690 Z 71
Zöldtetők tervezési, kivitelezési és fenntartási irányelve
Győr : ZMS Kft., 2004. 95 p.
ISBN 963-216-089-4
Tartalom


  1. Érvényességi terület, cél  8

   1.1. Érvényességi terület
   1.2. Cél
   1.3. Vonatkozó szabványok, irányelvek és tájékoztatók

  2. Zöldtető típusok és vegetációs formák  12

   2.1. Zöldtető típusok

    2.1.1. Általános
    2.1.2. Intenzív zöldtetők
    2.1.3. Egyszerű intenzív zöldtetők
    2.1.4. Extenzív zöldtetők
   2.2. Vegetációs formák
    2.2.1. Általános
    2.2.2. Intenzív telepítés vegetációs formái
    2.2.3. Egyszerű intenzív telepítés vegetációs formái
    2.2.4. Extenzív telepítés vegetációs formái
   2.3. A vegetáció termőhelyi körülményeinek megállapítása
    2.3.1. Általános
    2.3.2. Klimatikus és időjárásfüggő tényezők
    2.3.3. Épületszerkezeti tényezők
    2.3.4. Növényspecifikus tényezők

  3. Funkciók és hatások  15

   3.1. Általános

    3.1.1. Városépítési és területfejlesztési funkciók és hatások
    3.1.2. Ökológiai funkciók és hatások
    3.1.3. Védő- és ökonómiai funkciók és hatások

  4. Építményekkel és építőanyagokkal szemben támasztható követelmények  17

   4.1. Tervezési feltételek
   4.2. Használat szerinti csoportosítás, használhatóság
   4.3. Tetőlejtés
   4.4. Tetőfelépítmények és telepíthetőség

    4.4.1. Csapadékvíz ellen szigetelt tetők
    4.4.2. Födémek vízzáró betonból
    4.4.3. Kemény fedésű tetők
   4.5. Páradiffúziós jelenségek
   4.6. Teherviselés
   4.7. Balesetvédelem
   4.8. Vízelvezetés
   4.9. Öntözés
   4.10. Anyagösszeférhetőség
   4.11. Környezeti összeférhetőség
   4.12. Növényvédelem, allelopátia, fitotoxicitás

  5. Építéstechnikai követelmények  22

   5.1. Általános
   5.2. Gyökéráthatolás elleni védelem

    5.2.1. Anyagok
    5.2.2. Követelmények
    5.2.3. Kivitelezés
   5.3. Védekezés mechanikai sérülésekkel szemben
    5.3.1. Anyagok
    5.3.2. Követelmények
    5.3.3. Kivitelezés
   5.4. Vízkő okozta lerakódások és eltömődések
   5.5. Csatornahálózat
    5.5.1. Anyagok
    5.5.2. Követelmények
    5.5.3. Kivitelezés
   5.6. Csatlakozási és lezárási csomópontok
    5.6.1. Típusok
    5.6.2. Követelmények
    5.6.3. Kivitelezés
   5.7. Kibocsátott káros anyagok hatása elleni védekezés
   5.8. Szélszívás elleni védekezés
   5.9. Megelőző tűzvédelem
   5.10. Megcsúszás- és kúszásgátlók
    5.10.1. Típusok
    5.10.2. Követelmények
    5.10.3. Kivitelezés
   5.11. Szegélyezések
    5.11.1. Típusok
    5.11.2. Követelmények
    5.11.3. Kivitelezés
   5.12. Járható burkolatok
    5.12.1. Típusok
    5.12.2. Követelmények
    5.12.3. Kivitelezés
   5.13. Kiegészítő elemek
    5.13.1. Típusok
    5.13.2. Követelmények
    5.13.3. Beépítés

  6. Vegetációs felületekkel szemben támasztható követelmények  32

   6.1. Funkciós rétegek és fogalom-meghatározás

    6.1.1. Funkciós rétegek
    6.1.2. Fogalom-meghatározás
   6.2. Építésmódok
    6.2.1. Felépítmények vastagsága
   6.3. Vízmegtartás
    6.3.1. Általános
    6.3.2. Maximális vízkapacitás
    6.3.3. Vízáteresztő-képesség
    6.3.4. Lefolyási együttható
    6.3.5. Vízmegtartó-képesség és éves lefolyási-együttható
   6.4. Vízkészletezés és kiegészítő öntözés
    6.4.1. Vízkészletezés
    6.4.2. Kiegészítő öntözés

  7. Szivárgóréteg  39

   7.1. Anyagfajták és anyagcsoportok
   7.2. Követelmények

    7.2.1. Szemeloszlás
    7.2.2. Fagyállóság
    7.2.3. Struktúra- és tárolásstabilitás
    7.2.4. Tömörödés
    7.2.5. Vízáteresztő-képesség
    7.2.6. Vízmegtartó-képesség
    7.2.7. pH-érték
    7.2.8. Karbonáttartalom
    7.2.9. Sótartalom
    7.2.10. Kivitelezés

  8. Szűrőréteg  43

   8.1. Anyagfajták és anyagcsoportok
   8.2. Követelmények

    8.2.1. Felületsúly
    8.2.2. Átszúrási ellenállás
    8.2.3. Mechanikai szűrőképesség / Nyílásszélesség
    8.2.4. Átgyökeresedhetőség
    8.2.5. Időjárásállóság
    8.2.6. Ellenállóképesség talajoldatokkal és mikroorganizmusokkal szemben
    8.2.7. Szakadószilárdság, nyújthatóság, nyírási együttható
   8.3. Kivitelezés

  9. Ültetőközeg  45

   9.1. Anyagfajták és anyagcsoportok
   9.2. Követelmények

    9.2.1. Szemeloszlás
    9.2.2. Szervesanyag-tartalom
    9.2.3. Fagyállóság
    9.2.4.Talajok és feltöltések struktúra- és tárolásstabilitása
    9.2.5.Termőközegtáblák tömörödési hajlama
    9.2.6. Vízáteresztő-képesség
    9.2.7.Vízmegtartó-képesség
    9.2.8. Levegőtartalom
    9.2.9. pH-érték
    9.2.10. Karbonáttartalom
    9.2.11. Sótartalom
    9.2.12. Tápanyagtartalom
    9.2.13. Adszorpciós kapacitás
    9.2.14. Csíraképes mag- és egyéb növény rész tartalom
    9.2.15. Idegen anyagok
   9.3. Kivitelezés

  10. Vetőmagokkal, növényekkel és a vegetációval szemben támasztható követelmények  52

   10.1. Termesztési és kereskedelmi csoportok
   10.2. Követelmények

    10.2.1. Vetőmagok
    10.2.2. Sarjak
    10.2.3. Évelők
    10.2.4. Hagymások
    10.2.5. Fásszárúak
    10.2.6. Gyepszönyegek
    10.2.7. Vegetációs tálcák

  11. Telepítési módok, erózióvédelem, ápolás és fenntartás  55

   11.1. Telepítési módok
   11.2. Kivitelezés
   11.3. Fák rögzítésére alkalmas szerkezetek

    11.3.1. Követelmények
    11.3.2. Kifeszítések
    11.3.3. Kihorgonyzás támaszokhoz
   11.4. Erózióvédelem
   11.5. Előkészítés átadásra
   11.6. Átadási készültség
   11.7. Kiültetés utáni, fenntartási és karbantartási munkák
    11.7.1.Általános
    11.7.2. Extenzív zöldtetők gondozása a kiültetés utáni fejlődési- és a fenntartási szakaszban.
    11.7.3. Karbantartási munkák
   11.8. Szavatossági és elévülési határidők

  12. Vizsgálatok  61

  13. Terhelési adatok  67

   13.1. Szivárgórétegek anyagai
   13.2. Ültetőközegek anyagai
   13.3. Vegetáció

  A zöldtetők ültetőközegének, és feltöltéses szivárgórétegének vizsgálati módszerei  70

  A zöldtetők lemez- és bevonatszerű szigetelőanyagainak vizsgálati módszere gyökérállóság szempontjából  81