620.92 M 50
Bérci Gyula (szerk.):
Megújuló energia piac
Bp. : Agrár Innovációs Szövetség, 2005. 96 p., ill.
ISBN 963-218-289-8TARTALOM


  Dr. Bérci Gyula (AISZ ügyvezető elnök):
  ELŐSZÓ - BEVEZETÉS  4

  Gőgös Zoltán (országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott):
  Javaslatok a megújuló energiaforrások elterjesztésére  5

  Herczog Edit (EU parlamenti képviselő):
  Az eu energiapolitikája. Témák, lehetőségek és kötelezettség Magyarország számára  18

  Dr. Nagy József (főtanácsadó, FVM Oktatási és Kutatási Főosztály):
  Megújuló energia források a mezőgazdaságban  23

  Dr. Fenyvesi László - Pecznik Pál (FVM Mezőgazdasági Gépészeti Intézet, Gödöllő):
  Megújuló energiaforrások magyarországon  28

  Dr. Ávéd István (projektigazgató, Borsodi Energetikai Kft.):
  A biomassza erőművi hasznosításának kilátásai ÉS KORLÁTAI  32

  Surján András (OZMO ENERGY Kft.):
  Vegyes és szennyezett műanyag hulladék dieselolajjá alakítása  36

  Rónay Dezső - Kerékgyártó Gábor (Kreatív Vállalkozók Szövetsége):
  Biomassza hasznosítása biogáz-zöldáram előállítására  37

  Csőszi Mónika (KVM Természetvédelmi Hivatal):
  Szélerőművek elhelyezésének természet és tájvédelmi szempontrendszere  47

  dr. Kiss Zoltán (Terra Solar USA) - Kovács Tibor (Terra Soler Hungary ügyvezetője):
  Magyarország részvétele a napelemiparban és a napelemes energia előállításban  50

  SZAKIRODALOM

  Az EU Parlament és Tanács 2003/30/EK irányelve  54

  42/2005. (llI.10.) Korm. Rendelet  63

  Komlós Ferenc (okl. gépészmérnök): Hőszivattyú program hangsúlyai  65

  Bohoczky Ferenc (okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök, GKM vezető főtanácsos):
  Megújuló energiaforrások a villamosenergia-termelésben  76

  Dr. Járosi Márton (Energiapolitika Társulat 2000 elnöke)
  Életminőséget javító magyar energiapolitika alapjai  91

  Petz Ernő (MTA "Lévai András" Energetikai Alapítvány elnöke):
  A lévai örökség-energiaerdők víziója  92

  Prof. Dr. Marosvölgyi Béla (Magyar Biomassza Társaság):
  A biomassza-bázisú energiatermelés mezőgazdasági háttere  93

  Németh Frigyes (vezérigazgató, Bakonyi Erőmű Rt.):
  Biomassza tüzelés az ajkai erőműben  94

  Somosi László (Biomassza Erőművek Egyesülésének elnöke)
  Biomassza erőművek a befektetők szemével  95

  Az Országgyűlés 2005 (H/16150l2) OGY határozata  96