Egyéb újabb szerzemények

2003. április - július


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás

020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Bp. : Osiris , 1999-2003. - 5 db ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2
5. köt., Segédletek. - 2003. - 454 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-307-0
információtudomány; könyvtártudomány; könyvtártörténet; kronológia; Magyarország; kézikönyv


020 M 12
Madas Edit
  A könyvkultúra Magyarországon : A kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. - 2. jav., bőv. kiad. - Bp. : Balassi, 2003. - 237 p. : ill. ; 23 cm
Egyes fejezetek Csapodi Csaba írásai. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-452-7 fűzött
könyv; könyvtár; történet; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


220  Biblia

220 D 30
Dávid Katalin
  A teremtett világ misztériuma : Bibliai jelképek kézikönyve / Dávid Katalin . - Bp. : Szt. István Társ., 2002. - 350 p., [32] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-361-355-8 kötött
jelképek; Biblia; lexikon


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység

280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János] . - Bp. : Szt. István Társ., 1993- . - 24 cm
ISBN 963-360-727-2
8. köt., Lone-Meszl. - 2003. - 1008 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-436-8
katolikus vallás; lexikon


320  Politika

327 E 96
  Európai jelentés-árnyalatok / [... Ördögh Szilveszter szerk.]. - [Bp.] : Ventus Libro, 2003. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-86333-6-0 fűzött
Európai Unió; Magyarország


330  Gazdaság. Közgazdaságtan

338.48 F 16
  A falusi turizmus hagyományai / szerk. Kovács Dezső. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 224 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9358-80-0 kötött
idegenforgalom; falu


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása

374.7 F 43
  Felnőttoktatási és -képzési lexikon : [A-Z] / [főszerk. Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László] ; [szakterületi szerk. B. Gelencsér Katalin et al.] ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Bp. : M. Ped. Társ. : OKI K. : Szaktudás K., 2002. - 568 p. ; 29 cm
ISBN 963-9422-60-6 kötött
felnőttoktatás; lexikon


390  Néprajz. Népművészet

392 M 50
Mead, Margaret
  Férfi és nő : A két nem viszonya a változó világban / Margaret Mead ; [szerk. és a jegyzeteket írta Bodrogi Tibor] ; [ford. András László ..., Vajda Endre ...] ; [utószó Bodrogi Tibor, Vörös Miklós]. - Bp. : Osiris, 2003. - 346 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, ISSN 1219-8595)
ISBN 963-389-292-9 fűzött
kulturális antropológia; nemi szerepek; etnológia


620  Mérnöki tudományok. Technika

663 M 37
Márton László
  Vízimalmok Erdélyben : Kis technikatörténet / Márton László ; [a rajzokat kész. Kis Ildikó et al.] ; [fotók Balázs Miklós]. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003. - 156, [27] p. : ill., részben színes
Borítócím: Vízimalmok. - Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 973-8079-84-5 fűzött
malom; vízimalom; technika; történet; Erdély


630  Mezőgazdaság

630 A 28
  Agrárvilág Magyarországon, 1848-2002 / [szerk. és a képeket vál. Estók János] ; [közread. a] ... Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - [Bp.] : Argumentum : M. Mezőgazd. Múz., 2003. - 387 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 387.
ISBN 963-446-242-1 kötött
mezőgazdaság; történet; Magyarország; kézikönyv


720  Építészet


726 C 27
Conti, Flavio
  Itáliai székesegyházak : Az olasz félsziget legjelentősebb templomainak, székesegyházainak és bazilikáinak lenyűgöző szépsége, története / [... szöveg Flavio Conti] ; [Horváth Ibolya fordításának felhasználásával ford. ... B. Szűcs Margit]. - Bp. : Merhávia : PolgART, 2003. - 200 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 35 cm
Eredeti cím: Cattedrali d'Italia
ISBN 963-9306-53-5 kötött
építészet; templomok; történet; Olaszország; kézikönyv

720 E 64
  Építészeti kalauz : Magyarország (vidéki) építészete a 20. században = Architectural guide : Architecture in Hungary (country guide) of the 20th century / [szerk. ... Lőrinczi Zsuzsa] ; [a kalauz fotogtráfusai ... Arnóth Ádám et al.]. - Bp. : 6 BT, 2002. - 202 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Vidéki építészeti kalauz = Provincial architectural guide : Hungary : 20th century. - Gerinccím: Hungary = Magyarország : Provincial architectural guide : 20th century
ISBN 963-204-378-2 fűzött
építészet; Magyarország; kézikönyv


720 H 13
Hajnóczi Gábor
  Vitruvius öröksége : Tanulmányok a De architectura utóéletéről a XV. és XVI. században / Hajnóczi Gábor. - Bp. : Akad. K., 2002. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-171. és a jegyzetekben
ISBN 963-05-7898-0 fűzött
építészet; történet; Vitruvius, Pollio


750  Festészet

750 I 45
  Impresszionizmus, 1860-1920 / szerk. Ingo F. Walther ; [ford. Körber Ágnes ..., Láng Zsuzsa és Kertész Balázs Montanus]. - Bp. : Vince K., 2003. - 712 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Eredeti cím: Malerei des Impressionismus. - Tart.: A francia impresszionizmus ; Az impresszionizmus Eruópában és Észak-Amerikában. - Bibliogr.: p. 706.
ISBN 963-8228-2565-4 fűzött
festészet; történet; impresszionizmus; kézikönyv


780  Zene

784 L 99
Lükő Gábor
  Zenei anyanyelvünk : Válogatott zenei tanulmányok = Our musical mother tongue : Selected music studies / Lükő Gábor. - Bp. : Táton BT, 2003- . - 24 cm
1 / [... szerk. ... Pozsgai Péter] ; [a bev. tanulmányt írta ... Timo Lisiö, Izaly Zemtsovsky] ; [kottagraf. ... Kovács Donát et al.]. - 2003. - 543 p. : ill., főként kotta. - (Lükő Gábor művei, ISSN 963-00-5417-5 ; 3.)
Bibliogr.: p. 445-456. - Összefoglalás angol, német és finn nyelven. - Tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-206-028-8
magyar népzene; magyar néprajz


800  Nyelvészet


801 G 89
Győrffy Miklós
  Német-magyar kulturális szótár / Győrffy Miklós. - [Bp.] : Corvina, 2003. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5222-6 fűzött
életmód; német nyelv; germanizmusok; Németország; szótár


800 Sz 21
Szabó T. Attila
  Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dictionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Worterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Bp. : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993- . - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - A 8. kötettől főszerk. Vámszer Márta. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1. ISBN 973-26-1339-9
11. köt., R-Száj. - 2002. - 1064 p.
ISBN 963-05-7853-0
magyar nyelv; történet; Erdély; szótár


800 Sz 83
Szinnyei József, ifj.
  Magyar tájszótár / Szinnyei József ; Pótlékok a magyar tájszótárhoz / Gombocz Zoltán. - [Bp.] : Nap, 2002. - XI, [1355] p. ; 25 cm
ISBN 963-9402-23-7 kötött
magyar nyelv; nyelvjárások; szótár


894  Magyar irodalom

894 R 80
  Romániai magyar irodalmi lexikon : Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés / [főszerk. Balogh Edgár]. - Bukarest : Kriterion, 1981- . - 22 cm
A 3. kötettől főszerk. Dávid Gyula. - A 4. kötetet kiad. az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kriterion Könyvkiadó
ISBN 973-26-0669-X
4., N-R. - 2002. - 787 p.
Bibliogr.: p. 784-787.
ISBN 973-26-0698-3
magyar irodalom; Erdély; lexikon


910  Földrajz


916 A 26
  Az afrikai világ atlasza / szerk. Jocelyn Murray ; [ford. Szombathy Zoltán és Máthé László]. - [Bp.] : Helikon, 2003. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Cultural atlas of Africa. - Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 963-208-720-8 kötött
művelődéstörténet; történelem; földrajz; Afrika


914 M 16
  Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Bp. : KSH, 1987- . - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
helységnév; Nógrád megye; helységnévtár
[16/1.], Nógrád megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Hlavácsné Kérdő Katalin] ; [kiad. a ... Nógrád Megyei Levéltár]. - 2002. - 243 p. : ill.
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-215-473-8
[16/2.], Nógrád megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Hlavácsné Kérdő Katalin] ; [kiad. a ... Nógrád Megyei Levéltár]. - 2002. - p. 249-549. + térk.
Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-215-474-6


930  Történelem

930 B 60
  Bevezetés a társadalomtörténetbe : Hagyományok, irányzatok, módszerek / szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. - Bp. : Osiris, 2003. - 641 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-388-7 kötött
társadalomtudomány; történet; módszertan


930 M 14
  Magyar régészet az ezredfordulón / [főszerk. Visy Zsolt] ; [fel. szerk. Nagy Mihály] ; [fejezetszerk. Bartosiewicz László et al.] ; [a bibliográfiát szerk. Solti Judit] ; [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány. - Bp. : NKÖM : Teleki László Alapítvány, 2003. - 486 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 445-465.
ISBN 963-86291-07-7 kötött
régészet; Magyarország; kézikönyv


930.85  Művelődéstörténet

700 R 51
Reichardt, Hans
  A hét világcsoda / írta Hans Reichardt ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt. - Bp. : Tessloff és Babilon, [2003]. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 31.)
Eredeti cím: Die sieben Weltwunder
ISBN 963-9182-27-3 kötött
művelődéstörténet; régészet; Ókor


943.9  Magyarország története

943.9 A 92
Asztalos Miklós
  A magyar nagyhatalom : A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig / Asztalos Miklós ; [a kötetet szerk., jegyzetekkel ellátta és a függeléket összeáll. Bárány Attila]. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2003. - 2 db ; 23 cm. - (Historia incognita : Történettudomány, ISSN 1588-788X)
ISBN 963-206-234-5 kötött
1. köt. - 361 p. : ill.
ISBN 963-204-546-7
2. köt. - 401 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-206-235-3
történelem; külpolitika; történet; Magyarország


943.9 M 16
  Magyarország története a 19. században / szerk. Gergely András. - Bp. : Osiris, 2003. - 556 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 963-389-385-2 kötött
történelem; Magyrország; kézikönyv


vissza