Egyéb újabb szerzemények

2002. október - december


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 B 41
Bátonyi Viola
  Könyvtári marketing : Szakirodalmi szemle / Bátonyi Viola. - Bp. : OSZK, 1997. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek, ISSN 1416-6542 ; 4.)
Bibliogr.: p. 69-73.
ISBN 963-200-376-4 fűzött
könyvtár; marketing; közönségkapcsolat


090 K 46
  Kincsek a nemzet könyvtárából / [szöveg Monok István] ; [fotók Hapák József]. - Bp. : M. Kvklub, 2002. - 416 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum. - Vál. Karsay Orsolya et al.
ISBN 963-547-663-9 kötött
művelődéstörténet; kódex; ősnyomtatvány; könyvtár; gyűjtemény; Országos Széchényi Könyvtár (Budapest); kézikönyv; fényképgyűjtemény


020 Z 19
Zalainé Kovács Éva
  A total quality management (TQM) alkalmazása a könyvtárban : Szakirodalmi szemle / Zalainé Kovács Éva. - [Bp.] : OSZK, 1997. - 86 p. ; 24 cm. - ( Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek, ISSN 1416-6542 ; 5.)
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 963-200-377-2 fűzött
könyvtár; vezetés; hatékonyság; munkaszervezés


100  Filozófia


100 K 98
Kunszt György
  Nihil és ámen : Nietzsche-reflexiók / Kunszt György. - Bp. : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2002. - 229 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 3.)
ISBN 963-0062-21-6 fűzött
filozófia; Nietzsche, Friedrich


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 M 14
  Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János] . - Bp. : Szt. István Társ., 1993- . - 25 cm
ISBN 963-360-727-3
7. köt., Klacs - lond. - 2002. - LXXVII, 926 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-332-9
katolikus vallás; lexikon


292/299  Nem-keresztény vallások


294.5 F 55
Feuerstein, Georg
  Yoga tradíció / Georg Feuerstein. - Bp. : Mandala Véda, [2001]- . - 26 cm. - (Az igazság látnokai, ISSN 1587-3668)
Eredeti cím: Yoga tradition. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-86202-4-2
2. köt., Ezoterikus anatómia, tantra, cselekvő lélektan, eksztázis és megvilágosodás / [ford. Harkai György, Bakos Attila]. - 2002. - 261 p. : ill.
ISBN 963-9436-00-3
jóga


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


301 T 28
  Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - [Bp.] : IFA : OM : ELTE, 2001 [!2002]. - 664 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanítók kiskönyvtára, ISSN 0239-0515 ; 9.)
Bibliogr.: p. 529-636. - Diszkogr.: p. 661-664.
ISBN 963-8323-25-6 fűzött
cigányok; társadalmi helyzet; kultúra; Magyarország


310  Statisztika. Demográfia


312 K 4
  2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Bp. : KSH, 2001- . - 30 cm
Borító- és gerinccím: Népszámlálás 2001
ISBN 963-215-412-6
4., Nemzetiségi kötődés : A nemzeti, etnikai kisebbségek adatai. - 2002. - 338, [58] p. : ill.
ISBN 963-215-502-5
statisztika; nemzetiségek; népszámlálás; Magyarország; kézikönyv


312 V 63
Vécsei Károly
  Magyarok és nem-magyarok Romániában : Demográfiai - statisztikai - szociológiai tanulmányok / Vécsei Károly. - Csíkszereda : Státus, 2002. - 166 p. ; 24 cm. - (Státus-tanulmányok)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8311-03-9 fűzött
demográfia; nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Románia; Erdély


323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok


323.1 A 81
Arday Lajos
  Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában / Arday Lajos. - Bp. : BIP, 2002. - 387 p., [2] t.fol. : ill., térkép ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86244-3-4 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Horvátország; Jugoszlávia; kézikönyv


323.1 H 59
  Helykeresők? : Roma lakosság a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna] ; [közread. a] KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. - Csíkszereda : Pro-Print, 2002. - 319 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)
ISBN 973-8568-00-0 fűzött
cigányság; társadalom; szociológia; Románia; Székelyföld


323.1 M 16
  Magyarország és a magyar kisebbségek : Történeti és mai tendenciák / [... szerzői Benkő Samu et al.]. - Bp. : MTA, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Az MTA Kisebbségkutató Műhely által 1998. okt. 15-én, Gödöllőn rendezett "Magyarország és a magyar kisebbségek kapcsolatrendszere: történeti és mai tendenciák" c. tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-352-X fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; kisebbségi politika; Magyarország


323.1 M 92
  Mozaik 2001 : Gyorsjelentés : Magyar fiatalok a Kárpát-medencében / szerk. Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László, Nemeskéri István. - Bp. : Nemz. Ifjúságkut. Int., 2002. - 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-0098-79-2 fűzött
ifjúság; külföldi magyarok; szociológia; életmód; értékek; identitás; Szlovákia; Ukrajna; Románia; Jugoszlávia


323.1 T 56
  Tizenkét év : Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről / szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. - Kolozsvár : Scientia, 2002. - 3 db ; 24 cm. - (Sapientia könyvek ; 8-10.)
Bibliogr. az összefoglalók után
ISBN 973-85422-8-6 kötött
tudomány; külföldi magyarok; Románia; Erdély
1. köt., [Bölcsészettudomány, társadalom- és történelemtudomány]. - 502 p.
ISBN 973-85422-9-4
2. köt., [Természettudomány, műszaki tudományok, orvostudomány]. - 422 p.
ISBN 973-85422-0-1
3. köt., [Kiegészítések, hozzászólások a Tizenkét év című kiadvány első két kötetében megjelent kutatástörténeti összefoglalókhoz]. - 341 p.
ISBN 973-85985-3-2


370  Nevelés és oktatás

378 Sz 39
  Száz éve nyílt meg a Budapesti M. Kir. Kertészeti Tanintézet : Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből 1. : 1894-1944 / [szerk. Szögi László] ; [... közrem. Földváriné Kocsis Luca, Kiss József Mihály]. - Bp. : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyet., 1995. - 105 p., [2] öh.t. : ill. ; 22 cm . - (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, ISSN 1218-9642 ; 1.)
ISBN 963-7712-40-2 fűzött
felsőoktatás; kertészet; Magyarország


378 F 77
  Főiskolától egyetemig : Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből 2. : 1945-1953 / [szerk. Földváriné Kocsis Luca és Zsidi Vilmos] . - Bp. : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyet., 1996. - 130 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm. - (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, ISSN 1218-9642 ; 2.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-7712-45-3 fűzött
felsőoktatás; kertészet; Magyarország


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 K 98
Kunkovács László
  Kőemberek : A sztyeppei népek ősi hagyatéka / Kunkovács László ; Erdélyi István bevezetőjével és kísérő tanulmányával ; [fotók Kunkovács László]. - Bp. : Masszi K., 2002. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Napút könyvek, ISSN 1585-5961 ; 3.)
Bibliogr.: p. 108-110. - Öszefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 963-9454-09-5 kötött
kőszobrok; népszokások; Közép-Ázsia; fényképgyűjtemény


398 M 66
  Mikrokozmosz - makrokozmosz : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Bp. : Balassi, 2002. - 469 p., VII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-435-7 kötött
hiedelmek; néprajz


620  Mérnöki tudományok. Technika


620 V 26
  Válogatott fejezetek a technika történetéből / szerk. Katona András. - Győr : SZIF-Universitas, [2002]. - 222 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9411-8 kötött
közlekedés; történet; technika; Magyarország; kézikönyv


640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés


663 H 11
  Hagyományok, ízek, régiók : [Magyarország hagyományos és tájjelegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye] / [... szerk. Farnadi Éva et al.] ; [közread. az] Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. - Bp. : Kesztler Marketing Kft., 2001. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-9022-8 kötött
élelmiszer; élelmiszeripar; mezőgazdaság; Magyarország; kézikönyv
1. köt., Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország. - 415 p.
ISBN 963-00-9023-6
2. köt., Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl. - 365p.
Bibliogr.: p. 320-439.
ISBN 963-00-9024-4


656  Közlekedés. Posta


656.1 F 94
Frisnyák Zsuzsa
  A magyarországi közlekedés krónikája, 1750-2000 / Frisnyák Zsuzsa. - Bp. : História : MTA Történettud. Int., 2001. - XXV, 346 p., [14] t. : ill., térk. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-3107 ; 7.)
ISBN 963-8312-80-7 fűzött
közlekedés; történet; kronológia; Magyarország; kézikönyv


690  Építőipar


690 B 41
Bathóné Messinger Ágnes
  Belső lépcsők / Bathóné Messinger Ágnes ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.. - Bp. : ÉTK, 1997. - 57 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-512-790-1 fűzött
belsőépítészet; lépcső


691.2 M 49
McRaven, Charles
  Stone work : Techniques and projects / Charles McRaven. - North Adams, MA : Storey Books, 1997. - vii, 183 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Kő-munka : Technikák és tervek
ISBN 0-88266-976-1 fűzött
kő; építkezés; építőanyag; kertépítés


720  Építészet


720 K 81
Kovács Sándor
  Kárpátalja kincsei = Die Schätze von Kárpátalja : Mit deutscher Zusammenfassung und Bilduntertiteln = Treasures of Kárpátalja : With English summary and captions / szöveg ... Kovács Sándor és Horváth Zoltán György ; fotók ... Horváth Zoltán György és Kovács Sándor ; a técsői kazettás mennyezet bemutatása ... Pap Gábor. - Bp. : Masszi K. : Romantika K., 2002. - 311 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 2.)
Bibliogr.: p. 300-301. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-9454-10-9 kötött
építészet; műemlékek; Kárpátalja


720 M 14
  Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Bp. : Kossuth, [2001]- . - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X
3., Késő reneszánsz és korai barokk / [szerző Feld István] ; [bev. Domokos György] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - 2002. - 179 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-09-4340-9
építészet; történet; barokk; reneszánsz; Magyarország; kézikönyv


726 S 21
Sasianu, Alexandru
  Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! : Partiumi református kincsestár / [szöveg Alexandru Sasianu, Gheorghe Gorun] ; [fotó József Hapák]. - [Nagyvárad] : Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1996. - [36] p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
templomok; református egyház; Erdély; Partium


728.8 V 90
Virág Zsolt
  Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt. - Bp. : Perfect Project, 2000- . - 24 cm
A 3. kötettől a Castellum Novum kiadásában jelenik meg
ISBN 963-00-4248-7
[3.], Fejér megye kastélyai és kúriái. - 2002. - 323 p. : ill., részben színes
ISBN 963-20-796-5
kastélyok; műemlékek; Magyarország; Fejér megye; lexikon


730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet


730 I 65
  Az iparművészet könyve / ... szerk. Ráth György. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002- . - 3 db ; 25 cm
Eredeti kiadása: Bp. : Athenaeum, 1902-1912
ISBN 963-9272-56-6
3. köt. / sajtó alá rend. Divald Kornél. - 2002. - 633 p., LXXV t.fol. : ill.
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-9272-59-0
iparművészet; fémművesség; ötvösművészet; zománc; üveg; könyvkötés; szövés; kézikönyv


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


745 F 57
Fiell, Charlotte
  Design a 20. században / Charlotte & Peter Fiell ; [... ford. Kada Júlia] . - Köln : Taschen ; Bp. : Vince, 2002. - 191 p. : ill., főként színes ; 20 cm . - (Ikon)
Eredeti cím: Design des 20. Jahrhunderts
ISBN 3-8228-1756-2 fűzött
design; formatervezés; kézikönyv


686 R 92
Rozsondai Marianne
  Könyvkötés / Rozsondai Marianne ; [Kónya Katalin rajz] ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Bp. : Barnaföldi G. Archívum, 2002. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-86182-6-4 fűzött
könyvkötészet


750  Festészet


750 Z 24
  Zarándoklat a borhoz : Dionüszosztól az eucharisztiáig / [szerk. Feledy Balázs, Supka Magdolna, Zelnik József]. - Bp. : Vigadó Galéria, 2000. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-4311-4 fűzött
festészet; bor


796/799  Sport. Sportágak


796 M 14
  Magyar sport enciklopédia / [főszerk. Lévai György]. - Bp. : Kossuth, 2002. - 2 db ; 25 cm
L-Z. - 2002. - 631 p. : ill.
Bibliogr.: p. 619-628.
ISBN 963-09-4282-8
sport; Magyarország; kézikönyv


800  Nyelvészet


800 B 30
Bárányné Szabadkai Éva
  Közgazdasági helyesírási szótár : Szavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye / szerk. Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István. - Bp. : Tinta, 2002. - 699 p. ; 25 cm
ISBN 963-9372-33-1 kötött
közgazdaságtan; magyar nyelv; helyesírás; szótár


800 C 90
Czakó Gábor
  Magyar-magyar nagyszótár : Zsebkiadás / Czakó Gábor ; Banga Ferenc rajz.. - Lakitelek : Antológia, 1994. - 123 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-7908-27-7 fűzött
magyar irodalom; szótár


800 M 57
Mészáros András
  Igényes (e-ző) kiejtési kisszótár : Adalékok a 15 magánhangzós magyar köznyelvi kiejtés mércéjének kialakításához = Pronunciation glossary for using e = Contributions to shaping the standard of using e pronunciation in everyday standard Hungarian / Mészáros András. - 2. jav. kiad. - Bicske ; Bp. : Gondos BT., 1999. - 80 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 10. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-6021-7 fűzött
magyar nyelv; kiejtés

800 N 25
  Nagy magyar helyesírási szótár / [szerk. Cziffra Istvánné, Nagy Emília, Szöllősi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay Kvk. : Pannon-Literatúra, 2002. - 520 p. ; 25 cm
ISBN 963-9450-20-0 kötött
magyar nyelv; helyesírás; szótár


800 Sz 21
Szabó T. Attila
  Erdélyi magyar szótörténeti tár : Dictionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania : Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Bp. : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993- . - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - A 8. kötettől főszerk. Vámszer Márta. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1
10. köt., Or-P. - 2000. - 1092 p.
ISBN 963-05-7705-4
magyar nyelv; történet; Erdély; szótár


800 U 28
  Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva] ; [szerk. Hosszú Ferenc] ; [főmtársak Kovács Teréz, S. Meggyes Klára] ; [írták Balogh Éva Rózsa et al.] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Bp. : Akad. K., 1979- . - 24 cm
A 4. kötettől a szerkesztésben részt vett Fiers Márta et al., írta Bánki Judit et al.
ISBN 963-05-1810-4
4. köt., N-S. - 2002. - 1008 p.
ISBN 963-05-7832-8
magyar nyelv; szótár


908  Honismeret


908 N 32
  Nagykanizsa : Városi monográfia / [szerk. Béli József, ... Rózsa Miklós és Rózsáné Lendvai Anna] ; [kiad. Nagykanizsa megyei jogú város Önkormányzata]. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 1994- . - 30 cm
ISBN 963-03-3635-9
1. köt. - 1994. - 464 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 396-401. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-03-3636-7
honismeret; Nagykanizsa


908 O 43
Orbán Balázs
  Kiegészítések a Székelyföld leírásához / Orbán Balázs ; [szerk. Lénárt Anna] ; [gond. és sajtó alá rend. Dobra Judit] ; [a kísérőtanulmány Lénárt Anna munkája]. - Sepsiszentgyörgy : Charta, 2002- . - 21 cm
ISBN 973-99152-2-1
1., Háromszék. - 2002. - 239 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 973-99152-3-X
honismeret; Erdély; Székelyföld; Háromszék vármegye


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Bp.] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét aál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó. - A 7-8-9-10. kötetet kiad. a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
[10.], Erdővidék. - 2002. - 120 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 963-8608-7-X
honismeret; Erdély; Erdővidék; fényképgyűjtemény


910  Földrajz


914 S 81
Sós Judit
  Erdély útikönyv : [Gyakorlati segítség a mai Erdély felfedezéséhez] / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán] ; [fképek Farkas Zoltán, Sós Judit] ; [rajzok Kemény Zsuzsa]. - Bp. : JEL-KÉP BT, 2002. - 338 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 963-202-411-7 fűzött
honismeret; Erdély; útikalauz


911.3 T 92
Trócsányi András
  A magyarság kulturális földrajza / Trócsányi András, Tóth József. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002- . - 24 cm. - (Pannónia tankönyvek, ISSN 1417-6637)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-9079-11-1
2. - 2002. - 363 p. : ill., főként térk.
Bibliogr.: p. 357-359.
ISBN 963-9079-90-1
földrajz; kultúra; kulturális földrajz; Magyarország


929  Életrajz. Címertan


929 U 28
  Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; [mtársak Balázs-Arth Valéria et al.]. - Bp. : M. Kvklub, 2001- . - 6 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
3., H-K. - 2002. - 1275 p.
ISBN 963-547-759-7
életrajz; Magyarország; lexikon


929 U 28
  Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; [mtársak Balázs-Arth Valéria et al.]. - Bp. : M. Kvklub, 2001- . - 6 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
2., D-Gy. - 2001. - 1205 p.
ISBN 963-547-414-8
életrajz; Magyarország; lexikon


929 Z 57
Znamierowski, Alfred
  Zászlóenciklopédia : Nemzetek, országok és népek zászlóinak és lobogóinak legteljesebbb kézikönyve / Alfred Znamierowski. - Bp. : Athenaeum 2000, 2002. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: The world encyclopedia of flags. - Ford. Sümegi Balázs. - Bibliogr.: p. 252.
ISBN 963-9261-87-4 kötött
zászlók; vexillológia; kézikönyv


930  Történelem


930 M 51
Megyesy Jenő
  Alkonyat : Sorsunk - civilizációnk felbomlása / Megyesy Jenő. - Bp. : Püski , 2000. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-9188-99-9 kötött
civilizáció; modernség; válság


930.85  Művelődéstörténet


613.88 S 27
Schenk János
  Az erotika nagylexikona / írta és szerk. Schenk János ; [... közrem. Bárdi László et al.]. - Bp. ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 519 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Conpendárium / 1418-1290)
Bibliogr.: p. 519.
ISBN 963-9310-79-4 kötött
erotika; szexualitás; művelődéstörténet; lexikon


930.85 W 40
Weinrich, Harald
  Léthé : A felejtés művészete és kritikája / Harald Weinrich ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Bp. : Atlantisz, 2002. - 318 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Eredeti cím: Lethe : Kunst und Kritik des Vergessens. - Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 963-9165-57-3 kötött
emlékezet; művelődéstörténet


940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története


940 A 28
  "...ahol a határ elválaszt : Trianon és következményei a Kárpát-medencében / [szerk. Pásztor Cecília]. - Salgótarján : Nagy I. Történeti Kör : Nógrád M. Lvt. : Szindbád, 2002. - 558 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086) . (Kárpátia könyvek ; 1588-6328)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-45-3 kötött
határváltozások; történelem; Magyarország; Kárpát-medence


vissza