Repr. - London : Earthscan, 1997. - xii, 172 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A biológiai változatosság gazdasági értéke. - Bibliogr.: p. 149-166.
ISBN 1-85383-195-6 fűzött
környezetgazdaságtan; biológiai változatosság


502[33] Z 70
  Zöld államháztartási reform. - Bp. : Levegő Munkacsopot, [2004]. - [8] p. ; 21 cm. - (Levegő füzetek)
Fűzött
környezetgazdaságtan; költségvetés


Globális problémák / Global Problems


502 V 92
  Vital signs 2003-2004 : The trends that are shaping our future / Michael Renner, project director ; Linda Starke, editor. - London : Earthscan, 2003. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Életfontosságú jelek, 2003-2004 : A jövőnket formáló trendek. - Bibliogr. a jegyzetekben: p.123-149.
ISBN 1-84407-021-2 fűzött
trendek; környezetvédelem; globális problémák; élelmezés; gazdaság; népesség; mezőgazdaság; közlekedés; hadsereg


Jog / Law


502[34] B 27
Bándi Gyula
  Környezetjog / Bándi Gyula. - 4., átdolg. kiad. - Bp. : Osiris, 2004. - 558 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 507.
ISBN 963-389-612-6 kötött
környezetvédelmi jog


502[34] B 77
Bonomi Nóra Katalin
  Ügyészi tevékenység a környezetvédelemben / Bonomi Nóra Katalin. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2003. - 280 p. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 13.)
ISBN 963-224-733-7 fűzött
környezetvédelmi jog; ügyészség


502[34] E 96
  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása / [szerzők Horváth Zsuzsanna et al.]. - Átd. kiad. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2004. - 691 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-790-6 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió; jogszabályok


Kertészet / Gardening


635.9 L 80
Lord, Tony
  Harmonikus kertek enciklopédiája / Tony Lord, Andrew Lawson ; [ford. Algeier Wendy et al.]. - [Bp.] : Kossuth, 2003. - 416 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Eredeti cím: The encyclopedia of planting combinations
ISBN 963-09-4509-6 kötött
kertészet; kerttervezés; dísznövények


712.3 N 88
  Növények a kertépítészetben / szerk. Schmidt Gábor. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 525 p., XLIV t. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 3.)
Bibliogr.: p. 511-515.
ISBN 963-286-062-4 kötött
kerttervezés; kertészet


Környezetbarát tervezés / Ecological Design


502 B 64
Birkeland, Janis
  Design for sustainability : A sourcebook of integrated eco-logical solutions / Janis Birkeland. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xiv, 274 p. : ill. ; 27 cm
Címford.: Tervezéssel a fenntarthatóságért : Integrált ökologikus megoldások forrásgyűjteménye. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Kifejezések magyarázat: p. 252-259.
ISBN 1-85383-897-7 fűzött
ökologikus tervezés; épített környezet; környezetbarát építészet; hulladékcsökkentés; ipar; városökológia; szennyezésmegelőzés; permakultúra; munkahely; közlekedés; bioregionalizmus; humánökológia


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


502 D 90
Dragos Tibor
  Vegyi anyagok kívül-belül / Dragos Tibor, Simon Gergely. - Bp. : Levegő Munkacsoport, 2004. - 14 p. ; 21 cm. - (Levegő füzetek)
Fűzött
vegyi anyagok; környezetszennyezés


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 C 15
Chambers, Nicky
  Sharing nature's interest : Ecological footprints as an indicator of sustainability / Nicky Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xiv, 185 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Osztozni a természet javain : Ökológiai lábnyomok, mint a fenntarthatóság mutatói. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 1-85383-739-3 fűzött
környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; életmód; szervezetek; szolgáltatások; termékek


502 G 57
  A Göncöl Alapítvány természet- és környezetvédelmi, terület- és vidékfejlesztési tanulmányai : Összefogalaló / szerk. Kis Zsófia . - Vác : Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete, 2003. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-190-0 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; vidékfejlesztés; Dunakanyar


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete jelentése : 4., 2003 / szerk. Krajner Péter. - Bp. : Védegylet, 2003. - 210 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; folyóvédelem; erdővédelem; zöldterület; természetvédelem; Magyarország


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


614.71 D 94
Dukay Krisztina
  Levegőminőség-vizsgálat zuzmótérkép alapján / [szerzők Dukay Krisztina Nóra, Dukay Igor]. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2002. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-067-7 fűzött
levegőminiség; környezetvédelmi vizsgálat; bioindikáció; zuzmótérkép


551.51 E 44
Elvingson, Per
  Air and the environment / Per Elvingson and Christer Agren. - Göteborg : Swedish NGO Secretariat on Acod Rain, 2004. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Levegő és a környezet
ISBN 91-973691-7-9 fűzött
levegőszennyezés; üvegházhatás; savasodás; eutrofizáció; ózon; kibocsátás-csökkentés


551.58 F 19
Faragó Tibor
  Nemzetközi együttműködés az éghajlatváltozás veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére / [Faragó Tibor ..., Kerényi Attila]. - Bp. : KvVM ; Debrecen : Debreceni Egyetem, 2003. - 70 p. ; 30 cm
Mellékletben: ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény ; Kiotói Jegyzőkönyv
ISBN 963-472-788-3 fűzött
éghajlatváltozás; üvegházhatást kiváltó gázok; nemzetközi együttműködés; Kiotói Jegyzőkönyv


614.71 S 59
Simon Gergely
  Légszennyezés / Simon Gergely. - Bp. : Levegő Munkacsoport, 2004. - 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Levegő füzetek)
Bibliogr.: p. 29.
Fűzött
levegőszennyezés


Mezőgazdaság / Agriculture


332 F 92
Freyfogle, Eric T.
  The land we share : Private property and the common good / Eric T. Freyfogle. - Washington, DC ; Covelo, CA ; London : Island Press, 2003. - 335 p. ; 24 cm. - (A shearwater book)
Címford.: A föld, amin osztozunk : Magántulajdon és közhaszon. - Bibliogr.: p. 295-322.
ISBN 1-55963-890-7 kötött
földhasználat; földtulajdon; környezeti hatás; gazdasági hatás; Amerikai Egyesült Államok


502[33] M 57
Mészáros János
  Minőség- és környezetirányítási rendszerek az agráriumban / Mészáros János, Juhász Csaba, Kovács Elza. - Bp. : Szaktudás K., 2003. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-9553-10-7 fűzött
minőségbiztosítás; környezetirányítás; mezőgazdaság


630 N 62
  A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) / [szerk. Vásárhelyi Judit] ; [készült a Független Ökológiai Központ ... és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete ... együttműködésével]. - Bp. : FÖK ; Gödöllő : SZIE-KTI, 2003. - 5 db ; 30 cm
Fűzött
A., Általános ismeretek / Szerzők Ángyán József és Podmaniczky László. - 70 p. : ill.
mezőgazdaság; környezetvédelem; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; Magyarország


630 N 62
  A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) / [szerk. Vásárhelyi Judit] ; [készült a Független Ökológiai Központ ... és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete ... együttműködésével]. - Bp. : FÖK ; Gödöllő : SZIE-KTI, 2003. - 5 db ; 30 cm
Fűzött
B., Ökológiai gyepgazdálkodás / Szemán László. - 43 p.
mezőgazdaság; környezetvédelem; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; gyepgazdálkodás; Magyarország


630 N 62
  A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) / [szerk. Vásárhelyi Judit] ; [készült a Független Ökológiai Központ ... és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete ... együttműködésével]. - Bp. : FÖK ; Gödöllő : SZIE-KTI, 2003. - 5 db ; 30 cm
Fűzött
B., Ökológiai szőlőtermesztés és borászat / Szőke Lajos. - 61 p. : ill.
mezőgazdaság; környezetvédelem; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; szőlészet; borászat; Magyarország


630 N 62
  A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) / [szerk. Vásárhelyi Judit] ; [készült a Független Ökológiai Központ ... és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete ... együttműködésével]. - Bp. : FÖK ; Gödöllő : SZIE-KTI, 2003. - 5 db ; 30 cm
Fűzött
B., Ökológiai gyümölcstermesztés / Szőke Lajos. - 43 p.
mezőgazdaság; környezetvédelem; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; gyümölcstermesztés; Magyarország


630 N 62
  A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) / [szerk. Vásárhelyi Judit] ; [készült a Független Ökológiai Központ ... és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete ... együttműködésével]. - Bp. : FÖK ; Gödöllő : SZIE-KTI, 2003. - 5 db ; 30 cm
Fűzött
B., Extenzív gyepgazdálkodás / Szemán László. - 29 p.
mezőgazdaság; környezetvédelem; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; gyepgazdálkodás; Magyarország


630 P 90
Pretty, Jules
  Agri-culture : Reconnecting people, land and nature / Jules Pretty. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xvi, 261 p. ; 22 cm
Címford.: Agrikultúra : Az emberek, a föld és a természet újraegyesítése. - Bibliogr.: p. 221-253.
ISBN 1-85383-925-6 fűzött
mezőgazdaság; fenntartható mezőgazdaság; élelmiszer; mezőgazdasági termelékenység; társadalmi hatás; biotechnológia


630 P 90
Pretty, Jules
  The living land : Agriculture, food and community regeneration in rural Europe / Jules Pretty. - Repr. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2001. - x, 324 p. ; 24 cm
Címford.: Az élő föld : Mezőgazdaság, élelmiszer és a helyi közösségek újraélesztése a vidéki Európában. - Bibliogr.: p. 305-318.
ISBN 1-85383-517-X fűzött
mezőgazdaság; fenntartható mezőgazdaság; élelmiszer; helyi közösségek; vidékfejlesztés; Európa


630 P 90
Pretty, Jules N.
  Regenerating agriculture : Policies and practice for sustainability and self-reliance / Jules N. Pretty. - Washington, D.C. : Joseph Henry Press, 1995. - viii, 320 p. ; 24 cm
Címford.: A mezőgazdaság megújítása : Politika és gyakorlat a fenntarthatóság és az önellátás érdekében. - Bibliogr.: p. 280-310.
ISBN 0-309-05246-7 fűzött
mezőgazdaság; fenntarthatóság; természeti erőforrások megőrzése; esettanulmányok


636 T 88
  Történelmi állatfajaink enciklopédiája / szerk. Tőzsér János, Bedő Sándor. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 299 p., XX t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-059-4 kötött
állattenyésztés; magyar állatfajták; hungarikumok


Ökológia / Ecology


502 L 27
Lányi András
  Létezik-e? : Esszék / Lányi András. - Bp. : Hanga K. : Új Mandátum, 2003. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-9494-20-8 fűzött
humánökológia


574 M 73
  Modeling in natural resource management : Development, interpretation, and application / ed. by Tanya M. Shenk and Alan B. Franklin. - Washington, DC ; Covelo, CA ; London : Island Press, 2001. - xv, 223 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Modellezés a természeti erőforrások kezelése körében : Fejlesztés, értelmezés, alkalmazás. - Biblogr. a fejezetek végén
ISBN 1-55963-740-4 fűzött
természeti erőforrások megőrzése; természeti erőforrások kezelése; ökológia; kvantitatív ökológia; populáció; modellezés; módszertan


Politika / Policy


061.2 B 70
Bódi György
  Civil partnerség / Bódi György, Jung Adrienn, Lakrovits Elvira. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2003. - 261 p. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 5.)
Bibliogr.: p. 193-194. - Lezárva 2003. okt.
ISBN 963-224-734-5 fűzött
nonprofit szervezetek


061.2 C 49
Csegény Péter
  Köztes helyzet? : A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában az ezredforduló Magyarországán / Csegény Péter, Kákai László. - Bp. : Miniszterelnöki Hivatal, 2001. - 211 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 963-9284-72-6 fűzött
nonprofit szervezetek; önkormányzat; Magyarország


061.2 S 12
Salamon, Lester M.
  A civil társadalom "világnézetben" / Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Regina List ; [ford. Haiderné Végh Zsuzsanna. - Bp. : Civitalis Egyes., 2003. - 73 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 3.)
Eredeti cím: Global civil society. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 58-62.
ISBN 963-214-163-6 fűzött
nonprofit szektor


Talaj / Soil


628.4 J 60
Jenkins, Joseph C.
  The humanure handbook : A guide to composting human manure / Joseph C. Jenkins. - 2. ed., completely rev., updated and expanded . - White River Junction, VT : Chelsea Green Publishing, cop. 1999. - 302 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Útmutató az emberi eredetű szervestrágya komposztálásához. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 259-268.
ISBN 0-9644258-9-0 fűzött
komposztálás; komposzt-toalett


Település, táj / Settlement, Landscape


911.3 F 30
Fazekas József
  Térségfejlesztési kezdeményezések kézikönyve / Fazekas József, Rátvai Miklós, Weisz Zoltán. - [Bp.] : USDOL Hungary Gyors Reagálás Projekt, [1999] ; 32 cm
területfejlesztés; gazdaságfejlesztés; kistérségek; Magyarország
1., Önsegítő kézikönyv. - 231 p. : ill.
3., Gyakorlati útmutató. - 281 p.


502 K 68
Konkolyné Gyúró Éva
  Környezettervezés / Konkolyné Gyúró Éva ; [... közrem. Gergely Erzsébet et al.]. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 398 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Környezet és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 2.)
Bibliogr.: p. 372-381.
ISBN 963-286-107-8 kötött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás; környezettervezés


711.4 M 92
Moughtin, Cliff
  Urban design : Green dimensions / Cliff Moughtin. - 2. repr. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2002. - vii, 183 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Várostervezés : Zöld szempontok. - Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 0-7506-2659-3 kötött
várostervezés; környezetbarát építészet; energiatakarékosság; fenntarthatóság; fenntartható város; épített környezet; közlekedés


502 R 96
  Rural sustainable development guide : "Green agenda" method / [eds. Zoltán Hajdu, George Todor]. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa ; Tg. Mures : Focus Eco Center, 2003. - 70 p. : ill. ; 30 cm
Útmutató vidéki térségek fenntartható fejlesztéséhez
Fűzött
fenntartható fejlesztés; vidék; esettanulmányok; Románia; Erdély


911.3 V 10
  A váci kistérség területfejlesztési koncepciója és programja, 2002 : Rövidített változat : Ismertető / kész. a Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete. - Vác : Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete, 2002. - 25 p. : ill. ; 21x30 cm
Fűzött
területfejlesztés; vidékfejlesztés; kistérségek; Váci kistérség; Dunakanyar


711.4 V 87
  Világváros vagy világfalu, avagy Fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban : Építész szeminárium / [szerk. biz. ... Novák Ágnes, Medgyasszay Péter, Szántó Katalin, Beliczay Erzsébet] ; [kiad. a Független Ökológiai Központ Alapítvány]. - Bp. : FÖK, 2004. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
településfejlesztés; környezetbarát építészet; Budapest


711.4 V 87
  Világváros vagy világfalu, avagy Fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban : Önkormányzati anyag / [szerk. biz. ... Novák Ágnes, Medgyasszay Péter, Szántó Katalin, Beliczay Erzsébet] ; [kiad. a Független Ökológiai Központ Alapítvány]. - Bp. : FÖK, 2004. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
településfejlesztés; környezetbarát építészet; Budapest


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 C 54
  A CSEMETE 15 éve, 1987-2002 : Jubileumi évkönyv 1. : A CSEMETE tudományos kutatásai / [szerk. Antal János, Kiss Valéria, Antal Jánosné] ; [közread. a] CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - [Szeged] : CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2003. - 293 p. : ill. ; 2004
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
természetvédelem; környezetvédelem


390 G 70
Gub Jenő
  Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken / Gub Jenő. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2003. - 133 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-131. és a jegyzetekben
ISBN 963-9269-88-5 fűzött
természetismeret; babonák; néprajz; Erdély; Sóvidék


500 I 45
  Images of Earth and spirit : A Resurgence art anthology / ed. by John Lane and Satish Kumar. - Totnes, Devon : Green Books, 2003 . - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Címford.: Föld és lélek képei. - A Resurgence művészeti antológiája
ISBN 1-903998-29-8 kötött
természet; művészet


502.3 K 43
Keszthelyi István
  Gondolj a jövőre, védd a természetet! / [készítette ... Keszthelyi István]. - [Bp.] : BM Kiadó, 1995. - 39 p. ; 29 cm
ISBN 963-8036-17-6 fűzött
természetvédelem; Magyarország


502.3 P 55
  A pénzesgyőri fás legelők természeti értékei / szerk. Horváth Judit és Pintér Balázs. - Vác : Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete, 2003. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-214-105-9 fűzött
természeti értékek; legelő; Pénzesgyőri-medence; Bakony


502[33] T 12
Tacconi, Luca
  Biodiversity and ecological economics : Participation, values and resource management / Luca Tacconi. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2000. - xiii, 254 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Biológiai változatosság és ökológiai gazdaságtan : Részvétel, értékek és erőforrás gazdálkodás. - Bibliogr.: p. 221-246.
ISBN 1-85383-676-1 fűzött
biológiai változatosság; környezetgazdaságtan; természeti erőforrások megőrzése; esettanulmányok


Víz / Water


556.5 F 69
  Folyóinkkal való gazdálkodásról... 2002 / szerk. Láng István. - [Győr] : Észak-dunántúli Vízügyi Igazg., 2001. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
folyó; folyógazdálkodás; vízgazdálkodás; Magyarország; Rába


556.3 L 65
Liebe Pál
  Felszín alatti vizek megfigyelése tartósan károsodott területeken / Liebe Pál. - Bp. : KTM, 1998. - 20 p. ; 25 cm. - ( Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 2.)
Fűzött
felszín alatti víz; megfigyelés


556.5 W 93
Wollent Ida
  A "Vízhálózat: erősebb kapcsolatok közös folyóink megmentésére" című projekt zárójelentése = Záverecná správa projektu "Vodná siet: silnejsie kontakty na ochranu nasich spolocnych riek" / Wollent Ida, Nozdrovicky Szilvia, Kurucz Márta ; ford. Bolgár Katalin, Rigó Józsefné. - Vác : Ipoly Unió, 2001. - 40, XXXIX p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ipoly füzetek = Ipel'ské zosity , ISSN 1219-6819)
ISBN 963-008327-2 fűzött
víz; patak; megfigyelés; környezetvédelmi vizsgálat; környezeti nevelés; Ipoly


556.5 W 96
Woynarovich Elek
  Vizeinkről mindenkinek : Vizeink magánélete közügy / Woynarovich Elek. - Bp. : Agroinform, 2003. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-265. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-502-788-5 fűzött
környezetvédelem; vízgazdálkodás; halbiológia


Természettudomány / Natural Science


Csillagászat / Astronomy

520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 6. kötet társkiadója az ELTE TTK Közmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
6., Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2003. - [28] p. : ill.
Bibliogr.: p. [28].
ISBN 963-86401-0-3
csillagászat


Földrajz / Geography


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/1.], Kisalföld. Komárom-Esztergomi síkság / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2004. - 50 p.ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86453-2-6
természetföldrajz; Kisalföld; Komárom-Esztergomi síkság


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/3.], Dunántúli-középhegység. Dunazug-hegyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2004. - 50 p., ill, színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-457-6
természetföldrajz; Dunántúli-középhegység; Dunazug-hegyvidék


Környezeti nevelés / Environmental Education


502[37] N 62
  Nemzeti környezeti nevelési stratégia : Alapvetés / szerk. Vásárhelyi Tamás és Victor András ; ill. Sajdik Ferenc. - 3., átd. kiad. - [Bp.] : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2003. - X, 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-212-736-6 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


Módszerek / Methodology


502[37] B 20
Bali Pálné
  Dél-Pest régiója a természetvédelmi nevelés tükrében 2. : Környezeti nevelési kézikönyv / Bali Pálné. - [Bp.] : Kék Ökosuli Oktatóközpont, 2002. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-106.
Fűzött
környezeti nevelés; módszertan


502[37] B 20
  Gyermekszemmel Dél-Pest régiójában : Környezeti nevelési kézikönyv / [alkotó szerk. Bali Pálné]. - [Bp.] : Kék Ökosuli Oktatóközpont, 2002. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
környezeti nevelés; pályázat; általános iskola


502[37] M 96
  Múzeumok mindenkinek program 1. : Múzeumpedagógiai ajánlatok / [szerk. Török Petra]. - [Bp.] : NKÖM, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
múzeumi nevelés


502[37] M 96
  Múzeumok mindenkinek program 2. : Módszertani ajánlások / [szerk. Török Petra]. - [Bp.] : NKÖM, 2003. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
múzeumi nevelés


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] E 66
  Erdei iskoláink : Programok, szálláshelyek / Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége. - Bp. : KOKOSZ, 2004. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-214-519-4 fűzött
erdei iskola; környezeti nevelés; Magyarország


502[37] O 15
  Ohattól Farkas-szigetig / szerk. Tóth Albert. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2003. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-503-7 fűzött
környezeti nevelés; természetvédelem; tábor; Magyarország; Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor


Művészetek, kézművesség / Art and Crafts


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Honfoglalás kori kifestő / összáll. és megrajz. Bérczi Szaniszló, Bérczi Katalin, Bérczi Zsófia. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, [1996]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 1.)
ISBN 963-00-6319-0 fűzött
természeti műveltség; honfoglalás; motívumkincs; kifestőkönyv; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Honfoglalás kori emlékek : Kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / Bérczi Szaniszló. - Dozmat : Oskar, 2000. - 28 p. : ill. ; 29. - (Játékos Oskar füzetek)
ISBN 963-8122-41-2 fűzött
természeti műveltség; honfoglalás; motívumkincs; kifestőkönyv; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Viking kifestő / összeáll. és megrajz. Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; [Püspökladány] : Uniconstant, [2000]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 6.)
ISBN 963-00-6323-9 fűzött
művészet; motívumkincs; vikingek; kifestőkönyv


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Közép-ázsiai művészet / Bérczi Szaniszló. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, 2003. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 13.)
ISBN 963-204-067-8 fűzött
művészet; motívumkincs; kifestőkönyv; Közép-Ázsia


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  A hunok művészete / Bérczi Szaniszló, Detre Csaba. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, 2004. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 14.)
ISBN 963-86412-1-1 fűzött
művészet; motívumkincs; hunok; kifestőkönyv


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Ókori krétai és görög művészet : Kiállítás és kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / Bérczi Szaniszló. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, [2004]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 15.)
ISBN 963-86401-2-X fűzött
művészet; motívumkincs; ókor; kifestőkönyv; Görögország; Kréta


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Az örmények Biblia-művészete : Kiállítás és kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / Bérczi Szaniszló. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, 2004. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 16.)
ISBN 963-86401-3-8 fűzött
művészet; motívumkincs; Biblia; kifestőkönyv; Örményország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Etruszk, római és toszkánai művészet : Kiállítás és kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / Bérczi Szaniszló. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes. ; Püspökladány : Uniconstant, 2004. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 17.)
ISBN 963-86401-4-6 fűzött
művészet; motívumkincs; ókor; reneszánsz; kifestőkönyv; Etruria; Róma; Toszkána


Levegő / Air


502[37] A 72
Apostol, Ionut
  Védjük a klímát! / [a szöveget írta Ionut Apostol, Claudia Jianu] ; [rajzolta Daniela Stanciu]. - Bucuresti : Terra Mileniul III , [2004]. - 45 p. : ill., színes ; 24x16 cm + 1 mell.
Társasjáték melléklettel
Fűzött
környezeti nevelés


vissza