502 T 46
Lányi András (szerk.):
Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv
Bp. : Elte Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet : Osiris, 2003. 283 p.
ISBN 963-379-898-1TARTALOM


  Előszó: A humánökológia környezetfogalma és eszmetörténeti összefüggései  7
  Bevezetés: Graham Innes tanúságtétele  21

  A TERMÉSZET MEGÉRTÉSE VAGY A MEGÉRTÉSS TERMÉSZETE?

   Lynn White, Jr.: Ökológiai válságunk történeti gyökerei 27
   Theodore Roszak: A szörny és a titán-tudomány, ismeret, gnózis 36
   Val Plumwood: Platón és a halál filozófiája 54
   Arne Naess: Az ökológiától az ökozófiáig  61
   David W. Kidner: Kultúra és tudattalan az ökológia elméletében  72
   Gary Snyder: A jógi és a filozófus  83
   Erazim Kohak: Az ökológiai tapasztalat változatai  86

  KÖRNYEZET ÉS ETIKA

   Aldo Leopold: Föld-etika 103
   Arne Naess: A mélyökológiai mozgalom 117
   Gary Snyder: Minden élők falugyűlése  121
   Leslie Paul Thiele: Természet és szabadság  125
   Hans Jonas: Az emberi cselekvés megváltozott természete  142
   Hanspeter Padrutt: A korszakos tél  152

  TÁRSADALOMÖKOLÓGIA

   Amos Hawley: Humánökológia  171
   John Dewey: A társadalom élete  177
   Robert E. Park - Richard W. Burgess: Társadalom, közösség, csoport  180
   Murray Bookchin: Városellenes urbanizáció  183
   Alastair S Gunn: Környezeti etika egy urbanizált világban  190
   Nathan Keyfitz:Vannak-e ökológiai korlátai a népességnövekedésnek?  203

  A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM

   Garrett Hardin A közlegelők tragédiája  219
   Garrett Hardin: A gazdátlan közlegelők tragédiája  232
   Wolfgang Sachs: A fenntartható fejlődés alapelvei  235
   Herman Daly - John B.Cobb, Jr.: A krematisztikától az oikonómiáig  241
   Helena Norberg-Hodges: Hozzuk a gazdaságot haza!  258
   Helena Norberg-Hodges: Tanuljunk Ladaktól!  263
   Donella Maedows - Dennis Meadows: A fenntartható társadalom  271

  Utózó: Miért lehetetlen, ha muszáj?  279
  Forrásjegyzék  283