502 P 45
Pató Zsuzsanna - Faragó Tibor:
A Globális Környezeti Alap: a nemzetközi szervezet, a támogatási
területek és a magyaroroszági programok
Bp. : KvVM, 2004. 99 p.
ISBN 963-85511-5-1


TARTALOM


  1. Az Alap története, szervezete és finanszírozása 6

   1.1 Az Alap megalakulása és története 6
   1.2 Szervezeti felépítés és együttműködés 11
   1.3. Az Alap feltöltései és a jelenlegi finanszírozás 14
   1.4. A projektek támogatásának alapelvei, általános kérdései 15

  2. A globális környezeti problémák és a támogatási területek 18

   2.1. A biológiai sokféleség megőrzése 18
   2.2. Az éghajlatváltozás veszélyének csökkentése 21
   2.3. A nemzetközi vízfolyások védelme 24
   2.4. Az ózonréteg védelme 26
   2.5. A sivatagosodás elleni küzdelem támogatása 27
   2.6. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése 29
   2.7. Az Alap által nyújtott támogatások, különös tekintettel a KKE térség országaiban végrehajtott projektekre 30

  3. A Globális Környezeti Alap és Magyarország 35

   3.1. Magyarország csatlakozása az Alaphoz és részvétele az Alap szervezeteiben 35
   3.2. Lezárt projektek és nem megvalósult projekt javaslatok 38
   3.3. Folyamatban lévő projektek 39
   3.4. Előkészületben lévő projektek 40

  4. Egy korszak lezárult 41

  A melléklet: Hivatkozások 44
  B melléklet: Rövidítések 45
  C1 melléklet: Lezárt projektek 47
  C2 melléklet: Folyamatban lévő projektek 63
  C3 melléklet: Tervezés alatt álló projektek 84
  C4 melléklet: Összefoglaló táblázatok 95