Egyéb újabb szerzemények

2004. január - április


003  Írás. Jelek és szimbólumok

003 C 24
Colin, Didier
  Dictionary of symbols, myths and legends / Didier Colin. - London : Hachette Illustrated, 2000. - 592 p. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Szimbólumok, mítoszok, legendák lexikona
ISBN 1-84430-025-0 kötött
szimbólum; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; mítosz; lexikon


003 S 53
Shepherd, Rowena
  1000 symbols / Rowena & Rupert Shepherd. - London : Thames and Hudson, 2002. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Ezer szimbólum. - Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 0-500-28351-6 fűzött
szimbólum; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; mítosz


003 S 84
Spineto, Natale
  Szimbólumok az emberiség történetében / Natale Spineto ; [... ford. Lukácsi Margit]. - Bp. : Officina '96, 2003. - 239 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Eredeti cím: I simboli nella storia dell'uomo. - Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 963-9464-27-7 kötött
szimbólumok; történet; kézikönyv


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 S 67
Skaliczki Judit
  Minőségmenedzsment a könyvtárban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva ; az "Esettanulmány" 9. és 10. fejezetét Ramháb Mária írta ; [kiad. az ... Informatikai és Könyvtári Szövetség]. - 2. bőv. kiad. - Veszprém : VEK ; Bp. : IKSZ, 2003. - 199, [33] p.m [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [227-232].
ISBN 963-9495-17-4 fűzött
könyvtár; minőségmenedzsment


150  Pszichológia


150 K 97
  Kultúra és pszichológia / vál. és szerk. Nguyen Luu Lan Anh, Fülöp Márta ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Bp. : Osiris, 2003. - 481 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 409-481.
ISBN 963-389-480-8 kötött
kultúra; pszichológia


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


290 D 16
Dames, Michael
  The Avebury cycle / Michael Dames. - 2. ed. - London : Thames and Hudson, 1996. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az Avebury kör. - Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 0-500-27886-5 fűzött
régészet; műemlékek; néprajz; folklór; istennő; vallás; mezőgazdaság; természet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; szent helyek; Nagy-Britannia


290 M 63
Michell, John
  The new view over Atlantis / John Michell. - Repr. - London : Thames and Hudson, 2001. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Új pillantás Atlantiszra. - Bibliogr.: p. 214-218.
ISBN 0-500-27312-X fűzött
Atlantisz; szent helyek; Föld; mítosz


310  Statisztika. Demográfia


312 N 68
  Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989-2002 / szerk. Gyurgyík László és Sebők László. - Bp. : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 230 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-86388-1-8 kötött
népszámlálás; demográfia; külföldi magyarok; Magyarország; Közép-Európa


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 K 86
Kozár Mária
  A magyarországi szlovének / [írta Kozár Mária]. - [Bp.] : Press Publica, 2003. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 56.)
Bibliogr.: p. 128. - A borítófedélen téves szerzőségi adatként: írta Mukics Mária
ISBN 963-9001-83-X fűzött
kisebbségek; szlovének; Magyarország


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 G 76
  Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról : Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak / [szerk. Laczik Zoltán]. - 2. kiad. - Bp. : Gazd. és Közleked. Min., 2003. - 433 p. ; 24 cm
ISBN 963-009731-1 fűzött
vállalkozás; Európai Unió; Magyarország


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 B 27
Bandini, Ditte
  Babonák lexikona / Ditte Bandini és Giovanni Bandini ; ford. Csiklós [!Csikós] Andrásné, R. Keresztény Györgyi ; [... magyar vonatkozásokkal kieg. Tátrai Zsuzsanna]. - Bp. : Athenaeum 2000, 2003. - 270 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Kleines Lexikon des Aberglaubens. - Bibliogr.: p. 266-270.
ISBN 963-85979-3-3 kötött
babona; lexikon


620  Mérnöki tudományok. Technika


620 F 76
Fox, Nicols
  Against the machine : The hidden luddite tradition in literature, art and individual lives / Nicols Fox. - Washington, DC : Island Press/Shearwater Books, 2002. - xvii, 405 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Címford.: A gép ellenében. - Bibliogr.: p. 383-388.
ISBN 1-55963-860-5 kötött
géprombolás; technika; társadalom; civilizáció; történet


630  Mezőgazdaság


632 I 61
  Integrált növényvédelem a kártevők ellen / szerk. Jenser Gábor. - Bp. : Mezőgazda, [2003]. - 197 p., VIII t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 963-286-047-0 kötött
növényvédelem; kártevők


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


641 Sz 75
Szigeti Andor
  Népi konyha : A palócok, a matyók, a bodrogöziek, a Felső-Tisza vidékiek, a hajdúségiak, a nyírségiek és a sárrétiek ételei / Szigeti Andor. - Bp. : Mezőgazda : Planétás, 2003. - 384 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 367-384.
ISBN 963-286-027-6 fűzött
népi ételek; magyar néprajz; szakácskönyv


747+749  Lakásművészet. Bútorok


745 N 23
Nagy Katalin, S.
  A lakáskultúra története / S. Nagy Katalin. - Átd., bőv. kiad. - Bp. : Balassi, 2003. - 256 p., [32] t. : ill., részben színes ; 27 cm
Az előző kiadás "Pompázik fénnyel a ház..." címmel jelent meg. - Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 963-506-565-3 fűzött
lakáskultúra; történet


780  Zene


681.8 T 82
Törőcsik Attila
  Hangszerek kislexikona / Törőcsik Attila. - [Bp.] : Saxum, 2003. - 254 p. : ill. ; 16 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
ISBN 963-9308-70-6 kötött
hangszerek; lexikon


800  Nyelvészet


800 H 12
Hajdú Mihály
  Általános és magyar névtan : Személynevek / Hajdú Mihály. - Bp. : Osiris, 2003. - 955 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 877-955.
ISBN 963-389-418-2 kötött
magyar nyelv; névtan


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


810 G 46
Gintli Tibor
  Az irodalom rövid története / Gintli Tibor, Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2003- . - 21 cm
1., A kezdetektől a romantikáig. - 2003. - 634 p.
ISBN 963-676-339-9
irodalomtudomány; világirodalom; magyar irodalom


908  Honismeret


908 L 43
Legeza László
  Burgenland : Várvidék és az Őrség : Burgenland und die Wart / [írta és fényképezte ...] Legeza László ; [az előszót írta ... Galambos Ferenc ...] ; [a történelmi bevezetőt írta ... Török József] ; [... ford. ... Patyi Ildikó]. - Bp. : Mikes, 2003. - 253 p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum. - Magyar és német nyelven
ISBN 963-8130-50-4 kötött
honismeret; Burgenland; fényképgyűjtemény


943.9 O 10
  Óbuda évszázadai / főszerk. Kiss Csongor ; [a köt. szerk. bizottsága Tarlós István et al.] ; [... szerzői Alpár Ágnes et al.] ; [fotó és rajz Antal István et al.]. - 2., jav. és bőv. kiad. - Bp. : Better K., 2000. - 688 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86040-5-0 kötött
történelem; Budapest, III. kerület


910  Földrajz

912 A 94
  Atlasz plusz : Magyarország + Budapest + 210 település részletes térképe. - Miskolc : Z-Press, 2003. - 347 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86094-5-1 kötött
Magyarország; atlasz


912 C 38
  Csángóföld = Pamantul Ceangailor = Csángóland . Moldva = Moldova = Moldavia : térkép = harta = map / [a kísérő szöveget írta Sasi Attila]. - M. 1:380000. - [Bp.] : Topográf, [2003]. - 1 térk., színes ; 58x83 cm
Jelmagyarázattal. - Helységnévmutatóval
Moldva


914 M 14
  A Magyar Köztársaság helységnévtára / Központi Statisztikai Hivatal ; összeáll. Józsa Zsuzsanna ; mtársak Bartha Karolina, Pránder Katalin. - 2003. - Bp. : KSH, 2003. - 1215 p. ; 29 cm + térk.
A Magyar Köztársaság közigazgatási térképével, M. 1:550000
ISSN 1416-2199 kötött
helységnevek; Magyarország; helységnévtár


912 P 73
Plihál Katalin
  Európa térképei, 1520-2001 : Válogatás / [az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből a térképeket válogatta és a szövegeket írta] Plihál Katalin ; [a fotókat kész.] Hapák József. - Bp. : Helikon : OSZK, 2003. - 230 p. : ill., színes ; 39 cm
ISBN 963-208-843-3 kötött
térképek; Európa; kézikönyv


930.85  Művelődéstörténet

930.85 A 94
Attias, Jean-Christophe
  A zsidó kultúra lexikona / Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa ; [ford. Pongrácz Mária]. - Bp. : Balassi, 2003. - 376 p. : ill., térk. ; 24 cm
Eredeti cím: Dictionnaire de civilisation juive. - Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 963-506-566-3 fűzött
művelődéstörténet; zsidóság; lexikon


930.85 W 76
Wilson, Peter Lamborn
  Angels : Messengers of the Gods / Peter Lamborn Wilson. - London : Thames and Hudson, 1994. - 94 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Angyalok : Az istenek hírvivői. - Bibliogr.: p. [96].
ISBN 0-500-81044-3 fűzött
angyal; vallás; mitológia; művészet; történet


931  Az ókori népek története

931 R 77
Rogerson, John William
  Chronicle of the Old Testament kings : The reign-by-reign record of the rulers of ancient Israel / John Rogerson. - London : Thames and Hudson, 1999. - 208 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Az ószövetségi királyok krónikája : Az ősi Izrael egymást követő uralkodói. - Bibliogr.: p. 201.
ISBN 0-500-05095-3 kötött
királyok; történelem; Ószövetség; Izrael


vissza