Egyéb újabb szerzemények

2003. január - február


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia

200 G 58
Görföl Tibor
  Teológusok lexikona / Görföl Tibor, Kránitz Mihály. - Bp. : Osiris, 2002 . - 395 p. ; 35 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-369-083-7 kötött
teológusok; lexikon


200 M 49
MacGrath, Alister E.
  Tudomány és vallás : Bevezetés / Alister E. MacGrath. - Bp. : Typotex, 2002 . - 332 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Science and religion. - Ford. Gyárfás Vera. - Bibliogr.: p. 309-325. és a fejezetek végén
ISBN 963-9326-63-1 fűzött
vallás; tudomány


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 Sz 62
  Szentek élete. - Bp. : Szt. István Társ., 2002. - 2 db ; 24 cm
2. köt / [szerk. Diós István] ; [mtársak Csaba Györgyné, Paulik Péter, Landthaller Judit] . - 2. bőv., átdolg. kiad. - 674 p.
A ford. a "Die Heiligen in ihrer Zeit", a "Bibliotheca sanctorum" és az "Acta sanctorum" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-378-7
katolikus vallás; szentek; lexikon


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 L 65
Liégeois, Jean-Pierre
  Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois ; ... ford. D. Bartócz Ágnes ; [a bibliográfiát összeáll. Kovalcsik Katalin]. - 2. kiad. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, 2002. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - ( Interface sorozat, ISSN 1587-2823)
Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs. - Bibliogr.: p. 235-245.
ISBN 963-9312-43-6 fűzött
cigányok; Európa; kézikönyv


310  Statisztika. Demográfia

312 H 79
  'Honisme' és 'statistica', 1819-1848 : [Felsőoktatási tankönyv] / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Bp. : Új Mandátum, 2002. - 198 p. ; 24 cm. - ( Szociológiatörténet - történetszociológia, ISSN 1588-9659 ; 2.)
ISBN 963-9336-82-3 fűzött
statisztika; honismeret; Magyarország


312 V 37
Varga E. Árpád
  Erdély etnikai és felekezeti statisztikája / Varga E. Árpád. - Bp. : Teleki L. Alapítvány ; Csíkszereda : Pro-Print, 1998- . - 30 cm. - (Múltunk könyvek)
ISBN 963-04-9911-8-0
5., Brassó, Hunyad és Szeben megye : A Kárpátokon túli megyékhez került települések : Népszámlálási adatok 1850-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László]. - 2002. - 661 p., [5] t.fol. : ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bev. és helynévmutató román nyelven is
ISBN 963-86291-1-8
demográfia; történet; népszámlálás; nemzetiségek; vallásfelekezetek; Erdély; kézikönyv


312 V 37
Varga E. Árpád
  Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-1992 : Helységnévtár : Összesített mutató az I-V. kötetekhez / összeáll. Varga E. Árpád. - Bp. : Teleki L. Alapítvány ; Csíkszereda : Pro-Print, 2002. - 559 p. ; 30 cm
ISBN 963-86291-0-X. ISBN 973-9311-99-7 fűzött
demográfia; történet; Erdély; helységnévtár


350  Államigazgatás. Közigazgatás


350 K 57
Kiss Tamás, T.
  Fordulatok, folyamatok : Fejezetek a magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról, 1867-2000 / T. Kiss Tamás. - Bp. : Új Mandátum, 2002. - 187 p. : ill. ; 24 cm + 1 db CD-ROM
Bibliogr.: p. 176-179. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9336-84-X fűzött
művelődéspolitika; Magyarország


370  Nevelés és oktatás


370 N 50
Németh András
  A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete : Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés / Németh András. - Bp. : Osiris, 2002. - 387 p. ; 24 cm. - ( Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; 4.)
Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 963-389-334-8 fűzött
pedagógia; történet; Magyarország; kézikönyv


390  Néprajz. Népművészet


390 K 92
  Közelítések az időhöz : Tanulmányok / szerk. Árva Judit, Gyarmati János. - Bp. : Népr. Múz., 2002. - 212 p., [4] t., [2] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-90-1 fűzött
idő; néprajz


620  Mérnöki tudományok. Technika


624 D 53
Déry Attila
  Történeti szerkezettan / Déry Attila. - Bp. : Terc, 2002. - 302 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86263-3-X kötött
építőipar; építészet; szerkezettan; történet; kézikönyv


700  Művészet


700 M 14
  Magyar művészet 1800-tól napjainkig : [Egyetemi tankönyv] / Beke László [et al.] ; [a mutatókat kész. Boreczky Anna és Papp Gábor György]. - [Bp.] : Corvina, 2002. - 508 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr.: p. 399-465.
ISBN 963-13-5139-4 fűzött
magyar művészet; történet


700 M 14
  Magyar művészeti kislexikon : Kezdetektől napjainkig / [főszerk. Körber Ágnes] ; [fel. szerk. Almási Éva] ; [a szócikkek szerzői Albertini Béla et al.] ; [fotográfusok Bakos Ágnes et al.]. - Bp. : Enciklopédia, 2002. - 423 p., [208] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-8477-66-0 kötött
művészet; Magyarország; lexikon


720  Építészet


720 G 14
Gábor Eszter
  Andrássy út / Gábor Eszter ; [a fképeket Hajdú József és Sztraka Ferenc ... kész.]. - Bp. : Városháza, 2002. - 69 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-55-0 fűzött
építészet; honismeret; Budapest


720 M 14
  Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Bp. : Kossuth K., [2001]- . - 6 db ; 34 cm
ISBN 963-09-5012-X
4., Barokk, rokokó és copf / [szerző Velladics Márta] ; [bev. H. Balázs Éva] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - 2002. - 176 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-09-4374-3
építészet; történet; barokk; copf; rokokó; Magyarország; kézikönyv


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


745 H 38
Hartel, Traudel
  Papírmerítés / Traudel Hartel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Bp. : Cser K., 2002. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 6. ksz.)
Eredeti cím: Papierschöpfen
ISBN 963-9445-10-X fűzött
papírmerítés; barkácsolás


745 K 98
Kunkel, Annette
  Gyertyaöntés / Annette Kunkel ; [ford. Varga Edit]. - Bp. : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7546 ; 2002/55.)
Eredeti cím: Kerzen giessen end formen
ISBN 963-9445-35-5 fűzött
gyertyaöntés; barkácsolás


780  Zene


784 V 47
Vargyas Lajos
  A magyarság népzenéje / Vargyas Lajos ; szerk. Paksa Katalin. - 2. jav. kiad. - Bp. : Planétás, 2002. - 709 p. : ill., kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 627-640.
ISBN 963-9014-94-X kötött
magyar népzene; kézikönyv


796/799  Sport. Sportágak


799 K 30
Kékessy László
  A magyar vadász kézikönyve : A magyar vadásznyelv szótára / Kékessy László. - Hasonmás kiad. - Bp. : Tinta, 2002. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 5.)
Eredeti kiadása: Bp. : Athenaeum, 1925. - Bársony István előszavával
ISBN 963-9372-40-4 fűzött
vadászat; magyar nyelv; szótár


800  Nyelvészet


800 G 10
Gaál Edit
  A magyar nyelv kis könyve / Gaál Edit. - Bp. : Műszaki Kvk., 2002. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2835-3 fűzött
magyar nyelv; nyelvtan; kézikönyv


910  Földrajz


910 M 16
  Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához = Otrsnamenregister zur historischen Geographie von Desiderius Csánki = Index locorum ad geographiam historicam Desiderii Csánki / összeáll. Ördög Ferenc ; [mtárs Ördögné Domján Júlia]. - Bp. : Akad. K., 2002. - 957 p. ; 23 cm + CD-ROM
Magyar és német nyelven
ISBN 963-05-7890-5 kötött
történeti földrajz; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Bp. : KSH, 1987- . - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
[15.], Csongrád megye, 1773-1808 / [szerk. Lelkes György]. - 2002. - 111 p. + térk.
Bibliogr.: p. 20-21. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-215-475-4
helységek; Csongrád megye; helységnévtár


914 M 16
  Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [a szerkbiz. elnöke Klinger András] ; [szerkbiz. Balogh Miklós et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József]. - Bp. : KSH, 1991- . - 29 cm
ISBN 963-7070-14-1
15., Pest megye / [a köt. szerzői Horváth Lajos, Kovacsics József]. - 2000. - 317 p. ; ill., térkép
Bibliogr.: p. 273-281.
ISBN 963-215-285-9
helységek; történeti statisztika; Pest megye; helységnévtár


914 M 16
  Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [a szerkbiz. elnöke Klinger András] ; [szerkbiz. Balogh Miklós et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József]. - Bp. : KSH, 1991- . - 29 cm
ISBN 963-7070-14-1
16., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / [a köt. szerzői Fábián Lajos, Mező András, Kovacsics József]. - 2000. - 341 p. ; ill., térkép
Bibliogr.: p. 311-315.
ISBN 963-215-361-8
helységek; történeti statisztika; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; helységnévtár


914 M 16
  Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [a szerkbiz. elnöke Klinger András] ; [szerkbiz. Balogh Miklós et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József]. - Bp. : KSH, 1991- . - 29 cm
ISBN 963-7070-14-1
17., Nógrád megye / [a köt. szerzői Szomszéd András, Pálházy László]. - 2000. - 224 p. ; ill., térkép
Bibliogr.: p. 191-196.
ISBN 963-215-308-1
helységek; történeti statisztika; Nógrád megye; helységnévtár


930.85  Művelődéstörténet


930.85 S 57
Siklóssy László
  A régi Budapest erkölcse / Siklóssy László ; [utószó Székely András]. - Bp. : Osiris, 2002. - 520 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Eredetileg 3 kötetben jelent meg Budapesten 1922-1923 között azonos főcímmel. - A kötetek egys. címei: A magyar középkor erkölcse ; A prostitúció ; A polgári erkölcs
ISBN 963-389-254-6 kötött
erkölcs; történet; Budapest


943.9  Magyarország története


943.9 M 14
  Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - [Bp.] : Pannonica, [1999]- . - 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
[13.], Erdély fejedelmei / Oborni Teréz. - 2002. - 221 p.
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 963-9252-54-9
történelem; életrajz; Erdély; kézikönyv


vissza