Egyéb újabb szerzemények

2002. április - június003 Írás. Jelek és szimbólumok


003 S 45
Sebestyén Gyula
  Rovás és rovásírás : A Magyar Nemzeti múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján / Sebestyén Gyula. - Hasonmás kiad. - Bp. : Tinta, 2002. - XV, 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 4.)
Eredeti kiadása: Bp. : M. Népr. Társ., 1909. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9372-26-9 fűzött
rovásírás; történet


008 Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008.2 T 57
Toffler, Alvin
  A harmadik hullám / Alvin Toffler. - Bp. : Typotex, 2001. - 575 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 2.)
Eredeti cím: The third wawe. - Ford. Rohonyi András. - Bibliogr.: p. 529-561.
ISBN 963-9326-21-6 kötött
jövőkutatás; trendek; információs társadalom


020 Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Bp. : Osiris , 1999- . - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2
3. köt., A könyvtárak rendszere. - 2001356 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-084-5
könyvtár; könyvtári rendszer; könyvtártípusok; Magyarország; kézikönyv


CDR-6
  Új Könyvek 1994-2000 [számítógépes dok.] : Az Új Könyvek című könyvismertető folyóirat adatbázisa / ... szerk. a Könyvtári Intézet. - Bp. : Arcanum, 2002. - 1 CD-ROM ; 18 cm
ISBN 963-9374-27-X műanyag tokban
könyvkiadás; folyóirat; állománygyarapítás


025 U 72
Ungváry Rudolf
  Könyvtári információkeresés / Ungváry Rudolf, Vajda Erik. - Bp. : Typotex, 2002. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164. és a jegyzetekben
ISBN 963-9326-29-1 fűzött
információkeresés; könyvtár


100 Filozófia


100 K 69
Konstantinovic, Radomir
  A vidék filozófiája / Radomir Konstantinovic ; [ford. és szerk. Radics Viktória]. - Bp. : Kijárat, 2001. - 294 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Filozofija palanke
ISBN 963-9163-59-X fűzött
filozófia; vidékiesség


150 Pszichológia


150 P 94
  Pszichológiai lexikon / [szerk. Balázs István] ; [a lexikonrészek feldolgozása Christian Leszczynski, Wilfred Schuhmann [!Wilfried Schumann] ; [a "kisesszék" szerzői Ulrich Birner et al.] ; [a magyar pszichológusok szócikkeit írta Moussong-Kovács Erzsébet] ; [ford. Balázs István et al.]. - Bp. : M. Kvklub, 2001. - 511 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Lexikon der Psycholige. - Bibliogr. az esszék végén
ISBN 963-547-563-2 kötött
pszichológia; lexikon


150 U 46
  Újraszülető világ : A kisgyermek rajzos üzenete / szerk. Molnár V. József . - [Érd] : Örökség Könyvműhely, 2001. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7135-5 fűzött
gyermekrajz; pszichológia; fejlődéslélektan; vizuális nevelés


160 Logika. Ismeretelmélet


165 P 85
Popper, Karl R.
  Test és elme : Az interakció védelmében / Karl R. Popper ; szerk. M. A. Notturno ; [ford. Káldy Zsuzsa]. - [Bp.] : Typotex, 1998. - 171 p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Knowledge and the body-mind problem. - Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-9132-09-8 fűzött
ismeretelmélet


230/280 Keresztény vallás. Kereszténység


280 D 31
Day, Peter
  A dictionary of religious orders / Peter Day. - London ; New York, NY : Burns & Oates, 2001. - vii, 453 p. ; 24 cm
Címford.: Vallási rendek lexikona. - Szójegyzék: p. 401-406.
ISBN 0-860-12314-6 kötött
katolikus egyház; anglikán egyház; protestáns egyház; vallás; szerzetesrendek; lovagrendek; laikus rendek; lexikon


280 Sz 62
  Szentek a magyar középkorból. - Utánny. - Bp. : Osiris, 2001. - 2 db ; 21 cm. - (Milleniumi magyar történelem. Források, ISSN 1585-4264)
ISBN 963-379-743-8
1. köt., Szentek a magyar középkorból / [összeáll. és szerk. Érszegi Géza] ; [ford. Csóka J. Gáspár et al.]. - [2001]. - 220 p., [7] t. : ill. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 175-211.
ISBN 963-379-682-2
legendák; latin irodalom; Magyarország


280 Sz 62
  Szentek élete / [szerk. Joseph Weisbender] ; [a m. kiadást szerk. Diós István] ; [mtársak Hajdók János, Vida Tivadar] ; [ford. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Diós István]. - 5. bőv. átd. kiad. - Bp. : Szt. István Társ., 2001- . - 2 db ; 24 cm
A ford. a "Heilige des Regionalkalander" alapján kész.
ISBN 963-360-924-0
[1.]. - 2001. - 1014 p.
ISBN 963-360-925-9
katolikus egyház; szentek; kézikönyv


310 Statisztika. Demográfia


312 F 99
Für Lajos
  Magyar sors a Kárpát-medencében : Népesedésünk évszázadai, 896-2000 / Für Lajos. - Bp. : Kairosz, 2001. - 472 p., 1 öh. térk. : ill., színes térk. ; 24 cm
Bibligor.: p. 465-472.
ISBN 963-9406-20-1 fűzött
népesedés; történet; történeti demográfia; Magyarország; Kárpád-medence


312 V 37
Varga E. Árpád
  Erdély etnikai és felekezeti statisztikája / Varga E. Árpád. - Bp. : Teleki L. Alapítvány ; Csíkszereda : Pro Print, 1998- . - 30 cm. - (Múltunk könyvek)
ISBN 963-04-9911-8
4., Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye : Népszámlálási adatok 1850-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László. - 2001. - 781, [11] p., [4] t.fol.ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9249-2
demográfia; történet; népszámlálás; nemzetiségek; vallásfelekezetek; Erdély; kézikönyv


323.1 Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek
Külföldön élő magyarok


323.1 M 14
  A magyar állam és a nemzetiségek : A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai, 1848-1993 / [főszerk. Balogh Sándor] ; [szerk. Sipos Levente] ; [vál. és a jegyzeteket kész. Kardos József et al.]. - Bp. : Napvilág, 2002. - 759 p. ; 25 cm
ISBN 963-9082-95-3 kötött
nemzetiségek; politika; nemzetiségi politika; Magyarország; kézikönyv


323.1 R 80
  Romániai magyar évkönyv / Szórvány Alapítvány ; szerk. Bodó Barna ; ... mtársai Bakk Miklós, Dávid Gyula, Somai József. - 2001. - Temesvár : Szórvány Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2001. - XV, 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Az előszó és a tartalomjegyzék román és angol nyelven is
ISBN 973-9267-92-0 fűzött
nemzetiségi kérdés; külföldi magyarok; Románia


323.1 S 12
Salat Levente
  Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig : Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai / Salat Levente. - Marosvásárhely : Mentor, 2001. - 344 p. ; 23 cm
Kymlicka, Will műveinek bibliográfiája: p. 319-329. - Bibliogr.: p. 329-344.
ISBN 973-599-002-4 fűzött
nemzetiségi kérdés; politikafilozófia; kisebbségek; Kymlicka, Will


330 Gazdaság. Közgazdaságtan


330 B 64
  The biographical dictionary of management / general ed. Morgen Witzel. - Bristol : Thoemmes Press, 2001. - 2 db ; 24 cm
Címford.: A menedzsment életrajzi lexikona. - Bibliogr. p. xix-xx. és a szócikkek végén
ISBN 1-85506-871-0 kötött
üzleti élet; gazdaság; szervezés; vezetés; életrajz; történet; lexikon
Vol. 1., A-J. - xxxvi, 507 p
Vol. 2., K-Z : Indexes. - p. 509-1130.


340 Jog. Jogtudomány


341 N 63
  Nemzetközi szervezetek és intézmények / [... szerzői] Blahó András, Prandler Árpád [et al.] ; szerk. Prandler Árpád. - [Bp.] : Aula, 2001. - 484 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-484. és a jegyzetekben
ISBN 963-9345-44-X kötött
nemzetközi szervezetek; kézikönyv


370 Nevelés és oktatás


370 Z 72
Zrinszky László
  Neveléselmélet / Zrinszky László. - Bp. : Műszaki Kvk., 2002. - 336 p. : ill. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek)
Bibliogr.: p. 317-330.
ISBN 963-16-2811-6 kötött
neveléselmélet; kézikönyv


389 Metrológia. Mértékek és súlyok


389 V 33
Váradi József
  Mértéktéka : Különféle mértékek gyűjteménye / Váradi József, Tóth Pál. - Sepsiszentgyörgy : Charta, 2001. - 208 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 973-8326-01-X fűzött
mértékegységek; lexikon


390 Néprajz. Népművészet


390 L 30
László Endre, N.
  A dunai aranymosás : Aranymosó cigányok a Kárpát-medencében / N. László Endre. - [Bp.] : Argumentum, 2001. - 385 p., [16] t. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-446-193-X fűzött
aranymosás; magyar néprajz


392 M 83
Molnár V. József
  Az emberélet szentsége / Molnár V. József. - Debrecen : Főnix Könyvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 190 p. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 27.)
ISBN 963-00-6734-X fűzött
magyar népszokások


398 Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 K 10
Kabay Lizett
  A szelet vető táltos / Kabay Lizett. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 233 p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben és rajzok forrása: p. 228-233.
ISBN 963-00-8585-2 fűzött
folklór; mitológia; természetfölötti lények; népművészet; szimbólum


398 P 24
Pap Gábor
  Nefelejts : Emlékezetre méltó dolgok népmeséinkről, csillagainkról, sorsunkról / Pap Gábor. - [Érd] : Örökség Könyvműhely, 2000. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-003-984-2 fűzött
magyar néprajz; néphagyomány; népmese; csillagászat


620 Mérnöki tudományok. Technika


621 G 36
  Gépészeti alapismeretek / [Barcsik Géza et al.] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - Bp. : KGI, 1999. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-336.
Fűzött
gépészet; anyagismeret; gépelemk; belsőégésű motorok; elektromos berendezések; hidraulika; pneumatika; munkavédelem


655 Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 M 81
Molnár József
  Misztótfalusi Kis Miklós / Molnár József. - Bp. : Balassi K. ; Berlin : Európai Protestáns Szabadegyetem, 2000. - 469 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 439-466.
ISBN 963-506-329-6 v.
nyomdászat; történet; Misztótfalusi Kis Miklós; Magyarország


659.3 Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám
Közvélemény-alakítás. Új médiumok


659.3 H 98
  A 21. századi kommunikáció új útjai : Tanulmányok / szerk. Nyíri Kristóf. - Bp. : MTA Filoz. Kutatóint., 2001. - 294 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A 21. század kommunikációja)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Német és angol ny. összefoglalókkal
ISBN 963-70-6535-0 fűzött
kommunikáció; elektronikus kommunikáció; mobil kommunikáció; internet; információs társadalom


659.3 M 72
  Mobil információs társadalom : Tanulmányok / szerk. Nyíri Kristóf. - Bp. : MTA Filoz. Kutatóint., 2001. - 145 p. : ill. ; 23 cm. - (A 21. század kommunikációja)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Német és angol ny. összefoglalókkal
ISBN 963-00-6841-9 fűzött
kommunikáció; elektronikus kommunikáció; mobil kommunikáció; információs társadalom


700 Művészet


700 C 23
Clarke, Michael
  The concise Oxford dictionary of art terms / Michael Clarke ; consultant ed., decorative arts Deborah Clarke. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 2001. - 262 p. ; 20 cm
Címford.: Művészeti fogalmak Oxford kéziszótára
ISBN 0-19-280043-4 fűzött
művészet; képzőművészet; iparművészet; építészet; fogalmak; lexikon


700 K 72
  Kortárs magyar művészeti lexikon / [főszerk. Fitz Péter] ; [fel. szerk. F. Almási Éva]. - Bp. : Enciklopédia, 1999-2001. - 3 db : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-8477-43-1
3., P-Z. - 2001. - 974 p. : ill.
ISBN 963-8477-46-6
művészet; Magyarország; lexikon


700 M 95
Murray, Peter
  A dictionary of Christian art / Peter and Linda Murray. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 2001. - xi, 646 p. ; 20 cm
Címford.: A keresztény művészet szótára. - Biblogr.: p. 635-646.
ISBN 0-19-860423-8 fűzött
művészet; keresztény művészet; történet; fogalmak; lexikon


720 Építészet


720 F 88
Frampton, Kenneth
  A modern építészet története / Kenneth Frampton ; [ford. M. Gyöngy Katalin et al.]. - [Bp.] : Terc, 2002. - 500 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Modern Architecture : A critical history. - Bibliogr.: p. 455-490.
ISBN 963-00-8240-3 kötött
építészet; történet


720 K 91
Kőváry László
  Erdély régiségei és történelmi emlékei / írta Kőváry László. - [Bp.] : Horizont, [2002]. - XII, 335 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: Eredeti kiadása: Kolozsvár : Stein, 1892. - Repr. kiad
ISBN 963-86136-2-9 kötött
várak; műemlékek; Erdély


725 P 92
Prohászka László
  Lengyel emlékek / Prohászka László ; [a fényképeket Barka Gábor, ... Bakos Ágnes és Tihanyi Bence ... kész.] ; [... az Országos Lengyel Kisebbségi Önkoemányzat ... kiadása]. - Bp. : Városháza : Orsz. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 61 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk , ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-37-2 fűzött
emlékművek; lengyel emlékek; Budapest


730 Szobrászat és rokon művészetek. Művészi kerámia
Ötvösművészet


730 I 65
Ráth György
  Az iparművészet könyve / ... szerk. Ráth György. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002-. - 2 db ; 25 cm
Eredeti kiadása: Bp. : Athenaeum, 1902
ISBN 963-9272-57-4
1. köt. - 2002. - VII, 532 p., [96] t.fol. : ill., részben színes + 91 mell.
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-9272-57-4
iparművészet; éremművészet; mozaik; metszetek; nyomatok


739 Z 96
Zub, Gleb
  Kovácsoltvas-művesség / Gleb Zub ; [ford. Gertheis Antal] ; [a magyarországi kovácsoltvas-művességet ismertető fejezetek Pereházy Károly: Magyarországi kovácsoltvas-művesség c. könyve alapján kész.] ; [a Kovácsolás műveletei c. fejezetet ... Molnár István ... írta]. - Bp. : Cser K., 2002. - 219 p. : ill. ; 29 cm
Eredeti cím: Ozdobné kovové ploty a mrize
ISBN 963-9327-94-8 kötött
kovácsoltvas-művesség; történet


745 Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


677.54 E 12
Eckert-Ulrich, Jeanette
  Kosárfonás / Jeanette Eckert-Ulrich ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Bp. : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., főként szánes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 3. ksz.)
Eredeti cím: Peddigrohr
ISBN 963-9327-84-0 fűzött
kosárfonás


745 R 88
Róth Ágnes
  Szattyán : Oktatási segédanyag bőrműveseknek / Róth Ágnes, Torma László. - Százhalombatta : Szerzők, 2001. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-440-648-3 fűzött
bőrművesség; iparművészet; néprajz


745 S 84
Sparke, Penny
  Design : Mesterek és mesterművek / [ford. Kulcsár Dalma et al.]. - Bp. : Athenaeum 2000, 2001. - 272 : ill., főként színes ; 29 cm
Eredeti cím: A centura of design. - Szerző Sparke, Penny. - Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 963-9261-65-3 kötött
formatervezés; kézikönyv


791 Szórakozás. Filmművészet


791.43 N 48
Nemeskürty István
  Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Bp.] : Szabad Tér, 1999- . - 24 cn
ISBN 963-9201-04-9
4., A mozgókép varázsa. - 2002. - 630 p.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Filmogr.: p. 439-481.
ISBN 963-9201-16-2
film; esztétika; történet; Radványi Géza; Székely István; Szőts István; Várkonyi Zoltán; Magyarország; kézikönyv


796/799 Sport. Sportágak


796 M 14
  Magyar sport enciklopédia / [főszerk. Lévai György]. - Bp. : Kossuth, 2002- . - 2 db ; 25 cm
A-K. - 2002. - 543 p. : ill.
Bibliogr. (összeáll. Csermely Anikó): p. 533-540.
ISBN 963-09-4281-X
sport; Magyarország; kézikönyv


800 Nyelvészet


800 P 70
Pinker, Steven
  A nyelvi ösztön : Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? / Steven Pinker ; [ford. Bócz András]. - [Bp.] : Typotex, 1999. - 496 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: The language istinct : How the mind creates language. - Bibliogr.: p. 450-478.
ISBN 963-9132-40-3 kötött
nyelv; nyelvtudomány; ismeretelmélet


810 Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 K 60
Knowles, Elizabeth
  The concise Oxford dictionary of quotations / ed. by Elizabeth Knowles. - 4. ed. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 2001. - vii, 541 p. ; 20 cm
Címford.: Idézetek Oxford kéziszótára
ISBN 0-19-866268-8 fűzött
idézetek; kézikönyv


82 N 35
  Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Bp. : Kijárat, 1998- . - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2
5., Narratív pszichológia / [szerk. László János és Thomka Beáta]. - 2001. - 205 p. : ill.
Ford. Dorn Krisztina et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9136-74-3
irodalomelmélet


894 Magyar irodalom


894 G 73
Gulyás Pál
  Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József : Új sorozat / írta és összeáll. Gulyás Pál ; kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Bp. : MTA Irodtud. Int. : MTAK : PIM, 1990- . - 24 cm
Közread. a 8. kötettől az Argumentum Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Az 1-6. köt. 1939-1944 között jelent meg
ISBN 963-7341-70-6
19. köt., N. Árpádné - Özséb, P.[áter] / ... összeáll. Viczián János. - 2002. - 984 col.
ISBN 963-446-201-4
magyar irodalom; életrajz; kézikönyv


908 Honismeret


908 J 23
Jalsovszky Katalin
  Budapest, a Duna gyöngye : Magyarország fővárosa a két világháború között / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke ; Zeke Gyula előszavával. - [Bp.] : Helikon, 2001. - 198 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 198-[199].
ISBN 963-208-728-3 kötött
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


910 Földrajz


911.3 B 12
Bácskai Vera
  Városok Magyarországon az iparosodás előtt / Bácskai Vera. - Bp. : Osiris, 2002. - 171 p. ; 21 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 171-[172].
ISBN 963-389-209-0 fűzött
város; történet; Magyarország


914 P 74
Póczos Rita
  Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése / Póczos Rita. - Debrecen : [Debreceni Egy.], 2001. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 5.)
Gerinccím: Borsod és Bodrog vm. településnevei. - Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-472-570-8 fűzött
földrajzi nevek; történet; magyar nyelv; névtan; Bodrog vármegye; Borsod vármegye


929 Életrajz. Címertan


929 W 66
  Who's who in gay and lesbian history : From antiquity to world war II / ed. by Robert Aldrich and Garry Wotherspoon. - London ; New York, NY : Routledge, 2001. - xix, 502 p. ; 24 cm
Címford.: Ki kicsoda a homoszexualitás történetében az antikvitástól a II. világháborúig
ISBN 0-415-15982-2 kötött
életrajz; homoszexualitás; történet; lexikon


930 Történelem


930 A 43
Allerhand, Jacob
  A Talmudtól a felvilágosodásig : [Középkor] / Jacob Allerhand ; [ford. Lichtmann Tamás]. - [Bp.] : Filum, [2002]. - 238 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Das Judentum 2. Vom Talmud bis zur Aufklärung. - A "Zsidóság röténete" c. 3 kötetes mű 2. kötete. - Az 1. köt. címe: Ókor : Az első Szentély pusztulásától a Talmud lezárásáig, bibliai bevezetéssel
ISBN 963-9351-18-0 kötött
zsidóság; történelem


930 K 44
Keys, David
  Katasztrófa : A modern világ kezdetei : [Hogyan változtatta meg egyetlen természeti csapás a világtörténelmet?] / David Keys ; [ford. Kertész Balázs] . - Bp. : Vince, 2002. - 494 p. : ill., főként térk. ; 18 cm
Eredeti cím: Catastrophe. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-36-5 fűzött
időjárás; világtörténelem; régészet


930 R 90
Rozakis, Laurie
  The big book of dates : [A chronology of the most important people, events, and achievements of all time] / Laurie Rozakis. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2001. - ix, 443 p. ; 24 cm
Címford.: Évszámok könyve : Minden idők legfontosabb személyiségeinek, eseményeinek és vívmányainak kronológiája
ISBN 0-07-136102-2 fűzött
kronológia; történelem; művészet; események; híres emberek; politika; filozófia; vallás; sport; szórakozás; természet; tudomány; egészség; technika; történet; kézikönyv


930.85 Művelődéstörténet


930.85 I 35
Illich, Ivan
  A szöveg szőlőskertjében : Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához / Ivan Illich ; [ford. Tóth Gábor]. - Bp. : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2001. - 262 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 2.)
Eredeti cím: In the vineyard of the text. - Bibliogr.: p. 225-[263].
ISBN 963-9380-28-8 fűzött
olvasás; történet; középkor


930.85 M 14
  Magyar kódex / [főszerk. Szentpéteri József] ; [szerk. Hargitati György, Stemler Gyula]. - Bp. : Enciklopédia Humana Egyes. : Kossuth K., 1999-2001. - 6 db ; 29 cm
6., Magyarok a 20. században : Magyarország művelődéstörténete 1918-2000. - 2001. - 501 p. : ill., színes + 1 CD-ROM
ISBN 963-09-4261-5
művelődéstörténet; történelem; Magyarország; kézikönyv


930.85 M 14
  Magyar könyvek - magyar századok / szerk. Kollega Tarsoly István. - Bp. : Tarsoly K., 2001. - 416 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86222-0-2 kötött
könyvkiadás; történet; magyar irodalom; művelődéstörténet; Magyarország


940/990 A középkor, az újkor és a legújabb kor története
Az egyes országok és területek körténete

943 N 52
Németh István
  Németország története : Az egységtől az egységig, 1871-1990 / Németh István ; [az Életrajzi ismertetést és a Kronológiát összeáll. Kiss Henrietta]. - [Bp.] : Aula, 2002. - 679 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 603-612.
ISBN 963-9345-46-6 kötött
történelem; Németország; kézikönyv


943.9 Magyarország története

943.9 C 81
Csorba Csaba
  Regényes váraink / Csorba Csaba ; [a rajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Bp. : M. Kvklub, 2002. - 368 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 347-364.
ISBN 963-547-565-9 kötött
várak; történet; Magyarország; kézikönyv


vissza