A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2003. augusztus - december / August - December 2003Állatok / Animals


599 A 94
Attenborough, David
  Az emlősök élete / David Attenborough ; [ford. Fuisz Tibor]. - Bp. : Kossuth, 2003. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
Eredeti cím: The life of mammals
ISBN 963-09-4457-X kötött
biológia; emlősök


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.89 A 67
Antalné Tankó Mária
  Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat / Antalné Tankó Mária. - Bp. : EFI : L'Harmattan, 2003. - 285 p. ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
Borító- és gerinccím: Gyimes-völgyi népi gyógyászat
ISBN 963-9957-34-5 fűzött
népi gyógyászat; csángók


Energia / Energy


620.92 M 84
Monoki Ákos
  Környezetbarát energiák : [Biomassza-, geotermikus-, napenergia] / Monoki Ákos, Berna Tamás. - Szarvas : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2001. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 10.)
ISBN 963-00-8313-2 fűzött
biomassza energia; geotermikus energia; napenergia


620.92 P 44
Patay István
  A szélenergia hasznosítása / Patay István. - Bp. : Szaktudás K., 2003. - 119 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9422-92-4 kötött
energiatermelés; szélenergia


Építészet / Architecture


693 F 60
Fisch, Klaus
  Energiatakarékos ház és lakás / Klaus Fisch ; [ford. Cserny Rudolf]. - Bp. : Cser K., 2003. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm . - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
Eredeti cím: Selbst Energiesparhilfen einbauen und nutzen
ISBN 963-9445-77-0 fűzött
építőipar; hőszigetelés; családi ház; energiatakarékosság


690 M 10
  Ma használatos és környezetkímélőbb, újonnan épült lakóház típusok teljes életciklus alatti energia- és költségigénye, a környezetkímélőbb háztípusok piaci lehetőségei : Kutatási jelentés a Környezetvédelmi Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat közcélú környezetvédelmi feladatokhoz (C keret) / kész. Független Ökológiai Központ. - Bp. : FÖK, 2002. - [146] fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
környezetbarát építészet; családiház; házépítés; életciklus-elemzés; költség


Étel, ital / Food, Drink


613.2 B 64
Bircher, Ralph
  Szigorúan bizalmas : A táplálkozástan titkos dokumentumai / Ralph Bircher ; [ford. Benda Judit]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2003. - 187 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Geheimarchiv der Ernährungslehre
ISBN 963-86243-1-0 kötött
táplálkozás


Fenntarthatóság / Sustainability


502 F 85
  Földünkért : Az élet fenntartásának stratégiája : Összefoglalás / [közread. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Bp. : Nexus, 1991. - 31 p. ; 29 cm
Eredeti cím: Caring for the Earth : A strategy for sustainable living. - Az 1992. évi ENSZ Környezet- és Fejlődés Konferencia (Rio de Janeiro) háttéranyagának összefoglalója
Fűzött
fenntartható fejlődés; fejlesztési stratégia; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro)


502 H 95
  Hungary: basic features and indicators of social, environmental and economic changes and planning for sustainability : National information to the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 2002 / [publ. by the Hungarian Commission on Sustainable Development]. - Bp. : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 2002. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment, ISSN 1218-1587)
Címford.: A társadalmi, környezeti, gazdasági változás alapvető jellemzői és mutatói, és a fenntarthatóság tervezése Magyarországon. - Nemzeti beszámoló a 2002. évi johannesburgi világtalálkozóra
Fűzött
fenntarthatóság; Magyarország


502 N 63
  Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája / [... szerk. Faragó Tibor]. - [Bp.] : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 2002. - 70 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés, ISSN 1218-1587)
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 963-20-9433-9 fűzött
fenntartható fejlődés; nemzetközi együttműködés; Európai Unió


Filozófia / Philosophy


502[17] B 64
  Bioetika ; Ökumené : Válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT (Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkásságából / szerk. Makó János, ... Ullrich Zoltán. - Bp. : Széphalom Kvműhely, 2003. - 330 p. ; 18 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9373-44-2 fűzött
bioetika; kereszténység; ökumené


502 E 29
  Egyetemisták és főiskolások a környezet védelméért : ELTE, Budapest 1988. április 27. : [Ökológiai tanulmányok] / [szerk. Endreffy Zoltán]. - Bp. : ELTE, 1988. - 261 p. ; 25 cm
Fűzött
ökológia; környezetvédelem; humánökológia


502[17] F 95
Fukuyama, Francis
  Poszthumán jövendőnk : A biotechnológiai forradalom következményei / Francis Fukuyama ; [ford. Tomori Gábor]. - Bp. : Európa, 2003. - 341 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Our posthuman future. - Bibliogr.: p. 323-340.
ISBN 963-07-7299-X kötött
biotechnológia; történetfilozófia; bioetika


502[17] G 16
Gaizler Gyula
  Bioetika / Gaizler Gyula, Nyéky Kálmán. - Bp. : Gondolat Kiadói Kör, 2003. - 416 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-407.
ISBN 963-9450-27-8 kötött
bioetika; orvosetika; kereszténység


Gazdaság / Economy


502[33] D 71
Dobos Tibor
  A környezetgazdálkodás az emberi lét alapja / Dobos Tibor. - [Kaposvár] : [Kaposvári Ny.], [1993]. - 186 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 963-8193-03-4 fűzött
környezetgazdálkodás


339 G 36
George, Susan
  A WTO : Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció? / Susan George ; [ford. Philippe Breuil és Farkas Péter]. - Bp. : Napvilág, 2003. - 110 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Eredeti cím: Remettle l'OMC ... sa place. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-23-0 fűzött
világkereskedelem; Világkereskedelmi Szervezet; World Trade Organization


502[33] O 15
Ohnsorge-Szabó László
  Ökológiai gazdaságtan és monetarizmus / Ohnsorge-Szabó László. - Bp. : L'Harmattan, 2003. - 387 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom , ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 369-383. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9457-41-8 fűzött
közgazdaságtan; monetrarizmus; ökológia; környezetgazdaságtan


502[33] S 94
Strunz, Herbert
  Umweltmanagement : Konzepte - Probleme - Perspektiven / Herbert Strunz. - Wien ; New York : Springer-Verlag, 1993. - 164 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [145]-158.
ISBN 3-211-82412-X fűzött
környezetgazdálkodás; környezetvédelem; gazdaság; környezettudatos vállalatirányítás


502[37] V 24
Valkó László
  Környezetmenedzsment : Tanári kézikönyv / Valkó László, Kósi Kálmán, Herczeg Márton. - Bp. : NSZI, 2001. - 128 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9382-24-8 fűzött
környezetgazdálkodás; környezettudatos vállalatirányítás; környezeti nevelés; tanári kézikönyv


Globális problémák / Global Problems


502 R 31
Rakonczai János
  Globális környezeti problémák / [írta és szerk.] Rakonczai János ; [ábrák Dormány Gábor, Zádori Adrián] ; [a fotók a szerző felvételei] . - Szeged : Lazi, [2003]. - 190 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-9416-52-5 kötött
globális problémák; környezetvédelem


338.43 S 98
Surányi Sándor
  Az élelmezés és a népességszaporodás néhány kérdése a mai világgazdaságban / Surányi Sándor. - Bp. : Aula, 1991. - 67 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
Fűzött
élelmezés; népességnövekedés


Hulladék / Waste


628.4 D 35
  Debreceni hulladékos kalauz / Magyar Humánökológus Társaság - Debreceni Környezeti Tanácsadó Iroda ; [szerk. Orosz Tamás]. - Debrecen : M. Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselet, 2000. - 46 p. ; 30 cm
Fűzött
hulladékkezelés; lakossági hulladék; környezeti tudatosság; környezeti nevelés; Debrecen


628.4 D 79
Domokos Ernő
  A hulladékok újrahasznosításának lehetőségei Székelyföldön / Domokos Ernő. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002. - 121 p. ; 24 cm
ISBN 973-8079-66-7 fűzött
hulladék-újrahasznosítás; Székelyföld


628.4 K 64
Kolos Lívia
  Szemfényvesztő csomagolás / [szerk. Kolos Lívia]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2003. - 30 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
csomagolóanyag; újrahasznosítás; ártalmatlanítás; Magyarország


Jog / Law


502[34] B 10
Babai Tamás
  Mitől döglik a légy? : Kiskáté a környezeti ügyekben való tájékozódásról / [írta Babai Tamás, Kovács Bence]. - Bp. : Független Ökolóiai Közp., 2003. - 40 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-000-X fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; emberi jogok; információs jog; társadalmi részvétel; környezeti információ; Aarhusi egyezmény


Kertészet / Gardening


635 H 47
  Házikerti kézikönyv / [szerk. Lelkes Lajos]. - Bp. : Mezőgazd. K., 1985. - 455 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-231-656-8 fűzött
kertészet


635 P 40
Paszternák Ferenc
  Biozöldségek termesztése / Paszternák Ferenc. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 149 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 963-286-003-9 kötött
zöldségtermesztés; biokertészet


Környezetbarát tervezés / Ecological Design


502 Z 21
Zalavári József
  Designökológiai kislexikon : Sok képes illusztrációval = Design ecology encyclopedia : With illustrations / Zalavári József. - 2. átd. kiad. - Bp. : Osiris, 2003. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 963-389-484-0 fűzött
formatervezés; ökológia; környezetbarát tervezés; lexikon


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 A 22
  Adatok hazánk környezeti állapotáról / Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Hivatala. - Bp. : KTM Környezetvédelmi Hivatala, 1996. - Ism. lapsz. [66] p., 8 t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
környezeti állapot; környezetvédelem; statisztikai adatok; Magyarország


502 G 69
Gruiz Katalin
  A területhasználat, a környezeti kockázat és a természetes szennyezőanyag-csökkenés összefüggései / Gruiz Katalin. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2117)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 963-420-756-1 fűzött
területhasználat; környezeti kockázat; vegyi szennyezés; talajszennyezés; környezetszennyezés


628.5 I 64
  Ipari biztonsági kézikönyv : A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályozásának alkalmazása / [... szerk. Kátai-Urbán Lajos]. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2003. - 405 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 12.)
Bibliogr.: p. 398-401.
ISBN 963-224-716-7 fűzött
balesetvédelem; vegyipar; környezetvédelem; vegyszerek; kézikönyv


502 K 39
Kerényi Attila
  Európa természet- és környezetvédelme / Kerényi Attila ; közrem. Fazekas István, Varga Zoltán. - Bp. : Nemz. Tankvk., 2003. - 534 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 499-511.
ISBN 963-19-3502-7 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; történeti ökológia; Európa


502 K 90
  Környezeti stratégiák jövőkutatási alapozása / szerk. Nováky Erzsébet ; [közr. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Bp. : KTM, 1991. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-03-3276-0 fűzött
környezetvédelem; tervezés; jövőkutatás; környezetvédelmi előrejelzés


502 K 90
  A környezetvédelem prognosztizálásának magyarországi eredeményei a KGST-együttműködésben / [szerk. Fodor István, Nováky Erzsébet]. - Pécs : MTA RKK ; [Bp.] : KVM, 1988 [!1989]. - 153 p. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi tanulmányok, ISSN 0230-5437 ; 8.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8371-44-7 fűzött
környezetvédelem; előrejlezés; nemzetközi együttműködés


502 O 74
Országos Környezetvédelmi Információs Konferencia (3.) (1992.) (Budapest)
  III. Országos Környezetvédelmi Információs Konferencia : Budapest, 1992. szeptember 16-17-18. / [kiad. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - Bp. : Környezetvédelmi Inf. Klub, 1992. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelmi információ; konferencia


502 P 85
  Prognosztizálás, tervezés, modellezés a környezetvédelemben / szerk. Nováky Erzsébet ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium. - Bp. : KVM, 1990. - 344 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-339.
ISBN 963-03-3195-0 fűzött
környezetvédelem; előrejelzés; modellezés


502 Sz 81
Szilvácsku Zsolt
  Stratégiai környezeti vizsgálatok gyakorlata az Európai Unióban / Szilvácsku Zsolt. - Bp. : Vitaregnat BT, 2003. - 180 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Vita, regio et natura, ISSN 1589-8628 ; 1.)
Bibliogr.: p. 171-177.
ISBN 963-206-411-9 fűzött
környezetvédelem; környezeti vizsgálat; Európai Unió


502 T 74
Tóth I. János
  Környezetszociológiai felmérés a Tisza mentén / Tóth I. János. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Bugaci füzetek ; 1418-5946)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-210-446-3 fűzött
környezetvédelem; környezetszociológia; Tisza mente


502 V 49
Várkonyi Tibor
  Az élet veresége / Várkonyi Tibor. - Bp. : Akad. K., 1988. - 156 p. : ill. ; 17 cm. - (4D, ISSN 0238-1273)
Bibliogr.: p. 155-[157].
ISBN 963-05-4731-7 fűzött
környezetvédelem


Közlekedés, járművek / Traffic, Vehicles


656.1 H 27
Hancsók Jenő
  A metil-tercier-butil-éter (MTBE) és a környezet / Hancsók Jenő, Magyar Szabolcs. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2210)
Bibliogr.: p. 71-83.
ISBN 963-421-760-X fűzött
közlekedés; üzemanyag; környezetszennyezés; levegőszennyezés; talajszennyezés; vízszennyezés; víztisztítás


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.58 B 65
Bíró Dávid
  A globális felmelegedés politikatörténete / Bíró Dávid. - Bp. : Napvilág, 2003. - 135 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-22-2 fűzött
globális felmelegedés; környezetvédelem; világpolitika


614.71 K 99
  Különböző országok levegőtisztaság-védelmi stratégiája és politikája / [a m. kiegészítések szerzői Kiss Győző és Gajzágó László] ; [ford. Gajzágó László]. - [Bp.] : OMIKK, 1988. - 95 p. ; 29 cm
Az ismertetett mű címe: National strategies and policies for air pollutant abatement. - Összeáll. az Economic Comission for Europe
ISBN 963-592-847-5 fűzött
levegőtisztaság védelme; Európa; Magyarország


614.71 M 84
Monostory Bernadett
  Különböző forrású, levegőben szuszpendált részecskék vizsgálata és hatásai / Monostory Bernadett. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2108)
Bibliogr.: p. 61-64.
ISBN 963-420-754-5 fűzött
levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; részecskeszennyezés; környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők


Mezőgazdaság / Agriculture


633 E 39
  Eleven örökség : Kenyér- és kásanövények a Kárpát-medencében / [szerk. Koháry Erzsébet] ; [graf. Bolyki Bence et al.]. - Bp. : Agroinform, [2003]. - 99, [5] p. : ill., főként színes ; 29 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-502-781-8 kötött
gabonafélék; burgona; kukorica; növénytermesztés; történet; művelődéstörténet; Magyarország


633 Sz 18
Szabó Lajos
  Növénytermesztés és a környezet / [írta Szabó Lajos, Szabóné Willin Erzsébet, Kádár Imre]. - Bp. : TAN-GRAFIX Kft., 1998. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (A GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kar kiadványa, ISSN 1419-5801)
Bibliogr.: p. 357-369.
ISBN 963-9091-08-1 kötött
növénytermesztés; környezetvédelem; talaj; peszticid; nehézfémek; vízminőség védelme; levegőtisztaság védelme


Növények. Erdő / Plants. Forest


581 B 98
  A Bükk hegység növényvilága / szerk. Vojtkó András. - Eger : Sorbus 2001, 2001- ; 25 cm
ISBN 963-00-7537-7
1., A Bükk hegység flórája / [szerzők Less Nándor, Schmotzer András, Vojtkó András]. - 2001. - 340 p. : ill.
Bibliogr.: p. 55-64. - Összefoglalás angol nyelven
növényföldrajz; Bükk-hegység


Politika / Policy


502[058.7] D 68
  Directory of funding sources for environmental NGOs / ed. by Grazyna Krzywkowska and Ausra Jurkeviciute. - 2. ed. - Szentendre : REC, 2002. - 131 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi nem-kormányzati szervezeteket támogató források címjegyzéke. - Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-9424-03-X fűzött
környezetvédelem; pénzalap; nem-kormányzati szervezetek; támogatás; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


Technika / Technology


502[058.7] K 90
  Környezetvédelmi információs katalógus = Information catalogue for environment protection = Informationskatalog für Umweltschutz / [készítették Fenyves Endre et al.]. - 2003. - Bp. : Top Point, 2003. - 88 p. ; 26 cm
Lezárva: 2003. máj. 30.
Fűzött
környezetkímélő technológia; környezetbarát termék; környezetbarát eljárás; szolgáltatás; címjegyzék


Település, táj / Settlement, Landscape


390 E 41
  Élő táj : Válogatott írások természetről, térről, teremtésről. - Debrecen : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyes., 2000- . - 29 cm
ISBN 963-204-446-0
2. / szerk. Buka László és Gyarmathy István. - 2002. - 237 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-447-9
hagyomány; magyar néprajz; hiedelem; szimbólum; természet; táj


502 N 15
  Az épített környezet és környezetpolitika kapcsolata, együttes hatásuk az ökölógiai egyensúlyra, figyelemmel a lakosság környezeti tudatosságára : I-II. / Nagy Béla ; Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Mélyépítési és Szervezési Intézet. - Bp. : YMÉMF Mélyépítési és Szervezési Int., 1990. - 226 fol. ; 29 cm
Gépirat. - Bibliogr.: fol. 219-226.
Fűzött
épített környezet; környezetvédelem; környezetpolitika; környezeti tudatosság


911 M 22
Makkai Gergely
  Az erdélyi Mezőség tájökológiája : Tanulmányok / Makkai Gergely. - Marosvásárhely : Mentor, 2003. - 128 p. : ill., színes térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 973-599-079-2 fűzött
tájökológia; Erdély; Mezőség


502 O 74
Országos Környezetvédelmi Nyári Akadémia (2.) (1993.) (Kaposvár)
  II. Országos Környezetvédelmi Nyári Akadémia : Területfejlesztés - környezetvédelem : Kaposvár, 1993. június 2-4. / [kiad. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - Bp. : Környezetvédelmi Inf. Klub , 1993. - 255 p. ; 24 cm
Előadások
Fűzött
környezetvédelem; területfejlesztés; konferencia


720 T 34
Tatai Mária
  Az épített környezet : Vezérfonal a korszerű építészetszemlélethez / Tatai Mária. - Bp. : Enciklopédia, 2003. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8477-73-3 fűzött
építészet; környezeti nevelés


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.4 L 34
  Látogatás az Aggteleki Nemzeti Parkban / [szerk. Kiss Ernő] ; [fotók Bagossy József et al.] ; [kiad. az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal]. - Bp. : OKTH, [1987]. - [36] p.] : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
nemzeti park; Magyarország; Aggteleki Nemzeti Park


550 M 16
  Magyarország fokozottan védett barlangjai / szerk. Székely Kinga ; [a fotókat kész. Almády Zoltán et al.] ; [az alaptérképeket kész. Almády Zoltán et al.]. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 425 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 409-422. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9358-96-7 kötött
barlangok; védett természeti értékek; Magyarország


502.3 N 41
  A "nem védett területek természeti értékeinek feltárása" című pályázat 1995. évi díjnyertes műveinek ismertetése. - [Bp.] : KTM Természetvédelmi Hivatal, 1997. - 179 p., [2] t. : ill. ; 21 cm
Fűzött
természetvédelem; Magyarország


502.3 O 10
  Óbuda-Békásmegyer egyedi tájértékei : [Természeti, régészeti, építészeti, történeti értékek] / [... szerk. Csemez Attila]. - [Bp.] : [s.n.], [1998]. - 69 p. : ill. ; 22 cm
A Békásmegyeri Közösségi Házban 1998. október 1-én rendezett konferencia előadásai. - Fmás.
Fűzött
természeti értékek; honismeret; történeti ökológia; Óbuda


502.74 O 35
Olty Márta
  Az állatok nyomorúsága / Olty Márta . Állatvédelem a Bibliában / Raj Tamás. - Bp. : Makkabi, 2003. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-202. és a jegyzetekben
ISBN 963-7475-82-6 fűzött
állatvédelem; Biblia; környeti etika


502.74 P 47
Paulovics Anita
  Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében / Paulovics Anita. - [Bp.] : Virtuóz, 2002. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-226. és a jegyzetekben
Fűzött
állatvédelem; környezetvédelmi jog; Európai Unió


Víz / Water


626 H 98
Huszár Mátyás
  Huszár Mátyás leírása a Körösvidékről : Vízrajzi értekezés / [szerk. Kósa Ferenc] ; [kiad. a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság] ; [latin eredetiből ford. Lakatos Pál]. - Gyula : Körösvidéki Vízü. Ig. , 1985. - 63 p., [22] t. : ill. ; 34 cm + térk. (32x62 cm)
Eredeti cím: Hydrographia depressae regionis fluviatilis Crisiorum Magni, Albi, Nigri, parvi, fl. Berettyó ...
ISBN 963-02-3934-5 kötött
folyószabályozás; vízrajz; Körösvidék


628.2 R 32
Rákosi Judit
  Az EU víz- és csatornaművekre vonatkozó normái és teljesítésük gazdasági kérdései / Rákosi Judit. - Bp. : OMIKK, 2003. - 34 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2111)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-420-759-6 fűzött
vízművek; csatornaművek; vízellátás; szennyvízelvezetés; Európai Unió


556 V 93
  Vizeink minősége, 1993 / [témafelelős-szerk. Vigh Gyula] ; [összeáll. a Környezetgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi Intézete ...] ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium . - Bp. : KTM, 1994. - 113 p., 3 t. : ill., részben térkép, részben színes ; 30 cm
Fűzött
vízminőség; Magyarország


Természettudomány / Natural Science


Csillagászat / Astronomy


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
1., Planetáris- és anyagtérképek a holdkőzetekről, meteoritekről / Bérczi Szaniszló. - [2001]. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-00-6315-8
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
2., Planetáris felszínek vizsgálata a Surveyor - alapján megépített - Hunveyor kísérleti gyakorló űrszondával / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2001. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-00-6316-6
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
3., Bolygótestek atlasza / Bérczi Szaniszló, Hargitai Henrik, Kereszturi Ákos, Sik András. - 2001. - [24] p. : ill.
ISBN 963-00-8474-0
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
4., Bolygólégkörök atlasza / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2002. - [24] p. : ill.
ISBN 963-204-061-9
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
5., Űrkutatás és geometria / Bérczi Szaniszló, Kabai Sándor. - 2002. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-204-063-5
csillagászat; Naprendszer; geometria


520 R 37
Ranzani, Gianluca
  Az Univerzum atlasza : Naprendszer, galaxisok, csillagképek / Gianluca Ranzani ; [ford. Zalai Edvin]. - [Bp.] : Kossuth, 2003. - 216 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Eredeti cím: Atlante dell'universo
ISBN 963-09-4373-5 kötött
csillagászat; csillagképek; naprendszerek; atlasz


Földtudományok / Earth Sciences


550 E 96
  Európai uniós csatlakozás és földtudomány / az MTA X. Osztálya által 2001. május 9-én tartott nyilvános osztályülésen elhangzott előadások alapján összeáll. Meskó Attila. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 165 p. : ill., részben színes, főként térk. ; 24 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-389-0 fűzött
földtudományok; Európai Unió


550 G 36
  Geonómia az ezredforduló után / [szakszerk. Dudich Endre] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Geonómiai Albizottság. - Püspökladány : Uniconstant, 2003. - 199 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-386-6 kötött
földtudomány


Kémia / Chemistry


577 K 90
Kőrös Endre
  Válogatott fejezetek a bioszervetlen kémiából / Kőrös Endre, Varga Margit. - Bp. : ELTE, 1989. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzési füzetek, ISSN 0864-7321 ; 2.)
ISBN 963-462-427-8 fűzött
biokémia; fémek


Környezeti nevelés / Environmental Education


502[37] K 45
  A 90-es évek környezetvédelmi oktatásának és képzésének nemzetközi stratégiája : UNESCO-UNEP kongresszus : Környezetvédelmi nevelés és képzés : Moszkva, 1987. - Bp. : [S.n.], 1989. - 79 p. ; 21 cm
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


Programok, tantervek / Programs, Curricula


502[37] B 79
Borián György
  A környezeti állapot vizsgálata : Tanári kézikönyv / [szerzők Borián György, Pataki Tamás, Jef van den Hurk]. - Bp. : NSZI, 1997. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
környezeti állapot; környezetgazdálkodás; környezetvizsgálat; környezeti nevelés; projekt módszer; középiskola; tanári kézikönyv


502[37] B 79
Borián György
  Környezettechnika : Tanári kézikönyv / [szerzők Borián György, Oblián Gábor]. - Bp. : NSZI, 2002. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 963-9387-56-6 fűzött
környezetvédelem; környezettechnika; környezeti nevelés; tanári kézikönyv


Tankönyvek / Schoolbooks


502 Sz 32
Száraz Péter
  Ember és környezete : 1. : [Tankönyv a közoktatás számára] / Száraz Péter, Jakab György. - Bp. : M. Szakképzési Társ., 2002. - 246 p., [16] t. : ill., színes
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 963-206-203-5 fűzött
ökológia; természetvédelem; környezetvédelem; egészség; életmód; épített környezet; tankönyv


Módszerek / Methodology


502[37] A 28
  Ahol tanítunk és tanulunk: Óbuda : Segédanyag a nevelő-oktató intézmények számára / [... szerk. Fürstné Kólyi Erzsébet] ; [közread. a] Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - [Bp.] : Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Ped. Szolgáltató Int., 1999. - 102 p. ; 22 cm
Fmás.
ISBN 963-04-8603-2 fűzött
környezeti nevelés; környezetismeret; honismeret; helyi tanterv; oktatási segédanyag; Óbuda


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] K 10
Kacziba Lajosné
  Vízparti erdei iskola tanterve : 6. évfolyam / Kacziba Lajosné. - Solt : Szerző, 2002. - 12 p. ; 21 cm
Fűzött
erdei iskola; helyi tanterv; környezeti nevelés


Művészetek, kézművesség / Art and Crafts


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Az eurázsiai népművészettől a számítógépes grafikáig = From the Eurasian folk art to computer graphics / Bérczi Szaniszló és Kabai Sándor. - [S.l.] : [S.n.], [200?]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - ( Eurázsiai művészetek sorozat)
ISBN 963-00-4307-6 fűzött
népművészet; számítógépes grafika; motívumkincs; kifestőkönyv


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Honfoglalás kori jelképek / összáll. és rajz. Bérczi Szaniszló, Bérczi Katalin, Bérczi Zsófia. - Pozsony : Madách-Posonium, 1996. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 1.)
ISBN 80-7089-259-5 fűzött
természeti műveltség; honfoglalás; motívumkincs; kifestőkönyv; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Iráni kifestő / Bérczi Szaniszló. - Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete ; Püspökladány : Uniconstant, 2002. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 11.)
ISBN 963-00-6329-8 fűzött
művészet; motívumkincs; kifestőkönyv; Iráni Birodalom


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Japán : Az eurázsiai felkelő nap országa : Kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / Bérczi Szaniszló. - Bp. : [S.l.], 2002. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 9.)
ISBN 963-00-6327-1 fűzött
művészet; motívumkincs; kifestőkönyv; Japán


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Kelta kifestő / Bérczi Szaniszló. - [S.l.] : [S.n.], [2000]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 5.)
Fűzött
művészet; motívumkincs; kelták; kifestőkönyv


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Kaukázusi művészet : Kiállítás és kifestő felnőtteknek és gyermekeknek / ... szerk. és rajz. Bérczi Szaniszló. - Bp. : Fővárosi Örmény Önkormányzatok ; Püspökladány : Uniconstant, 2003. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek ; 12.)
ISBN 963-204-068-6 fűzött
művészet; természeti műveltség; motívumkincs; kifestőkönyv; Kaukázus


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Kazettás mennyezetek / összeáll. és megrajz. Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin. - [Debrecen] : Lícium-Art, [2002]. - 23 p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 8.)
ISBN 963-00-6325-5 fűzött
művészet; motívumkincs; kazettás mennyezet; kifestőkönyv; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Szent István király emlékezete : [Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek] / Bérczi Szaniszló. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2000. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 4.)
Fűzött
művészet; motívumkincs; történelem; kifestőkönyv; István, I., Szent, magyar király; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Szent László kifestő / összeáll. és megraj. Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin. - [S.l.] : [S.n.], [1999]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 3.)
ISBN 963-00-6321-2 fűzött
művészet; motívumkincs; történelem; kifestőkönyv; László, I., Szent, magyar király; Magyarország


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Szkíta kifestő / összeáll. és megrajz. Bérczi Szaniszló. - Tóthfalu : Logos, [2001]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 7.)
ISBN 963-00-6330-1 fűzött
művészet; motívumkincs; szkíták; kifestőkönyv


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  Viking kifestő / összeáll. és megrajz. Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin. - Röszke : Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyes., [2000]. - [20] p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 6.)
Fűzött
művészet; motívumkincs; vikingek; kifestőkönyv


502[37] N 25
Nagy Mari
  Illa berek : Egyszerű állat- és emberalakok hajtogatásáról szól, amelyhez a gyékény leveleit használjuk / Nagy Mari, Vidák István ; [a szerzők fényképei és vázlatai alapján rajz. Burka Beáta, Fekete Hajnal, Vidák István]. - Bp. : Nemz. Tankvk., 2003. - 33 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Tündérberek sorozat, ISSN 1589-9160 ; 1.)
ISBN 963-19-2511-0 fűzött
gyékényfonás; környezeti nevelés


Természetismeret / Nature Activities


796.5 M 64
Miholcsa Gyula
  Ember és környezet : Fizika a természetben / Miholcsa Gyula. - Marosvásárhely : Appendix, 2003. - 291 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [292].
ISBN 973-85994-6-6 fűzött
természetjárás; fizika


796.5 W 76
Wilson, Neil
  Túlélés: nyomolvasás és navigáció / Neil Wilson ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: The SAS handbook of tracking and navigation
ISBN 963-9329-68-1 kötött
tájékozódás; természetismeret; térképolvasás; túlélés; természetjárás


Víz / Water


502[37] N 10
  Légből kapott vizeink 1. : Verses, dalos, képes könyv tavaszi, nyári csapadékainkról / szerk. Nádai Magda ; [ill. Kovács Andrea]. - Bp. : FPI, 2003. - 111 p., [32] t. : ill., részben színes ; 18x24 cm
ISBN 963-501-193-8 kötött
víz; csapadék; meteorológia; környezeti nevelés; irodalmi nevelés


vissza