Egyéb újabb szerzemények

2002. július - szeptember001  Tudomány és ismeretek általában


001 R 41
Ratzsch, Del
  Miből lesz a tudomány? : Rövid bevezetés a tudományfilozófiába / Del Ratzsch ; [ford. Boros Attila]. - Bp. : Harmat, 2002. - 229 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Science and its limits. - Bibliogr.: p. 227-229. és a jegyzetekben
ISBN 963-9148-64-4 kötött
tudományelmélet; tudományfilozófia


002+007  Dokumentáció. Információ, informatika


007 I 58
  Informatika, távközlés, média : Munkacsoport jelentés / [szerk. Pap László, Takács György]. - Bp. : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 43 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
ISBN 963-00-5361-6 fűzött
informatika; távközlés; tömegkommunikáció; Magyarország


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 J 57
  "Jelbeszéd az életünk" / szerk. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Bp. : Osiris, 2002- . - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg
2. - 2002. - 323 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-389-249-X
szimbólum


003 S 63
Singh, Simon
  Kódkönyv : A rejtjelezés és rejtjelfejtés története / Simon Singh ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 2. jav. kiad. - [Bp.] : Park, 2002. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The code book. - Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 963-530-539-7 kötött
kriptográfia; rejtjelezés; titkosírás; történet


003 T 58
Tokaji Zsolt
  Kínai jelképtár / Tokaji Zsolt. - [Szeged] : Szukits, 2002. - 314 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 963-9393-27-4 fűzött
jelképek; Kína; lexikon


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Bp. : Osiris , 1999- . - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-0631)
ISBN 963-379-732-2
4. köt., Határterületek. - 2002. - 429 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-964-3
könyvtártudomány; információtudomány; kézikönyv


100  Filozófia


133 B 67
Bischoff, Erich
  Számmágia : Számmisztika / Erich Bischoff ; [ford. Nádassy László]. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 241 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Mystik und Magie der Zahlen
ISBN 963-9231-01-0 fűzött
számmisztika; könyv


100 C 51
Csejtei Dezső
  Filozófiai metszetek a halálról : A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban / Csejtei Dezső. - Bp. : Pallas Stúdió : Attraktor, 2002. - 523 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 511-523. és a jegyzetekben
ISBN 963-9207-68-3 kötött
filozófia; thanatológia; történet


140 V 49
Várkonyi Nándor
  Varázstudomány / Várkonyi Nándor ; [szerk. Mezey Katalin]. - Bp. : Széphalom Kvműhely, [1998-2000]. - 2 db : ill. ; 25 cm
okkultizmus; történet
ISBN 963-9028-40-1
1. - 1998. - 536 p.
ISBN 963-9028-31-2
2. - 535 p.
ISBN 963-9028-69-X


230/280  Keresztény vallás. Kereszténység


280 M 39
Maschke, Theo
  A "kis út" vándora : Egy ferences testvér élete és példája / Theo Maschke ; [ford. Schandl Ferenc]. - Bp. : Kult. Innov. Alapítvány, 1998. - 62 p. ; 20 cm . - (Ökotáj könyvek)
ISBN 963-0344-70-X fűzött
katolikus vallás; szerzetesek; Mai, Heinrich Theodor


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


300 M 52
Meister Róbert
  A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája : Cikkek, tanulmányok 1946-1989 : A Hét, Echinox, Igaz Szó, Korunk, Mívelődés, Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, Társadalomtudomány és politika, TETT, Utunk / Meister Róbert. - Csíkszereda : Pro-Print, 2002. - 213 p. ; 25 cm
ISBN 973-9311-91-1 kötött
társadalomtudomány; folyóiratok; külföldi magyarok; Románia; repertórium


301 P 87
Postman, Neil
  The disappearance of childhood / Neil Postman. - New York, BY : Vintage Books, 1994. - xiii, 177 p. ; 21 cm
Címford.: A gyermekkor eltűnése. - Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 0-679-75166-1 fűzött
gyermekek; gyermekkor; történet; tömegkommunikáció


310  Statisztika. Demográfia


312 R 45
Rédei Mária, L.
  Demográfia / L. Rédei Mária. - Bp. : ELTE Eötvös K., 2001. - 191 p., 2 öh. t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183., 185-187.
ISBN 963-463-465-6 fűzött
demográfia; tankönyv


310 S 86
  Statisztikai adatforrások : Bibliográfia = Sources of statistical data : Bibliography / szerk. Csahók István ; összeáll. Búr Gabriella. - 1998/2000. - Bp. : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 2002. - 194 p. ; 25 cm
ISSN 0237-0980 fűzött
statisztika; Magyarország; bibliográfia


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


330 T 46
  Termelési és üzleti folyamatok : Munkacsoport jelentés / [szerk. Bitó János, Radácsi György]. - Bp. : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
Bibliogr.: p. 49-51.
Fűzött
gazdaság; jövőkép; Magyarország


370  Nevelés és oktatás


371 S 89
Steiner, Rudolf
  A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai : Az Oxfordban 1922. augusztus 16. és 21. között tartott 9 előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - Bp. : Genius : M. Antropozófiai Társ., [2002]. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868)
Eredeti cím: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst
ISBN 963-00-6721-8 fűzött
antropozófia; nevelés


390  Néprajz. Népművészet


390 L 72
Liszka József
  A szlovákiai magyarok néprajza / Liszka József. - Bp. : Osiris ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002. - 542 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 441-521.
ISBN 963-389-193-0 kötött
magyar néprajz; külföldi magyarok; Szlovákia


390 L 99
Lükő Gábor
  A moldvai csángók : A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal / Lükő Gábor ; [a kötetet szerk. és az utószót írta Pozsgai Péter és Heilig Balázs]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Np. : Táton BT, 2002. - 353 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + 3 térk.. - (Lükő Gábor művei, ISSN 963-00-5417-5 ; 2.)
Bibliogr.: p. 305-320. és a jegyzetekben. - Összefoglalás román, német és angol nyelven
ISBN 963-00-8824-1 kötött
csángók; magyar néprajz


390 S 10
Sabján Tibor
  Népi cserépkályha / Sabján Tibor ; [a fényképeket Antal Dezső ... et al. kész.] ; [... ábráit rajz. Sabján Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Terc, 2002. - 204 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-00-7919-4 fűzött
cserépkályha; magyar népművészet


390 S 10
Sabján Tibor
  A búbos kemence / Sabján Tibor ; [a fényképeket Bodnár Imre ... et al. kész.] ; [... ábrát rajz. Sabán Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Terc, 2002. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-00-7918-6 fűzött
kemence


390 V 68
Verebélyi Kincső
  Korok és stílusok a magyar népművészetben / Verebélyi Kincső. - Bp. : Osiris, 2002. - 152 p., [34] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127-148.
ISBN 963-389-194-9 kötött
magyar néprajz; tárgyi népművészet


391  Ruházat. Viselet. Divat. Szépítés és díszítés


391 N 19
Nagy Géza
  A magyar viseletek története / Nagy Géza, Nemes Mihály, Tompos Lilla. - Bp. : M. Mercurius, 2002. - 256 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 963-85528-3-2 kötött
viselet; történet; Magyarország; kézikönyv


610  Orvostudomány


613 E 20
  Egészség és élettudományok : Munkacsoport jelentés / [szerk. Petrányi György, Kovács Gábor]. - Bp. : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság , 2000. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 963-00-5360-8 fűzött
egészségügy; jövőkép; Magyarország


620  Mérnöki tudományok. Technika


301 P 87
Postman, Neil
  Technopoly : The surrender of culture to technology / Neil Postman. - New York, NY : Vintage Books, 1993. - xii, 222 p. ; 21 cm
Címford.: Technopoly : A kultúra behódol a technikának. - Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 0-679-74540-8 fűzött
technika; társadalom


630  Mezőgazdaság


630 A 28
  Agrárgazdaság, élelmiszeripar : Munkacsoport jelentés / [fel. szerk. Incze Kálmán, Szerdahelyi Károly, Vermes László]. - Bp. : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 50 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-00-5364-0 fűzött
mezőgazdaság; élelmiszeripar; jövőkép; Magyarország


630 T 24
Tamás János
  Precíziós mezőgazdaság elmélete és gyakorlata / Tamás János. - Bp. : Mazőgazdasági Szaktudás K., 2001. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-144.
ISBN 963-356-339-9 fűzött
mezőgazdaság


656  Közlekedés. Posta


656.1 T 46
  Közlekedés, szállítás : Munkacsoport jelentés / [szerk. Tánczos Lászlóné, Bokor Zoltán]. - Bp. : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-00-5365-9 fűzött
közlekedés; szállítás; jövőkép; Magyarország


681.3  Számítástechnika


681.3 P 73
Pluhár Emese
  Internet kisszótár / [írta és összeáll. Pluhár Emese]. - [Bp.] : Kossuth, 2002. - 190 p. ; 17 cm
ISBN 963-09-4275-5 fűzött
internet; számítógép


720  Építészet


720 E 64
  Az építészet története : [Felsőoktatási tankönyv]. - Bp. : Nemz. Tankvk., 1997- . - 23x25 cm
ISBN 963-18-9725-7
[3.], A Modern Mozgalom és a későmodern / Vámossy Ferenc. - 2002. - 427 p. : ill.
Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 963-19-3369-5
építészet; történet


720 H 42
  Hauszmann Alajos / vál. és szerk. Gerle János. - Bp. : Holnap, 2002. - 352 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-345.
ISBN 963-346-526-5 kötött
építészet; történet; Hauszmann Alajos; Magyarország


730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet


725 B 80
Boros Géza
  Szoborpark / Boros Géza ; [fotók Lugosi Lugo László et al.]. - Bp. : Városháza, 2002. - 57 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-43-7 fűzött
szoborpark; Budapest


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


745 C 15
Chabrecsek Terézia
  Tojásfestés / Chabrecsek Terézia ; [a rajzok ... a szrző saját munkái]. - Szeged : Lazi K., [2002]- . - 24 cm
1., Viasszal írt tojások. - 2002. - 38 p. : ill.
ISBN 963-9416-07-X
tojásfestés


730 I 65
  Az iparművészet könyve / ... szerk. Ráth György. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits K., 2002. - 2 db ; 25 cm
Eredeti kiadása: Bp. : Athenaeum, 1902-1905
ISBN 963-9272-56-6
2. köt. - 643 p., LXXXVI t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-9272-58-2
iparművészet; glyptika; elefántcsontfaragás; fafaragás; üvegfestés; lakkművesség; bútorművesség; agyagművesség; kézikönyv


674 J 72
Jones, Andrew
  Stickmaking : A complete course / Andrew Jones and Clive George. - [3.] repr. - Lewes : Guild of Master Craftsman Publications, 2000. - viii, 150 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Címford.: Bot készítés : A teljes munkafolyamat
ISBN 1-86108-083-2 fűzött
bot; famunka; kézművesség


800  Nyelvészet


800 B 40
Bartos Tibor
  Magyar szótár : Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára / Bartos Tibor . - Bp. : Corvina, 2002. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-13-5137-8 kötött
magyar nyelv; szinonímák; szólások; szótár
1. - 870 p.
ISBN 963-13-5135-1
2., Betűrendes eligazítás. - 346 p.
ISBN 963-13-5136-X

800 F 24
Farkas Katalin
  Nyelvfilozófia / Farkas Katalin, Kelemen János. - Bp. : Áron, 2002. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-248. - Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-9210-19-6 fűzött
filozófia; nyelv


800 K 17
Karády Viktor
  Név és nemzet : Családnév-változás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig / Karády Viktor, Kozma István . - Bp. : Osiris, 2002. - 378 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 363-368.
ISBN 963-389-236-8 kötött
magyar nyelv; névtan; családnevek; nemzetiségi kérdés; névmagyarosítás; történet; zsidóság; szociológia; Magyarország


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 W 53
Wellek, René
  Az irodalom elmélete / René Wellek, Austin Warren ; [ford. Szili József] ; [utószó Kálmán C. Györgyi] ; [kieg. bibliográfia Kiss Gábor Zoltán]. - Bp. : Osiris, 2002. - 374 p. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Theory of literature. - Bibliogr.: p. 323-363. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-192-2 kötött
irodalomelmélet; esztétika


943.9  Magyarország története


342 M 83
Molnárfi Tibor
  A Szent Korona misztériuma : A Szent Korona és a Kozmosz / Molnárfi Tibor . - [Bp.] : Összmagyar Test., 2001. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6803-6 fűzött
magyar korona


vissza