Egyéb újabb szerzemények

2003. augusztus - december


001  Tudomány és ismeretek általában


001 K 66
Koltay Tibor
  A referálás elmélete és gyakorlata / Koltay Tibor. - Bp. : Könyvtári Int., 2003. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokonb1589-1682)
Bibliogr.: p. 67-71. - Az "investing in nature" c. mintaszöveg német, spanyol és francia nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-348-4 fűzött
könyvtártan; referálás


003  Írás. Jelek és szimbólumok

003 B 43
Becker, Udo
  Lexikon der Symbole : Mit über 900 Abbildungen / Udo Becker. - 5. Aufl. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 2003. - 352 p. : ill. ; 19 cm. - (Herder Spektrum ; Bd. 4870)
Címford.: Szimbólumlexikon. - Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 3-451-04870-1 fűzött
szimbólum; lexikon


003 C 17
Chevalier, Jean
  A dictionary of symbols / Jean Chevalier and Alain Gheerbrant ; transl. from French by John Buchanan-Brown. - London : Penguin Books, 1996. - vi, 1174 p. ; 20 cm
Címford.: Szimbólumszótár
ISBN 0-14-051254-3 fűzött
szimbólum; lexikon


003 V 95
Vollmar, Klausbernd
  Vollmars Welt der Symbole : Lexikon / Klausbernd Vollmar. - Krummwisch bei Kiel : Königsfurt Verlag, 2003. - 637 p. ; 21 cm
ISBN 3-89875-087-6 kötött
szimbólum; lexikon


069  Múzeumok. Muzeológia


069 P 48
Pavlovics Ágota
  Magyarország kincsesházai / [szöveg Pavlovics Ágota] ; [fotó Gadányi György et al.]. - 2. kiad. - [Bp.] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Főcím a borítófedélről
ISBN 963-9471-38-0 fűzött
múzeumok; Magyarország


150  Pszichológia


150 D 40
Denaene, Stanislas
  A számérzék : Miként alkotja meg az elme a matematikát? / Stanislas Dehaene ; [ford. Szűcs Dénes]. - Bp. : Osiris, 2003. - 347 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Eredeti cím: The number sense. - Bibliogr.: p. 327-338.
ISBN 963-389-462-X fűzött
filozófia; számok; kognitív tudomány; matematika


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


300 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Bp. : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
4., Társadalom, politika, jogrend / szerk. Kulcsár Kálmán és Bayer József. - 2003. - 623 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 615-623.
ISBN 963-09-4360-3
társadalom; politika; közigazgatás; jog; Magyarország; kézikönyv


320  Politika


327 E 96
  Európa zsebkönyv : Az Európai Unió és Magyarország / szerk. Hargita Árpádné, Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor. - Bp. : EURATION Európai Együttműködési Alapítvány : Hanns Seidel Alapítvány, 1995. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-5852-7 fűzött
Európai Unió; Magyarország


327 B 46
  Belépődíj : Kérdések és válaszok a magyar EU-csatlakozásról / szerk. Flamm Benedek László és Nagy Sándor Gyula ; [közread. az] Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Diákegyesület. - Bp. : EU Unió Munkacsop. Közhasznú Diákegyes., 2003. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-468-2 fűzött
Európai Unió; Magyarország


327 C 64
Csiffáry Tamás
  Minden, amit tudni kell az Európai Unióról : [Az Európai Unió és Magyarország] : [Információk, adatok az Európai Unióról és Magyarország csatlakozásának feltételeiről, következményeiről] / Csiffáry Tamás. - Bp. : Könyvmíves Kvk., 2003. - 397 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-9497-29-0 kötött
Európai Unió; kézikönyv


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 L 76
  Lokális világok : Együttélés a Kárpát-medencében / szerk. Bakó Boglárka. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr.: p. 377-383. és a jegyzetekben
ISBN 963-508-387-4 fűzött
kisebbségek; Kárpát-medence


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


339 A 28
  Agrármarketing / szerk. Lehota József és Tomcsányi Pál. - Bp. : Mezőgazda, [1995]. - 249 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 238-246.
ISBN 963-8439-23-8 kötött
mezőgazdaság; marketing; élelmiszer-feldolgozás


338.48 K 76
Kovács Dezső
  Falusi vendéglátás Magyarországon / Kovács Dezső. - Bp. : Agroinform, 2003. - 123 p. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 10.)
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 963-502-784-2 fűzött
idegenforgalom; falu; vidékfejlesztés; Magyarország


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása


374 Sz 10
  A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig : [Tanulmánygyűjtemény] / szerk. Beke Pál, Deme Tamás. - Bp. : Széphalom Kvműhely, 2003. - 399 p. : ill. ; 20 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink ; 3.)
Bibliogr.: p. 383-397. és a jegyzetekben
ISBN 963-9373-58-3 fűzött
közösségi művelődés; művelődési ház; Magyarország; kézikönyv


390  Néprajz. Népművészet


390 A 69
  Antropológiai irányzatok a második világháború után / [szerk. Biczó Gábor]. - Debrecen : Csokonai, [2003]. - 283 p. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr.: p. 279-283.
ISBN 963-260-173-4 fűzött
antropológia; kulturális antropológia; szociálantropológia


390 B 46
Bellon Tibor
  A Tisza néprajza : Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön / Bellon Tibor ; [a sajtó alá rendezést és szövegszerkesztést végezte ifj. Bellon Tibor és Szilágyi Miklós]. - Bp. : Timp, 2003. - 231 p., XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-227.
ISBN 963-206-607-3 kötött
magyar néprajz; ártéri gazdálkodás; Tiszamente


390 T 30
Tárkány Szűcs Ernő
  Magyar népi jogszokások / Tárkány Szűcs Ernő. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Akad. K., 2003. - 933 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 891-908.
ISBN 963-05-8058-6 kötött
jogszociológia; magyar népszokások; Magyarország


390 Z 54
Zimmerman, Larry J.
  Észak-amerikai indiánok : Hitvilágok és szertartások : Földi és égi szellemek / Larry J. Zimmerman. - Bp. : M. Kvklub, 2003. - 184 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Eredeti cím: Native North America. - Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-547-932-8 kötött
indiánok; Észak-Amerika; kézikönyv


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398.9 F 72
Forgács Tamás
  Magyar szólások és közmondások szótára : Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve / Forgács Tamás ; [az anyaggyűjtésben közrem. Bagdi Johanna et al.]. - Bp. : Tinta, 2003. - XXII, 821 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyve, ISSN 1589-4371 ; 6.)
Bibliogr.: p. XIX-XXII.
ISBN 963-9372-57-9 kötött
magyar nyelv; szólások; szótár


398 K 10
Kabay Lizett
  Júlia szép leány halála / Kabay Lizett. - Marosvásárhely : Mentor, 2002. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-599-026-1 fűzött
hitvilág; népművészet; motívumok


620  Mérnöki tudományok. Technika


629 M 32
Marjai Imre
  A hajó története : A vitorlás hajózás korszaka / Marjai Imre, Pataky Dénes. - Bp. : Corvina, 1973. - 370 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 343.
v.
hajó; hajózás; közlekedés; történet; művelődéstörténet


629 T 31
Tarr László
  A kocsi története / Tarr László. - 2., bőv. kiad. - Bp. : Corvina, 1978. - 279 p., [32] t. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-13-0032-3 fűzött
kocsi; közlekedés; történet; müvelődéstörténet


630  Mezőgazdaság


634.8 H 12
Hajdu Edit
  Magyar szőlőfajták / Hajdu Edit ; [a fajtaleírásban közrem. Borbásné Saskői Éva, Ésik Andrásné, Gábor Gyula] ; [a festményeket kész. Strauss Pál, Bír Krisztina, Szathmáry Piroska]. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 258 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - ( Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Párhuzamos címként a borítófedélen: Varietas of Hungarian grapes. - Bibliogr.: p. 254-256. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-017-9 kötött
szőlőfajták; ampelográfia; kézikönyv


681.3  Számítástechnika


681.3 B 29
Barabási Albert-László
  Behálózva : A hálózatok új tudománya : Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - Utánny. - Bp. : M. Kvklub, 2003. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Linked : The new science of networks. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-895-X kötött
hálózatok; világtrendek


700  Művészet


700 S 68
  A sokarcú kép : Válogatott tanulmányok a képek logikájáról / szerk. Horányi Özséb. - 2. mód. kiad. - Bp. : Typotex, 2003. - 447 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibiliogr.: p. 407-447.
ISBN 963-9326-76-3 fűzött
művészet


700 M 27
Maquet, Jacques
  Az esztétikai tapasztalat : A vizuális művészetek - antropológus szemmel / Jacques Maquet ; [ford. Antal Éva et al.]. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr.: p. 261-267.
ISBN 963-260-177-7 fűzött
művészet; antropológia; esztétika; vizuális művészetek


700 Sz 80
Szilárdfy Zoltán
  Ikonográfia - kultusztörténet : Képes tanulmányok / Szilárdfy Zoltán. - Bp. : Balassi, 2003. - 441 p., CCL t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalom- és képjegyzék német nyelven is. - Szilárdfy Zoltán műveinek jegyzéke: p. 436-[442].
ISBN 963-506-501-9 kötött
barokk; művészet; vallás; ikonográfia; kézikönyv


720  Építészet


720 H 13
Hajnóczi J. Gyula
  Az építészet története : Ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 4. kiad. - Bp. : Nemz. Tankvk., 2003- . - 23x25 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-19-4190-6
1., Keleti és átmeneti kultúrák. - 2003 : ill.
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 963-19-4188-4
építészet; történet; ókor; kézikönyv


720 M 14
  Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Bp. : Kossuth, [2001]-. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5112-X
5. köt., Klasszicizmus, historizmus / [szerző Ritoók Pál] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - 2003. - 183 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 183-[184].
ISBN 963-09-4429-4
építészet; történet; Magyarország; kézikönyv


726 P 89
Prakfalvi Endre
  Római katolikus templomok az egyesített fővárosban / Prakfalvi Endre ; [a fényképeket Barka Gábor kész.]. - Bp. : Városháza, 2003. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-9170-62-3 fűzött
templomok; római katolikus vallás; Budapest


728 V 90
Virág Zsolt
  Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt. - Bp. : Castellum Novum, 2002- . - 25 cm
A 4. kötettől a Fo-Rom Invest Kiadó jelenteti meg
ISBN 963-00-4248-7
4. köt., Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái / [... fotók Bánhidy László et al.]. - 2003. - 234 p. : ill., főként színes, részben térk.
Lezárva: 2002. nov. 1. - Bibliogr.: p. 182., 188-199.
ISBN 963-206-894-7
kastélyok; Komárom-Esztergom megye; kézikönyv


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


677.54 N 45
Nagy Mari
  A kosárkötés magyar hagyományai : Szakajtókötés, szatyorkötés, gyékényszövés, dikó- és székkészítés, kópickötés, kaskötés, kosárfornás, hátikosár kötés / Nagy Mari, Vidák István ; [rajz. Burka Beáta, Remsey András, Vidák István] ; [a ... felvételeket Kunkovács László et al. kész.]. - [Bp.] : [Flaccus], 2003. - 206 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-430-322-6 fűzött
kosárkötés; magyar néprajz


800  Nyelvészet


800 M 14
  Magyar értelmező kéziszótár / [főszerk. Pusztai Ferenc] ; [szerk. Gerstner Károly et al.] ; [az átdolgozásban ... részt vettek Bíró Ágnes et al.]. - 2. átd. kiad. - Bp. : Akad. K., 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-7874-3 kötött
magyar nyelv; szótár


800 M 14
  A magyar nyelv kézikönyve / szerk. Kiefer Ferenc ; a szerk. mtársa Siptár Péter. - Bp. : Akad. K., 2003. - 611 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7985-5 kötött
magyar nyelv; nyelvészet; történet; kézikönyv


800 M 14
  Magyar szólástár : Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára / főszerk. Bárdosi Vilmos ; [az anyaggyűjtésben közrem. Görbicz Edit et al.]. - Bp. : Tinta, 2003. - XXIII, 947 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 5.)
Bibliogr.: p. XX-XXIII.
ISBN 963-9372-47-1 kötött
magyar nyelv; hungarizmusok; szólások; szinonímák; szótár


800 V 37
Varga Csaba
  A kőkor elő nyelve / Varga Csaba. - [Bp.] : Fríg K., 2003. - 459 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-459. - A köt. 6. fejezete a Czuczor Gergely és Fogarasi János által kész. "A magyar nyelv szótára" című, Budapesten 1862-1874 között Emich kiadásában megjelent mű 1. kötetének bevezető része
ISBN 963-210-191-X kötött
magyar nyelv; történet; őstörténet810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 A 69
  Antropológia és irodalom : Egy új paradigma útkeresése / [szerk. Biczó Gábor és Kiss Noémi]. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-180-7 fűzött
irodalom; antropológia


820/899  Az egyes nyelvek irodalma


871 A 34
Albrecht, Michael von
  A római irodalom története / Michael von Albrecht. - Bp. : Balassi , [2003]- . - 2 db ; 24 cm
Eredeti cím: Geschichte der römischen Literatur
ISBN 963-506-524-8
1. / [ford. Tar Ibolya]. - 2003. - VIII, 691 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-523-X
latin irodalom; ókor; történet; kézikönyv


894  Magyar irodalom


894 B 70
Bod Péter
  Magyar Athenas / Bod Péter ; [szerk. és gond. Boér Hunor, Dobra Judit]. - Sepsiszentgöyrgy : T3 K., 2003. - 428 p. ; 18 cm. - ( Kisebbik haza)
ISBN 973-8103-34-7 kötött
magyar irodalom; történet; lexikon


908  Honismeret


908 M 16
  Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu ; Praznovszky Mihály bevezető szövegével. - Reprint kiadás. - Bp. : Dovin, 1988- . - 28 cm
A főcím a kötéstábláról. - Az 1896-1914 között Budapesten, az Országos Monografia Társaság kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-02-5783-1
[4.], Vas vármegye. - 1989 [!1990]. - 11, XI, 622 p., [2] t., [36] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-02-6565-6
honismeret; történelem; Vas vármegye; kézikönyv


908 S 50
Sepsiszéki Nagy Balázs
  Székelyföld falvai a XX. század végén / Sepsiszéki Nagy Balázs ; [a ... fotókat és térképeket a szerző kész.]. - [Bp.] : Nap, 1998- . - 25 cm
ISBN 963-8116-56-0
3. köt., Udvarhelyszék : Hargita megye. - 2003. - 480 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 469-473.
ISBN 963-9402-20-6
honismeret; Erdély; kézikönyv


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Bp.] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10., 12. szövegét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó. - A 7-12. kötetet kiad. a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
[12.], Felső-Háromszék. - 2003. - 122 p. : ill., színes
ISBN 963-86008-9-6
honismeret; Erdély; Székelyföld; fényképgyűjtemény


910  Földrajz


912 K 62
Kocsis Károly
  Horvátország pannon területének etnikai térképe = Etnicka karta pannonskog prostora Hrvatske = Ethnic map of pannonian territory of Croatia : 1991, 2001 / szerző Kocsis Károly, Bognár András ; számítógépes térképszerkesztés ... Farkas Zoltán, Keresztesi Zoltán ; Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Kutató Központ Földrajztudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet. - Bp. : MTA Földrajztud. Kutató Int. : MTA Kisebbségkut. Int., 2003. - 1 db ; 116x84 cm
M. 1:400 000. - A Drávaszög és környéke 1941. évi etnikai térképével
nemzetiségek; Horvátország


912 K 62
Kocsis Károly
  Kárpátalja mai területének etnikai térképe = Etnicna karta teritorii s'ogodnisn'ogo Zakarpatta (Podkarpatta) = Ethnic map of present territory of Transcarpathia (Subcarpathia) : 1941, 1999 / szerző Kocsis Károly ; számítógépes térképszerkesztés ... Farkas Zoltán, Keresztesi Zoltán ; Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Kutató Központ Földrajztudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet. - Bp. : MTA Földrajztud. Kutató Int. : MTA Kisebbségkut. Int., 2001. - 1 db ; 114x84 cm
M. 1:266 000. - A szerző "A népesség változó etnikai arculata a mai Kárpátalja területén" c. kísérő tanulmányával
nemzetiségek; Kárpátalja


912 K 62
Kocsis Károly
  Szlovákia mai területének etnikai térképe = Národnostná mapa sucasného územia Slovenska = Ethnic map of present territory of Slovakia : 1991 / szerző Kocsis Károly ; számítógépes térképszerkesztés ... Farkas Zoltán, Keresztesi Zoltán ; Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Kutató Központ Földrajztudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kisebbség Kutató Műhely. - Bp. : MTA Földrajztud. Kutató Int. : MTA Kisebbségkut. Műhely, 2000. - 1 db ; 116x82 cm
M. 1:400 000. - A mai Szlovákia déli területének 1941. évi etnikai térképével. - A szerző "A népesség változó etnikai arculata a mai Szlovákia területén" c. kísérő tanulmányával
nemzetiségek; Szlovákia


914 Sz 19
Szabó M. Attila
  Erdélyi helységnévszótár = Dictionar de localitati din Transilvania = Ortsnamenverzeichnis für Siebenbürgen / Szabó M. Attila, Szabó M. Erzsébet. - 2. átd. és jav. kiad. - Kolozsvár : Kriterion, 2003. - X, 534 p. ; 17 cm
ISBN 973-26-0732-7 kötött
magyar nyelv; helynevek; földrajzi nevek; Erdély; szótár


914 V 26
Vályi András
  Magyar Országnak leírása / készítette Vályi András. - Somorja : Méry Ratio, 2003. - 3 db : ill. ; 22 cm + 1 térk.
A Budán, 1796-1799-ben, a Királyi Universitas betűivel nyomtatott mű reprintje
Kötött
honismeret; földrajz; földrajzi nevek; Magyarország; helységnévtár
1. - [18], 702 p.
ISBN 80-88837-53-7
2. - [40], 736 p.
ISBN 80-88837-54-5
3. - [16], 688 p.
ISBN 80-88837-55-3


929  Életrajz. Címertan

016 Sz 54
Szeli Valéria
  Életrajzok : [Ajánló bibliográfia] / összeáll. Szeli Valéria, Várady Géza. - [Bp.] : Press Publica, [2003]. - 126 p. ; 17 cm. - ( Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 53.)
ISBN 963-9001-17-5 fűzött
magyar irodalom; történelem; művelődéstörténet; tudomány; világirodalom; világtörténelem; bibliográfia


930.85  Művelődéstörténet


930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. - Bp. : Balassi, 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
1., Aachen-Bylica = kötött : 5700,- Ft. - 2003. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 963-506-539-6
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon943.9  Magyarország története


341 I 15
  Igazságot Magyarországnak! : A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata / írták Apponyi Albert [et al.]. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2003. - [8], 402 p. ; 25 cm + 2 térk.
Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Külügyi Társ., 1928
ISBN 963-9272-89-2 kötött
történelem; békekonferencia; Magyarország


943.9 K 72
Kosáry Domokos
  Bevezetés Magyarország történetének forásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - [3. kiad.]. - Bp. : Osiris, 2000- . - 25 cm
ISBN 963-379-851-5
1/2., Általános rész : Országos jellegű levéltárak és forrásközlések / [... közrem. Kulcsár Krisztina et al.]. - 2003. - 372 p.
ISBN 963-384-143-4
történelem; Magyarország; bibliográfia


943.9 K 95
Kristó Gyula
  Nem magyar népek a középkori Magyarországon / Kristó Gyula. - Bp. : Lucidus, 2003. - 313 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-15-1 fűzött
történelem; nemzetiségek; Magyarország


943.9 M 14
  Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - Bp. : Pannonica, [1999]- . - 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
[14.], Magyarország uralkodói / [... Kristó Gyula et al.]. - 2003. - 287 p.
ISBN 963-9252-60-3
történelem; királyok; életrajz; Magyarország; kézikönyv


vissza