620.95 S 39
Schulz, Heinz - Eder, Barbara: Biogázgyártás
Bp. : Cser K., 2005. 171 p., ill.
ISBN 963-7418-47-4TARTALOM


  Előszó  6

  Szójegyzék  7

  1. A biogázgyártás alapjai  8

   1.1. Biogáz tegnap és ma  8
    A biogázgyártás lörténelmi gyökerei  8
    A mezőgazdaság biogázmozgalom kezdete  10
    Az olajválság következménye  10
    A németországi 1990-es törvény e biogázból nyert áram díjazásáról  15
   1.2. Kinek éri meg biogázerjesztőt építeni?  16

  2. A biogázképződés folyamata  20

   2.1. A biogáz keletkezése  20
   2.2. Gázmennyiség és-minőség  25
    Nettó gázhozam  26
    A biogáz összetétele és minősége  27
   2.3. A folyamat optimalizálása  28
   2.4. Az alapanyagok típusa és összetétele  29
    Az alapanyag  29
    Az alapanyag összetétele  31

  3. Gyártási módok  34

   3.1. Biogázgyártás  34
   3.2. Erjesztőszerkezetek  42
   3.3. Az erjesztőtartályok szerkezeti elemei és a különböző építési technikák  43
    A tartályköpeny  43
    A gázgyűjtő  46
    Hőszigetelés  48
    Külső burkolat és időjárás elleni védelem  50
    Fóliasátor és fóliafedés  51
    Mázolások, bevonatok, szigetelőanyagok  53
   3.4. Élőgödrök és tárolótartályok, közvetlen átszállítás az erjesztőbe  54
   3.5. Csővezetékek. szivattyúk, szerelvények  55
    Csővezetékek  55
    Szivattyúk  56
    Szerelvények  58
   3.6. Keverőszerkezetek  59
   3.7 Fűtőberendezés és a keletkezett hő feldolgozása  64
    A fűtőteljesítmény és hőcserélő-felület meghatározása  65
    Az égési hő előállítása  67
   3.8. Ellenőrző-, mérő- és vezérlőberendezések  67
   3.9. Nehéz anyag kihordása  70

  4. A gáz tárolása, előkészítése és értékesítése  72

   4.1. Gáztárolás  72
   4.2. A gáz előkészítése és kezelése  76
    Kondenzvíz-leválasztó és túlnyomás-biztosító  76
   4.3. A gáz jellemzése  81
    A biogáz tulajdonságai  81
    A biogáz hasznosítása  82
   4.4 Áramtermelés a biogázból  84
    Biogázüzemű motorok  84
    Generátorok a kombinált áramtermelő és hőerőmű számára  87
    A hálózati csatlakozás módszerei  87
    A hulladékhő hasznosítása  88
    További hasznos gyakorlati tanácsok  90
    Fűtés biogázzal  92

  5. Biztonságtechnika  93

  6. A biogáztermelés mellékhatásai  98

   A mellékhatások értékelése  101

  7. Berendezések tervezése, költségek és gazdaságosság (Hans Mitterleitner)  104

   Ellenőrzőlista  104
   7.1. Berendezés-koncepció  105
    Koncepcionális meggondolások  105
    Mezőgazdasági biogáztelepek engedélyezési eljárása  107
    Adatok a pályázathoz és a megbízási szerződéshez  107
   7.2. A berendezés méretezése  108
   7.3. Építéstechnikai tervezés  110
   7.4. A létesítmény technikai tervezése  111
    A trágyakezeléshez szükséges berendezések  111
    Az erjesztő hőszigetelése  112
    Folyamatenergia-szükséglet  113
    A gázértékesítés tervezése  114
   7.5. A biogáztermelés költsége és haszna  115
    A biogáztermelés költségei  116
    A biogáztermelésből származó haszon  120
    Támogatási lehetőségek  121
   7.6. Számpélda a biogáztermelés hasznának megállapításához  122

  8. Szerves maradékanyagok kofermentációja (Andreas Krieg)  129

   8.1. A hasznosítható hulladékanyagok lehetőségei  129
   8.2. Kofermentácló a mezőgazdaságban  131
    Tápanyagok és káros anyagok  131
    Anyagmérleg és hasznosítás  133
   8.3. A biológiai folyamatok szempontjai  133
   8.4. Jogszabályok és engedélyezés Németországban  136
    A hulladéktörvény  138
    A trágyázószer-törvény  138
    A biohulladék-rendelet  139
    A derítőiszap-rendelet  139
    A trágyázószer-rendelet  140
    A trágyarendelet  140
    Berendezések engedélyezése  140
   8.5. A hulladék kezeléséről szóló szerződés  142

  9. Higiéniai szempontok (Barbara Eder)  144

   9.1. A biogázüzem egészségügyi követelményei  144
   9.2. A biogázfolyamat higlénizálóképessége  146
    A hőmérséklet mint befolyásoló tényező  146
   9.3. A higiénizálóképesség kísérleti és gyakorlati eredményei  148
   9.4. Összefoglalás  149

  10. Jellegzetes példák  150

   Biogázüzem épül a Fejér megyei Pálhalmán  150
   Franz Schredl üzeme  150
   Triesdorf-i Mezőgazdasági Tanintézet létesítménye  152
   Witte Bioenergie GmbH & Co telepe  154
   Gerd Preußner-féle telep  155
   Schradenbiogas GmbH & Co.KG biogáz-telepe  156
   Alfred Fruth telepe  159
   A megosztott hulladékanyag-értékesítés koncepciója  160

  11. Kitekintés  163

   11.1. Európai fejlesztések  163
   11.2. Biogáz a fejlődő országokban  166

  12. Magyarországon és az európai országokban működő szakmai szervezetek  168

  13. Irodalom  169