A Zöld Könyvtár új szerzeményei

Accessions in the Green Library

2001. július - szeptember / July - September 2001Állatok / Animals


595.7 C 76
Csóka György
  Lepkehernyók / írta és fényk. Csóka György. - Bp. : Agroinform, 1995. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-502-614-5 kötött
hernyók; határozó


598.2 F 62
Fitala Csaba
  Az Egerszalóki-tó madárvilága az 1989-1998 közötti időszakban, kiegészítve a terület hal-, kétéltű-, hüllő- és emlősfajainak a jegyzékével / [írta Fitala Csaba]. - Bp. : Agroinform, 1999. - 69 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-502-681-1 fűzött
madarak; élőhely; vizes terület; Bükkalja; Egerszalóki víztározó


597 G 86
Györe Károly
  Magyarország természetesvízi halai : Szervezettan, élettan, ökológia, rendszertan / Györe Károly. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1995. - 339 p. : ill. ; 21 cm. - (Vízi természet- és környezetvédelem, ISSN 1219-5669 ; 1.)
Bibliogr.: p. 311-336.
ISBN 963-602-713-7 fűzött
halak; ökológia; Magyarország


591.5 M 39
Masson, Jeffrey Moussaleff
  Miért sír az elefánt? : Az állatok érzelmi életéről / Jeffrey Moussaleff Masson és Susan McCarthy ; [ford. Greguss Ferenc]. - Bp. : M. Kvklub, 2001. - 301 p. ; 21 cm. - (Tudományos kaleidoszkóp, ISSN 1587-1096)
Eredeti cím: When elephants weep. - Bibliogr.: p. 286-301.
ISBN 963-547-380-X kötött
etológia


594 S 23
Saunders, Graham D.
  Csigák és kagylók / Graham D. Saunders ; [ford. Szathmáry Kinga] ; fényk. Mike Freeman ; ill. Andy Martin. - [Bp.] : Elektra Kiadóház, 2001. - 64 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 1419-0559)
Eredeti cím: Shells
ISBN 963-9205-77-X kötött
csigák; kagylók; állathatározó


591.9 S 73
  Somogy fauna katalógua : "A XX. század végén Somogy megyéből ismertté vált állatfajok listája" = Catalogue of the fauna of Somogy county : "A checklist of the known animal species in Somogy county at the end of 20 century" / szerk. ... Ábrahám Levente . - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2001. - 494 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-25-6 fűzött
állatok; Somogy megye


Egészség, gyógyítás / Health, Healing


615.81 A 94
   Atlasz. - [Bp.] : Athenaeum, [1999]- . - 22 cm
A 6. kötettól a kiadó neve Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7
    7., Akupunktúra : 361 akupunktúrás kezelés, 135 színes oldal / Carl-Hermann Hempen ; graf. Ulrike Brugger ; [ford. Pesztenlehrer István, Petsztenlehrer Norbert]. - [2001]. - 303 p. : ill., színes
Eredeti cím: dtv-Atlas zur Akupunktur. - Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 963-9261-25-4
akupunktúra; kézikönyv


615.89 C 12
Carter, Mildred
  Öngyógyítás testmasszázzsal / Mildred Carter és Tammy Weber ; [ford. Nagy Erika .. és Dienes István]. - Átd., bőv. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: One touch healing
ISBN 963-9248-72-X fűzött
akupresszúra; masszázs; reflexiológia


615.32 C 86
Csurgó Sándor
  Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek / Csurgó Sándor ; [a rajzokat Székely Judit kész.]. - Bp. : Mezőgazda, 2001. - 171 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 963-9358-05-3 kötött
biokertészet; gyógynövények


613.83 Sz 36
Szasz, Thomas
  Szertartásos kémia : Drogmitológiák / Thomas Szasz ; [ford. Kovács István et al.]. - Bp. : Új Mandátum, 2001. - 240 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Ceremonial chemistry. - Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 963-9336-35-1 fűzött
kábítószer


Életmód / Lifestyle


502 J 69
  Jólléttan : A környezetbarát jó közérzet alapjai / [összeáll. és szerk. Barcsay László] ; [közread. a] Környezetvédelmi Minisztérium. - [Bp.] : Környezetgazd. Int., 1999. - 121 p., X t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-03-9832-X kötött
környezetvédelem; életmód; környezetbarát életmód; háztartás-ökológia


659.1 R 76
Robinson, Jeffrey
  Manipulátorok : Vásárlóvá leszel, ha tetszik, ha nem / Jeffrey Robinson ; [ford. Gere István]. - Bp. : Athenaeum 2000, 2001. - 318 p. ; 22 cm
Eredeti cím: The manipulators. - Bibliogr.: p. 281-303.
ISBN 963-9261-53-X kötött
reklám


Energia / Energy


502 Z 70
Bakoss Géza
  A kommunális energiafelhasználás hatékonyságának növelése a környezetszennyezés csökkentése érdekében / Bakoss Géza, Toldy Ferenc, Zsebik Albin. - Bp. : BKE, 1998. - 51 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 65.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiafelhasználás; energiahatékonyság; energiatakarékosság; környezetszennyezés; szennyezéscsökkentés


502 Z 70
Bakoss Géza
  A lakossági energiafelhasználás csökkentésének lehetőségei és környezetvédelmi hatásai / Bakoss Géza, Zsebik Albin. - Bp. : BKE , 1998. - 55 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 64.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiafelhasználás; energiahatékonyság; energiatakarékosság; környezetszennyezés; Magyarország


502 Z 70
Bárdossy György
  A hazai radioaktiv hulladékelhelyezés helyzete / Bárdossy György. - Bp. : BKE, 1998. - 20 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 58.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Szigorodó környezetpolitika c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
radioaktiv hulladék; hulladékelhelyezés; Magyarország


502 Z 70
Csűrök Tibor
  Energiapolitikai feladatok a kapcsolt hő- és villamosenergia termelés területén / Csűrök Tibor, Fazekas András, Popovics Attila . - Bp. : BKE, 1998. - 29 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 60.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiapolitika; hőenergia; villamos energia; Magyarország


620.9 H 40
  Hatékony települési energiagazdálkodás : Kézikönyv közepes vagy kisebb települések önkormányzatainak / [szerzők Bakoss Géza et al.]. - Bp. : Energiagazdálkodási Rt., 1999. - 100 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-03-9133-3 fűzött
energiagazdálkodás; energiahatékonyság; önkormányzat


620.9 H 40
  Hatékony települési energiagazdálkodás : Kézikönyv nagyobb települések önkormányzatainak / [szerzők Bakoss Géza et al.]. - Bp. : Energiagazdálkodási Rt., 1999. - 134 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-03-9132-5 fűzött
energiagazdálkodás; energiahatékonyság; önkormányzat


620.9 V 20
Vajda György
  Energiapolitika / Vajda György. - Bp. : MTA, 2001. - 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-271-1 fűzött
energiapolitika


Építészet / Architecture


720 H 11
Hagan, Susannah
  Taking shape : A new contract between architecture and nature / Susannah Hagan. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2001. - xix, 215 p., [16] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Kialakulóban az építészet és a természet új szerződése. - Bibliogr.: p. 197-205.
ISBN 0-7506-4948-8 fűzött
építészet; környezetbarát építészet; erkölcs; fenntarthatóság; esettanulmányok


700 H 27
  Hand to Earth : Andy Goldsworthy sculpture 1976-1990 / ed. by Terry Friedman and Andy Goldsworthy. - Repr. - Leeds : W. S. Maney & Son Ltd., 1991. - 196 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Címford.: Földszobrászat : Andy Goldsworthy szobrászata 1976-1990
ISBN 901286-29-X fűzött
művészet; föld; táj; szobrászat


720 S 69
  Solar energy in architecture and urban planning = Solarenergie in Architektur und Stadtplanung = Snergia solare in architettura e pianificazione urbana / ed. by [...] Thomas Herzog ; with contributions by [...] Norbert Kaiser, Michael Volz. - 2. ed. - Munich ; London ; New York : Prestel, 1998. - 216 p. : ill., színes ; 32 cm
Címford.: Napenergia az építészetben és a várostervezésben. - Megjelent a Napenergia az építészetben és a várostervezésben címmel 4. alkalommal megrendezett európai konferencia (Berlin, 1996. márc. 26-29.) alkalmából
ISBN 3-7913-1652-4 kötött
alternatív energiaforrások; napenergia; környezetbarát építészet; napépítészet; várostervezés; European Conference on Solar Energy in Architecture and Urban Planning (4.) (1996.) (Berlin)


Étel, ital / Food, Drink


633.88 G 83
  Gyógy- és fűszernövények a kertben / [ford. Forgács Tibor]. - Bp. : Mezőgazd. Szaktudás K., 2000. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
Eredeti cím: Heil- und Gewürzpflanzen
ISBN 963-356-310-0 fűzött
gyógynövények; fűszernövények; növénytermesztés


630 N 81
Norberg-Hodge, Helena
  Bringing the food economy home : The social, ecological and economic benefits of local food / Helena Norberg-Hodge, Todd Merrifield and Steven Gorelick. - Devon ; Berkeley, CA : ISEC, 2000. - 50 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Az élelmiszergazdaság hazahozatala : A helyi élelmiszer társadalmi, ökológiai és gazdasági haszna. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 45-50.
Fűzött
élelmiszer; globalizáció; biogazdálkodás; kisgazdaság; helyi gazdaság; társadalmi hatás; környezeti hatás; gazdasági hatás


Fenntarthatóság / Sustainability


502 S 98
  Sustainable communities in Europe / ed. William M. Lafferty. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2001. - xxi, 314 p. ; 22 cm
Címford.: Fenntartható közösségek Európában
ISBN 1-85383-791-1 fűzött
fenntarthatóság; helyi közösségek; Európa


Filozófia / Philosophy


008 B 86
Brand, Stewart
  Amíg világ a világ : Idő és felelősség - a hosszú most órája / Stewart Brand ; [ford. Kertész Balázs]. - Bp. : Vince K., 2001. - 190 p. : ill. ; 24cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The clock of the long now. - Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 963-9323-16-0 kötött
gondolkodás; idő


008 E 10
Eagleton, Terry
  The idea of culture / Terry Eagleton. - Oxford : Blackwell, 2000. - 156 p. ; 23 cm
Címford.: A kultúra fogalma. - Bibliogr.: p. 132-137.
ISBN 0-631-21966-8 fűzött
kultúra; elmélet; posztmodern; civilizáció; természet


008 L 29
Lash, Scott
  Another modernity, a different rationality / Scott Lash. - Oxford : Blackwell, 1999. - vii, 400 p. ; 23 cm
Címford.: Más modernitás, különböző ésszerűség. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 347-386.
ISBN 0-631-16499-5 fűzött
kultúra; elmélet; szociológia; modernitás; posztmodern; építészet; információs társadalom


100 T 38
Teilhard de Chardin, Pierre
  Az emberi jelenség / Pierre Teilhard de Chardin ; [ford. Bittei Lajos és Rónay György] ; [a bev. tanulmányt Szabó Ferenc írta] . - Bp. : M. Kvklub, 2001. - 315 p. ; 31 cm. - (îrók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Eredeti cím: Le phénoméne humain
ISBN 963-547-396-6 kötött
filozófia; természetfilozófia


Gazdaság / Economy


502[33] A 93
  Az átfogó környezettudatos vállalatirányítás lehetőségei Magyarországon : Nemzetközi nyitókonferencia, tanfolyamok, nyilatkozatok és vállalati esettanulmányok : Budapest, 1994 november - 1995 november : Konferencia kötet / International Network for Environmental Management. - [Wedel] : [INEM], [1995]. - 139 p. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezettudatos vállalatirányítás; konferencia; vállalat


502[33] C 21
Cicás Györgyi
    TISOT : Tisztább termelési és környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) tréning : Összefoglaló a résztvevő vállalatoknál elért eredményekről / [kész. Cicás Györgyi]. - Bp. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 19 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3598-7 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502[33] T 56
Csutora Mária
  Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele / Csutora Mária. - Bp. : TTMK, 2001. - 114 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 3.)
Bibliogr.: fol. 112-114. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-503-261-7 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; költségek; számvitel; pénzügy


502[33] L 13
  Dictionary of environmental economics / Anil Markandya [et al.]. - London : Earthscan, 2000. - 224 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetgazdaságtani szótár. - További szerzők: Pamela Mason, Tim Taylor, Renat Perelet
Fűzött
környezetgazdaságtan; szakszótár


502[33] E 56
Engel, Heinz Werner
  Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál : A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO 14001-ről egyszerűen / [írták Heinz Werner Engel, Tóth Gergely]. - Bp. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (regEM program ; 1. útmutató)
Eredeti cím: Pourqui et comment gérer l'environnement dans votre enterprise?
ISBN 963-00-3597-9 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502[33] E 56
Engel, Heinz Werner
  Öko-térképezés : Szemléleltes, egyszerű és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézműves üzemek környezeti teljesítményének felmérésére és javítására / [... Heinz-Werner Engel] ; [ford. Herner Katalin és Tóth Gergely]. - Bp. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (regEM program ; 3. útmutató)
ISBN 963-00-3596-2 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás; öko-térképezés; környezetvizsgálat


502 Z 70
Kapitány Ákos
  A környezetvédelem finanszírozása az Európai Unióban / Kapitány Ákos. - Bp. : BKE, 1999. - 64 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 77.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 63-64.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; finanszírozás; környezetpolitika; Európai Unió


502[33] T 56
Kovács Eszter
  Vállalati környezetvédelmi jelentések készítése / Kovács Eszter, Flachner Zsuzsanna. - Bp. : TTMK, 2001. - 70 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 1.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6965-2 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; fenntartható gazdaság; környezeti jelentés


502[33] Z 70
Kovács Eszter
  Zöld út az együttműködéshez : Vállalati környezeti jelentések és más menedzsment eszközök : Az IPPC irányelv és bevezetésének következményei / Kovács Eszter, Máyer Zoltán, Zilahy Gyula. - Bp. : M. Természetvédők Szövetsége, [2001]. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6571-1 fűzött
környezetvédelem; vállalat; vállalatirányítás; környezeti jelentés; szennyezésmegelőzés; Integrált Szennyezés-megelőzés és Szabályozás; IPPC


502[33] N 13
Nafti, Rachid
  Gondos bánásmód : Megtakarítási lehetőségek az erőforrás felhasználás és környezetterhelés csökkentésével / [írták Rachid Nafti és Joice Miller] ; [ford. Herrner Katalin és Tóth Gergely]. - Bp. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (regEM program ; 2. útmutató)
ISBN 963-00-3595-2 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502 Z 70
Németh György
  A környezetvédelem és a versenypolitika / Németh György, Németh Patrícia. - Bp. : BKE, 1999. - 72 p. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 71.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 71-72.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; gazdaság; versenypolitika


502[33] P 42
Pataki György
  Vállalati környezettudatosság : A GEMS-HU (nemzetközi felmérés a környezettudatos vállalatirányítás helyzetéről Magyarországon) eredményeinek összefoglalója / [a jelentést írta Pataki György és Tóth Gergely]. - Bp. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 1999. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás; felmérés; Magyarország


502[33] T 56
Podruzsik Szilárd
  Tisztább termelés átvilágítás : A megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések felmérése a vállalatoknál / Podruzsik Szilárd, Vadász Enikő. - Bp. : TTMK, 2001. - 43 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 4.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6830-3 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; hatásfelmérés


502[33] T 56
Tamaska László
  Életciklus elemzés készítése / Tamaska László, Rédey Ákos, Vizi Szilárd. - Bp. : TTMK, 2001. - 58 fol. : ill. ; 30 cm. - ( Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 2.)
Bibliogr.: fol. 58. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6829-X kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; fenntartható gazdaság; életciklus-elemzés


502 Z 70
Tanyi Anita
  Környezetvédelmi szempontok beépítése támogatási rendszerünkbe / Tanyi Anita. - Bp. : BKE, 1999. - 58 fol. ; 31 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 80.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 52-53.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; gazdaság; támogatás; környezetpolitika; környezetgazdaságtan; Magyarország


Globális problémák / Global Problems


339 C 46
Csath Magdolna
  Kiút a globalizációs zsákutcából / Csath Magdolna. - Bp. : Kairosz, 2001. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 963-9302-24-4 fűzött
globalizáció


008.2 H 25
Hammond, Allen
  Which world? : Scenarios for the 21st century : Global destinies, regional choices / Allen Hammond. - Washington, DC ; Covelo, CA : Island Press, 2000. - xiv, 306 p. : ill., főként térk. ; 23 cm
Címford.: Melyik világ? : XXI. századi forgatókönyvek : Globális sorsok, helyi választások. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 269-292.
ISBN 1-55963-576-2 fűzött
jövőkutatás; előrejelzés; társadalom; gazdaság; környezet


Hulladék / Waste


502 Z 70
Gentischer Péter
  A lakossági fogyasztási szokások változásának összefüggése a hulladékgazdálkodással / Gentischer Péter, Hartman Mátyás, Kalas György, Tarnik Csilla. - Bp. : [BKE], 1997. - 64 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 20.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 63-64.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
hulladékgazdálkodás; fogyasztás; fogasztói magatartás; szelektív hulladékgyűjtés; Magyarország


628.4 Sz 42
Szeder Zoltán
  Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése, avagy Mi történik (minek kellene történnie) a számítógépekkel, miután kidobjuk őket? / Szeder Zoltán. - Bp. : BBS-E Bt., 2000. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-03-9996-2 fűzött
elektronikai hulladék; műanyag hulladék; hulladékkezelés


Jog / Law


502[34] B 14
Bakács Tibor
  Környezetvédelmi szabályozás / Bakács Tibor, Barna Bertalan. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1999. - 79 p. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 8.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-602-742-0 fűzött
környezetvédelmi jog; környezettudatos vállalatirányítás


502[34] E 96
  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása / [szerzők Horváth Zsuzsanna et al.]. - 2. átd. kiad. - Bp. : KJK-Kerszöv, 2001. - 623 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
ISBN 963-224-583-0 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése : 2001. április 22. / szerk. Jávor Benedek. - 2. átd. kiad. - Bp. : Védegylet, 2001. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5160 fűzött
környezetvédelem; ökológia; környezetvédelmi jog


502 Z 70
  A környezetvédelmi direktívák hazai alkalmazásának gazdasági-társadalmi hatásvizsgálata / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Bp. : BKE, 1999. - 187 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 61.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelmi jog; jogharmonizáció; Európai Unió; levegőtisztaság védelme; vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; költségek; Magyarország


Kertészet / Gardening


712.3 D 70
Dobbs, Liz
  A mi kertünk : Tervezzük, építsük, gondozzuk, élvezzük / Liz Dobbs, Sarah Wood ; [a fotókat kész. Andrew Sydenham és Adrian Weinbrecht] ; [ford. Gyenge László]. - Bp. : Cser, 2001. - 219 p. : ill., színes ; 29 cm
Eredeti cím: Your garden makeover
ISBN 963-9327-23-9 kötött
kert; tervezés


700 F 61
Fisher, Adrian
  The art of the maze / Adrian Fisher, Georg Gerster. - London : Seven Dials, 2000. - 161 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: A labirintus művészete
ISBN 1-84188-025-6 fűzött
művészet; kertművészet; táj; labirintus; történet; szimbólum


712.3 G 33
Géczi János
  Természet-kép : Művelődéstörténeti tanulmányok / Géczi János. - Bp. : Krónika Nova, [2001]. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9128-67-8 fűzött
kert; művelődéstörténet; jelképek; magyar irodalom; szimbólumok


725 H 41
Haupt, Edgar
  Wintergärten : Ein Praxis-Handbuch / Edgar Haupt, Anne Wiktorin. - 3. veränd. Aufl. - Staufen bei Freiburg : ökobuch, 2001. - 189 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Címford.: Télikert : Gyakorlati kézikönyv
ISBN 3-922964-62-1 kötött
télikert; környezetbarát építészet


712.3 H 70
Himmelhuber, Peter
  Teraszok, kerti pihenők / Peter Himmelhuber ; [ford. Gertheis Antal]. - Bp. : Cser, 2001. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
Eredeti cím: Selbst Terrassen und Sitzplätze bauen
ISBN 963-9327-36-0 fűzött
kert; barkácsolás; asztalosmunka; terasz


712.3 K 48
  Királyi és hercegi kertek Magyarországon : Eszterháza, Gödöllő, Keszthely, Visegrád = Principal gardens of Hungary = Königliche und herzogliche Gärten in Ingarn / [szerk. Alföldy Gábor] ; [a köt. szerzői Mőcsényi Mihály et al.] ; [ford. Burger Vera et al.] . - Bp. : Szt. István Egy. Kertműv. Tansz. : Mágus, 2001. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Eszterháza, Gödölló, Keszthely, Visegrád. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8278-65-X fűzött
kert; műemlékvédelem; Magyarország


712.3 T 57
  Tóépítés : Gyakorlati tanácsok dísztó és háztáji tó építőknek olcsón, egyszerűen a hazai viszonyokra alkalmazva / [szerk.] Váradi László. - [Bp.] : Invictus, 2001. - 231 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6836-2 fűzött
kert; tervezés; tavak; barkácsolás


Környezetbarát tervezés / Ecological Design


711 M 49
McHarg, Ian L.
  Design with nature / Ian L. McHarg. - New York, NY [et al.] : John Wiley and Sons, 1992. - ix, 197 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Tervezés együttműködve a természettel
ISBN 0-4711-1460-X fűzött
ökologikus tervezés; humánökológia; környezettudomány; tájépítészet; regionális tervezés; környezeti hatás; környezeti attitűd; város; épített környezet; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


Környezetszennyezés / Environmental Pollution


502 K 20
  Kármentesítési technológiák / [főszerk. Németh Tamás]. - [Bp.] : KÖM, 2001. - 170 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv ; 4.)
ISBN 963-03-4604-4 fűzött
környezetszennyezés; talajszennyezés; vízszennyezés; szennyezett terület; kármentesítés; környezettechnika


502 Sz 68
  Szennyezett területek részletes mennyiségi kockázatfelmérése : Elméleti és módszertani alapok / Dura Gyula [et al.]. - Bp. : KÖM, 2001. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv ; 3.)
További szerzők: Gruiz Katalin, László Erzsébet, Vadász Zsolt
ISBN 963-03-4604-4 fűzött
környezeti kockázat; kockázatfelmérés; vegyi szennyezés; talajszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; környezetszennyezés


Környezetvédelem / Environmental Protection


502 B 34
Barna Bertalan
  Települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak végrehajtása / Barna Bertalan. - Bp. : Környezetgazd. Int., 2000. - 107 p. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 10.)
ISBN 963-602-746-5 fűzött
környezetvédelem; települési környezet; önkormányzat; környezetvédelmi információ


502 E 59
  Environmental indicators of Hungary, 2000 / [eds. Elemér Szabó, István Pomázi] ; [transl. Judit Galló]. - Bp. : Ministry for Environment, 2000. - 168 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Environmental information studies, ISSN 1586-4308 ; 2.)
Az adatok lezárva: 2000. július 31.
ISBN 963-00-4425-0 fűzött
környezeti állapot; Magyarország; kézikönyv


502 Z 70
Füzesi Zsuzsanna
  A környezeti tudat alakulásának elemzése a rendszerváltozás óta eltelt időszakban / Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László. - Bp. : BKE, 1998. - 49 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 54.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 47-49. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezeti tudat; közvéleménykutatás; Magyarország


502 Z 70
Kerekes Sándor
  EU-csatlakozásunk környezetvédelmi feltételei és következményei : Összefoglalás / Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Bp. : BKE, 1998. - 31 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 59.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; környezetpolitika; környezeti állapot; Európai Unió; Magyarország


502[058.7] K 90
  Környezetvédelmi tájékoztató = Information on the environmental sector = Information über den Umweltsektor / [fel. szerk. Székely Anna] ; [munkatársak Czibók Ágnes, Fehérvári Katalin, Takáts Ádám]. - 2001. - Bp. : Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, 2001. - 347 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2000. okt. 30.
ISSN 1417-5568 fűzött
környezetvédelem; szolgáltatás; címjegyzék


502 M 16
  Magyarország környezeti mutatói / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Bp. : KÖM, 2000. - 170 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Környezeti információs tanulmányok, ISSN 1586-4308 ; 1.)
Az adatok lezárva: 2000. július 31.
ISBN 963-00-4091-3 fűzött
környezeti állapot; Magyarország; kézikönyv


502 Sz 24
  A szag nyomában : Környezeti konfliktusok és a helyi társadalom / szerk. Lányi András. - Bp. : Osiris : ELTE BTK Szociológiai Int. Humánökológiai Szakirány, 2001. - 325 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-022-5 fűzött
környezeti konfliktus; helyi társadalom; közlekedés; környetetszennyezés; hulladéklerakó; mélygarázs; szelektív hulladékkezelés; városfejlesztés; környezettervezés; környezetvédelmi jog


502 U 33
Ujfaludi László
  A környezeti problémák természettudományos alapjai : Környezetfizika / Ujfaludi László ; [kiad. a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete]. - Eger : Heves M. Önkormányzat Ped. Int., 1999. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-03-9872-9 fűzött
környezettudomány; természettudomány; fizika; energia; környezetszennyezés; zajvédelem; rezgésvédelem


502 W 10
Wackernagel, Mathis
  Ökológiai lábnyomunk : Hogyan mérsékeljük az ember hatását a Földön? / Mathis Wackernagel és William E. Rees ; [ford. Trombitás Gábor]. - Bp. : Föld Napja Alapítvány, 2001. - 231 p., 1 öh. t. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Our ecological footprint : Reducing human impact on the earth. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. [217]-227.
ISBN 963-00-7430-3 fűzött
környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; gazdasági fejlődés; humánökológia


Közlekedés, járművek / Traffic, Vehicles


502 Z 70
Orosz Csaba
  Európai-uniós csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata a közúti és a városi közlekedésben / Orosz Csaba, Zsolnay Tamás, Kerényi László Sándor, Tóth Csaba. - Bp. : BKE, 1999. - 60 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 76.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 40-41., szabványjegyzék: fol. 47-50.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
közlekedés; környezetvédelmi jog; Európai Unió; Magyarország


Levegő. Légkör, éghajlat / Air. Athmosphere, Climate


551.5 C 15
Challoner, Jack
  Hurrikánok és tornádók : [Hogyan alakulnak ki a szélsőséges időjárási jelenségek] / írta Jack Challoner ; [ford. Káldos Zsolt] ; [ill. Eric Thomas és John Woodcock]. - Bp. : Park, 2001. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 46.)
Eredeti cím: Hurricane and tornado
ISBN 963-530-558-3 kötött
időjárás; gyermekkönyv


502 Z 70
Gräff József
  A hazai kohászat légszennyezése / Gräff József, Toldy Ferenc, Sz. Tóth György, Veres Gergely. - Bp. : BKE, 1999. - 40 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 67.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
levegőszennyezés; fémkohászat; Magyarország


502 Z 70
  A kőolaj- és földgázbányászat és feldolgozás levegőtisztatáság-védelmi kérdései / Balikó Sándor [et al.]. - Bp. : BKE, 1998. - 40 fol ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 62.)
További szerzők: Kovács András, Kovács Gyuláné, Papp István, Sz. Tóth György. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
levegőtisztaság védelme; kőolajbányászat; földgázbányászat


502 Z 70
Zilahy Gyula
  A szén-dioxid kibocsátás csökkentésének kérdése az európai-uniós csatlakozás során / Zilahy Gyula. - Bp. : BKE, 1999. - 35 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 78.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 30-31.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
széndioxid kibocsátás; kibocsátáscsökkentés; üveghazhatást kiváltó gázok; Európai Unió; Magyarország


Mezőgazdaság / Agriculture


633 A 51
  Alternatív növények termesztése / szerk. Radics László. - Bp. : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001- . - 21 cm
ISBN 963-356-360-7
1. - 2001. - 336 p., [8] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 329-336.
ISBN 963-356-326-7
növénytermesztés; alternatív növények


630.4 E 84
   Erdővédelemtan / szerk. Varga Ferenc. - Bp. : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 293 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 963-356-322-4 kötött
erdészet; erdővédelem


634 G 99
  Gyümölcsfajták. - Bp. : Mezőgazda, 2001- . - 2 db : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9358-36-3
1., Almatermésűek és bogyósok / szerk. Z. Kiss László. - 111 p.
ISBN 963-9358-12-6
gyümölcsök; almatermésűek; bogyósgyümölcsök; pomológia; kézikönyv


634 G 99
  Gyümölcsfajták. - Bp. : Mezőgazda, 2001- . - 2 db : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9358-36-3
2., Csonthéjas és héjas gyümölcsfajták / szerk. Brózik Sándor, Kállay Tamásné ; [a szerk. mtársa Bujdosó Géza]. - 126 p.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-9358-13-3
gyümölcsök; csonthéjas gyümölcsök; pomológia; kézikönyv


632 K 22
  Kártevők elleni védekezés / szerk. Seprős Imre ; [rajz. Bíró Krisztina, Szabóky Csaba]. - [Átd. kiad]. - Bp. : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 2 db : ill. ; 25 cm
Előző kiadása "Agrozoológia" címmel jelent meg
ISBN 963-356-361-5 kötött
növényvédelem; kézikönyv
1. - 198 p.
ISBN 963-356-362-3
2. - p. 205-389.
Bibliogr.: p. 373-379.
ISBN 963-356-363-1


502 Z 70
Kozák János
  A baromfitartás környezeti feltételeinek vizsgálata az Európai Unió követelményeinek figyelembevételével / Kozák János. - Bp. : BKE, 1999. - 44 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 72.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 39-44.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
baromfitartás; állattenyésztés; állatvédelem; környezetvédelmi jog; Európai Unió


630 M 91
Morrow, Rosemary
  Earth user's guide to permaculture / Rosemary Morrow ; ill. by Rob Allsop. - Repr. - East Roseville : Kangaroo Press, 1999. - 152 p., [4] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Permakultúra : Gyakorlati kézikönyv. - Bibliogr.: p. 143-148.
ISBN 0-86417-514-0 fűzött
környezetbarát gazdálkodás; permakultúra; talaj; biorégiók; vízművelés; erdő


630 N 81
Norberg-Hodge, Helena
  From the ground up : Rethinking industrial agriculture / Helena Norberg-Hodge, Peter Goering, John Page. - 2. rev. ed. - London : Zed Books ; Devon ; Berkeley, CA : ISEC, 2000. - xxxiii, 120 p. ; 22 cm
Címford.: Feje tetejéről a talpára : Az iparosított mezőgazdaság újragondolása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 104-118.
ISBN 1-85649-994-4 fűzött
mezőgazdaság; fenntarthatóság; biogazdálkodás; környezeti hatás; társadalmi hatás


633 Ö 17
  Ökológiai gazdálkodás : Általános kérdések, növénytermesztés, állattenyésztés / szerk. Radics László. - Bp. : Dinasztia, 2001. - 316 p., 16 t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-657-329-8 kötött
biogazdálkodás; állattenyésztés; növénytermesztés


630 S 50
Selincourt, Kate de
  Local harvest : Delicious ways to save the planet / Kate de Selincourt. - London : Lawrence and Wishart, 1997. - 229 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Helyi szüretelés : A Föld megmentésének pompás lehetőségei. - Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 0-85315-853-3 fűzött
mezőgazdaság; fentarthatóság; fogyasztói magatartás; vásárlói szokások; biogazdálkodás; bioélelmiszer; helyi gazdaság; kisgazdaság; élelmiszer-áruház


502 Z 70
Szabó Gábor
  Az agrár- és környezetpolitika összefüggései a gazdasági és a jogi szabályozás tükrében / Szabó Gábor. - Bp. : BKE, 1999. - 53 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 69.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 46-53.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetpolitika; mezőgazdaság; agrárpolitika; környezetvédelmi jog


634.8 T 74
Tóth Imre
  Szőlőfajták / Tóth Imre, Pernesz György ; [fényk. Tóth Imre]. - Bp. : Mezőgazda, 2001. - 134 p. : ill., főként színes ; 22 cm Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-9358-11-8 kötött
szőlő; ampelográfia; kézikönyv


Növények. Erdő / Plants. Forest


580 J 52
Jávorka Sándor
  Erdő-mező virágai / Jávorka Sándor ; [a képeket kész.] Rogán Miklósné. - Bp. : Inkvizítor, [2001]. - 232 p., 120 t. ; 22 cm
ISBN 963-9030-18-X kötött
növények; virágok; vadontermő növények; Magyarország; növényhatározó


582 M 80
Molnár Ibolya
  Itt élnek a közelünkben : Lágyszárú növények / Molnár Ibolya. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2000. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-6406-6 fűzött
növények; arborétum


581 N 88
  Növénygenetika / szerk. Velich István. - Bp. : Mezőgazda, 2001. - 551 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551.
ISBN 963-9239-98-4 kötött
genetika; növények


390 R 10
Rab János
  Népi növényismeret a Gyergyói-medencében / Rab János. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2001. - 236 p., [10] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-[237].
ISBN 973-8079-20-9 fűzött
etnobotanika; népi növényismeret; növényismeret; magyar néprajz; Gyergyói-medence


Ökológia / Ecology


502 F 26
Farkas Péter
  A humánökológia alapjai / Farkas Péter. - Bp. : Szent István Társ., 2000. - 252 p. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara számára. - Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 963-361-135-0 fűzött
humánökológia; környezetvédelem; ökológia; globális problémák; környezetpolitika; környezetszociológia; környezeti etika; környezeti állapot; természetvédelem; környezetvédelmi jog; környezetgazdaságtan; jegyzet


574 Ö 17
  Ökológia az ezredfordulón / szerk. Borhidi Attila és Botta-Dukát Zoltán. - Bp. : MTA, 2001. - 3 db ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-273-8 fűzött
ökológia; Magyarország
1., Koncepció, hosszú távú kutatások. - 312 p. : ill.
ISBN 963-508-274-6
2., Esettanulmányok. - 256 p. : ill.
ISBN 963-508-275-4
3., Diverzitás, konzerváció, szukcesszió, regeneráció. - 244 p., [6] t. : ill., részben színes
ISBN 963-508-276-2


502.7 P 63
Pethő Ágnes
  Kockán az élet : Biológiai sokféleség / [írta Pethő Ágnes, Csabai Dolores, Tóth Katalin] ; [a rajzokat Budai Tibor kész.]. - Bp. : KÖM Természetvédelmi Hivatala, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 16x23 cm
Fűzött
biológiai változatosság


570 T 44
  Teremtő sokféleség : Emlékezések Juhász-Nagy Pálra / szerk. Oborny Beáta ; [rend., közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Bp. : MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóint., 2001. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Az 1999. ápr. 28-án "Feltűnő sokféleség" címmel tartott tudományos ülés anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8391-25-1 fűzött
ökológia; biológia; Juhász-Nagy Pál


Politika / Policy


502[32] T 30
Tarján Lászlóné
  A Nemzetközi Zöld Kereszt Magyarországi Szervezete a környezetért, 1994-1999 / Tarján Lászlóné. - Bp. : Magyarországi Zöld Kereszt, 1999. - 61 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 963-03-9630-0 fűzött
környezetvédő szervezet; MagyarországInternational Green Cross. Magyarországi Szervezet


502[058.7] W 96
  World directory of environmental organizations : A handbook of national and international organizations and programs - governmental and non-governmental - concerned with protecting the Earth's resources / ed. by Ted Trzyna with the assistance opf Julie Didion. - 6. ed. - Sacramento, CA : California Institute of Public Affairs ; London : Earthscan, 2001. - 263 p. ; 28 cm
Címford.: Környezetvédő szervezetek nemzetközi címjegyzéke : A Föld természeti erőforrásainak védelmében elkötelezett nemzeti és nemzetközi, kormányzati és nem-kormányzati szervezetek és programok kézikönyve
ISBN 1-880028-10-7. ISBN 1-85383-794-6 ISSN 0092-0908 fűzött
környezetvédő szervezetek; címjegyzék


Talaj / Soil


631 G 35
Gellért Miklós
  Mindennapi komposztálás : A házikerti komposztálás kézikönyve / [írták Gellért Miklós, Ruepp-Vargay Mária]. - [Bp.] : Öko-Fórum Alapítvány, 2001. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7155-X fűzött
komposztálás


631.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Halogénezett szénhidrogének a talajban és a talajvízben / Markóné Monostory Bernadett. - Bp. : OMIKK, 2001. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2020)
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 963-593-448-3 fűzött
talajszennyezés; talajvíz-szennyezés; halogéntartalmú szerves vegyületek


631.4 T 22
  Talajszennyeződés, talajtisztítás / Anton Attila [et al.] ; [... szerk. Simon László]. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1999. - IV, 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 5.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-602-740-4 fűzött
talajszennyezettség; kockázatbecslés; egészségveszélyeztető tényezők; talajtisztítás; remediáció; Magyarország


Település, táj / Settlement, Landscape


502 Z 70
Balogh Ákos
  A "Tájkonvenció" átvételének hazai feltételei és az EU-val harmonizáló tájgazdálkodási stratégia megalapozása / Balogh Ákos, Kollányi László. - Bp. : BKE, 1999. - 50 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 68.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 49-50.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
táj; tájvédelem; tájgazdálkodás; tájrendezés; mezőgzdaság; Európai Unió


711.4 L 95
Lukovich Tamás
  A posztmodern kor városépítészetének kihívásai / Lukovich Tamás. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 1997. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 963-04-8684-9 fűzött
városépítészet


332 M 11
Madarász Imre
  Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot? / Madarász Imre. - Bp. : Agroinform, 2000. - 194 p. : ill. ; 22 cm. - ( Vidékfejlesztők kiskönyvtára)
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 963-502-705-2 fűzött
vidékfejlesztés; tervezés


711.4 M 94
Munkstrup, Nina
  Byokologisk guide = Urban ecology guide / Nina Munkstrup, Jakob Lindberg. - Copenhagen : Dansk Byplanplaboratorium, 1996. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
Címford.: Városökológia : Útmutató
ISBN 87-87487-993 fűzött
városökológia; fenntarthatóság; város; alternatív energiaforrások; újrahasznosítás; komposztálás; Dánia


502 Z 70
Szokolay Örs
  A fenntartható településfejlesztés és kistérségfejlesztés összefüggései / Szokolay Örs. - Bp. : BKE, 1998. - 29 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 55.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 28-29.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
településfejlesztés; fenntarthatóság


711.4 R 96
Rudlin, David
  Building the 21st century home : The sustainable urban neighbourhood / David Rudlin and Nicholas Falk. - [2.] repr. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2001. - xvi, 271 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A XXI. század otthon-építése : Fenntartható városi szomszédság
ISBN 0-7506-2528-7 fűzött
város; fenntarthatóság; várostervezés; lakásépítés; környezet; történet; humánökológia; esettanulmányok


502 Z 70
Szakál Ferenc
  A hazai vidékfejlesztés rendszerének EU-konform kialakítási lehetőségei I. : A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái, a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikák összefüggései / Szakál Ferenc. - Bp. : BKE, 1999. - 105 p. ; 31 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 70.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 101-105.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
vidékfejlesztés; mezőgazdaság; agrárpolitika; Európai Unió; Magyarország


710 T 95
Turner, Tom
  City as landscape : A post-postmodern view of design and planning / Tom Turner. - London [etc.] : E & FN Spon, 1996. - viii, 248 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A város mint táj : Terv és tervezés poszt-posztmodern nézőpontból. - Bibliogr.: p. 238-241.
ISBN 0-419-20410-5 fűzött
táj; város; építészet; humánökológia; épített környezet; várostervezés; területhasználat; ökováros; kert; park; történet


332 V 84
  Vidékfejlesztés, vidékpolitika : Cikkek, tanulmányok : Válogatás az A Falu c. folyóiratban 1996-99 között megjelent tanulmányokból / [... vál. és a kötetet szerk. Pócs Gyula]. - Bp. : Agorinform, 1999. - 373 p. ; 22 cm
ISBN 963-502-691-9 fűzött
vidékfejlesztés; falu; szociológia; gazdaság; mezőgazdaság; helyi társadalom


Természet, természetvédelem / Nature, Nature protection


502.4 B 92
Bognár Attila
  Védett természeti értékek a fővárosban / írta és összeáll. Bognár Attila ; a szerkesztésben közrem, Ménesi László et al.]. - Bp. : Főpolgármester Hivatal, 2000. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
Spirálfűzött
természetvédelmi terület; Budapest


502.3 K 20
Kármán Balázs
  Privát éden : Magyarország szebbik arca : The beautiful face of Hungary / Kármán Balázs, Novák László. - Szeged : Winter Fair, 1999. - 143 p. : ill., színes fotók ; 25 cm
Fotóalbum
ISBN 963-035-988-X kötött
természet; növények; állatok; Magyarország; fényképgyűjtemény


591.9 K 23
Kasza Ferenc
  A Baláta-láp és gerinces állatvilága, különös tekintettel a madarakra = The Baláta native moor and its vertebrate fanua, with special regards to birds / Kasza Ferenc, Marián Miklós. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2001. - 98 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Natura somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 2.)
Bibliogr.: p. 82-83. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-26-4 fűzött
természeti értékek; madarak; állatok; Baláta-tó


502 Z 70
  Modellvizsgálatok a Környezetileg Érzékeny Területek (ESA) rendszerének magyarországi bevezetéséhez / Podmaniczky László [et al.]. - Gödöllő : GATE KTI, 1999. - 90 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 74.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 71-74.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
természetvédelem; mezőgazdaság; agrárpolitika; Környezetileg Érzékeny Területek rendszere; Magyarország


502.3 T 46
  Természetvédelmi ismeretek a madár- és denevérgyűrűzési, valamint a solymászvizsgához / szerk. Kalotás Zsolt. - Szarvas : Körös-Maros Nemzeti Park Igazg., 2000. - 273 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-2709-7 fűzött
természetvédelem; környezetvédelmi jog; ragadozómadár-tartás; solymászat; madárgyűrűzés; denevérgyűrűzés


502.4 V 87
  A világ természeti csodái és kultúrkincsei. - [Pécs] : Alexandra, [1997]- . - 30 cm. - (Az Unesco világöröksége)
ISBN 963-367-311-9
8., Délkelet-Ázsia és Ausztrália / [szerzők Franz-Josef Krücker, Jürgen Lotz, Wolfgang Veit]. - 1999. - 304 p. : ill., színes Eredeti cím: Südostasien und Australien
ISBN 963-367-529-4
természetvédelmi terület; világörökség; Ausztrália; Ázsia; Dél-Kelet-Ázsia; kézikönyv


Utazás / Tourism


379.83 T 95
  Turizmus és kommunikáció : Tanulmányok / [szerk. Fejős Zoltán, Szijártó Zsolt]. - Bp. : Néprajzi Múz. ; Pécs : PTE, 2000. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek ; 1586-7986)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-75-8 fűzött
idegenforgalom; kommunikáció; ökoturizmus


Víz / Water


628.1 B 40
Bastian, Hans-Werner
  Esővíz-felhasználás a ház körül / Hans-Werner Bastian ; ford. Gulázsi Aurélia]. - Bp. : Cser K., 2001. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
Eredeti cím: Selbst Regenwasser-Nutzsysteme anlegen
ISBN 963-9327-37-9 fűzött
vízellátás; kert; esővíz


682.1 B 80
Boros Tiborné
  Víztározó műtárgyak és a vízkészlet tisztaságának megőrzése / Boros Tiborné. - Bp. : OMIKK, 2001. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 9912)
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 963-593-448-3 fűzött
vízellátás; víztározók; vízerőművek; megfigyelés


628.1 C 38
Csanády Mihály
  Ivóvizek fluor, bór- és szeléntartalma / Csanády Mihály. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1998. - 59 p. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 1.)
ISBN 963-602-729-3 fűzött
ivóvíz; toxikológia; vízminőség; Magyarország


628.1 C 38
Csanády Mihály
  Mennyi arzén lehet a hazai ivóvizekben? / Csanády Mihály. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1998. - 59 p. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 2.)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 963-602-730-7 fűzött
ivóvíz; arzén; toxikológia; határérték; Magyarország


574.5 G 86
Györe Károly
  Az elektromos áram hatása a természetes vizek élővilágára / Györe Károly. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1996. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Vízi természet- és környezetvédelem, ISSN 1219-5669 ; 2.)
Bibliogr.: p. 109-119.
ISBN 963-602-719-6 fűzött
elektromosság; víz; vizes élőhely; elektromos halászat


556.5 H 50
Hegedűs János
  A Duna algológiai és bakteriológiai viszonyai Budapest térségében : Duna-monográfiák / Hegedűs János, Némedi László. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1999. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 7.)
Bibliogr.: p. 59-64., 167-169.
ISBN 963-602-739-0 fűzött
hidrobiológia; folyóvíz; algológia; bakterológia; Duna; Budapest


628.1 H 50
Hegedűs János
  Ivóvízbiológia : Budapest ivó- és iparivíz ellátásával kapcsolatos biológiai tárgyú cikkeinek gyűjteményes kiadása / Hegedűs János. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1999. - 144 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 6.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-602-736-6 fűzött
ivóvíz; vízellátás; víztisztítás; biológiai vizsgálat; hidrobiológia; Budapest


556 H 50
Hegedűs János
  Víztoxikológia / Hegedűs János. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1998. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-602-727-7 fűzött
víz; toxikológia; környezetvédelmi vizsgálat


556.1 K 49
  Kis-tó projekt, 1996-2002 = The project of small lakes and ponds / Életfa Környezetvédő Szövetség ; szerk. Mester Zsolt. - Bp. : Agroinform, 2000. - 123 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-502-727-3 fűzött
vizes terület; élőhely; ökoszisztéma; tavak; környezeti változás; Magyarország


628.3 N 13
Nádudvari Zoltán
  Szennyvízkezelés privatizálásának kérdései / Nádudvari Zoltán. - Bp. : OMIKK, 2001. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2110)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 963-593-448-3 fűzött
szennyvízkezelés; közműcsatorna; privatizálás


574.5 N 53
Németh József
  A biológiai vízminősítés módszerei / Németh József. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1998. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Vízi természet- és környezetvédelem, ISSN 1219-5669 ; 7.)
Bibliogr.: p. 276-295.
ISBN 963-602-731-5 fűzött
vízminősítés; biológiai vízminősítés


628.1 Ö 24
Öllős Géza
  Víztisztítás - üzemeltetés / Öllős Géza. - Eger : Egri Ny., [1998]. - 965 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9060-23-2 kötött
víztisztítás; kézikönyv


556.1 S 90
Stelczer Károly
  A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai : Egyetemi és főiskolai tankönyv / Stelczer Károly. - Bp. : ELTE Eötvös K., 2000. - 411 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-391.
ISBN 963-463-249-1 kötött
hidrológia; vízgazdálkodás; kézikönyv


908 T 56
  "A Tiszavölgy: fajtánk bölcsője" : Ezer év a Tisza Mentén = 'The Tisza Valley: the cradle of ou race" : A millennium in the Tisza region / [fel. szerk. Sári Zsolt]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Igazg., 2000. - 519 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága millenniumi kiállításához kapcsolódóan jelent meg
ISBN 963-9273-11-2 fűzött
honismeret; földrajz; néprajz; vízrajz; történeti ökológia; folyószabályozás; ártér; ármentesítés; Tisza


Természettudomány / Natural Science


060 M 17
  Magyarországi kutatóhelyek. - Bp. : MTA, 2001. - 4 db ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. XIV., Tudománypolitika, ISSN 1587-2408)
ISBN 963-508-277-0 fűzött
tudomány; Magyarország; adattár
[1.], Élettudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Márton]. - 279 p.
ISBN 963-508-280-0
[2.], Természettudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Máron. - 271 p.
ISBN 963-508-281-9
[3.], Társadalomtudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Márton]. - 357 p.
ISBN 963-508-282-7
[4.], Mutatók / [... összeáll. Macsi Gyuláné, Pótó János]. - 128 p.
ISBN 963-508-316-5


Biológia / Biology


150 C 16
Changeux, Jean-Pierre
  A természet és a szabályok / Jean-Pierre Changeux, Paul Ricoreur ; [ford. Pléh Csaba]. - Bp. : Osiris, 2001. - 323 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Eredeti cím: La nature et la regle. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-757-8 fűzött
agykutatás; filozófia


575 D 31
Dawkins, Richard
  A valószínűtlenség hegyének meghódítása / Richard Dawkins ; [ford. Ortmann-né Ajkai Adrienne]. - Bp. : Műszaki Kvk., 2001. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Az értelem megkísértése, ISSN 1585-1214)
Eredeti cím: Climbing mount improbable. - Bibliogr.: p. 230-232.
ISBN 963-16-2726-8 kötött
evolúció; genetika


220 F 25
Farkas L. Gyula
  A Biblia biológus szemmel / Farkas L. Gyula. - Szeged : Agapé, 2001. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Scientia Christiana, ISSN 1218-4950 ; 10.)
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 963-458-240-0 fűzött
biológia; Biblia; művelődéstörténet


579 K 90
  Környezetbakteriológia / [szerk. Némedi László]. - 2. bőv. kiad. - Bp. : Környezetgazd. Int., 1998. - 379 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-602-728-5 fűzött
bakteriológia; környezetbakteriológia; mikrobiológia; biotechnológia; toxikológia; környezet-egészségügy


Csillagászat / Astronomy


520 R 46
Rees, Martin
  Csak hat szám : Az Universumot alakító erők / Martin Rees ; [ford. Gajzágó Éva]. - Bp. : Vince K., 2001. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
ISBN 963-9292-97-X kötött
Univerzum


Földtudományok / Earth Sciences


551 M 57
Mészáros Ernő
  A Föld rövid története : Múlt, jelen, jövő / Mészáros Ernő. - Bp. : Vince K., 2001. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem : Természettudomány, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 963-9192-88-0 kötött
Föld; történet; földtudomány


Kémia / Chemistry


540 K 90
  Környezetkémiai analitika - környezettechnológiai praktikum / alkotószerk. Varga Enikő, Garay Ferenc. - Bp. : ELTE Eötvös K., 1999. - 294 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-463-245-9 fűzött
kémia; környezeti kémia; környezetvédelmi vizsgálat; mérés


Környezeti nevelés / Environmental Education


502[37] E 13
  Ecological education in action : On weaving education, culture, and the environment / ed. by Gregory A. Smith and Dilafruz R. Williams. - Albany, NY : State University of New York Press, 1999. - vii, 244 p. ; 22 cm
Címford.: Környezeti nevelés a gyakorlatban : Oktatás, kultúra és környezet. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-7914-3986-0 fűzött
környezeti nevelés


Módszerek / Methodology


500 F 22
Farkas Gyula
  Természettudományos kutatómunka középiskolásoknak / Farkas Gyula. - Veszprém : MPI, 1999. - 33 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 7.)
ISBN 963-8444-68-1 fűzött
természettudomány; kutatásmószertan; középiskola; környezeti nevelés


502[37 K 90
  A környezetismeret tanításának módszertana / Borvendég Márta [et al.]. - Kaposvár : Dávid K., 2000. - 180 p. : ill. ; 29 cm
További szerzők: Doba László, Harag Ferenc, Jámbor Balázs, Szabó Péter. - Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-03-7621-0 fűzött
környezetismeret; módszertan; környezeti nevelés


502[37] N 10
Nádai Magda
  Szemfüles környezetbarátok : A tananyagot érintő környezeti problémákat bemutató képeskönyv és cselekvési példatár 10-13 éveseknek / Nádai Magda. - Bp. : Codex Print, 1997. - 177 p., 16 t. : ill., részben színes ; 16x23 cm
ISBN 963-04-8096-4 fűzött
környezetvédelem; környezeti nevelés; általános iskola; oktatási segédanyag


502[37] R 96
Ruepp-Vargay Mária
  Svájci környezeti nevelési módszerek és hazai adaptálásuk / [összeáll. Ruepp-Vargay Mária, Thiering Etelka és Victor András]. - Bp. : Öko-Fórum Alapítvány, 1999. - 55 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-03-886-5 fűzött
környezeti nevelés; módszertan; Svájc


Óvoda / Kindergarten


502[37] N 39
  "Négy vándor jár körbe-körbe..." : Természetbarát helyi nevelési-fejlesztési program óvodában : Komplex tematikus terv, gyakorlati segédanyag / [kész. az Ősz Utcai Óvoda Környezeti Nevelési Munkaközössége] ; [közread. a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., 1999. - 105 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 963-8325-18-6 fűzött
környezeti nevelés; óvoda; program; módszerek; oktatási segédanyag


Természetismeret / Nature Activities


502[37] V 36
  Varbói erdei tanösvény. - Miskolc : Bükki Nemzeti Park Igazg., [s.d.]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fmás.
környezeti nevelés; tanösvény; Bükk-hegység


502[37] V 93
  Víz- és talajvédelmi gyakorlatok. - Nyírtelek : Herman Ottó Ált. Isk., [S.d.]. - 88 p. : ill. ; 30 cm
Készült az United States Department of Agriculture Soil Csonservation Service által kiadott "Soil conservation topics education kit" alapján a Körlánc hálózat keretében, alsótagozatosok számára. - Házi soksz.
fűzött
környezeti nevelés; természet; megfigyelés; környezetvédelmi vizsgálat; víz; talaj; általános iskola; Körlánc


Iskolaudvar, kert / Schoolyard, Garden


502[37] B 63
Bihariné Krekó Ilona
  Gyógynövények az óvoda- és iskolakertben / [összeáll. Bihariné Krekó Ilona és Géczy Lászlóné]. - [Bp.] : Öko-Fórum Alapítvány, 2000. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 963-00-2773-9 fűzött
gyógynövények; fűszernövények; kertészet; iskolakert; óvodakert; környezeti nevelés


Víz / Water


502[37] V 36
  Varázslatos vizeink : Verses, dalos képeskönyv a Kárpát-medence forrásairól és folyóvizeiről / szerk. Nádai Magda ; [ill. Kovács Andrea]. - [Bp.] : FPI, 2001. - 107 p., [32] t. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 963-501-182-2 kötött
folyók; magyar irodalom; költészet; környezeti nevelés; Magyarország; Kárpát-Medence


vissza