A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2003. április - július / April - July 2003Állatok / Animals


636 S 13
Sambraus, Hans Hinrich
  Haszonállatok színes atlasza : 259 színes képpel / Hans Hinrich Sambraus ; [ford. Seresi Frigyes]. - Bp. : Hogyf, 2002. - 154 p. : ill., színes ; 23x25 cm
Eredeti cím: Atlas der Nutztierrassen
ISBN 963-8484-52-7 kötött
állatok; háziállatok; kézikönyv


502.74 S 31
Schmidt Egon
  Védett erdei állatok / Schmidt Egon, Budai Tibor. - Bp. : Csodaország, 2002 . - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9180-31-9 kötött
állatok; védett állatok; Magyarország; gyermekkönyv


Bős-Nagymaros vízlépcső / Bős-Nagymaros Dam


502.3 B 33
Bárdos Deák Péter
  Szigetköz : Megsebzett táj / Bárdos Deák Péter. - [Bp.] : Természetfotó Alapítvány, 2002. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Bős-nagymarosi vízlépcső; Szigetköz; fényképgyűjtemény


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.89 A 67
Antalné Tankó Mária
  Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat / Antalné Tankó Mária. - Bp. : EFI : L'Harmattan, 2003. - 285 p. ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
Borító- és gerinccím: Gyimes-völgyi népi gyógyászat
ISBN 963-9957-34-5 fűzött
népi gyógyászat; csángók


613 G 82
  A gyermekek egészsége és a környezet / [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - [Bp.] : KöM, 2002. - 16 p. ; 30 cm. - (Cselekvés partnerségben)
A WHO munkacsoportja által készített dokumentum
ISBN 963-00-9709-5 fűzött
egészség; gyermekek; környezet-egészségügy


614 H 48
  Healthy decisions : Access to information, public participation in decision-making and access to justice in environment and health matters / [ed. by Jennifer Braswell, Jim McNicholas, Tom Popper and Reuben Stern]. - Szentendre : REC, 1999. - 83 p ; 21 cm
Címford.: Egészséges döntések : Hozzáférés az információhoz, közösségi részvétel a döntéshozatalban és jogorvoslati lehetőség a környezet és az egészség kérdéseiben. - A WHO Európai Regionális Irodája felkérésére készült háttéranyag az 1999 júniusában Londonban tartott Környezet és egészség című miniszteri konferencia számára. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
környezet; egészség; környezet-egészségügy; döntéshozatal; állampolgári részvétel; konferencia


613 K 90
  Környezet-egészségügyi kutatás Európában / [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - [Bp.] : KöM, 2002. - 15 p. ; 30 cm. - (Cselekvés partnerségben)
ISBN 963-202-202-5 fűzött
környezet-egészségügy; kutatás; Európa


Életmód / Lifestyle


502 G 48
  Go MAD! : Go make a difference! : [365 daily ways to save the planet] / ed. and compiled by The Ecologist. - London : Think Publishing, 2001. - 176 p.
Címford.: Változtass!
ISBN 0-9541363-0-6 fűzött
környezetbarát életmód; háztartás-ökológia


640 H 47
  Házi praktikák : Otthonunk ápolása környezetkímélő módon / [szerk. Lencsés Brigitta]. - 2. kiad. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2003. - 20 p. ; 21 cm
Fűzött
háztartás-ökológia


301 K 28
Kavanaugh, John F.
  Krisztus követése a fogyasztói társadalomban : A kulturális szembenállás lelkisége / John F. Kavanaugh ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Bp. : Ursus Libris : Altern Csoport, 2003. - 271 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Following Christ in a consumer society : The spiritualy of cultural resistance. - Bibliogr.: p. 241-269.
ISBN 963-210-076-X fűzött
fogyasztói társadalom; életmód; kereszténység


502 T 56
Taczmann Zsanett
  Tisztább környezetünkért! : Környezetvédelem a településen és a lakásban : Hasznos füzet a környezetközpontú gondolkodás és a környezettudatos magatartás fejlesztéséhez / [írta Taczmann Zsanett]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 2002. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezettudatosság; környezetbarát életmód; háztartás-ökológia


Energia / Energy


620.9 H 65
  7 + 1 lépés : Energiagazdálkodási tanácsok önkormányzatok részére / [szerk. Vágvölgyi Gusztáv és Zalatnay László]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2001. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Készült a "Hatékony települési energiagazdálkodás" című kézikönyv (Bp. : Energiagazdálkodási Rt., 1999) felhasználásával
Fűzött
energiagazdálkodás; energiahatékonyság; önkormányzat


620.9 E 55
  Energiahatékonysági kézikönyv ház- és lakástulajdonosok részére / [szerk. Stumphauser Tamás, Csiszár Antal]. - Eger : REAK : Életfa Környezetvédő Szövetség, 2002. - 110 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
Fűzött
energiahatékonyság; lakóház; alternatív energiaforrások; háztartás-ökológia


620.9 E 55
  Energiáról okosan : Energiahatékonysági tanácsok a mindennapokra. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, [2002]. - 54 p. : ill. ; 19 cm
Javított kiadás
Fűzött
energiatakarékosság; háztartás-ökölógia


620.95 H 27
Hancsók Jenő
  "A biobenzin : Otto-motorok növényi eredetű hajtóanyagai és azok keverőkomponensei / Hancsók Jenő, Varga Zoltán. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2106/2)
Bibliogr.: p. 66-71.
ISBN 963-420-737-5 fűzött
biobenzin; növényi hajtóanyag; üzemanyag; alternatív energiaforrások; közlekedés


620.9 K 99
Kuthi Adrienn
  Energia, energiahatékonyság / szerk. Kuthi Adrienn. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 34 p. ; 29 cm
Fűzött
energia; energiahatékonyság; alternatív energiaforrások; energiapolitika; oktatási segédanyag


620.92 M 50
  Megújuló energiaforrások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. - Nyíregyháza : Energia és Környezet Alapítvány, 2002. - [28] p. : ill. ; 15x20 cm
Fűzött
alternatív energiaforrások; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye


620.9 N 13
Nádudvari Zoltán
  A perspektivikus energiatakarékos technológiák és a kockázati tőke befektetései / Nádudvari Zoltán. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-60191 ; 2202)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 963-420-733-2 fűzött
energiatakarékosság; gazdaság; környezetgazdaságtan


620.92 N 35
  Napenergia a mezőgazdaságban / szerk. Farkas István. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-91-6 kötött
napenergia; mezőgazdaság


620.92 O 30
Olesen, Gunnar Boye
  Guideline for estimation of renewable energy potentials, barriers and effects / Gunnar Boye Olesen, Emil Bedi. - 2. ed. - Hjortshoj : INFORSE-Europe , 1997. - Ism. oldalsz. [69] p. ; 30 cm
Címford.: Útmutató a megújuló energiaforrások fehasználásában rejlő tartalékok, akadályok és hatások becsléséhez. - Bibliogr.: p. P22-24.
Fűzött
alternatív energiaforrások; Közép-Európa; Kelet-Európa


620.92 P 45
Patkó György
  A napenergia hasznosítása / Patkó György, Stumphauser Tamás. - Eger : Életfa Környezetvédő Szövetség : REAK Phare Regionális Energia- és Anyagtakarékossági Közp., 1999. - p. 75-104. : ill. ; 21 cm. - (Energiahatékonyaági program Egerben ; 2. füz.)
Bibliogr.: p. 103-104.
Fűzött
napenergia; energiahasznosítás


620.92 S 98
  Sustainable energy successes in Central and Eastern Europe / [ed. by Gunnar Boye Olesen and Pia Osterfelt]. - Hjortshoj : INFORSE-Europe/OVE, 1998. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Sikeres példák a megújuló energiaforrások hasznosítására Közép- és Kelet-Európában
ISBN 87-87-660-82-2 fűzött
alternatív energiaforrások; Közép-Európa; Kelet-Európa


621.039 T 48
  Testimonies : Chernobyl 10 years after... / Greenpeace International. - Amsterdam : Greenpeace International, [ca 1997]. - 43 p : ill. ; 30 cm. - ( Chernobyl papers ; 1)
Címford.: Tanúvallomások : Csernobil tíz év után
Fűzött
atomerőmű; környezeti katasztrófa; egészségveszélyeztető tényezők; radioaktív szennyezés; Csernobil


Építészet / Architecture


720 S 34
Schneller István
  Az építészeti tér dimenziói / Schneller István. - Kecskemét : Librarius, 2002. - 272 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-128. és a tanulmányok végén
ISBN 963-00-8118-0 fűzött
építészet; városépítés


691 N 84
Novák Ágnes
  Építés szalmabála felhasználásával / Novák Ágnes. - Bp. : SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, 2002. - 44 fol. : ill. ; 29 cm
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
szalma; építőanyag; környezetbarát építészet


691 N 84
Novák Ágnes
  Szalmabála építészet / Novák Ágnes. - Nyíregyháza : E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes., [2002]. - 129, [12] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
Fűzött
szalma; építőanyag; környezetbarát építészet


Fenntarthatóság / Sustainability


502 V 87
  Világtalálkozó a fenntartható fejlődésről : A találkozó programja, résztvevői, dokumentumai és értékelése / [összeáll. és szerk. Faragó Tibor]. - Bp. : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 2003. - 147 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés : Társadalom, gazdaság, környezet, ISSN 1218-1587)
Összeállítás a 2002. szeptember 2-4. között Johannesburgban megtartott csúcstalálkozóról. - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-206-900-5 fűzött
fenntartható fejlődés; konferencia


502 W 96
  Working together towards sustainable development : The OECD experience. - Paris : OECD, 2002. - 85 fol ; 30 cm
Címford.: Együttműködés a fenntartható fejlődésért : Az OECD tapasztalatai. - Bibliogr.: p. 83-85. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
fenntartható fejlődés; gazdaság; környezeti állapot; OECD tagállamok


Filozófia / Philosophy


502[170] E 10
  The Earth under care : Spiritual and cultural approaches to the challenges for a sustainable planet : The Klingenthal appeal and contributions from the October 1995 symposium / ed. by Jean-Pierre Ribaut, Marie-José Del Rey ; transl. into English by Marina Urquidi, Susna Taponier, and Keith Hodson. - Paris : La librairie FPH, 1997. - 107 p ; 25 cm. - (Dossier pour un débat, ISSN 1254-9800 ; 73)
Címford.: Az oltalom alatt álló Föld : Feladatok bolygónk megóvása érdekében : Lelki és kulturális megközelítések : A Klingenthal felhívás és az 1995 októberi szimpozium hozzászólásai
Fűzött
környezeti etika; ökofilozófia; vallás; környezetvédelem; konferencia; humánökológia - sprituális ökológia; humánökológia -kulturális ökológia


390 R 45
  Törzsfőnökök bölcsessége : Red Jacket, Joseph és Seattle törzsfőnökök beszédei / [a bev. szövegeket írta Kent Nerburn] ; [ford. Tóth Andrea]. - Bp. : Szenzár, 2003. - 108 p. ; 17 cm. - (Megcsappant bölények mezeje, ISSN 1588-4260 ; 3.)
Eredeti cím: The wisdom of the great chiefs
ISBN 963-86151-6-8 fűzött
indiánok; Amerikai Egyesült Államok


Gazdaság / Economy


502[33] D 99
Dzuray, Emil J.
  The emerging environmental market : A survey in the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic / Emil J. Dzuray. - Bp. : REC, 1995. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Alakuló környezetvédelmi piac : Felmérés Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és a Szlovákiában
ISBN 963-8454-26-1 fűzött
környezetvédelem; üzleti élet; Csehország; Magyarország; Lengyelország; Szlovákia


502[33] E 45
  Emberközpontú gazdaságot! / [szerk. Kocsis Tamás]. - Bp. : Válasz, 2002. - 134 p. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86259-9-6 kötött
gazdaság; etika; ökológia; környezetgazdaságtan


502[33] E 59
  Environmental funds in the candidate countries / ed. by Stefan Speck, Jim McNicholas and Marina Markovic. - Szentendre : REC, 2001. - 217 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi pénzalapok az Európai Unió tagjelölt államaiban. - Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-9424-05-6 fűzött
környezetvédelem; pénzalap; támogatás; Bulgária; Csehország; Észtország; Magyarország; Litvánia; Lengyelország; Románia; Szlovákia; Szlovénia


502[33] K 58
Klarer, Jürg
  Improving environment and economy : The potential of economic incentives for environmental improvements and sustainable development in countries with economies in transition / by Jürg Klarer, Patrick Francis, Jim McNicholas. - Szentendre : REC, 1999. - 83 p. ; 21 cm
Címford.: Környezetvédelmi és a gazdasági fejlesztés : A gazdasági ösztönzők kínálta lehetőségek a környezetvédelmi beruházások és a fenntartható fejlődés számára az átalakuló gazdaságú országokban. - Bibliogr.: p. 75-77. és a jegyzetekben: p. 81-83.
ISBN 963-8454-66-0 fűzött
környezetgazdaságtan; gazdasági ösztönzők; ökoadó; környezetvédelem


502[33] S 82
  Sourcebook on economic instruments for environmental policy in Central and Eastern Europe : Abridged version : Sofia initiative on economic instruments : A regional analysis / ed. by Jürg Klarer, Jim McNicholas, Eva-Maria Knaus. - Szentendre : REC, 1999. - 92 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Gazdasági eszközök a környezetpolitika számára Közép- és Kelet-Európában : Rövidített változat : Szófiai kezdeményezés a gazdasági eszközök szerepéről a környezetpolitikában : Területi elemzés. - Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-8454-64-4 fűzött
környezetvédelem; adó; környezetgazdaságtan; környezetpolitika; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[33] S 84
Speck, Stefan
  Environmental taxes in an enlarged Europe : An analysis and database of environmental taxes and charges in Central and Eastern Europe / by Stefan Speck, Jim McNicholas and Marina Markovic. - Szentendre : REC, 2001. - 253 p. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi adók a kibővült Európában : Környezetvédelmi adók és bírságok Közép- és Kelet-Európában
ISBN 963-8454-97-0 fűzött
környezetvédelem; adó; környezetgazdaságtan; Közép-Európa; Kelet-Európa


Globális problémák / Global Problems502 K 99
Kuthi Adrienn
  Globális problémák / szerk. Kuthi Adrienn. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 49 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 48-49.
Fűzött
globális problémák; történeti ökológia; népességnövekedés; éghajlati változás; mezőgazdaság; erdőirtás; biológiai változatosság; oktatási segédanyag


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / Föld Napja Alapítvány. - 2003 . - Bp. : Föld Napja Alapítvány, [2003]. - 279 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 233-279. - Ford. Amtmann Mária, Berghammer Rita, Füsti Molnár Zsuzsa
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés


Hulladék / Waste


628.4 O 74
  Országos hulladékgazdálkodási terv, 2003-2008 / [a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiadványa]. - Bp. : KvVM, 2002. - 55 p. ; 30 cm
Melléklet a 110/2002. (XII.12.) OGY határozathoz
Fűzött
hulladékgazdálkodás; Magyarország


628.4 W 34
  Waste management policies in Central and Easter European countries : Current policies and trends : Final report / ed. by Stefan Speck and Marina Markovic. - Szentendre : REC, 2001. - 116 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Hulladékgazdálkodási politika a közép- és kelet-európai országokban : A jelenlegi politika és a trendek : Zárójelentés
ISBN 963-8454-96-2 fűzött
hulladékgazdálkodás; Bulgária; Csehország; Észtország; Magyarország; Litvánia ; Lengyelország; Románia; Szlovákia; Szlovénia


Jog / Law


502[34] A 73
  Approximation of European Union environmental legislation : Case studies of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia. - Bp. : REC, 1996. - 145 p. ; 30 cm
Címford.: Jogharmonizáció az Európai Unió környezetvédelmi jogi szabályozásával : Esettanulmányok Bulgáriából, Csehországból, Észtországból, Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából és Szlovéniából
ISBN 963-8454-32-6 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió; jogharmonizáció; esettanulmányok; Bulgária; Cseh Köztársaság; Észtország; Magyarország; Lettország; Litvánia; Lengyelország; Románia; Szlovák Köztársaság; Szlovénia


502[34] E 96
  Europe "agreening" : 2000 report on the status and implementation of multilateral environmental agreements in the European region / prep. by The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 57 p : ill. ; 21 cm
Címford.: Európai környezetvédelmi egyezmények : Jelentés a többoldalú környezetvédelmi egyezmények helyzetéről és végrehajtásáról Európában. - Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 963-8454-85-7 fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; Európa


502[34] S 50
  Seminar on framework environmental law drafting in countries in transition : Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Nov. 29-30, 1998 : Conference proceedings . - Szentendre : REC, 1999. - 121 p ; 30 cm
Címford.: Szeminárium az átalakuló országok környezetvédelmi keretszabályozásáról (Jahorina, 1998. nov. 29-30.) : Előadások
ISBN 963-8454-73-3 fűzött
környezetvédelmi jog; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[34] S 87
Stec, Stephen
  The Aarhus convention : An implementation guide : UN/ECE convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters / prepared by Stephen Stec and Susan Casey-Lefkowitz in collaboration with Jerzy Jendroska. - New York ; Geneva : United Nations, 2000. - x, 186 p ; 30 cm
Címford.: Az aarhusi egyezmény : Végrehajtási útmutató : Az ENSZ és az Európai Gazdasági Közösség egyezménye a környezettel kapcsolatos kérdésekben az információhoz való hozzájutás, a döntéshozatalban való társadalmi részvétel és a jogorvoslati lehetőség jogáról (Aarhus, 1998. jún. 25.). - Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 92-1-116745-0 fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; emberi jogok; környezeti jogok; társadalmi részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Aarhusi egyezmény


Kertészet / Gardening


632 R 38
Rasztik Viktória
  Az ökokertek növényvédelme / Rasztik Viktória. - Bp. : Mezőgazda, 2003. - 277 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 963-9358-75-4 kötött
biokertészet; gyümölcstermesztés; növényvédelem


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Gyógyszermaradék a települési hulladékban, környezetre gyakorolt hatása / Markóné Monostory Bernadett. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2218)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-420-736-7 fűzött
gyógyszermaradvány; települési hulladék; hulladéklerakó; környezetszennyezés


546 P 13
Pál Károlyné
  Kadmium a környezetben / Pál Károlyné. - Bp. : BME OMIKK, 2003. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2217)
Bibliogr.: p. 86-91.
ISBN 963-420-739-1 fűzött
kadmium; környezet-egészségügy


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 46
  Belezöldülünk? : Zöldek az EU-ról : A magyar EU-csatlakozás várható hatásai a hazai demokratikus jogokra, jólétre és környezetvédelemre / [szerk. Scheiring Gábor]. - Bp. : Ökotárs Alapítvány, 2003. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-686-3 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; globalizáció; környezetpolitika; hulladékkezelés; mezőgazdaság; vidék; vízgazdálkodás; Európai Unió; Magyarország


502 B 96
Bulla Miklós
  Magyarország környezeti jövőképe - egy évtized távlatából / írta Bulla Miklós, Vári Anna ; [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Bp. : OKT : MTA SZKI, 2002. - 31 p. ; 24 p.. - (Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
ISBN 963-206-642-X fűzött
környezetvédelem; jövőkép; Magyarország


502[058.7] D 68
  Directory of funding sources for environmental NGOs / ed. by Grazyna Krzywkowska and Ausra Jurkeviciute. - 2. ed. - Szentendre : REC, 2002. - 131 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi nem-kormányzati szervezeteket támogató források címjegyzéke. - Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-9424-03-X fűzött
környezetvédelem; pénzalap; nem-kormányzati szervezetek; támogatás; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


502 F 19
Faragó Tibor
  Magyarország részvétele a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésben / írta Faragó Tibor ; [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Bp. : OKT : MTA SZKI, 2002. - 42 p. ; 24 p.. - (Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
ISBN 963-204-864-4 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; Magyarország


502 F 37
Fekete Judit
  Alapszemlélet a jövőről / írta Fekete Judit . Környezeti jövőképünk alakításának szempontjai / írta Lányi András [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Bp. : OKT : MTA SZKI, 2002. - 47 p. ; 24 p.. - ( Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
ISBN 963-204-865-2 fűzött
környezetvédelem; jövőkép; Magyarország


502[058.7] G 55
  Government and environment : A directory of governmental institutions with environmental responsibilities in Central and Eastern Europe / ed. by Emese Gal and Grazyna Krzywkowska. - 6. ed. - Szentendre : REC, 2001. - 170 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Kormányzat és környezet : A környezetvédelemért felelős kormányzati intézmények Közép- és Kelet-Európában
ISBN 963-9424-01-3 fűzött
környezetvédelem; kormányzati intézmények; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


502 I 58
  Információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezet-egészségügyi kérdésekben / [összeáll. Jeremy Wates] ; [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - [Bp.] : KöM, 2002. - 27 p. ; 30 cm. - (Cselekvés partnerségben)
ISBN 963-202-201-7 fűzött
környezeti információ; információs jog; környezetvédelmi jog; környezet-egészségügy; Európa


502 K 12
Kalas György
  Joggal, körömmel : Hogyan szerezhetünk információkat környezetünk állapotáról? / Kalas György. - [Bp.] : Környezeti Tanácsadók Egyesülete, [2002]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezeti információ; információs jog; környezeti tanácsadás; környezetvédelmi jog; adathozzáférés


502 K 20
  A költség-haszon, a költség-hatékonyság és értékelemzés alkalmazása a kármentesítés során / [szerzők Dócsné Balogh Zsuzsanna et al.] ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Bp. : KvVM, 2002. - 103 p. ; 25 cm . - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 4.)
A címlapon szerző Dócsné Balogh Zsuzsanna
ISBN 963-0344-08-4 fűzött
környezetszennyezés; kármentesítés; környezetgazdaságtan; költség-haszon elemzés; értékelemzés


502 K 90
  Környezetpolitika : Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01 számú Phare projekt = Environmental Policy Development : Phare HU 9402-01 project financed by the European Union. - Bp. : KöM Phare Programiroda, [2002]. - 8, 8 p. : ill., színes ; 30 cm
Az 1994. évi Phare Környezetvédelmi Program. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
környezetvédelmi program; Phare; Magyarország


502 L 22
Láng István
  Agrártermelés és globális környezetvédelem / Láng István. - Bp. : Mezőgazda , 2003. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 963-9358-82-7 kötött
környezetvédelem; mezőgazdaság; Európai Unió


502 L 18
  Lakossági kettős-kézikönyv a környezetünk védelméért : Nyíregyháza Környezetvédelmi Program kivonata és Amit mi is megtehetünk! praktikus információk, ötletek környezetünkért / [... szerk. Szép Éva, Vágvölgyi Gusztáv]. - Nyíregyháza : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelem; életmód; állampolgári részvétel; környezetvédelmi program; Nyíregyháza


502 L 21
Lang, Stefanie
  Greener with accession? : Comparative report on public perceptions of the EU accession process and the environment in Hungary, FYR Macedonia and Romania / written by Stefanie Lang. - Szentendre : REC, 2000. - 109 p : ill. ; 21 cm
Címford.: Zöld csatlakozás? : Összehasonlító jelentés az EU csatlakozási folyamatról és a környezetvédelemről kialakult közvéleményről Magyarországon, Macedóniában és Romániában
ISBN 963-8454-80-6 fűzött
környezetvédelem; közvéleménykutatás; Európai Unió; Magyarország; Macedónia; Románia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár]. - 11. (2001. febr. - 2001. nov.) . - Bp. : KGI, 2002. - 136, 21, 6, 25 p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 38. kötet (2002) 1. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár]. - 12. (2001. nov. - 2002. dec.) . - Bp. : KGI, 2003. - 114, 16, 29, [10] p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 39. kötet (2003) 1. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 17
  A magyarországi elektronikus média környezeti felkészültsége / szerk. Könczey Réka és Sükösd Miklós. - [Bp.] : KöNKomP, 2003. - 34 fol. ; 29 cm
Készült a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda megbízásából. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezetvédelem; tömegkommunikáció; Magyarország


502 M 70
  Miskolc város környezeti állapota, ahogyan a lakosság látja : Közvéleménykutatás és adatgyűjtés Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén a helyi környezetvédelmi program készítéséhez / [szerk. Balog Ákos] . - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1999. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezeti állapot; közvéleménykutatás; Miskolc


502 P 22
  Pályázati tájékoztató a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a védjegyhasználat feltételeiről : Érvényes 2002-2003. évben / Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság. - Bp. : KvVM Környezetbarát Termék KHT., [2002]. - 108 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetbarát termék; pályázat; védjegy; Magyarország


502 P 36
Papp Sándor
  Fagyöngy-civilizáció / Papp Sándor ; Szilvásy Nándor rajzaival. - Veszprém : Új Horizont, 2002. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-8246-13-8 fűzött
természet; társadalom; gazdaság


502[32] P 92
  Proceedings of international workshop on public participation and health aspects in strategic environmental assessment : Convened to support the development of the UN/ECE Protocol on Strategic Environmental assessment to the Espoo Convention : November 23-24, 2000, Szentendre, Hungary / ed. by Jiri Dusik. - Szentendre : REC, 2001. - 147 p. ; 30 cm
Címford.: Társadalmi részvétel és egészségügyi szempontok a stratégiai környezeti hatásbecslésben : Az Espoo-i Egyezményhez készülő, a stratégiai környezeti hatásbecslésről szóló UN/ECE előterjesztés kidolgozásához összehívott nemzetközi munkaműhely, Szentendre, 2000. nov. 23-24. : Előadások
ISBN 963-8454-99-7 fűzött
környezeti hatásbecslés; egészségügyi hatás; döntéshozatal; környezetpolitika; állampolgári részvétel; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502 R 49
  The regional environmental reconstruction programme for South Eastern Europe (REReP) : Building a better environment for the future / ed. by Jennifer Braswell and Dragana Tar. - Szentendre : REC, 2001. - 138 p. : ill., részben térkép ; 30 cm
Címford.: Regionális környezeti rekonstrukciós program Délkelet-Európa számára : Jobb környezetet a jövő számára
ISBN 963-8454-87-3 fűzött
környezetvédelem; helyreállítás; háború; környezetszennyezés; környezeti állapot; kármentesítés; Albánia; Bosznia-Hercegovina; Bulgária; Horvátország; Macedonia; Románia; Jugoszlávia


502 T 24
Tamás Pál
  A magyar környezeti jövőkép koncepcionális elemei : Nemzetközi minták, függőségek, keretek : Vitaanyag / írta Tamás Pál ; [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Bp. : OKT : MTA SZKI, 2002. - 55 p. ; 24 p.. - ( Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
Bibliogr.: p. 55-[56].
ISBN 963-202-355-2 fűzött
környezetvédelem; környezeti problémák; fenntarthatóság; jövőkép; Magyarország


502 Z 22
Zámbori Zoltán
  Környezetvédelem / [szerk. Zámbori Zoltán]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelem


343 W 61
Werner, Klaus
  Márkacégek feketekönyve : A multik mesterkedései / Klaus Werner, Hans Weiss . - [Pécs] : Art Nouveau, [2003]. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Schwarzbuch Markenfirmen. - Bibliogr.: p. 347.
ISBN 963-206-588-3 fűzött
környezetszennyezés; vállalkozások; multinacionális vállalkozások; emberi jogok


502 Z 32
Zelnik József
  A zöld ember : Öko - táj - breviárium / Zelnik József. - Bp. : Ökotáj K., 2003. - 165 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1217-3460)
ISBN 963-86327-0-4 fűzött
környezetvédelem; ökológia; kultúra


502[37] Z 70
  Zöld könyv : Budapest természeti környezete mint közművelődési színtér / szerk. Szabóné Susa Ágnes. - Bp. : Budapesti Művel. Közp., 2002. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; különszám)
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 963-85425-8-6 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; természetvédelmi terület; nmezeti park; környezeti nevelés; közművelődés; Budapest; Duna-Ipoly Nemzeti Park; Pilisi Parkerdő


Közlekedés, járművek / Traffic, Vehicles


656.1 P 68
  Phase-out of leaded gasoline : Synthesis report / [Sofia Initiative on Local Air Quality Working Group]. - Szentendre : REC, 1998. - 53 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Az ólmozott benzin kivonása a forgalomból : Összefoglaló jelentés
ISBN 963-8454-53-9 fűzött
közlekedés; üzemanyag; levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; ólom; környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők; környezet-egészségügy; Közép-Európa; Kelet-Európa


656.1 U 73
  Uniós csatlakozás - közlekedés - környezet / szerk. Kiss Károly és Lukács András. - Bp. : Levegő Munkacsoport, 2003. - 212 p. : ill ; 29 cm
ISBN 963-204-833-4 fűzött
közlekedés; környezetvédelem; Európai Unió


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.51 B 31
Barati Sándor
  Az atmoszféra problémái / [szerk. Barati Sándor]. - 3., átdolg. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
légkör; légkör védelme; levegőminőség védelme; éghajlati változás; oktatási segédanyag


551.58 G 52
  Good practices in policies and measures for climate change mitigation : A Central and Eastern European perspective / ed. by Elena Petkova and George Faraday. - Szentendre : REC, 2002. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Bevált politika és óvintézkedések az éghajlati változás mérséklése érdekében : Közép-kelet-európai kilátások
ISBN 963-9424-06-4 fűzött
éghajlati változás; környezetpolitika; case studies; Közép-Európa; Kelet-Európa


551.58 K 59
  A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségügyi hatásai Európában / [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - [Bp.] : KöM, 2002. - 15 p. ; 30 cm. - (Cselekvés partnerségben)
A WHO munkacsoportja által kidolgozott dokumentum
ISBN 963-00-9708-7 fűzött
éghajlati változás; ózonréteg; környezet-egészségügy; Európa


Mezőgazdaság / Agriculture


630 F 57
Figeczky Gábor
  Unióban a természettel : Hogyan pályázhatnak agrártámogatásokra az EU csatlakozás után a magyar gazdák? / [írta Figeczky Gábor, Fülöp Gyula]. - Bp. : MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat : WWF Magyarország, 2003. - 22 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
mezőgazdaság; pályázat; támogatás; Európai Unió; pályázatírás; Magyarország


Növények. Erdő / Plants. Forest


581 B 79
Borhidi Attila
  Magyarország növénytársulásai / Borhidi Attila ; [Seregélyes Tibor fényképillusztrációival]. - Bp. : Akad. K., 2003. - 610 p., [56] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 548-581.
ISBN 963-05-7983-9 kötött
növénytársulások; Magyarország


580 A 98
  A bükki kaszálórétek botanikai vizsgálata / [szerk. Balog Ákos]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1998. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
növények; rét; Bükk


630.1 D 72
Dobrosi Dénes
  A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között / Dobrosi Dénes és Szabó Gábor. - Bp. : WWF Magyarország, 2002. - 32 p., 2 öh. t.fol. : ill., részben színes ; 30 cn. - (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 20.)
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött
erdő; árterület; vizes terület; élőhely; természetvédelem; Tisza


502.3 K 51
  A Kiskunság száraz homoki növényzete / [szerk. Molnár Zsolt] ; [a fényképeket kész. Vajda Zoltán et al.] ; [a térképeket kész. Biró Marianna et al.] ; [angol fordíts Pászty Gabriella és Micsinai Adrienne]. - Bp. : Természetbúvár Alapítvány K., 2003. - 159 p., 1 öh. térk. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Angol ny. összefoglalás és képszövegek. - Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 963-86107-2-7 kötött
növények; homokvidék; puszta; természetvédelem; történeti ökológia; Kiskunság


Ökológia / Ecology


502.7 H 95
Demeter András
  Hungarian biodiversity monitoring system : 1998-2001 / [authors András Demeter, Katalin Török, Lívia Fodor]. - Bp. : Ministry of Environment Authority for Nature Conservation, [2002]. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
biológiai változatosság; megfigyelés; Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer; Magyarország


502.7 F 59
  First national report on the implementation of the conventiom on biological diversity : Republic of Hungary / [ed. Gábor Nehay]. - Bp. : KöM Természetvédelmi Hivatal, 2001. - 70 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Első magyar nemzeti jelentés a biológiai sokféleségről szóló egyezmény végrehajtásáról. - 1997. december 31-i állapot. - Bbiliogr.: p. 67-70.
ISBN 963-00-7214-9 fűzött
biológiai változatosság; nemzetközi egyezmények; Magyarország


502.3 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Bp. : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
3., Növény, állat, élőhely / szerk. Láng István [...] Bedő Zoltán és Csete László. - 2003. - 590 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 575-581.
ISBN 963-09-4359-X
ökológia; növények; állatok; természetvédelem; mezőgazdaság; biológiai változatosság; Magyarország; kézikönyv


Politika / Policy


502[32] A 94
Atkinson, Robert
  Planning for sustainability : Supporting NGO self-financing ventures / written by Robert Atkinson and Joanna Messing with contribution from Lee Davis, Nicole Etchart and Derek Urbaniak. - Szentendre : REC, 2002. - 113 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Tervezés a fenntarthatóságért : Önfinanszírozó civil szervezetek támogatása. - Cseh, magyar, szlovák és szlovén ny. összefogl.
ISBN 963-9424-10-2 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; finanszírozás; Csehország; Szlovákia; Magyarország; Szlovénia


502[32] E 12
  EC-NGO dialogue group : Summary of the second meeting : Szentendre, Hungary, June 17-19, 2000 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 68 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló a második találkozóról (Szentendre, 2000. jún. 17-19.)
ISBN 963-8454-88-1 fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] E 12
  DG ENV-NGO dialogue group : Summary of the third meeting : Brussels, Belgium, November 28-29, 2000 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló a harmadik találkozóról (Brüsszel, 2000. november 28-29.)
ISBN 963-8454-91-1 fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] E 12
  DG ENV-NGO dialogue group : Summary of the fourth meeting : Brussels, Belgium, April 22-23, 2001 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 62 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló a negyedik találkozóról (Brüsszel, 2001. április 22-23.)
ISBN 963-8454-95-4 fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] E 12
  DG ENV-NGO dialogue group : Summary of the fifth meeting : Brussels, Belgium, 9-10 December 2001 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 62 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló az ötödik találkozóról (Brüsszel, 2001. december 9-10.)
Fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] J 55
  Jegyzőkönyv : Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek XII. országos találkozója : 2002, Szarvas / [szerk. Barna Tamás]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédő Egyes. és Tagszervezeteinek Központi Irodája, 2002. - 94, 43 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-204-253-0 fűzött
környezetvédelem; környezetvédő szervezetek; konferencia; Magyarország


502[32] P 92
  Problems, progress and possibilities : A needs assessment of environmental NGOs in Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 1997. - 96 p ; 30 cm
Címford.: Gondok, fejlődés, lehetőségek : Helyzetfelmérés a közép- és kelet-európai környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek körében
ISBN 963-8454-45-8 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; Közép-Európa; Kelet-Európa


Talaj / Soil


631 K 67
  Komposztálás a családban : Gyakorlati útmutató / [szerk. Ilyés Tímea, Tömöri László]. - [Nyíregyháza] : E-Misszió Természet- és Környezetvéd. Egyes. , [2002]. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
komposztálás


Technika / Technology


502 E 59
  The environmental technology market in Central and Eastern Europe : An overview of the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia / ed. by Pavel Kazmierczyk. - Szentendre : REC, 1997. - 184 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi technológiai piac Közép- és kelet-Európában : Áttekintés Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában. - Címjegyzék a fejezetek végén
ISBN 963-8454-51-2 fűzött
környezetvédelmi technika; Csehország; Magyarország; Lengyelország; Szlovákia ; Szlovénia


502 E 60
  The environmental technology market in Central and Eastern Europe : An overview of Estonia, Latvia and Lithuania : Incorporating an environmental business and government directory / ed. by Gerald Fancoy and Kelly Duffy. - Szentendre : REC, 1998. - 158 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi technológiai piac Közép- és kelet-Európában : Áttekintés Észtországban, Lettországban és Litvániában : Környezetvédelmi üzleti és kormányzati címjegyzékkel. - Címjegyzék a fejezetek végén
ISBN 963-8454-55-5 fűzött
környezetvédelmi technika; Észtország; Lettország; Litvánia


Település, táj / Settlement, Landscape


502 C 54
Csemez Attila
  A tájképi potecniál és a tájjelleg meghatározása / Csemez Attila. - Bp. : MTA, 2001. - 24 p. ; 21 cm. - (MTA doktori értekezés : Tézisek)
Fűzött
táj; tájérték; tájkép


332 K 81
Kovács Teréz
  Vidékfejlesztési politika / Kovács Teréz. - Bp. ; Pécs : Dialog Campus, 2003. - 284 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dialog campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0522 ; 22.) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 261-275.
ISBN 963-9310-89-1 kötött
vidékfejlesztés; Európai Unió; Magyarország; kézikönyv


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.3 B 14
  A Bakony : A természet kincsestára / [szerk. Harmat Beáta] ; [közread. a] Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre. - [Veszprém] : Bakonyi Termtud. Múz. Baráti Köre, 2000. - 96 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm + mell. (26 p.)
Bibliogr.: p. 93. - Mellékletben: Védett növények és állatok a Bakonyban
ISBN 963-00-5506-6 fűzött
természeti értékek; természetvédelem; természetvédelmi terület; növények; állatok; védett növények; védett állatok


914 B 18
  A Balaton-felvidék / írta Budai Tamás [et al.] ; [fotó Budai Tamás et al.] ; [grafika Albert Gáspár, Galambos Csilla, Paulheim Gáspár]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazg., 2002. - 101, [19] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Geológiai kirándulások ; 1.)
Bibliogr.: p. 93-94.
Fűzött
nemzeti park; földtan; Balaton-felvidék; útikalauz


502.4 B 31
Barati Sándor
  A Bükki Nemzeti Park / szerk. Barati Sándor. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 25, [12] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [37].
Fűzött
nemzeti park; oktatási segédanyag; Magyarország; Bükki Nemzeti Park


502.3 E 52
Endes Mihály
  Az élő Tisza / Endes Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2002. - 79 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-260-171-8 kötött
természet; honismeret; Tisza; fényképgyűjtemény


502.3 E 59
  Environmental and nature protection for the Balaton / [ed. by Szabolcs Szabó] ; [written by János Moldován et al.]. - Bp. : Ministry of Environment and Water, 2002. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Környezetvédelem és természetvédelem a Balatonért
Fűzött
környezeti állapot; természetvédelem; Balaton


502.4 F 43
Felső Barnabás
  Gemenc / [kép ...] Felső Barnabás ; [szöveg ...] Papp Attila ; [English transl. by Lajos Zombori] ; [deutsche Übers. von Ursula Jákváry]. - Bp. : Interpress, 1991. - 84 p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7540-01-6 kötött
természetvédelmi terület; Gemenc; fényképgyűjtemény


502.3 G 16
Gadó György Pál
  Eladó-e táj? : A Budai-hegység természeti értékei régi fényképeken / szöveg Gadó György Pál és Kézdy Pál. - Bp. : WWF Magyarország, 2003. - 60 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Budai-hegység füzetek ; 1.)
ISBN 963-206-445-3 fűzött
természeti értékek; Budai-hegység; fényképgyűjtemény


502.4 G 35
Gellai Mária
  Hegyestű : Geológai bemutatóhely / [szöveg és rajz ... Gellai Mária] ; [fotó Baross Gábor, Molnár László]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazg., [s.d.]. - [12] p. ; 20 cm
Fűzött
természet; Balaton-felvidék


502.3 H 30
Haraszthy László
  A Tisza-völgy természeti értékeinek megőrzése / Haraszthy László. - Bp. : WWF Magyarország, 2000. - 16 p. ; 30 cn. - (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 17.)
Fűzött
természetvédelem; Tisza


502.74 J 11
Jackson, Peter
  Tigers in the wild : A WWF status report / Peter Jackson, Elizabeth Kemf. - Gland : WWF, 1999. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Wanted alive!)
Címford.: Tigrisek a vadonban : WWF helyzetjelentés
ISBN 2-88085-230-7 fűzött
állatvilág védelme; tigris


502.3 K 17
Kárász Imre
  Heves megyei természetvédelmi kalauz / Kárász Imre. - Eger : Tűzliliom Egyesület, 2002. - 143 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 963-00-9519-X fűzött
természetvédelem; védett természeti értékek; Heves megye


502.3 K 90
  Környezetvédelem és természetvédelem a Balatonért / [szerk. Szabó Szabolcs] ; [írták Moldován János et al.]. - Bp. : KvVM, 2002. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
környezeti állapot; természetvédelem; Balaton


502.74 M 31
  Marine turtles in the wild : A WWF status report / by Elizabeth Kemf, Brian Groombridge, Alberto Abreu, and Alison Wilson. - Gland : WWF, 2000. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Wanted alive!)
Címford.: Tengeri teknősök a vadonban : WWF helyzetjelentés
Fűzött
állatvilág védelme; tengeri teknősök


502.3 N 15
Nagy Csaba
  A Nyugat-Dunántúl természeti értékei / írta és fényk. Nagy Csaba]. - Bp. : Szaktudás K., 2002. - 87 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9422-68-1 kötött
természeti értékek; állatok; növények; Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; fényképgyűjtemény


502.3 N 62
  Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program : Az Érzékeny Természeti Területek Programja : 2002 : Tájékoztató gazdálkodóknak / [szakmai szerk. Ángyán József, Podmaniczky László, Vajnáné Madarassy Anikó]. - Bp. : KöM ; Gödöllő : Szent István Egyet. Környezetgazd. Int. : KöM Természetvédelmi Hivatal, 2002. - 59 p. : ill, színes ; 30 cm + mell. (4 db)
ISBN 963-9256-71-4 fűzött
természetvédelem; mezőgazdaság; környezeti állapot; agrárpolitika; Érzékeny Természeti Területek Programja; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; Magyarország


502.3 N 62
  Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program : Az Érzékeny Természeti Területek Programja : 2003/I. : Tájékoztató gazdálkodóknak / [szakmai szerk. Ángyán József, Podmaniczky László, Vajnáné Madarassy Anikó]. - Bp. : KvVM ; Gödöllő : Szent István Egyet. Környezetgazd. Int. : KvVM Természetvédelmi Hivatal, 2003. - 59 p. : ill, színes ; 30 cm
ISSN 1589-5408 fűzött
természetvédelem; mezőgazdaság; környezeti állapot; agrárpolitika; Érzékeny Természeti Területek Programja; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program; Magyarország


502.3 P 12
Pájer József
  Természetvédelem az ezredfordulón : A korszerű természetvédelem általános alapjai / Pájer József. - Bp. : Szaktudás K., 2002. - 155 p. : ill., térkép ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 963-9422-59-2 fűzött
természetvédelem; Magyarország


502.4 P 94
  Protected area economics and policy : Linking conservation and sustainable development / ed. by Mohan Munasinghe and Jeffrey McNeely ; compiled by Adelaida Schwab. - Washington, D.C. : The World Bank, 1994. - vii, 364 p : ill. ; 28 cm
Címford.: A védett területekkel kapcsolatos politika és gazdaságtan : A természetvédelem és a fenntartható fejlődés összekapcsolása. - Az IUCN 4. világkongresszusa (Caracas, 1992. febr. 10-21.) keretében tartott műhelytalálkozó előadásai
ISBN 0-8213-3132-9 fűzött
természetvédelem; környezetgazdaságtan; természetvédelmi terület; ökoturizmus; természeti erőforrások megőrzése; esettanulmányok; konferencia


502.3 R 60
Réthy Zsigmond
  Békés megyei természetvédelmi kalauz / Réthy Zsigmond. - 2., átd. kiad. - Békéscsaba : Békés m. Tanács, 1981. - 113 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-01-0231-5 kötött
természetvédelem; Békés megye


502.3 S 77
Sonnevend Imre
  Káli-medence : Részletes útikalauz / Sonnevend Imre ; [fotók Sonnevend Imre és Fabó Zsigmondné] ; [rajzok Somogyi Győző]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazg., 2001. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
természetvédelmi terület; Káli-medence; útikalauz


502.4 T 52
  A Tihanyi-félsziget / [szerk. Futó János] ; [fotók Bauer Norbert et al.]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazg., 2002. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Balaton-felvidék természeti értékei, ISSN 1586-3441 ; 3.)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-202-758-2 fűzött
természetvédelmi terület; Tihanyi-félsziget


Víz / Water


556.3 A 22
  Adatok a bükki karsztforrások ismeretéhez / [szerk. Balog Ákos]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1998. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
felszín alatti víz; karsztvíz; vízvizsgálat; Bükk


556.5 B 47
Bene Béla
  Adatok a Szinva-patak ismeretéhez / [szerk. Bene Béla]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 2002. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vízfolyás; élővilág; patak; vizes élőhely; megfigyelés; környezetvédelmi vizsgálat; Szinva-patak; Miskolc


556.3 B 98
  A bükki karsztforrások állapota / [szerk. Balog Ákos]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1995. - 16 [4] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
felszín alatti víz; karsztvíz; vízminőség; Bükk


556.5 F 19
Faragó Tibor
  Accidental transboundary water pollution: principles and provisions of the multilateral legal instruments / Tibor Faragó, Zsuzsanna Kocsis-Kupper. - Bp. : WWF Hungarian Programme Office : Office of the Government Commissioner for the Tisza and Szamos Rivers, 2000. - 72 p. ; 30 cm. - (WWF Hungary publication series, ISSN 1216-2825 ; 16)
Címford.: Országhatárokon átterjedő baleseti jellegű vízszennyezések: nemzetközi jogi eszközök elvei és rendelkezései
Fűzött
vízszennyezés; környezeti baleset; környezetvédelmi jog; nemzetközi jog


556.5 F 19
Faragó Tibor
  Országhatárokon átterjedő baleseti jellegű vízszennyezések: nemzetközi jogi eszközök elvei és rendelkezései / Faragó Tibor, Kocsis-Kupper Zsuzsanna. - Bp. : WWF Magyarországi Képviselete : Miniszterelnöki Hivatal Tisza-Szamos Kormánybiztosi Iroda, 2001. - 72 p. ; 30 cm. - (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 16.)
Eredeti cím: Accidental transboundary water pollution: principles and provisions of the multilateral legal instruments. - Bibliogr.: p. 67-68.
Fűzött
vízszennyezés; környezeti baleset; környezetvédelmi jog; nemzetközi jog


556.5 P 91
Priksz Gábor
  Alternatív lehetőségek a folyókkal való együttélésre / szerk. Priksz Gábor . - Nyíregyháza : E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
vízgazdálkodás; folyóhasznosítás; területhasználat; fenntarthatóság; Tisza


Természettudomány / Natural Science


Biológia / Biology


576 Z 22
Zámbory Zoltán
  A mikrobiális ökológia alapjai / [szerk. Zámbory Zoltán]. - 2., átdolg. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 50 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 46-49.
Fűzött
mikrobiológia; ökológia


Földtudományok / Earth Sciences


550 A 70
  Anyagáramlások és hatásaik a természetben / [... szerzői Antal Emánuel et al.]. - Bp. : MTA Társkut. Közp., 2003. - 205 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-378-5 fűzött
anyagáramlás; földtudomány; biogeokémia


Földrajz / Geography


919 G 19
Galácz András
  Óceánok, sarkvidékek : Az Arktisztól az Antarktiszig / Galácz András. - Bp. : Kossuth, 2003. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - ( Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4441-3 kötött
földrajz; óceánok; Észak-sarkvidék; Déli-sarkvidék; kézikönyv


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvéd. és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/1.], Dunántúli-középhegység, Bakonyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2002. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
természetföldrajz; honismeret; Bakony


908 S 12
Salamin András
  Buda-hegyvidéki vasutak : Képeskönyv / Salamin András ; [fképek Gróh László et al.]. - 2. bőv. kiad. - [Bp.] : Infotop Kft., 2003. - 700 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 7.)
Bibliogr.: p. 679-684.
ISBN 963-00-9310-3 kötött
honismeret; közlekedés; történet; vasút; Budapest; Budai-hegység


Környezeti nevelés / Environmental Education


502[37] K 90
  A környezeti nevelés helyzete a hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben : Kutatási jelentés / a kutatás vezetője Marosváry Péter. - [Bp.] : KöNKomP, 2003. - 63 fol. ; 29 cm
Készült a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda megbízásából. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; pedagógusképzés; továbbképzés; Magyarország


502[37] K 90
  Környezeti nevelés az Európai Unióban / [ford. Gazdag Rita és Könczey Réka] . - Bp. : KöNKomP, 2003. - 88, 7 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Environmental education in the European Union. - A fordítás a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programirodában készült. - "A környezeti nevelés és szemléletformálás szabályozása külföldön" c. kutatási összefoglalóval (kész. Könczey Réka)
Fűzött
környezeti nevelés; Európai Unió


502[37] L 99
Lükő István
  Környezetpedagógia : Bevezetés a környezeti nevelés és oktatás pedagógiai és társadalmi kérdéseibe : [Felsőoktatási tankönyv] / Lükő István. - Bp. : Nemz. Tankvk., 2003. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3376-8 fűzött
környezeti nevelés; kézikönyv


502[37] O 17
  Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában : Riótól Johannesburgig: egy évtizednyi elkötelezett munka tanulságai. - Bp. : OM : KöNKomP, 2003. - 41 fol. ; 29 cm
UNESCO beszámoló fordítása. - Készült a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programirodában. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; fenntartható fejlődés; konferencia


502[37] V 37
Varga Attila
  A környezeti és egészségnevelés helyzete a magyar középiskolákban : Kutatás / készítette a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda megbízásából ... Varga Attila. - [Bp.] : KöNKomP, 2002. - 84, 8 fol. ; 29 cm
Kutatási összefoglalóval. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; egészségnevelés; középiskola; Magyarország


Programok, tantervek / Programs, Curricula


502[37] U 97
  Útmutató a környezeti nevelés helyi szintű tervezéséhez / [Oktatási Minisztérium] ; [kész. Fernengel András et al.]. - Bp. : OM, [200?]. - 78 fol. ; 29 cm
Kerettantervi útmutató. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; tanterv; helyi tanterv; általános iskola; középiskola


Tanórán kívül / Outdoors


502[37] E 77
  Erdészeti erdei iskolák / [szerk. Ormos Balázs] ; [közread. az] Országos Erdészeti Egyesület]. - Bp. : OEE, 2002. - [210] pag. var. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezeti nevelés; erdei iskola; erdő; erdészet


Óvoda / Kindergarten


502[37] B 63
Bihariné Krekó Ilona
  Az óvodai környezeti nevelés segítését célzó, ajánló bibliográfia / készítette Bihariné Krekó Ilona. - [Bp.] : S.n., 2001. - 28 fol. ; 29 cm
Annotált bibliográfia. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; óvoda; bibliográfia


Mesék, történetek / Tales, Stories


502[37] V 36
  Varázsdoboz : Versek, mesék, mondókák környezetünkről kicsiknek és nagyoknak / összeáll. Vargáné Biharvári Gabriella ; [graf. Meggyes László Vendel]. - Szolnok : Tisza Klub, 1998. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Tisza Klub füzetek, ISSN 1215-4180 ; 8.)
ISBN 963-03-5259-1 fűzött
környezeti nevelés; irodalmi nevelés; mese


Természetismeret / Nature Activities


502[37] B 23
Balog Ákos
  Holdviola tanösvény és IV. Béla emléktúra : Természetismereti séták Bükkszentkereszten : Útikalauz / [... szerk. Balog Ákos]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 2002. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezeti nevelés; természetismeret; tanösvény


502[37] B 23
Balog Ákos
  Kék madár tanösvény : Ökológiai bemutató terület a környezeti nevelés szolgálatában / [... kész. Balog Ákos, Traurer Hubert, Trauer Norbert]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1998. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
tanösvény; környezeti nevelés; Miskolc


502[37] B 23
Balog Ákos
  Kék madár tanösvény : Ökológiai bemutató terület a környezeti nevelés szolgálatában / [... kész. Balog Ákos, Traurer Hubert, Trauer Norbert]. - Átdolg. kiad. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 2002. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
tanösvény; környezeti nevelés; Miskolc


502[37] B 23
Balog Ákos
  A terepi oktatás módszerei : Természetismereti terepgyakorlatok, erdei iskolák szervezése, vezetése / [szerk. Balog Ákos]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 2002. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezeti nevelés; természetismeret; terepgyakorlat; erdei iskola


502[37] B 96
Kosznai Norbert
  Nyomok a homokban / Kosznai Norbert ; [kiad. a Kiss Ferenc Csongárd Megyei Természetvédelmi Egyesület]. - Szeged : CSEMETE, 2001. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 9.)
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-00-8845-2 fűzött
környezeti nevelés; állatok; nyomok; Bugac


502[37] L 34
Laurice, Ereifej
  Jági tanösvény / [írta és szerk. Ereifej Laurice, Gadó György Pál, Kézdy Pál]. - Bp. : Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazg., 2002. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül ; 2.)
Fűzött
környezeti nevelés; tanösvény


502[37] S 72
  Somló : Kitaibel tanösvény / [írta Bauer Norbert et al.] ; [fotók Bauer Norbert]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazg., 2002. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-204-791-5 fűzött
környezeti nevelés; tanösvény; tájvédelmi körzet; Somló hegy


Élővilág / Wildlife


502[37] B 96
Paulovics Péter
  A denevérek és védelmük a dél-alföldi folyók mentén / Paulovics Péter ; [kiad. a Kiss Ferenc Csongárd Megyei Természetvédelmi Egyesület]. - Szeged : CSEMETE, 2001. - 43 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 10. )
ISBN 963-00-9317-0 fűzött
környezeti nevelés; denevér; madárvédelem; Bugac


Egészség / Health


502[37] E 20
  Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon / [Oktatási Minisztérium] ; [Kulisics László et al.]. - Bp. : OM, [2001?]. - 19 fol. ; 29 cm
Kerettantervi útmutató. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
egyészségnevelés; tanterv; helyi tanterv; általános iskola; középiskola


502[37] E 45
  Ember - környezet - egészség, 2002 / [szerk. Demeter Katalin, Véghelyi Józsefné]. - Bp. : Trezor : ELTE Tanító- és Óvók. Főisk. Kar, 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának tudományos közleményei, ISSN 1587-4249 ; 21.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9088-72-2 fűzött
egészségnevelés; környezeti nevelés


Energia / Energy


502[37] A 94
  Atomkór / [... szerk. Zalatnay László, Tömöri László]. - Nyíregyháza : E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 20 cm
Válogatás az E-misszió Egyesület és az Antinukleáris Munkacsoport "Atomkór" c. karikatúra-pályázatára érkezett munkákból
Fűzött
atomenergia; karikatúra; gyermekrajz; környezeti nevelés


Víz / Water


502[37] K 80
Kovács Márta
  Élővizek környezeti viszonyainak feltárása : Tanulói munkafüzet / írta Kovács Márta. - Bp. : Zöld Jövő Környezetvéd. Közp. és Egyes., 1990. - 39 p. ; 22 cm
Fűzött
környezeti nevelés; környezetmegfigyelés; víz; munkafüzet


502[37] B 96
Pozsgai Erika
  Puszta-víz / Pozsgai Erika ; [kiad. a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület]. - Szeged : CSEMETE, 2000. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 8.)
ISBN 963-00-5611-9 fűzött
környezetvédelmi vizsgálat; vízminőség; környezeti nevelés; Bugac; munkafüzet


vissza