A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2004. január - április / January - April 2004Állatok / Animals


599 F 27
  Farkasok és hiúzok a szlovák-magyar határ térségében / [szerk. Gadó György Pál ... és Samuel Pacenovsky]. - Bp. : WWF Magyarország, 2003. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
farkas; hiúz; állatvédelem; Szlovákia; Magyarország


591.9 U 16
Udvardy Miklós
  Dinamikus állatföldrajz : A szárazföldi állatok elterjedése / Udvardy Miklós ; illusztrációk Papp Károly alapján. - Bp. : Tankönyvkiadó, 1983. - 496 p., 4 öh. t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: Dinamic zoogeography. - Egyetemi segédkönyv. - Bibliogr.: p. 431-457.
ISBN 963-17-6488-5 kötött
állatföldrajz


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


502 B 30
Baranyi Tamás
  Környezetegészségügy és kémiai biztonság : Kutatási jelentés / Baranyi Tamás, Bertalan László, Deák Barbara. - Bp. : EMLA Egyes. , 2003. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-155.
Fűzött
környezet-egészségügy; veszélyes anyagok; környezeti biztonság; vegyi anyagok; vegyi baleset; kémiai biztonság; környezeti jog


Életmód / Lifestyle


502 E 13
  Ecovillage living : Restoring the Earth and her people / ed. by Hildur Jackson and Karen Svensson. - Dartington : Green Books ; [Naerum] : Gaia Trust, 2003. - 181 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Élet az ökofalvakban : Meggyógyítani a Földet és lakóit. - Címjegyzék: p. 176-181.
ISBN 1-903998-16-6 fűzött
ökofalu; környezetbarát életmód; permakultúra; környezetbarát építészet


502 Sz 17
Szabó Krisztina
  Zöld nagyokos / írta Szabó Krisztina és Szűcs Boglárka. - Bp. : Ökoszolgálat Alapítvány, 2003. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 963-212-791-9 fűzött
környezetkímélő életmód; háztartás-ökológia; környezetbarát fogyasztás


Energia / Energy


620.95 K 57
Kissné Quallich Eszter
  A biogáz / Kissné Quallich Eszter. - Bp. : Mezőgazd. K., 1983. - 203 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-[199].
ISBN 963-231-622-3 fűzött
biogáz


Fenntarthatóság / Sustainability


502 F 45
  A fenntartható fejlődés és az Alföld / összeáll. Baukó Tamás és Nagy Imre. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 147 p. : ill., főként térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-400-5 fűzött
fenntartható fejlődés; éghajlatváltozás; mezőgazdaság; települési környezet; környezetvédelem; idegenforgalom; Alföld


502 L 22
Láng István
  A fenntartható fejlődés Johannesburg után / Láng István. - Bp. : Agroinform, 2003. - 147 p. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
ISBN 963-502-791-5 fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés


502 N 35
Náray-Szabó Gábor
  Fenntartható a fejlődés? / Náray-Szabó Gábor. - Bp. : Akad. K., 2003. - 179 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 963-05-8017-9 fűzött
fenntartható fejlődés


Filozófia / Philosophy


502[100] A 14
Abram, David
  The spell of the sensuous : Perception and language in a more-than-human world / David Abram. - New York, NY : Vintage Books, 1997. - xii, 326 p. ; 21 cm
Címford.: Varázslatos érzékek : Érzékelés és nyelv egy "több mint emberi" világban. - Bibliogr.: p. 305-312.
ISBN 0-679-77639-7 fűzött
ökofilozófia; humánökológia; érzékelés; nyelv; indiánok; Merleau-Ponty, Maurice


502[150] M 68
Milton, Kay
  Loving nature : Towards an ecology of emotion / Kay Milton. - London ; New York : Routledge, 2002. - x, 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-172.
ISBN 0-415-25354-3 fűzött
természet; ökopszichológia


502[100]
Pratt, Vernon
  Environment and philosophy / Vernon Pratt with Jane Howarth and Emily Brady. - London ; New York, NY : Routledge, 2000. - xii, 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge introductions to environment series)
Címford.: Környezet és filozófia. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 164-170.
ISBN 0-415-14511-2 fűzött
ökofilozófia


Hulladék / Waste


628.4 H 95
  Hulladékgazdálkodás : Alaptankönyv / szerk. Zimler Tamás. - Bp. : Tertia, 2003. - 319 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9387-11-8 fűzött
hulladékgazdálkodás; Európai Unió


628.4 H 95
  Hulladékos abc / szerk. Lugosi Bea. - 2., átd. kiad. - Bp. : Hulladék Munkaszövetség, 2002. - 49 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
hulladékkezelés; háztartás; környezetbarát életmód


Jog / Law


502[34] M 66
Miklós László
  A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánossága a hatósági eljárásokban / Miklós László. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Univarsitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523) . (Acta Juridica et Politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. LIX. Fasc. 11.)
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; környezeti jog


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


628.3 B 80
Boros Tiborné
  Mosószerek és alkotóik a környezetben / Boros Tiborné. - Bp. : BME OMIKK, 2004. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2213)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-593-491-2 fűzött
mosószerek; környezetszennyezés; vegyi anyagok; szennyvíz; vízszennyezés


502 B 80
Boros Tiborné
  Több közegben megjelenő szennyezők kockázatbecslése / Boros Tiborné. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2204)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-593-493-9 fűzött
kockázatbecslés; környezetszennyezés; vegyi anyagok


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 30
Baranyi Tamás
  Negatív környezeti termékjelölések / Baranyi Tamás. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - p. [91]-114. ; 21 cm. - (Studia iuriprudentiae doctorandorum Miskolciensium ; Tom. 2/1. Fasc. 5.)
Fűzött
környezetvédelem; termékjel; veszélyes anyagok


502 E 51
  Encyclopedia of world environmental history / Shepard Krech III, J. R. McNeill, Carolyn Merchant, eds.. - New York ; London : Routledge, 2004. - 3 db : ill. ; 29 cm
ISBN 0-415-93732-9 kötött
humánökológia; környezetvédelem; történet; kézikönyv
Vol. 1, A-E. - p. xlvi, 1-516.
ISBN 0-415-93733-7
Vol. 2, F-N. - p. 517-950.
ISBN 0-415-93734-5
Vol 3, O-Z : Index. - p. 951-1429.
ISBN 0-415-93735-3


502 G 33
Géczi Róbert
  Környezeti monitoring Verespatak környékén / Géczi Róbert, Bódis Katalin ; [közread. az] ... Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Kolozsvár : Kriterion : EME, 2003. - 72 p. : ill., színes térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 973-26-0734-3. ISBN 973-82-3124-8 fűzött
geoökológia; környezetvizsgálat; Erdély; Verespatak


502 G 52
Goodall, Jane
  Az utolsó pillanat : [Az élővilág megóvásának tíz parancsolata] / Jane Goodall, Marc Bekoff ; [ford. Kovesdi Miklós és Pesthy Gábor]. - [Bp.] : Gabo, 2003. - 230 p. ; 22 cm
Eredeti cím: The ten trusts. - Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9526-23-1 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; állatvédelem


502 K 90
  A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : A gazdasági szabályozóeszközök szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre, valamint Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban című debreceni konferenciák előadásai / [szerk. Fodor László]. - Debrecen : Lícium-Art, 2003. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Debreceni konferenciák ; 1.)
Fűzött
környezetvédelem; szabályozás; gazdaság; termékjel; IPPC; konferencia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár]. - 13. (2003. jan-okt.). - Bp. : KGI, 2003. - 192, 18, 36, 8 p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 39. kötet (2003) 2. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 50
  A megkérdőjelezett sikerágazat / szerk. Kerekes Sándor és Kiss Károly. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 453 p. : ill. ; 24 cm . - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció, ISSN 1418-7787)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-397-1 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; energiagazdaság; mezőgazdaság; területfejlesztés; vidékfejlesztés; környezeti nevelés; környezeti tudat; Európai Unió


502 V 56
Vásárhelyi Judit
  Együtt egymásért, együtt a jövőért : Tapolca és vonzáskörzete ökológiailag fenntartható fejlődése felé / [Vásárhelyi Judit, Zentai Kinga]. - Tapolca : Tapolca város Önkormányzata, 2003. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; környezeti kataszter; Tapolcai-medence


Mezőgazdaság / Agriculture


630 H 94
Hudák Katalin
  Az agrár-környezetvédelem lehetőségei a Bükkalján / [Hudák Katalin, Várnagy Dávid]. - Miskolc : Zöld Akció Egyes., 2003. - 54 p. : ill, színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 963-214-068-0 fűzött
mezőgazdaság; környezetvédelem; Bükkalja


635 K 42
  Kertészeti hungarikumok / szerk. Nyéki József és Papp János. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 318 p., XXXII p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 307-309.
ISBN 963-508-404-8 fűzött
kertészet; élelmiszeripar; őshonos mövények; hungarikumok; Magyarország


636 Ö 68
  Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok / összeáll. Kovács Ferenc, Bodó Imre, Seregi János és Udovecz Gábor. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 237 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-508-405-6 fűzött
állattenyésztés; élelmiszeripar; őshonos állatok; hungarikumok; Magyarország


633 Sz 31
  Szántóföldi növénytermesztés / szerk. Radics László ; [rajz. Bíró Krisztina]. - Bp. : Szaktudás K., 2003. - 259 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 259.
ISBN 963-9422-97-5 kötött
növénytermesztés


Növények. Erdő / Plants. Forest


581.9 S 77
Priszter Szaniszló
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae. - Bp. : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
ISBN 963-04-2130-X
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
7., Kiegészítések és mutatók az I-VI. kötethez = Addenda indicesque ad tomos I-VI. / írta Priszter Szaniszló. - 1985. - 682 p. Bibliogr.: p. 623-[683].
ISBN 963-05-3490-8


Ökológia / Ecology


502 M 55
Merchant, Carolyn
  Reinventing eden : The fate of nature in western culture / Carolyn Merchant. - New York,NY ; London : Routledge, 2003. - xii, 308 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Újra megtalálni az édent : A természet sorsa a nyugati kultúrában. - Bibliogr.: p. 277-292.
ISBN 0-415-93164-9 kötött
történeti ökológia; humánökológia; ökofilozófia


Politika / Policy


301 B 73
Bogár László
  Magyarország és a globalizáció / Bogár László. - Bp. : Osiris, 2003. - 446 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Politológia, ISSN 1219-5464)
ISBN 963-389-542-1 fűzött
politika; filozófia; globalizáció


502[32] T 50
Thiele, Leslie Paul
  Environmentalism for a new millennium : The challenge of coevolution / Leslie Paul Thiele. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002. - xxviii, 302 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelem az új évezredre : Az együttes fejlődés kihívása. - Bibliogr.: p. 279-296.
ISBN 0-19-514984-X fűzött
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


Település, táj / Settlement, Landscape


911.3 E 60
Enyedi György
  Városi világ - városfejlődés a globalizáció korában / Enyedi György. - Pécs : PTE Közgazdaság-tudományi Kar, 2003. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 4.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 963-641-956-6 fűzött
urbanizáció; globalizáció


711.4 I 99
Izsák Éva
  A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői : Budapest és környéke / Izsák Éva. - Bp. : Napvilág, 2003. - 177 p., [2] t.fol. : ill., részben színes, főként térk. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p 169-175.
ISBN 963-9350-34-6 fűzött
településföldrjaz; urbanisztika; Budapest


502 K 41
Kertész Ádám
  Tájökológia : [Biológia, tájtipológia, tájbeosztás, környezet, földrajz, természet] / Kertész Ádám. - Bp. : Holnap, 2003. - 166 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-160.
ISBN 963-346-590-7 fűzött
tájökológia


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.4 N 19
Nagy Gergely
  Világörökségek Magyarországon / Nagy Gergely ; [fotók és ill. ... Ács Irén et al.] ; [térk. Nagy Béla]. - [Bp.] : Kossuth, 2003. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
Bibliogr.: p. 94-[95].
ISBN 963-09-4502-9 kötött
világörökség; természetvédelem; nemzeti park; Magyarország


502.4 N 62
  A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben / szerk. Csatári Bálint és Kovács András Donát. - Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tud. Int., 2003. - 150 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Természetvédelem, területfejlesztés)
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 963-508-401-3 fűzött
nemzeti parkok; Magyarország


502.3 V 64
  Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai / szerk. Ángyán József, Tardy János, Vajnáné Madarassy Anikó . - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 625 p., XX t. : ill., részben színes, főként térk. ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 1.)
Bibliogr.: p. 524-543.
ISBN 963-286-015-2 kötött
természetvédelem; mezőgazdaság; környezeti állapot; védett területek rendszere; érzékeny természeti területek; Magyarország


Víz / Water


556.3 H 13
Hajnal Géza
  A budai Várhegy hidrogeológiája / Hajnal Géza. - Bp. : Akad. K., 2003. - 128 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + 5 térk.
Bibliogr.: p. 115-118., 123-127. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8060-8 fűzött
földtan; hidrogeológia; Budapest; Várhegy


615 H 31
  A Hargita-hegység és környéke ásványvizes fürdői / [szerk. Jánosi Csaba, Péter Éva] ; [kiad. a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület]. - Csíkszereda : Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyes., 2003. - 79 p. : ill. ; 27 cm
Fűzött
fürdők; ásványvíz; gyógyfürdők; gyógyforrás; Hargita-hegység


556.5 T 55
  A Tisza és vízrendszere / szerk. Teplán István. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón IV., A területfejlesztési program tudományos alapozása, ISSN 1419-3507)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-394-7 fűzött
folyó; vízrendszer; vízgazdálkodás; vízminőség; környezetvédelem; élővilág; területfejlesztés; Tisza
1. - 306 p.
2. - 219 p.
Összefolalás angol nyelven


556.5 V 10
Váczi Gábor
  A víz és az ember : Esszériport a PoLíSz folyóirat Bölcsőhelyünk körül - Tájhazák című sorozatából / Váczi Gábor. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 155 p. : ill., főként térk. ; 20 cm. - (PoLíSz sorozat ; 2.)
ISBN 963-9472-54-9 fűzött
környezetvédelem; folyók; Magyarország; Balaton


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology


575 E 98
  Evolúció / szerk. Vida Gábor. - Bp. : Natura, 1981- . - 25 cm
ISBN 963-233-082-X
fejlődéstan; kézikönyv
1., Az evolúció genetikai alapjai / [írta Juhász-Nagy Pál et al.]. - 1981. - 317 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-233-070-6


575 E 98
Evolúció / szerk. Vida Gábor. - Bp. : Natura, 1981- . - 25 cm
ISBN 963-233-082-X
fejlődéstan; kézikönyv
2., Az élővilág evolúciója / [írta Erdős Géza et al.]. - 1982. - 222 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-233-084-6


575 S 54
Shennan, Stephen
  Genes, memes and human history : Darwinian archaeology and cultural evolution / Stephen Shennan. - London : Thames and Hudson, 2002. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Gének, mémek és az emberi történelem : Darwini archeológia és a kulturális evolúció. - Bibliogr.: p. 284-298.
ISBN 0-500-05118-6 kötött
régészet; darwinizmus; evolúció; kultúra; társadalom; humánökológia - kulturális ökológia; kultúra; civilizáció; viselkedés; történet


574 Sz 53
Széky Pál
  Korunk környezetbiológiája : Az ökológia alapjai / Széky Pál ; [az ábrákat rajz. Szecskó Péter]. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Tankvk. , 1987. - 153 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-17-9423-7 kötött
környezetbiológia; ökológia


Földrajz / Geography


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alap., 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/2.], Dunántúli középhegység. Vértes-Velencei hegyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penszka Károly. - 2003. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-456-8
természetföldrajz; Dunántúli-középhegység


Környezeti nevelés / Environmental Education


Módszerek / Methodology


502[37] A 84
Horváth Miklós
  Árnyékban - fényben : Környezetvédelmi megfigyelések, kísérletek / vál. és összeáll. Horváth Miklós. - 2. jav. kiad. - Bp. : Pont, 2003. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Gúla könyvek, ISSN 1218-8549)
Bibliogr.: p. 90-98.
ISBN 963-9312-71-1 fűzött
környezetmegfigyelés; környezeti nevelés; természetismeret


vissza