621.039 K 14
Kanyár Béla - de Cort, Marc - Nényei Árpád:
Nukleárisbaleset-elhárítás telephelyen kívül
Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2004. 202, [24] p., ill.
ISBN 963-9495-53-0


TARTALOM


  1. BEVEZETÉS  11

  2. KATASZTRÓFA, NUKLEÁRIS VESZÉLYHELYZET ÉS JELLEMZÉSE  15

   2.1. Kockázat  16
   2.2. Sugárdózis  19
   2.3. Kockázat és dózis közötti kapcsolat  23
   2.4. Besugárzási (expozíciós) útvonalak  24

  3. TELEPHELYEN KÍVÜLI NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁS IGÉNYEI ÉS A VÉDEKEZÉS ELJÁRÁSAI  27

   3.1. Alapvető igények a baleset elhárításban  27
   3.2. Telephelyen belüli (on-site) és azon kívüli (off-site) rendszerek kapcsolata  30
   3.3. A nukleáris baleset fázisai  31
   3.4. A védekezés eljárásai  32

  4. DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS  43

   4.1. Forrás becslése  44
   4.2. Környezeti szennyeződés- és dózis becslése  45
   4.3. Környezeti mérések, monitorozás  58
   4.4. Adatbázisok, szoftverek  60
   4.5. Optimálás, költség és a dóziselkerülésből eredő megtakarítás  61

  5. RADIOLÓGIAI DÖNTÉST TÁMOGATÓ ÉRTÉKEK, CSELEKVÉSI SZINTEK  67

   5.1. Baleseti helyzetek osztályozása  67
   5.2. Radiológiai beavatkozási és cselekvési szintek  69

  6. NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZEREK SZERKEZETE  73

   6.1. A rendszer egységei, szerkezete és működése  74
   6.2. A hazai rendszerről  76
   6.3. Lakossági tájékoztatás, Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála (INES)  79

  7. SZAKEMBEREK ÉS FELADATUK  83

   7.1. Döntéshozók  83
   7.2. Döntéselőkészítők, a végrehajtás tervezői, szervezői és irányítói  84
   7.3. Sugárhelyzet elemzők és értékelők  85
   7.4. Sugárhelyzet felderítők  86
   7.5. Operatív elhárításban és mentésben résztvevők  86
   7.6. Egészségügyi ellátást biztosítók  88
   7.7. Média szakemberek  89
   7.8. Honvédség  89
   7.9. Szakemberek száma  90

  8. TECHNIKAI ESZKÖZÖK  93

   8.1. Egyéni védő- és ellenőrző felszerelés  93
   8.2. Információs hálózat  93
   8.3. Környezeti sugárzást mérő eszközök  95
   8.4. Szállítóeszközök és más berendezések  98

  IRODALOM  99

  1. MELLÉKLET (ANNEX 1)
  A PAKSI ATOMERŐMŰ TELEPHELYEN KÍVÜLI NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE  103

  2. MELLÉKLET (ANNEX 2)
  INTERNATIONAL DATA AND INFORMATION EXCHANGE IN NUCLEAR EMERGENCY  119